Byla e2-303-206/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 512,32 Eur negrąžinto kredito, 126,17 Eur sutartinių palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 374,86 Eur sutartinių palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnis 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2013-02-24 pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ su atsakovu pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 289,62 Eur kreditas, 9 mėnesių terminui. Paskolą turėjo grąžinti iki 2013-11-24. Pagal sutarties 2.10 punktą, 2013-03-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 144,81 Eur, 2013-04-29 – dar 144,81 Eur, 2013-08-23 – dar 43,44 Eur, 2014-03-13 – 43,44 Eur kredito sumoms 24 mėnesių terminui. Atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų – numatytu terminu negrąžino visos paimtos paskolos bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį, todėl pradinis kreditorius 2015-05-06 vienašališkai nutraukė sutartį.

7Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ 2015-12-21 reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą perleido uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė 2016-05-10 pranešimu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove pilnai (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis), atsakovas grąžino dalį sumos, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 512,32 Eur skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 126,17 Eur palūkanų, taikant sutartyje nustatytą 77,73 procentų palūkanų normą, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2013-02-24 iki 2015-05-06. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo 374,86 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015-05-07 iki 2015-11-03, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 112,40 procentų. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Ieškovė ir atsakovas susitarė dėl kredito kainos, atsakovė už naudojimąsi kreditu nesumokėjo sutartų palūkanų, todėl 105,26 Eur palūkanų (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) iš atsakovo priteistinas.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 374,86 Eur palūkanų už vėlavimą grąžinti paskolą, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 112,40 procentų. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytų Vartojimo kredito sutarčių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Remdamasis Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, darytina išvada, kad prašomos priteisti palūkanos po sutarties įvykdymo praleidimo yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl palūkanų dydis mažintinas dviem trečdaliais - iki 124,95 Eur, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 4 d.). Teismas, įvertinęs atsakovo pasyvų elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, konstatuoja, kad yra pagrindas nukrypti nuo Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. nustatytos taisyklės ir priteisti ieškovei iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 23,00 Eur žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) 512,32 Eur negrąžinto kredito, 126,17 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 124,95 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, iš viso 763,44 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt tris eurus ir 44 ct) skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 763,44 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 23,00 Eur (dvidešimt trijų eurų ir 00 euro ct) žyminio mokesčio, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, į.k. 304179870, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kretingos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai