Byla B2-1654-153/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nergamis“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nergamis“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Administratorius prašė panaikinti 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto posėdyje priimtus nutarimus.

3Administratorius nurodė, kad 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkei buvo pateikti klausimai: 1) dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2) dėl reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo; 3) dėl 2011 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo; 4) dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui; 5) dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditorių komitetas visiems pasiūlytiems administratoriaus klausimams nepritarė, tačiau antru darbotvarkės klausimu pritarė kreditoriaus UAB „Plastena“ atstovo J.-L. P. pasiūlymui, t.y.: 1) administratorių pateikti dokumentus pagal kuriuos šalys, t.y. MLS Maple Leaf Stadiums ir UAB „Nergamis“ vykdė sutartinius įsipareigojimus; 2) Pateikti MLS Maple Leaf Stadiums raštą dėl skolos pripažinimo; 3) UAB „Alegrus“ 45 438,15 Lt skolą ir VšĮ „Vilniaus ledo ritulio centras“ 14 016,42 Lt skolą pardavinėti už 40 % skolos dydžio kainą; 4) SIA „Prizma“ 10 292,21 Lt skolą, UAB „Viragis“ 100 Lt skolą ir UAB „Euransa“ 1 700 Lt skolą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą; 5) MLS Maple Leaf Stadiums 582 409,80 Lt skolą parduoti už skolos dydžio kainą; 6) skolų reikalavimo teises parduoti be varžytinių. Administratoriaus nuomone, aukščiau nurodyti 2013-03-05 kreditorių komiteto priimti nutarimai yra neteisėti ir naikintini, nes ĮBĮ 33 str. 6 d. nustatytas 24 mėnesių terminas parduoti BUAB „Nergamis“ turtui yra pasibaigęs, reikalavimo teisės į aukščiau nurodytų debitorių skolas buvo neparduotos, todėl nėra pagrindo tikėtis, kad galimai pakiltų parduodamų reikalavimo teisių kainos. Administratorius vykdydamas kreditorių komiteto įpareigojimą apie parduodamas reikalavimo teises skelbė: 2012-10-19, 2012-12-10, 2013-01-21 dienraštyje „Kauno diena“, 2012-10-20, 2012-12-10, 2013-01-22 dienraštyje „Lietuvos rytas“. Dėl priimtų kreditorių komiteto nutarimų buvo be pagrindo prailgintas bankroto procesas. Kreditorių komiteto narių veiksmai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių ir prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 33 str. nuostatoms.

4Atsiliepime į skundą kreditorius VSDFV Kauno skyrius prašė administratoriaus skundo netenkinti. Atsiliepime nurodė, kad kreditorių komitetas nepritarė administratoriaus pateiktam nutarimui dėl ataskaitos patvirtinimo, kadangi administratorius nepateikė informacijos apie galimybę priteisti žalos atlyginimą iš kaltų asmenų, dėl advokatės veiksmų baudžiamojoje byloje, apie ikiteisminio tyrimo procesą. Administratorius siekia greičiau užbaigti bankroto procedūrą, kadangi įmonė neturi lėšų administravimo išlaidų sąmatai padidinti. Administratorius turi būti kreditorių valios vykdytojas. Kadangi debitorius MLS Maple Leaf Stadiums yra veikianti įmonė, todėl tikslinga iš jos skolą išieškoti, o ne pardavinėti. Apie tokią galimybę kreditoriai prašė pareikšti nuomonę administratorių, tačiau šis nurodė, kad be papildomo atlygio nedirbs, o priimtus nutarimus skųs teismui. Kreditorių komitetas nepritarė administratoriaus darbotvarkės klausimams dėl 2012 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo, dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui bei dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kadangi šie klausimai yra tarpusavyje susiję. Po priimto nutarimo patvirtinti likvidavimo aktą ir likvidavimo balansą, turi būti apskaitytos visos bankroto proceso metu gautos pajamos ir bendrovė neturi turėti turto. Tačiau šioje bankroto byloje po likvidavimo akto ir balanso patvirtinimo toliau bus vykdomas turto pardavimas. Pardavus turtą ir gavus pajamas, kreditorių patvirtintas likvidavimo aktas ir balansas keisis. Administratoriaus pateiktame likvidaciniame akte nurodyta, kad BUAB „Nergamis“ turi turto – 5 061,97 Lt pinigines lėšas bei 653 956,58 Lt pirkėjų skolos ir avansiniai mokėjimai. Pateikti tvirtinti likvidavimo balansas ir likvidavimo aktas yra netikslūs, neatitinka tikrovės ir neturėtų būti kreditorių tvirtinami.

5Atsiliepime į skundą kreditorius UAB „Kauno švara“ prašė skundą tenkinti.

6Atsiliepime į skundą kreditorius UAB „Plastena“ prašė palikti galioti kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Atsiliepime nurodė, kad pasiūlytiems administratoriaus darbotvarkės klausimams kreditorių komitetas pritarti negalėjo, kadangi administratorius nepateikė argumentuotos informacijos apie įmonės bankroto eigą, nedisponavo ikiteisminio tyrimo medžiaga informacijos apie įmonės bankroto procedūros eigą, nedisponavo ikiteisminio tyrimo medžiaga byloje Nr. 65-1-00483-07 buvusiam UAB „Nergamis“ direktoriui A. P., nežinojo, kokiu pagrindu UAB „Nergamis“ vystė prekybinius ryšius su Šveicarijos įmone „MLS Maple Leaf Stadiums“, nevykdė 2012-06-05 kreditorių komiteto susirinkimo protokolo Nr. 15 nutarimo. Susirikimo metu UAB „Antera“ atstovas pateikė naujas aplinkybes, kad paskutiniais metais įmonė skolininkė MLS Maple Leaf Stadiums sėkmingai didina piniginių lėšų apyvartą, todėl tikslinga vykdyti skolos ieškojimą. Kreditorių komitetas yra suinteresuotas užbaigti įmonės bankroto procedūrą tik pilnai atlikus visus ĮBĮ nustatytus veiksmus.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Prijungtos nagrinėjam skundui išspręsti BUAB „Nergamis“ bankroto bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Nergamis“ bankroto byla iškelta 2006-10-16 Kauno apygardos teismo nutartimi, administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (bankr. b. 1t., b.l. 57-58). Teismo 2007-07-20 nutartimi UAB „Nergamis“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduotina (bankr. b. 4t., b.l. 136-138). Teismo 2007-07-20 nutartis įsiteisėjo 2007-09-13 (bankr. b. 4t., b.l. 185-187).

9Teismui pateikto BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto posėdžio, vykusio 2013-03-05, protokolo Nr.16 duomenimis nustatyta, kad posėdžio darbotvarkei administratorius pateikė šiuos klausimus: 1) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2) Dėl reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo; 3) Dėl 2012 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo; 4) Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui; 5) Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditorių komiteto pirmininko kreditoriaus UAB „Plastena“ atstovo J. L. P. pasiūlymu į darbotvarkę buvo įtrauktas papildomas darbotvarkės klausimas – 6) kiti klausimai. Kreditorių komitetas nepritarė nutarimo projektui dėl administratoriaus veiklos už laikotarpį nuo 2012-05-11 iki 2013-02-27 patvirtinimo. Antru darbotvarkės klausimu administratorius siūlė: BUAB „Nergamis“ reikalavimo teisę į 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimą pagal civilinį ieškinį, pareikštą ikiteisminiame tyrime Nr. 65-1-00483-07, parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, o nepardavus per 1 mėn. skolos reikalavimo teisę nurašyti; reikalavimo teises į MLS Maple Leaf Stadiums 582 409,80 Lt, SIA „Prizma“ 10 292,21 Lt, UAB „Alegrus“ 45 438,15 Lt, UAB „Euransa“ 1 700 Lt, VšĮ „Vilniaus ledo ritulio centras“ 14 016,42 Lt ir UAB „Viragis“ 100 Lt skolas parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, o nepardavus per 1 mėn. skolų reikalavimo teises nurašyti. Kreditorių komitetas nepritarė administratoriaus nutarimo projektui dėl reikalavimo teisės į 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimą pagal civilinį ieškinį pardavimo bei aukščiau nurodytų debitorinių skolų pardavimo. Kreditorių komitetas balsavo už UAB „Plastena“ pasiūlytą nutarimo projektą, kuriuo administratorius įpareigotas pateikti dokumentus pagal kuriuos šalys, t.y. MLS Maple Leaf Stadiums ir UAB „Nergamis“ vykdė sutartinius įsipareigojimus; pateikti MLS Maple Leaf Stadiums raštą dėl skolos pripažinimo; UAB „Alegrus“ 45 438,15 Lt skolą ir VšĮ „Vilniaus ledo ritulio centras“ 14 016,42 Lt skolą pardavinėti už 40 % skolos dydžio kainą, SIA „Prizma“ 10 292,21 Lt, UAB „Viragis“ 100 Lt ir UAB „Euransa“ 1 700 skolas parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą; MLS Maple Leaf Stadiums 582 409,80 Lt skolą parduoti už skolos dydžio kainą; skolų reikalavimo teises parduoti be varžytinių. Kadangi buvo priimtas nutarimas dėl UAB „Plastena“ pasiūlymo, dėl administratoriaus pasiūlymo pardavinėti debitorines skolas jo nurodyta tvarka balsuota nebuvo. Kreditorių komitetas balsavo prieš administratoriaus pasiūlytus nutarimų projektus kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos bei dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui. Šeštu darbotvarkės klausimu kreditorių komitetas priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo administratorių išsiaiškinti ar yra skola advokatei N. G., atstovavusiai BUAB „Nergamis“ ikiteisminiame tyrime Nr. 65-1-00483-07, ar advokatė skolinga įmonei; susipažinti su ikiteismine tyrimo medžiaga, ir kitame kreditorių komiteto posėdyje spręsti dėl civilinio ieškinio; išsiųsti raginimą Šveicarijos įmonei MLS Maple Leaf Stadiums dėl 582 409,80 Lt skolos; įpareigoti administratorių supažindinti kreditorius su dokumentais bandant išieškoti aukščiau minėtą skolą. Kitą kreditorių komiteto posėdį nutarta sušaukti 2013-03-26 13 val.

10Administratoriaus nuomone, kreditorių komitetas atmesdamas administratoriaus pasiūlytus nutarimų projektus, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 33 str. 6 d. ir 7 d. nustatytus terminus įmonės likvidavimo procedūrai užbaigti, kreditorių komiteto narių veiksmai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, prieštarauja imperatyvios ĮBĮ nuostatoms, toliau tęsiant įmonės debitorinių skolų pardavimą yra vilkinama bankroto procedūra.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis nuostatomis nustatyta prioritetinė kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012).

12Bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijoje realizuojamas įmonės turtas, iš kurio yra tenkinami kreditorių reikalavimai. Likviduojamos įmonės administratorius privalo atlikti ĮBĮ 31-36 str. nustatytus veiksmus, reikalingus užbaigti įmonės egzistavimą ir ją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Įstatymo nustatyti veiksmai turi būti atlikti iki įmonės likvidavimo procedūros termino pabaigos. Įmonės likvidavimo trukmė priklauso nuo ĮBĮ 31-36 str. nurodytų privalomų administratoriui veiksmų atlikimo trukmės, tačiau įmonės likvidavimo procedūra negali vykti neribotą laiką, jos trukmė yra ribota įstatymo (ĮBĮ 33 str.).

13Prijungtos bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad BUAB „Nergamis“ bankroto procedūra vyksta nuo 2006 m., o įmonės likvidavimo procedūra nuo 2007-09-13. ĮBĮ 33 str. 4 d. redakcija (2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216), galiojusi BUAB „Nergamis“ likvidavimo procedūros pradžios metu numatė, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto bei kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, likvidavimo procedūra laikoma baigta. Likęs neparduotas ir kreditorių neperimtas turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu nurašomas. BUAB „Nergamis“ likvidavimo procedūra turėjo būti baigta iki 2009-09-13. BUAB „Nergamis“ likvidavimo termino pabaigoje galiojanti ĮBĮ 33 str. 6 d. redakcija (Nr. X-1557, 2008-05-22, Žin., 2008, Nr. 65-2456 (2008-06-07)) numatė galimybę teismui kreditorių susirinkimo prašymu 24 mėnesių įmonės likvidavimo terminą pratęsti, tačiau į teismą dėl likvidavimo procedūros pratęsimo įstatymo nustatyta tvarka nebuvo kreiptasi. Šiuo metu galiojančioje ĮBĮ 33 str. 7 d. nurodyta, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Kreditorių susirinkimo prašymu ĮBĮ 33 str. 7 d. nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti.

14Bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad aukščiau nurodytos BUAB „Nergamis“ debitorinės skolos buvo pardavinėjamos nuo 2008 m., o vykdant 582 409,80 Lt skolos išieškojimą iš Šveicarijos įmonės MLS Maple Leaf Stadiums buvo siųstas raginimas į Šveicariją, tačiau atsakymo negauta (bankr. b. 5t., b.l. 18-24). Debitorinių skolų pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo klausimai buvo sprendžiami 2008-12-04, 2009-05-28, 2010-05-28, 2012-06-06 kreditorių komiteto posėdžių nutarimais (bankr. b. 5t., b.l. 70-76, 86-94, 104-112, 151-163). Iki BUAB „Nergamis“ likvidavimo termino pabaigos aukščiau nurodytų įmonės debitorinių skolų parduoti bei skolas išieškoti debitorių iki ginčijamo kreditorių komiteto nutarimų priėmimo nepavyko. Terminas BUAB „Nergamis“ likvidavimo procedūros terminas yra pasibaigęs. Teismui nėra pateikto kreditorių susirinkimo (komiteto) prašymo dėl likvidavimo procedūros termino pratęsimo. Pažymėtina, kad pratęsiami gali būti tik nepasibaigę terminai.

15Įvertinus nustatytas aplinkybes sprendžiama, kad ginčijami kreditorių komiteto priimti nutarimai, kuriais nutarta toliau pardavinėti BUAB „Nergamis“ debitorines skolas bei kitokiais būdais vykdyti skolų išieškojimą iš įmonės debitorių pažeidžia ĮBĮ 33 str. 7 d. imperatyvias nuostatas, nepagrįstai vilkina bankroto procedūras, todėl 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto nutarimai priimti antru ir šeštu darbotvarkės klausimais naikintini.

16Iš 2013-03-05 kreditorių komiteto protokolo turinio ir atsiliepimuose į skundą nurodytų kreditorių argumentų matyti, kad kreditorių komitetas balsavo prieš pirmu darbotvarkės klausimu pateiktą nutarimo projektą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo dėl to, jog kreditorių netenkino administratoriaus įgalioto asmens posėdyje pateikta informacija apie ikiteisminio tyrimo eigą byloje Nr. 65-1-00483-07 bei informacija apie pinigines sumas, sumokėtas BUAB „Nergamis“ byloje Nr. 65-1-00483-07 atstovaujančiai advokatei N. G.. Bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad ieškinį baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-00483-07 kreditorių komiteto nutarimu nutarta pareikšti dar 2009-01-08 (bankr. b. 5t., b.l. 81-83). Ieškiniu siekiama išieškoti 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimą iš buvusio BUAB „Nergamis“ vadovo A. P. ir kitų bendrovės akcininkų. Ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 65-1-00483-07 nėra baigtas. Kreditorių komitetas 2013-03-05 posėdyje priimtu nutarimu atmetė administratoriaus pasiūlymą reikalavimą į 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, o jos nepardavus per 1 mėn. reikalavimo teisę nurašyti. Teismo nuomone, kreditoriai privalėjo įvertinti žalos atlyginimo išieškojimo perspektyvas ir pasirinkti tokį savo interesų gynimo būdą (pav., kreiptis dėl žalos atlyginimo priteisimo civilinio proceso tvarka) bei pasinaudoti kitomis įstatymo nustatytomis galimybėmis, kad klausimas dėl 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimo išieškojimo iš įmonės skolininkų būtų išspręstas iki įmonės likvidavimo procedūros termino pabaigos. Pasibaigus įmonės likvidavimo procedūros terminui, bet kokie veiksmai dėl 1 172 397,64 Lt žalos atlyginimo išieškojimo iš įmonės skolininkų prieštarautų ĮBĮ 33 str. 7 d. nuostatoms. teismas sprendžia, kad 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu nepritarti administratoriaus veiklos ataskaitai naikintinas, kadangi buvo priimtas kreditorių komiteto nariams neatsižvelgus į aukščiau nurodytą aplinkybes.

17Administratoriaus finansinės atskaitos, įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų tvirtinimo bei kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos klausimai turi būti sprendžiami užbaigus įmonės bankroto procedūras, t.y. išsprendus įmonės turimo turto (debitorinių skolų) nurašymo klausimą. BUAB „Nergamis“ debitorinių skolų nurašymo klausimas nėra išspręstas, bankroto procedūros nėra užbaigtos. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, naikinti BUAB „Nergamis“ 2013-03-05 kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų trečiu, ketvirtu bei penktu darbotvarkės klausimu, kuriais kreditorių komitetas nepritarė įmonės finansinei ataskaitai, likvidavimo aktui ir balansui bei prašymo dėl įmonės pabaigos pateikimui nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 334 str.1 d., 335 str. 1 d.,

Nutarė

19administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą tenkinti iš dalies, panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nergamis“ 2013-03-05 kreditorių komiteto nutarimus, priimtus pirmu, antru ir šeštu darbotvarkės klausimais. Kitoje dalyje skundo netenkinti.

20Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui, kreditorių komiteto nariams E. K., UAB „Plastena“, UAB „IMS Antera“, VSDFV Kauno skyriui, UAB „Asita“. Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti ir kitus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nergamis“ kreditorius.

21Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio... 2. Administratorius prašė panaikinti 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių... 3. Administratorius nurodė, kad 2013-03-05 BUAB „Nergamis“ kreditorių... 4. Atsiliepime į skundą kreditorius VSDFV Kauno skyrius prašė... 5. Atsiliepime į skundą kreditorius UAB „Kauno švara“ prašė skundą... 6. Atsiliepime į skundą kreditorius UAB „Plastena“ prašė palikti galioti... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Prijungtos nagrinėjam skundui išspręsti BUAB „Nergamis“ bankroto bylos... 9. Teismui pateikto BUAB „Nergamis“ kreditorių komiteto posėdžio, vykusio... 10. Administratoriaus nuomone, kreditorių komitetas atmesdamas administratoriaus... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto... 12. Bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijoje realizuojamas įmonės turtas,... 13. Prijungtos bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad BUAB „Nergamis“... 14. Bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad aukščiau nurodytos BUAB... 15. Įvertinus nustatytas aplinkybes sprendžiama, kad ginčijami kreditorių... 16. Iš 2013-03-05 kreditorių komiteto protokolo turinio ir atsiliepimuose į... 17. Administratoriaus finansinės atskaitos, įmonės balanso ir pelno (nuostolių)... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 334 str.1... 19. administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto... 20. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui, kreditorių... 21. Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos...