Byla e2-739-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Optena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-3462-450/2016 pagal ieškovo Ramirent Baltic AS, veikiančio per Vilniaus filialą, ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Optena“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Psyops Constructions“ (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Mitnija“), dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Ramirent Baltic AS, veikiantis per Vilniaus filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas CK 6.66 straipsnio pagrindu pripažinti negaliojančia 2015 m. lapkričio 6 d. UAB „Psyops Constructions“ ir UAB „Optena“ sudarytą Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria atsakovė UAB „Psyops Constructions“ perleido atsakovei UAB ,,Optena“ kreditinių reikalavimų teisę į UAB ,,Mitnija“, bei taikyti restituciją, įpareigoti atsakovę UAB „Optena“ grąžinti atsakovei UAB „Psyops Constructions“ visa tai, ką yra gavusi pagal sutartį.

4Ieškovas taip pat pateikė prašymą taikyti laikinas apsaugos priemones – sustabdyti antstolės A. A. vykdomąją bylą Nr. 0036/15/03737, uždraudžiant išmokėti 33 530 Eur ar bet kurias kitas su ginčijama 2015 m. lapkričio 6 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi susijusias sumas UAB „Optena“ naudai iki nagrinėjamojoje civilinėje byloje bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Teigė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, sprendimo įvykdymas taps neįmanomas ar pasunkės. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina bus pažeistas viešasis interesas, nes atsakovė UAB „Psyops Constructions“ turi skolų ir jai gal būti iškelta bankroto byla.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino: sustabdė antstolės A. A. vykdomosios bylos Nr. 0036/15/03737 vykdymą, uždraudė išmokėti 33 530 Eur ar bet kurias kitas su ginčijama 2015 m. lapkričio 6 d. Reikalavimo teisų perleidimo sutartimi susijusias sumas atsakovei UAB „Optena“ iki nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. e2-3462-450/2016 bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

7Įvertinęs tai, kad ieškovas, pareiškęs reikalavimus atsakovėms nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, t. y. tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, teismas padarė išvadą, kad yra teisinis ir faktinis pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

8Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovei UAB „Psyops Constructions“ 2016 m. sausio 11 d. iškelta bankroto byla, dėl to sutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovės UAB „Psyops Constructions“ turtinė padėtis yra, ko gero, sunki, dėl to, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, nesustabdžius vykdomosios bylos vykdymo, gali pasunkėti, tikėtina palankaus ieškovui, sprendimo įvykdymas.

9Ieškovas pateikė 2016 m. sausio 20 d. antstolės A. A. patvarkymą, kuriuo ši panaikino 2016 m. sausio 11 d. patvarkymą dėl 33 530 Eur lėšų saugojimo antstolės depozitinėje sąskaitoje ir nutarė parengti patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Įvertinęs tai, teismas sprendė, kad, ginčijant Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu šios lėšos buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, yra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atsakovė UAB ,,Optena“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir teismo nutartį vykdyti skubiai.

12Atskirojo skundo esminiai argumentai:

131. Įstatymas numato dvi privalomąsias sąlygas, kurioms esant yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas ir nesiėmus jų teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Ieškovas neįrodė nei vienos iš šių sąlygų. Ieškinys pateiktas actio Pauliana pagrindu, kuris grindžiamas vieninteliu ir pagrindiniu argumentu, kad atsakovės yra susijusios įmonės, tačiau aplinkybė, kad abi įmones įsteigė ta pati UAB ,,Vilniaus buhalterių grupė“ negali būti pagrindas teigti, kad atsakovės yra susijusios ir tuo pagrindu tenkinti ieškinį. Ieškinys prima facie nepagrįstas, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkintas nepagrįstai.

142. Ieškovas nenurodė nei vienos aplinkybės, nepateikė jokių įrodymų, kad teismo sprendimas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi išimtinai atsakovės UAB „Psyops Constructions“ tikėtina prasta finansine padėtimi, tačiau laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovei UAB ,,Optena“ be jokio teisinio pagrindo: atsakovės yra du visiškai nesusiję juridiniai asmenys, neatsakantys už kito turimus finansinius įsipareigojimus. Teismas negalėjo remtis kito juridinio asmens duomenimis. Šiuo atveju vykdomosios bylos įvykdymui sulaikytos 33 530 Eur sumos išmokėjimas atsakovei UAB ,,Optena“ visiškai negali turėti jokios įtakos atsakovės UAB „Psyops Constructions“ finansinė padėtis, nes net teismui patenkinus ieškinį, gautas lėšas turėtų grąžinti atsakovė UAB ,,Optena“. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė UAB ,,Optena“ negalėtų įvykdyti tokio teismo sprendimo. Argumentai, kad atsakovė UAB ,,Optena“ nevykdo veiklos, yra nepagrįsti: ji sėkmingai veikia ir finansinių sunkumų neturi.

153. Teismui nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė UAB ,,Optena“ jau dabar patiria nuostolius. Ji sumokėjo atsakovei UAB „Psyops Constructions“ 19 000 Eur už perleistą kreditinį reikalavimą, todėl ji (UAB „Optena“) patiria realią žalą dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir atliktų nesąžiningų ieškovo veiksmų.

164. Teismas neatsižvelgė į atsakovės UAB „Psyops Constructions“ pateiktą informaciją, kad ieškovo prašymas paremtas panaikintu antstolės A. A. 2016 m. sausio 20 d. patvarkymu, nes jis 2016 m sausio 21 d. patvarkymu buvo pripažintas negaliojančiu, o išieškotas lėšas iš UAB ,,Mitnija“ – 33 530 Eur, buvo nutarta saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje. Ieškiniu ir nepagrįstu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas pats siekia perimti atsakovės UAB ,,Optena“ sulaikytas lėšas, nors dėl atsakovės UAB „Psyops Constructions“ tariamos skolos ieškovui dar vyksta teisminis ginčas ir ginčijama suma yra tik 6 865,21 Eur, todėl ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės visai antstolės A. A. depozitinėje sąskaitoje esančiai 33 530 Eur sumai, kai ieškovas iš atsakovės UAB „Psyops Constructions“ gali reikalauti tik dalies minėtos sumos, yra neekonomiškos ir neproporcingos.

17Ieškovas Ramirent Baltic AS atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

18Atsiliepimų argumentai:

191. Byloje egzistuoja visi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai. Ieškovo pateiktas ieškinys bei jo priedai įrodo, kad egzistuoja neabejotina tikimybė, kad ieškinys gali būti patenkintas. Ieškovas ieškinį grindžia sandorio neatlygintinumu; žala UAB „Psyops Constructions“ kreditoriams; atsakovės nemokumu; sandorio šalių nesąžiningumu. Atsakovė UAB „Psyops Constructions“ siekia nukreipti savo turtą į kitą naujai įsteigtą ir susijusią įmonę tam, kad išvengtų atsiskaitymo su kreditoriais. Ginčijama sutartimi atsakovė UAB „Psyops Constructions“ perleido atsakovei UAB ,,Optena“ 119 430,17 Eur dydžio reikalavimo teisę į UAB ,,Mitnija“ ir nors atsakovė UAB ,,Optena“ nurodė, kad už minėtą reikalavimą neva sumokėjo 19 000 Eur, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Atsakovė UAB „Psyops Constructions“ yra nemoki, o sudariusi ginčijamą sutartį ir negavusi pagal ją pajamų, tik dar labiau pablogino savo finansinę padėtį. Atsakovės UAB „Psyops Constructions“ ir UAB ,,Optena“ yra susijusios įmonės ir tai įrodo aplinkybę, kad ginčo sutarties tikslas tarp susijusių įmonių yra tas, kad pinigai patektų atsakovei UAB ,,Optena“, kuri nevykdo realios veiklos ir neturi kreditorių, o ne į UAB „Psyops Constructions“, kuriai keliama bankroto byla dėl didelių įsiskolinimų.

202. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina ieškovui palankų teismo sprendimą įvykdyti taps neįmanoma arba įvykdymas pasunkės. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, pinigus pagal ginčo sutartį gaus atsakovė UAB ,,Optena“, o ieškovas ir kiti atsakovės UAB „Psyops Constructions“ kreditoriai lėšų ilgainiui neatgaus ir privalės inicijuoti naujas bylas atsakovei UAB ,,Optena“, kuri gautas lėšas gali perleisti. Be to, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pažeistas viešasis interesas, kuris įpareigoja saugoti nemokios įmonės kreditorių interesus.

21Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ atsiliepimuose prašo skundus atmesti.

22Atsiliepimų argumentai:

231. Teismas teisingai nusprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Ieškinyje aiškiai išdėstydamas faktines aplinkybes, kuriomis remiasi įrodinėdamas reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo nesąžiningumą ir neteisėtumą, kitų kreditorių teisių pažeidimą, kitas actio Pauliana sąlygas. Su ieškiniu pateikti ir ieškinio reikalavimus pagrindžiantys dokumentai. Atsakovė pateiktomis aplinkybėmis dėl sąsajų tarp atsakovių tariamo nebuvimo siekia paneigti tik vieną iš ieškinyje nurodytų argumentų, tačiau tai nedaro ieškinio nepagrįstu.

