Byla 2-363/2013
Dėl žalos atlyginimo. Trečiasis asmuo AB DNB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų V. M., H. M. ir T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5723-823/2012 pagal ieškovo BUAB „Sapnų sala“ ieškinį atsakovams V. M., H. M. ir T. M. dėl žalos atlyginimo. Trečiasis asmuo AB DNB bankas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė ieškovui BUAB „Sapnų sala“ priteisti iš atsakovo V. M. 1 196 710, 06 Lt kompensaciją už saugoti perduotą ir negrąžintą turtą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas; pripažinti negaliojančiais šiuos atsakovo V. M. pasirašytus UAB „Sapnų sala“ ilgalaikio turto nurašymo aktus: 2011-07-22 aktą dėl pjovimo peilių užgalandinimo įrenginio su laikikliu, inv. Nr. 000480 , 2011-07-22 aktą dėl Viršelių volavimo mašinos ROLAND, inv. Nr. 000382, 2011-07-22 aktą dėl Priešlapių klijavimo mašinos PERKEO, inv. Nr. 000383, 2011-07-22 aktą dėl Rankšluoščių viniojimo įrenginio, inv. Nr. 000389, 2011-03-21 aktą dėl Popieriaus lankstymo mašinos BIGAS, inv. Nr. 000331, 2011-07-11 aktą dėl STHAL lankų spausdinimo preso, inv. Nr. 000324-3, 2011-06-29 aktą dėl popieriaus iškirtimo formos RENZ, inv. Nr. 000323-1, 2011-06-29 aktą dėl popieriaus iškirtimo – įrišimo mašinos RENZ SUPER, inv,. Nr. 000323, 2011-07-22 aktą dėl Auksavimo preso BPP-15, inv. Nr. 000315, 2011-03-21 aktą dėl Bigavimo-lankstymo mašinos BP500, inv. Nr. 000131-2, 2011-06-14 aktą dėl Karšto presavimo pneumatinio preso M 75-3.6 TYP, inv. Nr. 000481, 2011-06-02 aktą dėl Matavimo prietaiso DENSITOMETER SPECTROPLANE OPTIKON PRINECT MD PDF PE, inv. Nr. 000472. Pateiktu ieškiniu ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų V. M. ir T. M. solidariai bei iš atsakovės H. M. subsidiariai 9 590 348, 97 Lt kompensaciją, kurią sudaro po bankroto bylos ieškovui iškėlimo neperduoto ieškovo bankroto administratoriui ieškovo turto vertė bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas; apriboti atsakovo V. M. teisę penkeriems metams eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo V. M. nekilnojamuosius daiktus ir/arba kilnojamuosius daiktus, o jų vertės nepakankant, lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis 10 787 059, 03 Lt sumai, o atsakovų H. M. ir T. M. – 9 590 348, 97 Lt sumai. Nurodė, kad reikalaujama priteisti suma ypač didelė, atsakovai yra fiziniai asmenys, kad jie nesąžiningai, nepaisydami daugkartinių raginimų, piktybiškai neperdavė ieškovui turto, jį pasisavino ar iššvaistė, kad dėl atsakovų V. M. ir H. M. padarytų nusikalstamų veikų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas nutarė areštuoti, neviršijant 10 787 059, 03 Lt sumos, atsakovui V. M. priklausančius nekilnojamuosius ir / ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant, areštuoti trūkstamai sumai atsakovui priklausančias lėšas, esančias pas jį ar pas trečiuosius asmenis. Minėta teismo nutartimi teismas, neviršijant 9 590 348, 97 Lt sumos, taip pat areštavo atsakovams H. M. ir T. M. priklausančius nekilnojamuosius ir / ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant, areštuoti trūkstamai sumai atsakovams priklausančias lėšas, esančias pas juos ar pas trečiuosius asmenis. Teismas tenkino ieškovo prašymą, konstatavęs, jog ieškinio suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims, yra ypač didelė, atsakovų turtinė padėtis nėra žinoma, be to, dėl atsakovų V. M. ir H. M. galimai padarytų nusikalstamų veikų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl yra pagrindas manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6V. M, H. M. ir T. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį. Tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties – tuomet nutartį pakeisti, leidžiant atsakovams V. M. ir H. M. nevaržomai kas mėnesį disponuoti ne mažesne nei 20 268, 79 Lt piniginių lėšų suma būtinųjų pragyvenimo poreikių tenkinimui bei laidžiant atsakovui T. M. laisvai ir nevaržomai kas mėnesį disponuoti ne mažesne nei 2 000 Lt piniginių lėšų suma būtinųjų pragyvenimo poreikių tenkinimui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismų praktikoje prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinami, o patenkinti turi būti panaikinami, kai nustatoma, kad preliminariais duomenimis ieškinys yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. Ieškovo ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.
