Byla 2-63/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. nutarties, kuria pakeistos Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1047-368/2013 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LNTV“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „LNTV“ 2 285 000 Lt skolos, 648 556,72 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti 2 933 556,72 Lt vertės atsakovo nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas ir / ar turtines teises. Ieškovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę grindė didele ieškinio suma.

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Areštavo 2 933 556,72 Lt sumos dydžiu atsakovui UAB „LNTV“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, leidžiant šiais daiktais naudotis, bet uždraudžiant šiuos daiktus išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos bei įkeisti. Daiktų nesant ar esant nepakankamai, už trūkstamą sumą areštavo atsakovui UAB „LNTV“ priklausančias turtines teises. Teismas, remdamasis ekonomiškumo ir proporcingumo principais bei įvertindamas tai, kad didelės sumos areštas gali destabilizuoti atsakovo UAB „LNTV“ ūkinę - komercinę veiklą, sukelti trumpalaikius ar ilgalaikius nuostolius, kurie gali neigiamai paveikti ūkio subjekto mokumą ar net eliminuoti jį iš rinkos, netaikė atsakovo UAB „LNTV“ piniginių lėšų arešto.

6Šiaulių apygardos teisme 2013 m. spalio 7 d. gautas ieškovo BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „LNTV“ piniginėms lėšoms. Šiuo prašymu ieškovas prašė pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti už 2 933 556,72 Lt sumą atsakovo UAB „LNTV“ nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį turtą, o jo neradus ar radus nepakankamai – pinigines lėšas ir / ar turtines teises, leidžiant atsakovui mokėti privalomus mokėjimus valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams, taip pat mokėti darbo užmokestį darbuotojams. Nurodė, kad antstolis pagal Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį areštavo atsakovo žemės sklypą, kuriuo vertė sudaro 46 050 Lt. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas vengia pateikti duomenis apie turimas turtines teises. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo trumpalaikį turtą sudarančios debitorinės skolos yra ginčijamos arba nėra galimybių jų išieškoti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino – pakeitė 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, areštuodamas 2 933 556,72 Lt vertės atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, leidžiant šiais daiktais naudotis, tačiau uždraudžiant šiuos daiktus išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos bei įkeisti. Šių daiktų nesant ar nepakankant, teismas nurodė trūkstamos sumos dydžiu areštuoti atsakovui priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas, leidžiant atsiskaityti su ieškovu BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“, taip pat leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, mokėti įstatymo nustatytus mokesčius. Pirmosios instancijos teismas pritarė ieškovo argumentams, jog 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakanka pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti. Teismas svarbiomis laikė aplinkybes, jog atsakovas nebendradarbiauja su antstoliu, neteikia jam duomenų apie turimas turtines teises, be to, atsakovo turtą sudaro vienintelis jam priklausantis 46 050 Lt vertės žemės sklypas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB „LNTV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas skundžiamosios nutarties motyvuojamojoje dalyje nenurodė motyvų, o tik pakartojo ieškovo prašyme išdėstytus argumentus.

112. Priimant skundžiamąją nutartį buvo pažeistas šalių procesinio lygiateisiškumo principas, kadangi atsakovas apie ieškovo prašymą buvo informuotas teismo nutarties priėmimo dieną. Atsakovui nebuvo suteikta reali galimybė per protingą terminą pateikti paaiškinimus ir prieštaravimus.

123. Sprendžiant šalies prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo galioja taisyklės, taikomos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus. Teismas turėjo vertinti, ar asmuo tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus. Ieškovas ieškinys tikėtinai nėra pagrįstas, be to, ieškovas neįrodė realios grėsmės teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui.

134. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovui priklauso tik vienintelis 46 050 Lt vertės sklypas. Teismui duomenis apie šio sklypo vertę pateikė antstolis, kuris vadovavosi masinio vertinimo duomenimis. Nepriklausomų turto vertintojų šis turtas buvo įvertintas 7 200 000 Lt suma. Atsakovo finansinę padėtį atspindi ir įmonės balansas.

145. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamąją nutartį nepateikė jokių argumentų ir vertinimų, susijusių su ieškovo pareikto ieškinio tikėtinumu, nevertino galimos grėsmės teismo sprendimo vykdymui, todėl laikytina, jog ši nutartis yra be motyvų.

156. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog didelė ieškinio suma nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nevertino ieškinio sumos ir atsakovo valdomo turto vertės santykio.

167. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kadangi savo veiksmais atlieka ekonominio spaudimo veiksmus. Todėl atsakovas prašo įvertinti šį ieškovo elgesį bei galimą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

17Ieškovas BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė šį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra motyvuota. Būtinybę pakeisti laikinąsias apsaugos priemones teismas grindė aplinkybe, jog atsakovui priklausiančio turto nepakanka teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui užtikrinti. Pasak ieškovo, atsakovo finansinė padėtis nėra tokia gera, kaip teigia atsakovas. Atsakovo finansinei padėčiai įtakos gali turėti ir šiuo metu vykstantys teisminiai procesai su trečiaisiais asmenimis. Ieškovo manymu, atsakovo nurodytas jam priklausančio žemės sklypo vertinimas nėra pagrįstas ir teisingas. Ieškovas nesutiko su atskirojo skundo argumentu, esą ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Atsakovas į debitorių sąrašą yra įtraukęs sumas, kurios yra ginčijamos teisme. Atsakovui pralaimėjus šiuo metu nagrinėjamas bylas, jo turto masė dar labiau sumažėtų, todėl aplinkybė, jog atsakovo turimi įsipareigojimai (10 011 444 Lt) gali būti pradelsti, sudaro pagrindą konstatuoti kritinę jo turtinę padėtį. Ieškovas grįsdamas sunkią atsakovo turtinę padėtį papildomai nurodė, jog kitoje civilinėje byloje atsakovas yra pareiškęs prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą. Ieškovo vertinimu, byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti panaikintos į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjus reikalaujamą sumą, pateikus laidavimo sutartį arba garantiją. Ieškovas nurodė nesutinkąs su skundo argumentais dėl jo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pasak ieškovo, atsakovo turtinė padėtis yra sudėtinga, todėl ieškovas neturi pagrindo manyti, jog ieškinio tenkinimo atveju atsakovas bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pakeistos ankstesne nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (ankstesne nutartimi laikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas papildytas laikinąja apsaugos priemone – atsakovui priklausančių lėšų areštu), yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

20Kaip matyti iš teismui pateiktos atskirojo skundo medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų, ieškovas BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ pareiškė atsakovui UAB „LNTV“ ieškinį dėl 2 933 556,72 Lt priteisimo. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumos ribose areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą bei turtines teises. 2013 m. spalio 29 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą pakeisti 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – šia nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą papildė nauja laikinąja apsaugos priemone – atsakovui priklausančių lėšų areštu, tačiau areštuotomis lėšomis leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, darbuotojais bei mokėti įstatymo nustatytus mokesčius (b. l. 1-5, 7-9, 10-11, CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsakovas (apeliantas) su šia nutartimi nesutinka nurodydamas, jog ši pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų, ją priimant buvo pažeista proceso įstatyme nustatyta tvarka (apelianto informavimas apie nagrinėjamą klausimą), be to, teismas neatliko ieškovo reikalavimo (ieškinio) pagrįstumo preliminaraus (lot. prima facie) vertinimo, taip pat neanalizavo grėsmės būsimo teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovui, egzistavimo.

21Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde išsakytus argumentus, išanalizavęs pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog apelianto išdėstytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pakeistos (papildytos) byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

22Apeliacinis teismas, įvertinęs skundžiamosios nutarties turinį, neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismo nutartis esanti be motyvų. Pažymėtina, jog CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos nėra taikomos tada, kai teismo sprendimo motyvai yra, tačiau jie ginčo šaliai atrodo neišsamūs, klaidingi ar netinkami. Absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, nurodytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, taikomas tik tokiu atveju, kada teismo procesinis sprendimas yra visiškai be motyvų (sutrumpintų motyvų), o visiško motyvų nebuvimo byloje aptariamu atveju nėra. Tuo tarpu aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ieškovo pateiktus duomenis (įrodymus), iš esmės pritarė ieškovo prašyme išdėstytiems argumentams, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje nenurodė dar ir kitų, papildomų motyvų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pagrįsti, nesudaro pagrindo manyti, jog skundžiamoji nutartis yra be motyvų.

23Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, – jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nurodoma laikinųjų apsaugos priemonių keitimo procesinė tvarka: prašymas yra paduodamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutartį priėmusiam teismui, kuris apie tokį prašymą praneša dalyvaujantiems byloje ir kitiems suinteresuotiems asmenims, o pastarieji turi teisę pareikšti prieštaravimus. Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos taikymą. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę taikomos tos pačios taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus, todėl procedūra (kitos šalies informavimas, įrodymų rinkimas) ir teismo nutarties turinys yra analogiški kaip ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-407/2008).

24Tiek taikant, tiek keičiant vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, ieškovo pareikšta atsakovui materialinio teisinio reikalavimo suma yra esminis kriterijus, lemiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Be to, keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Dėl to teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus. Apeliacinis teismas akcentuoja nagrinėjamu atveju byloje susidariusios situacijos ir kartu sprendžiamo klausimo ypatumus. Kaip minėta, aptariamu atveju poreikį koreguoti byloje jau taikomas laikinąsias apsaugos priemones lėmė aplinkybė, jog byloje iki skundžiamosios nutarties priėmimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ieškovo teigimu, nebuvo efektyvios, t. y. 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakako teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui užtikrinti. Taigi nurodytų aplinkybių kontekste darytina išvada, jog klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (papildymo) nagrinėtinas tik ankstesniosios (anksčiau taikytos) laikinosios apsaugos priemonės efektyvumo kriterijaus aspektu. Apeliacinis teismas reiškia įsitikinimą, jog sprendžiant ankstesnės nutarties pagrindu jau taikytų laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumo klausimą, kartu nėra (ir neturi būti) vėl sprendžiamas ieškovo reikalavimo preliminaraus pagrįstumo ar realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimo klausimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Minėti dalykai (ieškinio pagrįstumo tikimybė, grėsmės sprendimo vykdymui prielaidų objektyvumas) vertinami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape. Šiame kontekste apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas apelianto keliamus klausimus (ieškinio prima facie pagrįstumą ir grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą) išsprendė 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, taikydamas skundžiamąja nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones. Spręsdamas byloje jau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumo klausimą (ar 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui priklausančio turto ir turtinių teisių areštas – tinkamai užtikrina teismo įsprendimo įvykdymą) teismas neturi pagrindo pakartotinai atlikti ieškinio reikalavimų pagrįstumo preliminarų vertinimą ar konstatuoti grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui faktą. Juolab, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių keitimo klausimą byloje nebuvo duomenų, kurie sudarytų prielaidas manyti, jog aptariamu atveju išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, nustatytas teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi. Tokiame kontekste apeliacinis teismas sprendžia, jog aukščiau paminėtas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo teisinis reglamentavimas nesudaro pagrindo išvadai, jog teismas, spręsdamas šį klausimą turi pakartotinai (be kita ko ir ex officio) įsitikinti CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui buvimu. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas nevertina atsakovo atskirojo skundo argumentų, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumas, arba grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis) bei atsakovo turtinės padėties vertinimo klausimas. Kita vertus, nepateikta ir įrodymų apie tokį nuo teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarties priėmimo įvykusį esminį aplinkybių pasikeitimą, kuris bylotų apie išryškėjusį ieškinio patenkinimo negalimumą arba grėsmės galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui išnykimą. Apeliacinis teismas pažymi, jog šie apelianto keliami klausimai yra išspręsti apeliacine tvarka priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2429/2013 (CPK 179 straipsnio 3 dalis, 182 straipsnio 2 punktas).

25Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ankstesne nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pakankamai efektyvios, kadangi atsakovui priklauso tik vienas 46 050 Lt vertės žemės sklypas. Pasak apelianto, teismui informaciją apie šio sklypo vertę pateikė antstolis, kuris vadovavosi masinio vertinimo duomenimis, neatspindinčiais realios šio turto vertės, ogi apelianto pasitelktų nepriklausomų vertintojų šis turtas buvo įvertintas 7 200 000 Lt suma. Minėti duomenys, apelianto vertinimu, pagrindžia ankstesne nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumą bei paneigia poreikį šias laikinąsias apsaugos priemones pakeisti, papildomai areštuojant atsakovui priklausančias lėšas. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apelianto argumentu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apelianto paminėto įrodymo (turto vertinimo ataskaitos, kuria jam priklausantis sklypas buvo įvertintas 7 200 000 Lt) reikšmė įrodinėtinai aplinkybei patvirtinti buvo vertinama ir kitoje civilinėje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2429/2013) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Toje byloje teismas sprendė, jog pateiktoje vertinimo ataskaitoje nurodyta žemės sklypo vertė yra abejotina, kadangi Turto vertinimo priežiūros tarnyba konstatavo šios vertinimo ataskaitos ydingumą. Be to, pažymėtina, jog šis įrodymas jau buvo teismo vertinamas sprendžiant atsakovo turtinės padėties, o kartu ir pajėgumo įvykdyti teismo sprendimą, jeigu jis gali būti palankus ieškovui (taigi ir vertinant taikomų laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumo), klausimus. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, jog apelianto nurodyta turto vertinimo ataskaita jau buvo analizuota kitoje civilinėje byloje. Esant Lietuvos apeliacinio teismo toje byloje (byla Nr. 2-2429/2013) pateiktai išvadai dėl pateiktos turto vertinimo ataskaitos kaip įrodymo patikimumo ir įrodomosios reikšmės, apeliantas nesiėmė veiksmų tokią išvadą lėmusioms sąlygoms pašalinti. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog atsakovas neįrodė, kad ankstesnės (2013 m. rugpjūčio 27 d.) nutarties pagrindu taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra pakankamai efektyvios, kas savaime paneigtų jų pakeitimo (papildymo) būtinumą (CPK 178 straipsnis).

26Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo motyvais, jog pirmosios instancijos teismas, nepranešęs apie nagrinėjamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Teismas pažymi, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Teisinis reguliavimas numato, kad apie prašymo nagrinėjimą yra pranešama byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK 148 straipsnio 1 dalis). Iš teisinio reguliavimo konstrukcijos matyti, jog klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimas nepranešus atsakovui, yra ne taisyklė, o taisyklės išimtis (kaip ultima ratio priemonė). Tokia įtvirtinta galimybė yra teisės būti išklausytam principo išimtis. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų nustatyta, jog ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo pateikė 2013 m. spalio 7 d. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą 2013 m. spalio 9 d. priėmė ir kartu su pranešimu dėl prieštaravimų (pozicijos spręstinu klausimu) pateikimo išsiuntė apeliantui (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Apeliacinis teismas, įvertinęs šiuos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nagrinėjimo procesinių taisyklių (CPK 148 straipsnis). Terminas nuo procesinių dokumentų atsakovui išsiuntimo iki skundžiamosios nutarties priėmimo buvo pakankamai ilgas (20 dienų), todėl atsižvelgiant į CPK 121 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 123 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas prezumpcijas spręstina, jog atsakovas apie numatomą nagrinėti ieškovo prašymą buvo informuotas tinkamai. Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje atskirojo skundo medžiagoje nėra duomenų apie netinkamą ar nesavalaikį CPK 148 straipsnio 1 dalyje nurodytos teismo pareigos vykdymą. Be to, tokių duomenų nepateikė ir apeliantas. Beje, apeliantas ir neneigia ieškovo prašymo ir teismo pranešimo gavimo fakto, tačiau išsamiai nepagrindžia teiginio, jog dėl nesavalaikio šių procesinių dokumentų gavimo jis esą neturėjo objektyvios galimybės išdėstyti savo poziciją nagrinėtinu klausimu. Kita vertus, teisės būti išklausytam principas nagrinėjamu atveju buvo realizuotas priėmus atsakovo atskirąjį skundą ir skundžiamą nutartį peržiūrėjus apeliacine tvarka.

27Kiti atskirajame skunde išdėstyti motyvai neturi esminės įtakos vertinant klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

28Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirasis skundas yra atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi prašymą... 6. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. spalio 7 d. gautas ieškovo BUAB „BALSIŲ... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „LNTV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamosios nutarties motyvuojamojoje... 11. 2. Priimant skundžiamąją nutartį buvo pažeistas šalių procesinio... 12. 3. Sprendžiant šalies prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovui priklauso... 14. 5. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamąją nutartį nepateikė... 15. 6. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog didelė... 16. 7. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas piktnaudžiauja savo... 17. Ieškovas BUAB „BALSIŲ VYSTYMO GRUPĖ“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 18. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo... 20. Kaip matyti iš teismui pateiktos atskirojo skundo medžiagos ir Lietuvos... 21. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde išsakytus argumentus,... 22. Apeliacinis teismas, įvertinęs skundžiamosios nutarties turinį, neturi... 23. Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų... 24. Tiek taikant, tiek keičiant vieną laikinąją apsaugos priemonę kita,... 25. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog... 26. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo motyvais, jog... 27. Kiti atskirajame skunde išdėstyti motyvai neturi esminės įtakos vertinant... 28. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirasis skundas yra atmetamas, o skundžiama... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....