242. Teismas iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, pridėtų dokumentų ir ieškovo motyvuoto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėjo pagrindo spręsti, jog yra visiškai reali grėsmė, jog sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkės.

253. Atsakovė UAB ,,Optena“ neįrodė, kad būtų pajėgi įvykdyti jai nepalankų teismo sprendimą. Priešingai, byloje esantys įrodymai pagrindžia, kad atsakovė tai padaryti nepajėgi.

264. Aplinkybė, kad nėra aiškus ieškovo kreditinio reikalavimo dydis atsakovei UAB „Psyops Constructions“, nereiškia, kad ieškovas negali ginčyti reikalavimo perleidimo sutarties ir prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones visai neteisėtai perleistai sumai.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

29Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

30Dėl naujų įrodymų priėmimo

31Atsakovė UAB ,,Optena“ 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius įrodymus: antstolio A. N. vykdomosios bylos Nr, 0157/16/00143/P dokumentus bei civilinės bylos Nr. E23462450/2016 I ir II tomus ir prašė juos prijungti prie nagrinėjamos civilinės bylos.

32Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Be to, teikiami įrodymai turi būti betarpiškai susiję su nagrinėjamu ginču.

33Atsakovės pateiktus dokumentus atsisakoma priimti, nes didžioji dalis pateiktų rašytinių įrodymų jau yra nagrinėjamoje civilinėje byloje, kiti dokumentai nėra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamu atskiruoju skundu.

34Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

35Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

36Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas

37Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-625/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015 ir kt.). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą.

38Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą tuo pagrindu, jog nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apeliantės argumentu nesutinka. Nors apeliantė teigia, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes neatitinka actio Pauliana sąlygų, tačiau šiuo metu toks teiginys savaime nėra pagrindas išvadai, kad ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškovas ieškinyje nurodė savo argumentus, pateikė ieškinį pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kurie, jo manymu, įrodo reikalavimo pagrįstumą. Atsakovės atskirojo skundo argumentai, bylos duomenys, preliminariai įvertintas ieškinys bei kartu su juo pateikti įrodymai nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui padaryti išvadą, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti patenkintas, todėl, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo esant įvykdytai pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai – preliminariam ieškinio pagrįstumui (faktinių aplinkybių nurodymas ir pateikti jas (aplinkybes) grindžiantys įrodymai).

39Apeliantė ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pažymėtina, jog actio Pauliana tikslas yra, pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, taikyti restituciją, sugrąžinant skolininkui turtą, kurį jis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims, ir šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą. Laikinosios apsaugos priemonės bylose, kuriose sandoriai ginčijami actio Pauliana pagrindu, ieškinio reikalavimui užtikrinti taikomos turto, kurio perleidimo sandoris ginčijamas, atžvilgiu. Byloje ginčijamos 2015 m. lapkričio 6 d. tarp atsakovių UAB „Psyops Constructions“ ir UAB „Optena“ sudaryto Reikalavimo teisių perleidimo sutarties objektas yra kreditinis reikalavimas į UAB ,,Mitnija“. Būtent toks reikalavimas taptų restitucijos dalyku, patenkinus ieškinį actio Pauliana pagrindu ir būtent į jį būtų nukreiptas ieškovo reikalavimas. Bylos duomenys įrodo, kad antstolė A. A., vykdydama Kauno apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. e2-865-436/2015, yra išieškojusi iš UAB ,,Mitnija“ išieškotojo UAB ,,Optena“ naudai 33 530 Eur. Taigi būtent šių lėšų bei kitų su ginčijama 2015 m. lapkričio 6 d. Reikalavimo teisų perleidimo sutartimi susijusių sumų areštas užtikrina ieškovo tikėtina patenkintų reikalavimų įvykdymą, nes būtent į šias lėšas, patenkinus ieškinį, galėtų būtų nukreiptas ieškovo reikalavimas.

40Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į skundą nurodytu argumentu, kad aplinkybė, jog šiuo metu nėra aiškus ieškovo kreditorinio reikalavimo dydis atsakovei UAB „Psyops Constructions“, nereiškia, kad ieškovas, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, negali ginčyti reikalavimo perleidimo ir atitinkamai prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones visai atsakovei UAB ,,Optena“ perleistai sumai.

41Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi išimtinai tik atsakovės UAB „Psyops Constructions“ tikėtina prasta finansine padėtimi, tačiau laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovei UAB ,,Optena“. Skundžiama nutartimi iš esmės laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos abiejų atsakovių atžvilgiu, nes buvo sustabdytas reikalavimo teisės perleidimo sutarties realizavimas, antstolei uždraudžiant išmokėti iš UAB ,,Mitnija“ išieškotas lėšas, kol nebus išspręstas klausimas, kam tos lėšos turi atitekti – pradiniam ar naujajam kreditoriui. Dėl to pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovės UAB „Psyops Constructions“ turtinę padėtį, padarė pagrįstą išvadą dėl būtinumo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

42Atsakovė UAB ,,Optrena“, teigdama, kad ji sėkmingai vykdo veiklą ir neturi finansinių sunkumų, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, t. y., kad, patenkinus ieškinį ji bus pajėgi įvykdyti teismo sprendimą.

43Apeliantė skunde nurodo, kad teismui nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė UAB ,,Optena“ patiria nuostolius, tačiau įrodymų, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neproporcingą žalą jos teisėms bei teisėtiems interesams ar kelia realią grėsmę jo ūkinei-komercinei veiklai ar jos dalykinei reputacijai, nepateikė.

44Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, tačiau bet kokio pobūdžio atsakovo teisių apribojimas nėra pagrindas tokių priemonių netaikyti. Be to, pažymėtina, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neužkerta apeliantei teisės prašyti teismą užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą (CPK 146 str.). Bylos duomenys įrodo, kad šia įstatymo suteikta teise apeliantė yra pasinaudojusi.

45Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

46Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

47Dėl baudos skyrimo

48Atsakovė UAB ,,Optena“ taip pat prašo paskirti trečiajam asmeniui UAB ,,Mitnija“ už piktnaudžiavimą teise maksimalią baudą, kurios pusę prašoma priteisti UAB ,,Optena“ naudai, motyvuojant tuo, kad nepagrįstos laikinosios apsaugos priemonės atsakovei UAB ,,Optena“ buvo taikytos UAB ,,Mitnija“ iniciatyva. Šis atsakovės prašymas netenkintinas, atsižvelgiant į tai, kad nenustatytos sąlygos, numatytos CPK 95 straipsnyje.

49Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Ramirent Baltic AS, veikiantis per Vilniaus filialą, kreipėsi į... 4. Ieškovas taip pat pateikė prašymą taikyti laikinas apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Įvertinęs tai, kad ieškovas, pareiškęs reikalavimus atsakovėms nurodė... 8. Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismas... 9. Ieškovas pateikė 2016 m. sausio 20 d. antstolės A. A. patvarkymą, kuriuo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atsakovė UAB ,,Optena“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atskirojo skundo esminiai argumentai:... 13. 1. Įstatymas numato dvi privalomąsias sąlygas, kurioms esant yra taikomos... 14. 2. Ieškovas nenurodė nei vienos aplinkybės, nepateikė jokių įrodymų, kad... 15. 3. Teismui nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė... 16. 4. Teismas neatsižvelgė į atsakovės UAB „Psyops Constructions“... 17. Ieškovas Ramirent Baltic AS atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo jį... 18. Atsiliepimų argumentai:... 19. 1. Byloje egzistuoja visi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai.... 20. 2. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina ieškovui palankų... 21. Trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ atsiliepimuose prašo skundus atmesti.... 22. Atsiliepimų argumentai:... 23. 1. Teismas teisingai nusprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo... 24. 2. Teismas iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, pridėtų dokumentų ir... 25. 3. Atsakovė UAB ,,Optena“ neįrodė, kad būtų pajėgi įvykdyti jai... 26. 4. Aplinkybė, kad nėra aiškus ieškovo kreditinio reikalavimo dydis... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 31. Atsakovė UAB ,,Optena“ 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos apeliaciniam teismui... 32. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 33. Atsakovės pateiktus dokumentus atsisakoma priimti, nes didžioji dalis... 34. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 35. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 36. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio... 37. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 38. Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo... 39. Apeliantė ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nesiėmus... 40. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į skundą nurodytu argumentu, kad... 41. Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas, priimdamas skundžiamą... 42. Atsakovė UAB ,,Optrena“, teigdama, kad ji sėkmingai vykdo veiklą ir neturi... 43. Apeliantė skunde nurodo, kad teismui nepagrįstai pritaikius laikinąsias... 44. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais... 45. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 46. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 47. Dėl baudos skyrimo... 48. Atsakovė UAB ,,Optena“ taip pat prašo paskirti trečiajam asmeniui UAB... 49. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 50. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....