Byla 2A-1357-601/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Evaldo Burzdiko (pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė)

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) A. K. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. K. 11 064, 09 Lt žalos atlyginimą, 249 Lt žyminį mokestį, taip pat 5 proc. palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir išlaidas susijusias su dokumentų vertimų į lietuvių kalbą 598, 28 Lt. Ieškinyje nurodė, kad 2011-08-18 Belgijoje eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis FIAT PUNTO valst. Nr. ( - ), priklausantis E. R. 2011-06-14 Belgijoje eismo įvykio buvo sugadintas automobilis BMW valst. Nr. ( - ) priklausantis B. L.. 2011-08-10 Prancūzijoje eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis CSVAGEN, valst. Nr. ( - ), priklausantis A. D.. Šių avarijų kaltininkas S. I. vairavo transporto priemonę FORD MONDEO, valst. Nr. ( - ), kurios valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta TPVCAP draudimu. Draudikas yra AB „Lietuvos draudimas“. Transporto priemonės FORD MONDEO, valst. Nr. ( - ), valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarė A. K..

  1. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino.

7Priteisė iš atsakovo A. K. ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ naudai 11 064,09 Lt žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas – 332 Lt žyminio mokesčio, 598,28 Lt dokumentų vertimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos 11 064,09 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2013-06-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (b. l. 127-131)

8Teismas nustatė, kad 2011-04-07 AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovas A. K. sudarė Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kurios 1.5.2 punkte numatyta, kad draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant, kad transporto priemonė nėra ir nebus naudojama tam tikromis 1.5.2.1–1.5.2.7 punktuose nurodytomis sąlygomis. Sutarties 1.5.2.5 punkte numatyta sąlyga, kad transporto priemonės už Lietuvos Respublikos ribų nenaudos asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Priimdamas sprendimą teismas vadovavosi Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsniu, kuris reglamentuoja atvejus, kada draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį, taip pat Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 papunkčiu. Teismas darė išvadą, kad draudėjas sutarties galiojimo metu turi draudiką informuoti apie draudimo rizikos padidėjimą. Bendradarbiavimo pareigos nevykdymas gali lemti neigiamų padarinių atsiradimą, suteikiant draudikui teisę atgręžtiniu reikalavimu į draudėją reikalauti trečiajam asmeniui išmokėtų sumų. Draudimo sutarties 1.5.2.5 punkte nurodyta, kad draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonės už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų nenaudos asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokia pareiga numatyta ir CK 6.1010 straipsnio 1 dalyje. Teismas darė išvadą, kad ieškovas teisėtai reikalauja žalos atlyginimo iš atsakovo. Pažymėjo, kad S. I. neįtrauktas trečiuoju asmeniu ar atsakovu, kadangi ieškovo reikalavimas kildinamas iš sutartinių santykių. Aptartos įstatymo normos leidžia ieškovui reikalauti žalos atlyginimo būtent iš atsakovo. Atsakovas pagal 2011-04-07 panaudos sutartį perdavė S. I. transporto priemonę Ford Mondeo valst. Nr. ( - ) pagal pasirašytą 2011-04-07 įgaliojimą atsakovas leido automobilį parduoti ir išregistruoti iš įskaitos. Draudimo sutarties galiojimo terminas 2011-04-07 iki 2012-04-06. Eismo įvykiai užsienio valstybėse įvyko 2011-08-18, 2011-06-14, 2011-08-10, t. y. sutarties galiojimo metu. Sutartis įteikta atsakovui, todėl jo teiginys, kad jis nežinojęs, kad reikia pranešti draudimo bendrovei apie transporto priemonės perdavimą ir jos panaudojimą už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, nepagrįsti. Teismas darė išvadą, kad pagal sutarties 2.5.5 punktą atsakovas įsipareigojo pranešti draudikui – ieškovui per 3 darbo dienas apie įvykusį eismo įvykį, tačiau atsakovas veikė pasyviai (neveikimu), todėl privalo atlyginti ieškovui padarytą žalą. Dėl atsakovo argumento, kad neturi lėšų teismas nurodė, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

  1. Apeliacinio skundo argumentai:

9Atsakovas (apeliantas) A. K. apeliaciniu skundu prašė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą Nr. 2-34-482/2014 panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 133-134).

10Motyvuose nurodė

  1. Teismas netyrė ir neaiškino aplinkybės, kad automobilis FORD MONDEO, valst. Nr. ( - ) buvo parduotas, todėl visiškai neteisingai ir neteisėtai sprendime traktuojama, kad dėl visų aplinkybių kaltas apeliantas.
  2. Teismas netyrė ir nesiaiškino aplinkybių po sandorio sudarymo 2011-04-07, kai buvo duotas įgaliojimas automobilį parduoti ir išregistruoti iš įskaitos, o ieškovo argumentas, kad tarp apelianto ir I. S. buvo susiklostę transporto priemonės panaudos santykiai, visiškai neteisingas ir nepagrįstas. Visos reikšmingos bylos nagrinėjimui aplinkybės turėjo būti ištirtos ir išaiškintos pirmosios instancijos teisme, tačiau akivaizdu, kad teismas to neatliko.
  3. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs aplinkybes, kad transporto priemonę vairavo I. S., privalėjo aiškintis ir aiškinti proceso dalyviams aplinkybes, susijusias su automobilio FORD MONDEO valst. Nr. ( - ) patekimo nurodyto užsienio piliečio žinion; aiškintis pagrindus, kuriais jis eksploatavo transporto priemonę eismo įvykių metu; aiškintis ir teisiškai išaiškinti proceso dalyviams, koks sandoris susiklostė ar nesusiklostė, tarp atsakovo ir I. S.; tirti ar atsakovas žinojo apie AB ,,Lietuvos draudimas“ 2011-10-13, 2011-12- 01, 2012-02-03 ir 2011-10-11 sprendimus ir turėjo galimybę skųsti, tačiau to pirmosios instancijos teismas nepadarė ir pažeidė CPK 185 str. reikalavimus.
  4. Teismas pažeidė CPK 47 straipsnio 1 dalies tvarką, neįtraukdamas autoįvykių kaltininko I. S. dalyvauti byloje, kuris yra bylos baigtimi suinteresuotas asmuo. Teismo priimtas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su užsienio piliečio teisėmis ir pareigomis, nes civilinė atsakomybė netaikoma, asmuo gali visiškai ar iš dalies būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, jeigu ji atsirado dėl trečiojo asmens veiksmų.

11Ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ atsiliepimas į apeliacinį skundą Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-05-02 nutartimi nepriimtas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, nutartis įsiteisėjusi (b. l. 148).

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, kas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 2 d. 2 p.).

15Pažymėtina, kad vienas absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų yra atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), yra susijęs su asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principo įgyvendinimu. Teismų praktikoje nurodyta, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų. Įstatymo sąvokos ,,teismas nusprendė“ turinys atskleistas kasacinio teismo praktikoje: nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai. Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas sukėlė šiam asmeniui. Taigi kiekvienu atveju sprendžiant, ar yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte, būtina nustatyti, ar neįtrauktiems į bylą asmenims teismo sprendimu nustatytos arba panaikintos teisės ar pareigos, arba kitaip keičiama jų teisinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-382/2013).

16Nustatyta, kad 2011 m. balandžio 7 d. AB „Lietuvos draudimas“ ir apeliantas sudarė Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią buvo apdrausta jam priklausanti transporto priemonė Ford Mondeo (valst. Nr. ( - )). Sutarties 1.5.2 punkte numatyta, kad draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant, kad transporto priemonė nėra ir nebus naudojama tam tikromis 1.5.2.1–1.5.2.7 punktuose nurodytomis sąlygomis. Sutarties 1.5.2.5 punkte numatyta sąlyga, kad transporto priemonės už Lietuvos Respublikos ribų nenaudos asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2011 m. balandžio 7 d. apeliantas perdavė šią transporto priemonę Lenkijoje gyvenančiam S. I., kuris su šiuo automobiliu pateko į tris eismo įvykius užsienio valstybėse (2011 m. birželio 14 d. ir 2011 m. rugpjūčio 8 d. Belgijoje, 2011 m. rugpjūčio 10 d. Prancūzijoje). Ieškovė dėl šių eismo įvykių išmokėjo draudimo išmokas nukentėjusiems asmenims ir, remiantis Sutarties 1.5.3 punktu (neinformavo draudiko apie padidėjusią draudimo riziką), prašo priteisti iš apelianto (draudėjo) 50 proc. išmokėtų sumų. Apeliantas nurodo, kad jis 2011 m. balandžio 7 d. automobilį pardavė S. I., kuris sukėlė eismo įvykius, todėl apeliantas nėra atsakingas už atsiradusią žalą.

17Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog S. I. neįtrauktinas į bylos nagrinėjimą dalyvaujančiu asmeniu, nes ieškovės reikalavimas kildinamas iš sutartinių santykių, be to, ieškovė turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo.

18Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jei pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui draudėjas perdavė naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui pereina draudėjo teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Taigi, nustačius, kad transporto priemonė buvo parduota, pirkėjas, o ne pardavėjas (apeliantas), turi pareigą pranešti draudikui apie transporto priemonės savininko pasikeitimą ir draudėjo teisių perėmimą.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kas gi eismo įvykių metu buvo transporto priemonės savininkas (apeliantas ar S. I.), nes nuo to priklauso, kam tenka iš Sutarties kylančios teisės ir pareigos. Apeliantas nurodo, kad jis 2011 m. balandžio 7 d. pardavė transporto priemonę (prideda pirkimo-pardavimo sutartį, b. l. 33). Pripažinus, jog transporto priemonė buvo parduota, būtų pagrindas ieškinį apelianto atžvilgiu atmesti, nes atsakomybė už Sutarties netinkamą vykdymą tenka pirkėjui, todėl pirkėjas S. I. neabejotinai turėjo būti įtrauktas byloje dalyvaujančiu asmeniu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesiaiškino ir nevertino apelianto nurodomų aplinkybių, susijusių su transporto priemonės savininko pasikeitimu.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje nustatant automobilio savininku esantį asmenį laikomasi taisyklės, jog daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, kad tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2014). Kasacinis teismas taip pat nurodęs, kad įstatymas nenustato privalomo automobilio pirkimo–pardavimo sutarties registravimo, o tais atvejais, kai Draudikų biuras yra pareiškęs ieškinį registre nurodytam automobilio savininkui, o šis ginasi, teigdamas, kad nuosavybės teisę į transporto priemonę yra perleidęs kitam asmeniui, pastarasis turi būti įtrauktas į bylą šalimi arba trečiuoju asmeniu. Teismui nustačius, kad transporto priemonės savininkas yra ne atsakovas, teismas pagal CPK 45 straipsnį privalo pasiūlyti netinkamą šalį pakeisti tinkama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010).

21Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjant ieškovės reikalavimą yra sprendžiama (nuspręsta) ir dėl transporto priemonės pirkėjo S. I. materialiųjų teisių ir pareigų, todėl jis turi būti įtrauktas į bylos nagrinėjimą šalimi arba trečiuoju asmeniu.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

23apeliacinį skundą patenkinti.

24Panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. K. 11 064, 09 Lt žalos... 6. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį... 7. Priteisė iš atsakovo A. K. ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ naudai 11... 8. Teismas nustatė, kad 2011-04-07 AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovas A. K.... 9. Atsakovas (apeliantas) A. K. apeliaciniu skundu prašė Vilkaviškio rajono... 10. Motyvuose nurodė
  1. Teismas netyrė ir neaiškino aplinkybės,... 11. Ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ atsiliepimas į apeliacinį skundą... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti... 15. Pažymėtina, kad vienas absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų... 16. Nustatyta, kad 2011 m. balandžio 7 d. AB „Lietuvos draudimas“ ir... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog S. I.... 18. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kas gi... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje nustatant... 21. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjant ieškovės reikalavimą... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. apeliacinį skundą patenkinti.... 24. Panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą...