Byla 2-2375/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1218-194/2012 pagal ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei, trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo sudaryta atvirojo konkurso kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951) pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju paskelbta viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras, ir įpareigoti viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Kraujo donorystės centras“.

5Ieškovas taip pat prašė iki sprendimo priėmimo laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės 2012 m. balandžio 26 d. paskelbto atvirojo konkurso kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951) pirmos pirkimo dalies procedūras, ir įpareigoti viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su viešąja įstaiga Nacionaliniu kraujo centru.

6Prašyme ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkintas ieškinys, vykdymas būtų nebeįmanomas. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pretenziją, nurodė, kad jis toliau tęsia viešojo pirkimo procedūras. Pasak ieškovo, atsakovas piktybiškai ignoruoja imperatyvias įstatymo nuostatas ir imasi visų priemonių pirkimo sutarčiai sudaryti. Atsakovas turi sutartį dėl analogiškų viešojo konkurso būdu perkamų kraujo komponentų pasirašytą su UAB „Kraujo donorystės centras“ ir šios sutarties terminas gali būti pratęstas. Todėl, pasak ieškovo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesudarys trukdymo tiekti kraujo komponentus ir nesukels pavojaus žmonių sveikatai bei gyvybei.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nurodė, kad atsakovas atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą, kurio metu buvo perkami kraujo komponentai ir kraujo preparatai, jų tiekimo paslaugos. Teismas sprendė, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, kuris, sustabdžius tolesnį konkurso procedūrų vykdymą, būtų pažeistas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, tokiu būdu, pasak teismo, bus pažeisti ne tik atsakovo, vykdančio šį projektą, interesai, bet ir Šiaulių apskrities gyventojų interesai gauti tinkamą, savalaikį, kokybišką medicininį aptarnavimą, kas svarbiausia žmogaus sveikatai ir gyvybei. Pažymėjo, kad konkurso pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas pasibaigia 2012 m. spalio 10 d., o teisme ieškovo ieškinys gautas tik 2012 m. spalio 15 d., todėl galimai sutartis su atvirą konkursą laimėjusiu asmeniu jau sudaryta. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirkimo objektas yra ypatingos svarbos, tokių paslaugų tiekimas privalo būti nepertraukiamas.

9Teismas padarė išvadą, kad pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – pirkimo procedūrų sustabdymas, teismo teigimu, būtų neproporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, o ieškinio netenkinimo atveju, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms, atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Konkursą laimėjusio pasiūlymo pagrindu perkančiajai organizacijai teiktinų kraujo komponentų (eritrocitų) kaina yra žemiau minėtų komponentų gamybos kaštų ribos, tačiau atsakovas įstatyme numatytų priemonių įsitikinti kainos pagrįstumu nesiėmė, t. y. nepareikalavo, jog trečiasis asmuo dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos pateiktų pagrįstus paaiškinimus.

132. Atsakovas yra suinteresuotas trejiems metams sudaryti kraujo komponentų pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu galimai ekonomiškai nepagrįstomis kainomis, kas sukeltų realią grėsmę trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų bei visos sutarties tinkamam vykdymui.

143. Atsakovui pasirašius pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju paskelbta viešąja įstaiga Nacionaliniu kraujo centru, nebūtų įmanomas konkurso rezultatų pakeitimas ieškovo naudai, tuo atveju, jeigu teismas ieškovo ieškinį patenkintų.

154. Konstatavus, kad pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir pirkimo sutarčiai esant sudarytai, būtų pažeistas viešasis interesas perkančiajai organizacijai neracionaliai panaudojant viešųjų pirkimų lėšas bei sudarant sutartį, kurios tinkamas vykdymas dėl galimai nepagrįstų įsipareigojimų taptų neįmanomas, dėl ko iškiltų realus pavojus perkančiosios organizacijos aptarnaujamų pacientų sveikatai ir gyvybei.

165. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių galimai skubų atsakovo poreikį viešojo konkurso būdu įsigyjamiems kraujo komponentams, įgalinantį laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą. Atsakovo poreikis minėtų komponentų įsigijimui nėra skubus bei neatidėliotinas. Prieš tai atsakovo sudaryta sutartis dėl kraujo komponentų tiekimo pasibaigė dar 2012 m. liepos 7 d., tuo tarpu visą laikotarpį nuo sutarties pabaigos iki šio momento atsakovas sugeba tinkamai teikti medicinines paslaugas bei neturi kraujo komponento trūkumų. Tai daro pagrindą manyti, jog atsakovo poreikis viešojo konkurso būdu įsigyti minėtus komponentus nėra skubus, bet strateginis ir orientuotas į ateitį.

176. Sprendimas tokio pobūdžio bylose privalo būti priimtas per 60 dienų, todėl atsakovo sprendimo dėl viešųjų pirkimų teisėtumo klausimas bus išnagrinėtas per gana trumpą laiko tarpą, o tai sumažina galimo viešojo intereso pažeidimo tikimybę.

18Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – pirkimo procedūrų sustabdymas – būtų neproporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumą atsakovo atžvilgiu, kadangi ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atgynimo. Tuo tarpu ieškinio netenkinimo atveju, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Paskelbtas konkursas yra susijęs su būtinybe apsaugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą, t. y. su viešuoju interesu. Sustabdžius kraujo komponentų pirkimą, būtų sutrikdyta normali įstaigos veikla ir tokiu atveju nebūtų galima tinkamai užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, dėl ko galėtų nukentėti ligoninėje gydomi pacientai. Atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepaneigia ieškovo teisės į teisminę gynybą, kadangi išnagrinėjus bylą iš esmės ir nustačius, jog atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras pažeidė teisės aktus, ieškovas įgytų teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

21Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas dėl ginčo esmės yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

22CPK 4237 straipsnyje yra įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių analizė sudaro pagrindą teigti, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių turi būti preliminariai įvertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas. Nustačius, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas, nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei atsisakymas taikyti tokias priemones.

23Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje, kurioje ginčijamas atsakovo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės vykdomo atvirojo konkurso kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951) pirkimo procedūrų teisėtumas.

24Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/darbų/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

26Iš byloje esančių duomenų matyti, jog perkančioji organizacija VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdė atvirojo konkurso kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti (pirkimo numeris 120951) pirkimo procedūras, kuriomis siekė sudaryti sutartį dėl kraujo komponentų ir kraujo preparatų tiekimo. Pagrįstas yra pirmosios instancijos teismo teiginys, jog kraujo komponentų ir kraujo preparatų tiekimas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Minėtų paslaugų pirkimas pagal savo pobūdį yra susijęs su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu, t. y. visuomenės dalies, o būtent Šiaulių apskrities gyventojų interesais ir galimybe gauti tinkamą, savalaikį ir kokybišką medicininį aptarnavimą. Todėl nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius pirkimo procedūrų, būtų pažeistas viešasis interesas bei nebūtų apginti ieškovo interesai. Taigi nagrinėjamu atveju būtent visuomenės saugumas yra tas gėris, kuris pateisina laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą. Tai atitinka ir teismų praktiką, kurioje yra pasisakyta, kad viešieji pirkimai kraujo preparatams įsigyti yra neatsiejamai susiję su viešuoju interesu, todėl tokiose bylose laikinosios apsaugos priemonės paprastai netaikomos (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1144/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1715/2010).

27Nors ieškovas atskirajame skunde ir teigia, kad atsakovui nėra jokio skubaus poreikio kraujo preparatų ir kraujo komponentų įsigijimui, nes prieš tai sudaryta sutartis baigėsi dar 2012 m. liepos 7 d., o pats atsakovas nejaučia komponentų stygiaus ir toliau sėkmingai tęsia veiklą, tačiau teisėjų kolegija pabrėžia, jog ši aplinkybė kaip tik patvirtina tai, kad kraujo preparatų ir kraujo komponentų poreikis atsakovui gali būti ypač aktualus, nes pasibaigus sutarties galiojimui, nepertraukiamas jų tiekimas nėra užtikrintas. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas viešasis interesas bei nebūtų apginti ieškovo interesai.

28Svarbu pažymėti, kad ginčijamą viešąjį pirkimą sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė savalaikiam šio projekto įgyvendinimui bei viešajam interesui, ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą prieš atsakovą, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, teismų praktiką, ginčo konkurso sąlygas, galimas projekto sustabdymo pasekmes jo savalaikiam įgyvendinimui, kitus bylos duomenis, pagrįstai nutarė, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui įvykdyti viešojo pirkimo procedūras.

30Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, jog Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimu civilinė byla pagal ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu yra išnagrinėta iš esmės ir ieškovo ieškinys atmestas. Nors minėtas teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, tokio teismo sprendimo priėmimas patvirtina pagrįstas abejones dėl palankaus ieškovui teismo sprendimo šioje byloje priėmimo galimybės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų, todėl ir dėl šios aplinkybės taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones taip pat nebuvo pakankamo teisinio pagrindo.

31Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam klausimo išsprendimui teisinės reikšmės neturi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

32Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti svarbias faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, kad taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo. Todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas prašymas dėl tokių priemonių taikymo, paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ kreipėsi į Šiaulių apygardos... 5. Ieškovas taip pat prašė iki sprendimo priėmimo laikinąsias apsaugos... 6. Prašyme ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas atviro konkurso būdu vykdė viešąjį... 9. Teismas padarė išvadą, kad pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ atskiruoju skundu prašo... 12. 1. Konkursą laimėjusio pasiūlymo pagrindu perkančiajai organizacijai... 13. 2. Atsakovas yra suinteresuotas trejiems metams sudaryti kraujo komponentų... 14. 3. Atsakovui pasirašius pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju paskelbta... 15. 4. Konstatavus, kad pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir pirkimo... 16. 5. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių galimai skubų... 17. 6. Sprendimas tokio pobūdžio bylose privalo būti priimtas per 60 dienų,... 18. Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė atsiliepimu į atskirąjį... 19. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16... 20. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 21. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 22. CPK 4237 straipsnyje yra įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios... 23. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje,... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų... 26. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog perkančioji organizacija VšĮ... 27. Nors ieškovas atskirajame skunde ir teigia, kad atsakovui nėra jokio skubaus... 28. Svarbu pažymėti, kad ginčijamą viešąjį pirkimą sustabdžius... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, preliminariai... 30. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos... 31. Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam klausimo išsprendimui teisinės... 32. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....