Byla 2-2320-658/2014

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Vėsa ir partneriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Irdaiva“, uždaroji akcinė bendrovė „Conresta“, uždaroji akcinė bendrovė „KRS“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Veikmės statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Edrija“, uždaroji akcinė bendrovė „Statovita“, uždaroji akcinė bendrovė „Pamario restauratorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Rūdupis“, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, uždaroji akcinė bendrovė „Infes“, uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės Jonis-S“, uždaroji akcinė bendrovė „Naresta“, uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, uždaroji akcinė bendrovė „LitCon“,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo:

  1. atmesti tiekėjų UAB „Rūdupis”, UAB „Montuotojas” ir UAB „Vėsa ir partneriai” paraiškas, kaip neatitinkančias minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
  2. atmesti tiekėjų, nepatikslinusių netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą terminą (iki 2014-05-26 10.00 val.), paraiškas;
  3. atmesti tiekėjų, kurie teikė paraiškas kaip jungtinės veiklos dalyviai kartu su UAB „Rūdupis” ir UAB „Vėsa ir partneriai” ir tiekėjais, nepatikslinusiais netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą terminą (iki 2014-05-26 10.00 val.), paraiškas;
  4. pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygų 40 punkte nustatytą kvalifikacinės atrankos kriterijų P1: tiekėjo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerių) vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) litais su PVM;
  5. pripažinti negaliojančiais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2014-06-19 posėdyje priimtus sprendimus;
  6. pripažinti negaliojančiais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2014-07-07 posėdyje priimtus sprendimus;
  7. pakartotinai įvertinti likusių tiekėjų kvalifikacinių atrankos kriterijų vertinimo duomenis ir nustatyti naują tiekėjų eiliškumą kvalifikacinės atrankos kriterijaus mažėjimo tvarka;
  8. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys yra grindžiamas tuo, kad atsakovė priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui paraiškas jungtinės veiklos sutarčių pagrindu, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų 30, 34.2 punktų bei IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 nuostatas. Perkančioji organizacija, paprašiusi tiekėjų paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes iki 2014-05-26 10.00 val., jau po nustatyto termino, t.y. 2014-05-26 13.29 val., pagal atskirų tiekėjų prašymus, nukeldama patikslinimui skirtą laiką iki 2014-05-28 12.00 val., pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, VPĮ 32 straipsnio 6 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, konkurso sąlygų 35 ir 36 punktų nuostatas, t.y. padarė esminius viešojo pirkimo procedūrų pažeidimus. Atsakovė 2014-06-19 raštu informavo ieškovę apie savo sprendimą dėl bendro kvalifikacijos vertinimo, tačiau priimto sprendimo nepagrindė, taip pažeisdama VPĮ 32 straipsnio 7 dalį. Ieškovės teigimu, Konkurso sąlygų 40 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1: tiekėjo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerių) vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) litais su PVM yra neaiškus, kadangi įstatymas nenustato tokios statybos darbų rūšies kaip, kad „svarbiausi statybos ir montavimo darbai“. Atsakovei palikta teisė spręsti kurie statybos darbai svarbūs, o kurie ne, todėl nustatant šį kriterijų buvo pažeisti nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai.

4Atsakovė patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad po vokų su tiekėjų paraiškomis atplėšimo procedūros, pirkimų komisija patikrino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje duomenis apie nurodytus paraiškų tiekėjus, tačiau tai dienai (2014-04-16) nei vienas iš paraiškas pateikusių tiekėjų nebuvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Todėl teiginys, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ nuostatas ir konkurso sąlygas priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, paraiškas, neatitinka faktinių aplinkybių. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovo 2014-07-04 pretenziją, dar kartą patikrino tuo metu aktualius duomenis apie minėtų tiekėjų įsipareigojimų socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą ir nustatė, kad jie tuo metu nebuvo skolingi. Pažymi, kad atsakovė, patikrinusi tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus, paprašė tiekėjų paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes (PI ir P2) iki 2014-05-26 10 val., tačiau, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į atskirų tiekėjų prašymus, pratęsė patikslinimui skirtą laiką iki 2014-05-28 12 val. Apie kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmių (PI ir P2) pateikimo termino pratęsimą vienu metu buvo pranešta visiems tiekėjams, todėl negalima teigti, jog buvo pažeisti VPĮ principai ar kažkuriam iš tiekėjų buvo sudarytos išskirtinės sąlygos. Visų potencialių tiekėjų minimalūs kvalifikaciniai buvo įvertinti bei pripažinta, kad visi 9 paraiškas padavę tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl ieškovės teiginys, kad perkančioji organizacija pažeidė esmines viešojo pirkimo procedūras yra nepagrįstas. Skirtingi tiekėjai turėjo pateikti skirtingos apimties informaciją. Jeigu ieškovei buvo poreikis gauti daugiau laiko informacijos pateikimui, ji taip pat galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją, tačiau nei ieškovė, nei jos partneriai tokia teise nepasinaudojo. Nesutinka, kad Konkurso sąlygų 40 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra neaiškus. Rengdama konkurso sąlygas atsakovė vadovavosi Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkinių tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos 25 punktu. Be to ieškovė galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl sąlygų paaiškinimo, tačiau to nedarė. Kvalifikacinės atrankos kriterijai visiems tiekėjams buvo taikomi vienodai.

5Ieškovė dublike atsikirsdama į atsiliepime nurodytus argumentus papildomai nurodė, jog reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus, laiko atžvilgiu taikomas tam laiko tarpui, kai yra teikiama paraiška, o ne tam (neapibrėžtam) laiko tarpui, kai (tuo metu) perkančioji organizacija tikrins tiekėjo įsipareigojimų socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą.

6Atsakovė triplike akcentuoja, kad vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 5 p., Pirkimo sąlygų 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 buvo nustatytas šis kvalifikacinis reikalavimas: „Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus“. Toje pačioje eilutėje nurodoma, kaip nustatoma tiekėjų, kurie yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, atitiktis šio punkto reikalavimams: „Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime“. Atsakovė patikrino viešai prieinamus duomenis ir nustatė, kad tiekėjai UAB „Rūdupis“, UAB „Vėsa“ ir AB „Montuotojas“ 2014-04-16 buvo įvykdę visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Reikalavimas būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, yra specifinis reikalavimas, kuris nėra skirtas išsiaiškinti tiekėjo profesionalumo ir pajėgumo. Jis yra skirtas tam, jog būtų užtikrinta neiškraipyta konkurencija, t.y. jog nebūtų sudarytos sąlygos kažkuriam iš tiekėjų pateikti mažesnės kainos pasiūlymą dėl to, jog jis nėra sumokėjęs socialinio draudimo įmokų. 2014 m. liepos 25 d. nei UAB „Vėsa ir partneriai“, nei UAB „Rūdupis“, nei AB „Montuotojas“ nebuvo skolingi socialinio draudimo fondo valdybai. Taigi, net ir hipotetiškai pritariant ieškovės teiginiams, jog paraiškų pateikimo dieną - 2014 m. balandžio 16 d., tiekėjai UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Rūdupis“, AB „Montuotojas“ nebuvo įvykdę įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tai nedarė įtakos tiekėjų siūlytoms kainoms bei nesutrukdė pasiekti reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, tikslo. Pažymi, kad VPĮ nėra įtvirtinto apribojimo perkančiosioms organizacijoms pratęsti terminą kvalifikacijos duomenims papildyti ir paaiškinti. Ieškovės reikalavimas naikinti atsakovės 2014-06-19 sprendimus dėl to, jog jie buvo nemotyvuoti, turi būti atmestas jau vien tuo pagrindu, kad toks reikalavimas nebuvo pateiktas pretenzijoje. Be to, ieškovės teiginys, kad sprendimai nemotyvuoti yra nepagrįstas. Ieškovei buvo pranešta, jog ji nėra kviečiama teikti pasiūlymų, nes nepateko tarp kvalifikacine atranka atrinktų tiekėjų, buvo pateikti kvalifikacinės atrankos rezultatai. Tiekėjai, pakviesti teikti pasiūlymų, buvo informuoti, jog kvalifikacine atranka buvo atrinkti teikti pasiūlymus, jiems taip pat pateikti kvalifikacinės atrankos rezultatai. Taigi, atsakovės sprendimai buvo pateikti raštu ir tinkamai motyvuoti. Ieškovei buvo pateikta pakankama informacija, reikalinga jos teisėms ginti. Pažymi, kad ieškovės 2014-07-04 pretenzijoje nebuvo pateiktas reikalavimas pakeisti ar panaikinti Pirkimo sąlygų 40 punkte numatytą kvalifikacinės atrankos kriterijų. Šis klausimas apskritai ieškovės nebuvo keliamas Pirkimo procedūrų metu, todėl negali būti nagrinėjamas ir teisme.

7Tretysis asmuo– UAB „Infes“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, iš kurių turinio galima suprasti, jog ji veikia atsakovės pusėje bei atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime tretysis asmuo pasisako dėl tiekėjų vėlavimo sumokėti mokesčius Sodrai; dėl patikslinimo terminų pratęsimo ir dėl kvalifikacinės atrankos kriterijaus „P1“ teisėtumo. Tai pat nurodo, kad teismas turi suteikti galimybę trečiajam asmeniui pateikti ne tik atsiliepimus, bet ir tripliką, išreiškia pageidavimą į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis visus kvalifikacinę atranką praėjusius asmenis. Pasisakydamas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių tretysis asmuo teigia, kad atsakovė tinkamai veikė pagal Konkurso sąlygas ir nepažeidė VPĮ bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo tikrindama ar tiekėjai neturi skolų, ir konstatuodama, kad tokių skolų nėra. Be to, nurodo, jog vadovaujantis 2014-02-26 direktyva nr. 2014/24/ES tiekėjas negali būti pašalinamas dėl pradelstų įsipareigojimų, kuriuos jis nors ir pavėluotai, tačiau įvykdo. Pasisakydamas dėl terminų pratęsimo pažymi, jog jie buvo pratęsti visiems tiekėjams, todėl VPĮ reikalavimai nebuvo pažeisti. Pasisakydamas dėl „P1“ kriterijaus nurodo, jog dėl to pretenzija nebuvo pareikšta, o ieškovė, reikšdama šį reikalavimą piktnaudžiauja procesu.

8Tretysis asmuo- UAB „Irdaiva“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, iš kurių suprantama, jog ji veikia atsakovės pusėje ir pritaria atsakovės atsiliepimams, o savo atsiliepimu taip pat prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime papildo ir išplėtoja argumentus dėl mokesčių Sodrai mokėjimo ir paraiškų vertinimo šiuo aspektu. Nurodo, kad atsakovė duomenis apie mokesčių sumokėjimą turėjo tikrinti paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną (t.y. 2014-07-25), o ne paraiškų teikimo stadijoje. Tai dienai nei UAB „Rūdupis“, nei UAB „Vėsa ir partneriai“ nebuvo skolingi Sodrai, todėl nebuvo ir nėra jokių priežasčių atmesti šių tiekėjų paraiškas.

9Kitų trečiųjų asmenų atsiliepimų iki bylos nagrinėjimo pabaigos teismui nepateikta.

10Ieškinys atmestinas

11Teismui ištyrus į bylą pateiktus įrodymus, nustatytos šios bylai reikšmingos faktinės aplinkybės (CPK 270 str. 4 d. 1 p.): Alytaus miesto savivaldybės administracija vykdo universalios sporto salės statybos darbų viešąjį pirkimą riboto konkurso būdu (ieškinio 1 priedas,_1_skelbimas apie pirkimą ir priedai, 1 priedas_2_pirkimo sąlygos). Pirkimo procedūros susideda iš 2 etapų. Pirmame riboto konkurso etape tiekėjai rengia ir pateikia paraiškas dalyvauti ribotame konkurse (Sąlygų 15 p.). Šiame etape perkančioji organizacija atlieka tiekėjų kvalifikacinį vertinimą - patikrina, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei atlieka kvalifikacinę atranką, t. y. tarpusavyje palyginus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių tiekėjų paraiškas išrenka 5 tiekėjus, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus (Pirkimo sąlygų 33.1 ir 33.2 p.). Antrame etape atrinkti tiekėjai kviečiami pateikti pasiūlymus (Pirkimo sąlygų 44, 46 p.).

122014 m. balandžio 16 d. vyko vokų su tiekėjų paraiškomis atplėšimo procedūra. Buvo gautos 9 (devynios) paraiškos, tai: 1) AB „YIT Kausta“, 2) AB „Montuotojas“, 3) UAB „Mitnija“ ir UAB „Struktūra“ ir UAB „Dailista“ ir UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Telekonta“ (jungtinė veikla), 4) AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Kaminta“ (jungtinė veikla), 5) AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“ (jungtinė veikla), 6) UAB „Kortas“ ir UAB „Avona“ ir UAB „Alkesta“ ir UAB „ Hidrostatyba“ ir UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „ Ekstra statyba“ ir UAB „Raseinių statyba“ ir A. Ž. ir ko, UAB ir MB „Virmalda“ (jungtinė veikla), 7) UAB „Irdaiva“ ir UAB „Conresta“ ir UAB „KRS“ ir UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Edrija“ ir UAB „Statovita“ ir UAB „Pamario restauratorius“ ir UAB „Vėsa ir partneriai (jungtinė veikla), 8) UAB „LitCon“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ ir UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“ (jungtinė veikla), 9) UAB „Rūdupis“ ir UAB „Fima“ ir UAB „Infes“ ir UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Kriautė“ ir UAB „Plungės Jonis-S“ ir UAB „Naresta“ ir UAB „Parama“ (jungtinė veikla) (patikslinto atsiliepimo 17 priedas). 2014-05-20 komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl tiekėjų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams (patikslinto atsiliepimo 11 priedas, l. 3-4), kurio metu buvo nutarta paprašyti tiekėjų paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes (PI ir P2) iki 2014-05-26 10.00 val. Iš tiekėjų buvo gauti prašymai pratęsti terminą dėl didelės prašomos pateikti informacijos apimties. Perkančioji organizacija 2014-05-26 informavo tiekėjus, kad terminas dokumentų patikslinimui pratęsiamas iki 2014-05-28 12.00 val. (patikslinto atsiliepimo 10 priedas). 2014-05-28 perkančioji organizacija nusprendė, kad visi tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus (patikslinto atsiliepimo priedas 8, l. 4-5). Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2014-06-19 posėdyje nustatė tiekėjų eilę pagal nurodytus kvalifikacinės atrankos kriterijus: 1. UAB „Irdaiva“ ir UAB „Conresta“ ir UAB „KRS“ ir UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Edrija“ ir UAB „Statovita“ ir UAB „Pamario restauratorius“ ir UAB „Vėsa ir partneriai (jungtinė veikla) 87,95 balai; 2. UAB „LitCon“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ ir UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“ (jungtinė veikla) 76,44 balai; 3. UAB „Mitnija“ ir UAB „Struktūra“ ir UAB „Dailista“ ir UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Telekonta“ (jungtinė veikla) 73,71 balai; 4. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“ (jungtinė veikla) 70,70 balų; 5. UAB „Rūdupis“ ir UAB „Fima“ ir UAB „Infes“ ir UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Kriautė“ ir UAB „Plungės Jonis-S“ ir UAB „Naresta“ ir UAB „Parama“ (jungtinė veikla) 69,96 balai; 6. UAB „Kortas“ ir UAB „Avona“ ir UAB „Alkesta“ ir UAB „ Hidrostatyba“ ir UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „ Ekstra statyba“ ir UAB „Raseinių statyba“ ir A. Ž. ir ko, UAB ir MB „Virmalda“ (jungtinė veikla) 67,85 balai; 7. AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Kaminta“ (jungtinė veikla) 38,84 balai; 8. AB „YIT Kausta“ 34,48 balai; ir 9. AB „Montuotojas“ 10,37 balų. Pirmi penki tiekėjai (jų grupės) pakviesti pateikti pasiūlymus (patikslinto atsiliepimo priedas 3). Ieškovės grupė nebuvo pakviesta pateikti pasiūlymus, kadangi ieškovė ir kiti asmenys (kartu su ieškove jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pateikę paraišką ginčo konkurse po eiliškumo nustatymo liko šešti. Ieškovė nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais pateikė 2014-07-04 pretenziją (ieškinio 4 priedas_kortas pretenzija su priedais (1)), kurią perkančioji organizacija atmetė (ieškinio 5 priedas_po atsakymas i pretenzija).

13Dėl bylos nagrinėjimo ribų

14Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas. Ieškinio dalykas – tai ieškininiame pareiškime ieškovo suformuluotas materialinis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). CPK 423³ straipsnyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (2 dalis); ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (3 dalis).

15Ieškovė 2014-07-04 pretenzija prašė:

161) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2014-06-19 d. sprendimą dėl tiekėjų eiliškumo nustatymo ir 2014-06-19 d. komisijos sprendimą dėl sprendimo nekviesti UAB „Kortas“ ir UAB „Avona“ ir UAB „Alkesta“ ir UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „Ekstra statyba“ ir UAB „Raseinių statyba“ ir A. Ž. ir ko, UAB ir MB „Virmalda“ (jungtinė veikla) pateikti pasiūlymo;

172) atmesti Tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Montuotojas“ su jų jungtinės veiklos partneriais paraiškas ir pašalinti juos iš nustatyto tiekėjų eiliškumo kvalifikacinės atrankos mažėjimo tvarka;

183) atmesti tų Tiekėjų paraiškas, kurie per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją arba jeigu perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino arba netinkamai patikslino pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją;

194) pareikalauti iš Tiekėjų UAB „Lakaja“ ir UAB „Edrija“ pateikti deklaracijas apie atitikimą konkurso sąlygų IV dalies „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 1 lentelės, 4 punkto reikalavimui ir esant neatitikimui konkurso sąlygų IV dalies „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 1 lentelės, 4 punkto reikalavimams, atmesti jų paraiškas bei pašalinti juos iš nustatyto tiekėjų eiliškumo kvalifikacinės atrankos mažėjimo tvarka;

205) dar kartą patikrinti ir pakartotinai įvertinti pagrindinius likusių Tiekėjų kvalifikacinių atrankos kriterijų vertinimo duomenis. Priimti naują sprendimą ir nustatyti naują tiekėjų eiliškumą kvalifikacinės atrankos mažėjimo tvarka, atsižvelgiant į atmestas paraiškas, pašalintus tiekėjus ir pakartotinio kvalifikacinių atrankos kriterijų vertinimo duomenis bei tęsti Pirkimo procedūras.

21Pretenzija buvo grindžiama tuo, kad:

221) kad Tiekėjai UAB „Rūdupis“, UAB „Lakaja“, UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Edrija“ iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2014-04-16 9.00 val. nebuvo įvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu dėl ko jų paraiškos turėjo būti atmestos;

232) perkančioji organizacija neteisėtai nukėlė terminą dokumentams patikslinti;

243) dalies tiekėjų paraiškos buvo įvertintos neobjektyviai ir nustatytos neteisingos vertinimo kriterijų reikšmės ir tuo buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Viešųjų pirkimų komisija leido bent vienam iš Tiekėjų papildyti savo kvalifikacinius duomenis taip, kad jų kvalifikacinės atrankos kriterijai taptų didesni, nei buvo deklaruoti paraiškų pateikimo metu.

25Sulyginus pretenzijoje ir ieškinyje pareikštus reikalavimus matyti, jog ieškinyje yra reiškiamas naujas reikalavimas, kuris nebuvo reikštas pretenzijoje, t.y. pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygų 40 punkte nustatytą kvalifikacinės atrankos kriterijų P1: tiekėjo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerių) vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) litais su PVM. Šis reikalavimas yra grindžiamas tuo, kad terminas „svarbiausi statybos ir montavimo darbai“ yra neaiškus. Ieškovės pateiktoje pretenzijoje nebuvo keliamas šios sąlygos aiškumo (neaiškumo) klausimas, pati sąlyga ginčijama nebuvo. Priešingai, iš pretenzijoje išdėstytų argumentų turinio matyti, kad ieškovei terminas „svarbiausi statybos ir montavimo darbai“ (PI) buvo aiškus ir suprantamas, ieškovei netgi kilo abejonių ar perkančioji organizacija tinkamai apskaičiavo kvalifikacinių atrankų kriterijų reikšmes.

26Konstatuotina, jog tais atvejais, kai pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas), teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Ieškinyje nėra keliamas klausimas dėl konkurso sąlygų 40 punkto netinkamo taikymo. Ieškinys taip pat grindžiamas aplinkybe, kad perkančioji organizacija tinkamai nemotyvavo sprendimo dėl bendro kvalifikacijos vertinimo. Pretenzijoje perkančiosios organizacijos priimto sprendimo nepagrindimo (motyvų nenurodymo) klausimas nebuvo keltas, ši aplinkybė nesudarė pretenzijos pagrindo. Kasacinis teismas savo praktikoje nuosekliai laikosi pozicijos, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

27Atsižvelgiant į naujai ieškinyje nurodomų perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ginčijimo pagrindų pobūdį akivaizdu, jog šios aplinkybės ieškovei buvo žinomos iš anksto. Pažymėtina, jog tiekėjai turi pareigą ginti pažeistus interesus operatyviai. Be to, pažeistų teisių gynyba neišvengiamai daro įtaką konkursą laimėjusio tiekėjo interesams ir pačios visuomenės suinteresuotumui patenkinti tam tikrus poreikius sudaromos sutarties vykdymu. O šie poreikiai turi būti derinami, nesuabsoliutinant vieno tiekėjo interesų gynybos. Teismo vertinimu, tokie vieno iš viešojo pirkimo dalyvių veiksmai, kai susipažinus su viešojo pirkimo sąlygomis ir nusprendus dalyvauti konkurse, tik vėliau, t.y. dalyviui nelaimėjus viešojo pirkimo (ar kaip šiuo atveju nekviečiant į kitą etapą), nusprendžiama ginčyti pirkimo sąlygas teisme, negali būti laikomi sąžiningu tiekėjo pažeistų teisių ar interesų gynimo modeliu. Taigi, atsižvelgiant į visumą išdėstytų aplinkybių, nagrinėjant bylą vertintini tik tie ieškovės pateiktame ieškinyje perkančiosios organizacijos galimai padaryti pažeidimai, kurie sutampa su pretenzijoje nurodytais pažeidimais.

28Ginčo esmė: nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar perkančioji organizacija priėmė tiekėjų, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, paraiškas tuo pažeisdama VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų nuostatas; taip pat pasisakytina dėl perkančios organizacijos termino dokumentų patikslinimui nukėlimo lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų kontekste.

29Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

30Ieškovė nurodo, kad atsakovė, priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui paraiškas jungtinės veiklos sutarčių pagrindu, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų 30, 34.2 punktų bei IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 nuostatas.

31VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Vadovaujantis konkurso sąlygų 34.2 punktu tiekėjo paraiška turi būti atmesta jei jis neatitinka bent vieno konkurso sąlygų IV skyriuje nustatyto reikalavimo. Konkurso sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 nustatyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad tuo atveju jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kartu su ieškiniu pateiktame skelbime apie pirkimą paraiškos pateikimo terminas nurodytas 2014-04-07 (skelbimo IV dalis, 3.4 p). Iš centriniame viešųjų pirkimų portale patalpintos informacijos matyti, kad pasiūlymų pateikimo data yra pakeista (http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=178043). Ieškovė ieškinyje pati nurodė, kad paraiškos konkurse turėjo būti pateiktos iki 2014-04-16 9.00 val. Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra. Todėl teismas laiko nustatyta, kad paraiškų pateikimo terminas buvo 2014-04-16. Atsižvelgiant į pirkimo sąlygose (IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4) nustatytą reikalavimą tiekėjui būti įvykdžius prievoles VSDF biudžetui patikrinimo tvarką, perkančioji organizacija duomenis apie tiekėją turėjo tikrinti 2014-04-16.

32Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ atitiko Konkurso sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 nustatytą reikalavimą dėl socialinio draudimo įmokų sumokėjimo. Ieškovė, teigdama, kad šie tiekėjai nėra įvykdę įsipareigojimų pateikia teismui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014-07-04 pažymą Nr. (7.2)3-83147, kad UAB „Montuotojas“ 2014-04-16 įsipareigojimų VSDF biudžetui neįvykdžiusi, skola- 22030,75 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014-07-04 pažymą Nr. (7.2)3-83144, kad UAB „Vėsa ir partneriai“ 2014-04-16 įsipareigojimų VSDF biudžetui neįvykdžiusi, skola- 59311,18 Lt bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2014-07-01 pažymą Nr. (7.2)R1-15841, kurioje nurodoma, kad UAB „Rūdupis“ 2014 m. balandžio 16 d. (už vieną kalendorinę dieną) skaičiuojami delspinigiai – 36,80 Lt (ieškinio 4 priedas_kortas pretenzija su priedais (2)). Tuo tarpu perkančioji organizacija nurodo, kad po vokų su tiekėjų paraiškomis atplėšimo procedūros, pirkimų komisija patikrino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje duomenis apie nurodytus paraiškų tiekėjus, tačiau iki tos dienos (2014-04-16) nei vienas iš paraiškas pateikusių tiekėjų nebuvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Atsakovė kartu su patikslintu atsiliepimu teismui pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje 2014-04-16 viešai skelbtą informaciją, pagal kurią UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ 2014-04-16 skolos VSDF biudžetui neturėjo (atsiliepimo priedas Nr. 14, l. 7, 34, 40). Taigi, perkančioji organizacija, laikydamasi pirkimo sąlygų reikalavimų, duomenis apie tiekėjų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą patikrino paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną ir gavo informaciją, kad tiekėjai neturi jokių įsiskolinimų minėtam biudžetui. Dėl to perkančiajai organizacijai nebuvo teisinio pagrindo spręsti apie tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ įsipareigojimų VSDFV nevykdymą ir dėl šios priežasties atmesti minėtų tiekėjų paraiškas kaip neatitinkančias pirkimo sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 reikalavimų. Pažymėtina, kad ieškovė tik po perkančiosios organizacijos atlikto tiekėjų kvalifikacinio vertinimo ir eiliškumo nustatymo perkančiajai organizacijai iškėlė klausimą dėl UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ įsipareigojimų VSDF biudžetui neįvykdymą. Iki to momento perkančioji organizacija neturėjo jokios informacijos, paneigiančios viešai skelbtus duomenimis, todėl pagrįstai vadovavosi viešai skelbiama informacija, kad minėti tiekėjai įsiskolinimų neturi. Be to, perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Todėl patikrinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje pirkimo sąlygose nustatytu metu (t.y. 2014-04-16) viešai skelbtą informaciją perkančioji organizacija neturėjo jokio teisinio pagrindo reikalauti iš minimų tiekėjų ar iš pačios VSDFV papildomų duomenų apie tiekėjų įsipareigojimų biudžetui įvykdymą, nes jokių abejonių dėl mokesčių nesumokėjimo nebuvo, ir, teismo vertinimu, atsakovė neturėjo užsiimti papildoma veikla renkant duomenis. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo (toliau- ir Aprašas) patvirtinimo (teisės akto redakcija galiojusi nuo 2012-01-25 iki 2014-07-24) 5 punktu duomenys apie draudėjų skolas suformuojami Fondo valdybos informacinėje sistemoje darbo dienomis vieną kartą per parą nulis valandų nulis minučių. Šių duomenų pokyčiai, įvykę po šiame punkte nurodyto duomenų suformavimo momento, iki kito atitinkamų duomenų suformavimo momento teikiant duomenis nėra įvertinami. Pagal šio Aprašo 3 punktą, draudėjo skola – į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus iki to paties termino dar nesumokėtos įmokų, baudų ar delspinigių skolos, kurios sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas, kurios duomenų suformavimo momentu teisės aktų nustatyta tvarka buvo įrašytos į Fondo valdybos informacinę sistemą. Socialinio draudimo įstatyme įtvirtintas socialinio draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas, mokant kiekvieną mėnesį (iki to mėnesio 15 dienos) už praėjusį iki mokėjimo mėnesį apskaičiuotas įmokų sumas (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 2 d.). Taigi galima spręsti, jog pagal nurodytą teisinį reglamentavimą tikrinant viešai skelbiamus VSDFV duomenis balandžio 16 d., nėra pateikiama informacija apie tai ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus biudžetui už kovo mėnesį, matoma tik informacija ar tiekėjas neturi įsiskolinimų už ankstesnį laikotarpį, t.y. vasario ir ankstesnius mėnesius. Todėl teoriškai galima situacija, kai viešai to mėnesio skelbta informacija ir vėliau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus išduotoje pažymoje už tą patį laikotarpį informacija nesutampa. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo įmokos mokamos kiekvieną mėnesį (iki to mėnesio 15 dienos) už praėjusį iki mokėjimo mėnesį apskaičiuotas įmokų sumas bei į tai, kad skola laikoma Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių suma, kuri turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos bei įvertinus perkančiosios organizacijos nustatytą duomenų tikrinimo momentą (t.y. 2014-04-16) pripažintina, kad UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ 2014-04-16 skolos VSDF biudžetui, kaip ją apibrėžia Aprašas, neturėjo. Iš teismui pateiktos UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ skolų Sodrai suvestinės (atsiliepimo į ieškinį priedas 7) matyti, kad UAB „Montuotojas“ 2014-03-27 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-04-17 turėjo 22030,75 Lt socialinio draudimo skolą, nuo 2014-04-26 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-05-17 turėjo 20364,42 Lt socialinio draudimo skolą, nuo 2014-05-23 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, o nuo 2014-07-25 socialinio draudimo įsiskolinimų neturi. UAB „Rūdupis“ 2014-03-21 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-04-17 turėjo 122665,54 Lt socialinio draudimo skolą, nuo 2014-04-18 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-05-17 turėjo 2399,57 Lt socialinio draudimo skolą, nuo 2014-05-21 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, o nuo 2014-06-20 socialinio draudimo įsiskolinimų neturi. UAB „Vėsa ir partneriai“ 2014-03-20 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-04-18 turėjo 59311,18 Lt socialinio draudimo skolą, nuo 2014-04-19 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, nuo 2014-06-18 turėjo 6879,11 Lt socialinio draudimo skolą, o nuo 2014-06-19 socialinio draudimo įsiskolinimų neturi. Ši suvestinė, teismo vertinimu, atskleidžia, kad minėti tiekėjai ilgalaikių įsiskolinimų VSDF biudžetui neturėjo, įsiskolinimai iš esmės buvo fiksuojami tiekėjams vėluojant kelias dienas sumokėti socialinio draudimo įmokas. Nagrinėjamu atveju teismas mano esant tikslinga pasisakyti dėl reikalavimo tiekėjui būti įvykdžius įsipareigojimus VSDF biudžetui reikšmės VPĮ tikslų kontekste. Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas reikalavimo tiekėjui būti įvykdžius įsipareigojimus VSDF biudžetui reikšmę yra nurodęs, kad priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-340/2013). Reikalavimas būti įvykdžiusiam socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolę yra sietinas ne su tikslu patikrinti ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, tačiau su tuo, kad tiekėjas, nemokėdamas šių įmokų nesąžiningai nekonkuruotų su kitais ūkio subjektais pateikdamas perkančiajai organizacijai mažesnės kainos pasiūlymą. Taigi šio reikalavimo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tiekėjų, dalyvaujančių viešajame pirkime sąžiningą ir neiškraipytą konkurenciją. Kaip matyti iš aukščiau analizuotos suvestinės, UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ reguliariai atsiskaito su VSDF biudžetu, įmokų vėlavimo terminai nėra reikšmingi ir negali įtakoti šių teikėjų pateikiamų pasiūlymų kainos, todėl konstatuotina, jog reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu tikslas buvo pasiektas, tiekėjų konkurencija užtikrinta. Esant šioms aplinkybėms nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad perkančioji organizacija, priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ bei kartu su jais paraiškas jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateikusių ūkio subjektų paraiškas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų nuostatas. Būtent tuo pagrindu (o ne nurodomu trečiojo asmens UAB „Irdaiva“) ieškinio reikalavimai dėl skolos Sodrai buvimo atmetami.

33Dėl termino duomenų patikslinimui nukėlimo

34Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, pagal atskirų tiekėjų prašymus nukeldama duomenų patikslinimui skirtą laiką, pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, VPĮ 32 straipsnio 6 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, konkurso sąlygų 35 ir 36 punktų nuostatas.

35VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą (VPĮ 32 str. 6 d.). Pirkimo sąlygų 35 punkte nustatyta, jog komisijai nustačius, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino arba netinkamai patikslino pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo tokią paraišką atmesti (sąlygų 36 p.).

36Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2014-05-20 vykusiame viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo nutarta paprašyti tiekėjų AB „YIT Kausta“, UAB „Irdaiva“, UAB „Mitnija“, MB „Virmalda“, UAB „Rūdupis“ jungtinės veiklos partnerių paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes (PI ir P2) iki 2014-05-26 10.00 val. (atsiliepimo į ieškinį 11 priedas; l. 3-4). 2014-05-26 9:08 tiekėjas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydamas dėl didelės apimties ir partnerių skaičiaus atidėti duomenų patikslinimui skirtą terminą iki 2014-05-28 (atsiliepimo į ieškinį priedas 10, l. 10). 2014-05-26 08:52 tiekėjas UAB „Rūdupis“ dėl didelės apimties tikslinamų duomenų taip pat pateikė prašymą atidėti patikslinimų pateikimo laiką iki 2014-05-28 (atsiliepimo į ieškinį priedas 10, l. 11). Perkančioji organizacija 2014-05-26 informavo tiekėjus, kad atsižvelgdama į pateiktus prašymus, nukelia patikslinimui skirtą laiką iki 2014-05-28 12:00 (atsiliepimo į ieškinį priedas 10, l.1-9). Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja terminų duomenų paaiškinimui ar patikslinimui pratęsimo. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išplėtota tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningojo vertinimo praktika, pagal kurią turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011; kt.). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste ši taisyklė reiškia, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reikalavimas perkančiajai organizacijai prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją yra nustatytas ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, jog perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, bet tam, jog būtų realiai nustatyta, ar tiekėjas yra pajėgus suteikti perkamas paslaugas ir taip įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Šiuo atveju svarbu paminėti tai, kad tiekėjui prašymai pratęsti terminą duomenų patikslinimams/paaiškinimams pateikti buvo pateikti nepasibaigus šios informacijos pateikimo terminui. Apie termino pratęsimą buvo pranešta visiems tiekėjams (atsiliepimo į ieškinį priedas 10), o terminas visiems tiekėjas pratęstas vienodai. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad terminas, skirtas paaiškinimams ar patikslinimams pateikti turi būti protingas, kas reiškia, kad nors ir perkančioji organizacija turi diskreciją nustatyti terminą, tačiau jis turi būti objektyviai pakankamas pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą informaciją. Tiekėjai prašymą pratęsti terminą ir grindė būtent ta aplinkybe, kad dėl reikalaujamos informacijos apimties yra reikalingas papildomas laikas visai reikalingai informacijai pateikti. Kadangi visiems tiekėjams buvo užtikrintos vienodos sąlygos pateikti perkančiosios organizacijos prašomus atitikimo kvalifikaciniams kriterijams paaiškinimus, apie termino pratęsimą perkančioji organizacija pranešė visiems tiekėjams,- nėra pagrindo konstatuoti buvus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ar skaidrumo principų pažeidimą. Akcentuotina tai, kad pati ieškovė, reikšdama ieškinį nenurodo kaip konkrečiai termino pratęsimu buvo pažeistos jos teisės ar interesai, taip pat neteigia, jog jai taip pat buvo reikalingas papildomas terminas paaiškinimams ar patikslinimams pateikti, tačiau tokios galimybės perkančioji organizacija jai nesuteikė. Ginčo atveju visų tiekėjų minimalūs kvalifikaciniai buvo įvertinti bei pripažinta, kad visi paraiškas padavę tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Iš ieškovės argumentų turinio galima spręsti, kad ji savo teisių pažeidimą sieja su tuo, kad perkančiajai organizacijai nepratęsus termino ir kitiems tiekėjams nespėjus pateikti prašytos informacijos, šių tiekėjų paraiškos būtų atmestos, o ieškovė turėtų didesnį šansą patekti į antrą šio pirkimo etapą. Teismo vertinimu, perkančiajai organizacijai nepratęsus termino paaiškinti duomenis apie tiekėjų kvalifikaciją ir tiekėjams dėl didelės prašomų paaiškinimų apimties nespėjus pateikti perkančiajai organizacijai paaiškinimų, dėl ko perkančiajai organizacijai atmetus šių tiekėjų (kurie realiai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus) paraiškas nebūtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tokiu atveju viešųjų pirkimų procedūrų formalizavimas paneigtų patį viešųjų pirkimų tikslą. Kadangi viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, o perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju terminą pratęsė tam, kad būtų realiai nustatyta, ar tiekėjas yra pajėgus suteikti perkamas paslaugas bei nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, nėra pagrindo konstatuoti, kad pratęsus terminą buvo pažeistos imperatyvios VPĮ nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai patikslino kvalifikacinius duomenis per perkančiosios organizacijos pratęstą terminą – perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo atmesti šių tiekėjų paraiškas.

37Dėl trečiųjų asmenų teisių ir pareikštų prašymų byloje

382014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų: UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Irdaiva“, UAB „Conresta“, UAB „KRS“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Ukmergės statyba“, UAB „Veikmės statyba“, UAB „Edrija“, UAB „Statovita“, UAB „Pamario restauratorius“ (jungtinės veiklos dalyviai) bei UAB „Rūdupis“, UAB „Fima“, UAB „Infes“, UAB „Kvėdarsta“, UAB „Kriautė“, UAB „Plungės Jonis-S“, UAB „Naresta“, UAB „Parama“ (jungtinės veiklos dalyviai). Šiems asmenims buvo suteikta teisė pareikšti savo poziciją dėl ginčo byloje iki 2014-09-22. Šia teise pasinaudojo tik du tretieji asmenys, o tam, kad kiti dalyvaujantys byloje asmenys galėtų susipažinti su jų pateiktais procesiniais dokumentais, bylos nagrinėjimo metu buvo paskelbta pertrauka. Pažymėtina ir tai, kad byla yra elektroninė, todėl prie EPP prisijungę bylos dalyviai turi teisę susipažinti su visa bylos medžiaga. Todėl teismas konstatuoja, kad nebuvo pažeista trečiųjų asmenų procesinė teisė pateikti poziciją dėl ginčo. Taip pat teismas pažymi, kad nepagrįstas UAB „Infes“ prašymas leisti jai pateikti tripliką, nes, kaip jau minėta, pasirengimo bylai nagrinėti stadija pasibaigė dar 2014-09-09, ir atgal į šią stadiją grįžti nėra procesinio pagrindo, o civiliniame procese galiojantis „teisės būti išklausytu“ principas reiškia ne teisę trečiajam asmeniui pateikti neribotą ar tam tikrą kiekį dokumentų, o galimybę pareikšti poziciją dėl ginčo ir kitų asmenų pareikštų reikalavimų/atsikirtimų. Iš kitos pusės žiūrint- atsikirtimų į UAB „Infes“ atsiliepimą negauta, todėl nėra ir į ką atsikirsti. Iš esmės tokiais pačiais motyvais atmestinas ir UAB „Irdaiva“ prašymas suteikti papildomo laiko ir galimybių jai pareikšti nuomonę ir dėl kitų dalyvių atsiliepimų į jos atsiliepimą. Tokie prašymai, teismo vertinimu, yra ne kas kitkas, kaip siekis sugrįžti į pasirengimo stadiją, kas prieštarautų proceso esmei, koncentracijos ir operatyvumo principams, bei įstatymų leidėjo valiai viešųjų pirkimų bylas nagrinėti operatyviai ir nustatytais terminais. Taip pat teismas netenkina ir UAB „Infes“ prašymo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, visų asmenų, praėjusių kvalifikacinę atranką, kadangi: a) klausimas dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į procesą jau išspręstas 2014-09-09 nutartimi; b) kiti asmenys patys prašymų dėl jų įtraukimo į procesą nepareiškė (išskyrus UAB „LitCon“), o UAB „Infes“ neturi įgalinimų veikti jų vardu ir reikšti už juos prašymus; c) teismas savo nuožiūra nemano, jog juos būtina įtraukti; d) priimamas sprendimas, kaip matyti, nepažeidžia jų materialiųjų teisių ir nesukuria jiems kažkokių papildomų pareigų. Bet kokiu atveju, tretiesiems asmenims manant kitaip, jie turi galimybę naudotis proceso atnaujinimo institutu, esant tam pagrindui.

39Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pagrindą ieškiniui atmesti.

40Teismas vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

41ieškinį atmesti.

42Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo:
  1. atmesti... 3. Ieškinys yra grindžiamas tuo, kad atsakovė priimdama tiekėjų UAB... 4. Atsakovė patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 5. Ieškovė dublike atsikirsdama į atsiliepime nurodytus argumentus papildomai... 6. Atsakovė triplike akcentuoja, kad vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 5 p.,... 7. Tretysis asmuo– UAB „Infes“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, iš... 8. Tretysis asmuo- UAB „Irdaiva“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, iš... 9. Kitų trečiųjų asmenų atsiliepimų iki bylos nagrinėjimo pabaigos teismui... 10. Ieškinys atmestinas... 11. Teismui ištyrus į bylą pateiktus įrodymus, nustatytos šios bylai... 12. 2014 m. balandžio 16 d. vyko vokų su tiekėjų paraiškomis atplėšimo... 13. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 14. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio... 15. Ieškovė 2014-07-04 pretenzija prašė:... 16. 1) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos... 17. 2) atmesti Tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB... 18. 3) atmesti tų Tiekėjų paraiškas, kurie per perkančiosios organizacijos... 19. 4) pareikalauti iš Tiekėjų UAB „Lakaja“ ir UAB „Edrija“ pateikti... 20. 5) dar kartą patikrinti ir pakartotinai įvertinti pagrindinius likusių... 21. Pretenzija buvo grindžiama tuo, kad:... 22. 1) kad Tiekėjai UAB „Rūdupis“, UAB „Lakaja“, UAB „Montuotojas“,... 23. 2) perkančioji organizacija neteisėtai nukėlė terminą dokumentams... 24. 3) dalies tiekėjų paraiškos buvo įvertintos neobjektyviai ir nustatytos... 25. Sulyginus pretenzijoje ir ieškinyje pareikštus reikalavimus matyti, jog... 26. Konstatuotina, jog tais atvejais, kai pirkimo sąlygų teisėtumas... 27. Atsižvelgiant į naujai ieškinyje nurodomų perkančiosios organizacijos... 28. Ginčo esmė: nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar perkančioji... 29. Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 30. Ieškovė nurodo, kad atsakovė, priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB... 31. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi... 32. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“... 33. Dėl termino duomenų patikslinimui nukėlimo... 34. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, pagal atskirų tiekėjų... 35. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis... 36. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2014-05-20 vykusiame viešųjų... 37. Dėl trečiųjų asmenų teisių ir pareikštų prašymų byloje... 38. 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis,... 39. Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pagrindą ieškiniui... 40. Teismas vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,... 41. ieškinį atmesti.... 42. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...