Byla 2-606-357/2014
Dėl statybos rangos sutarties nutraukimo bei nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statva“ atstovui direktoriui J. R., advokatei L. T., atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovams A. L., L. V., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statva“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui dėl statybos rangos sutarties nutraukimo bei nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Statva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydamas pripažinti, kad 2011-05-31 Rangos sutartis Nr. (7.64) A13-44 nutraukta ne dėl UAB „Statva“ kaltės; pripažinti negaliojančiomis sąskaitas faktūras JRS Nr. 11001741, Nr. 11001391, Nr. 11001326, Nr. 11001235, Nr. 11001148; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 221.000,00 Lt, sumokėtų atsakovui kaip nuostolių atlyginimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodo, kad 2011-05-31 tarp UAB „Statva“ ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta rangos sutartis dėl projekto „Žagarės miesto aikštės konstrukcija“ , sutarties terminas numatytas iki 2012-07-01. Rangos sutartis 2012-11-14 pasirašytu susitarimu buvo pakeista, t.y. buvo pratęstas sutarties terminas iki 2013-05-31. Vykdant ir įgyvendinant projektą, 2012-02-20 UAB „Statva“ su tiekėju sudarė pirkimo - pardavimo sutartis dėl granito gaminių įsigijimo, kurie būtini vykdant viešojo pirkimo būdu pasirašytą rangos sutartį. Pirkimo - pardavimo sutartis buvo nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo, kadangi ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, dėl tiekėjo kaltės. Ieškovas UAB „Statva“ nurodo, kad atsakovas rangos sutartį nutraukė, tačiau UAB „Statva“ kaltės dėl sutarties pažeidimo ir termino praleidimo nebuvo. Praradus pirmąjį tiekėją, UAB „Statva“ rado tarpininką, su jo pagalba su Kinijos kompanija 2013 m. sausio 9 d. buvo pasirašyta granito tiekimo sutartis, sumokėtas avansas ir pagal suderintą grafiką 2013 m. balandžio pabaigoje turėjo būti pristatytas granitas į objektą, tačiau gauta informacija iš tarpininko, kad pagamintas ne tos rūšies granitas, nes uždaryti karjerai. Rangos sutartis iki nustatyto termino nebuvo įgyvendinta dėl force majeure aplinkybių, kurių UAB „Statva“ negalėjo numatyti, kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio joms įvykti, tačiau ėmėsi visų priemonių, kiek tai priklausė nuo UAB „Statva“, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

5Nurodo, kad UAB „Statva“ kreipėsi į atsakovą dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Vadovaujantis LR CK 6.204 str. sutarties punktuose neaptartos sutarties keitimo ar nutraukimo galimybės tais atvejais, kai aplinkybės pasikeičia taip, kad dėl jų iš esmės pakinta sutartinių prievolių pusiausvyra. Dėl to, nagrinėjamu atveju taikytinos įstatymo nuostatos. Sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms reglamentuoja CK 6.204 straipsnis, kurio pagrindu ir kreipėsi į atsakovą dėl sutarties pakeitimo, tačiau atsakovas nesutiko su ieškovo prašymu ir nuo 2013-07-31 vienašališkai nutraukė sutartį. UAB ,,Statva“ turėjo pagrindą kreiptis į atsakovą dėl sutarties pakeitimo, nes buvo visos CK 6.204 str. numatytos sąlygos. Atsakovas nepagrįstai nutraukė sutartį dėl UAB ,,Statva“ kaltės ir pareikalavo iš ERGO draudimo išmokos už netinkamai įvykdytą sutartį. UAB ,,Statva“ negalėjo įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos, jeigu būtų vykdžiusi sutartį ir pirkusi granitą už žymiai didesnę kainą, tai būtų patyrusi dar didesnių nuostolių, nei patyrė šiai dienai. Ieškovas niekaip negalėjo įtakoti Kinijos valdžios organų priimamų sprendimų, bei nebuvo prisiėmęs šių aplinkybių bei pasekmių atsiradimo rizikos. Ieškovas teigia, kad nenugalimos jėgos aplinkybės pašalina jo atsakomybę už sutarties sąlygų neįvykdymą.

6Atsakovas atsiliepime į ieškinį dėl statybos rangos sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo nurodo, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovas tas pačias aplinkybes įvardija ir kaip iš viso neleidžiančias, ir kaip varžančias vykdyti sutartį. Ieškovo akcentuojami abu institutai (nenugalimos jėgos ir įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms), todėl nebėra aišku, kuriuo institutu remiantis ieškovas nori, kad būtų nutraukta sutartis ir jis būtų atleistas nuo atsakomybės. Atsakovo administracija netenkino ieškovo prašymo pakeisti sutarties sąlygas, nes nebuvo CK 6.204 str. 2 d. 4 p. nustatytos aplinkybės. Ieškovas dirbdamas statybos srityje privalėjo prisiimti riziką. Pažymėjo, kad atsakovo administracija negalėjo keisti sutarties sąlygų, nes sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Atsakovas sutartį nutraukė teisėtai, laikydamasi sutarties 35 punkte nurodytų reikalavimų. Ieškovo argumentas dėl force majeure aplinkybių nepagrįstas, nes nėra vienos iš reikalaujamų sąlygų t.y. kai dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti.

7ERGO Insurance SE atsiliepime į ieškinį savo pozicijos nereiškė, nes nėra žinomos visos sutarties nutraukimo aplinkybės.

8Ieškinys atmetamas.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011-05-31 tarp ieškovo UAB „Statva“ ir atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų konkurso pagrindu pasirašyta rangos sutartis Nr. (7.64) A13-44 dėl projekto „Žagarės miesto aikštės konstrukcija“ ir Sutarties terminas numatytas iki 2012-07-01 (14-19 b.l.). Rangos sutartis 2012-11-14 pasirašytu susitarimu Nr. (7.64) A13-85 buvo pakeista, t.y. buvo pratęstas sutarties terminas iki 2013-05-31 (20 b.l.). Vykdant ir įgyvendinant projektą, 2012-02-20 tarp UAB „Statva“ ir tiekėjo buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis dėl granito gaminių įsigijimo ir tiekimo patvirtintu grafiku.

102013 m. gegužės 31d. Atlikimo laidavimo draudimo raštu Nr. AT 48773 PP prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-48773 PP, ADB „ERGO Lietuva“ neatšaukiamai įsipareigojo Joniškio rajono savivaldybės administracijai besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą ar sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip 340.000,00 Lt, jei UAB „Statva“ neįvykdys arba netinkamai vykdys sutartines prievoles pagal rangos sutartį Nr.(7.64) Al3-44 ir susitarimą Nr. (7.64) A13-83 (34-35 b.l.).

11Byloje nustatyta, kad ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2011 m. gegužės 31 d. statybos rangos sutartį, kuria ieškovas iki 2012-05-31 (pratęsus terminą iki 2013-05-31) įsipareigojo parengti Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos techninį projektą, atlikti šio projekto įvykdymo priežiūrą, atlikti statinio rekonstrukcijos darbus ir perduoti darbų rezultatą administracijai.

12Iš byloje esančio ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pranešimo ieškovui UAB „Statva“ dėl 2013-07-30 Joniškio rajono savivaldybės administracijos pretenzijos Nr. (3.17) S-1605 matyti, kad ERGO Insurance SE Lietuvos filialas gavo pretenziją dėl UAB „Statva“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal rangos sutartį Nr. (7.64) A13-44, kurioje Joniškio rajono savivaldybės administracija besąlygiškai reikalauja sumokėti 340.000,00 Lt, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas prašė UAB „Statva“ sumokėti 340.000,00 Lt sumą į Joniškio rajono savivaldybės sąskaitą (36 b.l.). UAB „Statva“ 2013-09-02 pranešime informavo, kad Panevėžio apygardos teismas nuo 2013-07-31 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių sustabdyti visi turtiniai ir piniginiai išieškojimai iš UAB „Statva“ (38 b.l.). ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2013-08-23 raštu informavo, kad ERGO Insurance SE Lietuvos filialas išmokėjo 137.530,00 Lt draudimo išmoką Joniškio rajono savivaldybės administracijai. 2013-08-19 raštu Joniškio rajono savivaldybės administracija kreipėsi dėl likusios 202.470,00 Lt dalies išmokėjimo pagal laidavimo raštą, buvo išmokėta avansinė draudimo išmoka 83.470,00 Lt, iš viso atsakovui buvo išmokėta draudimo išmoka 221.000,00 Lt.

13Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nenugalimos jėgos aplinkybės, kaip atleidimo nuo atsakomybės už sutartinių prievolių nevykdymą pagrindo

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija 2013-04-26 raštu Nr. (3.17)S-953 pasiūlė UAB „Statva“ iki 2013 m. gegužės 2 d. raštu pateikti granito gaminių pristatymo į statybvietę laiką, darbų atlikimo grafiką ir numatytas konkrečias priemones rangos sutarčiai įvykdyti, o 2013-06-17 raštu Nr. (3.17)S-1309 įspėjo, kad negavus konkretaus atsakymo iki 2013 m. birželio 21 d. bus sprendžiamas sutarties įvykdymo garantijos paėmimo ir sutarties nutraukimo klausimas (65-66 b.l.).

15Ieškovui UAB „Statva“ 2013-06-28 raštu Nr. 01-02/599 pateikus granito inspektavimo apibendrinimą su nuotraukomis (68-75 b.l.), atsakovas 2013-07-01 informavo, kad UAB „Statva“ įvykdė tik apie 20 procentų aikštės granitinės dangos klojimo darbų, 2013 m. aikštės rekonstrukcijos darbai iš viso nebuvo vykdomi, iš atsiųstų granito nuotraukų matyti, kad siūlomi bendrovės gaminiai neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, todėl vadovaudamasi sutarties 35 punktu neturėdama iš bendrovės konkrečių sprendimų dėl tolimesnio sutarties darbų vykdymo, 2013-07-31 vienašališkai nutrauks sutartį (76 b.l.). Joniškio rajono savivaldybės administracija įspėjo dėl sutarties nutraukimo, rangovui UAB „Statva“ nepateikus konkrečių sprendimų dėl tolimesnio sutarties vykdymo, atsakovas 2013-08-01 raštu Nr. (3.47) S-1623 informavo, kad nuo 2013-07-31 sutartis laikoma nutraukta ( b.l., 45, 77).

16Ieškovas 2013-07-22 pranešimu Nr. 01-02/694, 2013-07-24 pranešimu Nr. 01-02/1175 UAB kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybės administraciją dėl sutarties termino pratęsimo ir darbų kainos padidinimo dėl nenugalimos jėgos (49-50 b.l.). 2013-08-06, 2013-08-07 pranešimais Nr. 01-02/1697 UAB „Statva“ informavo, kad šalims nesusitarus ir atmetus pasiūlymą bus kreiptasi į teismą (46-48,51 b.l.).

17Ieškovas UAB „Statva“ nurodo, kad atsakovas rangos sutartį nutraukė, tačiau UAB „Statva“ kaltės dėl sutarties pažeidimo ir termino praleidimo nebuvo. Praradus pirmąjį tiekėją UAB „Statva“ rado tarpininką ir su jo pagalba 2013 m. sausio 9 d. buvo pasirašyta granito tiekimo sutartis, sumokėtas avansas, suderintas grafikas, tačiau vėliau ieškovas buvo informuotas, kad reikiamo granito nėra. 2013-11-29 pranešime Nr. 01-02 ieškovas UAB „Statva“ rėmėsi faktu, kad dėl UAB „Statva“ restruktūrizacijos bylos ir sunkios finansinės padėties, turto areštų, tapo žymiai sunkiau įvykdyti sutartį, todėl remiantis CK 6.204 str. šalis, kuriai sutarties vykdymas tampa sudėtingesnis nei kitai šaliai, turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti arba nutraukti (78-79 b.l.). 2014-03-26 ir 2014-04-02 pranešimais dėl Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos UAB „Statva“ prašė Joniškio rajono savivaldybės administraciją įtakoti naują rangovą perimti perduodamas medžiagas.

18Iš teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovas neginčija sutarties neįvykdymo fakto, ieškinį traktuoja kaip nenugalimos jėgos padarinį. Pagal CK 6.212 straipsnio 1 dalį šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui, t. y. kad sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205–6.216 straipsniuose, jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė, atitinkamai apribojama nukentėjusiosios sutarties šalies teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tam, jog pagal CK 6.212 straipsnį būtų pripažintos force majeure aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos): 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Š. v. UAB „Paira”, bylos Nr. 3K-3-931/2003; 2010 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-370/2010;2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pajūrio viešbučiai“ ir kt. v. AB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-268/2012). Pažymėtina, kad CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pajūrio viešbučiai“ ir kt. v. AB „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-268/2012).

19Šioje byloje ieškovas, siekdamas įrodyti force majeure aplinkybes, nurodė, kad dėl uždarytų karjerų Kinijoje nebeįmanoma gauti tokio paties (arba labai panašaus) granito, kuris jau yra panaudotas rekonstruojant Žagarės miesto aikštę, o gauti granitą iš kitur už tokią pačią kainą, už kokią buvo tiekiamas iš Kinijos, nėra galimybių, tuo labiau, toks granitas kainuotų tris kartus daugiau nei granitas iš Kinijos, taigi UAB „Statva“ nebegalėtų įvykdyti sutarties už pasiūlytą kainą, jeigu būtų vykdžiusi sutartį ir pirkusi granitą už žymiai didesnę kainą, tai būtų patyrusi dar didesnių nuostolių nei patyrė šiai dienai. Teismas vertina, kad ieškovas nepagrįstai remiasi force majeure instituto taikymu. Pažymėtina, kad norint taikyti šį institutą, reikia nustatyti, kad dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti, t.y., turėtų tapti neįmanoma gauti granito, pripažįstant išnykus sutarties objektui. Ieškovas nurodydamas, kad granitas iš kitur kainuotų tris kartus daugiau nei granitas iš Kinijos, sutarties vykdymo pabrangimu paneigia objektyvią sutarties neįvykdymo priežastį. Teismas vertina, kad ieškovas įsipareigodamas įvykdyti rangos sutartį, prisiima riziką dėl tiekėjų patikimumo ir tokio pobūdžio veiksmų.

20Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui visų pirma lemia užsakovo poreikis tam tikram darbui ar to darbo rezultatui, be to, darbo ar jo rezultato specifika.

21Atsižvelgdamas į rangos sutarties specifiką teismas konstatuoja, kad rangovas prisiima sutarties įvykdymo riziką, jis turi ieškoti galimybių gauti granitą, domėtis kitomis galimybėmis ir ši pareiga negali būti perkelta užsakovui ar vertinama kaip nenugalima jėga. Teismas sprendžia, kad ieškovo nurodoma aplinkybė dėl kurios nebuvo galima gauti granito, reikalingo Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijai užbaigti, yra tokia, už kurią atsakovas nutraukdamas sutartį neatsakė, taigi, atsakovui atsirado pagrindas gauti draudimą.

22Pažymėtina, kad ieškovas, būdamas patyręs statybos srityje, privalėjo prisiimti riziką dėl verslo sąlygų pasikeitimo perkamo granito rinkoje, turėjo numatyti, kad tiekėjo keitimasis dėl ne nuo ieškovo priklausančių priežasčių gali sukelti pasekmes. Konstatavus, kad nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą dėl force majeure aplinkybių, teismas sprendžia, kad atsakovui pažeidus sutarties vykdymo terminus (CK 6.200 straipsnio 2, 3 dalys), abipusė šalių kaltė nenustatyta. Teismas pritaria argumentui, kad ieškovas remiasi aplinkybėmis, kurios patenka į CK 6.212 straipsnio 1 d. dispoziciją.

23Dėl sutarties keitimo CK 6.204 straipsnio pagrindu

24Ieškovas taip pat remiasi CK. 6.204 straipsniu, reglamentuojančiu sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms bei sutarties pakeitimo galimybę, teigdamas, kad atsakovas turėjo pakeisti sutartį arba nutraukti ją be neigiamų pasekmių ieškovui.

25Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010). Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes(CK6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010).

26Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai bendradarbiauti bei kooperuotis ir ją vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis aplinkybėmis protingas asmuo (CK 6.200 straipsnio 1,2,3,4 dalys). Aptarti sutarties vykdymo principai reikšmingi nagrinėjamai bylai sprendžiant dėl taikytinų teisės normų ginčo teisiniams santykiams, nes tarp sutarties šalių kilus ginčui dėl sutarties sąlygų turinio ar netinkamo sutarties sąlygų vykdymo ir neišsprendus ginčo šalių laisva valia, nukentėjusi šalis turi teisę pažeistas teises ginti teisme, prašydama pakeisti (panaikinti) sutarties sąlygas dėl pasikeitusių aplinkybių (CK 6.204 straipsnis). Tokiu atveju, į teismą besikreipianti šalis turi įrodyti sutarties vykdymo principų faktinį pažeidimą ir (ar) prašymo pakeisti sutarties sąlygas faktinį pagrindą.

27Ieškovas remiasi tuo pagrindu, kad vykdant sutartį dėl pasikeitusių aplinkybių buvo pažeista šalių pusiausvyra, todėl ieškovas turėjo teisę kreiptis dėl sutarties pakeitimo, o atsakovas sutartį nutraukė nepagrįstai. Pažymėtina, kad ieškovas nesikreipė į teismą dėl sutarties pakeitimo, o iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad 2013-07-24 ieškovas pateikė pranešimą Nr. 01-02/1175 „Dėl Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos rangos sutarties Nr. (7.64)A13-44 pakeitimo“, kuriame vadovaudamasis CK 6.204 str. prašė pakeisti sutarties sąlygas. Ieškovas, esant jam įspėtam dėl vienašališko sutarties nutraukimo, remdamasis CK 6.204 straipsniu, prašė kainą didinti 382 000 Lt dėl pasikeitusių granito kainų, taip pat darbų atlikimo terminus perkelti iki 2014-05-31. Joniškio rajono savivaldybės administracija 2013-08-01 rašte Nr. (3.47)S-1623 nurodė, kad jos, kaip užsakovės, netenkina nurodyti sutarties pakeitimo motyvai ir sutartį nuo 2013 m. liepos 31 dienos laikė nutraukta vienašališkai.

28Pagal CK 6.233 straipsnį sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, o joms nepavykus susitarti, – teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu. Specialūs sutarties pakeitimo atvejai nustatyti kituose CK straipsniuose, nagrinėjamoje byloje ieškovas remiasi specialiu sutarties pakeitimo atveju, įtvirtintu CK 6.204 straipsnyje, kai pakeitimas yra galimas tuo atveju, kai po sutarties sudarymo pasikeičia aplinkybės, turinčios reikšmės jos vykdymui. CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodomi keturi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar sunkesnis sutarties vykdymas yra toks reikšmingas, kad ją vykdyti tampa sudėtinga ir reikia peržiūrėti sutarties sąlygas. Sutarties vykdymo varžymas turi būti esminis, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą, reikalavimas įvykdyti sutartį tokiomis aplinkybėmis prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Tokios aplinkybės turi atsirasti ar tapti žinomos jau sudarius sutartį ir šalis ją sudarydama negalėjo protingai numatyti, kad tokių aplinkybių gali atsirasti. Be to, aplinkybės turi būti objektyvios, t. y. nepriklausyti nuo šalies valios. Šalis negali remtis aplinkybėmis, kurios atsirado dėl jos kaltės arba kurioms ji galėjo sukliudyti. CK 6.204 straipsnio 3 dalyje reikalaujama išankstinio vienos šalies kreipimosi į kitą su prašymu susitarti dėl sutarties sąlygų pakeitimo, sutarties pakeitimas teismo tvarka CK 6.204 straipsnyje nurodytu pagrindu yra galimas tik nustačius aplinkybes, atitinkančias visas šiame straipsnyje nustatytas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Reabilitacijos centras „Aušveita“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-18/2011).

29Pažymėtina, kad sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir nesuteikia savaime teisės sustabdyti įsipareigojimų vykdymo, t. y. esant sutarties vykdymo pasunkėjimui, principo pacta sunt servanda privalomumas išlieka (CK 6.204 str. 3 d.). Pacta sunt servanda principas įpareigoja šalį, negalinčią tinkamai vykdyti savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, nedelsiant kreiptis į kitą šalį dėl sutarties sąlygų pakeitimo, prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo (CK 6.204 str. 3 d.).

30Iš atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų įrodymų matyti, kad sutarties sąlygos nebuvo pakeistos, nes atsakovo nuomone, nebuvo CK 6.204 str. 3 d. nustatytos aplinkybės – nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (60 b.l.). Teismas sprendžia, kad nebuvo pagrindo taikyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms instituto, kadangi situacija neatitiko įstatymo reikalaujamų sąlygų. Sutiktina su atsakovo teiginiu, kad ieškovas, dirbdamas statybos srityje, privalėjo prisiimti ir kainos kilimo riziką.

31Svarbi sutarties vykdymo aplinkybė yra ta, kad sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, viešųjų pirkimų sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Teismas vertina, kad atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, nes, kaip matyti iš anksčiau išdėstytų faktinių bylos aplinkybių, sutartis jau buvo pratęsta du kartus (20 b.l.).

32Kaip minėta, UAB „Statva“ 2013-06-28 pateikė granito inspektavimo apibendrinimą su nuotraukomis, tačiau Joniškio rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi sutarties 35 punktu sprendė, kad neturėdama iš rangovo konkrečių sprendimų dėl tolimesnio sutarties darbų vykdymo, 2013-07-31 vienašališkai nutraukia sutartį. Sutartyse, sudarytose viešųjų pirkimų būdu, sutarties sąlygų keitimas yra apribotas, kadangi taip gali būti pažeidžiami kitų tiekėjų, dalyvavusių konkurse ir jo nelaimėjusių, interesai, viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Sutiktina su atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos argumentu, kad net ir pakeitus sutarties sąlygas, nėra garantijos ar ieškovas būtų galėjęs ją įvykdyti dėl finansinių sunkumų. Be to, ieškovas kreipėsi dėl sutarties sąlygų pakeitimo arba nutraukimo tik po gauto įspėjimo, jog nepateikus konkrečių sutarties vykdymo sprendimų, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, sutarties nuostatas ir teisės normų analizę konstatuotina, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms institutu.

33Dėl vienašališko sutarties nutraukimo

34Ieškovas nurodo, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį, šalys turėjo taikiai ir be neigiamų padarinių nutraukti sutartį atsakovui nesutikus pakeisti sutarties sąlygų.

35Teismas pažymi, kad sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms. CK 6.217 str. leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, bet šie atvejai sutartyje formuluojami kaip vienašališki jos pagrindai. 2011-05-31 Rangos sutarties Nr. (7.64) A13-44 35 punkte nurodyta, kad užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo pasiūlyme. Jeigu užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, rangovas gali nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs užsakovui (19 b.l.). Teismas vertina, kad UAB „Statva“ neužbaigė Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos darbų iki sutartyje numatyto ir papildomu susitarimu pratęsto termino – 2013 m. gegužės 31 d. (20 b.l.). Joniškio rajono savivaldybės administracija 2013-07-01 raštu kreipėsi į UAB „Statva“ dėl įspėjimo nutraukti sutartį UAB „Statva“ nepateikus konkrečių sprendimų dėl tolimesnio sutarties vykdymo (45 b.l.). Atsakovas laikėsi sutartyje nustatyto 30 dienų vienašališko sutarties nutraukimo termino, todėl vertintina, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija teisėtai vienašališkai nutraukė sutartį.

36Dėl sąskaitų faktūrų panaikinimo

37Ieškovas nurodo, kad UAB „Statva“ nėra atsakinga už neįvykdytą sutartį, todėl pripažinus, kad sutartis nutraukta ne dėl UAB „Statva“ kaltės, kartu turi būti pripažintos negaliojančiomis ir atsakovo išrašytos sąskaitos faktūros dėl delspinigių sumokėjimo: JRS 11001741, Nr. 11001391, Nr. 11001326, Nr. 11001235, Nr. 11001148.

38Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas PVM sąskaitą faktūrą apibrėžia kaip dokumentą, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Kasacinio teismo yra nurodyta, dvišaliai sutarčiai sudaryti būtina išreikšta sutarties šalių valia, tuo tarpu PVM sąskaitos–faktūros išrašymas yra vienašalis aktas, sukuriantis šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei (PVM). Be to, PVM sąskaita–faktūra galima remtis kaip įrodymu, patvirtinančiu patį šalių sutartinių santykių faktą, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, prievolės dydžio, įskaitant mokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos, terminų ir kitų sąlygų. Tai reiškia, kad teisiniu požiūriu PVM sąskaita–faktūra negali būti savaime prilyginama civilinei sutarčiai ir negali šalių įpareigoti kaip sutartis, tai yra šalims ji neturi įstatymo galios (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) (Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005, Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“ bylos Nr. 3K-3-15/2008). Pažymėtina, kad PVM sąskaita–faktūra, kaip vienašalis buhalterinės apskaitos dokumentas, surašomas įvykusios ūkinės operacijos pasekmėje civilinio sandorio pagrindu, todėl šis dokumentas nevertintinas sandorių negaliojimo pagrindais.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Kadangi šioje byloje ieškovo ieškinys atmestinas, tai ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270str., teismas

Nutarė

42Ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovo UAB ,,Statva“ 25.41 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Statva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu... 4. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodo, kad 2011-05-31 tarp UAB... 5. Nurodo, kad UAB „Statva“ kreipėsi į atsakovą dėl sutarties sąlygų... 6. Atsakovas atsiliepime į ieškinį dėl statybos rangos sutarties nutraukimo ir... 7. ERGO Insurance SE atsiliepime į ieškinį savo pozicijos nereiškė, nes nėra... 8. Ieškinys atmetamas.... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011-05-31 tarp ieškovo UAB „Statva“... 10. 2013 m. gegužės 31d. Atlikimo laidavimo draudimo raštu Nr. AT 48773 PP prie... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2011 m.... 12. Iš byloje esančio ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pranešimo ieškovui UAB... 13. Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nenugalimos jėgos aplinkybės,... 14. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas Joniškio rajono... 15. Ieškovui UAB „Statva“ 2013-06-28 raštu Nr. 01-02/599 pateikus granito... 16. Ieškovas 2013-07-22 pranešimu Nr. 01-02/694, 2013-07-24 pranešimu Nr.... 17. Ieškovas UAB „Statva“ nurodo, kad atsakovas rangos sutartį nutraukė,... 18. Iš teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovas... 19. Šioje byloje ieškovas, siekdamas įrodyti force majeure aplinkybes, nurodė,... 20. Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 21. Atsižvelgdamas į rangos sutarties specifiką teismas konstatuoja, kad... 22. Pažymėtina, kad ieškovas, būdamas patyręs statybos srityje, privalėjo... 23. Dėl sutarties keitimo CK 6.204 straipsnio pagrindu... 24. Ieškovas taip pat remiasi CK. 6.204 straipsniu,... 25. Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų... 26. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai bendradarbiauti bei... 27. Ieškovas remiasi tuo pagrindu, kad vykdant sutartį dėl pasikeitusių... 28. Pagal CK 6.233 straipsnį sutartis gali būti pakeista... 29. Pažymėtina, kad sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties... 30. Iš atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų įrodymų... 31. Svarbi sutarties vykdymo aplinkybė yra ta, kad sutartis buvo sudaryta... 32. Kaip minėta, UAB „Statva“ 2013-06-28 pateikė granito inspektavimo... 33. Dėl vienašališko sutarties nutraukimo... 34. Ieškovas nurodo, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija neturėjo... 35. Teismas pažymi, kad sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl... 36. Dėl sąskaitų faktūrų panaikinimo... 37. Ieškovas nurodo, kad UAB „Statva“ nėra atsakinga už neįvykdytą... 38. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas PVM sąskaitą faktūrą apibrėžia... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270str.,... 42. Ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Statva“ 25.41 Lt valstybei išlaidų susijusių... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...