Byla e2-2951-584/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „BnP Finance“ ieškinį, pareikštą atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4587,28 Eur negrąžinto kredito, 4423,27 Eur kredito mokesčio, 0,90 Eur palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių tuo atveju, jei per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateiks atsiliepimo. Atsakovui adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, laikomi įteiktais praėjus trisdešimčiai dienų nuo pašto pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepareiškė. Tokiu atveju esant ieškovės prašymui, o atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo, priimtinas sprendimas už akių rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad tarp šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 4623,97 Eur kreditas. Atsakovas įsipareigojo jį grąžinti kartu su kredito mokesčiu, o praleidus kredito grąžinimo dalimis terminus, mokėti sutartyje numatyto dydžio kompensuojamąsias palūkanas, - vertinimą, ieškovės reikalavimai dėl 4587,28 Eur negrąžinto kredito, 0,90 Eur kompensuojamųjų palūkanų laikytini pagrįstais, todėl šios sumos priteistinos iš atsakovo ieškovės naudai (CPK 285 str. 2 d.; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.886 str. 1 d.).

6Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo 4423,27 Eur kredito mokesčio (pelno palūkanų), apskaičiuoto nuo 2016-08-23 iki 2020-09-23. Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodyta metinė palūkanų norma – 39 procentai, bendra metinė kredito norma – 46,78 procentai. 2016-08-23 sudaryta vartojimo kredito sutartimi nustatyta kredito palūkanų norma neviršija Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2016-02-01) nustatytos 75 procentų dydžio vartojimo kredito palūkanų normos, tačiau CK 6.2284 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta teismo pareiga vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį nesąžiningumo kriterijams vertinti ex officio. Tokią teismų praktiką formuoja Kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Karpenko ir kt v. Danske bank A/S, bylos Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji DNSB v. AB ,,Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Tokios nuostatos laikomasi vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas ir dėl palūkanų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 5 d. nutartis Nr. e3K-3-29-248/2016 civilinėje byloje pagal UAB „LSV Intergroup“ ieškinį atsakovui A.L. dėl skolos priteisimo).

7Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į VKĮ 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

8Taigi atsižvelgdamas į tai, kad prašomas priteisti kredito mokestis (4423,27 Eur) beveik prilygsta kredito sumai (4587,28 Eur) bei į tai, kad atsakovas būdamas fizinis asmuo ir nuotoliniu būdu sudarydamas vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties šalis, negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinti skolinimosi rizikos, sprendžia, kad kredito mokestis (pelno palūkanos) neatitinka sąžiningumo kriterijų, todėl vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų reikalavimais, 4423,27 Eur kredito mokestis (pelno palūkanos) mažintinas keturis kartus iki 1105,82 Eur (CK 1.5 str., 6.228 str., 6.2284 str. 9 d.). Pažymėtina, kad pagal šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties sąlygas (Sutarties 6.1 punktas) palūkanos skaičiuojamos tik iki visiško vartojimo kredito gavėjo prievolės, kylančios pagal šią sutartį, įvykdymo, todėl priteisimas konkrečiu dydžiu išreikšto kredito mokesčio, apskaičiuoto nuo 2016-08-23 iki 2020-09-23, prievolės tinkamo įvykdymo, anksčiau nei 2020-09-23, atveju, pažeistų atsakovo teises. Atsižvelgus į tai, iš atsakovo priteistinos ieškovei mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kurių dydis nustatytinas metine fiksuota procentine išraiška (9,75 proc.) nuo nesumokėtos kredito sumos (4587,28 Eur), tačiau ne daugiau nei 1105,82 Eur suma (CK 6.38 str., 6.872 str.) (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje e2A-1139-601/2017, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1617-881/2017). Likusi reikalavimo dalis dėl kredito mokesčio priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 178 str.).

9Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei proporcingai jos patenkintų reikalavimų daliai (51 proc.) priteistinas iš atsakovės 104,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).

10Ieškovė taip pat prašė priteisti 121,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų už procesinių dokumentų parengimą. Nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes.

11Šioje byloje ieškovė pateikė tik vieną procesinį dokumentą – ieškinį, kurio parengimas neturėjo pareikalauti didelių ieškovės atstovų darbo ir laiko sąnaudų, nes Lietuvos teismuose yra nagrinėjama daug bylų dėl įsiskolinimų ieškovei priteisimo, kurių ieškinio pagrindas ir dalykas iš esmės sutampa su nagrinėjama byla, bylose ieškovę atstovauja ta pati advokatų profesinė bendrija „Euroteisės biuras“, todėl nurodytos išlaidos vertintinos kaip nepagrįstai didelės. Teismas mano, kad ieškinį tenkinus iš dalies pakankama advokato teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo suma - 30,00 Eur, kuri priteistina iš atsakovo ieškovės naudai (CPK 98 str., Šiaulių apygardos teismo 2016-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-665-569/2016, Panevėžio apygardos teismo 2016-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-227-252/2016).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną 3 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „BnP Finance“, juridinio asmens kodas 302447985, buveinės adresas Vilniaus m., Žalgirio g. 90, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT78 7044 0600 0723 4506, AB SEB bankas, naudai 4587,28 Eur (keturių tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 28 ct) negrąžintą kreditą, mokėjimo funkciją atliekančias metines 9,75 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos 4587,28 Eur kredito sumos, tačiau ne daugiau nei 1105,82 Eur, nuo 2016-08-23 iki visiško paskolos grąžinimo, 0,90 Eur (nulį eurų 90 ct) kompensuojamųjų palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4588,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017-11-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 134,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusią ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai