Byla 2A-41-372/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. G. G., atsakovo atstovui adv. T. Z., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Satirus“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2016-169/2009 pagal ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį atsakovui UAB „Satirus“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Satirus“ 29 128,58 Lt skolos, 10 617,86 Lt delspinigių; priteisti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidintą 7 procentiniais punktais, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-10-16 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl suskystintų dujų pirkimo–pardavimo, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui dujų už 54 084,55 Lt. Pagal sutarties 3.3 punktą atsakovas privalėjo atsiskaityti už nupirktas prekes ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, tačiau pažeidė savo įsipareigojimus, neatsiskaitė su ieškovu ir liko jam skolingas. Už vėlavimo atsiskaityti laikotarpį iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos 2009-05-19, ieškovas paskaičiavo atsakovui 25 547,99 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas nuo 2007-12-21 iki 2009-03-31 sumokėjo 39 886,10 Lt, vadovaujantis sutarties 3.4, 3.5 punktais, iš atsakovo sumokėtų piniginių lėšų išskaičiavo ir visų pirma delspinigių apmokėjimui užskaitė 14 930,13 Lt, todėl laiko, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 29 128,58 Lt skolos ir 10 617,86 Lt delspinigių. Nurodė, jog nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo atsakovas turi mokėti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais, kurios, jo skaičiavimu sudarytų 14,94 procentus.

5Atsakovas UAB „Satirus“ su ieškinio reikalavimais sutiko iš dalies. Nurodė, kad atsakovo skola ieškovui už dujas yra 14 198,45 Lt ir šią sumą sutinka sumokėti, nesutinka tik su delspinigių paskaičiavimais bei prašė dėl delspinigių taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį.

6II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

7Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Satirus“ ieškovui UAB „Saurida“ 29 128,58 Lt skolos, 832,71 Lt delspinigių, 15,21 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 894,00 Lt žyminio mokesčio; 1 250,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 16,90 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Saurida“ atsakovui UAB „Satirus“ 610,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 5,64 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad atsakovui pavėluotai sumokėjus PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas, ieškovas, remdamasi sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to skolai padengti, todėl per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2009 m. gegužės 20 d. susidarė 29 128,58 Lt dydžio įsiskolinimo likutis. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl teismas laikė, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai naudojosi sutartyje numatytomis delspinigių skaičiavimą bei įmokų paskirstymą reglamentuojančiomis nuostatomis, o atsakovo argumentus, laikė nepagrįstais. Teismas nurodė, kad atsakovas iš dalies įvykdė savo prievoles pagal sutartį, tačiau atsakovas nuolat ir sistemingai pažeidinėjo sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas, esant LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams, todėl šalių sutartimi nustatytą delspinigių tarifą mažino iki 0,03 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas sudarytų 10,95 procento metinių palūkanų, tačiau sumažintą delspinigių tarifą netaikė delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

9Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą pakeisti iš dalies – priteisti iš apelianto ieškovo naudai

1014 198,45 Lt skolos už dujas ir 474,13 Lt delspinigių, kitoje dalyje ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Apeliantas teismo išvadą, kad ieškovas remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to – skolai padengti, laiko nepagrįsta jokiais motyvais. Teismo išvada, kad delspinigiai buvo įskaitomi iš karto po atsakovo įmokų gavimo, nemotyvuota. Apeliantas laiko, kad pareiga įrodyti delspinigių įskaitymo datas tenka ieškovui, o ne atsakovui. Pažymi, kad ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, nuo kada ieškovas pradėjo įskaitinėti delspinigius. Kadangi ieškovas atsakovo įmokų negrąžindavo, todėl laiko, kad ieškovas jas įskaitė;

122. Apeliantas laiko, kad ieškovas tiek pagal sutarties 3.5 p., tiek pagal LR CK 6.54 str. turi teisę, bet ne pareigą skaičiuoti ir įskaityti delspinigius. Ieškovas sutarties vykdymo metu tokia teise nesinaudojo, t.y. delspinigių neįskaitydavo, todėl ieškovo paskaičiuotiems delspinigiams apelianto prašymu turi būti taikoma 6 mėnesių senatis. Teigia, kad ieškovas galėjo skaičiuoti apeliantui delspinigius tik ieškinio senaties termino ribose. Delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2008-11-30 realiai egzistavusios apelianto skolos (t.y. tos, kurią šalys buvo suderinę 2008-11-30 tarpusavio skolų užskaitymo akte – 6 335,96 Lt), o ne nuo ieškovo nurodomos ieškinyje;

133. Apeliantas sutinka, kad teismas pagrįstai mažino delspinigius iki 0,03 proc., tačiau nesutinka, kad teismas nemažino delspinigių, kurie ieškovo teigimu, jau yra įskaityti. Apeliantas niekada savo mokėjimo nurodymuose nenurodė, kad moka netesybas ir niekada nepripažino ieškovo atlikto netesybų įskaitymo atgaline data, todėl pripažinti, kad apeliantas netesybas sumokėjo gera valia, nėra jokio pagrindo. Teismas turėjo mažinti visas ieškovo ieškinyje nurodytas netesybas.

14Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi įstatymo galią, todėl šalys neturi vienašališkai taikyti kitokią nei sutartyje abipusiu sutarimu numatytą įmokų paskirstymo tvarką. Atsakovo pateikti tarpusavio skolų užskaitymo aktai, negali būti laikomi sandoriais, pakeičiančiais šalių pasirašytos sutarties sąlygas dėl delspinigių skaičiavimo, jų dydžio ir mokėjimo tvarkos užskaitymo. Apeliaciniame skunde nurodytus motyvus dėl ieškinio senaties reikalavimui priteisti delspinigius taikymo laiko nepagrįstais. Sprendimo dalį, kuria teismas nutarė, jog sumažintinas delspinigių tarifas netaikytinas delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos, laiko teisėta ir pagrįsta.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

16ir teisiniai argumentai

17Apeliacinis skundas tenkintina iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

19Dėl CK 6.54 straipsnio aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra pasisakęs, jog, taikant nurodytos teisės normos reglamentuojamą įmokų paskirstymo tvarką (taip pat ir šalių susitarimu nustatytą kitokią įmokų paskirstymo tvarką), būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių santykius vykdant prievolę pagal prekių (paslaugų) tiekimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003). Sprendžiant įmokų paskirstymo klausimą, turi būti nustatoma, buvo išreikšta sutarties šalių valia dėl įmokų paskirstymo tvarkos ar ne, kokia ši tvarka buvo nustatyta, ar, vykdant sutartį, šalių valia nepasikeitė. Sutartinių santykių dalyvių valios išraiška turi būti nustatoma aiškinant šalių sudarytą sutartį, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis CK 6.193 straipsnyje bei suformuotomis teismų praktikos. Viena iš sutarčių aiškinimo taisyklių yra ta, kad, aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama ne tik į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, bet ir į šalių tarpusavio santykių praktiką, jų elgesį po sutarties sudarymo (CK 6.193 straipsnio 5 dalis). Kaip matyti iš pateiktų Tarpusavio skolų užskaitymo aktų (94-98 b.l., 1 t.), šalys juose nenumatė jokio delspinigių įskaitymo, atsakovei atsiskaitant už perkamą kurą. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad sutartyje nustatyta sąlyga, jog, pirkėjui laiku neatsiskaičius, pardavėjas turi teisę pareikalauti mokėti delspinigius, lemia tai, kad delspinigiai skaičiuojami ne automatiškai, pirkėjui laiku neapmokėjus sąskaitos, bet pardavėjui pareikalavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2004). Teismui buvo pateikta tik 2009 m. gegužės 4 d. Sąskaita apmokėjimui Nr.0017/2009, kurioje ieškovė pareikalavo sumokėti delspinigius už vėlavimą atsiskaityti pagal 2007-10-16 sutartį Nr.( - ) (24 b.l., 1 t.). 2009 m. sausio 9 d. pateikdamas pretenziją dėl skolos priteisimo, ieškovė joje irgi nenurodė, kad įskaito delspinigius. Taigi, pati ieškovė nevykdė jokių delspinigių įskaitymo iki pat ieškinio pateikimo. Įvertinus šias aplinkybes, apeliantė turėjo pagrindo manyti, kad ieškovė sutiko su kitokia įmokų įskaitymo tvarka, nei šalys buvo numatę sutartyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartyje pabrėžta, kad įmokų paskirstymo teise kreditorius turi pasinaudoti iš karto gavęs skolininko įmokas. Toks reikalavimas išplaukia iš Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio reikalavimų, nustatytų juridinių asmenų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimui ir registravimui. Pagal nurodytos teisės normos 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Aptariamojo straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Be to, pagal šio straipsnio 4 dalį apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Aptartosios įstatymo nuostatos patvirtina išvadą, kad, įmokų gavimo metu nepaskirstydamas įmokų arba paskirdamas jas pagrindinei prievolei apmokėti, bet vėliau iš naujo perskirstydamas įmokas taip, kad jomis būtų pirmiausia apmokami delspinigiai ir tik po to pagrindinė skola, kreditorius elgiasi nesąžiningai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 6 d. priimta nutartis Nr.2A-628/2011). Šiuo gi atveju ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atliktų operacijų ir ūkinių įvykių atlikimą, nors to buvo reikalaujama Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi (188-189 b.l., 2 t.). Tokių dokumentų būtinumą taip pat konstatavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi (92-99 b.l., 2 t.). Tą faktą, kad ieškovė nevykdė teismų pavedimų, kolegija vertina kaip jos pripažinimą, kad ji nebuvo nustatyta tvarka įforminusi įmokų paskirstymo ir neinformavo apie tai apeliantės.

