Byla 2-1206-273/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Kietmetis“ atstovui advokatui S. B., atsakovui A. B., jo atstovei advokatei Matildai Liatukaitei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kietmedis“ ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovė bankrutuojanti UAB „Kietmedis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 255 660,44 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2012-10-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2543-436/2012 iškėlė UAB „Kietmedis“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Renavita“. Kauno apygardos teismas 2012-10-30 nutartimi nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Kietmedis“ valdymo organai turėjo administratoriui perduoti įmonės turtą pagal balansą sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2013-01-31 Dokumentų perdavimo - priėmimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2, atsakovas administratoriui perdavė dalį įmonės dokumentų. Pagal kreditorių pareikštus reikalavimus Kauno apygardos teismas 2013-01-17 nutartimi patvirtino BUAB „Kietmedis“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 255 660,44 Lt, iš jų antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 44 121,48 Lt sumą, trečios eilės - 211 538,96 Lt. 2012-10-04 LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas patvirtina, kad atsakovas UAB „Kietmedis“ administracijos vadovu buvo visą laiką nuo bendrovės įregistravimo dienos (nuo 2004-09-23). Didžioji dalis UAB „Kietmedis“ skolų kreditoriams susidarė nuo 2008 - 2009 m. ir nuolat didėjo. Iš 2008-12-31 UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos matyti, jog 2008-12-31 įmonė turėjo ilgalaikio turto už 196 463,64 Lt, trumpalaikio turto už - 58 349,74 Lt (taigi turto iš viso už 138 113,90 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 394 565,25 Lt, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 289 295,61 Lt. Iš 2009-12-31 UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos matyti, jog 2009-12-31 įmonė turėjo ilgalaikio turto už 104 792,95 Lt, trumpalaikio turto už - 136 411,11 Lt (taigi turto iš viso už - 31 618,16 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 338 374,64 Lt, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 233 105 Lt. Iš 2010-12-31 UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos matyti, jog 2010-12-31 įmonė turėjo ilgalaikio turto už 46 094,16 Lt, trumpalaikio turto už - 151 327,04 Lt ( turto iš viso už 105 232,88 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 337 482,58 Lt, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 232 212,94 Lt. Iš 2011-12-31 UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos matyti, jog 2011-12-31 įmonė turėjo ilgalaikio turto už 41 033,10 Lt, trumpalaikio turto už - 151 327,04 Lt (taigi turto iš viso už- 110 293,94 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 345 347,38 Lt, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 240 077,74 Lt. Iš 2012-12-31 UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos matyti, jog 2012-09-30 įmonė turėjo ilgalaikio turto už 39 834,48 Lt, trumpalaikio turto už - 151 327,04 Lt ( turto iš viso už- 105 719,90 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 349 921,42 Lt, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 244 651,75 Lt. UAB „Kietmedis“ didžiosios knygos patvirtina, jog mokėtinos socialinio draudimo įmokos 2008-12-31 sudarė 2264,15 Lt, 2009-12-31 - 5850,07 Lt, 2010-12-31 - 9529,62 Lt, 2011-12-31 - 11 928,42 Lt, 2012-09-30 - 12 911,75, o Kauno apygardos teismas 2013-01-17 nutartimi patvirtino VSDFV Kauno skyriaus 14 114,97 Lt finansinį reikalavimą BU AB „Kietmedis“ bankroto byloje, t. y. skola VSDFV Kauno skyriui jau egzistavo 2008 metais ir nuolat didėjo. Analogiškai didėjo įsiskolinimai ir kitiems kreditoriams. Be to, 2012-09-30 BUAB „Kietmedis“ didžiosios knygos duomenimis, įmonė turėjo ilgalaikio materialaus turto už 39 834,48 Lt, pinigų kasoje - 5879,10 Lt. Pagal 2013-06-14 ilgalaikio turto žiniaraštį įmonės turimo ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 83 259,08 Lt. Atsakovas, būdamas UAB „Kietmedis“ direktorius ir žinodamas sunkią įmonės padėtį (įmonė dirbo nuostolingai), atsakovas nedėjo jokių pastangų išsaugoti įmonės turtą, iš kurio kreditoriai galėtų bent iš dalies patvirtinti savo reikalavimus, laiku neteikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, VĮ Registrų centrui nuo 2010 m. neteikė finansinių ataskaitų, t. y. neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais. Bankroto byla buvo iškelta kreditoriaus UAB „Luodė“, o ne administracijos vadovo (atsakovo) iniciatyva. Atsakovas netgi nepateikė bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjančiam teismui ĮBĮ numatytų dokumentų, reikalingų tinkamai išanalizuoti įmonės nemokumo klausimą. Be to, atsakovas administratoriui neperdavė balanse nurodyto ilgalaikio materialiojo turto, kasoje esančių pinigų, nors tai padaryti atsakovą įpareigojo Kauno apygardos teismas 2012-10-30 nutartimi. Atsakovas galimai pasisavino bendrovės pinigines lėšas, įmonės turtą, nesirūpino bendrovės turto ir įsipareigojimų apskaita, šio turto neišsaugojo, neperdavė bankrutuojančios įmonės turto paskirtam įmonės administratoriui. Žalos dydis nustatomas pagal nepatenkintų kreditorių reikalavimų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo mėn. 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-683/2012). BUAB „Kietmedis“ administratorius ieškiniu prašo įmonės naudai priteisti 255 660,44 Lt, kurį sudaro patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Kadangi administratoriui nėra perduotas UAB „Kietmedis“ turtas, todėl nėra galimybių, kad kreditorių finansiniai reikalavimai kokia nors dalimi bus patenkinti. Tarp nurodytų atsakomybės sąlygų priežastinis ryšys pasireiškė tuo, kad būtent dėl atsakovo A. B. aplaidumo, nerūpestingumo, tyčinio neveikimo bendrovei buvo padaryta žala - ji neteko turto ir lėšų, kurios galėjo būti panaudotos atsiskaityti su kreditoriais, jeigu būtų laiku kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriui būtų perduotas įmonės turtas.

4Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį, nenurodė, nuo kurio momento atsakovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo bei nenurodė, nuo kurio momento įmonė nebevykdė įsipareigojimų, o pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę įjos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Balanso duomenys yra vienas iš įrodymų, kuriais remdamasis teismas sprendžia dėl įmonės nemokumo būsenos. Tačiau teismas turi nustatyti momentą, kada įmonė tapo nemoki, kada įmonės pradelstų (bet ne mokėtinų per vienerius metus) įsipareigojimų suma viršijo pusę į balanso įrašyto turto vertės, taip pat kada įmonė nebeatsiskaitinėjo su kreditoriais, nebeatliko iš anksto apmokėtų darbų ir t. t. Teismų praktikoje vyrauja nuostata, jog bankroto byla keliama bendrovei ne tik tada, kai ji atitinka ĮBĮ nustatytus nemokumo kriterijus, kartu ir nustačius, kad ji jau nebevykdo veiklos ar vykdoma veikla nesuteikia pagrindo tikėtis, kad įmonė bus pajėgi subalansuoti esamą situaciją, nes visuomenės, o kartu ir viešąjį interesą atitinka siekis išsaugoti veikiantį verslo subjektą, jei jis nėra faktiškai nemokus. 2005 m. spalio mėnesį įmonės veiklos vykdymo vietoje ( - ), įvyko gaisras, dėl kurio sudegė medžiagos, įrengimai, dėl ko įmonėje susidarė skolos miškų urėdijoms, su kuriomis buvo sudarytos ilgalaikės sutartys. Tačiau įmonė dėjo visas pastangas, kad padengtų įsiskolinimus ir toliau tęsė savo veiklą. 2006 m. spalio mėnesį įmonė lizingu įsigijo miškovežį Man 26.430. 2008 m. atėjus krizei, įmonės veiklos apimtys sumažėjo, pradėjo rastis skolų, tačiau tai dar jokiu būdu nereiškė, kad įmonė tapo nemokia ir nebeliko galimybių tikėtis, kad padėtis pasitaisys. Atsakovas pats, kaip įmonės vadovas, siekdamas išsaugoti įmonę ir jos veikslą vyko du kartus savo asmeninėmis lėšomis į Olandiją ir Vokietiją, tikslu užmegzti verslo santykius su naujais užsakovais. Nors atsakovui buvo žinoma apie bendrovės skolas, tačiau kadangi, įmonė turėjo turto (transporto priemonių), kurias pardavus rinkoje buvo galima gauti pakankamai lėšų visoms skoloms padengti, todėl 2010 m. balandį atsakovas kreipėsi į lizingo bendrovę, kad būtų sudaryta galimybė parduoti lizinguojamą turtą surastam pirkėjui už rinkos kainas, kurios tuo metu siekė virš 355 000,00 Lt. Tačiau lizingo bendrovė nepadėjo išspręsti šios problemos, bet priešingai, neinformavusi įmonės atstovų, atvyko į įmonės buveinės vietą ir išsivežė įmonės transporto priemones ir šį turtą užskaitė už neapmokėtas lizingo sutartis, ženkliai mažesnėmis nei rinkos kainomis. Tokiu būdu dėl lizingo bendrovės savavališkų veiksmų, UAB „Kietmedis“ neteko savo turto ir patyrė didžiulius nuostolius. Nepaisant šio įmonės veiklą stipriai žlugdžiusio įvykio, įmonė vykdė veiklą, siekė uždirbti ir atsakovas įvairiais būdais stengėsi mažinti įmonės skolas kreditoriams. 2010-2011 m. antstolio R. B. kontorai vykdant išieškojimus, atsakovas pats surado parduodamam turtui pirkėjus, kad būtų kuo įmanoma daugiau atsiskaitoma su kreditoriais. Visais savo veiksmais atsakovas siekė vystyti įmonės veiklą, atkurti jos mokumą, o taip pat siekė kaip įmanoma geriau atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovo veiksmai negali būti pripažinti neteisėtais. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų didžiosios knygos duomenų, jie nėra patvirtinti įmonės direktoriaus ar akcininko. Bendrovės finansus tvarkiusi įmonė neteikė atsakovui duomenų apie UAB „Kietmedis“ finansinę būklę, nesupažindindavo atsakovo su metine finansine ataskaita, todėl atsakovas negali atsakyti už duomenis, kurie surašyti be atsakovo žinios.

5Ieškovo BUAB „Kietmedis“ atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinio pareiškimą tenkinti. Atsakovas A. B. ir jo atstovė prašė ieškinio pareiškimą atmesti.

6Ieškinys tenkinamas.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

8ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Panaši nuostata įtvirtinta ir CK 2.87 straipsnio 7 dalyje, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę. Nėra teisiškai reikšmingos ir galimos įmonės administracijos vadovo pastangos siekti, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų kiti asmenys (kreditoriai). Pareiga inicijuoti bankroto bylą, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, tenka įmonės administracijos vadovui, ĮBĮ apibrėžiama šios pareigos įgyvendinimo tvarka, todėl teisės aktuose nereglamentuoti įmonės administracijos vadovo veiksmai neeliminuoja nei pareigos inicijuoti bankroto bylą, nei civilinės atsakomybės už šios pareigos nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas – nagrinėjamu atveju atsakovai (CPK 178 str., 182 str. 4 p.).

10Iš 2012-10-04 LR Juridinių asmenų registro išplėstinis sąrašas patvirtina, kad atsakovas A. B. UAB „Kietmedis“ administracijos vadovu buvo visą laiką nuo bendrovės įregistravimo dienos t.y. nuo 2004-09-23.

11Iš byloje esančio UAB „Kietmedis“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanso matosi, kad įmonė ilgalaikio turto turėjo už 287 426 Lt, trumpalaikio – už 116 210 Lt, iš viso turto už 403 626 Lt, o nuostoliai sudarė 176 270 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 354 636 Lt. Iš UAB „Kietmedis“ 2007 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto (t.2, b.l. 59) matosi, kad kaip turimas ilgalaikis materialusis turtas nurodyta turimos transporto priemonės už 234 392 Lt. Tačiau iš bylos medžiagos matosi, kad šios transporto priemonės negali būti priskiriamos prie įmonės turto, kadangi jos priklausė lizingo bendrovei. Iš UAB SEB lizingas rašto ir į bylą pateiktų duomenų matosi, kad UAB SEB lizingas ir UAB „Kietmedis“ sudarė šias finansinio lizingo sutartis: 2005-04-15 dėl automobilio Mitsubishi L200 valdymo ir naudojimo, 2005-09-27 dėl dujinio krautuvo Toyota 7FG20 ir 2006-10-23 dėl MAN 26.430 BB miškovežio (t.1, b.l. 89-106, t.2, b.l. 20-21). Po lizingo sutarčių nutraukimo 2008-05-07, UAB „Kietmetis“ šias transporto priemones ir krautuvą 2010 m. gegužės 5-6 d. priėmimo perdavimo aktais grąžino UAB SEB lizingas (t.1, b. l. 139, t.2, b.l. 20-25). Kadangi UAB „Kietmetis“ buvo šių transporto priemonių naudotojas, todėl nuosavybės teisių į šį turtą neįgijo.

12Iš UAB „Kietmedis“ balanso už 2008 metus (t.2, b.l. 63-64) matosi, kad įmonė turėjo turto už 210 333 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 361 436 Lt, nuostoliai – 361 436 Lt.

13Iš UAB „Kietmedis“ balanso už 2009 metus (t.2, b.l. 78-79) matosi, kad įmonė turėjo turto už 104 902 Lt, per vienerius metus mokėtinos su mos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 474 760 Lt, o nuostoliai sudarė 489 884 Lt.

14Iš balanso už 2010 metus (t.2, .l. 87-88) matosi, kad įmonė turto turėjo už 82 147 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 500 427 Lt, o nuostoliai – 535 280 Lt.

15Iš šių duomenų matyti, kad įmonės veikla visą laiką buvo nuostolinga, įmonės turtas mažėjo, o įsipareigojimai didėjo.

16Iš Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutarties iškelti UAB „Kietmedis“ bankroto bylą (t.1, b.l. 9-10) matosi, kad iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad VĮ „Registrų centras“ UAB „Kietmedis“ paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė už 2010 metus. Realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės, tačiau tiek 2009, tiek 2010 metais atsakovės įmonė patyrė nuostolius, 2010 metais įmonės turtas sudarė 85 147 Lt., tame tarpe ilgalaikis turtas – 73 421 Lt, tuo tarpu pagal sprendimą iš atsakovės priteista 189 524,82 Lt. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė yra skolinga ir kitiems kreditoriams (b.l. 21-24), nes antstolių kontorose yra vykdomi skolų išieškojimai. Tai reiškia, kad įmonės skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė nekilnojamojo turto registruoto savo vardu neturi. Iš VĮ Regitra duomenų matyti, kad atsakovės vardu yra registruotos dvi transporto priemonės, bet jos yra areštuotos įvairių institucijų sprendimais. Bankroto bylos iškėlimo dienai teismo duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė skolinga 14 104,70 Lt. Šių duomenų pagrindu Kauno apygardos teismas padarė išvadą, kad atsakovė negali ir neketina atsiskaityti su darbuotojais ir kreditoriais, tokia UAB „Kietmedis“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką ir UAB „Kietmedis“ iškėlė bankroto bylą.

17Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi buvo patvirtinti UAB „Kietmedis“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 255 660,44 Lt sumai. Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai: VSDFV Kauno skyriui – 14 114,97 Lt, VMI prie LR finansų ministerijos – 30 006,51 Lt, iš viso – 44 121,48 Lt. Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai: 1) UAB „Grifskana“ – 11 989,74 Lt, 2) UAB „Luodė“ – 189 524,82 Lt, 3) UAB „Gelsva“ – 1 108,66 Lt, 4) UAB „Omnitel“ – 6 369,07 Lt, 5) AB „Lesto“ – 2 546,67 Lt. Iš viso – 211 538,96 Lt (t.1, b.l. 36-37).

18Iš VSDFV Kauno skyriaus rašto (t.2, b.l. 108) matosi, kad UAB „Kietmedis“ 2009 m. sausio 1 d. skola VSDF biudžetui praleistais terminais sudarė 1128,35 Lt, 2010 m. sausio 1 d. – 6782,10 Lt, 2011 m. sausio 1 d. – 10970,17 Lt, 2012 m. sausio 1 d. – 13 114,55 Lt, 2013 m. sausio 1 d. – 14 114,97 Lt.

19UAB „Grifskana“ - finansinis reikalavimas 11 989,74 Lt susidarė Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimo pagrindu priteisus iš UAB „Kietmedis“ skolą (t.2, b.l. 163-164).

20UAB „Luodė“ finansinis reikalavimas 189 524,82 Lt susidarė Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. priimto sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-616-555/2010 pagrindu ir 2012 m. balandžio 3 d. reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (t.2, b.l. 155-162). UAB Gelsva finansinis reikalavimas 1 108,66 Lt susidarė pagal PVM sąskaitas faktūras už 2008 m. rugpjūčio mėn. ir 2008 m. rugsėjo mėn. 169,66 Lt, taip pat 939 Lt - už perduotą panaudos pagrindais ir negrąžintą įrangą 939 Lt (t. 2, b.l. 141-153).

21AB „Lesto“ patvirtintas kreditorinis reikalavimas 2546,67 Lt. Iš pateiktų į bylą PVM sąskaitų faktūrų (t.2, b.l. 109- 131)matosi, kad UAB „Kietmedis“ neatsiskaitinėjo su AB „Lesto“ nuo 2010 m. birželio mėn. iki bankroto bylos iškėlimo.

22UAB „Omnitel“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas 6 369,07 Lt. Iš UAB „Omnitel“ į bylą pateiktų duomenų (t.2, b.l. 133-138) UAB „Kietmedis“ neatsiskaitinėjo su UAB „Omnitel“ nuo 2010 m. sausio 1 d.

23Iš pateiktų įbylą finansinės atskaitomybės duomenų (2008-2010 m) matosi, kad atsakovas jau anksčiau turėjo kreiptis į teismą dėl UAB „Kietmetis“ bankroto bylos iškėlimo. Būdamas UAB „Kietmedis“ direktorius ir žinodamas sunkią įmonės padėtį, atsakovas nedėjo jokių pastangų išsaugoti įmonės turtą, iš kurio kreditoriai galėtų bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus, laiku neteikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, VĮ Registrų centrui nuo 2010 m. neteikė finansinių ataskaitų, t.y. neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais. Bankroto byla buvo iškelta kreditoriaus UAB „Luodė“, o ne atsakovo kaip administracijos vadovo iniciatyva.

24Be to, ieškinio pareiškime nurodoma, kad 2012-09-30 BUAB „Kietmetis“ didžiosios knygos duomenimis, įmonė turėjo ilgalaikio materialaus turto už 39 834,48 Lt, pinigų kasoje – 5879,10 Lt. Pagal ilgalaikio turto žiniaraštį įmonės turimo ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 83 259,08 Lt. (t.1, b.l. 61). Šio turto atsakovas administratoriui neperdavė.

25Už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą atsako bendrovės vadovas (LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d.). Už apskaitos organizavimą pagal įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str., taisyklių 30 p.).

26Atsakovas A. B. paaiškino, kad Bendrovės finansus tvarkiusi įmonė neteikė atsakovui duomenų apie UAB „Kietmedis“ finansinę būklę, nesupažindindavo atsakovo su metine finansine ataskaita, todėl atsakovas negali atsakyti už duomenis, kurie surašyti be atsakovo žinios. Teismas šiuos atsakovo argumentus atmeta ir nurodo, kad pagal aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, už finansinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą yra atsakingas bendrovės vadovas. Teismas daro išvadą, kad turto apskaita atsakovo vadovaujamoje bendrovėje buvo vedama netinkamai, kadangi 2013 m. birželio 14 d. nurodytas turtas ilgalaikio turto žiniaraštyje (t.1, b.l. 61), kurio faktiškai jau nebuvo. Byloje nustatyta ir konstatuota, kad MAN 26.430 BB Miškovežis, kurio nurodyta likutinė vertė 50.546,96 Lt, Mitsubishi L.200 16.361,34 Lt vertės, dujinis krautuvas Toyota 7FG20, kurio likutinė vertė nurodyta 1 Lt perdavimo-priėmimo aktais 2010 m. gegužės 5-6 d. grąžinti AB SEB lizingas (t.2, b.l. 20-25). Automobilis Mersedes benz 230, kurio likutinė vertė nurodyta 9 793,31 Lt, priekaba 628,20 Lt vertės ir automobilis F. C. 3 270,46 Lt vertės antstolio R. B. 2011 m. balandžio 8 d. aktu parduota skolininko pasiūlytam pirkėjui ( t.1, b.l. 156). Kaip paaiškino atsakovas A. B. kompiuteris Samsung 20, kurio likutinė vertė 96,93 Lt, motorinis pjūklas MS 290 Lt vertės, drožlių nusiurbimo įrenginys 1 Lt vertės, pjūklų galandinimo įrenginys 1 Lt vertės yra nurašyti, tačiau bankroto administratoriui šio turto nurašymo aktai neperduoti. Be to, ilgalaikio turto žiniaraštis sudarytas 2013 m. birželio 14 d., t. y. po bankroto bylos iškėlimo, kurio buvęs bendrovės vadovas patvirtinti jau negalėjo, be to, žiniaraštyje nurodyti duomenys neparemti jokiais kitais finansiniais dokumentais. Žiniaraštyje nurodytus duomenis paneigia bylos nagrinėjimo metu surinkti įrodymai apie grąžintą lizingo bendrovei ir realizuotą turtą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas šiame žiniaraštyje išvardintą turtą prarado ir neperdavė bankroto administratoriui.

27BUAB „Kietmedis“ administratorius prašo priteisti įmonės naudai 255 660,44 Lt, kurį sudaro patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma. Kadangi administratoriui nėra perduotas joks UAB „Kietmedis“ turtas, todėl nėra galimybės patenkinti kreditorinių reikalavimų kokia nors dalimi. Dėl atsakovo A. B. aplaidumo, nerūpestingumo, neveikimo bendrovės interesais bendrovei buvo padaryta žala – bendrovė neteko turto ir lėšų, kurios galėjo būti panaudotos atsiskaityti su kreditoriais, jeigu būtų laiku kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriui būtų perduotas įmonės turtas. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad įmonė 2009 metais buvo nemoki. Atsakovas, būdamas UAB „Kietmedis“ vadovas, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Byloje esantys ir teismo ištirti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesiekė atkurti įmonės mokumo ir toliau tęsti ūkinės-komercinės veiklos: negrąžino skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, turėjo skolinių įsipareigojimų kitose vykdomo verslo srityse, nuo 2010 metų neteikė finansinių ataskaitų VĮ Registrų centrui, iškėlus įmonei bankroto bylą, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi, neperdavė jam visų reikalingų įmonės apskaitos dokumentų (neperdavė turto nurašymo aktų). Turimus UAB „Kietmedis“ buhalterinės apskaitos dokumentus 2013-06-19 buhalterinių dokumentų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 06/01 perdavė bankroto administratoriui buhalterinę apskaitą tvarkiusi UAB „Tikslus verslas“ (t.1, b.l. 22). Dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. Iš byloje teismų nustatytų aplinkybių matyti, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma yra 255 660,44 Lt. Ši suma laikytina atsakovo padarytos žalos dydžiu. Byloje nustatyta, kad 2007 m. pabaigoje įmonė dar turėjo turto, o 2008-2009 m. laikotarpiu turto mažėjo, ir skoliniai įsipareigojimai jį viršijo. Dėl to konstatuotina, kad tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl yra pagrindas spręsti, kad kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta. Kadangi byloje nustatyta atsakovo atsakomybės sąlygos, todėl yra pagrindas iš atsakovo priteisti 255 660,44 Lt žalos atlyginimo. Kadangi Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. spalio 15 d. sprendimu Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo A. B. yra 100 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių ir proceso išlaidų mokėjimo (t.1, b.l. 112), todėl ieškinio pareiškimą patenkinus iš jo nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu) (CPK 96 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 str. teismas

Nutarė

29Ieškinį patenkinti.

30Priteisti iš A. B. a.k. ( - ) BUAB „Kietmedis“ į.k. 300056450 255 660,44 (du šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt litų 44 centus) Lt žalos atlyginimo.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Reginai... 2. Ieškovė bankrutuojanti UAB „Kietmedis“ ieškiniu prašė priteisti iš... 3. Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2012-10-30 nutartimi civilinėje... 4. Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti... 5. Ieškovo BUAB „Kietmedis“ atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinio... 6. Ieškinys tenkinamas.... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį... 8. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo... 9. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 10. Iš 2012-10-04 LR Juridinių asmenų registro išplėstinis sąrašas... 11. Iš byloje esančio UAB „Kietmedis“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanso matosi,... 12. Iš UAB „Kietmedis“ balanso už 2008 metus (t.2, b.l. 63-64) matosi, kad... 13. Iš UAB „Kietmedis“ balanso už 2009 metus (t.2, b.l. 78-79) matosi, kad... 14. Iš balanso už 2010 metus (t.2, .l. 87-88) matosi, kad įmonė turto turėjo... 15. Iš šių duomenų matyti, kad įmonės veikla visą laiką buvo nuostolinga,... 16. Iš Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutarties iškelti UAB... 17. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi buvo patvirtinti UAB... 18. Iš VSDFV Kauno skyriaus rašto (t.2, b.l. 108) matosi, kad UAB „Kietmedis“... 19. UAB „Grifskana“ - finansinis reikalavimas 11 989,74 Lt susidarė Kauno... 20. UAB „Luodė“ finansinis reikalavimas 189 524,82 Lt susidarė Kauno... 21. AB „Lesto“ patvirtintas kreditorinis reikalavimas 2546,67 Lt. Iš pateiktų... 22. UAB „Omnitel“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas 6 369,07 Lt. Iš UAB... 23. Iš pateiktų įbylą finansinės atskaitomybės duomenų (2008-2010 m) matosi,... 24. Be to, ieškinio pareiškime nurodoma, kad 2012-09-30 BUAB „Kietmetis“... 25. Už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės... 26. Atsakovas A. B. paaiškino, kad Bendrovės finansus tvarkiusi įmonė neteikė... 27. BUAB „Kietmedis“ administratorius prašo priteisti įmonės naudai 255... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 29. Ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti iš A. B. a.k. ( - ) BUAB „Kietmedis“ į.k. 300056450 255 660,44... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...