Byla e2-13024-877/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto administratoriaus J. V. patikslintą ieškinį atsakovui R. J. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas bankroto administratorius J. V. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. J. 3 205,55 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Ginrova“, kurioje konstatavo, jog VSDFV Marijampolės skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi ši bendrovė neapmokėjo skolos. 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi teismas padarė išvada, kad įmonė turto, kurį pardavus užtektų apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, neturi, todėl nusprendė BUAB „Ginrova“ taikyti supaprastintą bankroto procesą ir supaprastinto bankroto proceso administravimui nutarė skirti 3 226 Eur dydžio administravimo sumą. Įmonės direktoriaus pareigas iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovas R. J.. Atsakovo atsakomybė kyla dėl to, kad atsakovas nesilaikė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Likvidavus įmonę, liko neapmokėtos bankroto administratoriaus išlaidos (3 226 Eur), kurios priteistinos iš atsakovo.

5Atsakovui R. J. procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. gegužės 6 d. Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Teismas

konstatuoja:

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2015 m. liepos 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1972-343/2015 (b. l. 7-8), 2016 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1972-343/2016 (b. l. 9-10), 2015 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1972-343/2015 (b. l. 11), VĮ Registrų centro PVM sąskaitų-faktūrų (b. l. 12-14), 2015 m. spalio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija LAF Nr. 00009986 (b. l. 15), 2015 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. ART15/0327 (b. l. 16), sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Serija FIN 2017 Nr. 0000074 (b. l. 17), 2017 m. kovo 30 d. sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Serija JVS2017 Nr. 000000330 (b. l. 18), UAB „Ginrova“ įmonės informacijos (b. l. 19-25), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (b. l. 26-29) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovui atlyginta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

8Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovas R. J. nuo 2005 m. spalio 18 d. buvo UAB „Ginrova“ vadovas. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1972-343/2015 iškėlė bankroto bylą UAB „Ginrova“. 2016 m. lapkričio 10 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-798-343/2016 patvirtino UAB „Ginrova“ 3 226 Eur lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti supaprastinto bankroto procedūroms atlikti.

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo per laikotarpį, kuriuo susidarė įsiskolinimas. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 3 205,55 Eur žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

12Visiškai patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 72 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka ir 3,02 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti bankroto administratoriui J. V., adresas Vilnius, Jogailos g. 7, iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ), 3 205,55 Eur (tris tūkstančius du šimtus penkis eurus 55 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ), 75,02 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų 02 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

19Tesėja

20Rita Liukaitytė

Ryšiai