20Kolegija sprendžia, kad ieškinyje nurodytos atsakovės įmokos laikytinos ne delspinigių įskaitymu, o pagrindinės skolos sumokėjimu. Tokiu atveju likusi skolos dalis sudaro 14994,85 Lt (pagal PVM sąskaitas faktūras pirkto kuro kaina 54084,55 Lt atėmus ieškovei jau sumokėtas įmokas 39089,70 Lt). Atliktų įmokų patvirtinančius dokumentus pateikė pati apeliantė, todėl abejoti jais nėra pagrindo (197-204 b.l., 2 t.)

21Kadangi ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl apeliantui prašant jį taikyti, delspinigiai turi būti priteisiami ne daugiau kaip už 180 dienų laikotarpį iki ieškinio pareiškimo. Ieškinį ieškovė pateikė 2009 m. gegužės 27 d., todėl turi teisę į delspinigių priteisimą už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį iki pareiškiant ieškinį, skaičiuotiną nuo 2009 m. gegužės 28 d. Per laikotarpį, kuriam taikytinas sutrumpintas ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių, ieškovė buvo pardavusi naftos produktų už 14448,95 Lt sumą (18-23 b.l., 1 t.), o atsakovė už juos nebuvo sumokėjusi ieškovui, kadangi laikotarpiu 2008-12-29 – 2009-03-04 dengė ankstesnius įsiskolinimus (203-204 b.l., 2 t.). Kolegija sprendžia, kad delspinigiai skaičiuotini po 0,03 procentų už 180 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo 14448,95 Lt skolos sumos. Šalys neginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iki 0,03 procentų sumažinta delspinigių norma, todėl kolegija sprendžia, kad delspinigiai šiuo atveju sudaro 780,24 Lt.

22Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skaičiavo delspinigius nuo ieškinio pateikimo iki teismo sprendimo priėmimo. Tai turėjo būti daroma nuo ieškinio pateikimo už 180 dienų atgal.

23Pripažinus, kad viso priteistina suma sudaro 15229,19 Lt, būtent nuo šios sumos skaičiuotinos procesinės palūkanos. Jų dydį pirmosios instancijos teismas paskaičiavo teisingai, tai sudarė 15,21 procentų dydžio nuo bylos iškėlimo teisme 2009.05.28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Keičiant priteistinų sumų dydį, turi būti keičiama ir sumokėto žyminio mokesčio suma. Ieškovė viso sumokėjo1192 Lt žyminio mokesčio (3,121 b.l., 1 t.). Jos reikalavimai tenkinami 38 procentais. Būtent tokia proporcija tenkinami ir jos reikalavimai priteisti žyminį mokestį. Tai sudaro 453 Lt. Ieškovė turėjo 1666 Lt atstovavimo išlaidų (33-34, 122-123 b.l., 1 t.). Pagal 38 procentų proporciją iš apeliantės ieškovei priteistina 633,08 Lt atstovavimo išlaidų. Atsakovė taip pat turėjo atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 1678 Lt (143-146 b.l., 1 t.). Tenkinant ieškinį tik 38 procentų proporcija, iš ieškovės atsakovei priteistina 1040,36 Lt atstovavimo išlaidų.

25Nagrinėjant bylą, buvo siunčiamo procesiniai dokumentai. Dėl to proporcingai dalinamos ir turėtos išlaidos valstybei, sudarančios 22,54 Lt sumą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iš ieškovoės sprendimu priteistina 13,97 Lt, iš atsakovės – 8,57 Lt.

26Nagrinėjant bylą apeliacine ir kasacine tvarka, atsakovė sumokėjo 1377 Lt žyminio mokesčio ( 21, 55, 135 b.l., 2 t.) bei 5946,85 Lt atstovavimo išlaidų (37-38, 68-69, 111-112, 215-216 b.l., 2 t.). Ieškovė turėjo 5840 Lt atstovavimo išlaidų (40, 82-83, 113-114 , 218-219 b.l., 2 t.). Kolegija sprendžia, kad atstovavimo išlaidos yra beveik analogiškos, jos negali būti laikomos per didelėmis, kadangi susidarė nagrinėjant bylą 3 apeliaciniuose ir 2 kasaciniuose procesuose. Atstovai ruošė procesinius dokumentus, atstovavo šalis teismo posėdžiuose. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, laikytina, kad apelianto materialinis reikalavimas iš esmės buvo tenkintas, o procesinių reikalavimų dalyje vienas iš esmės patenkintas, o kitas atmestas. Taigi, laikytina, kad turėtos bylinėjimosi išlaidos dalintinos ne suma, o patenkintų reikalavimų dalimis. Iš atsakovės ieškovei priteistina 1946,66 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovės atsakovei priteistina 4882,57 Lt bylinėjimosi išlaidų. Daline proporcija priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Viso apeliacinėje ir kasacinėje instancijose turėtos bylinėjimosi išlaidos valstybei sudarė 85,31 Lt (27,100,105,184,187 b.l., 2 t.). Iš ieškovės priteistina 56,87 Lt, iš atsakovės – 28,44 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip :

29„Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) ieškovei UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 14994,85 Lt (keturiolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt keturis Lt 85 centus) skolos, 780,24 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt Lt 24 ct) delspinigių, 15,21 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 15229,19 Lt ( penkiolikos tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt devynių Lt 19 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-28) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1086,08 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt šešis Lt 8 ct) Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) atsakovei UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 1040,36 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt Lt 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 13,96 Lt ( trylika litų 96 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 8,57 (aštuonis litus 57 ct) Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei“.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) ieškovei UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 1946,66 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje ir kasacinėje instancijose.

36Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) atsakovei UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 4887,57 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 57 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje ir kasacinėje instancijose.

37Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė Montuotojų g.8, LT-89101 Mažeikiai, a.s.Nr.( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 57,87 Lt (penkiasdešimtį septynis litus 87 ct), o iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, a.s. Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei apeliacinėje ir kasacinėje instancijose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 5. Atsakovas UAB „Satirus“ su ieškinio reikalavimais sutiko iš dalies.... 6. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 9. Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono... 10. 14 198,45 Lt skolos už dujas ir 474,13 Lt delspinigių, kitoje dalyje... 11. 1. Apeliantas teismo išvadą, kad ieškovas remdamasis tarp šalių sudarytos... 12. 2. Apeliantas laiko, kad ieškovas tiek pagal sutarties 3.5 p., tiek pagal LR... 13. 3. Apeliantas sutinka, kad teismas pagrįstai mažino delspinigius iki 0,03... 14. Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 16. ir teisiniai argumentai... 17. Apeliacinis skundas tenkintina iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Dėl CK 6.54 straipsnio aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra pasisakęs,... 20. Kolegija sprendžia, kad ieškinyje nurodytos atsakovės įmokos laikytinos ne... 21. Kadangi ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo yra taikomas sutrumpintas... 22. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skaičiavo... 23. Pripažinus, kad viso priteistina suma sudaro 15229,19 Lt, būtent nuo šios... 24. Keičiant priteistinų sumų dydį, turi būti keičiama ir sumokėto žyminio... 25. Nagrinėjant bylą, buvo siunčiamo procesiniai dokumentai. Dėl to... 26. Nagrinėjant bylą apeliacine ir kasacine tvarka, atsakovė sumokėjo 1377 Lt... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą... 29. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė... 33. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė... 34. Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Satirus“ (įmonės kodas 300592793, buveinė... 36. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė... 37. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, buveinė...