Byla 2-407/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alės Bukavinienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Transvesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria panaikintos Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo UAB „Autokompanija“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų 512 000 Lt dydžio areštas, ir areštuota ne mažesnės kaip 253 690,38 Lt vertės atsakovo UAB „Autokompanija“ prekių atsargos civilinėje byloje Nr. 2-398-109/2008, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Transvesta“ ieškinį atsakovui UAB„Autokompanija“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Transvesta“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Autokompanija“ priteisti 398 553,84 Lt skolos ir 104 107,27 Lt delspinigių (viso 502 661,11 Lt) bei procesines palūkanas. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė tarp šalių sudarytų prekių pirkimo-pardavimo bei įrangos nuomos sutarčių ir nesumokėjo sutartos pinigų sumos ieškovui. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas reikalaujamą priteisti sumą sumažino iki 253 690,53 Lt.

5Kauno apygardos teismas, siekdamas užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas 512 000 Lt sumai.

6Išnagrinėjęs ginčą iš esmės, Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 2036,63 Lt delspinigių bei procesines palūkanas, o kitų ieškinyje pareikštų reikalavimų netenkino.

72008 m. kovo 27 d. atsakovas UAB „Autokompanija“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir nustatyti, kad areštuojama 253690,38 Lt vertės atsakovo prekių atsargų. Pastebėjo, kad bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto bei piniginių lėšų areštas daro žalą įmonei, trikdo jos veiklą, todėl prašo areštuoti konkretų turtą – įmonės prekių atsargas, kurios yra apdraustos.

8Dėl šio atsakovo prašymo ieškovas pareiškė prieštaravimus. Ieškovo nuomone, atsakovo pateikti duomenys neįrodo realios apdraustų prekių vertės, neaišku, kokia galėtų būti šių prekių vertė vykdant ieškovui galimai palankų teismo procesinį sprendimą. Be to, atsakovas nepateikė duomenų apie patiriamus nuostolius, kurie atsirado taikant laikinąsias apsaugos priemones.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 11 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkino. Teismas panaikino Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones - atsakovo nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei piniginių lėšų 512 000 Lt dydžio areštą ir areštavo ne mažesnės kaip 253 690,38 Lt vertės atsakovo prekių atsargas. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovui sumažinus reikalaujamos priteisti sumos dydį iki 253 690,38 Lt, išnyko pagrindas taikyti 512 000 Lt vertės turto areštą. Pažymėjo, kad antstolis nėra aprašęs ir areštavęs atsakovo konkretų turtą. Tokia padėtis pažeidžia UAB „Autokompanija“ interesus, ilgiau kaip pusmetį trikdo įmonės veiklą. Pažymėjo, jog atsakovas užsiima automobilių remontu ir sandėlyje turi 1 535 274,57 Lt vertės prekių, kurios yra apdraustos, atsargų.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Transvesta“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria areštuota atsakovui nuosavybės teise priklausančių 253 690,38 Lt vertės prekių atsargų panaikinti ir nustatyti, jog taikomas atsakovui nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo 253690,38 Lt vertės turto areštas. Nurodo šiuos motyvus:

111) Teismas procesinį sprendimą grindė tik atsakovo pateikta pažyma bei jo nurodytais duomenimis, tačiau neatsižvelgė į ieškovo prieštaravimuose išdėstytus argumentus, netyrė, kokios atsakovo nurodytos prekės yra apdraustos, ar jos likvidžios.

122) Teismo išvada, jog Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia UAB „Autokompanija“ interesus nepagrįstos įrodymais.

133) Ieškovas turi išimtinę teisę nuspręsti, ar pateikti antstoliui vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovo turto arešto. Tai, kad ieškovas nepasinaudojo šia teise, nereiškia, jog teismo nutartis neįvykdyta.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Autokompanija“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

151) Areštuotų prekių sudėtis nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nes tai su procesinio sprendimo vykdymu susijęs klausimas.

162) Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes nesikreipė į antstolį dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsakovo turtui taikyto arešto, todėl buvo areštuotas beveik visas UAB „Autokompanija“ turtas, kurio vertė apie 3 500 000 Lt. Dėl nurodytų priežasčių atsakovas patiria nuostolius.

173) Dėl įmonės turto arešto potencialūs verslo partneriai atsisako bendradarbiauti su atsakovu.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

20CPK 146 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos priemonės taikymą. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę taikomos tos pačios aukščiau nurodytos taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus.

21Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, pagrįstai panaikino ankstesne nutartimi atsakovo nekilnojamajam, kilnojamajam turtui bei pinginėms lėšoms taikytą areštą ir areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį konkretų kilnojamąjį turtą – prekių atsargas. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, būtina atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir tikslą, kruopščiai ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar šios priemonės užtikrina ieškovui teismo galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar nepagrįstai neriboja ir nevaržo dalyvaujančių byloje asmenų teisių, atitinka šalių interesų pusiausvyrą. Taigi nagrinėjamu atveju tarp šalių nekyla ginčo dėl sumos, kuria turi būti užtikrintas ieškovui galimai palankus sprendimo įvykdymas, tačiau nesutariama, ar teismas turėjo teisėtą pagrindą keisti atsakovui nuosavybės teise priklausančio neapibrėžto turto areštą ir areštuoti konkretų turtą.

22Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovas nebuvo pateikęs antstoliui vykdyti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuotas 512 000 Lt vertės atsakovo turtas. Todėl atsakovo turto aprašas nebuvo sudarytas, t.y. areštuotas turtas nebuvo aprašytas (CPK 675 str. 3 d., 677 str.). Nesant duomenų apie areštuojamo turto sudėtį, teismo nutartis dėl turto arešto įregistruojama turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą (Turto arešto aktų registro 11 str. 1 d.). Tokios teismo nutarties laikino įregistravimo žyma galioja iki antstolis pateikia areštuoto turto apyrašą, sudarytą vykdant teismo (teisėjo) nutartį arba iki hipotekos skyriui pateikiamas turto arešto akto pakeitimas arba papildomas turto arešto aktas. Hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro ir tuo atveju, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, (Turto arešto aktų registro 11 str. 3 d.). Remdamasi teismo nutartimi areštuoti turtą, centrinė hipotekos įstaiga įrašo į registro duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis, ir šie duomenys perduodami duomenų perdavimo tinklais hipotekos skyriams įregistruoti (Turto arešto aktų registro nuostatų 22 p.). Tais atvejais, kai teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoja atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, o ieškovas nesikreipia į konkretų antstolį dėl atsakovo areštuoto turto apyrašo sudarymo, valstybės registruose, kuriuose registruojamas nekilnojamasis bei kilnojamasis registruotinas turtas, prie kiekvieno registruotino daikto padaromos specialios žymos apie laikiną jo areštą. Esant tokiai situacijai, atsakovas negali laisvai disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiais registruotinais daiktais, nepaisant to, kad teismo nutartimi areštuoto turto vertė yra žymiai mažesnė už atsakovo įregistruotą turtą.

23Šioje byloje ieškovas ilgiau kaip aštuonis mėnesius po nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo nesikreipė į antstolį dėl atsakovo turto apyrašo sudarymo. Visą šį laikotarpį registruose, kuriuose registruojamas nekilnojamasis bei kilnojamasis registruotinas turtas, galiojo žymos apie atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto areštą. Dėl ieškovo neveikimo, nesant atsakovo kaltės, atsakovo turto arešto akto įregistravimas apsunkino atsakovo galimybes nevaržomai disponuoti ir tuo registruotinu turtu, kurio vertė viršijo teismo areštuotą atsakovo turto vertę. UAB „Autokompanija“ pateikti duomenys apie turimą turtą įrodo, kad įmonei nuosavybės teise priklauso keletas naujų arba beveik naujų automobilių, kurių vertė pagal atsakovo pateiktą pažymą šiek tiek mažesnė už ieškinio sumą (t. 2, b.l. 197-200). Atsakovui nuosavybės teise taip pat priklauso didelės vertės automobilių aptarnavimo stotis, sandėliai bei kiemo statiniai, kurie yra įkeisti (t. 2, b.l. 200-201). Be to, atsakovas 2008 m. gegužės 12 d. pateikė įmonės pažymą ir nurodė, jog turi prekių atsargų, kurių vertė viršija pusantro milijono litų (t. 2, b.l. 193). Šią pažymą pasirašė įmonės vadovas bei vyr. finansininkas. Tokia atsakovo valdymo organo nario bei vyr. finansininko pasirašyta, įmonės antspaudu patvirtinta pažyma yra oficialus įmonės dokumentas, kuris atitinka tokiam dokumentui keliamus reikalavimus, o už jame esančių duomenų teisingumą atsakingi jį pasirašę asmenys (Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 str. 1 d., 14 str. 2 d.). Civiliniame procese galioja rungimosi principas, kurio esmė ta, jog kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Atsakovas pateikė oficialų įmonės dokumentą, kuriuo patvirtino, jog prekių atsargų vertė kelis kartus viršija ieškinio sumą. Atsakovas taip pat pateikė su draudiku 2007 m. liepos 15 d. sudarytą draudimo sutartį bei draudimo liudijimą, iš kurių matyti, kad 2 000 000 Lt sumai nuo sutartyje nustatytų draudimo rizikų apdrausta įmonės įranga, įrenginiai, automobilių detalės ir priedai (t. 2, b.l.191-192). Pastebėtina, jog turto areštas, o ne jo draudimas užtikrina ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Areštuoto turto draudimas yra tik papildoma, nors ir svarbi, ieškinio užtikrinimo garantija.

24Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ar verstų abejoti atsakovo pateiktų dokumentų tikrumu. Esant tokioms aplinkybėms, kai dėl ieškovo neveikimo ilgą laiką buvo apribotos atsakovo galimybės disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu registruotinu turtu, kurio vertė kelis kartus viršija ieškinio sumą, ir atsakovui pateikus įrodymų apie turimą kilnojamąjį apdraustą turtą, yra pagrindas vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita ir vietoje abstraktaus turto arešto taikyti atsakovui nuosavybės teise priklausančio konkretaus turto - prekių atsargų ne mažesnei už ieškinio sumą areštą.

25Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo. Toks teismo procesinis sprendimas nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, labiau atitinka ieškovo interesus, nes, kaip minėta, atsakovui nuosavybės teise priklausančių automobilių vertė mažesnė už ieškinio sumą, o nekilnojamieji daiktai yra įkeisti kredito įstaigai. Išieškojimas iš atsakovo įkeisto turto vykdomas pirmąja eile, todėl šių nekilnojamųjų daiktų areštas nebus efektyvus net ir tuo atveju, jeigu teismas priims ieškovui galimai palankų teismo sprendimą (CPK 665 str. 1 d.).

26Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi iš turto arešto aktų registro išregistravo Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartį dėl atsakovo turtui taikyto arešto ir viešuose registruose panaikino žymas apie laikiną arešto būseną. Nepaisant to, kad ši nutartis įsigaliojo, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tebegalioja, nes atskirojo skundo padavimas dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita sustabdo tos nutarties vykdymą, ir tokia nutartis vykdoma tik jai įsiteisėjus (CPK 151 str. 4 d., 152 str. 2 d.). Vykdydamas teismo nutartį dėl atsakovo prekių atsargų arešto, antstolis turi sudaryti areštuojamo turto aprašą CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka ir aprašyti atsakovui nuosavybės teise priklausančias prekių atsargas ir kontroliuoti, kad turto saugotojas nepažeistų nustatytų įpareigojimų (CPK 677 str. 2 d., 683 str. 1 d.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Transvesta“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo... 5. Kauno apygardos teismas, siekdamas užtikrinti ieškovui galimai palankaus... 6. Išnagrinėjęs ginčą iš esmės, Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 20 d.... 7. 2008 m. kovo 27 d. atsakovas UAB „Autokompanija“ pateikė teismui... 8. Dėl šio atsakovo prašymo ieškovas pareiškė prieštaravimus. Ieškovo... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 11 d. nutartimi atsakovo prašymą... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Transvesta“ prašo pirmosios instancijos... 11. 1) Teismas procesinį sprendimą grindė tik atsakovo pateikta pažyma bei jo... 12. 2) Teismo išvada, jog Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 10 d. nutartimi... 13. 3) Ieškovas turi išimtinę teisę nuspręsti, ar pateikti antstoliui vykdyti... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Autokompanija“ prašo... 15. 1) Areštuotų prekių sudėtis nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl... 16. 2) Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes nesikreipė į... 17. 3) Dėl įmonės turto arešto potencialūs verslo partneriai atsisako... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo... 20. CPK 146 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių... 21. Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, siekdamas... 22. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovas nebuvo pateikęs... 23. Šioje byloje ieškovas ilgiau kaip aštuonis mėnesius po nutarties dėl... 24. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ar verstų abejoti atsakovo... 25. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme,... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 28. Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....