 2. Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ 2011 m. gruodžio 19 d. balanse nurodyta, kad ieškovo turto vertė po bankroto bylos iškėlimo buvo 10 078 988 Lt. Tuo tarpu ieškinio suma yra 10 787 059, 03 Lt. Todėl teismas be papildomų paaiškinimų turėjo įsitikinti ieškinio nepagrįstumu, kadangi ieškovas reikalauja grąžinti 708 071, 03 Lt daugiau turto, nei iš viso jo buvo.
 3. Iš atsakovų pateiktos balansų palyginimo lentelės matyti, jog per kelis metus nebuvo žymaus turto verčių pasikeitimo, kuris galėtų sukelti abejones dėl atsakovų nesąžiningumo. Vertinant balanso dinamiką, reikia turėti omenyje, kad 2011 m. lapkričio 30 d. dėl finansinės krizės, sumažėjusių pajamų ir susidariusio nemokumo ieškovui buvo iškelta bankroto byla, dėl to 2011 m. balanse natūraliai matomas ieškovo turto sumažėjimas.
 4. Po bankroto bylos iškėlimo buvo inventorizuotas ieškovo ilgalaikis 8 058 363, 14 Lt vertės turtas bei priėmimo-perdavimo aktais perduotas bankroto administratoriui. Atsakovams nesuprantama, kaip ieškovas galėjo pasigesti turto net už 10 787 059, 03 Lt.
 5. Bankroto administratoriui realiai perduoto ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė iš esmės atitinka bendrą 2011 m. gruodžio 19 d. balanse nurodyto turto vertę.
 6. Analogiški atsikirtimai buvo pateikti į antstolio padėjėjo raginimą įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimą bei perduoti ieškovui visą turtą ir dokumentus, todėl vykdymo procesas atsakovo V. M. atžvilgiu buvo nutrauktas.
 7. Ieškovas melagingai nurodė, kad atsakovas V. M. po 2012 m. sausio 27 d. pasaugos sutarties nutraukimo negrąžino ieškovui priklausančio turto, kurio vertė yra 1 196 710, 06 Lt. Kaip pavyzdį atsakovas pateikia antstolės sudarytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, iš kurio matyti, kad ieškovo nurodyti kaip negrąžinti (trūkstami) automobiliai stovi prie ieškovui priklausančių patalpų.
 8. Vilniaus apygardos teisme vyksta civilinė byla Nr. 2-5004-431/2012 pagal H. M. ir V. M. vadovaujamų įmonių UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ ieškinį atsakovams BUAB „Sapnų sala“, šios įmonės administratoriui UAB „Ignika“, įgaliotam asmeniui K. A. bei V. S. dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo.
 9. Iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų medžiagos matyti, kad ieškovui priklausančiose patalpose yra įvairiausia spausdinimo įranga, staklės, kompiuteriai, kopijavimo aparatai , taip pat kitas turtas, kuris, pasak ieškovo, esąs neperduotas.
 10. Ieškinio nepagrįstumą patvirtina aplinkybė, kad kai kurie ieškovo teiginiai neparemti jokiais įrodymais. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų H. M. ir T. M. vaidmenį šioje byloje.
 11. Turtas, kurio nurašymo aktus ginčija ieškovas, įgytas prieš 8-12 metų, todėl praėjus tokiam laikotarpiui akivaizdu, kad jis visiškai nusidėvėjo ir turėjo būti nurašomas.
 12. Vienas iš ieškovui priklausančių daiktų – knygų presas „SLF“, ieškinyje yra nurodomas kaip negražintas, tačiau iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad šį daiktą ieškovas parduoda varžytynėse.
 13. Atsakovai neturi turto, kuriuo būtų galima užtikrinti beiveik 11 milijonų litų ieškovo ieškinį, todėl nutartį vykdantis antstolis areštavo visą atsakovų turtą bei lėšas, kas reiškia visišką atsakovų eliminavimą iš normalaus gyvenimo. Atsakovai negali iš turimų lėšų nusipirkti maisto, drabužių, mokėti komunalinių bei kitų būtiniausių patarnavimo mokesčių, kas prieštarauja CPK įtvirtintiems laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo bei teisingumo principams.
 14. Atsakovai V. M. bei H. M. augina 17 metų amžiaus dukrą. Atsakovai turi nekilnojamojo turto, už kurio išlaikymą reikia mokėti komunalinius mokesčius, draudimo bei kitokios priežiūros ir administravimo mokesčius. Atsakovų pragyvenimui kiekvieną mėnesį, jų paskaičiavimu, reikia 20 268, 79 Lt sumos. Atsakovas T. M. yra studentas, kurio būtinųjų poreikių patenkinimui reikia 2 000 Lt per mėnesį.
 15. Neužtikrinus atsakovų būtiniausių poreikių, kyla grėsmė ir pavojus ne tik atsakovų gyvybei, bet ir jų visam turtui, atsakovų gyvenimo tikslams bei ateitiems planams. Nustačius, kad areštuojamo nekilnojamojo turto vertės nepakankama, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas ieškinio reikalavimas, dėl ko yra pritaikomas piniginių lėšų areštas, tokiu atveju yra privalu panaikinti lėšų areštą bent ta apimtimi, jog atsakovai galėtų tenkinti būtinus normalaus gyvenimo poreikius.

7Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ prašo skundo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovai nepagrįstai teigia, jog ieškinio nepagrįstumą patvirtina aplinkybė, kad 2011 m. lapkričio 19 d. oficialiame ieškovo balanse nurodytas visas ieškovui priklausantis turtas yra 708 071, 03 Lt mažesnis už atsakovams pareikšto ieškinio sumą. Pasak ieškovo, trūkstamas turtas yra galimai pasisavintas, sunaikintas arba perleistas tretiesiems asmenims ir nėra galimybės nustatyti trūkstamo turto rinkos vertę, todėl ieškinio dėl žalos atlyginimo suma yra paskaičiuota pagal didžiausią turto vertę – įsigijimo vertę. BUAB „Sapnų sala“ turtas, kuris nepagrįstai buvo nurašytas iki įmonei iškeliant bankroto bylą, 2011 m. gruodžio 19 d. balanse neatsispindi. Aplinkybė, kad atsakovas V. M. 2011 m. gruodžio 19 d. pasirašė balansą, kuriame likutine verte buvo įtrauktas ir įmonei priklausantis nekilnojamasis turtas, neįrodo to turto perdavimo bankroto administratoriui fakto ir nepaneigia ieškinio pagrįstumo. Ieškovo teigimu, 2011 m. gruodžio 19 d. inventorizacijos aktas patvirtina, kad jame nurodytas turtas egzistuoja, tačiau neįrodo jo perdavimo bankroto administratoriui. Aplinkybė, kad skunde nurodyti automobiliai yra prie ieškovui priklausančių patalpų, neįrodo aplinkybės, kad minėtas turtas buvo perduotas bankroto administratoriui, kadangi atsakovas neperdavė raktų bei registracijos dokumentų. Ieškovas pažymi, kad 2012 m. sausio 17 d. nutraukus pasaugos sutartį, atsakovas negrąžino ieškovui 1 196 710, 06 Lt vertės turto. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad ieškinys yra pagrįstas ir kitų atsakovų – H. M. ir T. M. atžvilgiu. H. M. iki 1996 m. gruodžio 13 d. ėjo UAB „Sapnų sala“ prezidentės pareigas. Šiuo metu ji turi 53,21 proc. akcijų, yra atsakovo V. M. sutuoktinė. 2010 m. gruodžio 31 d. ji patvirtino inventorizacijos aprašą - sutikrinimo žiniaraštį. Tokiu būdu ieškovas mano pagrįstai preziumuojąs, jog atsakovė yra nesąžininga, nes suvokia, kad BUAB „Sapnų sala“ turto neperdavimas bankroto administratoriui daro žalą įmonei bei jos kreditoriams, todėl yra subsidiariai atsakinga už įmonei padarytą žalą. Gi atsakovas T. M., kaip matyti iš 2010 m. gruodžio 31 d. inventorizacijos aprašo – sutikrinimo žiniaraščio, buvo ūkio dalies viršininkas ir materialiai atsakingas už inventorizuoto turto išsaugojimą, tačiau šios savo pareigos neįvykdė, kadangi iškėlus bankroto bylą dalis inventorizuoto turto administratoriui perduota nebuvo. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo AB DNB bankas į bylos nagrinėjimą įtrauktas pagrįstai, kadangi atsakovo neperduotas turtas buvo įkeistas šiam bankui. Ieškovas nemano, kad yra prieštaravimas tarp faktų, jos atsakovas nėra grąžinęs ieškovui turto ir jog ieškovas šį turtą parduodą varžytynėse. Pasak ieškovo, ieškinio suma atsakovams yra labai didelė, tačiau turimo atsakovų turto ieškiniui užtikrinti nepakanka: realiai yra areštuota turto tik už 1 506 130 Lt sumą. Ieškovas nurodo, kad negalima iškelti atsakovų interesų aukščiau už ieškovo, todėl atsakovų prašymas naudotis jų nurodytomis pinigų sumomis atmestinas. Ieškovo nuomone, atsakovams leistina naudotis pinigų suma, neviršijančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. lapkričio 27 d. buvo gautas atsakovų prašymas dėl naujų dokumentų prijungimo bei papildomi rašytiniai paaiškinimai. Atsakovai nurodo papildomus argumentus, vadovaujantis kuriais įrodinėja ieškinio bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų atžvilgiu nepagrįstumą. 2013 m. sausio 24 d. teisme gauti ieškovo rašytiniai paaiškinimai, kuriais papildomai motyvuojama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė bei pateikiami nauji įrodymai. 2013 m. sausio 30 d. teisme gauti atsakovų rašytiniai paaiškinimai, kuriais ieškovai papildomai motyvuoja atskirąjį skundą bei pateikia naujus įrodymus.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis keičiama (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Remiantis šia norma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

13Taisyklės, kuriomis vadovaudamasis teismas turi spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, yra suformuluotos Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Atsižvelgiant į įstatyme numatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galimai nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010, 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-698/2009, 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008 ir kt.). Tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, kadangi ieškovas bylos nagrinėjimo metu turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti/sumažinti ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t.t.. Tik atlikęs preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą ir padaręs išvadą dėl egzistuojančios ieškiniu pareikštų reikalavimų tenkinimo tikimybės, teismas turėtų spręsti dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, kaip CPK 144 str. 1 d. įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo. Šiame etape teismas turėtų vertinti šią grėsmę patvirtinančias aplinkybes pagal kiekvienam atvejui, priklausomai nuo byloje pareikštų reikalavimų, individualiai taikytinus kriterijus.

14Teismas, nustatęs esant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, konkrečias laikinąsias apsaugos priemones turėtų taikyti remdamasis įstatyme numatytais ir teismų praktikoje išplėtotais principais. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, jog teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimui įvykdyti (CPK 145 str. 2 d.). Todėl tiek šių priemonių rūšis, tiek jų taikymo mastas turi atitikti byloje pareikštus reikalavimus. Teisingumo principas reikalauja, jog, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtų laikomasi proporcingumo principo reikalavimų ir būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra. Teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Sapnų sala“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. 1 196 710, 06 Lt kompensaciją už negrąžintą turtą, atsakovo gautą pagal pasaugos sutartį, priteisti iš atsakovų V. M. ir T. M. solidariai bei iš H. M. subsidiariai 9 590 348, 97 Lt kompensaciją už neperduotą ieškovo turtą po bankroto bylos ieškovui iškėlimo, priteisti procesines palūkanas. Ieškovas taip prašo panaikinti ieškinyje išvardintus UAB „Sapnų sala“ ilgalaikio turto nurašymo aktus. Ieškinys atsakovo V. M. atžvilgiu grindžiamas aplinkybe, kad iki bankroto bylos iškėlimo jis buvo UAB „Sapnų sala“ generalinis direktorius. Įsiteisėjus nutarčiai iškelti ieškovui bankroto bylą, atsakovas neįvykdė LR įmonių bankroto įstatymo (toliau (ĮBĮ) 10 str. 4 d. 6 p. numatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus įmonės dokumentus. Be to, nutraukus pasaugos sutartį, atsakovas negrąžino turto, kurio vertė yra 1 196 710, 06 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai nurašė 246 728, 09 Lt vertės ilgalaikio įmonės turto, kadangi turtas nebuvo nusidėvėjęs. Atsakovui taip pat pareikštas reikalavimas dėl negrąžinto (neperduoto) 9 212 308, 82 Lt vertės įmonės turto kompensavimo. Atsakovei H. M. ieškinys reiškiamas kaip juridinio asmens UAB „Sapnų sala“ dalyvei CK 2.50 str. 3 d. pagrindu (dėl nesąžiningų juridinio asmens dalyvio veiksmų). Ieškinys atsakovo T. M. atžvilgiu grindžiamas aplinkybe, kad, jis būdamas UAB „Sapnų sala“ ūkio dalies viršininku, neišsaugojo inventorizuoto turto.

16Ieškovas atsakovės H. M. atsakomybę grindžia teigdamas, kad ji yra atsakovo V. M. sutuoktinė, BUAB „Sapnų sala“ akcininkė bei iki 1996 m. gruodžio 13 d. ėjo šio juridinio asmens vadovo (prezidento) pareigas. Ieškovo teigimu, atsakovė, būdama juridinio asmens dalyve, nesiėmė jokių veiksmų, kad įmonės turtas būtų perduotas administratoriui. Juridinio asmens dalyvio civilinei atsakomybei pagal CK 2.50 str. 3 d. atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės požiūriu – neteisėti ir kalti – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės kaip kreditoriaus patirta žala; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės. Teisėjų kolegijos preliminariu vertinimu, ieškinyje išdėstyti argumentai yra pernelyg bendro pobūdžio ir abstraktaus turinio, todėl abejotina, kad tokių argumentų bent tikėtinai pakaktų atsakovės H. M., kaip juridinio asmens dalyvio atsakomybės sąlygų pagal CK 2.50 str. 3 d. atsiradimui pagrįsti.

17Ieškinio argumentų bei prie jo pridėtų įrodymų išankstinis vertinimas verčia pagrįstai abejoti ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo galimybe ir atsakovo T. M. atžvilgiu, kuriam prašoma taikyti deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas dėl 9 590 348, 97 Lt vertės turto neperdavimo arba iššvaistymo. Ieškinio motyvacijoje apsiribota teiginiu, kad šis atsakovas, būdamas BUAB „Sapnų sala“ ūkio dalies viršininku, buvo pasirašęs ieškovo turto 2010 m. gruodžio 31 d. inventorizacijos apraše-sutikrinimo žiniaraštyje ir buvo atsakingas už įmonės turto išsaugojimą. Ieškovas nepagrindžia ir nemotyvuoja T. M. pareigos saugoti inventorizuotą turtą, perduoti jį ieškovo bankroto administratoriui bei nepaaiškina šio atsakovo solidariosios atsakomybės atsiradimo sąlygų, neatskleidžia, kaip ir kokiu priežastiniu ryšiu reikalavimas šiam atsakovui sietinas su bankrutuojančios įmonės administracijos vadovo pareiga perduoti turtą bankroto administratoriui ir su galimais tokios pareigos neįvykdymo teisiniais padariniais.

18Preliminariai (prima facie) įvertinusi ieškinyje išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal ieškovo argumentus, pateiktus prie ieškinio įrodymus bei reikalavimus atsakovams H. M. ir T. M., tikėtinai negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

19Kaip minėta, ieškinys atsakovo V. M. atžvilgiu grindžiamas aplinkybėmis, kad jis, kaip įmonės administracijos vadovas, neįvykdė ĮBĮ nustatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus įmonės dokumentus, nepagrįstai nurašė 246 728, 09 Lt vertės ilgalaikio įmonės turto. Dalis ieškinio šiam atsakovui taip pat grindžiama tuo, kad atsakovas negrąžino pasaugos sutarties pagrindu 1 196 710, 06 Lt vertės valdyto turto. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinyje išdėstyta argumentacija dėl turto nurašymo aplinkybių neleidžia manyti, kad toks ūkinis finansinis veiksmas būtų atliktas neteisėtai, t. y. prieštarautų materialinių vertybių apskaitos tvarką reguliuojantiems ar kitiems teisės aktams. Tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas nurodė, kad reali nurašyto turto vertė jam nėra žinoma, todėl minėtą turtą jis įkainojo įsigijimo kaina, nors ieškinyje pripažįsta, jog nurašytas turtas įsigytas prieš aštuonerius metus. Konkrečių duomenų apie nurašyto turto nusidėvėjimo normatyvus ieškinyje nepateikta. Ieškovo nurodytos turto nuvertėjimo aplinkybės pagrįstos labiau prielaidomis ir spėjimais. Teisėjų kolegijos išankstiniu vertinimu, pagal ieškinyje išdėstytus motyvus ir juos patvirtinančius prie ieškinio pridėtus įrodymus tikėtinai gali būti pripažintas nepagrįstu ieškovo reikalavimas dėl visos 9 212 308, 82 Lt sumos dydžio kompensacijos už neperduotą ieškovo įmonės turtą priteisimo iš atsakovo V. M.. Pagal BUAB „Sapnų sala“ 2011 m. gruodžio 19 d. balanso duomenis matyti, kad balanse apskaityto įmonės nekilnojamojo turto – pastatų ir statinių vertė prieš bankroto bylos ieškovui iškėlimą sudarė 4 088 648 Lt. Minėtas turtas nuosavybės teise priklauso ieškovui. Argumentas, kad ieškovui galėjo būti neperduotas 4 088 648 Lt vertės nekilnojamasis turtas, negalėtų būti priimtinas. Likusio balanse apskaityto ieškovo turto (neskaitant nekilnojamojo turto) vertė nesudaro daugiau kaip 6 000 000 Lt sumos. Ieškinyje neatskleidžiamas reikalavimo priteisti kompensaciją net už 9 212 308,82 Lt vertės turto neperdavimą pagrindimas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. priėmė procesinį sprendimą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-5619-391/2012, iškeltoje pagal antstolio pareiškimą dėl sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymo. Teismas minėtoje byloje 2012 m. lapkričio 19 d. priimta nutartimi konstatavo, jog BUAB „Sapnų sala“ administracijos vadovas V. M. įvykdė teismo nutartį, įpareigojančią perduoti BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriui dokumentus ir turtą. Teismas padarė išvadą, kad BUAB „Sapnų sala“ administratorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog V. M. reikalavimo perduoti dokumentus ir turtą neįvykdė. Nors minėta teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau tokios nutarties priėmimo faktas yra šiuo metu papildomai egzistuojanti reikšminga aplinkybė preliminariai (prima facie) vertinant tikėtiną prielaidų dėl galimybės priimti ieškovui visiškai ar iš dalies palankų teismo sprendimą nepagrįstumą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kitoje nurodytoje byloje pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės dar nereiškia prejudicijos šioje byloje, tačiau patvirtina susformavusias teisėjų kolegijos nuostatas atliekant preliminarų ieškinio patenkinimo galimybės vertinimą pagal jo pagrindą sudarančias aplinkybes ir pateiktus įrodymus. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal ieškinyje pateiktus argumentus, prie jo pridėtus įrodymus bei reikalavimų atsakovui V. M. dalyką ir turinį, egzistuoja objektyvi tikimybė, jog galėtų būti nepriimtas ieškovui palankus teismo sprendimas dėl reikalavimų priteisti nurašyto 246 738, 09 Lt vertės turto bei trūkstamo (neperduoto) 9 212 308, 82 Lt vertės turto kompensaciją. Pirmiau nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad tikėtinai pagrindžiama ta ieškinio atsakovui V. M. dalis, iš kurios kildinamas reikalavimas dėl 1 196 710, 06 Lt kompensacijos priteisimo už nutraukus pasaugos sutartį negrąžintą turtą.

20Iš atskirojo skundo medžiagoje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovui V. M. asmeninės, taip pat bendrosios nuosavybės teisėmis priklauso materialusis turtas: žemės sklypas, esantis ( - )., kurio vidurinė rinkos vertė yra 87 200 Lt, garažas, esantis ( - ), kurio rinkos vertė 15 300 Lt, žemės sklypas, esantis ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 257 320 Lt, žemės sklypas, esantis ( - ), kurio rinkos vertė 5 562 Lt, butas, esantis ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 263 248 Lt., 2 000 Lt vertės automobilis VW Golf (tomas 1, b. l. 176-185, b. l. 224-225). Atsakovui V. M. taip pat priklauso 62 000 Lt vertės UAB „Skolvalda“ 6 200 vnt. akcijų (tomas 1, b. l. 224-225). Visas išvardintas 692 630 Lt vertės turtas antstolio aprašytas 2012 m. rugpjūčio 31 d. turto apraše.

