Byla 2A-748/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Huronas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, priteistos atstovavimo išlaidos, paliktos galioti 2011 m. vasario 18 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-595-280/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Huronas“ ieškinį atsakovams L. K., A. K., L. K. ir D. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas LIĮ „Huronas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m. rugsėjo 7 d. dovanojimo sutartis nuo jų sudarymo momento, pagal kurias L. K. ir A. K. savo dukrai D. M. perleido butą su rūsiu, dukrai L. K. – sodo namą ir 0,0765 ha dydžio žemės sklypą, taikyti vienašalę restituciją, priteisti iš atsakovės L. K. 40 000 Lt ir iš atsakovės D. M. – 130 000 Lt.

4Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

5Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinio netenkino, priteisė iš bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ atsakovams L. K. ir A. K. po 1 500 Lt kiekvienam atstovavimo išlaidų ir paliko galioti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2011 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovių L. K. ir D. M. turtui iki sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Ieškovas LIĮ „Huronas“ pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo ir prašė minėtą sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti naują sprendimą: pripažinti 2009 m. rugsėjo 7 d. dovanojimo sutartį Nr. 2992, sudarytą tarp atsakovų L. K., A. K. ir L. K. bei 2009 m. rugsėjo 7 d. dovanojimo sutartį Nr. 2990, sudarytą tarp atsakovų L. K., A. K. ir D. M., negaliojančiomis ab initio, taikyti vienašalę restituciją sumuojant jos ekvivalentą pinigais, priteisti iš atsakovės L. K. 40 000 Lt, o iš atsakovės D. M. – 130 000 lt, įpareigojant abi atsakoves sumokėti priteistas sumas ieškovui LIĮ „Huronas“.

7Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinio skundo netenkinti, 2011 m. gegužės 31 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš bankroto administratoriaus visas bylinėjimosi išlaidas arba, nesant tokios galimybės, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas, nustatant, kad jos būtų išieškomos iš ieškovo administravimo išlaidų.

8Lietuvos apeliaciniam teismui rengiantis nagrinėti apeliacinį skundą, buvo gautas ieškovo LIĮ „Huronas“ prašymas priimti jo atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir apeliacinį procesą nutraukti. Ieškovas patvirtino, kad jam yra žinomos procesinės apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės.

9Siekiant išsiaiškinti visas bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, t. y. nustatyti, ar atsisakymas nuo apeliacinio skundo atitinka LIĮ „Huronas“ bei jos kreditorių interesus, LIĮ „Huronas“ bankroto administratorius buvo įpareigotas pateikti teismui duomenis apie tai, ar apie atsisakymą nuo apeliacinio skundo buvo informuoti ieškovo kreditoriai, ar jie tam pritarė. LIĮ „Huronas“ bankroto administratorius pažymėjo, kad ieškovo kreditoriai buvo informuoti dėl apeliacinio skundo, pateikto dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo panaikinimo, atsisakymo, pateikė kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2011-12-09/1 ir LIĮ „Huronas“ bankroto administratoriaus ataskaitą apie bankroto procedūros pabaigą.

10Atsakovai A. K., L. K. ir L. K. pateikė prašymą bylą nagrinėti atsakovams ir jų atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje. Pažymėjo, kad palaiko savo poziciją, nurodytą teismui pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą. Nurodė, kad VšĮ „Registrų centras“ duomenimis ieškovas LIĮ „Huronas“ 2012 m. kovo 7 d. buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

11Byla nutrauktina.

12Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, jog atsirado aplinkybių, dėl kurių tolesnis bylos nagrinėjimas nebegalimas, byla turi būti nutraukiama, t. y. užbaigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Vienas iš civilinės bylos nutraukimo pagrindų – jei likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas, jeigu, likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo bylos šalis, jo materialiųjų teisių ir pareigų niekas neperima (CPK 293 str. 8 p.). Juridinio asmens pabaiga siejama su jo išregistravimu iš juridinių asmenų registro (CK 2.95 str. 3 d.). Remiantis CK 6.128 straipsnio 2 dalimi, kai juridinis asmuo (kreditorius arba skolininkas) likviduojamas, prievolė baigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys. Nei CK normos, nei įstatymai, reglamentuojantys atskirų privačių juridinių asmenų veiklos ypatumus, nei Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenumato, kad priverstine (bankroto proceso) tvarka likvidavus privatų juridinį asmenį, jo prievolės pereitų kitiems asmenims, nepaisant to, ar tokia įmonė yra ribotos, ar neribotos civilinės atsakomybės. Todėl tuomet, kai teismas nusprendžia likviduoti bankrutavusią individualią įmonę (neribotos civilinės atsakomybės privatų juridinį asmenį), teismo sprendimas įsiteisėja ir bankroto administratorius išregistruoja įmonę iš viešo registro, laikoma, kad įmonė pasibaigė ir jos materialiųjų, taigi, ir procesinių teisių perėmimas negalimas kitose civilinėse bylose, kuriose įmonė yra ieškovas, nepaisant to, kurioje stadijoje būtų nagrinėjama ši byla. Esant tokiai situacijai, kai neliko subjekto, kurio pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai galėtų būti patenkinti, teismas turi nutraukti civilinę bylą CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu.

13Nagrinėjamu atveju ieškovas LIĮ „Huronas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“, padavė ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (t. 1, b. l. 1-7). Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinio netenkino (t. 2, b. l. 190-191). Ieškovas LIĮ „Huronas“ pateikė teismui apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo ir prašė sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (t. 2, b. l. 1-9). Rengiantis nagrinėti bylą apeliacine tvarka, Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 7 d, buvo gautas ieškovo atsisakymas nuo apeliacinio skundo (t. 2, b. l. 49). Teismui paskyrus žodinį bylos nagrinėjimą, atsakovų atstovas informavo apeliacinės instancijos teismą apie tai, jog LIĮ „Huronas“ veikla pasibaigė ir ji išregistruota iš juridinių asmenų registro. Teismų informacinės sistemos Liteko bei duomenys iš viešų registrų patvirtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. sprendimu pripažino, kad LIĮ „Huronas“ veikla pasibaigė, o pagal 2011 m. kovo 2 d. LIĮ „Huronas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ prašymą įmonė 2012 m. kovo 7 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro, t. y. ji pasibaigė (CK 2.95 str. 3 d.). Kolegija pažymi, kad ieškovo bankroto administratorius, vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo reikalavimą dėl papildomų įrodymų pateikimo, pateikė duomenis apie tai, jog apeliacinio skundo atsisakymui dar 2011 m. gruodžio 9 d. pritarė L. K. individualios įmonės „Huronas“ kreditorių susirinkimas. Šis bankroto administratorius taip pat pateikė pažymą apie tai, jog reikalavimo teisės į ginčo butą nėra perleistos. Esant tokioms aplinkybėms bei rengiantis bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka nelikus ieškovo L. K. individualios įmonės „Huronas“, kuris inicijavo procesą atsakovų atžvilgiu, nebėra galimybės toliau nagrinėti bylos. Šis naujai atsiradęs teisinis faktas sudaro pagrindą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą Nr. 2-595-280/2011 pagal ieškovo L. K. individualios įmonės „Huronas“ ieškinį atsakovams L. K., A. K., L. K. ir D. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo nutraukti (CPK 326 str. 1 d. 5 p.). Tuo pačiu pastebėtina, kad ir pats apeliacinį procesą inicijavęs ieškovas iki jo pasibaigimo buvo išreiškęs valią atsisakyti byloje paduoto apeliacinio skundo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 8 punktu ir 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

15Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti.

16Civilinę bylą Nr. 2-595-280/2011 pagal ieškovo L. K. individualios įmonės „Huronas“ ieškinį atsakovams L. K., A. K., L. K. ir D. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo nutraukti.