Byla 2S-926-370/2012
Dėl sutuoktinio kaltės

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-02-21 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-29-824/2012 pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui A. R. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės,

Nustatė

2ieškovė pareiškė ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, atsakovo gyvenamosios vietos nenurodė.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-09-01 nutartimi nustatė ieškovei 14 dienų terminą ieškinio trūkumams ištaisyti – nurodyti atsakovo gyvenamąją, darbo vietą arba pateikti įrodymus apie šių duomenų pateikimo negalimumą. Teismo 2011-09-20 nutartimi terminas buvo pratęstas, 2011-10-11 nutartimi ieškinys priimtas, skirtas parengiamasis posėdis, 2011-10-17 nutartimi byla sustabdyta paskelbus atsakovo paiešką, 2012-02-01 nutartimi atsakovo paieška nutraukta, byla atnaujinta, ieškovei nustatytas terminas ištaisyti ieškinio trūkumus – nurodyti savo poziciją dėl kuratoriaus paskyrimo, t. y. nurodyti motyvus, kodėl neprašo teismo skirti kuratoriaus.

4Ieškovė 2012-02-13 teismui pateikė prašymą procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje, kadangi yra bedarbė ir neturi lėšų apmokėti už kuratoriaus darbą.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-02-22 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ieškovei neištaisius ieškinio trūkumų. Teismas nurodė, kad byla dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei gali būti teisingai ir objektyviai išnagrinėta šalims byloje dalyvaujant asmeniškai, todėl formalus procesinių dokumentų įteikimo būdas netikslingas ir neefektyvus.

6Atskiruoju skundu ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybes, kad ieškovė niekur nedirba, pajamų neturi ir neturi lėšų sumokėti už kuratoriaus darbą, be to, buvęs sutuoktinis jau daugiau kaip 15 metų ieškovę paliko ir išvažiavo, niekada ieškovei nepranešė, kur jis gyvena ar dirba, ieškovės ir teismo paieškos jokių žinių apie atsakovą nesuteikė. CPK 130 str. 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai adresato gyvenamoji ar darbo vietos nežinomi ir nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Ieškovė, būdama neišsituokusi, negali gauti socialinės pašalpos, iš sutuoktinio, šiam išvykus, jokios paramos negavo ir negauna. Skundžiama teismo nutartis pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakovu susituokė 1992-10-23 (b. l. 4). Ieškovės teigimu atsakovas nuo 1999 metų yra išvykęs į Azerbaidžaną, Gyventojų registras ir „Sodra“ duomenų apie atsakovą neturi, teismo pavedimu atsakovo paiešką atlikusiai policijai atsakovo gyvenamosios vietos nustatyti nepavyko, nustatyta, kad atsakovas Lietuvoje giminių neturi, duomenų apie Lietuvos Respublikos sienos kirtimą nėra (b. l. 20, 22, 33).

9Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad viešo paskelbimo būdas, priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, gali būti pripažįstamas nesuderinamu su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tikslu užtikrinti asmenų realias ir efektyvias, o ne teorines ar iliuzines teises (2009-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2009). Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu; iš principo, jis įtvirtina ir šalių galimybę susipažinti ir pasisakyti dėl visų byloje esančių įrodymų ar paaiškinimų, turint tikslą paveikti jo sprendimą. Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina.

10Ieškovė ieškiniu reikalauja nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu konkrečiu šioje byloje nagrinėjamu atveju būtų formalus, neefektyvus ir pažeistų atsakovo teisę į teisingą teismą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė turėtų kreiptis į teismą dėl sutuoktinio pripažinimo nežinia kur esančiu (CPK 454, 455 str., CK 2.28 str., 3.55 str. 1 d. 3 p.).

11Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

13Kretingos rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai