Byla 2-1435/2011
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės S. D. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutarties, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-634-425/2011 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. J. 2011 m. vasario 25 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dokumentinio proceso tvarka su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės S. D. 129 000 Lt skolos, 5 % metines palūkanas nuo negrąžintos 129 000 Lt sumos ir procesines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-3). Kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovės (ne)kilnojamąjį turtą ir lėšas, nes ieškinio suma didelė, atsakovės turtinė padėtis dabar ieškovui nežinoma, atsakovė gera valia ilgą laiką vengia grąžinti paskolą, sutartinių prievolių vykdymas neužtikrintas jokiomis priemonėmis.

5Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. preliminariu sprendimu (b. l. 4) ieškinį patenkino visiškai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir ieškinio sumos ribose areštavo atsakovės (ne)kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, o tokio turto nesant arba esant nepakankamai – lėšas, esančias atsakovės atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis (b. l. 5). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsižvelgiant į tai, jog paskolos gavėjas – fizinis asmuo, ieškinio suma (129 000 Lt) objektyviai laikytina didele, todėl kyla grėsmė ieškovo turtiniams interesams (CPK 144 str. 1 d.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovė S. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartį (b. l. 6-7). Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, patvirtinančių grėsmę įvykdyti teismo sprendimą, pvz., kad atsakovė siekia paslėpti turtą, imasi kitokių veiksmų, kurie apsunkintų ar padarytų neįmanomą teismo sprendimo vykdymą. Tikina, kad su ieškovu elgiasi sąžiningai, nes visą skolą, nors ir pavėluotai, galutinai grąžino (b. l. 8-24).

10Ieškovas V. J. 2011 m. kovo 23 d. pareiškime (b. l. 25) nurodė, kad 20 000 Lt pagal 2010 m. lapkričio 5 d., 2010 m. lapkričio 19 d., 2010 m. lapkričio 26 d., 2010 m. gruodžio 17 d., 2010 m. gruodžio 24 d. ir 9 000 Lt pagal 2010 m. gruodžio 31 d. pinigų grąžinimo aktus (b. l. 15, 18-22), iš viso – 129 000 Lt, iš atsakovės negavo ir minėtų aktų nepasirašė.

112011 m. kovo 21 d. atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (b. l. 30).

12Gavęs atsakovės prieštaravimus, Panevėžio apygardos teismas iškėlė naują civilinę bylą V. J. v. S. D. (civilinės bylos Nr. 2-688-425/2011). Pirmosios instancijos teismo 2011 m. balandžio 26 d. posėdyje ieškovas patikslino, kad nepasirašė ir 2010 m. lapkričio 12 d. pinigų grąžinimo akto, jog atsakovė grąžino 20 000 Lt (b. l. 32). Tarp šalių kilus ginčui dėl to, ar septyniuose pinigų grąžinimo aktuose pasirašė ieškovas, pirmosios instancijos teismas skyrė rašysenos ekspertizę ir bylą sustabdė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas įrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (CPK 144 str. 1 d.).

16Iš bylos duomenų nustatyta, kad bylos šalys 2008 m. birželio 20 d. ir 2010 m. birželio 1 d. sudarė dvi paskolos sutartis, pagal kurias atitinkamai iki 2010 m. balandžio 1 d. ir 2010 m. lapkričio 1 d. ieškovas paskolino atsakovei 100 000 Lt ir 49 200 Lt. Be to, bylos šalys buvo sudariusios dar vieną paskolos sutartį (b. l. 32). Pasak ieškovo, atsakovė pagal dvi paskolos sutartis grąžino 20 200 Lt, liko skolinga 129 000 Lt (149 200 Lt – 20 200 Lt). Atsakovė pateikė 17 pinigų grąžinimo aktų kopijų. Juose nurodyta, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 7 d. iki 2011 m. sausio 7 d. grąžino ieškovui 369 200 Lt, įskaitant ieškovo reikalaujamus priteisti 129 000 Lt.

17CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada būna nukreiptas į ateitį, užtenka nustatyti, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, o ne kad sprendimo vykdymas neabejotinai pasunkės ar taps neįmanomas. Teismui sprendžiant, ar būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirminėje civilinio proceso stadijoje (vos iškėlus bylą) ir iš šiandieninių pozicijų žvelgiant į ateitį, išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo gali būti faktinė (pvz., skolininkas sudarė preliminarią sutartį, įdėjo skelbimą dėl turto perleidimo) ar hipotetinė (teoriškai įmanoma) (pvz., skolininko nuosavybės teise valdomas turtas lygus ar nežymiai viršija skolas tretiesiems asmenims). Taigi juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro konkretūs faktiniai duomenys arba aplinkybės (modeliuojama situacija), leidžiantys pagrįstai manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos neigiamos pasekmės. Konkretūs faktiniai duomenys nustatomi atsižvelgiant į prievolės dydį, rūšį (sutartinė/deliktinė, solidari/subsidiari/dalinė, pirminė/regresinė, (ne)tiesioginė, pagrindinė/papildoma civilinė atsakomybė); į atsakovo statusą (fizinis/juridinis asmuo), jo turtinę padėtį ir kt. Aplinkybės (modeliuojama situacija) siejamos su atsakovo elgesiu, kuris tiesiogiai gali ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, bet ieškovui gali būti nenaudingas. Pvz., atsakovas prisiima papildomų prievolių ir turimu turtu (lėšomis) užtikrina savo arba trečiųjų asmenų prievolių tinkamą įvykdymą. Tad jeigu kyla realus pavojus, kad ieškovo teisės, priverstinai vykdant sprendimą, gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti atsakovo turtinę padėtį status quo. Tai leistų tikėtis ieškovui ieškinio patenkinimo atveju, kad priimtas teismo sprendimas bus iš tikrųjų įvykdytas.

18Byloje nėra faktinių duomenų, kurie patvirtintų grėsmę įvykdyti teismo sprendimą dėl skolos priteisimo, t. y. duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą (lėšas) ir tokiu būdu apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo vykdymą. Kita vertus, būtinybę areštuoti apelianto turtės ir/ar lėšas pagrindžia tai, kad nepritaikius suvaržymų apeliantei būtų visos prielaidos arba, kitaip tariant, nebūtų teisinių kliūčių perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą (lėšas), jei ji nuspręstų taip pasielgti. Pvz., panorėjusi apeliantas galėtų perleisti turtą tretiesiems asmenims (pastarųjų interesus gintų CK 4.96 str.), išnuomoti jį, apsunkinti; paslėpti ar iššvaistyti lėšas ir pan.

19Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.) pripažįstama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas tada, kai vyksta turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio suma objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškinio suma yra ne vienintelis, bet vienas iš pagrindinių kriterijų, kuris gali patvirtinti ar paneigti grėsmę, jog teismo sprendimas, jeigu jis bus palankus ieškovui, gali likti neįvykdytas arba jo vykdymas gali pasunkėti. Ieškinio dydis vertinamas ne absoliučiu skaičiumi, o subjektyviai, todėl reikia vertinti, ar konkrečiam subjektui ieškinio suma yra didelė. Tad didelės ieškinio (pareiškimo) sumos prezumpcija yra nuginčijama prezumpcija (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1003/2011). Nors pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi (CPK 178 str.), bet paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kuriai iš bylos šalių yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1422/2009). Geriausiai savo turtinę padėtį žino, taigi ir gali ją įrodyti atsakovė. Bet kvestionuodama pirmosios instancijos teismo nutartį ji nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, pvz., duomenų apie nuosavybės teise turimą turtą, vidutinę jo rinkos vertę, kitas turtines prievoles ir/ar prievolių įvykdymo užtikrinimą, išrašų iš banko sąskaitų, kad būtų galima nustatyti, ar jos finansinė padėtis yra stabili ir gera, o pareikšto ieškinio suma jai nėra didelė.

20Esant tokiom aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog grėsmė įvykdyti teismo sprendimą, jei jis liks palankus ieškovui, yra, ir ieškovo prašymu pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, o apeliantės motyvai šios teismo išvados nepaneigė.

21Be to, atsakovė teigia, kad visiškai atsiskaitė su paskolos davėju ir pateikė, jos nuomone, tai patvirtinančius rašytinius įrodymus. Paskolos davėjas pripažįsta tik dalinį (20 200 Lt iš 149 200 Lt) atsiskaitymą, neigia pasirašęs septynis pinigų grąžinimo aktus už 129 000 Lt. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, inter alia privalo įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, tenkintinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje „flyLAL- Lithuanian Airlines“ v. Latvijos įmonė „Air Baltic Corporation“ A/S, Latvijos įmonės „ Air Baltic Corporation“ filialas Lietuvoje ir oro uostas „Ryga“, bylos Nr. 2-949/2008 ir kt.). Nagrinėjamu atveju, ar pinigų grąžinimo aktuose pasirašė ieškovas, nustatytas ekspertas, o preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas.

22Susiklosčius tokiai situacijai teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių institutą, nenukrypo nuo su tuo susijusios teismų praktikos, todėl šiuo aspektu priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti arba pakeisti pagal atskirojo skundo argumentus nėra teisinio pagrindo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. J. 2011 m. vasario 25 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos... 5. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. preliminariu sprendimu (b.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atsakovė S. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 10. Ieškovas V. J. 2011 m. kovo 23 d. pareiškime (b. l. 25) nurodė, kad 20 000... 11. 2011 m. kovo 21 d. atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 12. Gavęs atsakovės prieštaravimus, Panevėžio apygardos teismas iškėlė... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas... 16. Iš bylos duomenų nustatyta, kad bylos šalys 2008 m. birželio 20 d. ir 2010... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Byloje nėra faktinių duomenų, kurie patvirtintų grėsmę įvykdyti teismo... 19. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d.... 20. Esant tokiom aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Be to, atsakovė teigia, kad visiškai atsiskaitė su paskolos davėju ir... 22. Susiklosčius tokiai situacijai teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartį palikti...