Byla 2A-310-781/2013
Dėl turtinės žalos, sumokėto avanso ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Veritas ana“ bei atsakovo V. P. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Veritas ana“ ieškinį atsakovui V. P. dėl užmokesčio už atliktus darbus, palūkanų, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo V. P. priešieškinį ieškovui UAB „Veritas ana“ dėl turtinės žalos, sumokėto avanso ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Veritas ana“ (toliau nutartyje – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. P. (toliau nutartyje – atsakovas) užmokestį už atliktus darbus – 1 850, 00 Lt, palūkanas tvirta pinigų suma iki ieškinio padavimo teismui dienos – 24, 84 Lt, delspinigius – 181, 30 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį – 67, 00 Lt ir atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad atsakovas vengia atsiskaityti už darbus, kurie buvo atlikti laiku ir kokybiškai. 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo pagaminti stalviršį pagal pasirašytinai šalių suderintus brėžinius ir perduoti jį atsakovui, o šis įsipareigojo už jį sumokėti. Stalviršis buvo pristatytas atsakovui 2010 m. spalio 7 d., nepažeidžiant Sutarties 1.2 p. Visi darbai, numatyti sutarties priede Nr. 1, atlikti pagal atsakovo pageidavimus. Iš atsakovo žmonos 2010 m. lapkričio 21 d. pretenzijos matyti, kad atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti už kokybiškai ir laiku atliktus darbus. Norėdamas taikiai neteisminiu būdu išspręsti susiklosčiusią situaciją ieškovas 2010 m. gruodžio 13 d. pasiūlė atsakovui iki 2010 m. gruodžio 16 d. sumokėti likusią sumą, tačiau atsakovas skolos negrąžino. Pažymėjo, jog šalių sudarytoje sutartyje ieškovas pateikė būtiną informaciją, reikalingą sutarčiai sudaryti ir atsakovas negali ir neturi teisės teigti, kad pagamintas stalviršis visiškai neatitiko atsakovo lūkesčių pasirašant sutartį. Atsakovo paaiškinimai, jog pretenzija dėl akivaizdaus stalviršio broko buvo pareikšta iš karto po stalviršio sumontavimo, prieštarauja faktinėms aplinkybėms. Pirma, po stalviršio pristatymo atsakovo nurodytu adresu ieškovas negavo jokių pretenzijų raštu ar žodžiu nei iš atsakovo, nei iš architektės N. N.. Atsakovo pretenzija gauta 2010 m. lapkričio 21 d. t. y. po 45 dienų nuo stalviršio priėmimo. Pagal CK 6.662 straipsnio 1 dalį užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas pranešti rangovui, o sutarties 3.1 p. nustatyta, kad prekių kiekį, asortimentą, kompleksiškumą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai tikrina priimdamas prekes. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo architektė N. N. pati nurodė akmenį, iš kurio turi būti atliktas užsakymas, dėl to yra nepagrįstas atsakovo 2010 m. lapkričio 21 d. pretenzijos teiginys, jog nei su atsakovu, nei su jo architekte nebuvo tartasi dėl darbo atlikimo. Antra, tikrovės neatitinka atsakovo argumentas, kad montuodami stalviršį ieškovo darbuotojai apgadino virtuvės baldus, dėl ko buvo gauta pretenzija iš baldų gamybos ir pardavimo įmonės. Sutartyje ieškovas neįsipareigojo sumontuoti stalviršio ir jo montavimo darbų neatliko. Ieškovas nurodo, kad viena iš pagrindinių užsakovo pareigų yra sutartyje numatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant rangovui, apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Šios savo pareigos atsakovas neatliko, nes vengė/vengia priimti atliktą rezultatą (stalviršį), nepasirašo perdavimo - priėmimo akto bei neatsikaito su ieškovu už atliktus darbus.

4Atsakovas V. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas prekę pagamino sutartyje nustatytu terminu, tačiau nepateikęs ir nesuderinęs stalviršio brėžinių. Ieškovui pagaminus stalviršį ir jį sumontavus, atsakovas žodžiu išreiškė pretenziją dėl prekės trūkumų. Vėliau, pradėjus montavimo darbus ir pastebėjus kitus trūkumus, dėl kurių iki šiol negali būti pabaigti santechnikos darbai, o virtuvės baldų komplektas negali būti naudojamas pagal paskirtį, 2010 m. lapkričio 21 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą su rašytine pretenzija, prašydamas pašalinti pagamintos prekės trūkumus, juo labiau, kad sutarties 3.1 p. nėra numatyta, kokiu būdu, t. y. žodžiu ar raštu, trijų dienų terminu atsakovas privalo pareikšti pretenzijas dėl pagamintos prekės trūkumų, todėl mano, kad protinga ir teisinga teigti, jog tiek akivaizdžių, tiek paslėptų trūkumų atveju žodinė pretenzija yra tinkama. Atsakovas likusios 1 850, 00 Lt sumos nėra sumokėjęs dėl pagamintos prekės trūkumų, nes atsakovas iš Sutarties negavo to, ko tikėjosi. Ieškovas nepagamino kokybiško granitinio stalviršio, kurį galima būtų naudoti pagal paskirtį, todėl prekė laikytina nekokybiška ir ieškovui kyla pareiga šią prekę pakeisti kokybiška preke. Nesutiko su ieškinio motyvais bei atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas, nebūdamas akmens apdirbimo, paruošimo, pritaikymo bei stalviršių gaminimo sričių specialistas, negalėjo iš karto nustatyti prekės trūkumų, dėl kurių virtuvės komplektas negalėjo būti baigtas montuoti ir būti naudojamas pagal paskirtį. 2011 m. vasario 4 d. UAB „Smigė“ atliktos stalviršio apžiūros metu buvo nustatyti akivaizdūs ieškovo pagaminto stalviršio trūkumai: stalviršio plokštumoje blogai sumontuotas maišytuvo ir plautuvės išdėstymas, dėl šios priežasties neįmanoma pajungti plautuvės sifono, anga plautuvei stalviršyje išpjauta ne pagal matmenis, stalviršio priekinės briaunos pastorinimas neuždengia aliuminio vamzdžio karkaso ir kt. Dėl šių prekės trūkumų gadinamas ne tik estetinis viso virtuvės baldų komplekto vaizdas, tačiau dėl stalviršio atraminio karkaso nėra galimybės atlikti santechnikos darbų. Ieškovo argumentai, jog pretenzijos turėjo būti reiškiamos stalviršio montavimo darbus atlikusiai įmonei, nes jis stalviršio nemontavo, neatitinka tikrovės, nes prekės trūkumai atsirado ne dėl montuotojų darbo, o dėl netikslaus prekės gamintojo darbų atlikimo gaminant prekę. Ieškovas pažeidė CK 6.200 straipsnyje numatytą pareigą tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartį bei bendradarbiavimo pareigą, kadangi nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nebendradarbiavo ir nesiekė išsiaiškinti, kokie kokybiniai ir estetiniai reikalavimai keliami stalviršiui, taip pat nemėgino sudaryti Sutartyje minimus brėžinius. Nesutinka su ieškovo argumentu, jog piktybiškai vengia atsiskaityti už atliktus darbus. Tvirtina, jog siekė taikiai išspręsti kilusį ginčą, 2010 m. lapkričio 21 d. kreipėsi raštu į ieškovą, nurodydamas prekės trūkumus bei prašydamas nurodyti, per kokį terminą, remiantis Sutarties 4.3 p., nekokybiška prekė bus pakeista į kokybišką, taip pat atsakydamas į 2010 m. gruodžio 1 d. „Atsakymą į pretenziją“, pakartotinai kreipėsi į ieškovą.

5Atsakovas V. P. pateikė priešieškinio pareiškimą, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo turtinę žalą dėl netinkamos kokybės prekės, kurią sudaro: nekokybiškai pagaminto stalviršio demontavimas – 750, 00 Lt, naujo kokybiško stalviršio pagaminimas – 6 590, 73 Lt. Atsakovas taip pat prašė priteisti iš ieškovo avansą, sumokėtą už nekokybišką stalviršį – 1 700, 00 Lt ir patirtas bylinėjimosi išlaidas – 272, 00 Lt žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidas. Priešieškinyje atsakovas be atsiliepime į ieškinį nurodytų faktinių aplinkybių taip pat pažymėjo, jog salonas „Spekas“, kuriame virtuvės baldus įsigijo atsakovas, be kitų trūkumų nurodė, kad žemiau stalviršio einantis profilis neleidžia atlikti santechnikos darbų, atrodo neestetiškai ir gadina bendrą vaizdą. Ieškovas neįvykdė Sutarties 4.3 punkte numatytos pareigos pakeisti netinkamos kokybės prekę kokybiška. Dėl netinkamai atliktų stalviršio gamybos darbų nebuvo galima atlikti santechnikos darbų, o nepajungus santechnikos virtuvės komplekto naudoti pagal paskirtį neįmanoma. Ieškovas nesilaikė reikalavimo tinkamai įvykdyti sutartinę prievolę, todėl jam kyla civilinė atsakomybė. Ieškovas išpjovė netinkamo dydžio angas, nemėgino sudaryti Sutarties 1.1 p. minimus brėžinius, kuriems esant galimai būtų išvengta stalviršio netikslumų. Ieškovui netinkamai įvykdžius prievolę, atsakovas buvo priverstas kreiptis į UAB „Smigė“ dėl kokybiško stalviršio pagaminimo ir sumontavimo, o tai sąlygojo papildomas išlaidas. Sutartį pažeidusiam ieškovui grąžinus atsakovo sumokėtą avansą, atsakovas įsipareigoja grąžinti ieškovo pagamintą stalviršį.

6Ieškovas UAB „Veritas ana“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovo pagamintas granitinis stalviršis buvo tinkamos kokybės, pagamintas pagal brėžinį ir pristatytas laiku. Stalviršis atitinka visus reikalavimus ir duomenis, pagal kuriuos jis ir buvo užsakytas padaryti, t. y. spalva ir rūšis lygiai tokia pati kaip numatyta prie Sutarties pridėtame užsakymo lape Nr.1, taip pat pagal atsakovo pateiktą brėžinį suformuotos ertmės/skylės santechnikos įrangai sumontuoti ir prijungti prie inžinerinių tinklų. 2010 m. rugsėjo 20 d. sutartimi ieškovas įsipareigojo pagaminti stalviršį, o montavimo darbus atliko kiti asmenys, kuriuos savarankiškai samdė atsakovas. Atsakovas nepagrįstai vadovaujasi 2011 m. kovo 16 d. pretenzija, kuri pareikšta po to, kai naują stalviršį pagamino ir sumontavo UAB „Smigė“. Kritiškai vertintina 2011 m. vasario 4 d. UAB „Smigė“, kuri yra ieškovo konkurentė, apžiūros aktą. Ieškovui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti nustatant pagaminto stalviršio neatitikimus Sutarties reikalavimams, todėl ginčytina jo įrodomoji galia. Visas pretenzijas atsakovas pateikė ženkliai praleidęs Sutarties 3.1 p. numatytą 3 dienų terminą. Nėra sąlygų ieškovo civilinei atsakomybei kilti. Ieškovas pagamino stalviršį pagal atsakovo brėžinyje nurodytus matmenis ir pageidaujamą akmens spalvą. Atsakovas galėjo grąžinti stalviršį ir pareikalauti grąžinti avansą, o ne reikalauti žalos, atsiradusios dėl seno stalviršio demontavimo bei naujo stalviršio nusipirkimo ir sumontavimo. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog brėžinys nebuvo sudarytas. Kaip matyti iš užsakymo lapo Nr. 1, brėžinys pateikiamas su tiksliais matmenimis, akmens spalva atitinka užsakymo lape numatytus reikalavimus, iš nuotraukų matyti, jog sumontuotos kriauklės, visi darbai atlikti tinkamai. Ieškovas vykdė bendradarbiavimo pareigą, dėl stalviršio gaminimo bendravo su atsakovo atstovu, atsakovo architekte, atsakinėjo į pretenzijas. Atsakovo nurodoma stalviršio pagaminimo ir sumontavimo kaina yra du kartus didesnė, nei už tokį patį darbą atsakovas turėjo sumokėti ieškovui.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimu ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui užmokestį už atliktus darbus 1 850, 00 Lt, 55, 50 Lt žyminio mokesčio ir 2 400, 00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteisė atsakovui iš ieškovo 3 550, 00 Lt nuostolių, 629, 50 Lt ekspertizės išlaidų, 121, 00 Lt specialistės atvykimo į posėdį išlaidų, 106, 50 Lt žyminio mokesčio ir 2 400, 00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, jog tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai, bei įvertinęs įrodymus konstatavo, jog tuo atveju, jei pagal atsakovo atstovių išsirinktą akmenį nebuvo galima pagaminti atsakovo pateiktame brėžinyje nurodyto gaminio, ieškovas turėjo atsisakyti jį gaminti. Teismas nustatė, kad ieškovas nukrypo nuo sutarties sąlygų ir pagamino daiktą, neturintį visų jo paskirčiai (virtuvės baldų komplekto naudojimui) turinčių esminę reikšmę savybių, dėl šių trūkumų ieškovo pagamintas stalviršis neatitinka jam keliamų kokybės reikalavimų. Atsižvelgęs į tai, kad šalys sutartimi nesusitarė dėl pretenzijų pateikimo formos, žodinę atsakovo pretenziją, kuria prašoma ištaisyti darbo trūkumus, teismas pripažino tinkama ir pateiktą tinkamu laiku (CK 6.666 str. 2 d.). Pretenzijas dėl kitų atsakovo nurodytų trūkumų: spalvos ir atspalvių nesutapimų, kurie buvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje (Sutarties 1.3 p.), o atsakovas dėl jų buvo įspėtas, teismas pripažino nepagrįstomis. Dėl išpjautos angos kriauklei teismas sprendė, kad ji atitinka atsakovo pateiktame brėžinyje nurodytus išmatavimus, todėl dėl šio trūkumo bei dėl matomų sandarinimo tarpiklių, sujungimo nelygumų ir pan. ieškovas nėra atsakingas, kadangi sutartimi nebuvo prisiėmęs įsipareigojimo sumontuoti stalviršį, nebuvo sutaręs dėl apmokėjimo už šias paslaugas. Be to, teismas nurodė, jog net ir pripažinus, kad ieškovas, būdamas verslininkas ir savo srities profesionalas, veikė nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, atsakovas negali būti kartu ir atleistas nuo visos kainos už rangos darbus mokėjimo, ir gauti nuostolių už trūkumus atlyginimą, todėl atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui už faktiškai atliktus darbus. Atsižvelgęs į tai, kad ieškovo atlikti darbai turi trūkumų, kurių ieškovas taip ir nepašalino, ieškovo reikalavimą dėl 24, 84 Lt palūkanų tvirta pinigų suma iki ieškinio padavimo teismui dienos ir 181, 30 Lt delspinigių priteisimo teismas atmetė. Pripažinęs, jog ieškovas netinkamai atliko rangos sutartyje numatytą darbą, t. y. pagamino stalviršį, dėl kurio negalima pagal paskirtį naudoti virtuvės baldų komplekto, teismas pripažino, jog atsakovas turėjo teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str.): pareikalauti, kad pažeidimas būtų pašalintas vienu iš CK 6.334 straipsnio 1 dalyje (CK 6.363 str.) numatytų būtų, o ne keliais iš jų vienu metu, todėl atsakovo reikalavimą priteisti 1 700, 00 Lt avansą, sumokėtą už stalviršį, ir atlyginti didesnes, nei šalių sutartimi sutartas daikto pagaminimo išlaidas, teismas vertino kaip neatitinkantį civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo bei CK 6.364 straipsnio 2 dalies nuostatų. Šių aplinkybių kontekste teismas sprendė, kad atsakovas prašo priteisti nepagrįstai dideles stalviršio trūkumų šalinimo išlaidas, kurios kelis kartus viršija stalviršio pagaminimo vertę, todėl priteisė iš ieškovo 3 550, 00 Lt nuostolių, kurie atitinka šalių sutarto daikto pagaminimo kainą, kitoje dalyje priešieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog priešieškiniu atsakovas siekė įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, to paties siekė ir ieškovas, pareikšdamas ieškinį dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, todėl iš priteistinų atsakovui 3 550, 00 Lt nuostolių atėmus ieškovui priteistiną skolą už atliktus darbus – 1 850, 00 Lt galutinis atsakovo patvirtintų nuostolių dydis sudaro 1 700, 00 Lt, kuriuos priteisė atsakovui už ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimą, taip pat priteisė kitas anksčiau minėtas atsakovo išlaidas. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti teismas sprendė, kad atlyginti tiek ieškovo, tiek atsakovo turėtas atstovavimo išlaidas po 2 400, 00 Lt yra pakankama suma.

8Ieškovas UAB „Veritas ana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl įrodymų vertinimo nurodo, jog teismas netinkamai įvertino liudytojų E. B., Č. M. bei A. J. parodymus, neatsižvelgė į tai, kad atsakovo architektė pateikė brėžinį, kurį vėliau patikslino Č. M. ir tada perdavė A. J., jog vėliau pati architektė nurodė, kad reikia gaminti ne iš 3 cm, o iš 2 cm storio akmens plokštės, kad kitoje vietoje pagal brėžinį aliuminio profilio nebuvo techninės galimybės priklijuoti, bei į tai, kad montuojant buvo galima padaryti atitinkamas korekcijas aliuminio profilio perimetre, todėl nepagrįstai sprendė, jog ieškovas yra kaltas, garantinis stalviršis neturi visų jo paskirčiai turinčių esminę reikšmę daiktų savybių. Pažymi, jog aliumininis profilis montuojamas kaip sutvirtinimas po stalviršiu, o tai leidžia jį montuojant daryti jame atitinkamus pakeitimus, kuriuos atlieka montuotojas, todėl nėra faktinėmis aplinkybėmis pagrįsta išvada, kad ieškovas nukrypo nuo sutartyje numatytų sąlygų bei nesuderino su atsakovu visų gaminamo granitinio stalviršio detalių. Dėl galimybės koreguoti stalviršį nurodo, kad teismo sprendime liko tinkamai neįvertinta aplinkybė, kad dėl stalviršio apačioje sumontuoto aliuminio profilio per Sutarties 3.1. p. nustatytą terminą į ieškovą nebuvo kreiptasi. Praleidęs Sutarties 3.1. p. nustatytus terminus, atsakovas reiškė nepagrįstas pretenzijas tik dėl nekokybiško montavimo ir stalviršio atskirų dalių spalvinio nesutapimo. Kadangi visi granitinio stalviršio matmenys atitinka pirminį brėžinį, ieškovas nėra atsakingas už tai, kad nepavyko prijungti įrenginių ir sumontuoti baldų. Pažymi, jog ieškovas įprastai gamindamas stalviršius iš 3 cm storio plokštės, po stalviršiu aliuminio profilio nemontuoja, o 2 cm storio granito plokštė yra per plona, kad galėtų būti naudojama be sutvirtinimo. Dėl pretenzijos pateikimo termino nurodo teismą netinkamai pritaikius CK 6.666 straipsnio 2 dalies nuostatas, dėl to padarius nepagrįstą išvadą, jog atsakovas ieškovui pretenzijas dėl stalviršio trūkumų pateikė laiku ir tinkamai, nes šiuo atveju šalių sudarytoje sutartyje buvo nustatytas 3 (trijų) dienų terminas. Dėl atsakovo kaip vartotojo teigia, kad atsakovas negali būti pripažintas silpnesniąja šio ginčo šalimi, nes visus veiksmus su stalviršio užsakymu, gamyba ir montavimu jam atliko pasitelkti specialistai – architekte ir montuotoju. Šiuo atveju abiejų šalių padėtis sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu buvo vienoda, dėl to atsakovui negali būti taikoma išskirtinė apsauga kaip vartotojui. Dėl priteistų nuostolių dydžio nurodo, jog negalima priteisti reikalaujamą sumą motyvuojant tuo, kad gaminys yra pagamintas tinkamai ir tuo pačiu tokią pat sumą minusuoti už tai, kad darbai atlikti netinkamai. Teismo argumentas, kad atsakovo naudai priteista 3 550, 00 Lt suma turi būti laikoma atsakovo nuostoliais, yra nepagrįstas, todėl naikintinas. Byloje esantis 2011 m. vasario 9 d. UAB „Impeksservis“ ekspertizės aktas Nr. 19 nepatvirtino aplinkybės, kad ieškovas pagamino netinkamos kokybės stalviršį, todėl ekspertizės akto atlikimo išlaidos bei atsakovo iniciatyva iškviestos liudytojos, atlikusios ekspertizę, atvykimo į teismo posėdį išlaidos negali būti priteistos iš ieškovo. Kadangi buvo patenkinta 83 proc. ieškovo ieškinio reikalavimų, tai proporcingai tokio dydžio turėjo būti priteistos ir bylinėjimosi išlaidos – 3 926, 73 Lt (4 731 Lt x 83 proc.: 100 proc.). Nesutinka ir su priteista atstovavimo išlaidų suma. Taip pat mano, jog tik žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu gali būti paneigti pirmosios instancijos teismo nustatyti prieštaringi faktai.

9Atsakovas V. P. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą: ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o priešieškinį tenkinti visiškai, perskirstyti šalims priteistas bylinėjimosi išlaidas bei priteiti bylinėjimosi išlaidas, atsakovo patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Teigia teismą nepagrįstai konstatavus, jog brėžinį stalviršiui gaminti pateikė atsakovas, neįvertinęs, jog ieškovas nėra atsakingas už netinkamai išpjautą kriauklei angą. Atsakovas pateikti ieškovui brėžinį prievolės apskritai neturėjo, nes būtent ieškovas turėjo sudaryti brėžinį ir jį suderinus su atsakovu, pagaminti tinkamą stalviršį, o to nepadaręs, veikė savo rizika, todėl turi prisiimti iš to kylančias neigiamas pasekmes – grąžinti atsakovui sumokėtą avansą bei atlyginti stalviršio trūkumo šalinimo išlaidas. Tvirtina, jog teismas nepagrįstai nustatė prievolę atsakovui sumokėti ieškovui už faktiškai atliktus nekokybiškus darbus (CK 6.655 str. 1 d.). Tvirtina, jog, priešingai nei skundžiamame sprendime konstatuoja teismas, atsakovas turėjo teisę į ieškovo nekokybiškų darbų šalinimo išlaidų atlyginimą (CK 6.363 str. 4 d. 4 p., 6.665 str. 1 d. 3 p., 6.678 str. 1 d.). Tiek ieškovo patirtos nekokybiškų darbų šalinimo išlaidos, tiek ir ieškovui sumokėtas avansas savo prigimtimi yra atsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.), kuriuos turi atlyginti ieškovas, kuris netinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę pagaminti kokybišką stalviršį (CK 6.256 str. 2 d.). Nesutinka su teismo pozicija, jog atsakovas neturi teisės į didesnes stalviršio trūkumų šalinimo išlaidas, negu Sutartyje nustatyta stalviršio kaina. Teigia, jog teismas nepagrindė, kodėl atsakovas neturi teisės į 750, 00 Lt nekokybiško stalviršio demontavimo išlaidas, nors šios išlaidos įeina į nekokybiškų ieškovo darbų šalinimo išlaidas ir neįeina į naujo stalviršio pagaminimo kainą. Teismui konstatavus, jog ieškovo pagamintas stalviršis yra nekokybiškas, o ieškovui atsisakius neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus, atsakovo reikalavimu ieškovui kyla pareiga visiškai atlyginti atsakovui šio dėl nekokybiško ieškovo pagaminto stalviršio šalinimo patirtas išlaidas (nekokybiško stalviršio demontavimas – 750, 00 Lt, naujo kokybiško stalviršio pagaminimas – 6 590, 73 Lt).

10Atsakovas V. P. atsiliepimu į ieškovo UAB „Veritas ana“ apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, tenkinti atsakovo apeliacinį skundą. Dėl ginčo granitinio stalviršio brėžinio nurodo, kad dizainerė ir Č. M. nėra ieškovo darbuotojai, todėl jų pateikti brėžiniai ieškovui nebuvo privalomi. Ieškovas, būdamas atidus ir rūpestingas, veikdamas kaip savo srities profesionalas, pagal sutartį privalėjo pats sudaryti brėžinį, todėl pasikliaudamas pateiktu brėžiniu veikė savo rizika. Dėl aliuminio profilio montavimo nesuderinimo su atsakovu nurodo, jog ši aplinkybė nėra reikšminga, nes ieškovas parengto brėžinio su atsakovu nesuderino ir pagamino nekokybiška stalviršį, kita vertus, niekada nesutiko, jog su juo buvo derinamas stalviršio plokštės priekinės briaunos sujungimas. Taip pat nesutinka su ieškovo teiginiu, jog nustatytus stalviršio trūkumus buvo įmanoma ištaisyti atliekant papildomus darbus, kadangi ieškovas niekuomet pagaminto stalviršio trūkumų nepripažino, jų neištaisė, o pateikė ieškinį dėl visiško apmokėjimo už atliktus darbus. Todėl nustačius, kad ieškovas geranoriškai savo darbo trūkumų neištaisė, nepaisant to, kad atsakovas to prašė, ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog stalviršio trūkumai galėjo būti ištaisyti atliekant papildomus darbus, yra teisiškai nereikšmingi. Dėl pretenzijų pateikimo savalaikiškumo nurodo ieškovą nepagrįstai teigiant, jog šiuo atveju reikėjo vadovautis ne CK 6.666 straipsnio 2 dalimi, o Sutarties 3.1 p. nustatytu 3 (trijų) dienų terminu, nes šis terminas yra skirtas pretenzijoms dėl paslėptų trūkumų pareikšti, garantinio termino sutartyje nustatyta nebuvo. Taip pat nesutinka su ieškovo argumentais dėl to, kad atsakovas nebuvo silpnesnė sandorio šalis, kadangi dizainerė ir Č. M. neužsiima stalviršių gamyba, jų pagalba nėra reikšminga. Pastebi, kad jokių įrodymų dėl atsakovo patirtų išlaidų užsakant naują stalviršį atitikimo realumo ir protingumo kriterijams ieškovas nepateikė, be to, konstatavus, jog ieškovas pažeidė sutartinę prievolę, atsakovas turi teisę į visišką nuostolių atlyginimą. Ieškovas tokiu atveju taip pat turi pareigą atlyginti ekspertizės išlaidas. Dėl ieškovo prašomo žodinio apeliacinio skundo nagrinėjimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

11Ieškovas UAB „Veritas ana“ atsiliepimu į atsakovo V. P. apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o ieškovo apeliacinį skundą tenkinti. Pažymi, jog pareiga būtent ieškovui sudaryti stalviršio brėžinį atsakovo yra nepagrįstai kildinama iš Sutarties. Atsakovo argumentas dėl ieškovo prisiimtos rizikos turi būti atmestas kaip neįrodytas. Dėl prievolės apmokėti už atliktus darbus nurodo, jog aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, paremti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009, atmestini, nes šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Atmestinas atsakovo argumentas, kad tiek atsakovo patirtos nekokybiškų darbų šalinimo išlaidos, tiek ir ieškovui sumokėtas avansas savo prigimtimi yra atsakovo tiesioginiai nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Dėl teisės į didesnes stalviršio trūkumų šalinimo išlaidas negu šalių Sutartimi sutarta stalviršio kaina nurodo, kad atsakovas tik siekė nepagrįstai praturtėti ieškovo sąskaita, nes atsakovo prašomo priteisti naujo stalviršio pagaminimo kaina yra aiškiai neproporcinga ir neprotinga. Pažymi, jog žodinio bylos nagrinėjimo metu bus galima papildomai išsiaiškinti, kuo skiriasi naujasis atsakovo stalviršis, už kurį prašoma priteisti 7 340, 73 Lt nuostolių, dėl pirminio ieškovo pagaminto stalviršio neatitikimo kokybės reikalavimus.

12Apeliaciniai skundai netenkintini, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

13Apeliacijos tikslas ir paskirtis – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo patikrinimas, neperžengiant apeliacinių skundų ribų. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliaciniuose skunduose išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, ištyręs byloje surinktus įrodymus, patikrina skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisinį, faktinį, taip pat ir absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str., 329 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir šalis siejusius teisnius santykius teisingai kvalifikavęs kaip vartojimo rangos sutartį (CK 6.672 str.), tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą: teismas pagrįstai pripažino ieškovą pagaminus stalviršį su trūkumais, turinčiais esminę reikšmę jo naudojimui pagal paskirtį ir priteisė atsakovui iš ieškovo šalių sutarto daikto pagaminimo kainos neviršijančius nuostolius, o ieškovui iš atsakovo – skolą už faktiškai atliktus darbus (CPK 6.334 str. 1 d., 6.363 str., 6.680 str.).

14Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 20 d. šalių sudaryta Sutartimi Nr. 34-01810 ieškovas įsipareigojo iki 2010 m. spalio 8 d. (Sutarties 1.2 p.) pagaminti stalviršį pagal pasirašytinai abiejų šalių suderintus brėžinius ir perduoti jį atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje nurodytą kainą – 3 550, 00 Lt (su PVM), mokant dviem etapais – 1 700, 00 Lt prieš pasirašant sutartį, 1 850, 00 Lt prekės perdavimo metu (Sutarties 2.1 p., 2.2 p., 2.3 p.). Be to, Sutarties šalys susitarė dėl 0, 1 proc. delspinigių, mokėtinų pirkėjui laiku neatsiskaičius (Sutarties 4.1 p.), o pardavėjui – laiku neperdavus prekės (Sutarties 4.2 p.). Iki visiško apmokėjimo pagal šią Sutartį parduodamos prekės savininkas yra ieškovas (Sutarties 6.3 p.) (b. l. 8-10). Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, nepažeisdamas Sutarties 1.2 p. numatytų terminų, pagamino granito plokštės stalviršį, o atsakovas pagal Sutarties 2.1 p. ir 2.2 p. yra iš dalies už jį atsikaitęs (b. l. 46). Šalių ginčas byloje kilo dėl pagaminto stalviršio kokybės, o būtent: 1) atsakovas įrodinėja ieškovą stalviršį pagaminus su trūkumais, nepateikus ir nesuderinus stalviršio brėžinių, kaip to reikalauja Sutarties 1.1 p., kurie trukdė užbaigti santechnikos darbus ir naudoti virtuvės komplektą pagal paskirtį; 2) ieškovas įrodinėja atsakovui pretenziją dėl stalviršio trūkumų pareiškus praleidus Sutarties 1.2 p. nustatytą terminą, priėmus gaminį (2010-10-07) ir atlikus gaminio montavimo darbus (2010-11-21), todėl nepripažįsta atsakovo jam reiškiamų pretenzijų.

15Dėl sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi

16Ieškovas apeliaciniame skunde kelia šalis siejusių sutartinių santykių kvalifikavimo klausimą, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šalių sudarytą Sutartį Nr. 34-01810 kvalifikuoti vartojimo rangos sutartimi kuriai mutatis mutandis taikomos CK 6.188 straipsnyje, 6.350-6.370 straipsniuose nustatytos taisyklės (CK 6.672 str. 1 d., 2 d.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad tinkamas ginčo sutartinius santykius reglamentuojančių materialiosios teisės normų taikymas priklauso nuo tikslaus šių santykių kvalifikavimo. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, kilęs iš sutarties, pagal kuria ieškovas – juridinis asmuo, besiverčiantis gaminių iš natūralaus akmens gamybos verslu (b. l. 11) atliko atsakovo – fizinio asmens šeimos virtuvės baldų komplekto stalviršio gamybos darbus. Šių aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šalių sudarytos Sutarties, kurios dalyku yra tam tikrų veiksmų rezultatas (stalviršio pagaminimas), pagrindu tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai, kadangi ginčo sutarties šalys ir jos dalykas atitinka vartojimo rangos sutarčiai būdingus požymius. Šie požymiai nurodyti CK 6.672 straipsnio 1 dalyje: rangovas yra verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą, o užsakovas – fizinis asmuo. Sutarčiai kvalifikuoti vartojimo sutartimi būtinas ir trečiasis požymis – statybos darbų rezultatas – turi būti skirtas užsakovo asmeniniams, jo šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kuris šiuo atveju taip pat egzistuoja, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju egzistuoja privalomų požymių visuma sutarties kvalifikavimui vartojimo rangos sutartimi (CK 6.672 str. 1 d.). Tuo tarpu ieškovo argumentai, jog atsakovas negali būti pripažintas silpnesniąja šio ginčo šalimi, remiantis tuo, kad visus su stalviršio užsakymu, gamyba ir montavimu susijusius veiksmus jam atliko pasitelkti specialistai – architektė ir montuotojas, vertinti šalis kaip lygiaverčius sandorio partnerius prielaidų nesudaro. Viena vertus, minėtų specialistų profesinė veikla nėra susijusi su stalviršių gamyba. Kita vertus, šiuos specialistus ir atsakovą sieja vartojimo sutartiniai santykiai jų profesinės kompetencijos srityje. Tokiu būdu šalių padėtis sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, priešingai nei teigia ieškovas, nėra vienoda. Vartotojas, būdamas silpnesnioji sutarties šalis, dėl informacijos, patirties, specialių žinių stokos ir kitų panašių aplinkybių turi ribotas galimybes, sudarydamas sutartį, tinkamai įgyvendinti savo interesų apsaugą bei daryti įtaką sutarties sąlygų turiniui, todėl atsakovui taikytinos įstatyme numatytos vartotojų teisių gynimo garantijos.

19Dėl kitų įrodymų vertinimo

20Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl stalviršio brėžinio parengimo ir perdavimo gamybai, pateikdami argumentus, kuriais atsakomybę už brėžinio parengimą ir gautą rezultatą – su trūkumais pagamintą (nekokybišką) stalviršį – perkelia priešingai šaliai.

21Kasacinio teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardintomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010 ir kt.).

22Kaip minėta, nagrinėjamos bylos atveju šalių sudaryta sutartimi ieškovas įsipareigojo pagaminti stalviršį pagal pasirašytinai abiejų šalių suderintus brėžinius ir perduoti jį atsakovui, o šis už gaminį įsipareigojo sumokėti sutartyje nurodytą kainą (Sutarties 1.1.). Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad stalviršio brėžinį paruošė atsakovo (užsakovo) samdyti architektė ir montuotojas Č. M., kuris vietoje apžiūrėjęs virtuvės baldų komplektą ir patikslinęs išmatavimus, stalviršio brėžinį perdavė ieškovo (rangovo) darbuotojui A. J.. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo paaiškinimai (b. l. 171), liudytojų Č. M., E. B. ir A. J., S. V. teismo posėdžio metu duoti parodymai (b. l. 173-174, 176-177, 178-179, 215-218).

23Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatytos aplinkybės patvirtina, jog šalys, nors ir nepakankamai rūpestingai, tačiau vykdė Sutarties 1.1 p. šalims nustatytą bendradarbiavimo pareigą. Akivaizdu, kad ieškovas pagamino stalviršį, kurio išmatavimai atitinka atsakovo pateikto ir ieškovo perduoto gamybai stalviršio brėžinio matmenis (b. l. 81), apie ką liudija tiek ieškovo, tiek ir atsakovo į bylą pateikti brėžiniai (b. l. 125, 136-137), juolab, kad apeliantų argumentai dėl to, kas rengė pirminį stalviršio projektą ir(ar) turėjo pareigą tai atlikti, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju esminės reikšmės neturi. Šiuo atveju svarbu tai, kad ieškovo pardavimų vadovo E. B. (b. l. 176) parengtame ir gamybai atiduotame galutiniame stalviršio brėžinyje (b. l. 80) esantis atraminis karkasas – per visą stalviršio ilgį einantis aliuminio profilis (b. l.80), kuris sumontuotas taip, kad atlikti santechnikos darbus, t. y. prie vandentiekio sistemos prijungti maišytuvą ir indaplovę nėra galimybės, kas yra konstatuota UAB „Impekservis“ vyr. ekspertės E. B. atliktame stalviršio vertinime (b. l. 97-100), UAB ,,Smigė“ 2011 m. vasario 4 d. apžiūros akte (b. l. 33) ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažinta esminiu trūkumu, sudarančių kliūtis stalviršį naudoti pagal paskirtį, šalių nebuvo suderintas. Teisėjų kolegija konstatuoja byloje nesant įrodymų, jog ieškovo (rangovo) padaryti brėžinio pakeitimai buvo derinti su atsakovu (užsakovu), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tuo atveju, jei iš atsakovo išsirinktos granito plokštės nebuvo galima pagaminti atsakovo pateiktame brėžinyje nurodyto gaminio, atsakovas turėjo atsisakyti jį gaminti.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad brėžinio pakeitimai – metalinis sutvirtinimo profilis – atsirado atsakovo žmonai V. P. ir architektei nusprendus stalviršį gaminti iš plonesnės – 2 cm storio granito plokštės, vietoj atsakovo brėžinyje numatytos 3 cm storio plokštės. Apeliaciniame skunde ieškovas pripažino, kad įprastai gamindamas stalviršius iš 3 cm storio plokštės, po stalviršiu aliuminio profilio nemontuoja, o 2 cm storio granito plokštė yra per plona, kad galėtų būti naudojama be sutvirtinimo. Tokiu atveju ieškovas (rangovas), besiverčiantis gaminių iš natūralaus akmens gamybos verslu, būdamas atidus ir rūpestingas (bonus pater familias), turėjo ir galėjo patikrinti, ar būtini stalviršio plokštės gamybiniai pakeitimai neturės įtakos stalviršio montavimui, tačiau to nepadarė, dar daugiau, minėtų nukrypimų nuo atsakovo pateikto brėžinio ir Sutartyje numatytų sąlygų nesuderino su atsakovu (užsakovo), dėl to pagamino jo paskirčiai esminę reikšmę turinčių savybių neatitinkantį stalviršį, kuris neatitinka tokiam daiktui keliamų kokybės reikalavimų ir negali būti naudojamas. Čia pažymėtina ir tai, kad ieškovas savo klaidų nepripažino ir atsisakė vykdyti atsakovo pretenzijoje (b. l. 20-21) išreikštą reikalavimą per protingą terminą neatlygintinai pašalinti stalviršio trūkumus arba atlyginti patirtas išlaidas jiems ištaisyti, arba pakeisti prekę tinkamos kokybės preke (CK 6.334 str. 1 d. ir Sutarties 4.3 p.), nors kaip savo srities specialistas turėjo patikrinti, ar pretenzijoje nurodomos aplinkybės, jog dėl minimų stalviršio kokybės trūkumų iš tiesų neįmanoma prijungti vandens maišytuvų, ir imtis priemonių juos pašalinti. Tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovas remiasi aplinkybe, jog atsakovas praleido Sutarties 3.1. p. nustatytą terminą kreiptis į ieškovą dėl stalviršio apačioje sumontuoto aliuminio profilio koregavimo. Su šiuo ieškovo argumentu teisėjų kolegija nesutinka.

25Aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193–6.195 straipsniai), bet ir speciali CK 6.193 straipsnio 4 dalyje bei 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė contra proferentem, pagal kurią, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/781).

26Kaip matyti iš Sutarties 5.1 p., atsakovas ieškovo (rangovo) pagamintą gaminį (stalviršį) privalėjo priimti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, kas ir buvo padaryta, atsakovui faktiškai (be priėmimo-perdavimo akto) priėmus stalviršį. Sutarties 3.1 p. numatė, jog dėl akivaizdžių trūkumų pretenzijos reiškiamos prekės priėmimo metu, dėl kitų trūkumų – per 3 (tris) dienas. Tuo tarpu dėl pretenzijų pateikimo formos Sutartyje šalys nesusitarė. Remdamasi contra proferentem sutarties sąlygų aiškinimo taisykle, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovo nurodytą aplinkybę, jog pretenzijas ieškovui iškart išreiškė žodžiu, kurią bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patvirtino kaip liudytojas apklaustas ieškovo darbuotojas A. J., bei į tai, jog šalys sutartimi nesusitarė dėl pretenzijų pateikimo formos, pagrįstai žodines atsakovo pretenzijas dėl stalviršio trūkumų pripažino atitinkančiomis Sutarties 3.1 p. reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.1 p. nustatytas 3 (trijų) dienų pretenzijos pateikimo terminas nėra garantinis, apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CK 6.666 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra nepagrįstas. Visų aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad dėl garantinio termino šalys nebuvo susitarusios. Pagal CK 6.666 straipsnio 2 dalį, tuo atveju, kai šalys sutartyje dėl garantinio termino nėra susitarusios (kaip šiuo atveju), darbų rezultato (stalviršio) trūkumai turi būti nustatyti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 (du) metus nuo rezultato perdavimo. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB ,,Spekas“ 2010 m. lapkričio 19 d. pretenzijoje nurodyti trūkumai, jog dėl prie stalviršio pritvirtinto profilio nėra galimybės pritvirtinti kriauklės sifoną (b. l. 61), objektyviai paaiškėjo šios įmonės darbuotojams atliekant montavimo darbus, kurių pagrindu 2010 m. lapkričio 21 d. atsakovas raštu pareiškė pretenzijas ieškovui. Todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovo 2010 m. lapkričio 21 d. pretenzija pareikšta per protingą terminą – dvi dienas nuo stalviršio esminių trūkumų paaiškėjimo, todėl pareikšta nepraleidus termino pretenzijai pareikšti. Čia pažymėtina ir tai, jog stalviršio priekinės plokštės briaunos sujungimo ir brėžinio neatitikimas, kuris pagrįstai pirmosios instancijos teismo nepripažintas trūkumu, galinčiu trukdyti stalviršį naudoti pagal paskirtį, bei kiti atsakovo nurodomi trūkumai: stalviršio spalvos ir atspalvių nesutapimas, kurie buvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje (Sutarties 1.3 p.), o atsakovas dėl jų buvo įspėtas, taip pat netinkamai išpjauta anga kriauklei, kuri atitinka atsakovo pateiktame brėžinyje nurodytus išmatavimus, bei matomų sandarinimo tarpiklių, sujungimo nelygumai ir kiti estetiniai trūkumai, už kuriuos ieškovas nėra atsakingas, nes sumontuoti stalviršį nebuvo įsipareigojęs, neaptartini kaip neturintys reikšmės situacijos vertinimui.

27Rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas savo teises gali ginti ne tik bendraisiais užsakovo, bet ir specialiaisiais – vartotojo teisių gynybos būdais, nustatytais vartojimo rangą ir vartojimo pirkimą–pardavimą reglamentuojančiose teisės normose. Rangovui neatlikus ar netinkamai atlikus vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas savo teises gali ginti vienu šių būdų: pareikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų; reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.678 str. 1 d.); pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str.).

28Nagrinėjamos bylos atveju pripažinus, jog ieškovas netinkamai atliko rangos sutartyje numatytą darbą – pagamino jo paskirčiai esminę reikšmę turinčių savybių neatitinkantį stalviršį, dėl kurio nėra įmanoma pagal paskirtį naudoti virtuvės baldų komplekto, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė atsakovą (užsakovą) turint teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str.). Pažymėtina, jog pagal šias teisės normas, jei rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti alternatyvių jo teisių gynimo būdų, o būtent, kad: darbas būtų atliktas iš naujo, išskyrus atvejus, kai darbo trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl užsakovo kaltės; kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina; kad rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties. Šie užsakovo teisių gynybos būdai, vadovaujantis CK 6.672 straipsnio 2 dalimi, mutatis mutandis turi būti derinami su CK 6.363 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, nustatančiu pirkėjo (vartotojo) teises, tarp jų ir teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ne tik esant esminiam sutarties pažeidimui, bet ir kitais atvejais, kai toks užsakovo pasirinktas gynybos būdas suderinamas su proporcingumo ir interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/781). Taigi, pirkėjas (vartotojas), vadovaujantis CPK 6.334 straipsnio 1 dalies bei 6.363 straipsnio nuostatomis, tuomet, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, turi plačias galimybes, tačiau privalo pasirinkti tik vieną iš aukščiau įvardintų būdų savo pažeistai teisei apginti, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina tai, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatyta, kad dėl stalviršio savybių jo trūkumų atliekant papildomus darbus pašalinti nėra galimybės.

29Apeliaciniuose skunduose keliami klausimai dėl rangos sutartinius santykius reglamentuojančių normų, nustatančių rangovo atsakomybę ir užsakovo teisių gynimo būdus, santykio aiškinimo ir taikymo, kadangi, kaip minėta, nagrinėjamoje byloje dėl ieškovo reikalavimo sumokėti likusią užmokesčio už atliktus darbus dalį – 1 850, 00 Lt, atsakovas, remdamasis tuo, kad ieškovo pagamintas stalviršis yra netinkamos kokybės, pareikštu priešieškiniu reikalavo pašalinti stalviršio demontavimo ir naujo stalviršio pagaminimo išlaidas (7 340, 73 Lt), ieškovui nepašalinus stalviršio trūkumų (b. l. 56-59, 63-65), priteisti 1 700, 00 Lt avansą, sumokėtą ieškovui už stalviršį ir šiuos šalių reikalavimus pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino iš dalies.

30Kaip matyti, atsakovas, remdamasis tuo, kad ieškovo pagamintas stalviršis yra netinkamos kokybės ir negali būti naudojamas pagal paskirtį, naudojasi trim savo teisių gynimo būdais – teise atsisakyti apmokėti už netinkamai atliktus darbus, teise reikalauti nuostolių, kuriuos sudaro netinkamai atliktų darbų trūkumų ištaisymo išlaidos, bei sumokėto avanso atlyginimo. Atsakovo priešieškiniu pareikštas reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidos, yra vienas iš užsakovo pažeistų teisių gynimo būdų, numatytų CK 6.665 straipsnio 1 dalyje. Šį atsakovo reikalavimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino ir iš esmės patenkino, nuostolių atlyginimo sumą sumažindamas iki šalių sutarto daikto pagaminimo kainos neviršijančios sumos. Taip pat atsakovas prašė grąžinti jam sumokėtą avansą. Tokia atsakovo teisė nustatyta nurodyto CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte, pagal kurį tuo atveju, jeigu parduodamas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Tai yra vienas iš alternatyvių pirkėjo (vartotojo) teisių gynimo būdų. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas, minėta, prašė atmesti ieškinio reikalavimą priteisti nesumokėtą atlyginimą už atliktus darbus, šiuo atsikirtimu įgyvendindamas savo teisę gintis nuo ieškinio naudojantis dar vienu teisių gynimo būdu – teise atsisakyti apmokėti netinkamai atliktus darbus. Tokia užsakovo teisė nustatyta pirmiau nurodyto CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte, pagal kurį, rangovui atlikus darbus netinkamai, užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti šių darbų kainą. Tai yra savarankiškas užsakovo teisių gynimo būdas.

31Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas (užsakovas) nurodytus tris savo teisių gynimo būdus – nuostolių atlyginimą, sumokėtos kainos (avanso) grąžinimą ir darbų kainos nemokėjimą – naudoja tai pačiai savo pažeistai teisei apginti, t. y. šiuos reikalavimus grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis – netinkama ieškovo atliktų darbų kokybe, nors tokios teisė nei CK 6.334, nei 6. 6.665 straipsniai nenumato. Tai reiškia, kad atsakovas (užsakovas), įgyvendinęs teisę į nuostolių atlyginimą, negali kartu pasinaudoti kitu savo teisių gynimo būdu ir atsisakyti apmokėti netinkamai atliktus darbus. Šie teisių gynimo būdai vertintini kaip alternatyvūs ir negali būti naudojami kartu dėl to paties teisių pažeidimo. Tokios pozicijos laikosi ir kasacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321). Todėl yra atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad tiek atsakovo patirtos darbų trūkumų šalinimo išlaidos, tiek ir ieškovui sumokėtas avansas savo prigimtimi yra atsakovo tiesioginiai nuostoliai (CPK 6. 249 str. 1 d.).

32Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atsakovas negali reikalauti: ir būti atleistas nuo visos kainos už atliktus rangos darbus, ir atlyginti nuostolius, ir grąžinti sumokėtą darbų rezultato (daikto) kainos dalį (avansą), todėl pagrįstai sprendė, jog atsakovas (užsakovas) turi teisę į daikto nuostolių atlyginimą bei pareigą sumokėti ieškovui (rangovui) už priimtus faktiškai atliktus darbus – 1 850, 00 Lt. Aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti. Tuo tarpu atsakovo apeliacinio skundo argumentams dėl pažeistų teisių gynimo būdų pagrįsti pasitelktos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009 faktinės aplinkybės (ratio decidendi) iš esmės skiriasi, todėl šiuo atveju pareigos vadovautis precedentu nėra.

33Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu nuostolių atlyginimo dydžiu -3 550, 00 Lt, nurodydamas, jog stalviršio demontavimas ir naujo kokybiško stalviršio pagaminimas jam kainavo 7 340, 73 Lt. Teisėjų kolegija vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog atsakovo prašomų priteisti stalviršio trūkumų šalinimo išlaidos, kelis kartus viršijančios ginčo stalviršio pagaminimo vertę, yra nepagrįstai didelės, todėl vadovaudamasis CK 6.364 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad netinkamos kokybės daiktą keičiant kitu analogišku, kuris skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšis ar kitus požymius, pirkėjas turi atlyginti kainų skirtumą, pagrįstai iš ieškovo atsakovo naudai priteisė 3 550, 00 Lt nuostolių, kurie atitinka šalių Sutartyje nustatytą daikto pagaminimo kainą.

34Pažymėtina, jog kasacinis teismas dėl formuojamos teismų praktikos įrodymų vertinimo klausimais yra nurodęs, kad teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). Taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002 ir kt.).

35Visų išdėstytų aplinkybių kontekste teisėjų kolegiją daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teismai nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą (CPK 176 str., 185 str.), nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ir pakankamai motyvavo savo sprendimą (CPK 270 str. 4 d.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37CPK

3893 straipsnio, reglamentuojančio bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Tuo atveju, kai ieškinys yra patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys ir priešieškinis buvo patenkintas iš dalies, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs patenkintų ir atmestų reikalavimų dydį, tinkamai paskirstė šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, proporcingai teismo patenkintų ir atmestų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai. Todėl ieškovo argumentai dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, jog teismui patenkinus 83 proc. ieškinio reikalavimų, pagal tą pačią taisyklę (CPK 93 str. 2 d.) turėjo būti skaičiuojamos ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (išlaidos už advokato pagalbą), yra atmestini kaip nepagrįsti.

39Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas priteistinas vadovaujantis ne CPK 93 straipsnio nuostatomis, kaip nurodo ieškovas, o CPK 98 straipsnio nuostatomis, šalies teismui raštu pateikto prašymo pagrindu su jų apskaičiavimu ir pagrindimu, kurios negali viršyti Teisingumo ministro 2004-04-04 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas, priteisdamas šalims atstovavimo išlaidas, vadovavosi minėtos Rekomendacijos 8.2 ir 8.5 punktais bei įvertinęs pateiktų procesinių dokumentų apimtis, turinį, šios bylos sudėtingumą, pagrįstai priteisė šalims po 2 400, 00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tuo tarpu ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog vadovaujantis Teisingumo ministro 2004-04-04 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 5 p., atsakovui už advokato padėjėjo teikiamas paslaugas turėjo būti priteista 80 proc. mokėtino maksimalaus dydžio, nėra pagrįstas. Iš bylos medžiagos duomenų matyti, kad procesinius dokumentus byloje rengė advokatas, o advokato padėjėjas tik dalyvavo teismo posėdžiuose, todėl nėra pagrindo mažinti atsakovui priteistas atstovavimo išlaidas. Teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta ir ieškovo argumentus, jog ekspertizės išlaidas turi padengti atsakovas. Ieškovui pažeidus Sutartį ir pagaminus netinkamos kokybės stalviršį, remiantis CK 6.662 straipsnio 5 dalimi, būtent jam tenka pareiga atlyginti ekspertizės išlaidas.

40Atsisakius tenkinti apeliaciniuose skunduose reiškiamu šalių reikalavimus, šalių pasirengimo bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos (žyminis mokestis ir išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti) neatlyginamos (CPK 93 str.).

41Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

42CPK 322 straipsnis nustato, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas pagrindų žodiniam bylos nagrinėjimui nenustatė.

43Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329-330 str.). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

44Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį, bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

45Vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Veritas ana“ (toliau nutartyje – ieškovas) kreipėsi į... 4. Atsakovas V. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti.... 5. Atsakovas V. P. pateikė priešieškinio pareiškimą, kuriuo prašė priteisti... 6. Ieškovas UAB „Veritas ana“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 8. Ieškovas UAB „Veritas ana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. Atsakovas V. P. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 10. Atsakovas V. P. atsiliepimu į ieškovo UAB „Veritas ana“ apeliacinį... 11. Ieškovas UAB „Veritas ana“ atsiliepimu į atsakovo V. P. apeliacinį... 12. Apeliaciniai skundai netenkintini, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 13. Apeliacijos tikslas ir paskirtis – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos... 14. Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 20 d. šalių sudaryta... 15. Dėl sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi... 16. Ieškovas apeliaciniame skunde kelia šalis siejusių sutartinių santykių... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad tinkamas ginčo sutartinius santykius... 18. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju egzistuoja privalomų... 19. Dėl kitų įrodymų vertinimo ... 20. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl stalviršio... 21. Kasacinio teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų... 22. Kaip minėta, nagrinėjamos bylos atveju šalių sudaryta sutartimi ieškovas... 23. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatytos aplinkybės... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad brėžinio pakeitimai – metalinis... 25. Aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių... 26. Kaip matyti iš Sutarties 5.1 p., atsakovas ieškovo (rangovo) pagamintą... 27. Rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas savo teises gali ginti... 28. Nagrinėjamos bylos atveju pripažinus, jog ieškovas netinkamai atliko rangos... 29. Apeliaciniuose skunduose keliami klausimai dėl rangos sutartinius santykius... 30. Kaip matyti, atsakovas, remdamasis tuo, kad ieškovo pagamintas stalviršis yra... 31. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas (užsakovas) nurodytus tris savo teisių... 32. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą... 33. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu nuostolių... 34. Pažymėtina, jog kasacinis teismas dėl formuojamos teismų praktikos... 35. Visų išdėstytų aplinkybių kontekste teisėjų kolegiją daro išvadą, kad... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 37. CPK... 38. 93 straipsnio, reglamentuojančio bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 39. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas... 40. Atsisakius tenkinti apeliaciniuose skunduose reiškiamu šalių reikalavimus,... 41. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ... 42. CPK 322 straipsnis nustato, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio... 43. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 44. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 45. Vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų... 46. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti...