Byla 2-476-513/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Astai Baristienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Promodus“ bankroto administratorės UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ įgaliotai atstovei D. S., atsakovui G. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Promodus“ ieškinį atsakovui G. N. dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

22013-02-01 teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Promodus“ ieškinį atsakovui G. N., juo ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 220 888 Lt turtinės žalos atlyginimą. Nurodo, kad atsakovas nevykdė 2012-03-21 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-906-370/2012 nustatyto įpareigojimo BUAB „Promodus“ bankroto administratorei UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ perduoti visus įmonės dokumentus ir įmonės turtą. BUAB „Promodus“ turtas pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, buvo 220 888 Lt vertės ir tokios vertės turtas buvo bendrovės dispozicijoje. Atsakovui 2012-09-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-906-370/2012 buvo skirta 10 000 Lt bauda už minėto įpareigojimo nevykdymą. 2012-07-18 atsakovas perdavė administratorei tik bendrovės antspaudą. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu ir atsakingu asmeniu už bendrovei priklausančių pinigų bei turto valdymą, naudojimąsi ir disponavimą juo, pasisavindamas minėtas pinigines lėšas bei turtą, savo kalta veika padarė žymią žalą tiek bendrovei, tiek jos kreditoriams. Atsakovo, veikusio kaip ieškovės vadovo, civilinė atsakomybė yra deliktinio pobūdžio, todėl atsakovo veiksmams vertinti taikytinos CK 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalys. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu ir atsakingu asmeniu už bendrovei priklausančių pinigų bei turto valdymą, naudojimąsi ir disponavimą juo, pasisavindamas minėtas pinigines lėšas bei turtą (neperduodamas jų bankroto administratoriui, nepateikdamas jų teisėto realizavimo ar išleidimo dokumentų) atliko neteisėtus veiksmus. Atsakovo kaltė šiuo atveju yra preziumuojama (b. l. 2–5).

3Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą. Teismas 2013-02-01 nutartimi ieškovės prašymą nutarė tenkinti ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant pareikšto ieškinio 220 888 Lt reikalavimo sumos, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, tačiau atsakovui leidžiant atsiskaityti su ieškove BUAB „Promodus“ (b. l. 15–16).

4Ieškovės atstovė teismo posėdyje prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad 51 332 Lt suma mažina prašomą priteisti žalos atlyginimo dydį, t. y. 162 543 Lt, ir supranta ieškinio reikalavimo atsisakymo teisines pasekmes. Paaiškina, kad 51 332 Lt suma yra bankrutavusios Latvijos įmonės (debitorės) skola BUAB „Promodus“. Už šią sumą UAB „Promodus“ atliko Latvijos įmonei baldų montavimo darbus. Prie perduotų dokumentų nėra duomenų apie bendrovės skolas, debitorius, ilgalaikio ir/ar trumpalaikio turto nurašymo aktų. Perduoti dokumentai už 2003–2010 m. laikotarpį susiję su bendrovės darbuotojų darbu įmonėje (darbo sutartys ir kt.). Bendrovė veiklą realiai vykdė iki 2010 m. Remiantis bendrovės 2008 m., 2010 m. balansų duomenimis, nesant pateiktam 2009 m. balansui, bendrovės vadovas galėjo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą 2010 m. gegužės mėnesį, tačiau to nedarė. Ginčo suma laiko 162 543 Lt, ji iš esmės yra vadovo skola įmonei. Šios sumos iššifravimo duomenų pagal administratorei parduotus dokumentus nenustatė.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie bylos iškėlimą, bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atsakovas informuotas tinkamai viešo paskelbimo būdu (b. l. 37, 38).

6Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Negali paaiškinti, iš ko konkrečiai susideda kaip bendrovės vadovo skola įmonei traktuotina ir 2010 m. balanse nurodyta 162 543 Lt suma. Nurodo, kad bendrovė ilgą laiką dirbo ir su Anglijos prekybos tinklu, vykdė bendrus projektus ir tam buvo reikalingos lėšos. Kaip įmonės buhalterė fiksavo dokumentuose bendrovės skolas ir pajamas, jis nesidomėjo ir nežino, ar įmonės veiklos pabaigoje į apskaitą buvo įrašyti visi buhalterei perduodami dokumentai. Neturėdamas galimybės atgauti įmonės kompiuterio su įmonės buhalterija negali patvirtinti, jog 2009–2010 m. balansas realiai atspindi išlaidų ir pajamų santykį. Turi pakankamai daug jo, kaip vadovo, išlaidas patvirtinančių įrodymų dėl važiavo į komandiruotes, derybų su galimais užsakovais ir šios išlaidos turi būti įtrauktos į apskaitą.

7Ieškinys dėl 162 543 Lt žalos atlyginimo priteisimo tenkintinas, kita bylos dalis nutrauktina.

8Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21nutartimi UAB „Promodus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (b. l. 6–7). Atsakovas G. N. laikotarpiu nuo 2003-11-03 iki 2012-04-10, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo, buvo UAB „Promodus “ direktoriumi. Iš 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „Promodus“ balanso nustatyta, kad įmonės ilgalaikis turtas sudarė 7 000 Lt (transporto priemonė), 213 888 Lt – trumpalaikis turtas, 151 608 Lt – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, 139 646 Lt prekybos skolos tiekėjams, 54 332 Lt – pirkėjų įsiskolinimas, 162 543 Lt – kitos gautinos sumos (b. l. 13–14). Iškėlus bankroto bylą, atsakovas buvo įpareigotas UAB „Promodus“ turtą ir dokumentus perduoti bankroto administratoriui (b. l. 6–7). 2012-09-12 nutartimi UAB „Promodus“ direktoriui (atsakovui) G. N. skirta 10 000 Lt bauda už nustatyto įpareigojimo nevykdymą (b. l. 8). Teismas nustatė, kad bankrutuojančios įmonės direktorius G. N. neįvykdė nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21 nutarties perduoti bankroto administratoriui dokumentus ir turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21 nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir net bankroto administratorei 2012-07-12 tiesiogiai įteikus atskirą reikalavimą. BUAB „Promodus” direktorius perdavė tik įmonės antspaudą, gavęs pranešimą apie teismo posėdį dėl baudos skyrimo, teismo nutarties taip pat neįvykdė, į teismo posėdį neatvyko, jokių nutarties nevykdymo priežasčių nenurodė. Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-906-370/2012 nutarė UAB „Promodus“ likviduoti dėl bankroto. Bankroto byloje yra patvirtinti 121 995,16 Lt kreditiniai reikalavimai. Klaipėdos apygardos teismas 2013-06-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-451-479/2013 tenkino likviduojamos UAB „Promodus“ administratorės UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymą ir apribojo likviduojamos UAB „Promodus“ direktoriui G. N. teises 3 (trejus) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas (LITEKO – Lietuvos teismų informacinės sistemos, duomenys).

9Ieškovė BUAB „Promodus“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 220 888 Lt žalos atlyginimo. Teismo posėdyje ieškinio reikalavimą sumažino iki 162 543 Lt, motyvuodama tuo, kad dėl 51 332 Lt sumos ieškinio atsisako, nustačiusi, jog BUAB „Promodus“ debitorė (skolininkė šiai sumai) Latvijos įmonė bankrutavo. Ginčo žalą ieškovė grindžia vadovaudamasi tuo, jog atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „Promodus“ direktoriumi, taigi asmeniu, atsakingu už bendrovei priklausančių pinigų bei turto valdymą, naudojimąsi ir disponavimą juo, pasisavino minėtas pinigines lėšas bei turtą (neperdavė jų bankroto administratoriui, nepateikė jų teisėto realizavimo ar išleidimo dokumentų), t. y. atliko neteisėtus veiksmus ir savo kalta veika padarė žalą tiek bendrovei, tiek jos kreditoriams. Prašomą priteisti žalos atlyginimą ieškovė grindžia deliktine atsakovo atsakomybe, preziumuodama kaltę.

10Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu, todėl administracijos vadovo ir bendrovės santykiams daugiau būdingi atstovavimo pagal įstatymą bruožai; vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reglamentuoti (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1, 4, 6, 8 d., CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1–3 d., 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Taigi bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

11CK 2.82 str. 2 d. numatyta, kad kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą, jeigu steigimo dokumentuose ir juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta kitokia organų struktūra. Pagal nagrinėjamos bylos duomenis, atsakovas buvo UAB „Promodus“ vienasmeniu valdymo organu, atsakingu už finansinės atskaitomybės sudarymą, juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą (CK 2.82 str. 3 d.). Bendrovės vadovas – vienasmenis bendrovės valdymo organas, be to, yra atsakingas už kasdienę įmonės veiklą, taip pat ir už įmonėje esantį turtą, pinigus kasoje ir sąskaitose, dokumentus (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., 37 str. 1 ir 6 d.). Bankrutuojančios įmonės valdymo organas (vadovas) taip pat yra atsakingas už įmonės dokumentų bei turto perdavimą teismui ir administratoriui (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d., 10 str. 7 d. 1 p.). Taigi, kaip teisingai nurodo ieškovė, įmonės vadovas atsako akcininkams ir kreditoriams už įmonės veiklos vykdymą, jos dokumentų ir turto saugojimą, o bankroto bylos iškėlimo atveju – už jų perdavimą bankroto administratoriui.

12Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21 nutartyje, kuria UAB „Promodus“ iškelta bankroto byla, atsakovui – UAB „Promodus“ valdymo organams (vadovui, savininkui – akcininkams) buvo nustatyta pareiga perduoti įmonės administratorei UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 10 000 Lt. Tačiau teismo įpareigojimo atsakovas (vienintelis bendrovės akcininkas, vadovas) neįvykdė, nors bankroto administratorė ėmėsi veiksmų įmonės turtui, dokumentams bei atsakovui surasti (vyko į įmonės buveinę registruotu adresu, pasirašytinai įteikė atsakovui bankroto administratoriaus įsakymą dėl dokumentų ir turto perdavimo). Todėl atsakovo veiksmai, neperduodant įmonės bankroto administratorei turto ir dokumentų, vienareikšmiškai vertintini kaip neteisėta veika, sudaranti pagrindą civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246 str.).

13Ieškovei padaryta žala grindžiama bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. balansu (b. l. 13-14), pagal kurį UAB „Promodus“ ilgalaikis turtas sudarė 7 000 Lt, trumpalaikis turtas – 213 888 Lt, taigi iš viso turo buvo už 220 888 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 151 608 Lt, prekybos skolos tiekėjams – 39 646 Lt, pirkėjų įsiskolinimas – 54 332 Lt, kitos gautinos sumos – 162 543 Lt (b. l. 13–14). Būtent kaip kitos gautinos sumos balanse įrašytą 162 543 Lt sumą ieškovė laiko vadovo (atsakovo) skola bendrovei, pirkėjų įsiskolinimo sumą – 54 332 Lt – minėtos bankrutavusios debitorės skola bendrovei. Ieškovė sumažino ginčo reikalavimo sumą ir prašo priteisti tik 162 543 Lt sumą. Teismas sutinka, jog atsakovas, neperduodamas bankroto administratorei viso BUAB „Promodus“ turto ir dokumentų, padarė žalą (CK 6.249 str.).

14Bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Promodus“ bankroto byloje teismas, priimdamas 2012-03-21 nutartį dėl BUAB „Promodus“ bankroto bylos iškėlimo, rėmėsi Juridinių asmenų registro duomenimis, jog atsakovė finansinės atskaitomybės už 2009, 2010 metus šiam registrui nepateikė, taip pat 2009-04-30 už 2008 metus sudarytų finansinių ataskaitų rinkiniu, iš kurio nustatė, kad įmonė turėjo nuosavo turto už 230 268 Lt (ilgalaikio materialaus už 424 929 Lt, gautinų sumų už 246 964 Lt), o per vienerius metus mokėtinų sumų – už 771 443 Lt. Nurodė, kad atsakovė duomenų, jog yra moki, t. y. kad jos turimos pradelstos skolos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, nepateikė. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2012-04-03, todėl yra objektyvus rašytinis įrodymas, kuriuo teismas nagrinėjamoje byloje gali remtis (CPK 197 str.) ir kuris laikytinas turinčiu prejudicinę reikšmę byloje (CPK 182 str.).

15Vadovaujantis CPK 13 str. įtvirtintu dispozityvumo (autonomijos) principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). Remdamasis nurodytais argumentais, teismas, nustatęs, jog pagal 2010 m. balansą, sudarytą nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, bendrovė turėjo turto už 220 888 Lt, o bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonės turtas dėl bendrovės debitorės bankroto faktiškai sumažėjo 51 332 Lt debitorės skolos dydžiu, darytina išvada, jog ieškovė pagrįstai nusprendė atsisakyti ieškinio reikalavimo dalies (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). Teismas, įvertinęs ginčo pobūdį, taip pat byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį ir procesinį elgesį, daro išvadą, kad ieškinio atsisakymo priėmimas šioje byloje neprieštaraus viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo normoms bei nepažeis bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų. Be to, ieškovės atstovė posėdyje patvirtino, kad jai žinomos ieškinio dalies atsisakymo procesinės pasekmės – priėmus ieškinio dalies atsisakymą, byla teismo sprendimu yra nutraukiama, o bylą nutraukus vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p. ir 294 str. 2 d.). Tai patvirtina, kad ieškovės pareiškimas dėl ieškinio dalies atsisakymo išreikštas laisva valia ir nepažeidžia nei dalyvaujančių byloje asmenų, nei kitų asmenų interesų.

16Atsižvelgiant į nurodytus argumentus priimtinas ieškovės ieškinio atsisakymas nuo kitos ieškinio dalies ir bylos dalis nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

17Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog ginčo atveju realiai BUAB „Promodus“ padaryta žala yra 162 543 Lt. Žala šiuo atveju pasireiškė bankrutavusiai įmonei priklausančio turto už 162 543 Lt sumą praradimu (CK 6.249 str.). Tarp atsakovo neveikimo – turto neperdavimo ir žalos yra akivaizdus priežastinis ryšys, dėl atsakovo veiksmų žala atsirado tiesiogiai (CK 6.247 str.).

18Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama, nes konstatuojama, kad asmuo kaltas, jei atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas (atsakovas) yra kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, tačiau jis to nedarė. Atsakovas posėdyje nurodydamas, jog turi pakankamai daug jo, kaip vadovo, išlaidas patvirtinančių įrodymų dėl važiavo į komandiruotes, derybų, jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė ir/ar priežasčių, kodėl šių įrodymų pateikti objektyviai negali ir pan., nepateikė, paaiškino, kad galbūt panaudojo įmonės lėšas projektams įgyvendinti. Konstatuotina, kad byloje nustatytos visos sąlygos bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistinas 162 543 Lt žalos atlyginimas (Akcinių bendrovių įstatymo19 str. 8 d., CK 6.263 str.).

19Ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio nagrinėjamoje byloje yra atleista CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu. Tenkinant ieškovės ieškinį dėl 162 543 Lt žalos atlyginimo nuo šios sumos apskaičiuota žyminio mokesčio dalis – 4 251 Lt priteistina iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

202013-02-01 Klaipėdos apygardos tesimo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268–270 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ) ieškovės BUAB „Promodus“, įmonės kodas 142169659, naudai 162 543 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt tris litus) žalos atlyginimo.

23Priimti ieškovės BUAB „Promodus“ atsisakymą nuo ieškinio dalies ir kitą bylos dalį nutraukti.

24Priteisti iš atsakovo G. N. valstybei 4 251 Lt (keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

25Sprendimą įvykdžius panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo G. N. turto ir/ar piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą, taikytą 2013-02-01 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

26Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. 2013-02-01 teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Promodus“... 3. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė ieškiniu prašė... 4. Ieškovės atstovė teismo posėdyje prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad 51... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie bylos iškėlimą, bylos... 6. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Negali... 7. Ieškinys dėl 162 543 Lt žalos atlyginimo priteisimo tenkintinas, kita bylos... 8. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21nutartimi UAB... 9. Ieškovė BUAB „Promodus“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 220 888... 10. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog daugelis administracijos... 11. CK 2.82 str. 2 d. numatyta, kad kiekvienas juridinis asmuo turi turėti... 12. Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-21 nutartyje, kuria UAB „Promodus“... 13. Ieškovei padaryta žala grindžiama bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. balansu... 14. Bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Promodus“ bankroto byloje teismas,... 15. Vadovaujantis CPK 13 str. įtvirtintu dispozityvumo (autonomijos) principu,... 16. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus priimtinas ieškovės ieškinio... 17. Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog ginčo atveju realiai... 18. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 19. Ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio... 20. 2013-02-01 Klaipėdos apygardos tesimo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 22. ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ) ieškovės... 23. Priimti ieškovės BUAB „Promodus“ atsisakymą nuo ieškinio dalies ir... 24. Priteisti iš atsakovo G. N. valstybei 4 251 Lt (keturis tūkstančius du... 25. Sprendimą įvykdžius panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo... 26. Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti...