Byla e2A-1134-236/2018
Dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, akcinei bendrovei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,TELE2“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TELE2“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, akcinei bendrovei.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „TELE2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Utenos vandenys“, prašydama panaikinti atsakovės 2018-05-15 raštu Nr. SD-298 „Atsakymas į pretenziją“ įformintą sprendimą, pripažinti neteisėtomis Mobiliojo ir internetinio ryšio viešojo pirkimo Nr. 378762 sąlygas – Pirkimo sąlygų 2.3 p., Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2 – 5.3 p., ex officio spręsti dėl pirkimo Nr. 378762 nutraukimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 pateikė kvietimą dalyvauti apklausos raštu būdu vykdomame mažos vertės pirkime „Mobiliojo ir internetinio ryšio viešasis pirkimas“ (pirkimo Nr. 378762) (toliau – Pirkimas). Perkantysis subjektas judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų Pirkime į vieną Pirkimo objektą sujungė keturias paslaugas: judrųjį ryšį, duomenų perdavimą kompiuteriuose, telemetrijos paslaugas bei fiksuoto ryšio paslaugas.

103.

11Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, Pirkimo objektas nepagrįstai ir neteisėtai neišskaidytas į dalis ir dalyvavimo Pirkime galimybės yra dirbtinai suvaržytos Pirkimo sąlygas pritaikius konkrečiam tiekėjui Telia Lietuva, AB.

124.

13Ieškovė pažymėjo, kad 2018-05-08 pateikė atsakovei UAB „Utenos vandenys“ pretenziją dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų, tačiau 2018-05-15 buvo pateiktas atsakymas, jog pretenzija palikta nenagrinėta dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino.

145.

15Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, esamam paslaugų teikėjui sudaromos išskirtinės sąlygos teikti pasiūlymą, nes jis nepatiria dalies Techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. nurodytų išlaidų. Pirkimo objekto neskaidymas į dalis yra neteisėtas ir lemia viešųjų pirkimų principų pažeidimą. Be to, Pirkimo sąlygos yra neaiškios ir netikslios, neatitinka Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 48 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ taip pat neteisingai skaičiavo terminus, priimtas sprendimas palikti pretenziją nenagrinėta, kai terminas praleistas tik viena diena, yra formalus ir prieštarauja viešųjų pirkimų principams.

166.

17Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė priėmė UAB „TELE2“ pretenziją, ją išnagrinėjo, todėl buvo pasinaudota ikiteismine ginčų nagrinėjimo stadija ir atsakovės reikalavimas ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu netaikytinas, kadangi atsakovė praleistą terminą pretenzijai pateikti atnaujino. Be to, atsakovė neteisingai skaičiuoja pretenzijų teikimo terminus.

187.

19Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, atsakovei nebuvo būtinumo neskaidyti Pirkimo objekto į dalis, o pareiga įrodyti ir pagrįsti, jog nebuvo galima Pirkimo vykdyti skaidant Pirkimo objektą į dalis, teko atsakovei. Be to, Pirkime atsakovė ne tik neskaidė paslaugų į dalis, tačiau ir privalomai nurodė neatlygintinai keisti ir pateikti ryšio programinę ir techninę įrangą.

208.

21Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti.

229.

23Atsakovės teigimu, ieškinys yra pareikštas nesilaikius ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes kvietimas tiekėjui dalyvauti Pirkime buvo pateiktas dar 2018-04-27, o ieškovės UAB „TELE2“ pretenzija pateikta tik 2018-05-08, praleidus Įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą imperatyvų 5 darbo dienų terminą, ieškovė atnaujinti praleisto termino neprašė ir nenurodė aplinkybių, patvirtinančių, kad terminas pretenzijai pareikšti praleistas dėl objektyvių ir svarbių priežasčių, todėl civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 2 p.).

2410.

25Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad pretenzija buvo ginčijamos Pirkimo sąlygų 2.3 p., Techninės specifikacijos 4.6, 5.2, 5.3 p. dėl Pirkimo objekto neskaidymo į dalis ir galimų įrangos keitimo kaštų perkėlimo tiekėjams, taip pat Techninės specifikacijos 3.2 p. dėl tariamo neaiškumo bei Techninės specifikacijos 4.6, 4.14 p. reikalavimus dėl atitinkamų paslaugų teikimo laiko ir tariamo tarpusavio prieštaravimo. Nurodė, kad 2018-05-15 pretenzija buvo palikta nenagrinėta ir ieškovė UAB „TELE2“ apie tai informuota (Įstatymo 108, 109 str.).

2611.

27Atsakovės UAB „Utenos vandenys“ teigimu, Įstatymas nenumato imperatyvios perkančiojo subjekto pareigos visais atvejais skaidyti mažos vertės sudėtinį pirkimą į dalis, nes perkantysis subjektas vykdo komunalinio sektoriaus bei mažos vertės pirkimą, kuriam yra taikomas lankstesnis teisinis reguliavimas. Pirkimo sąlygos, remiantis išimtinai tuo, jog Pirkimo objektas nebuvo išskaidytas į dalis, negali būti laikomos neteisėtomis. Be to, Pirkimo dalys tarpusavyje yra susietos technologiškai, todėl Pirkimo objektas negali būti išskaidytas į dalis.

2812.

29Atsakovė laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad Pirkimo sąlygos yra pritaikytos vienam subjektui. Teismų praktikoje formuojama pozicija, jog paslaugų teikimo kaštų, susijusių su paslaugų tiekėjo pasikeitimu, perkėlimas naujam paslaugos tiekėjui, nepriklausomai nuo to, kad esamas paslaugų tiekėjas, laimėjęs pirkimą, galimai šių kaštų nepatirtų, nėra savaime neteisėtas.

3013.

31Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygos vienodai taikomos visiems Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams, t. y. tiek esamam paslaugų tiekėjui, tiek ir kitiems tiekėjams. Be to, SIM kortelės perjungimo iš vieno operatoriaus tinklo į kitą realus laikas yra iki 1 valandos, todėl Techninės specifikacijos 4.6 p. nurodytas 3 valandos perjungimo laikas ne tik, kad yra realus ir pakankamas, bet ženkliai viršija realiai reikalingą laiką.

3214.

33Atsakovė nurodė, kad Techninės specifikacijos 4.14. p. nurodyta nuostata „perkrauti ir iš naujo aktyvuoti ryšį“ reiškia nuotoliniu būdu atliekamą tiekėjo įrangos pilną išjungimą ir jos įjungimą iš naujo (restartas). Jeigu teikėjas to negali atlikti nuotoliniu būdu, šį veiksmą turi atlikti atvykęs į nurodytą vietą.

3415.

35Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad esant Pirkimo sąlygų neaiškimui, ieškovė UAB „TELE2“ turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Techninės specifikacijos 4.14 p. nuostatų paaiškinimų.

3616.

37Atsakovė nurodė, kad Pirkimo objektą sudarančios paslaugos (mobilaus GSM ryšio paslauga, mobilaus duomenų perdavimo paslauga kompiuteryje, mobilaus duomenų perdavimo (telemetrija) paslauga, interneto ryšio skirtąja linija paslauga) yra techniškai viena su kita susijusios. Tuo tarpu, Pirkimo objektą išskaidžius į dalis, techniškai nebūtų užtikrinamas sklandus visos sistemos funkcionavimas, nepertraukiamas paslaugų teikimas, kas sąlygotų ne tik finansines išlaidas UAB „Utenos vandenys“, tiekėjams, bet ir vartotojams, besinaudojantiems įmonės paslaugomis, t. y. būtų pažeidžiamas viešasis interesas.

3817.

39Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad kvietimą dalyvauti Pirkime priėmė visi trys didžiausi Lietuvoje mobiliojo ryšio tiekėjai (ieškovė, tretieji asmenys), užimantys daugiau nei 97 proc. rinkos, teikiantys identiškas paslaugas ir turintys vienodas galimybes dalyvauti Pirkime. Pasiūlymus Pirkime pateikė du didžiausi mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad Pirkimo objektą sujungus į vieną yra ribojama konkurencija.

4018.

41Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė ieškinį atmesti. Sutiko su atsakove, kad ieškovė praleido pretenzijos pateikimo terminą ir nepateikė svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl perkančiojo subjekto sprendimas palikti pretenziją nenagrinėtą yra pagrįstas ir civilinė byla turi būti nutraukta, ieškovei nesilaikius ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti. Tiekėjai ir perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, todėl visiems tiekėjams yra žinoma, kad perkančiojo subjekto sprendimus galima ginčyti per imperatyviai Įstatymo numatytą 5 darbo dienų terminą.

4219.

43Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pažymėjo, kad Pirkimo objekto neskaidymas komunaliniame sektoriuje yra leidžiamas tiek pagal nacionalinę, tiek viršnacionalinę teisę ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Atsakovės vykdomo Pirkimo dalys yra tarpusavyje susijusios technologiškai, todėl išskaidžius Pirkimo objektą į dalis nebūtų užtikrinamas sklandus bei operatyvus paslaugų teikimas.

44II.

45Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4620.

47Panevėžio apygardos teismas 2018-07-27 sprendimu nusprendė UAB „TELE2“ ieškinį atmesti, priteisti iš UAB „TELE2“ atsakovės UAB „Utenos vandenys“ naudai 37,50 Eur žyminio mokesčio ir 2 500 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Bitė Lietuva“ naudai, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-05-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

4821.

49Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 UAB „TELE2“ pateikė kvietimą dalyvauti apklausos raštu vykdomame mažos vertės pirkime „Mobiliojo ir internetinio ryšio viešasis pirkimas”. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, atsakovės Pirkimo sąlygos prieštarauja Įstatymo 29 straipsnyje nustatytiems principams, yra pritaikytos konkrečiam tiekėjui, todėl atsakovei UAB „Utenos vandenys“ 2018-05-08 pareiškė pretenziją, dėl kurios atsakovė nurodė, kad pretenzija pateikta praleidus įstatymo nustatytus terminus, paliekama nenagrinėta. Atsakovės teigimu, tiekėjo pretenzijoje nurodyti teiginiai dėl Pirkimo objekto neišskaidymo į atskirus pirkimus, kitų sąlygų, yra nepagrįsti, be to, ieškovė pretenziją UAB „Tele2“ pateikė praleidusi įstatymo nustatytą terminą.

5022.

51Teismas konstatavo, kad byloje nustatyta, kad pasiūlymą UAB „TELE2“ dalyvauti Pirkime UAB „Utenos vandenys“ pateikė 2018-04-27 (penktadienį). Dėl to teismas sprendė, kad terminas pretenzijai pareikšti skaičiuotinas nuo 2018-04-30, nes 2018-04-28 ir 29 buvo nedarbo dienos ir 2018-05-08 ieškovės pateikta pretenzija laikytina pateikta praleidus vieną darbo dieną, kadangi 2018-05-01 taip pat buvo nedarbo diena. Teismas pažymėjo, kad atsakovė įvertintusi, jog terminas pretenzijai pateikti yra praleistas, nurodė, kad pretenzija yra nenagrinėtina, tačiau faktiškai ją išnagrinėjo, nes sustabdė Pirkimą ir išsamiai atsakė į tiekėjos pretenziją, ją iš esmės atmesdama.

5223.

53Teismas nurodė, kad tiekėjas, net praleidęs nustatytą procedūrinį pretenzijų pateikimo terminą, gali kreiptis į perkančiąją organizaciją, o ši turi teisę tokią pretenziją išnagrinėti (tai kartu reiškia, kad perkančioji organizacija terminą atnaujina), nes procedūrinio termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Tokiais atvejais konstatuojama perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).

5424.

55Teismas pagal bylos duomenis darė išvadą, kad UAB „TELE2“ praleistas pretenzijos padavimo terminas buvo minimalus, todėl sprendė, kad atsakovė turėjo teisę ir nesant UAB „TELE2“ prašymo atnaujinti praleistą terminą pretenzijai paduoti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė faktiškai iš esmės pretenziją išnagrinėjo, darė išvadą, kad atsakovė savo iniciatyva atnaujino UAB „TELE2“ praleistą pretenzijos pateikimo terminą, ir konstatavo, kad ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos.

5625.

57Teismas nurodė, kad ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, atsakovė UAB „Utenos vandenys“ nepagrįstai ir neteisėtai neišskaidė Pirkimo objekto į dalis bei sudarė išskirtines sąlygas paslaugas teikiančiam tiekėjui, todėl Pirkimo sąlygų 2.3 p. bei sąlygų priedo Techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2-5.3 p. pripažintini neteisėtais. Be to, perkamos paslaugos yra savarankiškos ir atskiros, kurios teikiamos skirtingiems abonementams, su skirtinga įranga ir joms keliami skirtingi bei savarankiški reikalavimai.

5826.

59Teismas nustatė, kad pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką (Įstatymo 40 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad minėtos nuostatos nenustatė imperatyvaus reikalavimo, kad perkantysis subjektas pirkimo sąlygose privalo nurodyti pirkimo objekto neskaidymo į dalis priežastis. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ turėjo teisę pati spręsti, ar Pirkimo objektą skaidyti į dalis ar paslaugų teikimui pasitelkti vieną tiekėją.

6027.

61Teismas pažymėjo, kad tiek atsakyme į ieškovės UAB „TELE2“ pretenziją, tiek ir teismui atsakovė nurodė, kad Pirkimo dalys tarpusavyje viena su kita susijusios. Atsakovės teigimu, dalies įmonės objektų valdymas atliekamas SMS (trumposiomis žinutėmis), todėl sietinos judriojo ryšio ir telemetrijos Pirkimo dalys. Kitų telemetrijos objektų valdymas atliekamas per dedikuotą APN (Access Point Name). Telemetrijos duomenys surenkami iš vandenviečių ir atiduodami į centrinį serverį, o tam naudojama skirtoji linija. Be to, duomenų perdavimas kompiuteryje naudojamas telemetrijos objektų testavimui ir aptarnavimui. Atsakovė teigė, kad reikalinga, kad ir kompiuteris, ir telemetrijos objektai būtų nustatyti veikimui per tą patį dedikuotą APN, todėl yra būtinas telemetrijos dalies susiejimas su duomenų perdavimo kompiuteryje paslauga. Be to, perkamos paslaugos užtikrina sklandų sistemos veikimą, o Pirkimo objektą išskaidžius į dalis, techniškai nebūtų užtikrinamas sklandus visos sistemos funkcionavimas, nepertraukiamas paslaugų teikimas. Taip pat atskirų tiekėjų teikiamų paslaugų suderinimas bei sujungimas viena su kita būtų ne tik techniškai sudėtingas, bet ir sąlygotų dideles finansines sąnaudas.

6228.

63Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ teikia geriamojo vandens paslaugas gyventojams, nuotekų surinkimo paslaugas, todėl neabejotinai įmonei svarbus nepertraukiamas paslaugų teikimas, kurį gali užtikrinti tik sklandus visos perkamų paslaugų sistemos funkcionavimas.

6429.

65Teismo vertinimu, esant keliems tiekėjams didėtų atskirų sistemos dalių trikdžių galimybė, o sutrikus kuriai nors iš sistemų, problemos šalinimo sprendimas galimai užtruktų, nes reikėtų nustatyti kurio tiekėjo paslaugų teikimo dalyje kilo problema, derinti trukdžių šalinimo, vėliau suderinimo ir kt. darbus, kas sukeltų nepatogumus atsakovės paslaugomis besinaudojantiems asmenims, kiltų kelių tiekėjų atsakomybės, sprendžiant sistemos trikdžių šalinimo klausimus, problemos. Tuo tarpu, teikiant perkamas paslaugas vienam tiekėjui, būtų užtikrintas operatyvus sutrikimų šalinimas bei išvengiama ilgų vartotojams teikiamų paslaugų sutrikimų. Teismas taip pat pažymėjo, kad gaunami duomenys iš vandenviečių turi būti apsaugoti nuo prisijungimų iš išorės. Esant vienam tiekėjui, visos paslaugos būtų teikiamos uždarame, privačiame tinkle ir tuo būtų užtikrintas maksimalus saugumas bei mažesnė kibernetinių įsilaužimų galimybė. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė duomenų, paneigiančių atsakovės teiginius, jog Perkamo objekto dalys yra techniškai susijusios bei neįrodė, jog Pirkimo objektą išskaidyti į dalis būtų ekonomiškiau, racionaliau ir tai užtikrintų sklandų ir operatyvų paslaugų teikimą bei viešąjį interesą (CPK 178 str.).

6630.

67Teismas konstatavo, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskirus pirkimus yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir yra būtinas perkančiojo subjekto tikslui (vartotojų teisių užtikrinimui) pasiekti. Ta aplinkybė, kad atsakovė šiuo metu iš tiekėjo UAB „Bitė Lietuva“ perka paslaugas pagal dvi sutartis, kurios sudarytos skirtingu metu, t. y. 2015 m. gegužės mėn. ir 2016-05-12, neįrodo, jog Pirkimo objektas turėjo būti išskaidytas į dalis.

6831.

69Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų reikalavimais sudaromos sąlygos Pirkime dalyvauti paslaugas atsakovei teikiančiam tiekėjui, nes Pirkimą laimėjusiam kitam tiekėjui priskiriamos visos programinės įrangos, techninės įrangos ir kt. keitimo išlaidos, be to, įtvirtintos sąlygos, kurias gali išpildyti tik esamas paslaugų tiekėjas.

7032.

71Teismas nurodė, kad iš Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos matyti, kad perkantysis subjektas 3.2 p. nustatė, jog visas paslaugų perėmimo išlaidas (programinės įrangos keitimas, SIM kortelių su duomenų perdavimo planų pateikimas, galinės įrangos pakeitimas ir kt.) apmoka paslaugos tiekėjas. Punktu 4.6 numatyta, kad visas paslaugų perėmimo išlaidas (programinės įrangos keitimas, SIM kortelių su telemetrijos planu pateikimas ir kt.) apmoka paslaugos tiekėjas. Nustatyta, kad telemetrinės informacijos perdavimo modemų SIM kortelės turi būti keičiamos tik pagal trišalį (UAB „Utenos vandenys“, paslaugos tiekėjas, telemetrinės sistemos priežiūrą atliekanti įmonė) iš anksto suderintą planą. Perjungimo į kitą tinklą atveju, ryšys su nutolusiu objektu (technologinių duomenų perdavimas ir objekto procesų valdymas) negali nutrūkti ilgesniam laikui nei 3,0 val. kiekvienam objektui. Ryšio nebuvimo trukmė vertinama pagal telemetrinės informacijos duomenų nebuvimo laiką kortelės/ryšio keitimo metu. Visos telemetrinių duomenų perdavimo kortelės turi būti pakeistos ne ilgiau kaip per 3 kalendorines dienas. Techninės specifikacijos 4.14 p. nustatyta, kad nutolusių objektų konfigūravimą, jei tai būtina, atlieka tiekėjas ar jo subrangovai per neilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Punktu 5.2 numatyta, kad visas išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, susijusias su UAB „Utenos vandenys“ balso perjungimu, SIM kortelių pakeitimu, APN pasikeitimu, papildomų įrenginių pirkimu, jų montavimu, išmontavimu, pajungimu ir kitus su tuo susijusius darbus ir paslaugas užsako ir apmoka tiekėjas. Punktu 5.3 nustatyta, kad visas išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, susijusias su UAB „Utenos vandenys“ duomenų perdavimu (telemetrija), programinės ir fizinės įrangos: OPC serveris, įranga objektuose, modemas MD-720 /Siemens/, valdiklis CPU 1214 /Siemens/ nustatymų pakeitimu, konfigūravimu, SIM kortelių pakeitimu, papildomų įrenginių pirkimu, jų montavimu, išmontavimu, pajungimu ir kitus su tuo susijusius darbus ir paslaugas užsako ir apmoka tiekėjas.

7233.

73Teismas sutiko su ieškove, kad Pirkimo sąlygų 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. numato, kad išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, patirs naujas tiekėjas. Tačiau teismas pažymėjo, kad tai nereiškia, jog Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, nes šias tiekėjo prisijungimo ir kt. išlaidas negali prisiimti perkantysis subjektas.

7434.

75Teismas vertino kritiškai ieškovės teiginius, kad Pirkimo sąlygos pritaikytos šiuo metu paslaugas atsakovei teikiančiai įmonei, nes Pirkimo sąlygos yra paskelbtos viešai ir sudarytos lygios galimybės Pirkime dalyvauti visiems Lietuvoje veikiantiems ryšio operatoriams.

7635.

77Teismas nustatė, kad paslaugų teikimui nėra perkama įranga ir sąlygose nereikalaujama, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas pakeistų esančią programinę ar techninę įrangą, todėl Pirkimo paslaugos bus teikiamos su esama atsakovės įranga, o šiai įrangai netinkant tiekėjui, paties tiekėjo įranga. Kadangi tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, todėl jis privalo spręsti dėl įrangos adaptavimo ir/ar keitimo, kas, neatmestina, gali įtakoti pasiūlymo kainą ir šią riziką turi prisiimti visi tiekėjai.

7836.

79Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „TELE2“ negalės naudotis atsakovės turima įranga, privalės ją keisti ir dėl to patirs išlaidų (CPK 178 str.). Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ teikia atsakovei paslaugas, nereiškia, jog ji nepatirs ginčijamose Pirkimo sąlygose nurodomų išlaidų, dėl ko įgytų galimybę ženkliai mažinti pasiūlymo kainą, o tai, kad trečiasis asmuo teikia atsakovei paslaugas, neįrodo, jog Pirkimo sąlygos yra neteisėtos ar pritaikytos konkrečiam tiekėjui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-958-407/2016).

8037.

81Teismas laikė nepagrįstu ieškovės teiginį, kad atsakovei UAB „Utenos vandenys“ šiuo metu paslaugas teikiantis tiekėjas turi galimybę pasiūlyti mažesnę kainą, kadangi Įstatymo 66 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, jog dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos.

8238.

83Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB „TELE2“ neįrodė, jog Pirkimo sąlygų 4.6 p. ir 4.14 p. gali išpildyti tik esama tiekėja, o nustatytas 3 val. perjungimo laikas trumpas, taip pat nepaneigė byloje dalyvaujančių asmenų teiginių, jog SIM kortelių perjungimo iš vieno operatoriaus tinklo į kitą realus laikas yra apie 1 val. (CPK 178 str.).

8439.

85Teismo vertinimu, atsakovei UAB „Utenos vandenys“ nematant vandenviečių veiklos, operatyviai nepastebėjus galimų sutrikimų, avarijų, ilgesnis ryšio perjungimo laiko nustatymas gali turėti įtakos atsakovės vartotojams teikiamas paslaugas, galimai pažeistų jų teises. Be to, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, ar tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

8640.

87Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei nepateikus įrodymų, jog perjungimo laikas yra pernelyg trumpas, o ilgesnis laikas nepažeis atsakovės, jos paslaugų gavėjų interesų, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog sąlyga yra neteisėta (CPK 178 str.).

8841.

89Teismas sutiko su atsakovės, trečiojo asmens teiginiais, jog esant neaiškioms Techninės specifikacijos 4.14 p. sąlygoms ieškovė turėjo teisę kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ dėl jų išaiškinimo, tačiau šia Pirkimo sąlygų 7.1 p. teise UAB „TELE2“ nepasinaudojo. Dėl to teismas sprendė, kad minėta sąlyga ieškovei buvo aiški ir suprantama.

9042.

91Teismas konstatavo, kad ieškovė UAB „TELE2“ neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo. Dėl to teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė pažeidė Įstatymo nustatytus reikalavimus, neskaidydama Pirkimo objekto į dalis, ar Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, skaidrumo ir kt. principus, kad perkantysis subjektas Pirkimo sąlygas pritaikė konkrečiam tiekėjui, o Techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2 - 5.3 punktai yra neteisėti ir nepagrįsti.

9243.

93Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškinys atmestinas.

9444.

95Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 37,50 Eur žyminio mokesčio išlaidas, paduodant atskirąjį skundą, o trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pateikė įrodymus, kad turėjo 3 932,50 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus (byla nedidelės apimties, vidutinio sudėtingumo, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka), sprendė, kad iš ieškovės UAB „TELE2“ trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“ priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 2 500 Eur.

96III.

97Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9845.

99Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „TELE2“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-07-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

10045.1.

101Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Įstatyme įtvirtintas teisės normas dėl Pirkimo objekto skaidymo į dalis. Teismas nepagrįstai ir netinkamai aiškino, kad Įstatymas neįpareigoja skaidyti pirkimo objekto į dalis, todėl perkantysis subjektas turi visišką sprendimo laisvę, taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą dėl supaprastintų pirkimų objektų skaidymo į dalis, patvirtinantį ieškovės poziciją.

10245.2.

103Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir netinkamai pritaikė procesinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d.).

10445.3.

105Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo ginčo klausimu formuojama nuoseklia teismų praktika.

10645.4.

107Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendimą motyvavo remdamasis deklaratyviais atsakovės argumentais dėl viešojo intereso užtikrinti nenutrūkstamą ryšio tiekimą apsaugos. Galimi objektyviai pagrįsti trumpalaikiai ryšio sutrikimai, perimant Pirkimo laimėtojui paslaugų teikimą, nepažeidžia viešojo intereso ir šiame kontekste šio viešojo intereso iškėlimas aukščiau už viešąjį interesą teisėtai įvykdyti Pirkimą, užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją, yra nepagrįstas.

10845.5.

109Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo byloje pareigą, o taip pat neteisėtai laikė, kad ieškovė turėjo įrodyti, jog paslaugas efektyviau buvo galima pirkti atskiromis dalimis.

11045.6.

111Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvai grindžiami prielaidomis.

11245.7.

113Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad Pirkimo sąlygose nėra įvardinta dabar naudojama įranga, su kuria susijusius kaštus tiekėjams reikalinga įsivertinti prieš teikiant pasiūlymą. Šią informaciją valdo ir turi esamas paslaugų teikėjas ir atsakovė, todėl atsakovė turėjo pareigą atskleisti šią informaciją, o esamas paslaugų teikėjas šiuo aspektu turėjo esminį pranašumą prieš kitus tiekėjus.

11445.8.

115Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vien dėl to, jog ieškovė neprašė patikslinti/ paaiškint Pirkimo sąlygų, tai sudaro pagrindą atmesti ieškovės reikalavimus. Esant ydingoms Pirkimo sąlygoms, ieškovė turėjo teisę pasirinkti ir pagrįstai pasirinko Įstatyme nustatytą savo pažeistų teisėtų interesų gynybos būdą – teikti pretenziją ir kreiptis į teismą.

11646.

117Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2018-07-27 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

11846.1.

119Perkantysis subjektas turėjo diskrecijos teisę pats nuspręsti, skaidyti Pirkimo objektą į dalis, ar ne. Dėl to perkančiojo subjekto sprendimas neskaidyti Pirkimo objekto į atskiras dalis, kaip pagrįstai konstatuota pirmosios instancijos teismo sprendime, atitinka teisinio reguliavimo reikalavimus.

12046.2.

121Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskirus pirkimus, yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir būtinas perkančiojo subjekto tikslui (vartotojų teisių užtikrinimui) pasiekti.

12246.3.

123Perkantysis subjektas išsamiai pagrindė Pirkimo objekto neskaidymo tikslingumą, t. y. nurodė objektyvias technines priežastis, dėl kurių yra netikslinga Pirkimo objektą išskaidyti į atskiras dalis. Tuo tarpu, ieškovei kyla pareiga įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą bei paneigti atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus (CPK 178 str.).

12446.4.

125Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino tai, kad Pirkimo sąlygos yra suformuluotos taip, kad būtų užtikrinta viešojo intereso apsauga.

12646.5.

127Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė nepasinaudojo teise kreiptis į perkantįjį subjektą dėl Pirkimo sąlygų nuostatų išaiškinimo, todėl laikytina, jog Techninės specifikacijos 4.14 p. nuostatos ieškovei buvo aiškios.

12847.

129Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2018-07-27 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

13047.1.

131Ieškovė, pareikšdama ieškinį, nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (Įstatymo 107 str. 3 d.), nes ieškovė, pateikdama pretenziją, praleido imperatyvų Įstatymo 108 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą 5 dienų darbo dienų terminą.

13247.2.

133Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Įstatymo nuostatos nenustato imperatyvaus reikalavimo, kad perkantysis subjektas Pirkimo sąlygose privalo nurodyti Pirkimo objekto neskaidymo į dalis priežastis, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovė turėjo teisę pats spręsti ar Pirkimo objektą skaidyti į dalis ar paslaugų teikimui pasitelkti vieną tiekėją.

13447.3.

135Nagrinėjamu atveju ieškovė nesilaikė įrodinėjimo pareigos, t. y. įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą bei paneigti atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus.

13647.4.

137Pirkimo laimėtojas privalės teikti paslaugas su jau esama įranga, kadangi šiuo Pirkimu perkamos yra paslaugos, bet ne paslaugų teikimui reikalinga įranga, taip pat Pirkimo sąlygose nėra reikalaujama, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas pakeistų esančią programinę ar techninę įrangą. Tuo atveju, jeigu Pirkimo laimėtojas negalės paslaugų teikti jau su esama įranga, tiekėjui kils poreikis atlikti esamos įrangos adaptavimą, kadangi būtent tiekėjas yra atsakingas už tinkamą paslaugų teikimą.

13847.5.

139Ieškovė nesikreipė į perkantįjį subjektą dėl Techninės specifikacijos 4.14 p. išaiškinimo, todėl darytina išvada, jog minėta nuostata ieškovei buvo aiški bei suprantama.

14048.

141Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-18 gautas ieškovės UAB „TELE2“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija, darbų ataskaitos kopija).

14249.

143Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-18 gautas trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija, atliktų darbų išklotinės kopija).

144Teisėjų kolegija

konstatuoja:

145IV.

146Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14750.

148Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

149Dėl naujų įrodymų

15051.

151Nagrinėjamu atveju ieškovė ir trečiasis asmuo Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-09-18 pateikė prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus.

15252.

153Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą ieškovės ir trečiojo asmens naujus įrodymus ir juos vertina.

154Dėl teisės normų taikymo

15553.

156Ginčo Pirkimui taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (tekste – ir Įstatymas). Pirkimas vykdomas, vadovaujantis nurodytų Įstatymu.

157Dėl Pirkimo objekto

15854.

159Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 UAB „TELE2“ pateikė kvietimą dalyvauti apklausos raštu vykdomame mažos vertės pirkime „Mobiliojo ir internetinio ryšio viešasis pirkimas”.

16055.

161Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir netinkamai aiškino, kad Įstatymas neįpareigoja skaidyti pirkimo objekto į dalis, todėl perkantysis subjektas turi visišką sprendimo laisvę, taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą dėl supaprastintų pirkimų objektų skaidymo į dalis, patvirtinantį ieškovės poziciją. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

16256.

163Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atliekant mažos vertės pirkimus taikomos šio įstatymo I skyriaus, 44, 47 straipsnių, 68 straipsnio 1 dalies, 90 straipsnio, 94 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 99 straipsnio, VI ir VII skyriaus nuostatos ir perkančiojo subjekto patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Jeigu mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas šio įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 3 dalies 1, 2 ir 4 punktuose ar 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis ar į mažos vertės neskelbiamą pirkimą kviečiamas tik vienas tiekėjas, šio įstatymo 34 straipsnio reikalavimų, išskyrus 34 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, gali būti nesilaikoma. Be to, gali būti nesilaikoma šio įstatymo 90 straipsnio reikalavimų, jeigu atliekamas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kurio numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be pridėtinės vertės mokesčio.

16457.

165Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 1S-139 patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 3.1 p., 4.1 p. numatyta, kad siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkimuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama skaidyti didelės apimties pirkimus į dalis.

16658.

167Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju vykdomas mažos vertės pirkimas komunaliniame sektoriuje, darytina pagrįsta išvada, kad nei Europos Sąjungos, nei nacionaliniame teisiniame reguliavime nėra įtvirtinta imperatyvi perkančiojo subjekto pareiga visais atvejais skaidyti Pirkimo objektą į dalis. Priešingai, nagrinėjamu atveju, vykdant mažos vertės pirkimą, kuriam netaikomi reikalavimai, susiję su Pirkimo objekto skaidymu / neskaidymu (Įstatymo 37 str. 2 d.), egzistuoja visos aplinkybės, kuriomis remiantis, perkantysis subjektas pagrįstai įgyvendino savo diskrecijos teisę apsispręsti dėl Pirkimo objekto skaidymo / neskaidymo ir priėmė sprendimą neskaidyti Pirkimo objekto į dalis bei paslaugas visa apimtimi įsigyti iš vieno tiekėjo.

16859.

169Pažymėtina, kad apeliantė, įrodinėdama priešingai, apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-891-381/2018, kadangi skiriasi Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtos bylos ir šios konkrečios bylos faktinės aplinkybės.

17060.

171Be to, apeliantė apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013-07-31 įsakymu Nr. 1S-147 patvirtintomis Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kadangi: pirma, Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime yra pateikiami paaiškinimai tik dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str., tačiau ne dėl Įstatymo 41 str., kas tik patvirtina, jog klasikiniam ir komunaliniam sektoriui taikomas skirtingas teisinis reguliavimas; antra, minėtos Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos yra nebegaliojančios. Taigi, ieškovė (apeliantė) nepagrįstai apeliaciniame skunde remiasi nurodytais Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais, kurie yra neaktualūs ir nebegaliojantys.

17261.

173Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, Pirkimui aktualus teisinis reguliavimas įtvirtina diskrecijos teise pačiam perkančiajam subjektui nuspręsti dėl Pirkimo objekto skaidymo / neskaidymo. Dėl to darytina išvada, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog perkantysis subjektas turėjo teisę pats spręsti, ar Pirkimo objektą skaidyti į dalis, ar paslaugų teikimui visa apimtimi pasitelkti vieną tiekėją.

17462.

175Be to, bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimo objektą sudarančios paslaugos (mobilaus GSM ryšio paslauga, mobilaus duomenų perdavimo paslaugos kompiuteryje, mobilaus duomenų perdavimo (telemetrija) paslauga, interneto ryšio skirtąja linija paslauga) yra technologiškai viena su kita susijusios. Tuo tarpu, Pirkimo objektą išskaidžius į dalis, techniškai nebūtų užtikrinamas sklandus visos sistemos funkcionavimas, nepertraukiamas paslaugų teikimas, kas sąlygotų ne tik finansines išlaidas atsakovei, tiekėjams, bet ir vartotojams, besinaudojantiems atsakovės paslaugomis. Atsakovė, pagrįsdama, kad Pirkimo dalys viena su kita yra technologiškai susijusios, nurodė, kad iš atsakovės vandenviečių surenkami duomenys radijo tinklu keliauja į paslaugos tiekėjo mobilaus ryšio modemus, iš kurių duomenys per skirtąją liniją keliauja į tiekėjo maršrutizatorių, iš kurio vandenviečių duomenys laidu perduodami į atsakovės serverį. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Pirkimo objektą sudarančios paslaugos yra viena su kita technologiškai susijusios, sudaro bendrą sistemą bei užtikrina sklandų jos veikimą

17663.

177Byloje esantys duomenys patvirtina atsakovės teiginius, kad nustatyta, kad Pirkimo objekto išskaidymas į dalis apsunkintų Pirkimo sutarties vykdymą, t. y. atskirų Pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir tokiu atveju perkantysis subjektas privalėtų derintis su atskirais tiekėjais, kas keltų riziką, jog Pirkimo sutartys būtų vykdomos netinkamai.

17864.

179Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskirus pirkimus yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir yra būtinas perkančiojo subjekto tikslui (vartotojų teisių užtikrinimui) pasiekti.

180Dėl Pirkimo sąlygų

18165.

182Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad Pirkimo sąlygose nėra įvardinta dabar naudojama įranga, su kuria susijusius kaštus tiekėjams reikalinga įsivertinti prieš teikiant pasiūlymą. Apeliantės teigimu, šią informaciją valdo ir turi esamas paslaugų teikėjas ir atsakovė, todėl atsakovė turėjo pareigą atskleisti šią informaciją, o esamas paslaugų teikėjas šiuo aspektu turėjo esminį pranašumą prieš kitus tiekėjus.

18366.

184Ieškovė nepateikė ir byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreipėsi ir atsakovė atsisakė atskleisti informaciją apie naudojamą įrangą.

18567.

186Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškove, kad Pirkimo sąlygų 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. numato, kad išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, patirs naujas tiekėjas, tačiau tai nereiškia, jog Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, nes šias tiekėjo prisijungimo ir kt. išlaidas negali prisiimti perkantysis subjektas. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai nustatė, kad paslaugų teikimui nėra perkama įranga ir sąlygose nereikalaujama, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas pakeistų esančią programinę ar techninę įrangą, todėl Pirkimo paslaugos bus teikiamos su esama atsakovės įranga, o šiai įrangai netinkant tiekėjui, paties tiekėjo įranga. Kadangi tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, todėl jis privalo spręsti dėl įrangos adaptavimo ir/ar keitimo, kas, neatmestina, gali įtakoti pasiūlymo kainą ir šią riziką turi prisiimti visi tiekėjai.

18768.

188Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Pirkimo sąlygose nereikalauja, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas pakeistų perkančiojo subjekto programinę ar techninę įrangą, t. y. Pirkimo laimėtojas privalės teikti paslaugas su esama įranga. Tuo atveju, jeigu Pirkimo laimėtojo teikiamos paslaugos negalės tinkamai veikti su perkančiojo subjekto turima įranga - jis savo lėšomis ir perkančiojo subjekto nurodytomis sąlygomis privalės atlikti įrangos adaptavimą ir / arba keitimą.

18969.

190Teisėjų kolegijos vertinimu, jeigu Pirkimo laimėtojo paslaugų teikimui yra reikalingas atitinkamos įrangos įsigijimas ir / ar pakeitimas, kadangi konkretaus subjekto paslaugos negali būti teikiamos su perkančiojo subjekto turima įranga, paslaugų teikėjas turi prisiimti su tuo susijusią riziką, kuri įvertinama rengiant ir teikiant pasiūlymą Pirkime, apskaičiuojant pasiūlymo kainą.

19170.

192Dėl nurodytų aplinkybių paslaugų teikimo kaštų, susijusių su paslaugų teikėjo pasikeitimu, perkėlimas naujam paslaugos teikėjui, nepriklausomai nuo to, kad esamas paslaugų teikėjas, laimėjęs Pirkimą, galimai šių kaštų nepatirtų, nėra savaime neteisėtas.

19371.

194Apeliantė, teigdama, jog Pirkimo sąlygose nurodytas SIM kortelės perjungimo laikas yra nepakankamas, nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo pareigą šalys įgyvendina nurodydamos teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdamos ir pateikdamos teismui įrodymus. Ieškovei nepateikus jos poziciją galinčių pagrįsti įrodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai ieškinį atmetė.

19572.

196Teisingas pirmosios instancijos teismo vertinimas, kad atsakovei UAB „Utenos vandenys“ nematant vandenviečių veiklos, operatyviai nepastebėjus galimų sutrikimų, avarijų, ilgesnis ryšio perjungimo laiko nustatymas gali turėti įtakos atsakovės vartotojams teikiamas paslaugas, galimai pažeistų jų teises. Be to, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, ar tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

19773.

198Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad Pirkimo sąlygos nėra pritaikytos vienam ar konkrečiam tiekėjui.

19974.

200Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog Pirkimo sąlygos yra suformuluotos taip, kad būtų užtikrinta viešojo intereso apsauga.

201Dėl teismų praktikos

20275.

203Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo ginčo klausimu formuojama nuoseklia teismų praktika.

20476.

205Teisėjų kolegija pažymi, kad draudimas kaip precedentu vadovautis teismų sprendimais, priimtais faktinėmis aplinkybėmis skirtingose bylose, yra įtvirtintas ir teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kuriu faktinės aplinkybės yra tapačios bylose, kuriose buvo sukurtas precedentas, ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105-219/2017). Apeliantė neteisingai remiais jos apeliaciniame skunde nurodyta teismų praktika, kadangi nagrinėjamu atveju neegzistuoja abi nurodytos aplinkybės (sprendžiamas tapatus teisės klausimas, taip pat sutampa faktinės aplinkybės).

20677.

207Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai vadovavosi teismų praktika.

208Dėl įrodymų vertinimo

20978.

210Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).

21179.

212Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

21380.

214Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas teisingai ir visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė. Dėl to laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvai grindžiami prielaidomis, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą motyvavo remdamasis deklaratyviais atsakovės argumentais dėl viešojo intereso užtikrinti nenutrūkstamą ryšio tiekimą apsaugos.

215Dėl šalių įrodinėjimo pareigos

21681.

217Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo byloje pareigą, o taip pat neteisėtai laikė, kad ieškovė turėjo įrodyti, jog paslaugas efektyviau buvo galima pirkti atskiromis dalimis.

21882.

219Apeliantė nepagrįstai sutapatina atsakovės pareigą įrodyti Pirkimo objekto neskaidymo būtinybę su apeliantės pareiga įrodyti ieškiniu keliamų reikalavimų pagrįstumą. Ieškovė (apeliantė) apeliaciniame skunde klaidingai aiškina, kad pirmosios instancijos teismas tariamai netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, perkeldamas įrodinėjimo pareigą dėl Pirkimo objekto skaidymo į dalis ieškovei.

22083.

221Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str., 182 str.), kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.).

22284.

223Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovė nepateikė duomenų, paneigiančių atsakovės teiginius, jog Perkamo objekto dalys yra techniškai susijusios bei neįrodė, jog Pirkimo objektą išskaidyti į dalis būtų ekonomiškiau, racionaliau ir tai užtikrintų sklandų ir operatyvų paslaugų teikimą bei viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepaneigė atsakovės pareigos pagrįsti, įrodyti Pirkimo objekto neskaidymo tikslingumo, bet nurodė, kad ieškovė, nesutikdama su perkančiojo subjekto sprendimu neskaidyti Pirkimo objekto į dalis ir tokio sprendimo pagrindu, nepaneigė atsakovės nurodytų argumentų.

22485.

225Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovė išsamiai pagrindė Pirkimo objekto neskaidymo tikslingumą, t. y. procesiniuose dokumentuose nurodė objektyvias technines priežastis, dėl kurių yra netikslinga Pirkimo objektą išskaidyti į atskiras dalis. Tuo tarpu, ieškovei kyla pareiga įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą bei paneigti atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus (CPK 178 str.).

22686.

227Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė ieškinio reikalavimų pagrįstumo bei nepaneigė atsakovės argumentų, pagrįstai konstatavo, jog ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

22887.

229Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą.

230Dėl Techninės specifikacijos 4.14 p.

23188.

232Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vien dėl to, jog ieškovė neprašė patikslinti/ paaiškinti Pirkimo sąlygų, tai sudarė pagrindą atmesti ieškovės reikalavimus. Esant ydingoms Pirkimo sąlygoms, ieškovė turėjo teisę pasirinkti ir pagrįstai pasirinko Įstatyme nustatytą savo pažeistų teisėtų interesų gynybos būdą – teikti pretenziją ir kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus šiuos apeliantės teiginius.

23389.

234Pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodyta, kad konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 4.14 p. nustatyta, kad nutolusių objektų konfigūravimą, jei tai būtina, atlieka tiekėjas ar jo subrangovai per neilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turi „perkrauti“, iš naujo aktyvuoti ryšį su nurodytu tašku – laikas iki 1 val. Nurodyta sąlyga yra pakankamai aiški. Pažymėtina, kad ieškovė yra verslininkė, savo veiklos profesionalė.

23590.

236Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, įvertinusi tai, kad jai iš Techninės specifikacijos 4.14 p. nuostatų nėra aišku, ką reiškia šiame punkte nurodytas perkrovimas, veikdama kaip apdairi ir rūpestinga profesionalė, galėjo ir turėjo kreiptis į perkantįjį subjektą dėl Techninės specifikacijos 4.14 p. nuostatų paaiškinimo. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovei nesikreipus į atsakovę dėl jų išaiškinimo, minėta sąlyga ieškovei buvo aiški ir suprantama.

237Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

23891.

239Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

240Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

24192.

242Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

24393.

244Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Panevėžio apygardos teismo 2018-07-27 sprendimas paliktinas nepakeistu.

245Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

24694.

247Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

24895.

249Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „TELE2“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

25096.

251Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė priteisti iš ieškovės UAB „TELE2“ 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25297.

253Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijų 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

25498.

255Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės (apeliantės) trečiajam asmeniui priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 000 Eur.

25699.

257Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

258Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

259Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

260Priteisti iš ieškovės UAB „TELE2“, j. a. k. 111471645, trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“, 110688998, vieną tūkstantį eurų (1 000 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „TELE2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB „Utenos... 10. 3.... 11. Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, Pirkimo objektas nepagrįstai ir... 12. 4.... 13. Ieškovė pažymėjo, kad 2018-05-08 pateikė atsakovei UAB „Utenos... 14. 5.... 15. Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, esamam paslaugų teikėjui sudaromos... 16. 6.... 17. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė priėmė UAB „TELE2“ pretenziją, ją... 18. 7.... 19. Ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, atsakovei nebuvo būtinumo neskaidyti... 20. 8.... 21. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 22. 9.... 23. Atsakovės teigimu, ieškinys yra pareikštas nesilaikius ikiteisminės ginčų... 24. 10.... 25. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad pretenzija buvo ginčijamos... 26. 11.... 27. Atsakovės UAB „Utenos vandenys“ teigimu, Įstatymas nenumato imperatyvios... 28. 12.... 29. Atsakovė laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad Pirkimo sąlygos yra... 30. 13.... 31. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygos vienodai... 32. 14.... 33. Atsakovė nurodė, kad Techninės specifikacijos 4.14. p. nurodyta nuostata... 34. 15.... 35. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad esant Pirkimo sąlygų... 36. 16.... 37. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo objektą sudarančios paslaugos (mobilaus GSM... 38. 17.... 39. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad kvietimą dalyvauti Pirkime... 40. 18.... 41. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė ieškinį atmesti. Sutiko su... 42. 19.... 43. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pažymėjo, kad Pirkimo objekto... 44. II.... 45. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 46. 20.... 47. Panevėžio apygardos teismas 2018-07-27 sprendimu nusprendė UAB „TELE2“... 48. 21.... 49. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 UAB... 50. 22.... 51. Teismas konstatavo, kad byloje nustatyta, kad pasiūlymą UAB „TELE2“... 52. 23.... 53. Teismas nurodė, kad tiekėjas, net praleidęs nustatytą procedūrinį... 54. 24.... 55. Teismas pagal bylos duomenis darė išvadą, kad UAB „TELE2“ praleistas... 56. 25.... 57. Teismas nurodė, kad ieškovės UAB „TELE2“ teigimu, atsakovė UAB... 58. 26.... 59. Teismas nustatė, kad pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą... 60. 27.... 61. Teismas pažymėjo, kad tiek atsakyme į ieškovės UAB „TELE2“... 62. 28.... 63. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ teikia geriamojo... 64. 29.... 65. Teismo vertinimu, esant keliems tiekėjams didėtų atskirų sistemos dalių... 66. 30.... 67. Teismas konstatavo, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu... 68. 31.... 69. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų reikalavimais... 70. 32.... 71. Teismas nurodė, kad iš Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos matyti, kad... 72. 33.... 73. Teismas sutiko su ieškove, kad Pirkimo sąlygų 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. numato,... 74. 34.... 75. Teismas vertino kritiškai ieškovės teiginius, kad Pirkimo sąlygos... 76. 35.... 77. Teismas nustatė, kad paslaugų teikimui nėra perkama įranga ir sąlygose... 78. 36.... 79. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „TELE2“ negalės... 80. 37.... 81. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės teiginį, kad atsakovei UAB „Utenos... 82. 38.... 83. Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB „TELE2“ neįrodė, jog Pirkimo... 84. 39.... 85. Teismo vertinimu, atsakovei UAB „Utenos vandenys“ nematant vandenviečių... 86. 40.... 87. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei nepateikus įrodymų, jog... 88. 41.... 89. Teismas sutiko su atsakovės, trečiojo asmens teiginiais, jog esant... 90. 42.... 91. Teismas konstatavo, kad ieškovė UAB „TELE2“ neįrodė savo reikalavimų... 92. 43.... 93. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškinys... 94. 44.... 95. Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 37,50 Eur žyminio mokesčio išlaidas,... 96. III.... 97. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 98. 45.... 99. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „TELE2“ prašo panaikinti Panevėžio... 100. 45.1.... 101. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Įstatyme įtvirtintas... 102. 45.2.... 103. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir netinkamai pritaikė procesinės... 104. 45.3.... 105. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo ginčo klausimu... 106. 45.4.... 107. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendimą motyvavo remdamasis... 108. 45.5.... 109. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo byloje... 110. 45.6.... 111. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvai grindžiami prielaidomis.... 112. 45.7.... 113. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad Pirkimo sąlygose... 114. 45.8.... 115. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vien dėl to, jog... 116. 46.... 117. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo... 118. 46.1.... 119. Perkantysis subjektas turėjo diskrecijos teisę pats nuspręsti, skaidyti... 120. 46.2.... 121. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės nurodytos... 122. 46.3.... 123. Perkantysis subjektas išsamiai pagrindė Pirkimo objekto neskaidymo... 124. 46.4.... 125. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino tai, kad Pirkimo sąlygos... 126. 46.5.... 127. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė nepasinaudojo... 128. 47.... 129. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“... 130. 47.1.... 131. Ieškovė, pareikšdama ieškinį, nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų... 132. 47.2.... 133. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Įstatymo nuostatos... 134. 47.3.... 135. Nagrinėjamu atveju ieškovė nesilaikė įrodinėjimo pareigos, t. y. įrodyti... 136. 47.4.... 137. Pirkimo laimėtojas privalės teikti paslaugas su jau esama įranga, kadangi... 138. 47.5.... 139. Ieškovė nesikreipė į perkantįjį subjektą dėl Techninės specifikacijos... 140. 48.... 141. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-18 gautas ieškovės UAB „TELE2“... 142. 49.... 143. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-18 gautas trečiojo asmens UAB „Bitė... 144. Teisėjų kolegija... 145. IV.... 146. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 147. 50.... 148. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 149. Dėl naujų įrodymų ... 150. 51.... 151. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir trečiasis asmuo Lietuvos apeliaciniam teismui... 152. 52.... 153. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą... 154. Dėl teisės normų taikymo ... 155. 53.... 156. Ginčo Pirkimui taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 157. Dėl Pirkimo objekto ... 158. 54.... 159. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27... 160. 55.... 161. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir netinkamai... 162. 56.... 163. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimas gali būti atliekamas... 164. 57.... 165. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 1S-139... 166. 58.... 167. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju vykdomas mažos vertės pirkimas... 168. 59.... 169. Pažymėtina, kad apeliantė, įrodinėdama priešingai, apeliaciniame skunde... 170. 60.... 171. Be to, apeliantė apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi ir Viešųjų... 172. 61.... 173. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, Pirkimui aktualus teisinis... 174. 62.... 175. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimo objektą sudarančios paslaugos... 176. 63.... 177. Byloje esantys duomenys patvirtina atsakovės teiginius, kad nustatyta, kad... 178. 64.... 179. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios... 180. Dėl Pirkimo sąlygų ... 181. 65.... 182. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad... 183. 66.... 184. Ieškovė nepateikė ir byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreipėsi ir... 185. 67.... 186. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškove, kad... 187. 68.... 188. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Pirkimo sąlygose nereikalauja, kad... 189. 69.... 190. Teisėjų kolegijos vertinimu, jeigu Pirkimo laimėtojo paslaugų teikimui yra... 191. 70.... 192. Dėl nurodytų aplinkybių paslaugų teikimo kaštų, susijusių su paslaugų... 193. 71.... 194. Apeliantė, teigdama, jog Pirkimo sąlygose nurodytas SIM kortelės perjungimo... 195. 72.... 196. Teisingas pirmosios instancijos teismo vertinimas, kad atsakovei UAB „Utenos... 197. 73.... 198. Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad Pirkimo... 199. 74.... 200. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad... 201. Dėl teismų praktikos ... 202. 75.... 203. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikytini nepagrįstais... 204. 76.... 205. Teisėjų kolegija pažymi, kad draudimas kaip precedentu vadovautis teismų... 206. 77.... 207. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 208. Dėl įrodymų vertinimo ... 209. 78.... 210. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie... 211. 79.... 212. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina... 213. 80.... 214. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios... 215. Dėl šalių įrodinėjimo pareigos ... 216. 81.... 217. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė... 218. 82.... 219. Apeliantė nepagrįstai sutapatina atsakovės pareigą įrodyti Pirkimo objekto... 220. 83.... 221. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis... 222. 84.... 223. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog... 224. 85.... 225. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovė išsamiai... 226. 86.... 227. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė... 228. 87.... 229. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 230. Dėl Techninės specifikacijos 4.14 p. ... 231. 88.... 232. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 233. 89.... 234. Pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodyta, kad konkurso sąlygos gali būti... 235. 90.... 236. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, įvertinusi tai, kad jai iš... 237. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 238. 91.... 239. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 240. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 241. 92.... 242. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 243. 93.... 244. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 245. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 246. 94.... 247. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 248. 95.... 249. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 250. 96.... 251. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė priteisti iš ieškovės UAB... 252. 97.... 253. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77... 254. 98.... 255. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad... 256. 99.... 257. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 258. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 259. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą palikti... 260. Priteisti iš ieškovės UAB „TELE2“, j. a. k. 111471645, trečiajam...