Byla 1A-38-651/2020
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 18 d. nuosprendžio, kuriuo V. C. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 straipsnio 2 dalyje, ir nuteistas 30 (trisdešimt) parų arešto bausme

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės, Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Editos Lapinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo

2V. C. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 18 d. nuosprendžio, kuriuo V. C. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 straipsnio 2 dalyje, ir nuteistas 30 (trisdešimt) parų arešto bausme.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė V. C. paskirta – areštas 20 (dvidešimčiai) parų. Bausmę nurodyta atlikti areštinėje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

71.

8Nuteistasis V. C. nuteistas už tai, kad smurtaudamas nežymiai sutrikdė šeimos nario sveikatą: jis, 2019 m. balandžio 10 d., apie 14.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ) namo bute, kurio numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, K., konflikto metu savo sutuoktinę H. G. ne mažiau kaip 7 kartus pastūmė, dėl ko ji nugriuvo ant žemės, bei tyčia du kartus delnu sudavė į kairę veido pusę, ir du kartus delnu sudavė į dešinės pusės lūpų sritį, bei keliu spyrė į pilvo sritį, tuo padarydamas poodines kraujosruvas kairio skruosto, kairio žando, dešinio lūpų kampo, abipus dilbių, dešinio riešo, abipus kelių sąnarių srityse ir dešinės blauzdos srityse, poodinę kraujosruvą su odos nubrozdinimu kairės pėdos srityje, odos nubrozdinimą dešinės alkūnės srityje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

92.

10Klaipėdos apylinkės teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, paties nuteistojo prisipažinimą, 2019 m. lapkričio 18 d. nuosprendžiu pripažino, jog V. C. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką.

112.1.

12Skirdamas bausmę teismas vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikų pavojingumo laipsnį, įvertino nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas), asmenybę charakterizuojančius duomenis ir sprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti už padarytą nusikalstamą veiką kaltinamajam paskyrus bausmės rūšį – areštą, jos dydį nustatant mažesnį nei šios bausmės vidurkis, numatytas BK 49 straipsnio 3 dalyje.

13II.

14Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

153.

16Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nuosprendį, tačiau iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis V. C. iš esmės nesutinka su paskirta bausme ir prašo paskirti minimalią arešto bausmę arba šią bausmę pakeisti į piniginę baudą. Nurodo, kad jis nusikalstamą veiką padarė iš pavydo ir jos neplanavo, tačiau dėl to labai gailisi ir patikina, kad anksčiau taip niekada nesielgė. Nurodo, kad teismas nors jį charakterizavo teigiamai, tačiau paskyrė per griežtą bausmę. Teismas nurodė tik jo atsakomybę sunkinančias aplinkybes, ignoruodamas BK 54 straipsnio 2 dalies nuostatą. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik tuo, kad jis teistas, nedirba ir visiškai nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad vykdo individualią veiklą ir gyvena iš teisėtai gaunamų pajamų. Tvirtina, kad paskirta arešto bausmė visiškai sutrikdytų jo darbinę veiklą ir dėl to patirtų nuostolių, negalėtų dengti įsiskolinimų pagal priteistus ieškinius. Teigia, kad teismas netinkamai taikė BK 61 straipsnio 4 dalies nuostatą. Be to, nurodo, kad teismas pažeidė BPK 20 straipsnio nuostatas, neatliko BPK 242 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų.

174.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūra Klaipėdos apylinkės prokuratūra prašo apeliacinį skundą atmesti. Sąlygų taikyti švelnesnę bausmę nei numato įstatymas, nėra jokio pagrindo. Apylinkės teismo skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė yra pagrįsta ir teisinga.

19III.

20Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.

215.

22Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti.

236.

24Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo kaltės. Nuteistojo nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas. Pats apeliantas nusikalstamos veikos kvalifikacijos neginčija, prašo sušvelninti paskirtą bausmę, todėl teisėjų kolegija dėl nuteistojo kaltės nepasisako (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

257.

26Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Be to, skirdamas bausmę, teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 straipsnio 2 dalis).

278.

28Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 straipsnyje, nepažeidė. Kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo apeliantui paskirta arešto bausme ir jos dydžiu. Įvertinus apeliacinio skundo argumentus daryti priešingą išvadą, nėra pagrindo.

299.

30Už BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą gali būti skiriami viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Nuteistajam buvo paskirta ne pati griežčiausia bausmė – areštas. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes. Teismas, priešingai nei tvirtina apeliantas, įvertino nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas), įvertino jo charakteristiką: teistas, nusikaltimą padarė teistumui neišnykus. Apylinkės teismas nurodė, kad nuteistasis niekur nedirba, tačiau apeliantas tvirtina, kad vykdo individualią veiklą ir pateikė 2019 m. rugsėjo 17 d prašymą įregistruoti/nutraukti individualią veiklą ir/ar pakeisti kontaktinius duomenis. Tačiau šis prašymas neįrodo, kad nuteistasis tikrai užsiima individualia veikla ir gauna teisėtas pajamas. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuteistasis yra vedęs, tačiau kaip pats nurodė su sutuoktine kartu negyvena (b. l. 57-58), išlaikomų asmenų neturi. Taigi nustatyti duomenys leidžia teigti, kad nuteistojo socialiniai ryšiai nėra tvirti.

3110.

32Apeliaciniame skunde akcentuoja, kad teismas pažeidė BK 61 straipsnio 4 dalies nuostatą, tačiau su tuo visiškai nesutiktina, nes apylinkės teismas, nustatęs vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir vieną jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, paskyrė arešto bausmę, kurios dydis yra netgi mažesnis nei šios bausmės vidurkis, numatytas BK 49 straipsnio 3 dalyje. Taigi tvirtinti, kad teismas neįvertino jo atsakomybę lengvinančios aplinkės ir paskyrė per griežtą bausmę, nėra jokio teisinio pagrindo. Kolegijos vertinimu, būtent parinkta bausmės rūšis – areštas, paskiriant jos dydį mažesnį nei numatytas šios bausmės vidurkis, yra teisinga ir pagrįsta. Būtent tokia bausmės rūšis atitinka ne tik padaryto nusikaltimo pavojingumą, bet ir nuteistojo asmenybę. Kaip matyti, nuteistajam anksčiau buvo paskirta ir laisvės atėmimo bausmė, iš įkalinimo įstaigos paleistas 2019 m. vasario 7 d., tačiau net pati griežčiausia laisvės atėmimo bausmė nesustabdė nuteistojo nuo nusikaltimų darymo, todėl manyti, kad nuteistajam turėtų poveikį švelnesnė bausmės rūšis, numatyta BK 140 straipsnio 2 dalyje, nėra jokio pagrindo. Be to, įvertinus ne tik nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, bet ir nustatytą vieną jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, skirti minimalią arešto bausmės trukmę, taip pat nebuvo jokio pagrindo. Be kita ko, buvo taikyta BK 641 straipsnio nuostata ir bausmė sumažinta vienu trečdaliu. Taigi dar labiau švelninti bausmę nėra jokio pagrindo. Jokių duomenų, kurie leistų abejoti apylinkės teismo paskirta bausmės rūšimi bei jos dydžiu, apeliantas nenurodė, kolegija jų taip pat neįžvelgia.

3311.

34Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo jam vietoje arešto bausmės paskirti baudą, tačiau tokia bausmės rūšis nenumatyta BK 140 straipsnio 2 dalies sankcijose. Vadinasi, norint nuteistajam skirti baudą, būtina vertinti galimybę paskirti švelnesnę bausmę nei numatyta straipsnio sankcijoje (BK 54 straipsnio 3 dalie, 62 straipsnis). Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį gali būti paskirta švelnesnė bausmė nei numatyta sankcijoje jeigu sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.). Teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę tik nustatęs, kad yra vienas iš pagrindų, nurodytų BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje labai aiškiai nurodo, jog privalo būti nustatyta BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų visuma (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-379/2010). Analizuojamu atveju nėra jokio pagrindo manyti, kad sankcijoje numatytų bausmių paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Pirmosios instancijos teismas nustatė ne tik vieną nuteistosios atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), tačiau nustatyta ir atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). V. C. ne kartą teistas, iš įkalinimo įstaigos paleistas 2019 m. vasario 7 d. ir nuo 2019 m. kovo 22 įtrauktas į probuojamųjų asmenų duomenų registrą. Nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė 2019 m. balandžio 10 d. – nuo paleidimo iš įkalinimo įstaigos praėjus vos keliems mėnesiams. Taigi nenustatyta jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą svarstyti klausimą dėl švelnesnės nuobaudos paskyrimo ar manyti, kad straipsnio sankcijoje numatytų galimų bausmių rūšių paskyrimas asmeniui už jo padarytą nusikalstamą veiką aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nėra. Priešingai, parinkta viena iš griežčiausių BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytų bausmių rūšių – areštas atitinka nuteistojo asmenybę bei padaryto nusikaltimo pavojingumą.

3512.

36Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė BPK 20 straipsnio nuostatą, nes neatliko BPK 242 straipsnio 1 dalyje numatytų veiksmų. Tačiau nurodytina, kad baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 straipsnis). Po kaltinamojo akto paskelbimo kaltinamasis V. C. visiškai pripažino padaręs nusikalstamą veiką, pageidavo tuoj pat duoti parodymus ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Esant tokioms aplinkybėms bei prokurorui sutikus, teismas, vadovaudamasis BPK 273 straipsniu, visiškai pagrįstai netyrė kitų įrodymų, todėl teigti, kad buvo pažeistos BPK 20 straipsnio nuostatos, nėra jokio pagrindo.

3713.

38Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nei savo rūšimi, nei dydžiu paskirta bausmė nėra per griežta, ji paskirta įvertinus visas būtinas sąlygas, atitinka nuteistojo asmenybę bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistajam paskirta bausmė individualizuota teisingai, t. y. nepažeidžiant BK 41 ir 54 straipsniuose nustatytų nuostatų. Apeliacinio skundo argumentai nesukelia abejonių dėl pirmosios instancijos teismo bausmės rūšies bei jos dydžio parinkimo pagrįstumo nuteistajam, todėl sušvelninti paskirtą bausmę nėra jokio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40atmesti nuteistojo V. C. apeliacinį skundą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. C. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 1.... 8. Nuteistasis V. C. nuteistas už tai, kad smurtaudamas nežymiai sutrikdė... 9. 2.... 10. Klaipėdos apylinkės teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, paties... 11. 2.1.... 12. Skirdamas bausmę teismas vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais,... 13. II.... 14. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 15. 3.... 16. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 17. 4.... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūra Klaipėdos... 19. III.... 20. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.... 21. 5.... 22. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3... 23. 6.... 24. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 25. 7.... 26. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 27. 8.... 28. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, daro... 29. 9.... 30. Už BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą gali būti skiriami... 31. 10.... 32. Apeliaciniame skunde akcentuoja, kad teismas pažeidė BK 61 straipsnio 4... 33. 11.... 34. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo jam vietoje arešto bausmės paskirti... 35. 12.... 36. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė BPK 20 straipsnio... 37. 13.... 38. Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 40. atmesti nuteistojo V. C. apeliacinį skundą....