Byla 2S-2280-577/2011
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. Ž., O. B., V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir

Nustatė

2Ieškovas ( - )kreipėsi į teismą, prašydamas nepranešus atsakovams jų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti M. Ž., O. B., V. S. priklausančius ir esančius pas juos arba trečiuosius asmenis kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, pinigines lėšas, esančias bankuose; areštuoti M. Ž. priklausančias 16000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų bei bet kokių kitų įmonių turimas akcijas bei uždrausti atlikti bet kokius veiksmus (įskaitant ir balsavimą visuotiniame akcininkų susirinkime) ar sudaryti sandorius, kurie mažintų turimų akcijų vertę, apsunkintų įmonių finansinę būklę ar kuriais būtų perleistos M. Ž. balsavimo teisės; areštuoti O. B. priklausančias 17000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 581 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 561016 AB „( - )“ akcijų, 50 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų bei bet kokių kitų įmonių turimas akcijas bei uždrausti atlikti bet kokius veiksmus (įskaitant ir balsavimą visuotiniame akcininkų susirinkime) ar sudaryti sandorius, kurie mažintų turimų akcijų vertę, apsunkintų įmonių finansinę būklę ar kuriais būtų perleistos O. B. balsavimo teisės; areštuoti V. S. priklausančias 17000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 581 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 394640 AB „( - )“ akcijų, 2000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 190289 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „Vyturys“ akcijų, 50 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, 47899 nematerialiųjų paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, bei bet kokių kitų įmonių turimas akcijas bei uždrausti atlikti bet kokius veiksmus (įskaitant ir balsavimą visuotiniame akcininkų susirinkime) ar sudaryti sandorius, kurie mažintų turimų akcijų vertę, apsunkintų įmonių finansinę būklę ar kuriais būtų perleistos V. S. balsavimo teisės.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-09-08 nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir ieškovo ( - ). Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pateikto ieškinio reikalavimų užtikrinimui, 18 362 274 Lt (5 318 082,16 eurų) sumai areštavo:

4- atsakovui M. Ž. nuosavybės teise priklausančias 16000 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, jų nepakankant – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kitų įmonių turimas akcijas, turtines teises ir pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, įkeisti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti, tačiau leidžiant jį valdyti, naudoti ir atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį;

5- atsakovui O. B. nuosavybės teise priklausančias 17000 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, 581 UAB „( - )“ nematerialiąją paprastąją vardinę akciją, 561016 AB „( - )“ akcijų, 50 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, jų nepakankant – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kitų įmonių turimas akcijas, turtines teises ir pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, įkeisti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti, tačiau leidžiant jį valdyti, naudoti ir atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį;

6- atsakovui V. S. nuosavybės teise priklausančias 17000 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, 581 UAB „( - )“ nematerialiąją paprastąją vardinę akciją, 394640 AB „( - )“ akcijų, 2000 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, 190289 UAB „Vyturys“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, 50 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, 47899 UAB „( - )“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, jų nepakankant - nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kitų įmonių turimas akcijas, turtines teises ir pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, įkeisti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti, tačiau leidžiant jį valdyti, naudoti ir atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį. Nurodė, kad areštuojant atsakovų pinigines lėšas, leidžiama areštuoti pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, išskyrus lėšas, gaunamas kaip darbo užmokestis, bei leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį. Kitoje dalyje prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

7Atsakovai atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-08 nutartį pakeisti – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad teismas nepagrįstai pritaikė tokio masto laikinąsias apsaugos priemones, nes jas pritaikius suvaržomos atsakovų finansinės veiklos galimybės ir sumažinama galimybė įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Atsakovai negali atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis ir patenkinti kasdienių savo ir šeimos narių finansinių poreikių. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apsunkina atsakovų galimybę vykdyti ūkinę veiklą. Komplikuoja galimybę derėtis su bankais ir trečiaisiais asmenimis, kad būtų surastas sprendimas savo finansinei būklei pagerinti ir padidinti galimybę įvykdyt prievoles, kylančias iš ginčijamos sutarties. Teismų praktikoje yra ne kartą pasisakyta, kad tuo atveju, kai reikalavimams užtikrinti nepakanka kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, atsiranda pagrindas areštuoti skolininko turimas lėšas. Šiuo atveju antstolis pritaikė piniginių lėšų, esančių bankuose, areštą. Atsakovai mano, jog teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad jie yra fiziniai asmenys, o ieškovas – įmonė, kuri teikia paskolų suteikimo paslaugas, todėl šalių padėtis nėra proporcinga.

8Ieškovo atstovė advokatė Jurgita Petkutė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo, kad nesutinka su atskirojo skundo motyvais ir prašo jį atmesti, o skundžiamą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Pabrėžia, jog atsakovai neginčija pačios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, tik nesutinka su pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastu. Ieškovo reikalavimo atsakovams suma – 18 380 058 Lt (t.y. 5 323 232,8 eurų) - yra itin didelė, todėl neabejotina, jog egzistuoja rizika, kad ieškovo naudai tokia suma iš atsakovų negalės būti išieškota, jeigu konkrečios laikinosios apsaugos priemonės nebus skubiai pritaikytos. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad jeigu reikalavimų suma yra didelė, tai savaime nėra absoliutus pagrindas teigti, jog egzistuoja reali grėsmė, jog būsimas teismo sprendimas nebus įvykdytas – tokia išvada yra preziumuojama, o asmuo, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teisę pateikti įrodymus, kuriais nuginčytų šią prezumpciją. Atsakovai turėjo galimybę realizuoti šią teisę, tačiau nepateikė jokių minėtą prezumpciją nuginčijančių įrodymų. Taip pat nurodo, jog teismas, nustatęs laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, neperžengė reikalavimo sumos, t.y. turto vertė, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebuvo didesnė nei ieškovo reikalavimo atsakovams suma. Ieškovas pažymi, jog teismas, neperžengdamas ieškinio reikalavimo sumos ir nurodydamas, kad pirmiausia turi būti areštuojamos atsakovų turimos akcijos, tik jų sumos nepakankant – atsakovų turimas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kitų įmonių turimos akcijos, turtinės teisės ir piniginės lėšos, visiškai teisingai vadovavosi areštuojamo turto nuoseklumo taisykle ir taip užtikrino proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą bei nesuvaržė vienos proceso šalies teisių labiau nei buvo būtina teisėtam tikslui pasiekti, t.y. nepažeidė proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Aplinkybę, kad teismas vadovavosi šiais principais, įrodo ir tai, kad ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino tik iš dalies, t.y. prašymą dalyje, kurioje prašoma uždrausti atsakovams atlikti bet kokius veiksmus ar sudaryti sandorius, kurie mažintų turimų akcijų vertę, apsunkintų įmonių finansinę būklę, ar kuriais būtų perleistos atsakovų balsavimo teisės, teismas atmetė. Todėl atsakovams buvo palikta laisvė (suprantama, ribota, tačiau to reikalauja pats laikinųjų apsaugos priemonių institutas) veikti finansinėje sferoje. Be to, teismas neareštavo atsakovų piniginių lėšų, gaunamų kaip darbo užmokestis, nors ir buvo areštuotos atsakovų piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose, tačiau iš jų buvo leista atsiskaityti su ieškovu pagal jo pareikštą ieškinį. Ieškovas pažymi, jog pagrindas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones būtų tuomet, jeigu atsakovai būtų įrodę, kad nėra grėsmės, jog būsimas teismo sprendimas nebus įvykdytas, tačiau jie to neįrodė ir netgi priešingai – neneigė laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo būtinumo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikė ieškinį atsakovams M. Ž., O. B. ir V. S., kuriuo prašo solidariai priteisti iš atsakovų 4 700 000 eurų (16 288 160 Lt) skolos, 618 082,19 eurų (2 134 114,10 Lt) palūkanų, 20 % procesinių metinių palūkanų bei arbitražo išlaidas. Ieškovo pareikštų reikalavimų atsakovams suma – 5 318 082,16 eurų (18 362 274 Lt). Ieškovas ( - )kreipėsi į teismą, prašydamas nepranešus atsakovams jų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs ieškinio sumą, padarė išvadą, kad ši suma laikytina didele ir tai yra pagrindas takyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams.

13CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t.y. parinkti tokias priemones, kurios būtų proporcingos siekiamam tikslui ir atsakovui sukeltų kiek įmanoma mažiau apribojimų, tiesiogiai nesusijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslais. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1427/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1615/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1435/2011).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir areštuoti M. Ž., O. B., V. S. priklausančius ir esančius pas juos arba trečiuosius asmenis kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, pinigines lėšas, esančias bankuose, taip pat areštuoti atsakovams priklausančias atitinkamas nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas bei uždrausti atlikti bet kokius veiksmus (įskaitant ir balsavimą visuotiniame akcininkų susirinkime) ar sudaryti sandorius, kurie mažintų turimų akcijų vertę, apsunkintų įmonių finansinę būklę ar kuriais būtų perleistos atsakovų balsavimo teisės. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-09-08 nutartimi minėtą ieškovo prašymą tenkino iš dalies. Pirmos instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausiai areštavo atsakovų turimas UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, AB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „Vyturys“, UAB „( - )“ akcijas 18 380 058 Lt sumai, jų nepakankant – atsakovų turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą šiai sumai, kitų įmonių turimas akcijas, turtines teises ir pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti, įkeisti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti, tačiau leidžiant jį valdyti, naudoti ir atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį. Teismas leido areštuoti pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, išskyrus lėšas, gaunamas kaip darbo užmokestis, bei leido iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2011-08-31 pareikštą ieškinį.

15Atsakovai nurodo, kad minėtomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis suvaržomos atsakovų finansinės veiklos galimybės ir sumažinama galimybė įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, apsunkinama galimybė vykdyti ūkinę veiklą, patenkinti kasdienių savo ir šeimos narių finansinius poreikius. Teismas su šiais apeliantų argumentais nesutinka ir daro išvadą, kad jie nesudaro pagrindo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos pirmiausiai areštuojant atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, jo nesant pakankamai – kitą atsakovo turtą, o tik nesant pakankamai areštuotino turto gali būti areštuojamos atsakovo piniginės lėšos. Ši nuostata paaiškinama tuo, jog piniginės lėšos turi didžiausią apyvartumą ir dėl to jų areštas sukelia daugiausia nepatogumų ir gali lemti nuostolių atsiradimą atsakovui. Kaip nurodyta aukščiau, pirmos instancijos teismas pirmiausiai areštavo atsakovų turimas akcijas 18 380 058 Lt sumai, jų nepakankant – atsakovų turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą šiai sumai, kitų įmonių turimas akcijas, turtines teises ir pinigines lėšas, ir tik šių areštų nepakankant areštavo atsakovų pinigines lėšas. Įvertinus byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir pobūdį (areštas taikytas ieškinio sumai ir pirmiausia tik akcijoms, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuojant atsakovams priklausančias pinigines lėšas), pripažintina, kad teismas įstatymo reikalavimų nepažeidė ir taikytos priemonės neprieštarauja proporcingumo siekiamam tikslui, šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo principams.

17Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų M. Ž., O. B., V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-08 nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl atsakovų atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-08 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

18Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš atsakovų M. Ž., O. B., V. S. lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 10,50 Lt, t.y. po 3,50 Lt iš kiekvieno (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teisėja

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš M. Ž. (a.k. ( - ) O. B. (a.k. ( - ) V. S. (a.k. ( - ) po 3,50 Lt dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje... 2. Ieškovas ( - )kreipėsi į teismą, prašydamas nepranešus atsakovams jų... 3. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-09-08 nutartimi prašymą tenkino iš... 4. - atsakovui M. Ž. nuosavybės teise priklausančias 16000 UAB „( - )“... 5. - atsakovui O. B. nuosavybės teise priklausančias 17000 UAB „( - )“... 6. - atsakovui V. S. nuosavybės teise priklausančias 17000 UAB „( - )“... 7. Atsakovai atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 8. Ieškovo atstovė advokatė Jurgita Petkutė pateikė atsiliepimą į... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas Vilniaus komercinio arbitražo teismui... 13. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašė ieškinio užtikrinimui... 15. Atsakovai nurodo, kad minėtomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis... 16. Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog laikinosios apsaugos priemonės... 17. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų M. Ž., O. B., V. S. atskirąjį... 18. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš atsakovų M. Ž., O. B., V. S.... 19. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teisėja... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš M. Ž. (a.k. ( - ) O. B. (a.k. ( - ) V. S. (a.k. ( - ) po 3,50 Lt...