Byla e2S-604-854/2020
Dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Čėsnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-10027-1099/2020 pagal ieškovų D. E., J. M. ir V. P. ieškinį atsakovei asociacijai „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai D. E., J. M. ir V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ (toliau – Asociacija) visuotinio narių susirinkimo 2020 m. vasario 7 d. sprendimą.

72.

8Ieškinyje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1) sustabdyti atsakovės visuotinio narių susirinkimo 2020 m. vasario 7 d. sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš asociacijos narių galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje; 2) uždrausti atsakovei viešinti ir platinti teismo procesinių dokumentų – tiek su ieškovų asmens duomenimis, tiek ir be jų, duomenis.

93.

10Prašyme nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o ginčijamu sprendimu nuo jo priėmimo ieškovams daroma didelė žala (menkinama jų reputacija, užkertamos galimybės toliau veikti atsakovės veikloje, gauti aktualią informaciją ir pan.), kurios ieškovai, jiems nesant atsakovės asociacijos nariais, netenka galimybių švelninti arba stabdyti. Be to, atsakovė dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių jokių nepatogumų ir savo teisių suvaržymų nepatirtų. Teigė, kad prašoma taikyti laikinąja apsaugos priemone siekiama užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą.

114.

12Nurodė, kad atsakovė, o ypač jos pirmininkė, yra linkusi viešinti ieškovų asmens duomenis, įskaitant ir kitų vykstančių teisminių procesų dokumentus su ieškovų asmens duomenimis (už ką atsakovei jau buvo paskirta bauda Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos).

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino iš dalies – sustabdė ginčijamo atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ visuotinio narių susirinkimo 2020 m. vasario 7 d. sprendimo dėl ieškovų pašalinimo iš asociacijos narių galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje. Kitą prašymo dalį atmetė.

166.

17Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, sprendė, ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas.

187.

19Teismas nurodė, kad egzistuoja grėsmė galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėjo, kad prašoma taikyti laikinąja apsaugos priemone siekiama užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą. Tuo atveju, jei ginčijamas sprendimas galiotų viso bylos nagrinėjimo metu bei ieškinys būtų tenkintas, ieškovams galėtų būti padaryta nepagrįsta žala, dėl ko atkūrus ieškovų narystę Asociacijoje, ši narystė galimai prarastų prasmę. Nurodė, kad nors šiuo metu minėta žala dar nėra atsiradusi, tokios žalos atsiradimo tikimybė egzistuoja, o atsakovei pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nėra pernelyg varžančio pobūdžio.

208.

21Teismas atmetė ieškovų prašymo dalį dėl uždraudimo atsakovei viešinti ir platinti teismo procesinių dokumentų – tiek su ieškovų asmens duomenimis, tiek ir be jų, duomenis, pažymėdamas, kad ši prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su pareikšto reikalavimo vykdymo užtikrinimu.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Atsakovė asociacija „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Ieškovų ieškinys ir jame keliami reikalavimai prima facie yra nepagrįsti.

279.2.

28Ieškovai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, taip pat ir pakartotinį, tačiau jame nedalyvavo.

299.3.

30Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame 2020 m. vasario 7 d., buvo pasinaudota teise papildyti darbotvarkę, todėl įtrauktas ieškovų šalinimo iš Asociacijos klausimas dėl jų grubių pažeidimų: 1) ieškovai įsteigė kitą asociaciją „ICOMOS Lietuva“, kas yra neleistina situacija, kuomet Asociacijos nariais yra asmenys, kurie įsteigė identiškos paskirties ir tikslų asociaciją; 2) ieškovai paskleidė konfidencialią ir tikrovės neatitinkančią informaciją dėl Asociacijos akreditacijos panaikinimo, nors atsakovė dėl to nėra gavusi jokio oficialaus sprendimo, todėl taip diskreditavo Asociaciją.

319.4.

32Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Ieškovai nepatirtų jokios turtinės ar neturtinės žalos dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi ieškovai yra įsteigę savo asociaciją, kurios pagrindu neteisėtai vykdo Asociacijai priskirtą veiklą, taip pat viešai diskredituoja Asociaciją. Tuo tarpu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti neproporcingai didelės žalos Asociacijos veiklai, kuomet ieškovai, naudodamiesi Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir Asociacijos įstatų suteikiama teise susipažinti su Asociacijos veiklos dokumentais ir konfidencialia informacija, šią informaciją gali panaudoti savo asmeninių interesų tenkinimui ar prieš Asociaciją.

339.5.

34Atsakovė nesiekia nepagrįstai riboti ieškovų teisių ir išvengti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-18471-608/2018, kuriuo Asociacija buvo įpareigota leisti kreditoriams susipažinti su 2013-2018 metų Asociacijos sutartimis su užsakovais atlikti užsakymus ir pan., vykdymo.

3510.

36Ieškovai D. E., J. M. ir V. P. atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3710.1.

38Pranešimas apie visuotinį susirinkimą savaime nereiškia, kad nariams iš anksto pranešta apie į visuotinio susirinkimo darbotvarkę neįtrauktus klausimus – ieškovų pašalinimą iš Asociacijos. Visuotinis narių susirinkimas, pritaręs klausimo dėl ieškovų narystės svarstymui, privalėjo užtikrinti ieškovų išankstinį informavimą apie šio klausimo svarstymą, o ne pašalinti juos iš narių už akių.

3910.2.

40Atsakovės teiginiai, kad ieškovų asociacijos „ICOMOS Lietuva“ tikslas ir paskirtis yra identiški nepagrįsti: 1) abi asociacijos turi bendrą tikslą plačiąja prasme – abi siekia saugoti paveldą, tačiau palyginus jų įstatus, skiriasi paveldo ir jo apsaugos samprata, narystės kriterijai ir kt.; 2) atsakovė nuo tarptautinės ekspertinės paveldo apsaugos srities asociacijos ICOMOS 2019 m. liepos 17 d. valdybos sprendimo dėl atsakovės akreditacijos panaikinimo oficialiai neteko teisės vadintis „ICOMOS nacionaliniu komitetu“, taigi ir veikti tarptautiniu lygmeniu, tuo tarpu ieškovų asociacija „ICOMOS Lietuva“ nuo 2019 m. gruodžio 10 d. tokią teisę įgijo, t. y. pradėjo veikti kaip naujas ICOMOS akredituotas nacionalinis komitetas Lietuvoje.

4110.3.

42Atsakovės įstatuose nėra jokių draudimų atsakovės nariams steigti kitas asociacijas, todėl nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad ji ieškovus iš Asociacijos narių pašalino, nes kitos asociacijos įsteigimas pažeidė atsakovės įstatus.

4310.4.

44Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovai paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad ji iki 2020 m. vasario 7 d. nežinojo apie tai, kad nuo 2019 m. liepos 17 d. neteko ICOMOS akreditacijos. Šios aplinkybės atsakovei buvo žinomos seniau iš Asociacijos nariams pateiktų dokumentų: 2019 m. liepos 22 d. ICOMOS dokumento Nr. PP/GJ/84, 2019 m. lapkričio 26 d. ICOMOS dokumento Nr. PP/GJ/111, 2020 m. sausio 16 d. ICOMOS dokumento Nr. PP/GJ/09, taip pat iš juos palydinčių el. laiškų. Pati atsakovė 2019 m. liepos 23 d. savo tinklapyje paskelbė šią informaciją, taip pat tą pačią dieną ir vėliau Asociacijos pirmininkė ir buvusi jos pavaduotoja komentavo 2019 m. liepos 22 d. ICOMOS dokumentą įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

4510.5.

46Atsakovė jokiais įrodymais nepagrindžia savo teiginių, kad ieškovai yra kaip nors pakenkę Asociacijai ar ją diskreditavę, paskleidę konfidencialią informaciją.

4710.6.

48Atsakovės ieškovų pašalinimo iš narių tikslas yra atsakovės siekis nevykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo ir slėpti nuo narių informaciją ir dokumentus apie Asociacijos veiklą.

4910.7.

50Atsakovė neteisėtai išveda menamą žalą Asociacijai iš savo pareigos vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimą, kas nėra laikoma žala atsakovei.

51Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5311.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

5512.

56Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

57Dėl įrodymų išreikalavimo

5813.

59Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą išreikalauti iš atsakovės 2020 m. vasario 7 d. visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą ir garso įrašą. Prašymą grindžia tuo, jog atsakovės teismui pateiktas visuotinio susirinkimo protokolas gali neatitikti tikrovės.

6014.

61Pagal CPK 178 straipsnį kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. CPK 198 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad rašytiniai įrodymai gali būti pateikiami dalyvaujančių byloje asmenų arba šio kodekso nustatyta tvarka išreikalaujami teismo. Asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama, 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo, 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti (CPK 199 straipsnio 1 dalis). Asmuo, prašydamas išreikalauti konkretų įrodymą, privalo pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad jis siekė gauti įrodymus, tačiau dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, įrodymų negavo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2004). Taigi pareiga rinkti įrodymus yra nustatyta proceso šalims, tuo tarpu teismas gali išreikalauti tik tuos įrodymus, kurių dėl tam tikrų priežasčių teismui negali pateikti byloje dalyvaujantys asmenys.

6215.

63Teismas, vertindamas ieškovų prašymą išreikalauti iš atsakovės 2020 m. vasario 7 d. visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą ir garso įrašą, pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovai nenurodė, kokias aplinkybes minėti įrodymai gali pagrįsti, todėl teismas neturi pagrindo teigti, kad ieškovų prašomi išreikalauti įrodymai yra reikšmingi nagrinėjamo klausimo kontekste – būtent sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, o ne nagrinėjant bylą iš esmės. Vien tai, kad ieškovų manymu, visuotinis susirinkimo protokolas gali neatitikti tikrovės, nesudaro pagrindu tenkinti ieškovų prašymo dėl įrodymų išreikalavimo, nagrinėjant atsakovės skundą dėl teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, pažymėtina ir tai, kad ieškovai nepateikė jokių įrodymų, jog jie būtų kreipęsi į atsakovę su prašymu minėtus įrodymus gauti, o atsakovė būtų atsisakiusi juos pateikti. Vien tai, kad tarp šalių yra kilęs teisminis ginčas, nesąlygoja to, jog toks ieškovų prašymas, jeigu jis būtų buvęs pateiktas, atsakovės nebūtų patenkintas.

6416.

65Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovų prašymas dėl nurodytų įrodymų išreikalavimo atmestinas (CPK 199 straipsnis).

66Dėl ginčo esmės

6717.

68Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-10027-1099/2020, kuria iš dalies patenkintas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Atskiruoju skundu kvestionuojama nutarties dalis, kuria ieškovų prašymas patenkintas iš dalies ir sustabdytas ginčijamo atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ visuotinio narių susirinkimo 2020 m. vasario 7 d. sprendimo dėl ieškovų pašalinimo iš asociacijos narių galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, pasisako dėl skundžiamos nutarties dalies pagrįstumo ir teisėtumo.

6918.

70Byloje nustatyta, kad atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ 2020 m. vasario 7 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime buvo priimtas sprendimas pašalinti ieškovus D. E., J. M. ir V. P. iš Asociacijos narių. Ieškovai, nesutikdami su tokiu atsakovės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami jį panaikinti.

7119.

72Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas kiekvienoje byloje yra sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos faktines aplinkybes, t. y. nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimą būtent toje konkrečioje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1020-798/2019).

7320.

74Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė ginčijamo atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ visuotinio narių susirinkimo 2020 m. vasario 7 d. sprendimo dėl ieškovų pašalinimo iš Asociacijos narių galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje, motyvavęs tuo, kad ieškovai tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o nesustabdžius ginčijamo sprendimo dėl ieškovų pašalinimo iš Asociacijos narių ir ieškinį galimai tenkinus, ieškovams galėtų būti padaryta nepagrįsta žala, dėl ko atkūrus ieškovų narystę Asociacijoje, ši narystė galimai prarastų prasmę.

7521.

76Atsakovė atskirajame skunde pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą įrodinėja tuo, jog ieškovų ieškinys nėra prima facie pagrįstas, be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovai nepatirtų jokios žalos. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas gali sukelti žalos atsakovei, nes ieškovai, naudodamiesi teise susipažinti su atsakovės veiklos dokumentais ir konfidencialia informacija, šią informaciją gali panaudoti asmeniniais tikslais ar veikimui prieš Asociaciją.

7722.

78Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas.

7923.

80Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; kt.).

8124.

82Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t.y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

8325.

84Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima facie) įvertinęs ieškovų pateiktą ieškinį ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog nėra akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti preliminarią išvadą, kad pagal ieškovų pareikštą ieškinio reikalavimą negalėtų būti priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas. Esami byloje įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovų reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti, ar ieškovai pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Ieškovai aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, pakankamai išsamiai išdėstė jo faktinį pagrindą, pateikė jų reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, dėl to darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad egzistuoja pirma būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio prima facie pagrįstumas. Kaip jau buvo minėta, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, detali ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analizė neatliekama, o atsakovės atskirajame skunde nurodomi argumentai dėl ieškinio tikėtino nepagrįstumo iš esmės susiję su pareikštų reikalavimų materialiniu teisiniu įvertinimu, kas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti nagrinėjama. Dėl atsakovės skundo argumentų, kuriais atsakovė siekia paneigti pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą, teismas nagrinėjamoje byloje nepasisako ir jų nevertina, kadangi į šį klausimą bus atsakyta išsprendus bylą iš esmės galutiniu teismo procesiniu sprendimu.

8526.

86Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar įvykdymo pasunkėjimui nustatymu. CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

8727.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai susijusios su pareikštu ieškinio reikalavimu, dėl to pritartina tiek pirmosios instancijos teismo, tiek ieškovų argumentams, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, o jų nesiėmus galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes nesustabdžius atsakovės visuotinio susirinkimo narių sprendimo, kuriuo ieškovai buvo pašalinti iš Asociacijos narių, ieškovai neapibrėžtam laikui negalėtų pasinaudoti jiems, kaip Asociacijos nariams, suteiktomis teisėmis, ir tokiu būdu dalyvauti Asociacijos veikloje, dėl ko, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovų narystė galimai prarastų prasmę.

8928.

90Apeliacinis teismas, įvertinęs atsakovės teiginius, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovams žalos nebūtų, kadangi ieškovai yra įsteigę savo asociaciją, o priešingai, jas pritaikius, žala atsirastų atsakovei, nes ieškovai, naudodamiesi Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir Asociacijos įstatų suteikiama teise susipažinti su Asociacijos veiklos dokumentais ir konfidencialia informacija, šią informaciją gali panaudoti savo asmeninių interesų tenkinimui ar prieš Asociaciją, sprendžia, kad jie yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Pažymėtina, kad asociacija „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ ir ieškovų įsteigta asociacija „ICOMOS Lietuva“ yra du skirtingi juridiniai asmenys, kiekvienas jų veikia įstatymų, taip pat konkrečiai savo įstatų nustatyta tvarka, todėl vien tai, kad ieškovai yra ir „ICOMOS Lietuva“ nariais, niekaip nepaneigia to, kad jiems galimai kiltų žala dėl to, jog ginčo nagrinėjimo laikotarpiu jie negalėtų naudotis jiems, kaip asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ nariams, suteiktomis teisėmis. Be to, ta aplinkybė, kad ieškovai yra įsteigę kitą asociaciją taip pat savaime neįrodo fakto, jog ieškovai siekia pakenkti atsakovei. Galimos atsakovei kilti žalos kontekste, apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina atsakovės teiginius, susijusius su akreditacijos panaikinimu, šios informacijos paskelbimu ir tai, kad atsakovei šios aplinkybės nebuvo žinomos (vertinant patį faktą, o ne oficialiu ar neoficialiu dokumentu tas padaryta), kadangi iš ieškovų kartu su ieškiniu ir atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų įrodymų matyti, kad, priešingai, šios aplinkybės atsakovei buvo žinomos. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad jai dėl ieškovų narystės Asociacijoje kilo kokia žala ar, kad sustabdžius 2020 m. vasario 7 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą, kuriuo ieškovai buvo pašalinti iš Asociacijos, tokia žala tikėtina kils, o vien tai, kad atsakovė mano, jog ieškovai, pasinaudodami jiems įstatų ar Asociacijų įstatymo suteiktomis teisėmis, galimai veiks prieš Asociaciją ar savo asmeninių interesų tenkinimui, nesudaro pakankamo pagrindo teigti, jog taip ir bus.

9129.

92Paminėtina ir tai, kad atsakovė savo galimos žalos atsiradimą iš esmės kildina iš to, jog ieškovai toliau naudosis įstatų ir Asociacijų įstatymo (esant asociacijos nariams) suteiktomis teisėmis, t. y. būtent, kad ieškovai turės galimybę susipažinti su Asociacijos veiklos dokumentais ir konfidencialia informacija. Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovei nepateikus įrodymų apie tikėtiną jai dėl to kilsiančią žalą, toks galimos žalos atsiradimo pagrindas, teismui neišsprendus ginčo dėl ieškovų narystės Asociacijoje iš esmės, nelaikytinas pakankamu bei neatitinka ginčo šalių interesų proporcingumo užtikrinimo bylos nagrinėjimo laikotarpiu. Papildomai apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-18471-608/2018 (sprendimas paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1627-432/2019), kuris yra įsiteisėjęs ir vykdomas priverstine tvarka, Asociacija buvo įpareigota leisti ieškovams J. M., V. P., D. E. susipažinti su 2013-2018 metų Asociacijos sutartimis su užsakovais atlikti užsakymus, Biuro posėdžių protokolais, sprendimais dėl tokių užsakymų, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narių visuotinių susirinkimų sprendimais ir kitais sprendime nurodytais dokumentais (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsakovė, 2020 m. vasario 7 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu pašalinusi ieškovus iš Asociacijos, 2020 m. kovo 4 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu dėl 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo išaiškinimo, kuriuo iš esmės prašo išaiškinti, ar ieškovai, buvę Asociacijos nariais teismo sprendimo priėmimo metu, tačiau vėliau pašalinti iš Asociacijos, turi teisę susipažinti su Asociacijos veiklos dokumentais (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taigi atsakovės siekis, jog nebūtų išlaikytas status quo iki teismas iš esmės išspręs tarp šalių kilusį ginčą dėl narystės Asociacijoje, gali būti vertinamas ir kaip galimybė atsakovei išvengti kitoje byloje priimto įsiteisėjusio sprendimo vykdymo.

9330.

94Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovams veikiant priešingai Asociacijos interesams, atsakovė turi teisę savo teises ginti įstatymų nustatyta tvarka. Be to, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės visuomet susijęs su asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymu (CPK 145 straipsnio 1 dalis), įstatymas numato teisę šalims, kurių atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ar suvaržo jų teises ar teisėtus interesus, paaiškėjus papildomoms ar naujoms aplinkybėms, teikti motyvuotą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar panaikinimo (CPK 148, 149 straipsniai).

9531.

96Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama užkirsti kelią galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmei. Nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina status quo padėties išsaugojimą, kol bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Apeliacinio teismo vertinimu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principų, nėra pernelyg varžančio pobūdžio, todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, dėl ko atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9732.

98Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-684/2019, nutarties 42 punktas).

99Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

100atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ atskirąjį skundą atmesti.

101Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai D. E., J. M. ir V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 7. 2.... 8. Ieškinyje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1)... 9. 3.... 10. Prašyme nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o ginčijamu... 11. 4.... 12. Nurodė, kad atsakovė, o ypač jos pirmininkė, yra linkusi viešinti... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovų... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad egzistuoja grėsmė galimai palankaus ieškovams teismo... 20. 8.... 21. Teismas atmetė ieškovų prašymo dalį dėl uždraudimo atsakovei viešinti... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Atsakovė asociacija „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ atskiruoju... 25. 9.1.... 26. Ieškovų ieškinys ir jame keliami reikalavimai prima facie yra nepagrįsti.... 27. 9.2.... 28. Ieškovai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamą visuotinį narių... 29. 9.3.... 30. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame 2020 m. vasario 7 d.,... 31. 9.4.... 32. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir... 33. 9.5.... 34. Atsakovė nesiekia nepagrįstai riboti ieškovų teisių ir išvengti Vilniaus... 35. 10.... 36. Ieškovai D. E., J. M. ir V. P. atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą... 37. 10.1.... 38. Pranešimas apie visuotinį susirinkimą savaime nereiškia, kad nariams iš... 39. 10.2.... 40. Atsakovės teiginiai, kad ieškovų asociacijos „ICOMOS Lietuva“ tikslas ir... 41. 10.3.... 42. Atsakovės įstatuose nėra jokių draudimų atsakovės nariams steigti kitas... 43. 10.4.... 44. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovai paskleidė tikrovės... 45. 10.5.... 46. Atsakovė jokiais įrodymais nepagrindžia savo teiginių, kad ieškovai yra... 47. 10.6.... 48. Atsakovės ieškovų pašalinimo iš narių tikslas yra atsakovės siekis... 49. 10.7.... 50. Atsakovė neteisėtai išveda menamą žalą Asociacijai iš savo pareigos... 51. Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 11.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 12.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 57. Dėl įrodymų išreikalavimo... 58. 13.... 59. Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą išreikalauti... 60. 14.... 61. Pagal CPK 178 straipsnį kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 62. 15.... 63. Teismas, vertindamas ieškovų prašymą išreikalauti iš atsakovės 2020 m.... 64. 16.... 65. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovų prašymas dėl nurodytų... 66. Dėl ginčo esmės... 67. 17.... 68. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario... 69. 18.... 70. Byloje nustatyta, kad atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis... 71. 19.... 72. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 73. 20.... 74. Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones –... 75. 21.... 76. Atsakovė atskirajame skunde pirmosios instancijos teismo nutarties... 77. 22.... 78. Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius... 79. 23.... 80. Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 81. 24.... 82. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio prima facie pagrįstumo... 83. 25.... 84. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima... 85. 26.... 86. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės... 87. 27.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikytos laikinosios apsaugos... 89. 28.... 90. Apeliacinis teismas, įvertinęs atsakovės teiginius, kad nepritaikius... 91. 29.... 92. Paminėtina ir tai, kad atsakovė savo galimos žalos atsiradimą iš esmės... 93. 30.... 94. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovams veikiant priešingai Asociacijos... 95. 31.... 96. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama užkirsti kelią galimai... 97. 32.... 98. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 99. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1... 100. atsakovės asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ atskirąjį... 101. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį palikti...