Byla B2-2167-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Pivorui,

4atsakovo UAB „( - )“ atstovams A. B. ir advokatui J. E.,

5viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo UAB „( - )“ ir AB DnB NORD bankas pareiškimus atsakovui UAB „( - )“, tretieji asmenys UAB „( - )“, UAB „( - )“, AB „( - )“, del bankroto bylos iškelimo,

6n u s t a t e :

7Ieškovai UAB „( - )“ ir AB DnB NORD bankas kreipesi i teisma su pareiškimais, prašydami iškelti atsakovui UAB ,,( - )“ bankroto byla.

8AB DnB NORD bankas, UAB „( - )“, AB „( - )“ ir UAB „( - )“ pateike prašymus (1 t., b. l. 61-62, 74-75, 96-97, 105-106) itraukti juos treciaisiais asmenimis be savarankišku reikalavimu.

9Veliau AB DnB NORD bankas pateike ieškini, kuriame pareiške savarankiškus reikalavimus atsakovui (1 t., b. l. 135-136) ir praše iškelti UAB „( - )“ bankroto byla.

10UAB „( - )“ pateike prašyma nutraukti civiline byla del bankroto UAB „( - )“ iškelimo (1 t., b. l. 146).

11Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsejo 10 d. nutartimi iškele bankroto byla UAB „( - )“, imones administratoriumi paskyre UAB „( - )“.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkricio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsejo 10 d. nutarti panaikino ir bankroto bylos iškelimo UAB „( - )“ klausima perdave spresti pirmos instancijos teismui iš naujo. Konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas nesiaiškino imones pradelstu isipareigojimu santykio su jos turimo turto verte, kuris yra lemiamas kriterijus, konstatuojant imones nemokama.

13Atsakovas UAB „( - )“ pateike teismui raštiškus paaiškinimus, kuriuose prašo atmesti treciojo asmens su savarankiškais reikalavimais prašyma iškelti atsakovui bankroto byla ir byla nutraukti. Prašo atsižvelgti i tai, kad atsakovas yra visiškai atsiskaites su UAB „( - )“ ir ivykdes savo prisiimtus sutartinius isipareigojimus, ir tai, kad yra pateiktas ieškovo sprendimas atsisakyti nuo ieškinio ir ji atsiimti bei nutraukti byla del bankroto UAB „( - )“ iškelimo.

14UAB „( - )“ keltina bankroto byla (CPK 290-291 str., IBI 10 str. 4 ir 6 d.).

15Pagal Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dali, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šiu salygu: 1) imone yra nemoki arba imone veluoja išmoketi darbuotojui (darbuotojams) atlyginima; 2) imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu.

16Imones nemokumo, kuris yra pagrindas bankroto bylai iškelti taikant Imoniu bankroto istatymo (toliau – ir IBI) 9 straipsnio 5 dalies 1 punkta, samprata ir požymiai yra nurodyti IBI 2 straipsnio 8 dalyje, kuri imones nemokumui nustato du savarankiškus juridinius faktus: kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes.

17Nagrinejamoje byloje teismui nekyla abejoniu del UAB „( - )“ nemokumo.

18Pagal atsakovo pateikta kreditoriniu skolu saraša (3 t., b. l. 147), atsakovo moketinos sumos ir isipareigojimai yra 19 464 440,46 Lt, pradelsti isipareigojimai AB DnB NORD bankui sudaro 12 661 294,08 Lt, kitos moketinos sumos ir isipareigojimai – 6 803 146,38 Lt. Taciau pagal AB DnB NORD banko 2010 m. spalio 1 d. pažyma, UAB „( - )“ skolinga bankui 13 697 100,53 Lt. Tai paneigianciu duomenu atsakovas nepateike, todel teismas vadovaujasi minetais naujausiais AB DnB NORD banko pateiktais duomenimis ir laiko, kad UAB „( - )“ moketinos sumos ir isipareigojimai sudaro 20 500 246,91 Lt (13 697 100,53 Lt + 6 803 146,38 Lt). Iš UAB „( - )“ 2009 m. gruodžio 31 d. balanso (3 t., b. l. 149-150) matyti, kad ši suma viršija puse i UAB „( - )“ balansa irašyto turto vertes (32 981 093 Lt).

19Pažymetina, kad byloje yra iškiles gincas del UAB „( - )” turto, kurio didžiaja dali sudaro nekilnojamasis turtas, vertes, todel teismas laike tikslinga skirti byloje teismo ekspertize, jog butu objektyviai nustatyta atsakovo balanse nurodyto nekilnojamojo turto verte.

20Teismo ekspertizes, atliktos vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi, 2010 m. rugpjucio 19 d. aktu Nr. DG100811 (toliau – ir Ekspertizes aktas) nustatyta nekilnojamojo turto verte lyginamosios vertes metodu, naudojant faktinius sandorius bei siulomus pirkti. Galutineje Ekspertizes akto išvadoje nurodyta, kad Nemencines pl. 43A-5, 43-6, 43-7, 45 su 0,2033 ha žemes sklypu rinkos verte yra 29 505 000 Lt (3 862 000 Lt + 2 899 000 Lt + 3 466 000 Lt + 19 278 000 Lt). Mineto turto likvidacine verte, vadovaujantis Ekspertizes akto galutine išvada, yra 22 130 000 Lt (2 897 000 Lt + 2 174 000 Lt + 2 600 000 Lt + 14 459 000 Lt). Priverstinio pardavimo (likvidacine) verte yra lygi rinkos vertei, su vieninteliu skirtumu, kad pardavimui skirtas laikas yra nepagristai trumpas, o viešumas ir rinkos rizika yra nepakankama lyginant su tuo laikotarpiu ir tomis reklamos priemonemis, kuriu reikia norint gauti geriausia kaina rinkoje. Be to, pardavejui gali buti taikomos priverstines priemones.

21Pažymetina, kad ekspertas nurode, jog nustatytos sumos parodo turto rinkos verte jo esamo naudojimo ir vertinimo dienos konjunkturos salygomis. Taciau taip pat ekspertas pažymejo, kad šiai dienai toks nekilnojamasis turtas nera paklausus ir tokio pobudžio sandoriai rinkoje reti. Todel, teismo vertinimu, šiuo atveju Ekspertizes akte nurodyta likvidacine nekilnojamojo turto verte realiai atspindi atsakovo finansine padeti.

22Ta aplinkybe, kad atsakovas patenkino UAB „( - )“ reikalavimus, nera pagrindas nutraukti byla remiantis IBI 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, nes šioje byloje bendraieškoviai esant neprivalomam procesiniam bendrininkavimui (CPK 43 str. 1 d. 2 p.) yra ir kiti kreditoriai, kurie prašo iškelti bankroto byla UAB „( - )“ ir su kuriais atsakovas nera atsiskaites, t. y. AB DnB NORD bankas, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir AB „( - )“.

23Pagal atsakovo pateiktus duomenis (3 t., b. l. 148), jo debitorines skolos sudaro 20 735,57 Lt (19 055,57 Lt + 1 680 Lt). Ši suma, palyginus su atsakovo kreditoriu reiškiamais reikalavimais, rodo, kad atsakovas neturi realiu galimybiu artimiausiu metu gauti pajamu, iš kuriu galetu ivykdyti savo isipareigojimus kreditoriams.

24Atsakovo motyvai, kad jis sugebes parduoti turima nekilnojamaji turta ir taip atsiskaitys su kreditoriais, nera pagristi objektyviomis aplinkybemis. Atsakovas atsiliepime 2009 m. liepos 10 d. nurode, kad del itin sunkios ekonomines situacijos negali atsiskaityti su kreditoriais, ukines komercines veiklos nevykdo, o atsiskaitymai su kreditoriais vykdomi tik priverstiniu budu, t. y. kad negali vykdyti savo isipareigojimu del sunkios finansines padeties (IBI 4 str. 4 p.). Pažymetina, kad dar 2009 m. rugsejo 9 d. paaiškinimuose UAB „( - )“ nurode, kad nuo ieškinio padavimo momento matomi teigiami rinkos poslinkiai, atsakovo akcininkai stengiasi surasti investuotoju, nekilnojamojo turto pirkeju ir kitu partneriu, galinciu teigiamai pakeisti imones finansine padeti. Taciau iš byloje esanciu duomenu matyti, kad nuo ieškinio padavimo UAB „( - )“ finansine padetis tik blogejo, imones skola bankui padidejo. Nors atsakovas savo 2010 m. vasario 25 d. paaiškinimuose nurodo, kad UAB „( - )“ tesia savo ukine veikla, taciau byloje nera jokiu duomenu, kad atsakovas vykdo kokia nors ukine komercine veikla, iš kurios gauna pajamas. Atsakovas nepateike jokiu irodymu, kad jo finansine padetis pageres, todel teismas laiko, kad atsakovo finansines padeties pagerejimas nera tiketinas, atsižvelgiant i padeti nekilnojamojo turto rinkoje ir visa bylos medžiaga.

25Teiseju kolegija pažymi, kad UAB „( - )“ šiuo metu turi tik du darbuotojus, t. y. direktoriu ir buhaltere, o tai tik patvirtina, kad imone nevykdo veiklos.

26Atsakovo argumentai, kad daugelio kreditoriu reikalavimu jis nepripažista ir gincija juos teisme, todel i šiuos reikalavimus nereikia atsižvelgti, nepagristi. Teismas vertina atsakovo nemokuma atsižvelgdamas i šiai dienai esama situacija, todel tai, kad atsakovas gincija savo kreditoriu reikalavimus, nereiškia, kad i šiuos reikalavimus nereikia atsižvelgti. Pažymetina, kad Imoniu bankroto istatymas nereikalauja, kad bankroto bylos iškelimo momentu teismas iš esmes išsprestu imones mokumo ar nemokumo klausima. Tikraja imones finansine padeti galima išsiaiškinti tik bankroto bylos metu, išnagrinejus kreditoriu reikalavimu pagristuma, patikrinus bankrutuojancios imones sandoriu teisetuma, nustacius tikslia imones turto verte. Bankroto bylos iškelimo stadijoje išsiaiškinti visus nurodytus klausimus teismas neturi galimybes ir neprivalo, nes tai galima padaryti tik teisminio bylos nagrinejimo metu irodinejimo procese – surinkus, ištyrus ir ivertinus visus byloje surinktus irodymus. Taigi, teismas imonei gali iškelti bankroto byla del jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisines prielaidos, sudarancios pakankama pagrinda manyti, kad imone yra nemoki, t. y. kad pradelsti imones finansiniai isipareigojimai (skolos) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes ir kai ji nevykdo finansiniu isipareigojimu – neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-587/2010).

27Remiantis aukšciau išdestytomis aplinkybemis bei visais byloje pateiktais irodymais, darytina išvada, kad atsakove UAB „( - )“ yra nemoki, todel turi buti keliama bankroto byla (IBI 9 str. 5 d. 1 p.).

28Ieškovas AB DnB NORD bankas prašo atsakoves UAB „( - )“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „( - )“. UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir AB „( - )“ prašymuose itraukti juos treciaisiais asmenismis siule bankroto administratoriumi paskirti UAB „( - )“ (1 t., b. l. 74, 96, 105). Taciau iš naujo nagrinejant byla del bankroto bylos UAB „( - )“ iškelimo, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ savo pozicijos del administratoriaus skyrimo nepareiške.

29Byloje pateiktas UAB „( - )“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 47a, išduotas 2003 m. rugsejo 15 d.) 2010 m. vasario 1 d. sutikimas administruoti atsakova (3 t., b. l. 107-108). Duomenu, kad nurodyta kandidatura prieštarautu imperatyvioms IBI 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Ukio ministerijos patvirtino, kad UAB „( - )“ atitinka teises aktu reikalavimus. Ivertinus administruoti UAB „( - )“ pretenduojancios UAB „( - )“ darbo kruvi ir didele jos patirti lyginant su UAB „( - )“ (viešai skelbiama informacija Imoniu bankroto valdymo departamento prie Ukio ministerijos internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt) bei atsižvelgiant i teismui istatymu suteikta diskrecijos teise parinkti imones bankroto administratoriaus kandidatura, teismas mano, kad atsakovo UAB „( - )“ bankroto administratoriumi turi buti skiriama UAB „( - )“ (IBI 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

30Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, IBI 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis,

Nutarė

31iškelti UAB „( - )“ (i. k. ( - ), buveines adresas: ( - )) bankroto byla. Imones bankroto administratoriumi paskirti UAB „( - )“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 47a, išduotas 2003 m. rugsejo 15 d.).

32Areštuoti visa UAB „( - )“ nekilnojamaji ir kita ilgalaiki materialu turta iki šios nutarties isiteisejimo dienos.

33Nustatyti 45 dienu termina nuo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos, kreditoriu finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškelimo dienos, pareikšti.

34Ipareigoti imones bankroto administratoriu atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. ir 7 d. 8 p., o taip pat ne veliau kaip per 5 dienas nuo šios nutarties isiteisejimo pateikti teismui samata bendroves lešu, kurias jis turi teise naudoti administravimo išlaidoms apmoketi.

35Ipreigoti imones bankroto administratoriu ne veliau kaip per 20 dienu nuo nutarties patvirtinti kreditoriu ir ju finansiniu reikalavimu saraša isiteisejimo dienos, sušaukti pirmaji kreditoriu susirinkima.

36Ipareigoti UAB „( - )“ valdymo organus ne veliau kaip per 20 dienu nuo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos, perduoti administratoriui imones turta pagal finansine atskaitomybe, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

37Nutartis per dešimt dienu nuo nutarties priemimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

38Nutartis vykdoma skubiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Henrichas Jaglinskis,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Pivorui,... 4. atsakovo UAB „( - )“ atstovams A. B. ir advokatui 5. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla... 6. n u s t a t e :... 7. Ieškovai UAB „( - )“ ir AB DnB NORD bankas kreipesi i teisma su... 8. AB DnB NORD bankas, UAB „( - )“, AB „( - )“ ir UAB „( - )“ pateike... 9. Veliau AB DnB NORD bankas pateike ieškini, kuriame pareiške savarankiškus... 10. UAB „( - )“ pateike prašyma nutraukti civiline byla del bankroto UAB „(... 11. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsejo 10 d. nutartimi iškele bankroto... 12. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkricio 12 d. nutartimi Vilniaus... 13. Atsakovas UAB „( - )“ pateike teismui raštiškus paaiškinimus, kuriuose... 14. UAB „( - )“ keltina bankroto byla (CPK 290-291 str., IBI 10 str. 4 ir 6... 15. Pagal Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dali,... 16. Imones nemokumo, kuris yra pagrindas bankroto bylai iškelti taikant Imoniu... 17. Nagrinejamoje byloje teismui nekyla abejoniu del UAB „( - )“ nemokumo.... 18. Pagal atsakovo pateikta kreditoriniu skolu saraša (3 t., b. l. 147), atsakovo... 19. Pažymetina, kad byloje yra iškiles gincas del UAB „( - )” turto, kurio... 20. Teismo ekspertizes, atliktos vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 21. Pažymetina, kad ekspertas nurode, jog nustatytos sumos parodo turto rinkos... 22. Ta aplinkybe, kad atsakovas patenkino UAB „( - )“ reikalavimus, nera... 23. Pagal atsakovo pateiktus duomenis (3 t., b. l. 148), jo debitorines skolos... 24. Atsakovo motyvai, kad jis sugebes parduoti turima nekilnojamaji turta ir taip... 25. Teiseju kolegija pažymi, kad UAB „( - )“ šiuo metu turi tik du... 26. Atsakovo argumentai, kad daugelio kreditoriu reikalavimu jis nepripažista ir... 27. Remiantis aukšciau išdestytomis aplinkybemis bei visais byloje pateiktais... 28. Ieškovas AB DnB NORD bankas prašo atsakoves UAB „( - )“ bankroto... 29. Byloje pateiktas UAB „( - )“ (leidimo teikti bankroto administravimo... 30. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, IBI 10 straipsnio 4 ir 6... 31. iškelti UAB „( - )“ (i. k. ( - ), buveines adresas: ( - )) bankroto byla.... 32. Areštuoti visa UAB „( - )“ nekilnojamaji ir kita ilgalaiki materialu turta... 33. Nustatyti 45 dienu termina nuo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo... 34. Ipareigoti imones bankroto administratoriu atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 35. Ipreigoti imones bankroto administratoriu ne veliau kaip per 20 dienu nuo... 36. Ipareigoti UAB „( - )“ valdymo organus ne veliau kaip per 20 dienu nuo... 37. Nutartis per dešimt dienu nuo nutarties priemimo dienos atskiruoju skundu gali... 38. Nutartis vykdoma skubiai....