Byla 2-43556-595/2013
Dėl prievolės nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko Snoras ieškinį atsakovei S. G. dėl prievolės nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės 8258,98 Lt skolos, delspinigių, 15 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas savo reikalavimą grindžia 2011-03-09 su atsakove sudaryta Vartojamosios paskolos be užstato sutartimi, kurios pagrindu atsakovei suteikė 9500 Lt dydžio paskolą asmeninių poreikių tenkinimui. Atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteikti CPK 122 str., 123 str. nustatyta tvarka. Atsakovė nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakove S. G. 2011-03-09 pasirašė Klasikinės vartojamosios paskolos be užstato sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 9500 Lt kreditas asmeninių poreikių tenkinimui. Atsakovė sutartimi įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Atsakovei ieškovas siuntė pretenziją dėl prievolės vykdymo, tačiau nevykdant prievolės ieškovas vienašališkai nuo 2013-08-23 nutraukė sutartį. Atsakovės skola bankui yra 6986,26 Lt negrąžintos paskolos, 420,76 Lt nesumokėtų palūkanų, 849,96 Lt delspinigių, paskaičiuotų nuo laiku negrąžintos paskolos bei laiku nesumokėtų palūkanų, taikant 0,1 procentų dydžio delspinigių normą, 2 Lt komisiniai mokesčiai. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 3-15). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovės prievolės įvykdymą ieškovui (CPK 12, 178 str. str.).

7Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų

8bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. Atsakovei nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė atsakovei įspėjimą dėl įsipareigojimų nevykdymo bei įspėjo, kad nepadengus susidariusių įsiskolinimų, sutartis bus nutraukta.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovė ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikoma pažeidusia prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 6986,26 Lt negrąžintos paskolos, 420,76 Lt palūkanų, paskaičiuotų už naudojimąsi suteiktu kreditu (Sutarties Specialiosios dalies 2.2 p.), 2 Lt komisinių mokesčių yra pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovės priteisiant ieškovui 7409,02 Lt (CK 6.59 str., 6.200 str., 6.874 str., 6.889 str.).

10Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 849,96 Lt delspinigių (po 0,1 procento nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, sutarties 2.6 p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (849,96 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

12Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 2.6 p.) 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 424,98 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

13Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis prašo iš atsakovės priteisti 15 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. To paties straipsnio 3 d. numato, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią

14sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktu bei Bendrosios dalies 8.12 punktu šalys susitarė dėl 15 procentų dydžio metinių palūkanų. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, mažina palūkanų už panaudotą ir negrąžintą paskolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 procentų dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 7834 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės valstybei priteistina 235 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės S. G., a.k. ( - ) 7409,02 Lt skolos ir palūkanų, 424,98 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 7834 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB banko Snoras, į.k. 112025973, naudai.

19Priteisti iš atsakovės S. G., a.k. ( - ) 235 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

20Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės... 3. Atsakovei ieškinys su priedais įteikti CPK 122 str., 123 str. nustatyta... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakove S. G.... 7. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato... 8. bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas prašo priteisti iš... 11. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra... 12. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 13. Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis prašo iš... 14. sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio... 15. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės S. G., a.k. ( - ) 7409,02 Lt skolos ir palūkanų,... 19. Priteisti iš atsakovės S. G., a.k. ( - ) 235 Lt žyminio mokesčio valstybės... 20. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...