Byla AN2-354-361/2017
Dėl automobilio konfiskavimo priėmimo

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius Jocys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą pagal Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimo dalies, kuria automobilis, kuriuo neteisėtai gabentos akcizinės prekės grąžintas savininkui, panaikinimo ir naujo nutarimo dėl automobilio konfiskavimo priėmimo,

Nustatė

2Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimu A. V. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 209 straipsnio 8 dalį 5 600 Eur bauda su 1 000 pakelių cigarečių „NZ GOLD Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis konfiskavimu, už tai, kad būdamas baustas pagal ANK 209 straipsnio 7 dalį, pakartotinai 2017 m. birželio 7 d., 14.40 val., Šilalės m., Tauragės gatvėje, automobilyje „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) priklausančiam V. V., salone gabeno 1 000 pakelių cigarečių „NZ GOLD Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra muitinė vertė su privalomu sumokėti mokesčiu yra 2 900 Eur (77 MGL), ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 4-759 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 3.1.2 punkto reikalavimus. Automobilį „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) automobilio užvedimo raktelius, registracijos liudijimą, saugomus ( - ), teismas nusprendė grąžinti teisėtam automobilio valdytojui.

3Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo pakeisti apylinkės teismo nutarimo dalį ir konfiskuoti automobilį „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) Argumentuoja, jog teismas nepagrįstai nekonfiskavo automobilio. Vien automobilio savininko V. V. paaiškinimą, kad pastarasis nežinojo apie tai, kad jo brolis A. V. automobilį naudos administraciniam nusižengimui daryti, vertina kaip nepakankamą ir deklaratyvų teiginį. Nėra jokio pagrindo manyti, jog V. V. nežinojo, kokia veikla užsiima brolis bei kokia brolio kriminalinė praeitis. Taigi, būdamas automobilio savininku, V. V. neužtikrino, kad jam priklausančiu turtu nebūtų daromi pažeidimai, nebuvo rūpestingas ir apdairus savininkas – nesidomėjo, kokiems tikslams brolis naudos automobilį. A. V. ne kartą baustas už analogiškus pažeidimus, teistas už kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis. Automobiliai, kuriais A. V. buvo įvykdęs ankstesnius analogiškus nusižengimus, taip pat jam nepriklausė. Todėl A. V. veiksmai gali būti vertinami kaip tyčiniai, piktybiški, tikintis, jog iš brolio gauto naudotis automobilio teismas už nusižengimą nekonfiskuos. Kaip neįtikinantį ir nepagrįstą vertina A. V. paaiškinimą, jog brolis nežinojo, kokiam tikslui bus naudojamas automobilis. Remiantis šiomis aplinkybėmis, A. V. gailėjimąsi dėl nusižengimo padarymo vertina kaip deklaratyvų ir nenuoširdų. Be to, jis nėra sumokėjęs baudų už ankstesnius pažeidimus ir nusižengimą padarė pakartotinai. Taip pat pažymi, jog nors automobilis nebuvo specialiai pritaikytas (pvz. įrengtos slėptuvės) cigaretėms gabenti, tačiau be šio automobilio A. V. nebūtų galėjęs gabenti 1 000 vnt. pakelių cigarečių, supakuotų į dvi 30 cm pločio, 52 cm ilgio ir 30 cm aukščio dėžes. Automobilis kaip tiesioginis teisės pažeidimo padarymo įrankis turi būti konfiskuotas.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas A. V. atsiliepimu su skundu nesutinka. Teigia, jog iš brolio V. V. laikinai, kol bus suremontuotas paties automobilis, pasiskolino automobilį „Mitsubishi Colt“. Apie tai, jog šį automobilį jis panaudos administraciniam nusižengimui padaryti brolis nežinojo ir negalėjo žinoti, nes pasiūlymą pigiai įsigyti cigarečių gavo visiškai atsitiktinai. Apie tai, savaime suprantama, broliui nepranešė ir cigaretes gabeno dėžėse ant galinės automobilio sėdynės. Neginčija, jog jis praeityje yra ne kartą baustas už analogiškus pažeidimus, tačiau brolis V. V. su ankstesniais pažeidimais bei su nagrinėjamu nusižengimu nebuvo ir nėra susijęs. Priešingas apeliantus argumentus vertina kaip deklaratyvius ir nepagrįstus.

5Suinteresuotas asmuo V. V. atsiliepimu su skundu nesutinka. Nesutinka su apelianto argumentais, jog jis leisdamas broliui A. V. laikinai pasinaudoti automobiliu „Mitsubishi Colt“, turėjo domėtis pastarojo veikla ar tikslais. Įrodymų, jog V. V. žinojo apie brolio rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą ar bendrininkavimą jį padarant, policija nepateikė. Atkreipia dėmesį į tai, jog jis ir brolis A. V. gyvena skirtinguose miestuose ir vienas į kito asmeninį gyvenimą iš esmės nesikiša. Su ginčo automobiliu ar kokia kita V. V. priklausančia transporto priemone jokie panašūs nusižengimai nebuvo padaryti, taigi patikėdamas automobiliu broliui, jis elgėsi atsakingai ir rūpestingai.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Ginčo dėl administracinio nusižengimo padarymo ir administracinėn atsakomybėn patraukto A. V. kaltės nėra. Policija skunde kelia administracinės nuobaudos individualizavimo klausimą ir teigia, kad teismas nepagrįstai neskyrė administracinio poveikio priemonės, t. y. automobilio, kuriuo buvo padarytas administracinis nusižengimas konfiskavimo, ANK 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

8Apygardos teismas sutinka su tokia apelianto pozicija ir mano, jog šiuo atveju yra sąlygos ir pagrindai skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

9Byloje nustatyta ir įrodyta, jog A. V. neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes (cigaretes) jo broliui V. V. nuosavybės teise priklausančiu automobiliu „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) Teismas, neskyrė šio automobilio konfiskavimo, motyvuodamas tuo, kad jo savininkas V. V. nežinojo apie brolio A. V. daromą pažeidimą, o automobilis nebuvo pritaikytas kontrabandos vežimui. Matyti, kad tokia išvada padaryta remiantis vien A. V. paaiškinimu, jog brolio automobilio jis paprašė laikinai, kol bus suremontuotas jo automobilis, o pastarasis patvirtino šią brolio versiją. Tačiau apygardos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, tokį apylinkės teismo vertinimą laiko pernelyg formaliu.

10Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo priemonių konfiskavimas yra numatytas kaip administracinio poveikio priemonė, kuri gali būti skiriama, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes. Sprendžiant dėl transporto priemonės pripažinimo akcizais apmokestinamų prekių gabenimo priemone, pagrįsta vadovautis teismų praktika kontrabandos bylose. Transporto priemonė paprastai konfiskuojama, jeigu ji buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-58-489/2015, 2AT-97-942/2015 ir kt.).

11Nagrinėjamu atveju V. V. automobilis buvo tiesiogiai panaudotas akcizais apmokestinamoms prekėms gabenti. Tačiau sprendžiant dėl automobilio konfiskavimo, be kita ko, atsižvelgtina į pažeidėjo asmenybę ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-99-895/2015).

12Be to, kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys daiktai gali būti konfiskuojami tik išimtiniais atvejais, atidžiai įvertinant padaryto pažeidimo pavojingumą, atkreipiant dėmesį į tai, kaip savininkas transporto priemonę perdavė pažeidėjui arba kaip kitaip buvo sudarytos sąlygos tuo daiktu pasinaudoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-23-2012).

13ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, jog už šio straipsnio 8 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

14ANK 29 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog už šio kodekso 209 straipsnio 8 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti.

15Byloje nustatyta, kad V. V. savanoriškai perdavė nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę naudotis broliui A. V.. Todėl V. V., būdamas automobilio savininku, perduodamas automobilį A. V., privalėjo būti itin atsakingas bei rūpestingas ir įsitikinti, ar brolis neketina padaryti administracinio nusižengimo.

16Ginčo situacija ypatinga tuo, kad V. V. automobilį perleido būtent broliui A. V. apie kurio, kaip artimojo giminaičio kriminalinę praeitį objektyviai negalėjo nežinoti, t. y. jog A. V. nuolat daro teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu akcizinių prekių gabenimu, yra anksčiau teistas – 2010, 2012, 2013 metais už kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis ir net keletą metų atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose (b. l. 12-14, 15-16).

17V. V. argumentą, jog jis ir brolis gyvena skirtinguose miestuose ir vienas į kito asmeninį gyvenimą nesikiša, leidžia kritiškai vertinti vien tas faktas, jog nuo 2015 m. vasario 9 d. A. V. darbovietė UAB „( - )“ yra būtent ( - ) mieste, t. y. kaip ir V. V. gyvenamoji vieta (b. l. 17). Be to, ginčo automobiliu A. V. dar 2015 metais padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą – vairavo neužsisegęs saugos diržų (b. l. 12-14). Taigi akivaizdu, kad broliai artimai bendravo ir anksčiau, todėl nėra pagrindo manyti, jog būdami suaugę, brandaus mažiaus, protingi vyrai vienas apie kito praeitį ar dabartinį gyvenimą nieko nežinojo.

18Kompleksiškai įvertinęs visų šių aplinkybių visumą, teismas turi pagrindą daryti išvadą, jog A. V. asmenybė, kriminalinė praeitis, jo vyresniajam broliui V. V. negalėjo būti nežinoma, todėl perduodamas nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę jis turėjo ir galėjo suprasti, kad automobilį brolis panaudos administraciniam nusižengimui (-ams) ar nusikaltimams padaryti.

19Ginčo vienatūrio automobilio vertė apie 2 000 – 2 500 Eur, taigi nesiekia net minimalios baudos už aptariamą nusižengimą ribos (5 200 Eur) bei neviršija neteisėtai gabentų cigarečių vertės. Todėl nėra pagrindo manyti, jog skirtina turto konfiskavimo priemonė yra neadekvati ar neproporcinga A. V. padarytam nusižengimui. Apylinkės teismas nutaręs nekonfiskuoti V. V. automobilio neatskleidė tikrųjų nusižengimo padarymo aplinkybių, nepagrįstai netaikė ANK 29 straipsnio 2 dalyje ir šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyto reguliavimo.

20Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog A. V. aptamsintame automobilio salone, ant galinės keleivių sėdynės gabeno 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių, kurių bendra muitinė vertė 2 900 Eur. Nors automobilis nebuvo specialiai pritaikytas ar jame neįrengtos slėptuvės, tačiau automobilis buvo tiesiogiai panaudotas administraciniam nusižengimui daryti ir akivaizdu, jog tokio didelio kiekio cigarečių (1 000 pakelių) be šios transporto priemonės A. V. nebūtų galėjęs gabenti. A. V. skirta bauda nedaug viršija už šį nusižengimą numatytą minimalią baudą, nors praeityje jis ne kartą baustas administracine tvarka, o skirtų baudų nėra sumokėjęs.

21Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog transporto priemonės, kaip nusižengimo padarymo įrankio, konfiskavimas šiuo konkrečiu atveju yra būtinas ANK 22 straipsnyje numatytiems tikslams pasiekti, kartu siekiant neleisti jos analogiškai panaudoti ateityje ir tinkamai nubausti A. V.. Skundžiamo nutarimo dalis, kuria nuspręsta automobilį grąžinti V. V. naikintina ir dėl automobilio konfiskavimo priimtinas naujas nutarimas – konfiskuoti automobilį.

22Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimo dalį, kuria nutarta automobilį „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) automobilio užvedimo raktelius, registracijos liudijimą, saugomus ( - ), grąžinti teisėtam automobilio valdytojui ir priimti naują nutarimą – taikyti A. V. ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatytą administracinio poveikio priemonę – transporto priemonės – „Mitsubishi Colt“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą.

24Kitą Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimo dalį palikti nepakeistą.

25Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius... 2. Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimu A. V.... 3. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas A. V. atsiliepimu su skundu nesutinka.... 5. Suinteresuotas asmuo V. V. atsiliepimu su skundu nesutinka. Nesutinka su... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 7. Ginčo dėl administracinio nusižengimo padarymo ir administracinėn... 8. Apygardos teismas sutinka su tokia apelianto pozicija ir mano, jog šiuo atveju... 9. Byloje nustatyta ir įrodyta, jog A. V. neteisėtai gabeno akcizais... 10. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo priemonių konfiskavimas yra numatytas... 11. Nagrinėjamu atveju V. V. automobilis buvo tiesiogiai panaudotas akcizais... 12. Be to, kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys daiktai gali būti... 13. ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, jog už šio straipsnio 8 dalyje... 14. ANK 29 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog konfiskuojamas tik tas turtas, kuris... 15. Byloje nustatyta, kad V. V. savanoriškai perdavė nuosavybės teise... 16. Ginčo situacija ypatinga tuo, kad V. V. automobilį perleido būtent broliui... 17. V. V. argumentą, jog jis ir brolis gyvena skirtinguose miestuose ir vienas į... 18. Kompleksiškai įvertinęs visų šių aplinkybių visumą, teismas turi... 19. Ginčo vienatūrio automobilio vertė apie 2 000 – 2 500 Eur, taigi nesiekia... 20. Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog A. V. aptamsintame automobilio... 21. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog transporto... 22. Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 23. panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimo... 24. Kitą Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. nutarimo dalį... 25. Nutarimas neskundžiamas....