Byla e2A-94-828/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyginto Mažuikos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Valtoda“ ir UAB „Balex metal“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-928-592/2019 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ,,Rufsitas“ ieškinį atsakovėms UAB ,,Valtoda“ ir UAB ,,Balex metal“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti 2016 m. birželio 22 d. sudarytą trišalę reikalavimų įskaitymo sutartį Nr. 0002 negaliojančia ab initio; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę UAB ,,Valtoda“ grąžinti ieškovei 1 524,41 Eur sumą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Rufsitas“. UAB ,,Valtoda“ yra ieškovės debitorius 1 524,41 Eur sumai, tačiau UAB ,,Valtoda“ nurodė, kad skolos sumą ji bankiniu pavedimu pervedė UAB ,,Balex metal“, kuri tuo laikotarpiu buvo ieškovės kreditorius, todėl UAB ,,Valtoda“ ieškovei nėra skolinga. Kitos bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad 2016 m. birželio 22 d. buvo sudaryta trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis, kurios pagrindu UAB ,,Valtoda“ įsipareigojo padengti ieškovės skolą UAB ,,Balex metal“. Ieškovė jau 2015 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, turėjo daugybę įsiskolinimų kreditoriams. Dauguma ieškovės finansinių reikalavimų susidarė 2016 m. pirmame pusmetyje, skolos 2016-06-22 datai sudarė viso 20 835,69 Eur. Pagal detalų 2015 m. įmonės balansą visas įmonės turtas sudarė 81 636,37 Eur, iš jo – 76 333,24 Eur trumpalaikio turto ir tik 5 303,13 Eur ilgalaikio turto, net 32 713,95 Eur (daugiau nei 40 proc. proc.) trumpalaikio turto dalį sudarė iš debitorių gautinos sumos. Remiantis viešais duomenimis, ieškovės skola VSDFV Vilniaus skyriui 2016-06-16 datai sudarė 951,64 Eur, o 2016 m. balandžio 18 d. Alytaus rajono apylinkės teisme buvo priimtas sprendimas už akių dėl 11 772,08 Eur skolos priteisimo iš BUAB „Rufsitas“. Sutartis, kaip sandoris pažeidžia pirmesnės eilės ieškovės kreditorių bei kitų trečiosios eilės kreditorių interesus, imperatyvias Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.930 straipsnio 1 dalies normas, todėl yra pripažintinas negaliojančiu CK 1.81 straipsnio, 6.66 straipsnio pagrindu. Nurodė, kad nebuvo aplinkybių, sąlygojančių ieškovės privalėjimą sudaryti ginčijamą sandorį, atsakovės turėjo žinoti apie ieškovės nemokumą ir neatsiskaitinėjimą su kitais kreditoriais. Duomenys apie skolą VSDFV biudžetui yra vieši, todėl ūkinę komercinę veiklą vykdantys apdairūs ir rūpestingi subjektai turėjo patikrinti ir žinoti šią informaciją. Atsakovės, sudarydamos ginčijamą sandorį buvo nesąžiningos.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 13 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino, pripažino negaliojančia šalių 2016 m. birželio 22 d. trišalę reikalavimų įskaitymo sutartį Nr. 0002 nuo jos sudarymo momento ir taikė restituciją – priteisė iš UAB ,,Valtoda“ ieškovei 1 524,41 Eur sumą. Taip pat teismas iš atsakovių ieškovei priteisė po 425 Eur bylinėjimosi išlaidų bei po 24,40 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

124.

13Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ir civilinės bylos Nr. 2-6571-934/2018 ginčo dalykas yra netapatus, nes pastarojoje byloje nebuvo ginčijamas įskaitymo sandoris; buvo ginčijamas mokėjimo pavedimas (b. l. 58, 59), nepateikta įrodymų, kad reikalavimai būtų grindžiami ginčo sutarties negaliojimu.

5.

14Nustatė, kad 2016 m. birželio 22 d. ginčo šalys sudarė trišalę reikalavimų įskaitymo sutartį Nr. 0002, pagal kurią šalys sutarė pabaigti prievoles priešpriešinio įskaitymo būdu – atsakovės UAB „Valtoda“ neapmokėta prekių ir paslaugų suma (1 525,41 Eur) ieškovės BUAB „Rufsitas“ naudai užskaitoma už ieškovės įsiskolinimą už prekes ir paslaugas 1 525,41 Eur sumai atsakovės UAB „Balex metal“ naudai (b. l. 14). Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Rufsitas“, konstatuodamas, kad UAB „Rufsitas“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai jau 2015 m. balanso duomenimis viršijo pusę į šios įmonės balansą įrašyto turto vertės (b. l. 9-11). Teismas sutiko, kad UAB „Rufsitas“ jau 2015 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, ką iš esmės patvirtina ir minėta teismo nutartis. Todėl pripažino, kad 2016 m. birželio 22 d. trišale reikalavimų įskaitymo sutartimi ieškovė suteikė pirmenybę atgauti įsiskolinimo dalį vienam iš daugelio kreditorių - UAB ,,Balex metal“, pažeisdama kitų, pirmesnės eilės kreditorių interesus, nes ginčo sandorio sudarymo metu buvo skola Sodrai (b. l. 28-29). Nurodė, kad atsakovės nepagrindė pakankamai ir objektyviais įrodymais ginčo sandorio sudarymo būtinybės, nepaneigdamos argumento, kad šiuo sandoriu buvo pažeisti kitų kreditorių interesai (b. l. 19-32).

156.

16Teismas pripažino, kad esant kitiems kreditoriams, iš kurių taip pat pirktos prekės ir įsiskolinimo sumos taip pat ženklios, ieškovė, sąžiningai ir rūpestingai elgdamasi turėjo laikytis atsiskaitymo eiliškumo ar atitinkamai proporcingai atsiskaityti su tos pačios eilės kreditoriais. Šiuo atveju dalis gautinų lėšų buvo įskaityta tik vieno kreditoriaus naudai. Laikė labiau tikėtina, kad ieškovei pradelsus atsiskaityti, atsakovės iki ginčo sandorio sudarymo turėjo žinoti apie sunkią ieškovės turtinę padėtį, todėl tikėjosi sumažinti finansinius praradimus ir sudarė ginčo sandorį, pasirinkdamos prievolių įskaitymo būdą. Kadangi sandoris pažeidžia pirmesnės eilės ieškovės kreditorių bei kitų trečiosios eilės kreditorių interesus, imperatyvias CK 6.930 straipsnio 1 dalies normas, teismas ginčo sandorį pripažintino negaliojančiu CK 1.81 straipsnio, 6.66 straipsnio pagrindu (nurodant, kad yra visos sąlygos actio Pauliana institutui taikyti) nuo jo sudarymo momento (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnis). Teismas taikė restituciją, priteisiant ieškovei iš atsakovės UAB ,,Valtoda“ (kaip iš nesąžiningo skolininko) negautą 1 524,41 Eur sumą, kas atitinka restitucijos instituto nuostatas (CK 6.145-6.147 straipsniai).

17III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai

187.

19Apeliaciniu skundu atsakovės UAB ,,Valtoda“ ir UAB ,,Balex metal“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

208.

21Nurodo, kad teismas neaptarė visų actio Pauliana taikymo sąlygų (CK 6.66 str.), nenagrinėjo ir nekonstatavo kiekvieno iš apeliančių nesąžiningumo, kas yra būtina sąlyga actio Pauliana instituto taikymui. Teismas apeliantų nesąžiningumą nustatė netinkamai. Apeliantės ir ieškovė nebuvo ir nėra susiję juridiniai asmenys, nesąžiningumo nepatvirtina ir faktas, kad šalys bendradarbiavo versle, priešingai, sutartis buvo reikalinga tolimesnei ieškovės veiklai ir atitiko verslo logiką. Apeliantės negalėjo žinoti apie ieškovės finansinės padėties sudėtingumą ir (ar) nemokumą bei tai, kad mokėjimu pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, nes: 1) teisme dar net nebuvo iškelta bankroto byla 2) apeliantės nedalyvavo bankroto bylos iškėlimo procese; 4) buvo prieinama tik viešai skelbta ieškovės finansinė atskaitomybė, ir iš jos nebuvo galima daryti išvados, jog 1 524,41 Eur vertės sutartis gali turėti esminės įtakos verslo subjekto mokumui, juo labiau - būti lemiamu veiksniu bankroto padėčiai susiklostyti. Teismas nesąžiningumą sieja išskirtinai su skola VSDFV biudžetui, kuri sutarties sudarymo metu buvo per maža, jog būtų galima konstatuoti apeliančių nesąžiningumą. Ieškovei kilo pareiga įrodyti nesąžiningumą, teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė atsakovėms.

229.

23Nurodo, kad sprendimas neatitinka restitucijos esmės, kadangi juo šalys nėra grąžinamos į padėtį, kuri buvo iki ginčo sutarties sudarymo, priešingai - teismo sprendimas lėmė UAB „Valtoda“ įvykdytos prievolės padvigubėjimą, kadangi ji sumą turėtų sumokėti ieškovei ir nieko negautų, į iki sutartinių santykių padėtį šalys negrįžtų. Iš sprendimo neaišku, ar restitucijos taikymo atveju apeliantėms (kuriai nors iš jų) turėtų būti grąžinamos kokios nors pinigų sumos, nėra nurodytas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados dėl restitucijos, vertinimas, nedetalizuota, kodėl toks sprendimas atitinka restitucijos instituto nuostatas ir kokias nuostatas teismas laiko kaip priskirtinas restitucijai. Teismas netinkamai taikė restitucijos institutą, pažeidė procesinius reikalavimus restitucijai taikyti ir priėmė sprendimą, kuris iš esmės yra nesąžiningas ir nesuderinamas su tesėtų lūkesčių, teisingumo ir protingumo principais.

2410.

25Teigia, kad teismas netinkamai aiškino ieškovės nemokumą, nemokumo atsiradimo momentą bei apeliančių pareigą įvertinti ieškovės finansinę padėtį. Teismas nevertino aplinkybių, ar ieškovės finansinė padėtis galėjo būti akivaizdžiai ir protingai žinoma apeliantėms sutarties sudarymo metu. Reikalavimų įskaitymo sutarties sudarymo metu ieškovės turėta skola VSDFV biudžetui negali būti laikoma aplinkybe, kurią apeliantės turėjo vertinti kaip ieškovės nemokumą, ieškovei bankroto byla iškelta tik 2017-06-22, byloje nėra duomenų, jog tarp šalių sudaryta sutartis būtų turėjusi įtakos būtinybei pradėti bankroto procedūrą; reikalavimų įskaitymo sutarties sudarymo metu turėta skola VSDFV biudžetui, atsižvelgiant į tai, jog ieškovė yra verslo subjektas, nebuvo didelė (tokio dydžio skola įmonei, kurios apyvarta yra 500000-1000000 Eur, nėra didelė kliūtis atsiskaityti, ji iš esmės negali lemti įmonės nemokumo); apeliančių elgesys atitiko verslo logiką, o sudaryta sutartis buvo reikalinga ir naudinga ieškovei. Teismas privalėjo tinkamai motyvuoti išvadą, jog sutarties sudarymo metu ieškovė buvo nemoki ir tai buvo žinoma apeliantėms. Teismas nevertino argumentų apie faktinę ieškovės finansinę padėtį sutarties sudarymo metu, realių finansinių duomenų, tokių kaip ieškovės pirkėjų įsiskolinimai, turėtas trumpalaikis turtas, atsargos ir jų realizavimo galimybės - ne bankroto bylos iškėlimo metu, ar finansinės padėties pablogėjimo metu, bet sutarties sudarymo metu. Teismas netinkamai motyvavo sprendimą, vertindamas ieškovės mokumą, pateikė tik vieną abstrakčią frazę apie bankroto byloje esančią informaciją ir toliau motyvaciją grindė teismų praktika, neatskleidė bylos esmės.

2611.

27Nurodo, kad teismas nevertino bylos ryšio su ieškovės ieškinio atsiėmimu civilinėje byloje Nr. 2-6571-934/2018, kurioje ieškovės reikalavimas buvo iš esmės analogiškas, buvo prašoma pripažinti banko pavedimą negaliojančiu, nagrinėjamoje byloje - sutartį, kurios vykdymas lėmė banko pavedimo atlikimą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad bylose ginčo dalykas yra netapatus, nepasisakė dėl apeliančių nurodytų aplinkybių, jog abi bylos paremtos analogiškomis faktinėmis bei teisinėmis aplinkybėmis. Pavedimas nėra savarankiškas sandoris, jis kilęs iš sutarties kaip jos vykdymo būdas. Ieškovė nagrinėjamoje byloje pateikė pavedimo atlikimo pagrindimą - sutartį, tačiau nepakeitė ginčo dalyko, taip pat rėmėsi actio Pauliana institutu, todėl reikalavimų įskaitymo sutarties pateikimo teismui aplinkybė nėra nauja vertinant nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pagrindą. Pirmojoje byloje pateiktas ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, kurias teismas turėjo pripažinti atitinkančius susiklosčiusiems reikalavimų įskaitymo teisiniams santykiams.