21Pagal teisminę praktiką, kai ieškinio reikalavimams užtikrinti nepakanka kilnojamojo ar nekilnojamojo turto ir atsiranda pagrindas areštuoti skolininko turimas lėšas, konstatuojama, kad ekonomiškumo ir interesų pusiausvyros principai suponuoja būtinybę palikti galimybę skolininkui toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ar užsiimti kita teisėta veikla, net jeigu ieškovo reikalavimas nebūtų visiškai užtikrintas. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir jų turi būti parenkama tiek, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje atsakovui V. M. priklausančio materialaus ir nematerialaus turto, kuris yra išvardintas byloje esančiame antstolio sudarytame 2012 m. rugpjūčio 31 d. turto apraše, areštas bus pakankama priemonė byloje pareikštam ieškiniui užtikrinti. Tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, teisėjų kolegijos vertinimu, atitinka šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principus.

22Preliminariai įvertinusi ieškinio galimo patenkinimo vertinimą, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, o prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies, areštuojant konkretų atsakovui V. M. asmeninės ir bendrosios nuosavybės teisėmis priklausantį materialųjį ir nematerialųjį turtą.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 323 str. ir 338 str. įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į atskirąjį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama (žr. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimtas civilinėse bylose Nr. 2-940/2011 ir Nr. 2-1730/2011). Šių įstatymo bei teisminės praktikos nuostatų pagrindu teisėjų kolegija pateiktus ieškovo 2013 m. sausio 23 d. ir atsakovų 2012 m. lapkričio 27 d. ir 2013 m. sausio 30 d. rašytinius paaiškinimus ir prie jų pridėtus naujus įrodymus atsisako priimti ir jų nevertina, nes šiais paaiškinimais ir naujais įrodymais iš esmės pildomi atsakovų atskirasis skundas ir ieškovo atsiliepimas į atskirąjį skundą. Minėti paaiškinimai su priedais procesiškai gražintini juos pateikusiems asmenims, nes jie pateikti pažeidžiant CPK 323 str. nustatytą imperatyvų draudimą.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

25Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

26„Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui V. M. tenkinti iš dalies.

27Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ (juridinio asmens kodas 122014943, buveinė: S. Moniuškos g. 21-10, Vilnius) ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui V. M. (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )) asmeninės ir bendrosios nuosavybės teisėmis priklausantį šį materialųjį ir nematerialųjį turtą: žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), garažą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), taip pat 6200 vnt. vienetų UAB „Skolvalda“ (juridinio asmens kodas 125778138, reg. Pylimo g. 41/Raugyklos g. 1, Vilniuje) paprastųjų vardinių akcijų.

28Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams H. M. ir T. M. atmesti.

29Nutartį vykdyti skubiai. Nutarties nuorašus siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinės hipotekos įstaigai bei byloje dalyvaujantiems asmenims.“

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovo... 6. V. M, H. M. ir T. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus... 7. Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ prašo skundo netenkinti, nutartį palikti... 8. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. lapkričio 27 d. buvo gautas atsakovų... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 11. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo... 12. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Taisyklės, kuriomis vadovaudamasis teismas turi spręsti laikinųjų apsaugos... 14. Teismas, nustatęs esant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą,... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Sapnų sala“ ieškiniu prašo priteisti... 16. Ieškovas atsakovės H. M. atsakomybę grindžia teigdamas, kad ji yra atsakovo... 17. Ieškinio argumentų bei prie jo pridėtų įrodymų išankstinis vertinimas... 18. Preliminariai (prima facie) įvertinusi ieškinyje išdėstytas aplinkybes... 19. Kaip minėta, ieškinys atsakovo V. M. atžvilgiu grindžiamas aplinkybėmis,... 20. Iš atskirojo skundo medžiagoje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovui V.... 21. Pagal teisminę praktiką, kai ieškinio reikalavimams užtikrinti nepakanka... 22. Preliminariai įvertinusi ieškinio galimo patenkinimo vertinimą, teisėjų... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 323 str. ir 338 str. įtvirtintas teisinis... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, jos... 26. „Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 27. Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ (juridinio asmens kodas 122014943, buveinė: S.... 28. Ieškovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 29. Nutartį vykdyti skubiai. Nutarties nuorašus siųsti Turto arešto aktų...