Byla 2-1272/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-194-343/2010, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ bankroto byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pačiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės DnB Nord banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-194-343/2010, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ bankroto byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir

Nustatė

2Pareiškėjas AB DnB NORD bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti bankrutuojančios UAB „Gertauta“ 2010 m. balandžio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus 2, 3 ir 5 darbotvarkės klausimais negaliojančius, o iki teismas priims sprendimą dėl ginčo esmės taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti šių nutarimų galiojimą. Nurodo, kad nesustabdžius skundžiamų nutarimų galiojimo, gali būti atlikti tokie veiksmai, kurie vėlesnį nutarimų ginčijimą padarytų neturinčiais teisinės reikšmės ir būtų pažeisti visų kreditorių interesai.

3Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad 2010 m. balandžio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu buvo svarstomas administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 28 d. iki 2010 m. kovo 24 d. tvirtinimo klausimas ir nutarta ataskaitą patvirtinti. Pareiškėjas nenurodė, kaip bus pažeistos kreditorių teisės, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų galima įvykdyti sprendimo, jeigu skundas bus patenkintas. 2010 m. balandžio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstoma bankrutuojančios UAB „Gertauta“ administravimo išlaidų sąmatos klausimas ir nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Pareiškėjas nenurodė, kaip bus pažeistos kreditorių teisės, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų galima įvykdyti sprendimo, jeigu skundas bus patenkintas. Jeigu administratorius padarys žalą kreditoriams, ji bet kuriuo atveju bus atlyginama, kadangi administratorius yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę. 2010 m. balandžio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu buvo nutarta surasti potencialų pirkėją, kurio vardu perrašyti lizingo sutartis, padengiant lizingo įsiskolinimą. Šio kreditorių nutarimo lizingo įmonė neskundžia. Pareiškėjas nenurodė, kaip bus pažeistos kreditorių teisės, jeigu šis nutarimas bus įvykdytas.

4Pareiškėjas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti. Nurodo šiuos argumentus:

51. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių skundžiami sprendimai gali būti įgyvendinti, t.y. gali būti atlikti veiksmai, sudaryti sandoriai, panaudotos bankrutuojančios įmonės lėšos ir taip sukurtos teisinės pasekmės bei teisinės pareigos ir tretiesiems asmenims. Todėl turės būti reiškiami nauji reikalavimai, kuriais būtų ginčijami šie veiksmai, sandoriai ir tik tada bankrutuojanti įmonė įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš administratoriaus.

62. Nors apygardos teismas remiasi tuo, kad pareiškėjas nenurodė, kaip laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeis kreditorių teises, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o ne ginti suinteresuotų asmenų interesus.

73. Teismo sprendimas dėl pripažinimo taip pat yra priverstinai vykdomas ir nagrinėjamu atveju tai suprantama kaip teisinės situacijos iki ginčijamų sprendimų priėmimo išlaikymas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų, kad teisinė situacija iki bylos išnagrinėjimo nebūtų negrįžtamai pakeista.

84. Ginčijamais sprendimai kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3 ir 5 klausimais buvo nustatytos bankroto byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos ateityje. Veiksmų atlikimas ir sandorių sudarymas šių sprendimų pagrindu gali sukelti materialinę žalą bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams. Žala bankrutuojančiai įmonei būtų padaryta ginčijamais sprendimais, o ne administratoriaus veiksmais, todėl žalos atlyginimas iš administratoriaus civilinės atsakomybės abejotinas.

95. Ginčijami sprendimai skundžiami kaip nepagrįsti. Pavyzdžiui, administravimo išlaidų sąmatos pozicijos ginčijamos neįrodžius jų poreikio. Galiojant kreditorių sprendimui šios išlaidos bus įteisinamos ir patiriamos, o išlaidų išieškojimas iš kaltų asmenų problematiškas.

106. Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas gali turėti bankrutuojančios įmonės teisėms ir pareigoms ateityje. Dalis ataskaitoje nurodytų išlaidų bus apmokėtos tik, jeigu kreditorių susirinkimas tam pritars.

117. Nors UAB DnB Nord lizingas neginčija kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5 klausimu priimto sprendimo dėl lizingo sutarčių perrašymo surastam pirkėjui, šį kreditorių sprendimą pareiškėjas ginčija bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesais.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti, ar egzistuoja aplinkybės, sudarančios pagrindą daryti išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo. Šių procesinių teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindas – pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

15Apygardos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones remdamasis tuo, kad pareiškėjas nenurodė, kodėl pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas ieškovui palankaus sprendimo vykdymas bei kaip būtų pažeistos kreditorių teisės teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

16Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad draudimas vykdyti kreditorių susirinkimo sprendimus iki kol bus išspręstas klausimas dėl jų pripažinimo negaliojančiais gali būti būsimo teismo sprendimo įvykdymą užtikrinanti laikinoji apsaugos priemonė, padėsianti išvengti interesų konflikto ir užtikrinsianti visų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimą, kadangi, jeigu teismas panaikintų skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus, o laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, nutarimus įvykdžius, kreditoriai būtų priversti reikšti kitus papildomus reikalavimus. Taip padidėtų bylinėjimosi apimtys bei laikotarpis, per kurį būtų išnagrinėta bankroto byla. Tokia situacija akivaizdžiai prieštarautų CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtintam ekonomiškumo principui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-84/2010).

17Tam, kad kolegija galėtų įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo sustabdymas yra tinkama priemonė, užtikrinanti galimai palankaus teismo sprendimo dėl kreditorių nutarimų pripažinimo negaliojančiais, įvykdymą, būtina išanalizuoti prašomų pripažinti negaliojančiais nutarimų pobūdį ir kaip jų vykdymas galėtų įtakoti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pagal bylos duomenis, kaip pažymėta atskirajame skunde, kreditorių susirinkimo darbotvarkės 2 punktu buvo svarstomas administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 28 d. iki 2010 m. kovo 24 d. tvirtinimo klausimas. Kadangi dalis ataskaitoje nurodytų išlaidų gali būti apmokėtos kreditorių susirinkimui pritarus, prašomas pripažinti negaliojančiu kreditorių nutarimas darbotvarkės 2 klausimu turės įtakos tam, kaip bus panaudotos bankrutuojančios įmonės lėšos ir kiek jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Trečiuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės punktu buvo svarstomas atsakovo administravimo išlaidų sąmatos klausimas. Kreditorių pritarimas šiuo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu sudaro pagrindą apmokėti išlaidas, dalis kurių yra ginčijamos kaip nepagrįstos. Todėl prašomas pripažinti negaliojančiu kreditorių nutarimas darbotvarkės 3 klausimu taip pat turės įtakos tam, kaip bus panaudotos bankrutuojančios įmonės lėšos ir, atitinkamai, kiek jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5 punktu buvo nutarta surasti potencialų pirkėją ir jo vardu perrašyti lizingo sutartis, o per nustatytą terminą nesuradus pirkėjo, lizinguojamus automobilius grąžinti lizingo įmonei. Neišsprendus šio kreditorių nutarimo teisėtumo klausimo, gali būti sudarytos sutartys su trečiaisiais asmenimis, bankrutuojanti įmonė gali perleisti įsipareigojimus nebūtinai kreditorių interesus atitinkančiomis sąlygomis. Vėliau, siekiant šiuos sandorius nuginčyti, kreditoriai ir bankrutuojančios įmonės administratorius, būtų priversti reikšti kitus papildomus reikalavimus, tam naudoti laiko, žmogiškųjų išteklių resursus, be to, šie veiksmai galimai padidintų atsakovo administravimo išlaidas, užtęstų atsakovo bankroto procesą. Todėl bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo aspektais, racionaliau pirmiau išnagrinėti ginčijamų kreditorių nutarimų teisėtumo klausimą ir tik po to šiuos kreditorių nutarimus, jeigu teismas atmes ieškinį dėl jų pripažinimo negaliojančiais, vykdyti. Taip racionaliau būtų naudojamos bankrutuojančios įmonės lėšos.

18Pastebėtina ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje konkrečioje byloje papildomai neužvilkintų atsakovo bankroto proceso. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi dalies 2010 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones taip pat yra sustabdytas.

19Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu bei CPK 144 ir 145 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Pareiškėjo akcinės bendrovės DnB Nord banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti: sustabdyti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ 2010 m. balandžio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų 2, 3 ir 5 darbotvarkės klausimais vykdymą iki bus išnagrinėtas akcinės bendrovės DnB Nord banko skundas dėl šių nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėjas AB DnB NORD bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo... 3. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi prašymą dėl... 4. Pareiškėjas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties... 5. 1. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių skundžiami sprendimai gali būti... 6. 2. Nors apygardos teismas remiasi tuo, kad pareiškėjas nenurodė, kaip... 7. 3. Teismo sprendimas dėl pripažinimo taip pat yra priverstinai vykdomas ir... 8. 4. Ginčijamais sprendimai kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3 ir 5... 9. 5. Ginčijami sprendimai skundžiami kaip nepagrįsti. Pavyzdžiui,... 10. 6. Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas gali turėti... 11. 7. Nors UAB DnB Nord lizingas neginčija kreditorių susirinkimo darbotvarkės... 12. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 13. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 14. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Apygardos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 16. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad draudimas vykdyti... 17. Tam, kad kolegija galėtų įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nutarimų... 18. Pastebėtina ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje... 19. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartį, kuria atsisakyta... 21. Pareiškėjo akcinės bendrovės DnB Nord banko prašymą dėl laikinųjų...