2812.

29Ieškovė BUAB ,,Rufsitas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, sprendimą palikti nepakeistu, priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

3013.

31Nurodo, kad apeliantėms dėl glaudžių verslo santykių, BUAB „Rufsitas“ sunki finansinė situacija buvo žinoma, visos trys įmonės plėtojo verslo santykius. Atsakovės nesidomėjo ieškovės finansine padėtimi, todėl buvo neapdairios ir nerūpestingos. Vykdant ginčijamą sandorį buvo pažeista ieškovei taikytina šiame įstatyme nustatyta mokėjimų eilės tvarka, nes UAB „Rufsitas“ turėdama finansinių įsipareigojimų valstybės biudžetui ir neturėdama pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, pagal įstatymą pirmiausia privalėjo atsiskaityti su valstybės biudžetu, tačiau nepagrįstai pirmenybę suteikė penktosios eilės kreditoriui. Tokios nedidelės sumos reikalavimo perleidimo sutartis turėjo kelti rimtų abejonių dėl ieškovės mokumo. Nebuvo jokių tikslų sudaryti sandorio, išskyrus tikslą apgauti kitus nemokios įmonės kreditorius, išvengti atsiskaitymo. Taikant restitucija lėšos jas gavusios UAB ‚Balex Metal“ grąžinamos reikalavimo teisę į 1524,41 Eur sumą, turinčiai ieškovei, bankroto byloje yra tvirtintini atsakovių finansiniai reikalavimai po 1524,41 Eur. Ieškovė teismui pateikė pakankamus ieškovės nemokumą sandorio sudarymo momentu patvirtinančius įrodymus. Nurodo, kad ieškovės pateiktų ieškinių pagrindas buvo skirtingas, ieškiniai nebuvo tapatūs.

3214.

332020 m. vasario 12 d. Panevėžio apygardos teisme gautas apeliančių UAB ,,Valtoda“ ir UAB ,,Balex metal“ prašymas nutraukti civilinę bylą, kadangi ieškovė likviduota, juridinio asmens išregistravimo data -2019 m. gruodžio 3 d. Juridiniam asmeniui pasibaigus likvidavimo būdu, teisių perėmimas paprastai negalimas, byloje nėra duomenų apie procesinių likviduoto juridinio asmens teisių perėmimą.

3415.

35Apeliacinės instancijos teismui BUAB „Rusfitas“ buvusio administratoriaus MB „Naujas puslapis“ teisių ir pareigų perėmėjas MB „Aministra“ 2020 m. kovo 13 d. rašte taip pat nurodė, kad įmonė yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, byla nutrauktina, nes nėra šio juridinio asmens teisių perėmėjų.

36IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Byla nutraukiama.

3816.

39Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, jog atsirado aplinkybių, dėl kurių tolesnis bylos nagrinėjimas nebegalimas, byla turi būti nutraukiama, t. y. užbaigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. CPK 293 straipsnio 8 punktas nustato atvejį, kai teismas nutraukia bylą: jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kai ieškovas pareiškia reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti, tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti kilusį šalių ginčą. Todėl kai viena iš šalių (fizinis asmuo) miršta ar baigiasi (juridinis asmuo), byla negali būti toliau nagrinėjama. Priklausomai nuo to, ar esant konkrečiam ginčo teisiniam santykiui yra galimas procesinių teisių perėmimas, teismas turi sustabdyti (CPK 163 straipsnio 1 dalies 1 punktas) arba nutraukti bylą (CPK 293 straipsnio 8 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531-684/2015).

4017.

41CK 2.95 straipsnio 1 ir 3 dalys nustato, kad juridiniai asmenys pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu; juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Juridiniam asmeniui pasibaigus likvidavimo būdu, teisių perėmimas paprastai negalimas. CK 6.128 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo (kreditorius arba skolininkas) likviduojamas, prievolė baigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2018-12-01) 32 straipsnio 5, 6 dalis įmonė likviduojama dėl bankroto, kai bankroto bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos ir Juridinių asmenų registras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos gavimo dienos ją išregistruoja. Įmonių bankroto įstatymas nereglamentavo, kad, likvidavus įmonę dėl bankroto, būtų galimas jos teisių perėmimas, t. y. nenustatyta teisių perėmimo galimybė.

4218.

43Ieškovė BUAB ,,Rufsitas“ kaip įmonė egzistavo bylos proceso pirmosios instancijos teisme metu. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. eB2-615-640/2019 pripažino UAB ,,Rufsitas“ pasibaigusia. Pradėjus apeliacinį procesą pagal atsakovių skundą, šis teismo sprendimas įsiteisėjo (2019 m. gegužės 7 d.). BUAB ,,Rufsitas“ 2019 m. gruodžio 3 d. išregistruota iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro. Ši įmonė nebeegzistuoja ir nėra jos teisių perėmėjo. Nesant duomenų, kad ieškovės teises ir pareigas po likvidavimo bankroto proceso metu buvo perėmęs kitas asmuo, pripažintina, kad byloje neliko ieškovės, todėl pradėtas procesas turi būti nutrauktas CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu. Kai neliko subjekto, kurio pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai galėtų būti patenkinti, teismas turi nutraukti civilinę bylą CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-748/2012, 2016 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-714-407/2016).

4419.

45Nelikus įmonės, byloje pateikusios materialinius reikalavimus, išnyko galimybė tęsti bylos nagrinėjimą, ir tai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

4620.

47CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Likvidavus dėl bankroto ieškovę, byla nutraukiama ir baigiama ne dėl šalių kaltės nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

4821.

49Kadangi byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, civilinė byla nutraukiama, atsakovėms grąžintinas už apeliacinį skundą sumokėtas 34 Eur žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 10 punktas), kiekvienai jų – po 17 Eur. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla užbaigiama, nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės ne dėl šalių kaltės (ieškovė likviduota, jos teisės neperimtos), sprendžia, kad šalių bei valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, neatlygintinos.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovės BUAB ,,Rufsitas“ ieškinį atsakovėms UAB ,,Valtoda“ ir UAB ,,Balex metal“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nutraukti.

52Grąžinti iš valstybės biudžeto apeliantėms UAB ,,Valtoda“, įmonės kodas 186485484, ir UAB ,,Balex metal“, įmonės kodas 300012532, kiekvienai po 17 Eur už apeliacinį skundą 2019 m. balandžio 14 d. AB SEB banke mokėjimo nurodymu sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti 2016 m. birželio 22 d. sudarytą... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 13 d. sprendimu ieškovės... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ir civilinės bylos Nr.... 14. Nustatė, kad 2016 m. birželio 22 d. ginčo šalys sudarė trišalę... 15. 6.... 16. Teismas pripažino, kad esant kitiems kreditoriams, iš kurių taip pat pirktos... 17. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai... 18. 7.... 19. Apeliaciniu skundu atsakovės UAB ,,Valtoda“ ir UAB ,,Balex metal“ prašo... 20. 8.... 21. Nurodo, kad teismas neaptarė visų actio Pauliana taikymo sąlygų (CK 6.66... 22. 9.... 23. Nurodo, kad sprendimas neatitinka restitucijos esmės, kadangi juo šalys nėra... 24. 10.... 25. Teigia, kad teismas netinkamai aiškino ieškovės nemokumą, nemokumo... 26. 11.... 27. Nurodo, kad teismas nevertino bylos ryšio su ieškovės ieškinio atsiėmimu... 28. 12.... 29. Ieškovė BUAB ,,Rufsitas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 30. 13.... 31. Nurodo, kad apeliantėms dėl glaudžių verslo santykių, BUAB „Rufsitas“... 32. 14.... 33. 2020 m. vasario 12 d. Panevėžio apygardos teisme gautas apeliančių UAB... 34. 15.... 35. Apeliacinės instancijos teismui BUAB „Rusfitas“ buvusio administratoriaus... 36. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Byla nutraukiama.... 38. 16.... 39. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, jog atsirado aplinkybių,... 40. 17.... 41. CK 2.95 straipsnio 1 ir 3 dalys nustato, kad juridiniai asmenys pasibaigia... 42. 18.... 43. Ieškovė BUAB ,,Rufsitas“ kaip įmonė egzistavo bylos proceso pirmosios... 44. 19.... 45. Nelikus įmonės, byloje pateikusios materialinius reikalavimus, išnyko... 46. 20.... 47. CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 48. 21.... 49. Kadangi byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, civilinė... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti ir... 52. Grąžinti iš valstybės biudžeto apeliantėms UAB ,,Valtoda“, įmonės...