Byla e2S-384-252/2016
Dėl arbitražinės išlygos dalies pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-119-956-2016 pagal ieškovų AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ ieškinį atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“ dėl arbitražinės išlygos dalies pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2ieškovai AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-06-08 tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ sudarytos Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutarties Nr. 2011/AV-D(d)-4 sudedamąja dalimi esančio Pasiūlymo priedo 20.6 punkto nuostatą „Arbitražo taisyklės – Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražo procedūros reglamentas“, priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-300-370/2016, nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme pagal pareiškėjo AB „Ekra“ skundą dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 suinteresuotam asmeniui UAB „Aukštaitijos vandenys“. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-300-370/2016 pagal pareiškėjo AB „Ekra“ skundą dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 suinteresuotam asmeniui UAB „Aukštaitijos vandenys“. Teismo vertinimu, tarp Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. e2A-300-370/2016, nagrinėjamos Lietuvos apeliaciniame teisme, yra prejudicinis, tiesioginis teisinis ryšys, kadangi tiek ieškinys civilinėje byloje, tiek Lietuvos apeliaciniame teisme pateiktas AB „Ekra“ skundas dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, t. y. kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ nėra nuolatinė arbitražo institucija, kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ neturėjo teisės nagrinėti iškilusio ginčo su atsakovu, kad ieškovas AB „Ekra“, pasirašydamas sutartį su atsakovu, siekė, jog jų ginčą nagrinėtų Vilniaus komercinio arbitražo teismas, o ne viešoji įstaiga, kad Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas neegzistuoja ir pan. Teismas konstatavo, jog civilinėje byloje Nr. e2A-300-370/2016 nustatyti faktai dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ teisės organizuoti ir administruoti tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ kilusį ginčą turės teisinę reikšmę priimant teismo procesinį sprendimą nagrinėjamoje civilinėje byloje.

4Atskiruoju skundu ieškovai AB „Ekra“ ir UAB „Elkera“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį dėl bylos sustabdymo panaikinti. Nurodo, kad teismas šią civilinę bylą sustabdė nesant tam pakankamo pagrindo. Nepakankamai įvertino tai, kad byla Nr. e2A-300-370/2016 yra nagrinėjama ne įprasta ginčo teisenos tvarka, tačiau jai taikoma specifinė arbitražo teismo sprendimams apskųsti nustatyta procedūra. Pagal LR Komercinio arbitražo įstatymo 50 str., apskųstas arbitražo teismo sprendimas gali būti panaikintas tik konkrečiais ir itin siaurais pagrindais. Nors teismas teisingai pastebėjo, kad šioje byloje ir byloje Nr. e2A-300-370/2016 yra remiamasi kai kuriomis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau neatsižvelgė į tai, jog tų pačių faktinių aplinkybių įrodomoji reikšmė bylose yra iš esmės skirtinga. Priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, būtent šios bylos rezultatas gali turėti prejudicinę reikšmę bylai Nr. e2A-300-370/2016, o ne atvirkščiai. Tai reiškia, kad netgi pripažinus, jog tarp dviejų bylų egzistuojantis ryšys sudaro pagrindą vienos iš bylų sustabdymui, ieškovų vertinimu, stabdoma turėtų būti ne ši, bet byla Nr. e2A-300-370/2016. Be to, teismas net neatsižvelgė į ieškovo UAB „Elkera“ padėtį. Kaip matyti, šioje byloje bei Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys ne visiškai sutampa, kadangi vienas iš ieškovų šioje byloje – UAB „Elkera“ byloje Nr. e2A-300-370/2016 nedalyvauja. Iš nutartyje išdėstytų motyvų visiškai nėra aišku, kodėl teismas laikė, kad faktai, kuriais ieškovai grindžia savo ieškinio reikalavimus, gali būti nustatyti tik Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje byloje, o šioje byloje teismas jų nustatyti negali. Atsižvelgiant į bylų nagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme trukmę bei tikėtiną procesą kasacinėje instancijoje, akivaizdu, jog dėl bylos sustabdymo šios bylos nagrinėjimas užsitęs, dėl ko bus iš esmės pažeistas proceso operatyvumo principas bei ieškovų teisėti lūkesčiai.

5Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog tarp Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. e2A-300-370/2016, nagrinėjamos Lietuvos apeliaciniame teisme, yra prejudicinis, tiesioginis teisinis ryšys.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. 2 d., teismas nenustatė.

8Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarties, kuria CPK 163 str. 3 p. pagrindu sustabdyta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

9Pagal CPK 163 str. 3 p. teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita byla, paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012; kt.). Galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012; kt.).

10Įvertinęs nagrinėjamoje ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-300-370/2016 pateiktų reikalavimų pobūdį, išanalizavęs ir įvertinęs skundžiamoje nutartyje teismo nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog tarp Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. e2A-300-370/2016, nagrinėjamos Lietuvos apeliaciniame teisme, yra prejudicinis, tiesioginis teisinis ryšys, todėl civilinėje byloje Nr. e2A-300-370/2016 nustatyti faktai dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ teisės organizuoti ir administruoti tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ kilusį ginčą turės teisinę reikšmę priimant teismo procesinį sprendimą šioje civilinėje byloje. Nors teismas nedetalizavo, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti kitoje byloje, dėl kurios yra stabdoma ši byla, tačiau vien šis neatitikimas nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Atmetant apelianto argumentus, pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje prašoma pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-06-08 tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ sudarytos Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutarties Nr. 2011/AV-D(d)-4 sudedamąja dalimi esančio Pasiūlymo priedo 20.6 punkto nuostatą „Arbitražo taisyklės – Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražo procedūros reglamentas“. Tuo tarpu Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas ginčas yra kilęs tarp ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir atsakovo AB „Ekra“ dėl kompensacijos dėl uždelstų darbų priteisimo, kuris išspręstas VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (trečiųjų teismo) 2015 m. spalio 20 d. sprendimu arbitražo byloje Nr. 74-NKA/14, kuriuo ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies. AB „Ekra“ skunde Lietuvos apeliacinio teismo prašo panaikinti arbitražo teismo sprendimą Nr. 74-NKA/14, kaip prieštaraujantį KAĮ 50 str. 3 d. 4 p. ir 50 str. 3 d. 6 p. Šiuo atveju svarbu tai, kad nepaisant to, jog civilinėse bylose reiškiami skirtingi reikalavimai ir ieškinio dalykas skiriasi, vienoje byloje nustatytinos aplinkybės yra aktualios ir teisiškai reikšmingos kitai bylai ir teisingo sprendimo priėmimui joje, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamą civilinę bylą reikia stabdyti iki bus išnagrinėta susijusi civilinė byla Lietuvos apeliaciniame teisme. Negalima pripažinti, kad toks bylos sustabdymas iki bus išnagrinėta kita susijusi civilinė byla pažeis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, kadangi šiuo atveju kaip tik yra siekiama sutaupyti šalių lėšas ir laiką bei išvengti prieštaringų teismo sprendimų. Net ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, greitas bylos nagrinėjimas negali būti savaime prioritetas prieš teisingą bylos išnagrinėjimą bei teisingą sprendimą. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 12 d. civilinę bylą Nr. e2A-300-370/2016 išnagrinėjo, t. y. jau yra priimtas sprendimas byloje, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, todėl apeliantų argumentai dėl proceso operatyvumo principų bei teisėtų lūkesčių pažeidimo atmestini ir šiuo aspektu.

11Ieškovų atskirasis skundas grindžiamas ir tuo, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo UAB „Elkera“, nedalyvaujančio Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje jokiu procesiniu statusu, padėtį. Pažymėtina, kad teismo sprendimo prejudicinės galios ir (ar) prejudicinių faktų institutas aptartas tiek CPK 279 str. 4 d., tiek CPK 182 str. 2 p. Teismo sprendimo prejudicinės galios esmė yra ta, kad, sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius (CPK 279 str. 4 d.). Pagal CPK 182 str. 2 d. nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. CPK 182 str. 2 p. norma reiškia ne tik tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, bet ir tai, kad teismas negali nepripažinti prejudicinių faktų įrodytomis aplinkybėmis; CPK 279 str. 4 d. įtvirtintas draudimas byloje dalyvavusiems asmenims kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius taip pat reiškia ir draudimą teismui iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad prejudiciniais faktais, be kita ko, gali būti teismo nustatyti sutarties šalių tikrieji ketinimai ir atlikti sutarties sąlygų išaiškinimai. Tokiu būdu, neturi pagrindo apelianto argumentai dėl UAB „Elkera“ nedalyvavimo Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje byloje, kadangi tokia aplinkybė nepaneigia teisinio ryšio tarp aptariamų civilinių bylų.

12Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad civilinė byla sustabdyta pagrįstai, todėl apeliantų skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai