Byla 2A-532-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SIB TRAKAI ir atsakovo NE International GmbH apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3440-640/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SIB TRAKAI ieškinį atsakovui NE International GmbH dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo, taip pat pagal atsakovo NE International GmbH priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei SIB TRAKAI dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo priteisimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „NE International“, uždaroji akcinė bendrovė „Manvela“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB SIB TRAKAI kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti su atsakovu NE International GmbH 2010-04-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), taikyti restituciją ir grąžinti sumokėtus 345 280 Lt (100 000 Eur), priteisti iš atsakovo NE International GmbH 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, išduoti Europos vykdomąjį raštą. Nurodė, kad ieškovės UAB SIB TRAKAI akcininkas SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB atsižvelgiant į 2010-04-21 UAB SIB TRAKAI akcininkų susirinkime priimtą sprendimą proporcingai turimam akcijų skaičiui investuoti į ieškovės UAB SIB TRAKAI vystomą investicinio projekto pirmo etapo saulės fotovoltinės elektrinės statybą, pervedė ieškovei UAB SIB TRAKAI 100 000 Eur. Šiuos SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB pervestus 100 000 Eur ieškovė, vykdydama 2010-04-22 pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pervedė į atsakovo NE International GmbH nurodytą banko sąskaitą. Tačiau kitas ieškovės akcininkas UAB „NE International“ 2010-04-21 akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų neįvykdė, t. y. nepervedė ieškovei UAB SIB TRAKAI 100 000 Eur, skirtų avanso pagal 2010-04-22 pirkimo-pardavimo sutarties 3.3.1 punktą mokėjimui. Pagal 2010-04-22 pirkimo- pardavimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir UAB „NE International“ vienintelis akcininkas atsakovas NE International GmbH. Atsakovui gavus 100 000 Eur avansą nebuvo suderinti nei prekių tiekimo grafikai, nei pradėti vykdyti darbai. Atsakovas, kaip ieškovės akcininko UAB „NE International“ savininkas, šių lėšų neinvestavo, neįvykdė netgi pirmojo mokėjimo, kurio pagrindu privalėjo būti sumokėta likusi avanso dalis, ir turėtas ieškovės akcijas daugiau kaip už pusmečio pardavė.

5Atsakovas NE International GmbH pateikė priešieškinį ieškovei UAB SIB TRAKAI, prašydamas šalių 2010-04-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį nutraukti dėl ieškovės UAB SIB TRAKAI kaltės, priteisti iš ieškovės 5 748 912 Lt (1 665 000 Eur) bei 6 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Sutarties 3.3 p. pirkėjas UAB SIB TRAKAI įsipareigojo sumokėti pardavėjui 1 950 000 Eur (6 732 960,00 Lt) tokia tvarka: ne vėliau kaip iki 2010-04-30 200 000 Eur avansą, ne vėliau kaip iki 2010-05-31 dar 200 000 Eur avansą, ne vėliau kaip iki 2010-06-30 150 000 Eur sutarties kainos, ne vėliau kaip iki 2010-07-31 100 000 Eur sutarties kainos, o likusią sutarties sumą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to, kai visos prekės sumontuojamos, ištestuojamos ir pasirašomas saulės jėgainės testavimo aktas, kuriame pateikiama specialistų išvada, jog galima paleisti jėgainę ir ją tinkamai naudoti (po vėliausio iš nurodytų įvykių). Pardavėjas Sutarties 4.1. p. įsipareigojo visas prekes pateikti pirkėjui ne vėliau kaip per 5 mėnesius po pirmos avansinės įmokos, t. y. 200 000 Eur sumokėjimo. Sutarties 9 p. sulygta dėl šalių atsakomybės – pirkėjui nesumokėjus sutartyje aptarta tvarka prekių kainos, jis privalo mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo kiekvienos uždelstos atsiskaityti dienos nuo nesumokėtos sumos. Sutarties 10 p. numatė šalių galimybę nutraukti sutartį – pirkėjas šią teisę turi, jei pardavėjo sutartyje pateikti pareiškimai ir garantijos yra neteisingi, netikslūs ir neišsamūs, taip pat jei pardavėjas daugiau nei 30 dienų praleidžia prekės perdavimo terminą. Pardavėjui teisė vienašališkai nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą numatyta pirkėjui daugiau nei 60 dienų praleidus sutarties 3.3 p. aptartus atsiskaitymo terminus. Sutarties pagrindu pardavėjas 2010-04-26 išrašė ir pateikė pirkėjui sąskaitą dėl 200 000 Eur avanso sumokėjimo. Pirkėjas UAB SIB TRAKAI tik 2010-05-20 pervedė dalį avanso – 100 000 Eur. Pirkėjas žadėjo, kad remiantis sutartimi netrukus bus atlikti kiti avansiniai mokėjimai – dar 100 000 Eur. Siekdamas sumažinti nuostolius, pardavėjas NE International GmbH pirkėjui UAB SIB TRAKAI užsakytas ir jau gautas prekes 2014-01-06 pardavė JEnergie Business Limited už 185 000 Eur. Prekių kaina žymiai skyrėsi nuo pradinės, šalių suderintos Sutartimi kainos dėl išskirtinai staigaus saulės jėgainių sektoriaus vystymosi ir tobulėjimo per paskutinius keletą metų. Pagal šalių sudarytą Sutartį pardavėjas turėjo realų ir pagrįstą lūkestį iš UAB SIB TRAKAI gauti 1 950 000 Eur, tačiau gavo tik 100 000 Eur avanso bei 185 000 Eur iš JEnergie Business Limited realizavęs UAB SIB TRAKAI skirtas prekes, kurių pirkėjas akivaizdžiai atsisakė, pareikšdamas ieškinį dėl Sutarties nutraukimo. Vykdydamas Sutartį NE International GmbH buvo priverstas prisiimti finansinį įsipareigojimą už 700 000 Eur sumą prieš prekes pateikusią įmonę AG Adastra. Ši suma sudaro tiesioginius pardavėjo nuostolius. Atsakovas (pardavėjas) prašė jo naudai iš pirkėjo UAB SIB TRAKAI priteisti negautas pardavėjo pajamas – 1 665 000 Eur bei procesines palūkanas. Kadangi šalys pripažįsta, jog ieškovė nesumokėjo NE International GmbH prekės kainos, kaip buvo aptarta Sutartyje, remiantis Sutarties 10.6. p. pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nesikreipdamas į teismą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies – nutraukė ieškovės UAB SIB TRAKAI ir atsakovo NE International GmbH 2010-04-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl ieškovės kaltės, kitą priešieškinio dalį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB SIB TRAKAI 145 Lt (41,99 EUR) žyminio mokesčio bei 2 500 Lt (724,05 Eur) bylinėjimosi išlaidų atsakovo NE International GmbH naudai bei 6 453 Lt (1 868,92 Eur) žyminio mokesčio ir 82,47 Lt (23,75 EUR) pašto išlaidų valstybės naudai, o iš atsakovo NE International GmbH priteisė 1 500 Lt (434,43 Eur) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB SIB TRAKAI naudai ir 82,47 Lt (23,75 Eur) pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas nurodė, kad sprendimui įsiteisėjus panaikinamos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 20 d. ir 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

8Teismas, įvertinęs 2010-04-22 šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties turinį nustatė, kad šalys buvo susitarę dėl sutarties dalyko (Sutarties 2 p.), kainos ir atsiskaitymų (Sutarties 3 p.), sutarties vykdymo (Sutarties 4-7 punktai), t. y. šalys buvo aiškiai sutarusios dėl visų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų (CK 6.305 str.). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas Sutartį vertino kaip pagrindinę, o ne preliminariąją sutartį, kaip kad aiškino ieškovė. Aplinkybė, kad nebuvo sudaryti Sutarties priedai, teismo manymu, nereiškia, jog sutartis preliminari.

9Dėl sutarties nutraukimo pagrindų teismas nurodė, kad pagal Sutarties 3.3.1 p. ieškovė turėjo iki 2010-04-30 sumokėti 200 000 Eur dydžio avansą, tačiau byloje yra pateikti įrodymai, jog buvo sumokėta tik 100 000 Eur ir jau po nustatyto termino, t. y. 2010-05-20, todėl teismas nusprendė, kad Sutartimi prisiimto įsipareigojimo – sumokėti nustatyto dydžio avansą – ieškovė neįvykdė. Ieškovės argumentus, jog pagal Sutartį ji tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, t. y. pervedė pusę nustatyto avanso sumos, o kitą dalį avanso turėjo įmokėti atsakovas, teismas atmetė. Teismas nustatė, kad 2010-03-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovės akcininkas SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB pardavė 50 proc. jam priklausančių ieškovės akcijų UAB „Solartechnics“ (dabar UAB „NE International“), kurio vienintelis akcininkas yra atsakovas. 2010-04-21 ieškovės akcininkų SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir UAB „Solartechnics“ susirinkime buvo nuspręsta vystyti investicinį projektą – saulės fotovoltinės elektrinės statybą. Akcininkai nusprendė paskolinti įmonei (ieškovei) 2 600 000 Eur lygiomis dalimis, pritarė saulės energijos jėgainės įrangos įsigijimui iš NIEMANN ENTSORGUNG GmbH (dabar NE International GmbH) už ne didesnę nei 1 950 000 Eur sumą. Akcininku buvęs UAB „NE International“ paskolos sutarties pagal 2010-04-21 akcininkų sprendimą nesudarė. Nors atsakovas buvo vienintelis UAB „NE International“ akcininkas, tačiau trečiasis asmuo UAB „NE International“ veikė kaip atskiras juridinis asmuo, o ne kaip atsakovo filialas, todėl teismas nusprendė, jog atsakovui atsakyti dėl to, jog UAB „NE International“ nevykdė savo pareigų investuoti, nėra pagrindo. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad šalių sudaryta 2010-04-22 pirkimo-pardavimo sutartis buvo neįvykdyta, nes ieškovė pažeidė Sutartį, t. y. ieškovei nevykdant savo prisiimtų įsipareigojimų sumokėti iki nustatyto termino 200 000 Eur dydžio avansą. Konstatavęs, kad Sutartį pažeidė ieškovė, teismas nutraukė Sutartį jos 10.6 p. numatytu pagrindu (CK 6.217 str. 5 d.). Taip pat teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog Sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės, tai CK 6.222 straipsnio nuostatos dėl restitucijos netaikytinos.

10Dėl atsakovo prašomų priteisti nuostolių teismas nurodė, kad atsakovas priešieškiniu prašo iš ieškovės priteisti 1 665 000 Eur negautų pajamų. Byloje atsakovas pateikė sąskaitą faktūrą dėl 1 505 000 Eur sumos, kurią atsakovui 2010-05-27 išrašė įmonė Adastra AG, pateikė 2010-08-19 įmonės Adastra AG išrašytą sąskaitą už 700 000 Eur sumą, taip pat į bylą pateikta atsakovo išrašyta JEnergy Business Limited sąskaita su 2014-01-06 prekių perdavimo aktu už 220 150 Eur sumą. Šiais įrodymais atsakovas grindė savo negautas pajamas. Teismas pažymėjo, jog Sutarties 4.1. p. atsakovas įsipareigojo visas prekes pateikti ieškovei ne vėliau kaip per 5 mėn. po pirmos avansinės įmokos, t. y. 200 000 Eur sumokėjimo. Mokėjimas nebuvo tinkamai atliktas, todėl, teismo manymu, atsakovui nekilo pareiga vykdyti Sutartį ir įsigyti ieškovei skirtas prekes. Atsakovas, nesulaukęs tinkamo Sutarties įvykdymo ir užsakęs prekes, veikė savo rizika, todėl nėra pagrindo teigti, jog minėtų prekių įsigijimą turi kompensuoti ieškovė. Be to, atsakovas byloje neįrodė, jog patyrė išlaidas, susijusias su prekių ieškovei užsakymu, nes vien sąskaitos faktūros išrašymas nesudaro pagrindo teigti, jog išlaidos buvo patirtos, t. y. kad sąskaita buvo apmokėta. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog dėl ieškovės netinkamo sutarties vykdymo patyrė žalą, todėl atsakovo reikalavimus priteisti negautų pajamų atlyginimą atmetė kaip nepagrįstą (CPK 178 str.).

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovė UAB SIB TRAKAI apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nepagrįstos teismo išvados dėl šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties kvalifikavimo pagrindine, o ne preliminariąja sutartimi. Sutarties 1.1 punkte šalys bendru sutarimu įtvirtino nuostatą, kad prekės – saulės energijos jėgainės įrangos – kiekis, komplektiškumas ir išsamios techninės charakteristikos bus nurodomos atskirai šalių sudaromame Sutarties priede Nr. 1 ir priede Nr. 2. Priešingai nei nurodė teismas, daiktų kiekis nebuvo aptartas. Sutarties priedas Nr. 1 ir Nr. 2 nebuvo sudaryti, nes šalys nesulygo dėl planuojamų įgyti prekių kiekio, kompleksiškumo ir techninių charakteristikų. Šalys net nebuvo sulygę, ką atsakovas parduos ir ką ieškovė įgys.
  2. Teismas sprendime pažymėjo, kad ieškovė, kreipdamasi su ieškiniu į teismą, ieškinyje nebuvo nurodžiusi argumentų, jog Sutartis yra preliminari, o šiuos argumentus esą nurodė tik atsiliepime į atsakovo priešieškinį. Ieškovė tinkamai nurodžiusi visas faktines ir teisinę reikšmę byloje turinčias aplinkybes, tinkamai įgyvendino dispozityviškumo principo taikymą civiliniame procese, o tinkamas teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas yra teismo pareiga.
  3. Sutarties sudarymą iš esmės lėmė 2010-04-21 UAB SIB TRAKAI akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai, t. y. tai, jog abu bendrovės akcininkai vienbalsiai nutarė vystyti saulės fotovoltinės elektrinės statybos projektą bei investuoti į šį projektą lygiomis dalimis po 1 300 000 Eur. Nuo paties atsakovo NE International GmbH sprendimų priklausė tolimesnis projekto vykdymas, kadangi NE International GmbH priklausė trečiojo asmens UAB ,,NE International“ akcijos ir jis faktiškai priėmė sprendimus bei darė įtaką trečiajam asmeniui, kuris nevykdė įsipareigojimų dėl investicijų į fotovoltinės elektrinės projekto vystymą. Iš šios situacijos akivaizdu, kad atsakovas NE International GmbH turėjo visas galimybes piktnaudžiauti susidariusia situacija ir nedarydamas sprendimo dėl UAB ,,NE International“ investicijų į UAB SIB TRAKAI be pagrindo įgijo lėšas, išimtinai investuotas tik iš ieškovės pusės. Taigi negalima eliminuoti ir atsakovo atsakomybės, jog sutartiniai santykiai tarp šalių nesivystė dėl to, kad nebuvo atliktas pilnas avanso pagal Sutartį įmokėjimas. Teismas, aiškindamas Sutartį, neįvertino įmokėto avanso reikšmės. Ieškovės atliktas dalinis avanso įmokėjimas tik parodo, kad ieškovė siekė sukurti sutartinius santykius su atsakovu ir veikė sąžiningai, tačiau būtent atsakovui negalint pasiūlyti reikiamos įrangos nebuvo pasirašyti Sutarties priedai.
  4. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti skirtą pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Šiuo atveju šalių sudarytoje Sutartyje jos nutraukimo padariniai nenumatyti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo daryti išvadą, jog ieškovės įmokėta 100 000 Eur avanso dalis neturėtų būti grąžinama. Taip pat atsakovas nepagrindė nuostolių ir jų neįrodė, todėl avanso dalis turi būti grąžinta ieškovei.

13Atsakovas NE International GmbH apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį, kuria priešieškinio reikalavimas priteisti atsakovui iš ieškovės 5 748 912 Lt (1 665 000 Eur) bei 6 proc. procesines palūkanas buvo atmestas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinio reikalavimus tenkinti visiškai, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai taikė materialinės teisės normas. Teismas konstatavo, kad būtent ieškovė yra kalta dėl Sutarties nutraukimo ir pripažino atsakovo teisę į nuostolių atlyginimą, tačiau reikalavimą atlyginti nuostolius atmetė kaip neįrodytą. Teismas neteisingai pritaikė CK šeštos knygos XXIII skyriaus nuostatas, reglamentuojančias pirkimo-pardavimo sandorius. Nei CK normos, nei šalių sudaryta sutartis nesuteikė teisės pardavėjui (atsakovui), atsižvelgiant į tai, kad pirkėjas (ieškovė) netinkamai vykdė įsipareigojimą sumokėti dalį kainos nustatytu terminu, nevykdyti savo prievolės pateikti prekes. Kol Sutartis nebuvo nutraukta ir atsakovui nebuvo žinomos aplinkybės apie pirkėjo (ieškovės) reikalavimą ją nutraukti, Sutartis turi būti vertinama kaip galiojanti, o pagrindinė pardavėjo (atsakovo) pareiga perduoti daiktus – kaip neišnykusi. CK 6.314 straipsnio 6 dalis numato, kad kai pirkėjas atsisako priimti daiktus ir už juos sumokėti, pardavėjas gali savo nuožiūra reikalauti sumokėti kainą arba atsisakyti vykdyti sutartį. Gavus ieškinį dėl Sutarties nutraukimo, atsakovui tapo žinomos faktinės aplinkybės, kad ieškovė atsisako apmokėti prekes, kad prekės jai nereikalingos, t. y. kad ji atsisako prekių. Tai reiškia, kad tokiomis aplinkybėmis būtent pardavėjas (atsakovas) turėjo teisę pasirinkti, ar atsisakyti vykdyti sutartį, ar reikalauti sumokėti kainą. Šios teisės realizavimas nereiškia atsakovo veikimo savo rizika. Atsakovas niekada neatsisakė vykdyti Sutartį, jis reikalavo sumokėti kainą, o tokią teisę jam suteikia CK normos. Akivaizdu, jog atsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro negautos pajamos (prekės kaina), yra pagrįstas bei įrodytas. Teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės normas, nes vertino atsakovo reikalavimą atlyginti negautas pajamas kaip reikalavimą atlyginti patirtas tiesiogines išlaidas.

152. Teismas neteisingai pritaikė procesinės teisės normas. Atsakovas reikalavimą atlyginti negautas pajamas įrodinėjo šalių sudarytos Sutarties tekstu. Sutarties turinio dalis dėl kainos teisme nebuvo ginčyta, todėl laikytina kaip teismo nustatyta. Pačiu Sutarties sudarymo fakto pripažinimu teismas nustatė atsakovo pagal sutartį gautinų pajamų dydį, todėl atsakovo reikalavimas atlyginti negautas pajamas yra įrodytas. Šiuo atveju negautų pajamų dydis yra labai konkretus ir aiškus, įrodytas įrodymu – Sutartimi. Dėl to nepagrįsta teismo išvada, kad negautų pajamų dydis yra neįrodytas. Teismas nagrinėjo atsakovo priešieškinio reikalavimą atlyginti negautas pajamas kaip reikalavimą atlyginti tiesioginius nuostolius ir nurodė, kad šie nuostoliai yra neįrodyti, nes byloje nėra įrodytas sąskaitos faktūros apmokėjimo faktas. Atsakovas minėtą sąskaitą ir važtaraštį pateikė tik siekdamas nuosekliai išdėstyti visas faktines bylos aplinkybes. Ieškovė nei atsiliepime į priešieškinį, nei rengiantis bylos nagrinėjimui nesirėmė aplinkybėmis, jog įmonės Adastra AG 2010-08-19 sąskaita nebuvo apmokėta, todėl atsakovas neturėjo pareigos atsikirsti į tokį argumentą. Tik baigiamosiose kalbose ieškovė nurodė, jog byloje nėra įrodymų dėl šios sąskaitos apmokėjimo, tačiau CPK 253 straipsnio 4 dalis draudžia remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė. Kadangi šalys nei procesiniuose dokumentuose nei pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje nesirėmė ta aplinkybe, jog Adastra AG 2010-08-19 sąskaita buvo ar nebuvo apmokėta, ši aplinkybė negali būti vertinama, kaip teismo tirta. Be to, teismui savo iniciatyva vertinant šios sąskaitos apmokėjimo ryšį su pareikštu reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, teismas privalėjo pasiūlyti atsakovui pateikti sąskaitos apmokėjimą patvirtinančius įrodymus. Pažymėtina, kad nagrinėjant bylą iš esmės, parodymus davė Adastra AG įmonės vadovas, tačiau nei šalys, nei teismas savo iniciatyva faktinių aplinkybių dėl sąskaitos apmokėjimo nesiaiškino ir klausimų liudytojui neuždavė, nors, remiantis CPK 177 straipsniu, davusio priesaiką liudytojo parodymai būtų pakankamas įrodymas tokio pobūdžio faktinėms aplinkybėms nustatyti. Aptarti įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo pažeidimai pripažintini esminiais, nulėmusiais neteisingo teismo sprendimo priėmimą.

16Ieškovė UAB SIB TRAKAI atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo skundą atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

171. Teismas, aiškindamas ginčo sutartį, tinkamai įvertino Sutarties nuostatas dėl prekių pateikimo terminų ir tvarkos. Sutarties 1.1 punktu šalys įtvirtino susitarimą, jog prekės – saulės energijos jėgainės įranga, jos kiekis, komplektiškumas ir išsamios techninės charakteristikos bus nurodomos atskirai šalių sudaromuose Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Dėl to akivaizdu, kad atsakovui pagal Sutartį negalėjo kilti pareiga pateikti prekes ieškovei nuo pat Sutarties sudarymo momento, nes toks pareigos įgyvendinimas, priešingai nei teigia atsakovas, nebuvo įmanomas ne vien todėl, kad ieškovė nebuvo sumokėjusi viso avansinio mokėjimo, su kuriuo buvo siejamas Sutarties vykdymo pradėjimas, bet ir todėl, kad šalys nesusitarė, kokią konkrečiai prekę pateikti turi atsakovas.

182. Atsakovas patirtus praradimus (nuostolius) grindė negautomis pajamomis, o ne sutartinėmis netesybomis, todėl šioje dalyje pagrįstas ir teisingas teismo sprendimas atmesti atsakovo priešieškinio dalį dėl negautų pajamų priteisimo.

193. Atsakovo prašomos priteisti negautos pajamos apima visą Sutarties vertę, nors savo esme turėtų sudaryti tik planuotą grynąjį pelną. Atsakovas byloje neįrodė, kad patyrė išlaidas, susijusias su prekių, skirtų būtent ieškovei, užsakymu, o vien sąskaitos faktūros išrašymas nesudaro pagrindo teigti, jog išlaidos buvo patirtos. Sutarties sudarymo faktas pats savaime nesuponuoja išvados, kad planuojama sutarties vertė gali būti prilyginama atsakovo netiesioginiams nuostoliams, pasireiškiantiems negautomis pajamomis. Įrodyti negautų pajamų, kaip netiesioginių nuostolių, faktą ir jų dydį pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymą tarp ginčo šalių, tenka būtent negautas pajamas priteisti prašančiam atsakovui.

20Atsakovas NE International GmbH atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo ieškovės skundą atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

211. Teigdama, kad ginčo sutartis yra ne pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, o preliminarioji sutartis, ieškovė privalėjo įrodyti preliminariosios sutarties požymius, kuriais remiantis ši sutartis atribojama nuo pagrindinės. Preliminariosios sutarties esminis požymis yra tai, kad šalys ketina ateityje sudaryti susitarimą. Sutartyje apie tai, kad ateityje turi būti sudaryti kokie nors konkretūs šalių susitarimai, nėra pasisakyta. Sutartyje aiškiai nurodyta, jog priedai jau yra neatsiejama Sutarties dalis. Ginčo Sutartyje detaliai aptartos parduodamų prekių apmokėjimo ir tiekimo sąlygos, šalių atsakomybė ir kitos sąlygos. Taigi ieškovė neįrodė aplinkybės, jog Sutartimi šalys susitarė ateityje sutarti dėl sutarties priedų, ir tuo pagrindu Sutartis turi būti kvalifikuota kaip preliminarioji.

222. Ieškovė savo ieškinio negrindė faktinėmis aplinkybėmis, jog Sutartis buvo tik ikisutartinis dokumentas, o šalys nesusitarė dėl Sutarties dalyko. Nors gavusi priešieškinį, atsiliepime į jį ieškovė nurodė, kad Sutartis laikytina ikisutartinių derybų dokumentu, savo ieškinio nepatikslino ir faktinio ieškinio pagrindo nepakeitė. Ieškovė nepagrindė savo argumento, jog teismas turėjo pareigą veikti byloje aktyviai ir suformuluoti ieškinio reikalavimus kitaip, nei juos pateikė pati ieškovė. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes teismas tinkamai teisiškai kvalifikavo ginčo teisinius santykius.

233. Neteisingas ieškovės teiginys, kad atsakovas privalėjo priimti sprendimą investuoti pusę lėšų į su savimi sudaromą sutartį. Ieškovės UAB SIB TRAKAI akcininkai – SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir trečiasis asmuo UAB ,,Solartechnics“ – 2010-04-21 nusprendė vystyti investicinį projektą, o akcininkų dalyvavimas investiciniame projekte numatytas proporcingai turimam akcijų skaičiui. Šiame akcininkų sprendime nėra susitarimo, jog akcininkai privalo investuoti į įmonę lygiomis dalimis pagal ieškovės sudaromus konkrečius sandorius. Nors po akcininkų sprendimo 2010-04-22 buvo sudaryta paskolos sutartis tarp SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir ieškovės, tačiau liudytojas, tuometinis įmonės direktorius Eduard Ints negalėjo nurodyti konkrečių priežasčių, kodėl tokia pati paskolos sutartis ieškovės nebuvo sudaryta su kitu akcininku – UAB ,,Solartechnics“. Akcininkų susirinkimo sprendimas investuoti į įmonę sukėlė atitinkamas sprendime numatytas teises ir pareigas būtent akcininkams, o ne ieškovei ar atsakovui. Nesudariusi paskolos sutarties su kitu akcininku UAB ,,Solortechnics“, ieškovė neturėjo nei teisės reikalauti paskolos sumos, nei teisėto lūkesčio, kad akcininkas perves pinigus.

244. Teismas nustatė, kad būtent ieškovė kalta dėl Sutarties nutraukimo, nes pažeidė avansinio mokėjimo terminą. Ieškovė, teigdama, kad teismas nepagrįstai netaikė restitucijos, nenurodė nei vieno CK 6.145 straipsnio 1 dalyje numatyto pagrindo, kuriuo remiantis teismas galėtų taikyti restituciją.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

27Dėl sutarties teisinio kvalifikavimo

28Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo-pardavimo sutarties sampratą, tokia sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl preliminariosios ir pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarčių atribojimo ir kvalifikavimo, savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, rašytinis šio susitarimo įforminimas. Tais atvejais, kai būtina atskirti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės, dėl kurios šalys galėjo tartis preliminariojoje sutartyje, lemiamą reikšmę turi susitarimą sudariusių šalių valia. Nustačius, kad išreikšta šalių valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą, t. y. pagrindinę sutartį, konstatuotinas ikisutartinių santykių etapas ir preliminariosios sutarties sudarymo faktas. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, nurodytos CK 6.193 straipsnyje. Kilus šalių ginčui, teismas turi nustatyti tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti susitarimą teisės taikymo požiūriu: yra tai preliminarioji ar pagrindinė sutartis. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Atribodamas preliminariąją ir pagrindinę sutartis, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sudarydamos pagrindinę sutartį šalys patenkina savo poreikius; egzistuoja objektas – turtinė ar kitokio pobūdžio vertybė, dėl kurios sudaroma sutartis; šalys arba viena iš jų visada turi subjektinę teisę į objektą arba ši teisė sukuriama fikcijos (ateities vizijos) būdu. Pagal preliminariąją sutartį atsiranda prievolė sudaryti sutartį, o pagal pagrindinę sutartį – teisės ar pareigos dėl sutarties objekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2011).

29Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB SIB TRAKAI ir atsakovas NE International GmbH 2010-04-22 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo pirkti, o atsakovas – parduoti prekes – saulės energijos jėgainės įrangą, sutartyje nustatyta parduodamų prekių kaina – 1 950 000 Eur. Ieškovė skunde nurodo, kad šalių 2010-04-22 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra pripažintina preliminariąja sutartimi, nes šalys nebuvo sulygę dėl sutarties dalyko, nes Sutarties 1.1 punkte šalys bendru sutarimu įtvirtino nuostatą, kad prekės – saulės energijos jėgainės įranga, jos kiekis, komplektiškumas ir išsamios techninės charakteristikos bus nurodomos atskirai šalių sudaromame sutarties priede Nr. 1 ir priede Nr. 2, tačiau šie priedai taip ir nebuvo sudaryti.

30Kaip minėta, sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties esmės ir teisinės reikšmės, svarbiausias šaltinis yra sutarties turinys. Būtent pagal konkrečios sutarties turinį galima nuspręsti – pripažinti šią sutartį preliminariąja sutartimi ar kvalifikuoti joje įtvirtintą susitarimą kaip pagrindinę sutartį. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad šalių sudaryta Sutartis yra pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, kadangi ji atitinka pagrindinei sutarčiai keliamas sąlygas. Sutarties 2 punkte kalbama apie nuosavybės teisių perdavimą ieškovei, t. y. pirkėjas (ieškovė) įsipareigoja pirkti, o atsakovas (pardavėjas) įsipareigojo parduoti prekes – saulės energijos jėgainės įrangą (Sutarties 1.1 p.) ir sumokėti Sutarties 3.1 punkte nustatytą jų kainą, Sutarties 3.3 punkte nustatyta atsiskaitymo už perkamas prekes tvarka ir įmokų mokėjimo grafikas; Sutarties 4 punkte numatytos prekių tiekimo sąlygos bei terminai, o Sutarties 5 punkte – prekių priėmimo, tikrinimo ir nuosavybės teisių pirkėjui (ieškovei) perėjimo sąlygos. Taigi šalių sudarytoje Sutartyje buvo susitarta dėl nuosavybės teisių į perkamą objektą perdavimo ir kainos sumokėjimo, o toks susitarimas yra būdingas pagrindiniam pirkimo-pardavimo sandoriui.

31CK 6.306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutarties dalykas gali būti apibūdintas tiek pagal individualius požymius, tiek pagal rūšį. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (CK 6.306 straipsnio 4 dalis). Kaip minėta, Sutarties 1.1 ir 2 punktuose apibrėžtas sutarties dalykas – parduodamos prekės apibūdintos rūšiniu požymiu – saulės energijos jėgainės įranga, kurios kiekis, komplektiškumas ir išsamios techninės charakteristikos būtų nurodytos Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Sutarties 14 punkte išvardinti priedai, tarp jų priedas Nr. 1 (prekių kiekis, asortimentas ir aprašymas) bei priedas Nr. 2 (prekių techninė dokumentacija), kurie sudaro Sutarties neatskiriamą dalį. Sudarydamos sutartį, šalys nebuvo nustačiusios, kad Sutarties priedai Nr. 1 ir Nr. 2 bus sudaryti vėliau, o priešingai – nustatė, kad jie (priedai) yra neatsiejama Sutarties dalis. Todėl bylos duomenimis nepaneigti atsakovo nurodyti argumentai, kad šalys buvo konkrečiai viską aptarusios, tačiau Sutarties priedų nepasirašė dėl tos aplinkybės, jog elektrinės moduliams sparčiai tobulėjant, Sutarties sudarymo metu nebuvo galima jų konkrečiai įvardinti ir jie turėjo būti detalizuoti prieduose vėliau, jau tiekiant prekes. Ieškovė, teigdama, kad Sutartis yra preliminarioji, nenurodė termino, kada, jos manymu, turėjo būti sudaryta pagrindinė sutartis arba kokį terminą šalys buvo numačiusios pagrindinei sutarčiai sudaryti. Dėl šių aplinkybių ieškovės skundo argumentai, kad sudaryta sutartis yra tik preliminarioji sutartis, t. y. susitarimas dėl sutarties sudarymo ateityje, yra nepagrįsti.

32Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija nusprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino šalių sudaryto susitarimo sąlygas, tinkamai taikė CK 6.193 straipsnyje reglamentuotas ir teismų praktikoje taikomas sutarčių aiškinimo taisykles bei pagrįstai šalių pasirašytą sutartį kvalifikavo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi. Šalių sutartinių santykių analizė bei byloje nustatytos sutarties sudarymo bei vykdymo aplinkybės neduoda pagrindo sutikti su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, kad Sutartis liudija ikisutartinius šalių santykius ir įrodo šalių ketinimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį.

33Dėl sutarties nutraukimo

34Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašė nutraukti 2010-04-22 su atsakovu NE International GmbH sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl atsakovo kaltės, nurodydama, kad sutarties sudarymą lėmė UAB SIB TRAKAI akcininkų 2010-04-21 susirinkimo sprendimas vystyti investicinį projektą, tačiau atsakovas savo pareigos investuoti tinkamai neįvykdė. Atsakovas byloje pareikštu priešieškiniu prašė Sutartį nutraukti dėl ieškovės kaltės, motyvuodamas tuo, kad ieškovė neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – praleido atsiskaitymo (mokėjimų) pagal Sutartį terminus.

35Įstatyme nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarčių privalomumo šalims principas reikalauja sutartį vykdyti ir vienos iš šalių atsisakymas nuo sutarties negalimas, išskyrus įstatyme išvardytus atvejus, kai vienašališkai sutartį nutraukti šalis gali pati arba inicijuoti nutraukimą teismine tvarka. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai ir tvarka reglamentuojama CK 6.217 straipsnyje. CK 617 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-03-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi vienintelis ieškovės akcininkas SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB pardavė 50 jam priklausančių akcijų UAB „Solartechnics“ (dabar UAB „NE International“) (t. 1, b. l. 11-12). Šis akcijų skaičius sudarė 50 proc. visų ieškovės išleistų akcijų. Vienintelis UAB „Solartechnics“ (dabar UAB „NE International“) akcininkas yra atsakovas NE International GmbH (buvęs pavadinimas NIEMANN ENTSORGUNGS GmbH) (t. 1, b. l. 7-10). Ieškovės UAB SIB TRAKAI akcininkų SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir UAB „Solartechnics“ susirinkime, įvykusiame 2010-04-21, buvo nuspręsta vystyti investicinį projektą – 2 MW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statybą žemės sklype Bražuolės k., Trakų rajone, ir žemės sklype Gratiškių k., Trakų rajone. Projekto vystymo pirmojo etapo preliminari investicijų suma buvo numatyta 2 600 000 Eur, projekto realizavimo terminas 2010-2012 metai, o akcininkų dalyvavimas projekte yra proporcingas turimam akcijų skaičiui, t. y. abu akcininkai investuoja lygiomis dalimis. Ieškovės akcininkų susirinkimo metu taip pat nuspręsta paskolinti įmonei (ieškovei) 2 600 000 Eur atitinkamai proporcingomis dalimis – 1 300 000 Eur įmonei paskolina akcininkas SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir 1 300 000 Eur paskolina akcininkas UAB „Solartechnics“. Saulės energijos jėgainės įrangą nuspręsta įsigyti iš atsakovo už ne didesnę nei 1 950 000 Eur sumą. Minėtame akcininkų susirinkime nebuvo numatyta, kada paskolos sutartys tarp įmonės (ieškovės) ir jos akcininkų turėtų būti sudarytos. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2010-02-23 ir 2010-04-22 sudarė paskolos sutartis su akcininku SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB, kad 2010-05-20 ieškovei buvo pervesta 100 000 Eur paskola (t. 1, b. l. 32, 43-44).

37Ieškovė UAB SIB TRAKAI ir atsakovas NE International GmbH 2010-04-22 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovei prekes – saulės energijos jėgainės įrangą, o ieškovė sutarties 3.3 punktu įsipareigojo už prekes sumokėti atsakovui 1 950 000 Eur tokia tvarka: ne vėliau kaip iki 2010-04-30 sumokėti 200 000 Eur avansą; ne vėliau kaip iki 2010-05-31 sumokėti 200 000 Eur; ne vėliau kaip iki 2010-06-30 sumokėti 150 000 Eur, ne vėliau kaip iki 2010-07-31 sumokėti 100 000 Eur; likusią kainos dalį sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai prekės sumontuojamos, ištestuojamos ir pasirašomas saulės jėgainės testavimo aktas. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2010-05-20, t. y. jau pasibaigus Sutarties 3.3.1 punkte numatytam terminui, sumokėjo atsakovui tik dalį – 100 000 Eur avanso, numatyto Sutartyje (t. 1, b. l. 33). Ieškovės teigimu, ji tinkamai įvykdė sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, pervedė pusę sutartyje nustatyto avanso sumos, o kitą dalį avanso, vykdydamas 2010-04-21 ieškovės akcininkų susirinkimo sprendimus, turėjo įmokėti trečiasis asmuo UAB „NE International“, kurio vieninteliu akcininku yra atsakovas ir kuris faktiškai priėmė sprendimus bei darė įtaką trečiajam asmeniui.

38Kaip minėta, UAB SIB TRAKAI akcininkų 2010-04-21 susirinkime akcininkai (SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB ir UAB „NE International“) nusprendė lygiomis dalimis paskolinti ieškovei 2 600 000 Eur, tačiau nenumatyta, kada ir kaip šios paskolos turėtų būti suteiktos ieškovei. Kaip nurodė trečiasis asmuo, buvo planuojama, kad trečiojo asmens UAB „NE International“ paskola ieškovei bus suteikiama tik tada, kai ieškovei iškils pareiga padengti likusią 1 300 000 Eur kainos dalį už atsakovo parduotą saulės energijos jėgainės įrangą. Bylos duomenimis, paskolos sutartis tarp ieškovės ir akcininko UAB „Solartechnincs“ (dabar UAB „NE International“) nebuvo sudaryta. Nesudariusi paskolos sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „NE International“ ieškovė negalėjo nei reikalauti, nei tikėtis, kad šis jos akcininkas paskolos sumą sumokės kažkuriuo konkrečiu laikotarpiu. Be to, byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovė ėmėsi kokių nors veiksmų dėl akcininko UAB „NE International“ prisiimto įsipareigojimo investuoti į įmonę nevykdymo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad nors atsakovas buvo vienintelis trečiojo asmens UAB „NE International“ akcininkas, tačiau UAB „NE International“ veikė kaip atskiras juridinis asmuo, todėl atsakovui nekyla pareiga atsakyti už UAB „NE International“ pareigos investuoti nevykdymą. Akcininkų susirinkime priimtas sprendimas investuoti į įmonę sukėlė atitinkamas sprendime numatytas teises ir pareigas būtent akcininkams, o ne ieškovei ar atsakovui. Be to, 2011-01-14 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovės akcininkas UAB „Solartechnics“ visą turimą ieškovės UAB SIB TRAKAI akcijų dalį pardavė atgal kitam ieškovės akcininkui SOLAR INVESTMENT BALTIC, UAB (t. 1, b. l. 34-35). Dėl nurodytų aplinkybių ieškovės argumentai, kad atsakovas, kaip trečiojo asmens UAB ,,Ne International“ akcininkas, pažeidė šalių 2010-04-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, yra nepagrįsti.

39Bylos duomenys patvirtina, kad būtent ieškovė neįvykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. prievolės iki sutartyje numatyto termino sumokėti atsakovui 200 000 Eur dydžio avansą, sumokėdama tik dalį – 100 000 Eur avanso bei praleidusi Sutartyje numatytą terminą. Sutarties 10.6 punkte šalys susitarė, kad pardavėjas (atsakovas) turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei pirkėjas (ieškovė) daugiau kaip 60 dienų pažeidžia Sutarties 3.3 punkte nustatytus atsiskaitymo terminus. Nustatęs, kad Sutartis buvo neįvykdyta dėl ieškovės kaltės, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Sutartis nutrauktina Sutarties 10.6 punkte numatytu pagrindu.

40CK 6.222 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Tais atvejais, kai sutartis nutraukiama dėl vienos iš sutarties šalių padaryto esminio jos pažeidimo, pagal sutarties nutraukimo padarinių bendrąją taisyklę vienos iš šalių reikalavimu gali būti taikoma dvišalė restitucija, t. y. šalys grąžinamos į tokią padėtį, kurioje jos buvo iki sutarties sudarymo, jeigu tai neprieštarauja sutarties esmei ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, o nukentėjusi šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2012).

41Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vykdydama Sutartį ieškovė 2010-05-20 sumokėjo atsakovui 100 000 Eur avansą (t. 1, b. l. 33). Nors byloje teisingai pripažinta, kad Sutartį pažeidė ieškovė ir Sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės, tačiau atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą teisėjų kolegija, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, konstatuoja ieškovės teisę susigrąžinti iš atsakovo sumokėtą 100 000 Eur avansą (CK 6.222 straipsnio 1 dalis).

42Dėl atsakovo prašomų priteisti nuostolių

43Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai sutartis nutraukta dėl vienos iš šalių kaltės – sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, reiškiančio esminį sutarties pažeidimą (CK 6.217 straipsnio 1 dalis), sutartį pažeidusiai šaliai atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kurios forma – nuostolių atlyginimas, taip pat netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos, bei neteisėtus veiksmus (neveikimą) atlikusio asmens kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). CK 6.221 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

44Atsakovas byloje pareikštu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 1 665 000 Eur (5 748 912 Lt) nuostolių atlyginimą. Šiuos nuostolius grindė tuo, jog šalių sudarytos Sutarties įvykdymui atsakovas 2010-08-19 įgijo prekių už 700 000 Eur, kurias tikėjosi parduoti ieškovei, tačiau ieškovei pareiškus ieškinį teisme ir paaiškėjus, jog ieškovė Sutarties nevykdys, ieškovei užsakytas prekes atsakovas 2014-01-06 pardavė, tačiau dėl prekių nuvertėjimo gavo tik 185 000 Eur, t. y. daug mažesnę kainą nei numatyta šalių sudarytoje sutartyje. Atsakovas pagal šalių sudarytą Sutartį tikėjosi gauti 1 950 000 Eur, tačiau iš ieškovės gavo tik 100 000 Eur avansą, bet to, gavo 185 000 Eur pardavęs ieškovei skirtas prekes kitam asmeniui. Tokiu būdu atsakovas negavo pagal Sutartį numatytų 1 665 000 Eur pajamų.

45Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos), kaip sutartinės atsakomybės taikymo viena iš priemonių, atlyginami tik atsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų jie realiai patirti. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011; kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovas, prašydamas iš ieškovės priteisti jo patirtus nuostolius, pagal įrodinėjimo naštos paskirtymo taisykles turi įrodyti nuostolių faktą bei dydį (CPK 178 straipsnis).

46Iš šalių sudarytos 2010-04-22 pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, kad ieškovė įsipareigojo nupirkti, o atsakovas – parduoti prekes už 1 950 000 Eur kainą. Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas priešieškiniu prašo nutraukus šalių sudarytą Sutartį priteisti iš ieškovės visą sutartyje numatytą prekių kainą, iš jos tik atėmus gautą iš ieškovės avansą bei gautą sumą už parduotas prekes. CK 6.221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo jos vykdymo. Šiuo atveju atsakovo prašymas nutraukti Sutartį ir tuo pačiu priteisti negautas pajamas, kurias sudaro visa sutarties vertė (kaina), iš jos atėmus tik gautą avansą ir parduotų prekių kainą, vertintinas, kaip siekis gauti iš ieškovės visišką prievolės įvykdymą. Toks atsakovo reikalavimas nėra suderinamas su CK 6.221 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, nes šiuo atveju pardavėjo (atsakovo) reikalavimu priteisti negautas pajamas būtų pasiekiamas prievolės įvykdymo iš pirkėjo (ieškovės) rezultatas. Įvertinus bylos duomenis nustatyta, kad visą šalių sudarytoje sutartyje numatytą 1 950 000 Eur prekių kainą ieškovė turėjo atsakovui sumokėti tokiu būdu: 650 000 Eur iš savo lėšų, o 1 300 000 Eur iš lėšų, kurias pagal pirmiau nurodytą akcininkų sprendimą turėjo investuoti ieškovės akcininkas trečiasis asmuo UAB „NE International“. Kaip matyti iš byloje esančio šio trečiojo asmens akcininko NIEMANN ENTSORGUNGS GmbH (dabartinio atsakovo NE International GmbH) 2010-04-16 sprendimo (t. 2, b. l. 157-158) šių investicinių lėšų šaltinis būtų akcininko 1 300 000 Eur dydžio paskolos trečiajam asmeniui suteikimas, pagal poreikį ją toliau perduodant ieškovei. Negautos pajamos reiškia negautą pelną, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi atsakovo turtinė padėtis. Tokiu atveju atsakovui esant vieninteliu trečiojo asmens UAB „NE International“ akcininku, paties atsakovo paskolintos trečiajam asmeniui ir šio asmens investuotos lėšos į ieškovės numatytą vystyti projektą, bei tuo pačiu gautos iš ieškovės pagal Sutartį tokio paties dydžio (paskolos dydžio) lėšos negali būti pripažįstamos atsakovo negautomis pajamomis. Vadinasi, ir dėl tokių aplinkybių visa Sutartyje numatyta prekių kaina negali būti laikoma atsakovo realiomis pajamomis (nauda), kurias jis būtų gavęs, jeigu Sutartis būtų įvykdyta (Sutarties vertės 1 300 000 Eur dalį faktiškai sudarytų atsakovo numatyta suteikti trečiajam asmeniui UAB „NE International“ paskola, kuri pagal ieškovės akcininkų sprendimą turėjo būti panaudota kaip ieškovės akcininko UAB „NE International“ teikiama investicijų į ieškovės vystytą projektą dalis).

47Vertindama išdėstytas aplinkybes bei remdamasi padarytomis išvadomis, teisėjų kolegija nusprendžia, kad atsakovas nepagrindė priešieškiniu pareikšto reikalavimo dėl nuostolių negautų pajamų forma dydžio (CPK 178 straipsnis).

48Atsakovas, teigdamas, kad vykdant Sutartį buvo priverstas prisiimti finansinį įsipareigojimą už 700 000 Eur sumą prieš būtinas ieškovei prekes pateikusią įmonę Adastra AG, ir tai yra jo tiesioginiai nuostoliai, nepateikė tos įmonės sąskaitos apmokėjimo faktą patvirtinančių įrodymų. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas pateikė į bylą 2010-08-19 įmonės Adastra AG sąskaitą faktūrą dėl 700 000 Eur sumos, išrašytą pagal pateiktą ir patvirtintą atsakovo užsakymą pristatyti saulės energijos elektrinės įrangą projektui, vykdomam Lietuvoje (t. 2, b. l. b. l. 94 ir 117). Sąskaitos užpildymo faktas, nepateikus šios sąskaitos apmokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų, nepatvirtina, kad atsakovas šią sąskaitą faktiškai apmokėjo ir dėl to patyrė nuostolių. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, įtvirtintą CPK 12 ir 178 straipsniuose, kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pateikti nuostolių dydį patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra ginčo šalių pareiga, o teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik įstatymų nustatytais atvejais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjama byla nėra priskirtina bylų, kuriose teismas turėtų savo iniciatyva rinkti įrodymus, kategorijai. Dėl to atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas į bylą pateiktos 2010-08-19 sąskaitos ryšį su atsakovo pareikštu reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, savo iniciatyva privalėjo siūlyti atsakovui pateikti sąskaitos apmokėjimą patvirtinančius įrodymus. Iš byloje esančios atstovavimo sutarties (t. 2, b. l. 15) matyti, kad atsakovą tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme atstovauja advokatė. Pagal Lietuvos advokatų etikos kodeksą Lietuvos advokatai dalyvauja įgyvendinant teisingumą, atstovauja teisėtiems savo klientų interesams ir gina juos teisme (1.1 punktas), advokatai privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai (6.6 punktas). Atsakovo atstovė yra advokatė. Advokatei, kaip teisės srities profesionalei, yra žinomos minėtos teisės normos, todėl ji, kaip šalies atstovė, turėjo jas išaiškinti atstovui bei pateikti teismui įrodymus, kuriais buvo grindžiami atsakovo priešieškinio reikalavimai. Tačiau tokių įrodymų nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovas (jo atstovas) nepateikė, taigi nepasinaudojo teisinėmis priemonėmis tinkamai pagrįsti pareikštus materialiuosius reikalavimus. Byloje nesant duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad 2010-08-19 sąskaita atsakovo buvo apmokėta, laikytina, kad atsakovas neįrodė šių tiesioginių nuostolių (700 000 Eur) fakto ir dydžio. Visgi, atsižvelgiant į bylos duomenis, patvirtinančius faktinę aplinkybę, kad atsakovas buvo pradėjęs vykdyti Sutartį – užsakęs ieškovei skirtas prekes iš įmonės Adastra AG, kurios ieškovei dėl šios padarytų sutartinių prievolių pažeidimų, lėmusių Sutarties nutraukimą, nebuvo parduotos, darytina išvada, kad atsakovas dėl Sutarties vykdymo patyrė nuostolių, kuriuos turėtų atlyginti ieškovė. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad priešingai nei nusprendė pirmosios instancijos teismas, šioje byloje egzistuoja žalos padarymo atsakovui faktas, kaip pagrindas prievolei dėl nuostolių atlyginimo atsirasti.

49Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, jog suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio. Sprendimą dėl žalos atlyginimo teismas turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009; 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013). Šioje byloje nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovas turi teisę į nuostolių atlyginimą, negali būti atmestas šio priešieškinio reikalavimas vien tik tuo pagrindu, kad atsakovas nepagrindė prašomų priteisti nuostolių dydžio.

50Kaip minėta, nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Didesnio, nei faktiškai asmens patirto žalos dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis bei vadovaudamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, laikosi nuostatos, kad nagrinėjamoje byloje dėl Sutarties nutraukimo atsakovo patirti nuostoliai, kuriuos ieškovė turėtų atlyginti atsakovui, turi sudaryti ne didesnę kaip sudaro 100 000 Eur sumą.

51Atsižvelgus į tai, kad šioje byloje yra pripažinta ieškovės teisė į atsakovui sumokėto 100 000 Eur sumos avanso sugrąžinimą iš atsakovo, bei nustačius atsakovui priteistinų iš ieškovės nuostolių atlyginimo dydį, kuris lygus taip pat 100 000 Eur sumai, šalims priteistinos sumos yra įskaitomos, tokiu būdu išvengiant tokios pačios sumos priteisimo šalims vienai iš kitos.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Iš dalies tenkinant ieškovės bei atsakovo apeliacinius skundus, atitinkamai perskirstomos pirmosios instancijos teismo sprendimu tarp šalių paskirstytos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 1 200 Lt (347,54 Eur) žyminį mokestį, o dalies, t. y. 6 453 Lt (1 868,92 Eur) žyminio mokesčio mokėjimas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 27 d. nutartimi ieškovei buvo atidėtas iki bylos išnagrinėjimo (t. 1, b. l. 48, 61). Iš dalies tenkinant ieškovės ieškinį, iš atsakovo priteistina 1 100 Lt (318,58 Eur) žyminio mokesčio ieškovei ir 6 352,80 Lt (1 839,90 Eur) žyminio mokesčio valstybei. Bylos duomenimis, atsakovas pateikdamas priešieškinį sumokėjo 9 417,27 Eur (t. 2, b. l. 87, 112). Įvertinus atmestų (94 proc.) ir patenkintų priešieškinio reikalavimų dalį (6 proc. priešieškinio sumos ir neturtinis reikalavimas), atsakovui iš ieškovės priteistina 2 187,44 Eur (7 552,80 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį.

54Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu turėjo 6 050 Lt (1 752,20 Eur) advokato pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 194-196). Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį, iš atsakovo ieškovei priteistina 1 200 Eur (4 143,36 Lt) advokato teisinės pagalbos išlaidų. Bylos duomenimis, atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo 2 750 Eur (9 495,20 Lt) advokato teisinės pagalbos išlaidų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta išvada, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis, atsakovo turėtų advokato pagalbos išlaidų atlyginimas sumažintinas iki 5 000 Lt (1 448,10 Eur) sumos. Įvertinusi priešieškiniu pareikštų patenkintų bei atmestų reikalavimų dalį, teisėjų kolegija nusprendžia, kad atsakovui iš ieškovės priteistinų advokato pagalbos išlaidų protingas ir teisingas dydis sudarytų 1 200 Eur (4 143,36 Lt) sumą.

55Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 7 453 Lt (2 158,40 Eur) (t. 3, b. l. 15), o atsakovas – 9 409,75 Eur (32 489,98 Lt) žyminio mokesčio (t. 3, b. l. 6, 23). Įvertinus šalių patenkintų bei atmestų reikalavimų dalį iš ieškovės atsakovui priteistina 564,76 Eur (1 950 Lt) sumokėto žyminio mokesčio, o ieškovei iš atsakovo – 2 158,54 Eur (7 453 Lt) žyminio mokesčio.

56Esant tokiam pirmiau išdėstytam bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apskaičiavimui, tikslinga atlikti šalims priteistinų sumų įskaitymą. Kadangi atsakovui iš ieškovės priteistinų išlaidų atlyginimas viršija ieškovei priteistinų iš atsakovo išlaidų atlyginimą, po įskaitymo atsakovui iš ieškovės priteistina 275,08 Eur (949,80 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

57Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš šalių lygiomis dalimis priteistos 47,77 Eur (164,94 Lt) dokumentų įteikimo išlaidos valstybei t. y. po 23,88 Eur (82,47 Lt) iš kiekvienos šalies, paliekamos nepakeistos.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

60,,Ieškovės UAB SIB TRAKAI ieškinį tenkinti iš dalies.

61Atsakovo NE International GmbH priešieškinį tenkinti iš dalies.

62Nutraukti ieškovės UAB SIB TRAKAI ir atsakovo NE International GmbH 2010-04-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl ieškovės UAB SIB TRAKAI kaltės.

63Pripažinti ieškovei UAB SIB TRAKAI teisę į 100 000 Eur sumokėto avanso sugrąžinimą iš atsakovo NE International GmbH, pripažinti atsakovui NE International GmbH teisę į 100 000 Eur nuostolių atlyginimą iš ieškovės UAB SIB TRAKAI ir atlikti šių sumų įskaitymą tarp šalių.

64Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

65Priteisti iš ieškovės UAB SIB TRAKAI (juridinio asmens kodas 302481368) 275,08 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui NE International GmbH (juridinio asmens kodas HRB 6221).

66Priteisti iš atsakovo NE International GmbH (juridinio asmens kodas HRB 6221) 1 839,90 Eur žyminio mokesčio ir 23,88 Eur dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

67Priteisti iš ieškovės UAB „SIB Trakai“ (juridinio asmens kodas 302481368) 23,88 Eur dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

68Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-04-20 ir 2012-05-04 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB SIB TRAKAI kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. Atsakovas NE International GmbH pateikė priešieškinį ieškovei UAB SIB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas, įvertinęs 2010-04-22 šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties... 9. Dėl sutarties nutraukimo pagrindų teismas nurodė, kad pagal Sutarties 3.3.1... 10. Dėl atsakovo prašomų priteisti nuostolių teismas nurodė, kad atsakovas... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovė UAB SIB TRAKAI apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsakovas NE International GmbH apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai taikė materialinės teisės... 15. 2. Teismas neteisingai pritaikė procesinės teisės normas. Atsakovas... 16. Ieškovė UAB SIB TRAKAI atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 17. 1. Teismas, aiškindamas ginčo sutartį, tinkamai įvertino Sutarties... 18. 2. Atsakovas patirtus praradimus (nuostolius) grindė negautomis pajamomis, o... 19. 3. Atsakovo prašomos priteisti negautos pajamos apima visą Sutarties vertę,... 20. Atsakovas NE International GmbH atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą... 21. 1. Teigdama, kad ginčo sutartis yra ne pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis,... 22. 2. Ieškovė savo ieškinio negrindė faktinėmis aplinkybėmis, jog Sutartis... 23. 3. Neteisingas ieškovės teiginys, kad atsakovas privalėjo priimti sprendimą... 24. 4. Teismas nustatė, kad būtent ieškovė kalta dėl Sutarties nutraukimo, nes... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 27. Dėl sutarties teisinio kvalifikavimo... 28. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo-pardavimo... 29. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB SIB TRAKAI ir atsakovas NE... 30. Kaip minėta, sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia... 31. CK 6.306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutarties dalykas... 32. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais, teisėjų... 33. Dėl sutarties nutraukimo... 34. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašė nutraukti 2010-04-22 su atsakovu... 35. Įstatyme nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-03-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi... 37. Ieškovė UAB SIB TRAKAI ir atsakovas NE International GmbH 2010-04-22 sudarė... 38. Kaip minėta, UAB SIB TRAKAI akcininkų 2010-04-21 susirinkime akcininkai... 39. Bylos duomenys patvirtina, kad būtent ieškovė neįvykdė Sutartimi... 40. CK 6.222 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai sutartis nutraukta,... 41. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vykdydama Sutartį ieškovė 2010-05-20... 42. Dėl atsakovo prašomų priteisti nuostolių ... 43. Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai sutartis nutraukta dėl vienos iš... 44. Atsakovas byloje pareikštu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 1... 45. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad apie tai, ar patirti... 46. Iš šalių sudarytos 2010-04-22 pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti,... 47. Vertindama išdėstytas aplinkybes bei remdamasi padarytomis išvadomis,... 48. Atsakovas, teigdamas, kad vykdant Sutartį buvo priverstas prisiimti finansinį... 49. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žalos padarymo... 50. Kaip minėta, nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti... 51. Atsižvelgus į tai, kad šioje byloje yra pripažinta ieškovės teisė į... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. Iš dalies tenkinant ieškovės bei atsakovo apeliacinius skundus, atitinkamai... 54. Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu turėjo 6 050 Lt... 55. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 7... 56. Esant tokiam pirmiau išdėstytam bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 57. Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš šalių lygiomis dalimis priteistos... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 59. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą pakeisti, jo... 60. ,,Ieškovės UAB SIB TRAKAI ieškinį tenkinti iš dalies.... 61. Atsakovo NE International GmbH priešieškinį tenkinti iš dalies.... 62. Nutraukti ieškovės UAB SIB TRAKAI ir atsakovo NE International GmbH... 63. Pripažinti ieškovei UAB SIB TRAKAI teisę į 100 000 Eur sumokėto avanso... 64. Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 65. Priteisti iš ieškovės UAB SIB TRAKAI (juridinio asmens kodas 302481368)... 66. Priteisti iš atsakovo NE International GmbH (juridinio asmens kodas HRB 6221)... 67. Priteisti iš ieškovės UAB „SIB Trakai“ (juridinio asmens kodas... 68. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-04-20 ir...