Byla e2-41-671/2017
Dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja A. A., sekretoriaujant I. J., dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. M., atsakovui ūkininkui R. Š., jo atstovei advokatei K. P., trečiojo asmens atstovui L. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „BFMG“ ieškinį atsakovui ūkininkui R. Š., trečiajai asmeniui IĮ „Entiumas“ dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2896,20 Eur skolą, 104,26 Eur delspinigius, 802,09 Eur palūkanas, numatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo IĮ „Entiumas“ 2012-07-04 pardavė atsakovui 30 kW saulės elektrinių įrangos komplektą (2 vnt. 120 inverteriai) ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą 128828,70 Lt sumai, kurią atsakovas privalėjo apmokėti per 10 dienų. Atsakovas, nesilaikydamas nurodyto termino, 2012-07-25 ir 2012-08-27 grąžino 118828,70 Lt, liko skolingas 10000 Lt (2896,20 Eur). 2016-03-31 trečiasis asmuo IĮ „Entiumas“ su ieškove pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią IĮ „Entiumas“ atlygintinai perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovo negrąžintą 2896,20 Eur skolos dalį. Atsakovas siekia išvengti skolos grąžinimo ieškovei, kurios buvimą iki tol pripažino konkliudentiniais veiksmais: vadovaudamasis minėta PVM sąskaita faktūra atliko du bankinius pavedimus, taip padengdamas dalį mokėtinos sumos ir niekada neginčijo savo įsipareigojimo padengti sąskaitoje numatytą skolą. Tokiais veiksmais atsakovas akceptavo pardavėjo išrašytą sąskaitą, todėl ji savaime vertinama kaip šalių santykius patvirtinantis dokumentas. Nors tarp IĮ „Entiumas“ ir atsakovo nėra rašytinės sutarties, tačiau įsiskolinimo faktą pagrindžia tai, kad IĮ „Entiumas“, kuris reikalavimo teisę atlygintinai perleido ieškovei, atsakovui perdavė prekes, kurių pristatymą ir sutartą mokėtiną sumą pagrindžia PVM sąskaita faktūra, kurią atsakovas pripažino ir kuria vadovaudamasis sumokėjo didžiąją dalį skolos. Tai reiškia, kad ieškovę ir atsakovą sieja sutartiniai santykiai. Nors atsakovas nurodo, kad IĮ „Entiumas“ iki šios dienos atsakovui priklausančiame žemės sklype nėra sumontavęs saulės jėgainės įrangos, nepasirašė sutarties, darbų priėmimo-perdavimo akto, tačiau nepridėjo jokių įrodymų, pagrindžiančių nurodytas aplinkybes, ir iki šiol nereiškė jokių pretenzijų dėl neatliktų darbų.

3Ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir papildomai paaiškino, kad atsakovui 2012-07-04 išrašyta PVM sąskaita faktūra 128828,70 Lt sumai už du 12 kW galingumo inverterius buvo kompromisinis šalių susitarimas. Atsakovas priėmė prekes, beveik 5 metus jomis naudojosi ir IĮ „Entiumas“ nereiškė jokių pretenzijų. Jeigu IĮ „Entiumas“ būtų pristatęs ne pilnos komplektacijos prekes, atsakovas nebūtų nupirktos produkcijos pagalba gaminęs elektros energiją ir ją pardavęs. Pažymėjo, kad pagal PVM sąskaitą faktūrą parduotų inverterių (vieno) maksimali galia yra 14,4 kW. Be to, Lietuvoje saulės elektrinės niekada nesugeneruoja 30 kW elektros energijos.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių įsiskolinimo atsiradimo faktą. Nepateikta tarp IĮ „Entiumas“ ir jo sudaryta sutartis, taip pat darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuris patvirtintų, jog IĮ „Entiumas“ yra įvykdžiusi savo, kaip rangovo, įsipareigojimus ir yra įgijusi piniginio reikalavimo teisę. Iki šios dienos jam priklausančiame žemės sklype nėra sumontuota saulės jėgainės įranga, šalių suderinta atskiru susitarimu, nėra pasirašyta sutartis ir darbų perdavimo – priėmimo aktas. Dėl šių priežasčių kasdien patiria didžiulius nuostolius.

5Atsakovas palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad su IĮ „Entiumas“ direktoriumi buvo sutarta dėl 30 kW galingumo inverterių pirkimo. Kai pervedė avansą, į PVM sąskaitą faktūrą nesigilino. Jam nebuvo pranešta, kad vietoje trijų 10 kW bus pristatyti du 12 kW inverteriai. IĮ „Entiumas“ buvo tarpininkas, saulės elektrinių įrangą montavo UAB „Informacinių technologijų pasaulis“. Kai buvo sukomplektuota saulės elektrinių įranga, pamatė, kad jos galingumas yra 24 kW. Jam buvo paaiškinta, kad sandėlyje pritrūko prekių, ateityje jos bus pakeistos. Po to, žadėjo, kad atveš papildomus inverterius. Tačiau prekė iki šiol nėra pakeista, papildomi inverteriai nepristatyti. Priėmė prekes, nes neturėjo kur trauktis, spaudė terminai dėl saulės elektrinių įrengimo. Su pardavėju visą laiką bendravo žodžiu, nežino, kodėl raštu neįformino pristatytų prekių trūkumų. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas prekes gavo, tačiau tai nebuvo, ko tikėjosi ir dėl ko buvo susitarta, todėl nepasirašė išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Dėl netinkamos prekės patiria, nors ir nežymius, nuostolius.

6Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad IĮ „Entiumas“ surasdavo UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ klientus ir už tai gaudavo komisinį mokestį. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus saulės elektrinių maksimalus galingumas yra iki 30 kW, tačiau Lietuvoje nurodytas galingumas niekada nėra pasiekiamas. UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ suformavo pirminį pasiūlymą dėl inverterių pardavimo, tačiau atsakovui jį išsiuntė IĮ „Entiumas“. Su atsakovu konkrečiai nebuvo susitarta, kiek ir kokio galingumo inverteriai bus parduoti. Susitarta tik dėl to, kad saulės elektrinė bus iki 30 kW galingumo. Šiuo atveju saulės elektrinė yra sumontuota ant stogo ir atsižvelgiant į kitas sąlygas, elektrinės maksimalus galingumas yra 28,80 kW. Didesnio galingumo pasiekti negalima. Po prekių pristatymo atsakovas dėl papildomų inverterių pristatymo ar esamų pakeitimo tarėsi su UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, tačiau ne su IĮ „Entiumas“. Atsakovas atskirai nebuvo informuotas, kad bus pristatyti du 12 kW galingumo inverteriai. Atsakovo yra reikalaujama sumokėti už prekes, kurios buvo pristatytos pagal PVM sąskaitą-faktūrą.

7Liudytojas V. Š. parodė, kad atsakovas yra jo sūnus. Paaiškino, kad 2012 metais kartu su atsakovu nusprendė įsirengti saulės elektrines. IĮ „Entiumas“, su kurio vadovu atsakovas buvo pažįstamas, pasiūlė geriausias saulės elektrinių įrangos pirkimo sąlygas. Su IĮ „Entiumas“ dėl pardavimo sąlygų derėjosi žodžiu, bendravo elektroniniu paštu. Tiek siųstame komerciniame pasiūlyme, tiek tariantis, buvo kalbama apie 30 kW galingumo saulės elektrinę. Elektrinių įrangą pirko jis su žmona ir atsakovas. IĮ „Entiumas“ vadovas žadėjo, kad atsiųs pirkimo-padavimo sutartis, tačiau neatsiuntė. Kadangi saulės elektrinių įrengimui buvo nustatytas ribotas terminas, priėmė atvežtą įrangą ir buvo pradėti elektrinių įdiegimo darbai, kuriuos atliko UAB „Informacinių technologijų pasaulis“. Kai elektrinė buvo sumontuota, išaiškėjo, kad IĮ „Entiumas“ jiems pardavė ne 30 kW galingumo, o tik 24 kW inverterius. Dėl netinkamos prekės komplektacijos yra patiriami nuostoliai, nes saulės elektrinės ir kitų jos sudėtinių dalių galingumas yra 30 kW, o inverteriai praleidžia tiek energijos, koks yra jų galingumas. Visos elektrinės sudėtinės dalys turi būti 30 kW. IĮ „Entiumas“ neinformavo, kad bus atvežti du 12 kW galingumo inverteriai. Jie kreipėsi į IĮ „Entiumas“ vadovą, rašė elektorinius laiškus, tačiau atsakymo negavo. Nors prekė buvo pristatyta su trūkumais, spaudžiant terminams, jas priėmė, o ir IĮ „Entiumas“ žadėjo pakeisti inverterius, atvežti papildomus. Tačiau iki šiol niekas nepakeista. Dėl visko tarėsi žodžiu, nepasirašė jokio prekių perdavimo-priėmimo akto, buvo per daug patiklūs, todėl liko apgauti.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad IĮ „Entiumas“ už parduotą 30 kW saulės elektrinių įrangos komplektą (2 vnt. Solotronic SoloPlus 120 inverterius) atsakovui ūkininkui R. Š. atsiskaitymui 2012-07-04 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija ENT Nr. 0010709 128828,70 Lt sumai, sąskaitoje nurodytas 10 dienų apmokėjimo terminas. Atsakovas pagal jam pateiktą sąskaitą atliko du mokėjimus: 2012-07-25 atsakovas sumokėjo 68828,70 Lt , o 2012-08-27 – 50000 Lt, iš viso atsakovas IĮ „Entiumas“ sumokėjo 118828,70 Lt sumą. Likusi neapmokėtos sąskaitos suma sudaro 10000 Lt (2896,20 Eur). 2016-03-31 tarp IĮ „Entiumas“ ir ieškovės UAB „BFMG“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią kreditorius IĮ „Entiumas“ perleido reikalavimo įgijėjai UAB „BFMG“ teisę išreikalauti iš skolininko ūkininko R. Š. 2896,20 Eur skolą kartu su netesybomis, nuostoliais, palūkanomis ir kt., pagal 2012-07-04 PVM sąskaitą faktūrą Serija ENT Nr. 0010709. 2016-04-06 atsakovui ūkininkui R. Š. įteiktas pranešimas apie reikalavimo perleidimą ieškovei UAB „BFMG“.

10Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu, teigdamas, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti, nes nėra jokių įrodymų, patvirtinančių jo įsiskolinimo faktą, tarp jo ir IĮ „Entiumas“ nebuvo sudaryta sutartis. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą, ar sutartis buvo sudaryta, yra svarbu sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. šalių valios sutapimas, kadangi LR CK 6.159 straipsnyje numatyta, kad sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais ir sutarties forma. Sutartis galioja, kai jos šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų (LR CK 6.162 str. 2 d.), ir sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalių susitarimas yra pareikštas įstatymų reikalaujama forma (LR CK 6.181 str. 4 d.), kuri nagrinėjamu atveju turėtų būti sudaryta rašytine forma (LR CK 1.73 str. 1 dalies 1 p.). Todėl PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis, o vertintina tik kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, tarp pradinio kreditoriaus IĮ „Entiumas“ ir atsakovo nebuvo sudaryta rašytinės formos prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo-pardavimo sutartinius santykius ieškovė grindžia pateikta PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti pirkėjas, pardavėjas, sąskaitoje nurodyta parduodamų prekių pavadinimas, prekių kaina, apmokėjimo terminas. Pažymėtina, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra konsensualinė, ji laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (LR CK 6.162 str. 2 d.). Vertinant pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, yra pagrindas pripažinti, kad ši sąskaita leidžia nustatyti visas pirkimo-pardavimo sutarties esmines sąlygas, t. y. aiškus pirkėjas, pardavėjas, nurodyti prekių pavadinimai ir jų kiekis, aiški prekių kaina, apmokėjimo terminas. Nors atsakovas PVM sąskaitos faktūros nepasirašė, tačiau 2012-07-25 ir 2012-08-27 pagal minėtą sąskaitą pervedė IĮ „Entiumas“ 118828,70 Lt, kas leidžia daryti išvadą, kad pardavėjas pirkėjui perdavė sąskaitoje nurodytas prekes, o pirkėjas prekes priėmė ir įsipareigojo už jas sumokėti sąskaitoje numatytu terminu. Kad iš trečiojo asmens prekes gavo patvirtino ir pats atsakovas. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp trečiojo asmens IĮ „Entiumas“ ir atsakovo buvo susiklostę pirkimo-pardavimo sutarties teisiniai santykiai.

11Atsakovas taip pat nurodė, kad IĮ „Entiumas“ jo atžvilgiu nėra įvykdęs visų savo įsipareigojimų. Pagal siųstus komercinius pasiūlymus ir išankstinį susitarimą jam turėjo būti pristatyti trys 10 kW galingumo inverteriai, tačiau pagal 2012-07-04 PVM sąskaitą faktūrą jis gavo du 12 kW galingumo inverterius. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovui ūkininkui R. Š. buvo siųsti trys komerciniai pasiūlymai dėl saulės elektrinių įdiegimo. Pasiūlymuose nurodytas skirtingas siūlomų pirkti inverterių galingumas ir jų skaičius. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2012-04-19 išduotame leidime plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą nurodyta, kad saulės elektrinės instaliuota galia yra 0,030 mW, o 2013-03-29 leidime – 0,029 mW. Atsakovas neginčija, kad gavo iš ieškovės prekes pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, tačiau nurodo, kad IĮ „Entiumas“ pristatyti saulės elektrinių inverteriai buvo mažesnio galingumo nei buvo susitarta. Pagal LR CK 6.338 str. 1 d., šalims nesusitarus kitaip, pirkėjas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-07-04 PVM sąskaitos faktūros neanalizavo, neturėjo pakankamai patirties ir žinių nustatyti, kad prekė yra netinkama, todėl priimant prekes pretenzijų dėl jų kokybės nereiškė. Tačiau vėliau paaiškino, kad dėl netinkamos prekės kokybės nepasirašė nurodytos PVM sąskaitos faktūros. Šie atsakovo parodymai yra nenuoseklūs ir abejotini. Kita vertus, LR CK 6.337 str. 2 d. nustato, kad tais atvejais, kai įstatymai ar sutartis nenustato daiktų kokybės patikrinimo tvarkos ir terminų, tai daiktų kokybė turi būti patikrinta per protingą terminą ir pagal įprastai taikomas daiktų kokybės patikrinimo sąlygas bei prekybos papročius. Taigi, net jei atsakovas prekių pasiėmimo metu būtų dėl objektyvių priežasčių negalėjęs patikrinti jų kokybės ar jų nepatikrino dėl pateisinamo pasitikėjimo, jam išlieka teisė ją patikrinti ir vėliau, o LR CK 6.348 str. 1 d. pagrindu jam bet kuriuo atveju kyla pareiga pranešti pardavėjui apie sutarties sąlygų, nustatančių daiktų kokybę, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą ir pakuotę, pažeidimą per įstatymų ar sutarties nustatytą terminą, o jeigu šis terminas nenustatytas, – per protingą terminą po to, kai buvo ar atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir paskirtį turėjo būti nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas. Nors atsakovas nurodė, kad UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ atlikus saulės elektrinės įdiegimo darbus ir pastebėjus, kad elektrinė yra mažesnio galingumo, nei buvo planuota, reiškė pretenzijas dėl prekės kokybės ir pagal žodinį susitarimą 24 kW galingumo inverteriai turėjo būti pakeisti 30 kW inverteriais ar pristatyti papildomi 6 kW inverteris (-iai), tačiau nepateikė tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Atsakovas ir liudytojas V. Š. parodė, kad trečiajam asmeniui IĮ „Entiumas“ pretenzijas reiškė ne tik žodžiu, bet ir elektoriniu paštu, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Aplinkybė, jog atsakovas priėmė trečiojo asmens IĮ „Entiumas“ pateiktas prekes, apmokėjo dalį pardavėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir iki pat šiol naudojasi pagal nurodytą sąskaitą nusipirktomis prekėmis, leidžia daryti išvadą, jog trečiojo asmens IĮ „Entiumas“ pateiktos prekės atitiko atsakovo užsakymus ir jis prisiėmė prievolę sumokėti trečiajam asmeniui prekių kainą. Kita vertus tai, kad komerciniuose pasiūlymuose buvo siūlomi didesnio galingumo saulės elektrinių inverteriai, nei gavo atsakovas, nepaneigia atsakovo pareigos apmokėti už jo įsigytus savo poreikių tenkinimui daiktus (LR CK 6. 63 str., 6.314 str.).

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, nes už parduotas prekes tinkamai neatsiskaitė su trečiuoju asmeniu ir turi pareigą sumokėti 2896,20 Eur skolą ir 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2012-07-04 PVM sąskaitoje faktūroje numatytus 0,02 procentų dydžio už 180 dienų paskaičiuotus 104,26 Eur delspinigius ir 802,09 Eur palūkanas, paskaičiuotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensacinę (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-571/2006; 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005; 2007-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad reikalaujant įstatyme nustatytų palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių, turi būti nustatytos trys sąlygos: pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė, antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas, trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-05 nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2006; 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Pasisakydamas dėl teisės reikalauti įstatyme nustatytų palūkanų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad šalys yra laisvos pasirinkti savo pažeistos subjektinės teisės gynimo būdus ir formas, t. y. jos gali susitarti ir sutartimi numatyti atsakomybės formą ir dydį (nustatyti netesybas, kompensuojamąsias palūkanas ir (ar) teisę reikalauti nuostolių atlyginimo arba nustatyti tik netesybas ir atsisakyti teisės reikalauti nuostolių), sutartimi šalys gali iš viso neaptarti atsakomybės už piniginės prievolės pažeidimą, bet tokiu atveju taikomos įstatymuose įtvirtintos civilinės atsakomybės formos (įstatyme nustatytos (kompensuojamosios) palūkanos kaip kreditoriaus minimalūs nuostoliai).

14Kreditorius turi teisę į nuostolių atlyginimą, kurių nepadengia įstatyme nustatytos (kompensuojamosios) palūkanos, kai sutartyje gali būti pasirenkamas ir mišrus būdas, kada šalys sutartyje numato netesybas, bet nuostolių atlyginimo klausimo nereglamentuoja ir jų atlyginimas sprendžiamas įstatymo nustatytu būdu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisių turėtojas pats pasirenka savo teisių gynimo būdą: sutartinį arba sutartinį ir įstatyme nustatytą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2013; 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014; kt.). Šiuo atveju ieškovė reikalauja taikyti tiek sutartinę atsakovo atsakomybę už termino įvykdyti prievolę parleidimą (priteisti delspinigius), tiek ir įstatyme nustatytąją (priteisti kompensuojamąsias palūkanas). Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal LR CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2013). Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovo tiek 104,26 Eur sutartines netesybas (delspinigius), tiek 802,09 Eur įstatyme numatytas kompensuojamąsias palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme numatytos kompensuojamosios palūkanos yra didesnės už netesybas (delspinigius), vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, netesybos už skolininko piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įskaičiuotinos į kompensuojamųjų palūkanų sumą.

15LR CK 6.101 str. 1 d. nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties. LR CK 6.109 str. 1 d. nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties pagrindu reikalavimo teisę į atsakovą pradinis kreditorius IĮ „Entiumas“ perleido ieškovei, apie reikalavimo perleidimą atsakovui buvo pranešta, pripažintina, kad 2896,20 Eur skolą, 802,09 Eur palūkanas, paskaičiuotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas privalo sumokėti naujajam kreditoriui – ieškovei (LR CK 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d.).

16Ieškovė iš viso patyrė 892,22 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 85,55 Eur žyminis mokestis ir 806,67 Eur teisinės pagalbos išlaiduos. Tenkinus ieškinį iš dalies, ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. l d.). Atsakovui už vieną teisinių paslaugų valandą taikytas 80 Eur (be PVM) įkainis yra didesnis nei rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis, kuris, atsižvelgiant į 2016 m. I ir 2016 m. II ketvirčių vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokesčio dydžius, sudaro nuo 75 Eur iki 77 Eur. Kitos patirtos teisinės pagalbos išlaidos priskaičiuotos pagrįstai, yra protingos, neviršija maksimalių rekomenduojamų priteisti dydžių. Atsakovui, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei maksimalius rekomenduojamus priteisti teisinės pagalbos išlaidų dydžius, teisinės pagalbos išlaidos mažintinos iki 861 Eur. Proporcingai patenkintiems reikalavimams ieškovei iš atsakovo priteistina 97 procentai patirtų ir rašytiniais įrodymais pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 835 Eur.

17Atsakovas patyrė 280 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Proporcingai atmestiems ieškinio reikalavimams iš ieškovės atsakovui priteistina 3 procentai šiai daliai tenkančių teisinės pagalbos išlaidų, t. y. 8 Eur. Šalių viena kitai atlygintinos bylinėjimosi išlaidos įskaitytinos ir ieškovei iš atsakovo priteistina 827 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,14 Eur. Proporcingai patenkintiems ir atmestiems šalių reikalavimams, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo R. Š..

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 263 - 268, 270 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Iš ūkininko R. Š., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei „BFMG“, kodas 148523278, skolą 2896,20 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Eur 20 ct), palūkanas, paskaičiuotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, 802,09 Eur (aštuonis šimtus du Eur 9 ct), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-06-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 827 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt septynis Eur).

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Priteisti iš R. Š., asmens kodas 377010610828, 5 Eur (penkis Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja A. A., sekretoriaujant I. J.,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2896,20 Eur skolą, 104,26 Eur... 3. Ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir papildomai paaiškino,... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti... 5. Atsakovas palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį... 6. Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu trečiojo... 7. Liudytojas V. Š. parodė, kad atsakovas yra jo sūnus. Paaiškino, kad 2012... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad IĮ „Entiumas“ už... 10. Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu, teigdamas, kad reikalavimo... 11. Atsakovas taip pat nurodė, kad IĮ „Entiumas“ jo atžvilgiu nėra... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2012-07-04 PVM sąskaitoje faktūroje... 14. Kreditorius turi teisę į nuostolių atlyginimą, kurių nepadengia įstatyme... 15. LR CK 6.101 str. 1 d. nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo... 16. Ieškovė iš viso patyrė 892,22 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro... 17. Atsakovas patyrė 280 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Proporcingai atmestiems... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,14 Eur.... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 -... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Iš ūkininko R. Š., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Priteisti iš R. Š., asmens kodas 377010610828, 5 Eur (penkis Eur) išlaidų,... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...