Byla 2-23028-429/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gotas“, įmonės kodas 121769394, ieškinį atsakovui G. J., a. k. ( - ) dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1992,80 Lt skolos, 730,17 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 79,00 Lt žyminio mokesčio, 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 10,00 Lt atsakovo paieškos išlaidų.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2014-12-02 CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka per darbovietę (b. l. 31, 32). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė su atsakovu ( - ) sudarė sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė atsakovui iki 2013-04-30 išnuomojo fasadinius pastolius. Atsakovas pagal sutartį išnuomotus pastolius ieškovei grąžino 2013-08-01, todėl už visą nuomos laikotarpį turėjo sumokėti 2992,80 Lt nuomos mokestį. Atsakovas ieškovei sumokėjo 1000,00 Lt nuomos mokesčio, nesumokėta nuomos mokesčio suma sudaro 1992,80 Lt. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 0,2 procento dydžio 730,17 Lt sumos delspinigius už 183 dienas.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – ( - ) sutarties Nr. ( - ) (b. l. 13), 2013-08-02 grąžinimo akto pagal paslaugų ir prekių perdavimo aktą Nr. ( - ) (b. l. 14), 2014-01-16 ieškovo pretenzijos atsakovui (b. l. 15), GRT pažymos apie asmens duomenis (b. l. 16), mokėjimo nurodymo apie skolininko paieškos išlaidas (b. l. 17), išlaidas advokato pagalbai patvirtinančių dokumentų (b. l. 18-21), sąskaitos išrašo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 6) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių. Ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas visiškai – ieškovei iš atsakovo priteistina 1992,80 Lt nuomos mokesčio, 5 procentų dydžio metinės palūkanos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.73 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.530 str.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D. individuali įmonė „Aujama“).

8Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 36,64 procentų prašomos priteisti nesumokėto nuomos mokesčio sumos. Atsakovas sutartį sudarė kaip fizinis asmuo, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad atsakovui išnuomoti pastoliai yra grąžinti ieškovui, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

9Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos pusantro karto iki 486,78 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

10Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina žyminio mokesčio dalis, proporcinga tenkintų reikalavimų daliai, t. y. 74,00 Lt (b. l. 6) (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovo ieškovei priteistina 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už procesinių dokumentų parengimą (b. l. 18-21) ir 10,00 Lt atsakovo paieškos išlaidų (b. l. 16), nemažinant šių išlaidų proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, kadangi šios išlaidos reikšmingos civilinės bylos procesui (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 9 p.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 9,76 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

11Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo G. J., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gotas“, įmonės kodas 121769394, 1992,80 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt du Lt 80 ct) (577,15 EUR) skolos, 486,78 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis Lt 78 ct) (140,98 EUR) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2479,58 Lt (718,14 EUR)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 74,00 Lt (septyniasdešimt keturis Lt 00 ct) (21,43 EUR) žyminio mokesčio, 1000,00 Lt (vieną tūkstantį Lt 00 ct) (289,62 EUR) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 10,00 Lt (dešimt Lt 00 ct) (2,90 EUR) atsakovo paieškos išlaidų.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai