Byla 2-1008-470/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui P. A. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 15 000,00 Lt skolą, 5403,02 Lt palūkanų, 24 386,57 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 6 % sutartines palūkanas nuo pagrindinės 15 000,00 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1420,00 Lt žyminį mokestį ir 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas.

3Atsakovui pranešimas bei ieškinio nuorašas buvo išsiųsti registruotu laišku ir 2014-02-11 įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (b. l. 27). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014-02-25.

4Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies priimant sprendimą už akių.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: išrašu iš reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-83 (b. l. 4), delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 5), palūkanų paskaičiavimo aktu (b. l. 6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 7), reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (b. l. 14-19), vartojimo kredito sutartimi (b. l. 20-24), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 25).

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2006-11-14 tarp AB SEB banko ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0950618050928-18, pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 15 000,00 Lt kreditą, su 6 procentų dydžio metinėmis palūkanomis, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-11-13. Atsakovas sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 punktu įsipareigojo kreditą naudoti pagal specialiosios dalies 2.7 punkte nustatytą paskirtį ir nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles bankui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius (Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktas). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė. Atsakovo susidaręs įsiskolinimas yra 15 000,00 Lt negrąžinto kredito, 5403,02 Lt palūkanų. 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi AB SEB bankas perleido ieškovui reikalavimo teises į skolininko P. A. skolą (b. l. 14-19).

9Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra pradinis kreditorius įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę, AB SEB bankas 2009-11-09 reikalavimo teisę perleido ieškovei (CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 15 000,00 Lt skolos (negrąžinto kredito sumos), 5403,02 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos, tenkintini visiškai.

10Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB SEB bankas, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo 24 386,57 Lt delspinigių (3341,57 Lt pagal reikalavimo perleidimo sutartį + 21 045,00 Lt už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2013-09-10) (b. l. 5), taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b. l. 23). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), prašoma priteisti delspinigių suma mažintina iki 2700,00 Lt, paskaičiuota už 180 dienų.

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovo reikalavimo dalis priteisti 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestina kaip nepagrįsta ir neįrodyta. Įrodymai civilinėje byloje yra duomenys, kuriais remdamasis teismas konstatuoja reikšmingų bylai aplinkybių buvimą arba nebuvimą (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys įrodymai turi būti susiję su byla (CPK 180 straipsnis). Ieškovas nurodo, kad 2 550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų sumą sudaro išlaidos darbo priemonėms, administracijos išlaikymui, darbo užmokesčiui ir kt. Teismo vertinimu, šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine-komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta prasme. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių išlaidas, patirtas užklausiant Nekilnojamojo turto registrą ir Gyventojų registro tarnybą, todėl ieškovo reikalavimas dėl šių išlaidų priteisimo taip pat atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

13Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 1420,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 8). Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., ieškovui proporcingai pagal tenkinamų ieškovo reikalavimų dydį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patenkinus 42,80 procentus ieškovo reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 693,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-287 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo P. A., asmens kodas ( - ) 15 000,00 Lt (penkiolika tūkstančių litų 00 ct) negrąžinto kredito, 5403,02 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus tris litus 02 ct) palūkanų, 2700,00 Lt (du tūkstančius septynis šimtus litų 00 ct) delspinigių, 6 % dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 15 000,00 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-02-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-02-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 693,00 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt tris litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB ,,Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, b. k. 70440.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai