Byla e2-2128-273/2016
Dėl viešojo pirkimo neteisėtų sąlygų pakeitimo, tretieji asmenys UAB „Litenergoservis“ ir UAB „Irdaiva“, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo NE International GmbH ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Kauno klinikinei ligoninei dėl viešojo pirkimo neteisėtų sąlygų pakeitimo, tretieji asmenys UAB „Litenergoservis“ ir UAB „Irdaiva“, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2Ieškovas NE International GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VšĮ Kauno klinikinei ligoninei, prašydamas įpareigoti atsakovę jos paskelbto supaprastinto riboto konkurso dėl 717,5 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų, pirkimo Nr. 274039:1, Konkurso sąlygų, patvirtintų 2016 m. balandžio 19 d., 6.7.p. nurodytą kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 – Sutarčių skaičius, Tiekėjo per paskutinius 5 metus skaičiuojant iki paraiškos pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) darbų įvykdytų negyvenamosios (visuomeninės) paskirties pastatuose sutarčių skaičius, kai tokios sutarties vertė ne mažesnė nei 1 mln. eurų su PVM, kriterijaus svarbos koeficiento reikšmę iš 80 pakeisti į 20 ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2016-04-19 atsakovė patvirtino supaprastinto riboto konkurso sąlygas dėl 717,5 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų (pirkimo Nr. 274039:1, toliau – Konkursas). Atsakovės paskelbtos konkurso sąlygos akivaizdžiai sukuria dirbtines nesąžiningas sąlygas konkurencijai ir suteikia nepagrįstą pranašumą patirties saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų atlikime neturinčiai įmonei. Atsakovė kvalifikacinės atrankos kriterijus paskirstė 20 proc. teikdama saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų vertei, o 80 proc. – negyvenamos paskirties statybos darbų vertei, nors Konkurso pirkimo objektas minimaliai susijęs su statybos darbais apskritai. Atsakovė atmetė visas šiuo pagrindu pareikštas pretenzijas ir nepagrįstai nenagrinėjo ieškovo pretenzijos, tuo pažeisdama lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus bei imperatyvias Viešojo pirkimo įstatymo nuostatas. Ginčo Konkurso Pirkimo sąlyga 6.7., kurioje numatyta, jog Kriterijus P1 – Sutarčių skaičius. Tiekėjo per paskutinius 5 metus skaičiuojant iki paraiškos pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) darbų įvykdytų negyvenamosios (visuomeninės) paskirties pastatuose sutarčių skaičius, kai tokios sutarties vertė ne mažesnė nei 1 mln. eurų su PVM, sudaro 80 proc. svarbos koeficiento, dirbtinai riboja potencialių konkurso dalyvių ratą, sumažina galimybę konkuruoti, nepagrįstai eliminuoja galimybę dalyvauti paslaugų pirkimo procedūrose. Toks susiejimas ieškovo nuomone neatitinka VPĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatų parenkant techninio ar profesinio pajėgumo patikrinimo būdus atsižvelgti į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį. Esminė šio teisinio ginčo sprendimui yra ta aplinkybė, kad ginčijamo kvalifikacinio kriterijaus reikšmė nėra aktuali savo turiniu su Pirkimo objektu - 717,5 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbais. Ginčijamo kvalifikacijos vertinimo kriterijaus reikšmė yra nepagrįstai aukšta, neproporcinga Pirkimo vertei, todėl yra akivaizdžiai pažeisti imperatyvūs įstatymo draudimai dirbtinai riboti konkurenciją, nustatyti diskriminacinius, pirkimo vertei neproporcingus reikalavimus tiekėjams arba dalyviams.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kauno klinikinė ligoninė prašė bylą nutraukti arba ieškovės ieškinį atmesti visa apimtimi. Atsiliepime nurodė, kad byla turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu, kadangi ieškovo jungtinės veiklos partneris AB „Energetikos tinklų institutas“ 2016-05-19 pateikė pretenziją, kurioje buvo keliamas materialinis reikalavimas iš esmės sutampantis su ieškinio reikalavimu, tačiau pretenzija nebuvo išnagrinėta dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino. Ieškovas nei pretenzijoje, nei ieškinyje nenurodo jokių pretenzijos pateikimo terminų praleidimo priežasčių ir neprašo šiuos terminus atnaujinti, ieškovas ieškinyje neginčija atsakovės 2016-05-20 sprendimo nenagrinėti pretenzijos. Pasisakydama dėl ieškinio pagrįstumo atsakovė nurodė, kad ieškovas ginčija ne paties kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 turinį (turinio teisėtumą), o kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 proporcijas ir ieškovas prašo teismo ne panaikinti ar pripažinti neteisėtomis Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ar jų (kriterijų proporcijas), o prašo teismo „įpareigoti“ atsakovę pakeisti Konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 proporcijas, tai yra prašo pakeisti dalį esminių Konkurso sąlygų. Kadangi Konkursas yra ribotas, juo turi būti užtikrintas geriausias įsigyjamų statybos darbų kainos ir kokybės santykis. Riboto (supaprastinto riboto) konkurso atveju iki pasiūlymų pateikimo etapo vykdomos dvi skirtingos ir savarankiškos procedūros: 1) minimalios kvalifikacijos patikrinimas; 2) kvalifikacinė atranka, kuri kiekviena turi savarankiška tikslą ir atskirą teisinį reguliavimą. Konkurso sąlygų 4.3 punkto (nusakančio minimalius kvalifikacinius reikalavimus), kurių ieškovas neginčija, ir 6.7 punkto (nusakančiojo kvalifikacinės atrankos kriterijus ir šių kriterijų proporcijas) yra skirtingi tikslai ir skirtingas teisinis reguliavimas, ir kurie visiškai atitinka Rekomendacijų 41 punkto nuostatas, todėl jokiu būdu nereiškia Konkurso sąlygų neteisėtumo. Dėl kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygų 4.3 punkte, teisėtumo ir pagrįstumo byloje apskritai nėra jokio ginčo. Šio Konkurso tikslas ir pagrindinis uždavinys yra remiantis Konkurso sąlygų 6.7 punkte nustatytais kvalifikacinės atrankos kriterijais suskirstyti kandidatus pagal kandidatų gebėjimus ir patirties lygį. Nurodė, kad ieškovas neginčija kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1, tačiau prašo teismo įpareigoti atsakovę pakeisti šio kriterijaus reikšmę iš 80 į 20. jog 80 procentų Konkurso pirkimo objekto (techninės specifikacijos) sudėties sudaro bendrieji, architektūros, statybinių konstrukcijų ir kitos statybos darbų dalis, o 20 procentų sudaro specialieji statybos darbai – elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiu montavimas). Šios aplinkybės visiškai paneigia ieškovo ieškinio teiginius neva „ginčijamo kvalifikacinio kriterijaus reikšmė nėra aktuali savo turiniu su Pirkimo objektu“. Ieškovas kelia reikalavimą teismui Ieškovas prašo teismo ne panaikinti ar pripažinti neteisėtomis Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ar jų (kriterijų proporcijas), o prašo teismo „įpareigoti “ atsakovą pakeisti Konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų PI ir P2 proporcijas. Atsakovės nuomone, teismui įstatymas nesuteikta nei teisės, nei pareigos vykdyti perkančiosios organizacijos funkcijų ir nustatyti naujas Konkurso sąlygas.

5Dublike ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad atsakovei pretenzijos dėl konkrečios ieškiniu ginčijamos sąlygos buvo pateiktos laiku (trečiųjų asmenų), todėl šiuo požiūriu atsakovės interesas nebuvo pažeistas. Apie minėtas pretenzijas ieškovas - tikėtinai kaip ir kiti tretieji asmenys - buvo informuotas. Kadangi tiek trečiųjų asmenų, tiek ieškovo pateiktos pretenzijos esmė yra ta pati, atsakovo teiginys apie neva ieškovo praleistą terminą pretenzijai pateikti yra formalus ir apsimestinis. Nurodė, kad terminas kreiptis į teismą šiuo atveju siejamas ne su konkurso sąlygų paskelbimo momentu, o su atsakovės atsakymu į ieškovo pretenziją. Ieškovo nuomone, atsakovas konkurso sąlygas parengė iš anksto jas derindamas pasirinktam rangovui, tokiu būdu akivaizdžiai sukurdamas dirbtines nesąžiningas sąlygas konkurencijai ir suteikdamas nepagrįstą pranašumą patirties saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų atlikime neturinčiai įmonei. Konkurso Pirkimo objektas minimaliai susijęs su statybos darbais apskritai. Tai nėra techninis projektas, skirtas negyvenamosios paskirties statybos objektui, todėl visos be išimties techninio projekto dalys yra tiesiogiai susijusios su saulės šviesos elektrinės projektavimo specifika. Akivaizdžiau šį santykį atskleistų ginčo Konkurse dalyvaujančių tiekėjų kainos pasiūlymai, kuriuose vienareikšmiškai statybos darbų kaina objektyviai gali sudaryti tik minimalią viso Pasiūlymo kainą. Dėl atsakovės nurodomo teisinio pagrindo atskiriant minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacinės atrankos kriterijus ieškovas nurodė, jog būtent atsakovės pasirinkta konkurso forma nepagrįstai ir nelogiškai skirstant kvalifikacijos balus ir sudaro faktines aplinkybes atsakovei apeiti VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus sudarant teisėtumo iliuziją. Deklaruojant labiausiai patyrusio rangovo išrinkimą šis tikslas yra tik epizodiškai susietas su Konkurso objektu - 717,5 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbais. Ginčijamo kvalifikacijos vertinimo kriterijaus reikšmė yra nepagrįstai aukšta, neproporcinga Pirkimo vertei, todėl yra akivaizdžiai pažeisti imperatyvūs įstatymo draudimai dirbtinai riboti konkurenciją, nustatyti diskriminacinius, pirkimo vertei neproporcingus reikalavimus tiekėjams arba dalyviams.

6Triplike atsakovė prašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų savo teiginiui esą „riboto konkurso sąlygos sąmoningai parengiamos pagal jau pasirinktą kandidatą “ įrodyti. „Trečiųjų asmenų“ (ne ieškovo) pretenzijos nesuteikia ieškovui jokių teisių ginti „trečiųjų asmenų“ neva pažeistas teises ir juo labiau ieškovas neturi jokio procesinio pagrindo remtis „trečiųjų asmenų“ pretenzijomis, kaip aplinkybe, neva pateisinančia ieškovo nesilaikymą privalomos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo tvarkos. Atsakovės nuomone, Konkurso dalyvių pasiūlytos kainos niekaip nėra susiję su Konkurso sąlygų teisėtumu ar tariamu neteisėtumu. Net ir išreikalavus Konkurso dalyvių pasiūlymus, pasiūlymai nesuteiks jokios reikšmingos informacijos, susijusios su ieškovo ieškinio ir dubliko materialiųjų reikalavimų dalyku.

7Trečiasis asmuo UAB „Irdaiva“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą prašo civilinį procesą nutraukti arba ieškinį netenkinti. Nurodo, kad ieškovas NE International GmbH nesilaikė privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Pagal 2016-05-06 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 20160506 3.2.4. punktą pagrindiniam partneriui NE International GmbH suteikiami įgaliojimai veikti partnerių vardu ir ginant jų interesus teisme tik gavus išankstinį kitų Partnerių sutikimą. Kadangi ieškovas jokio pretenzijos perkančiajai organizacijai nepateikė ir neturi įgaliojimų ir teisės atstovauti teisme AB Energetikos tinklų institutą, todėl trečiojo asmens manymu, yra pagrindas bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Dėl AB Energetikos tinklų instituto 2015-05-19 pretenzijos perkančiajai organizacijai trečiasis asmuo nurodo, kad pretenzija pateikta žymiai praleidus LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą 5 darbo dienų terminą pretenzijai pareikšti, todėl konstatavus, kad ieškovas be pateisinamų priežasčių žymiai praleido imperatyviai nustatytą pretenzijos pateikimo terminą, byla turi būti nutraukta. Kadangi atsakovas (perkančioji organizacija) procesiniuose dokumentuose išsamiai, motyvuotai ir argumentuotai pagrindė atsakovo pasirinktų kvalifikacinės atrankos kriterijų ir jų (kriterijų) procentinio santykio pagrįstumą ir teisėtumą, trečiasis asmuo „Irdaiva“ sutinka su atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir detaliai dėl jų nepasisako.

8Trečiasis asmuo UAB „Litenergoservis“ atsiliepimo į ieškinio pareiškimą nepateikė.

9Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje ir prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Tarnyba nurodė, kad teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir Rekomendacijose. Tarnyba negali pasakyti, ar nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijų lyginamieji svoriai atitinka realią padėtį, ar padės Perkančiajai organizacijai atrinkti pajėgiausius tiekėjus. Nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei Rekomendacijos nereglamentuoja, kokius kvalifikacinės atrankos kriterijus perkančioji organizacija turi nustatyti ir kokius lyginamuosius svorius jiems suteikti. Tarnybos nuomone, atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, į tai, ką turi atlikti Pirkimą laimėjęs tiekėjas, nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus projekto sprendimams, matyti, kad „bendrastatybiniai“ darbai apima mažesnę projekto dalį, t. y. 3 dalis „Konstrukcijų“, kitose dalyse nustatyti kokybiniai ir techniniai reikalavimai skirti techninei įrangai ir montavimui. Kadangi galutinis Pirkimo objektas yra saulės šviesos elektrinės montavimas ir įrengimas, tai, tiekėjo patirčiai įrengiant saulės šviesos elektrinę galimai turėtų būti keliami didesni reikalavimai, proporcingai atliekamiems darbams. Tarnyba sprendė, kad šiuo atveju, aukščiau minėti Perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 yra ne pakankamai proporcingi Pirkimo objektui, kadangi kriterijus P1 neapima 80 procentų darbų negyvenamosios paskirties pastatuose, t. y. galimai per aukštas ir neproporcingas Pirkimo objektui, tuo tarpu kvalifikacinės atrankos kriterijui P2 - turima patirtis atliekant elektrinės montavimo darbus, suteiktas lyginamasis svoris nepakankamas, kad įvertinti tiekėjo patirtį atsižvelgiant į Pirkimo objektą. Tarnyba konstatavo, kad atsakovė nustačiusi kvalifikacinės atrankos kriterijus labiau įvertindama tiekėjo patirtį atliekant „bendrastatybinius“ darbus, galimai dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, nes nesuteikė galimybės pateikti paraišką dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje tiekėjams, turintiems didelę patirtį įrengiant saulės šviesos elektrines, t. y. pajėgiems įvykdyti Pirkimo sąlygas.

10Ieškinio pareiškimas atmestinas.

11Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB NE International GmbH siekia dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse „717 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo paslaugoms ir įrengimo darbams įsigyti, pirkimo Nr.274039:1“, kurį vykdo VšĮ Kauno klinikinė ligoninė. Skelbimas apie konkursą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau CVP IS) 2016-04-25. Kartu su skelbimu buvo paskelbtos ir konkurso sąlygos. 2016-05-05 atsakovė paskelbė skelbimo patikslinimą, kuriame yra nurodyta, kad atsakovė nukelia Konkurso kandidatų paraiškų pateikimo terminą iš 2016-05-06 į 2016-05-20. 2016-05-19 ieškovės jungtinės veiklos partneris AB „Energetikos tinklų institutas“ pateikė pretenziją Nr. 01-33/299 „Dėl perkančiosios organizacijos nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijų“, kurioje keliamas reikalavimas pirkimo sąlygų 6.7 p. nurodytus kvalifikacinės atrankos koeficientų dydžius patikslinti sekančiai P 1 (20) ir P 2 (80). 2016-05-20 gavusi pretenziją Perkančioji organizacija nusprendė pretenzijos nenagrinėti dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino. Apie Perkančiosios organizacijos sprendimą nenagrinėti pretenzijos ją pateikęs asmuo buvo informuotas 2016-05-20 pranešimu Nr. 3V-1480 „Dėl pretenzijos“.

12Dėl termino pretenzijai pareikšti ir jos nenagrinėjimo

13Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).

14Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad pirkimo sąlygos paskelbtos 2016-04-25 CVP IS priemonėmis. Sutinkamai su VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tiekėjas, manydamas, kad pirkimo sąlygos neteisėtos, per 5 darbo dienas turėjo teisę pareikšti pretenziją atsakovei, t.y. vėliausiai pretenziją dėl pirkimo sąlygų galėjo būti pareikšta 2016-05-02. Ieškovės jungtinės veiklos partneris AB „Energetikos tinklų institutas“, nenurodydamas svarbių praleidimo priežasčių, pretenziją dėl pirkimo sąlygų 6.7 p. nurodytų kvalifikacinės atrankos koeficientų dydžių pareiškė tik 2016-05-19. Pretenzijos padavimo terminas praleistas 13-ka darbo dienų.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Nagrinėjamu atveju apie pirkimą ir jo sąlygas buvo paskelbta viešai, todėl visi tiekėjai turėjo vienodas sąlygas susipažinti su pirkimo sąlygomis bei jas skųsti Viešųjų pirkimo įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovei apie pirkimo sąlygų 6.7 p. nurodytus kvalifikacinės atrankos koeficientų dydžius P 1 ir P 2, tapo žinoma arba turėjo tapti žinoma nuo paskelbimo apie pirkimą ir pirkimo sąlygas dienos.

16Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rungiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teises gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) ir jo aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, Rink. 2010 p. I-817).

17Nagrinėjamu atveju terminas pretenzijai pareikšti praleistas žymiai – 13 darbo dienų, todėl tuo atveju, jei atsakovė išnagrinėtų tiekėjo pretenziją dėl konkurso sąlygų, kuri pareikšta praleidus terminą, kitų tiekėjų atžvilgiu tai būtų vertinama kaip Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinto lygiateisiškumo principo pažeidimas. Todėl teismas sprendžia, kad pateikta pretenzija praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą penkių darbo dienų terminą, perkančiosios organizacijos buvo nenagrinėta pagrįstai. Be to, ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, pateisinančių praleidimo priežastis, todėl atsakovė pagrįstai ir teisėtai neatnaujino termino pretenzijai pateikti. Pažymėtina, kad ieškovė nei pretenzijoje, nei ieškinyje nenurodo jokių pretenzijos pateikimo terminų praleidimo priežasčių ir neprašo šiuos terminus atnaujinti.

18Dėl konkurso sąlygų ir viešojo intereso gynimo poreikio

19Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu, tačiau viešasis interesas neturėtų būti suabsoliutinamas ir aiškinamas taip, jog šalys, pačios visiškai nesilaikydamos CPK bei VPĮ reikalavimų dėl privalomos išankstinės ginčų sprendimų ne teisme tvarkos, galėtų reikšti ieškinį teismui ir tikėtis, kad jų teisės besąlygiškai bus ginamos. Kasacinio teismo pažymėta, kad priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t.y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlyginę tiekėjo teisę. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

20Tačiau net ir preliminariai vertinant pateiktą pretenziją, nėra pagrindo konstatuoti konkurso sąlygų neteisėtumo iš esmės. Nagrinėjamu atveju buvo paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas, kurio metu iki pasiūlymų pateikimo etapo vykdomos dvi skirtingos ir savarankiškos procedūros: 1) minimalios kvalifikacijos patikrinimas; 2) kvalifikacinė atranka. Kiekviena iš šių procedūrų turi savarankišką tikslą ir atskirą teisinį reglamentavimą. Ieškovė ieškinyje visiškai nekvestionuoja ir neginčija konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie nustatyti konkurso sąlygų 4.3 punkte, o ginčija tik konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų proporcijas (konkurso sąlygų 6.7 p.), kurios taikomos tik išimtinai kvalifikacinės atrankos etape (antrajame supaprastinto riboto konkurso etape). Supaprastinto riboto konkurso tikslas ir pagrindinis uždavinys yra tai, jog remiantis konkurso sąlygose (šiuo atveju – Konkurso sąlygų 6.7 punkte) nustatytais kvalifikacinės atrankos kriterijais suskirstyti kandidatus pagal kandidatų gebėjimų ir patirties lygį. Būtent tam, kad darbus atliktų labiausiai patyrę rangovai ir būtų užtikrintas racionalus pirkimui skirtų lėšų naudojimas yra vykdomas ribotas konkursas ir nustatoma kvalifikacinės atrankos tvarka, pagal kurią vertinamas ir diferencijuojamas potencialių kandidatų gebėjimų ir patirties lygis.

21Konkurso sąlygų 6.7 punkte yra nustatytas kvalifikacinis atrankos kriterijus P 1 – „Sutarčių skaičius. Tiekėjo per paskutinius 5 metus skaičiuojant iki paraiškos pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) darbų įvykdytų negyvenamosios (visuomeninės) paskirties pastatuose sutarčių skaičius, kai tokios sutarties vertė ne mažesnė nei 1 mln. Eurų su PVM“. Kvalifikacinės atrankos kriterijaus P 1 reikšmė yra 80. Ieškovė neginčija šio kriterijaus turinio, tačiau prašo teismo įpareigoti atsakovę pakeisti šio kriterijaus reikšmę iš 80 į 20. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent perkančioji organizacija geriausiai žino savo poreikius ir būtent perkančiajai organizacijai kyla teisė ir pareiga nustatyti tokias konkurso sąlygas, kurios labiausiai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Todėl suformuluotas ieškinio reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą pakeisti Konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų P 1 ir P 2 proporcijas, negali būti tenkinamas, nes ieškovė prašo teismo įpareigoti perkančiąją organizaciją pakeisti dalį esminių Konkurso sąlygų ir nustatyti naujas esmines konkurso sąlygas.

22Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

23Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas - 717,5 KWP galios saulės šviesos elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas. Ieškovė neginčijo pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, o prašo pakeisti kvalifikacinės atrankos kriterijaus P 1 reikšmę 80 į 20, dėl to darytina išvada, kad šioje byloje viešasis interesas – pirkimo objektas – nenusveria ir nėra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija, visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, todėl šiuo atveju nėra pagrindo peržengti ieškinio ribų. Teismas mano, kad vadovaujantis ir šiuo pagrindu nėra būtinybės konkurso sąlygų nagrinėti iš esmės.

24Aukščiau nurodytų argumentų ir faktinių aplinkybių pagrindu ieškinio pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 268-270 straipsniais, 4238 straipsniu

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovas NE International GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2016-04-19 atsakovė patvirtino supaprastinto riboto... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kauno klinikinė ligoninė prašė bylą... 5. Dublike ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad... 6. Triplike atsakovė prašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti kaip... 7. Trečiasis asmuo UAB „Irdaiva“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą prašo... 8. Trečiasis asmuo UAB „Litenergoservis“ atsiliepimo į ieškinio... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje ir prašė bylą... 10. Ieškinio pareiškimas atmestinas.... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB NE International GmbH siekia dalyvauti... 12. Dėl termino pretenzijai pareikšti ir jos nenagrinėjimo... 13. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2... 14. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad pirkimo sąlygos paskelbtos 2016-04-25... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios... 16. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu... 17. Nagrinėjamu atveju terminas pretenzijai pareikšti praleistas žymiai – 13... 18. Dėl konkurso sąlygų ir viešojo intereso gynimo poreikio... 19. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu, tačiau... 20. Tačiau net ir preliminariai vertinant pateiktą pretenziją, nėra pagrindo... 21. Konkurso sąlygų 6.7 punkte yra nustatytas kvalifikacinis atrankos kriterijus... 22. Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas,... 23. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas - 717,5 KWP galios saulės šviesos... 24. Aukščiau nurodytų argumentų ir faktinių aplinkybių pagrindu ieškinio... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 268-270... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...