Byla e2-1794-407/2016
Dėl bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016 pagal pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundą dėl bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. 2016 m. sausio 18 d. įvykusiame ŽŪB ,,Aves ūkis“ kreditorių susirinkime nutarta pradėti bendrovės bankrotą ne teismo tvarka. Pareiškėjas BAB bankas Snoras nurodė turintis reikalavimo teisę į bendrovę, todėl kreipėsi į bendrovės bankroto administratorių su prašymu įtraukti jį į bendrovės kreditorių sąrašą su 1 387 788,47 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. 2016 m. gegužės 16 d. vykusiame BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuriame kreditoriumi nėra įtrauktas pareiškėjas. 2016 m. gegužės 30 d. bendrovės kreditorių susirinkime buvo nutarta pardavinėti bankrutuojančiai įmonei priklausantį ir BAB bankui Snoras įkeistą nekilnojamąjį turtą 1-ose varžytinėse nustatant 119 323,44 Eur kainą. Pareiškėjas BAB bankas Snoras kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti minėtus BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gegužės 16 d. ir 2016 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus. Pateikto skundo reikalavimams užtikrinti Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 13 d. ir 2016 m. liepos 11 d. nutartimis pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė skelbti, vykdyti BŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio ir pareiškėjui BAB bankui Snoras įkeisto nekilnojamojo turto varžytines, sudaryti šio turto pardavimo iš varžytynių aktą, perduoti iš varžytynių parduotą turtą, taip pat nurodė areštuoti šį turtą.
 2. Atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“ kreipėsi teismą, prašydama pakeisti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 13 d. ir 2016 m. liepos 11 d. nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant tik skirstyti BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriams iš turto pardavimo gautas lėšas. Nurodė, kad pagrindinis pareiškėjo skundo tikslas, kad būtų patvirtintas jo finansinis reikalavimas BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procese, todėl pareiškėjo interesams užtikrinti užtenka sustabdyti iš parduoto varžytinėse turto gautų lėšų paskirstymą kreditoriams iki bylos nagrinėjimo pabaigos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi netenkino atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.
 2. Teismas nurodė, kad vienas iš pareiškėjo skundų argumentų yra tas, kad nustatyta per maža ginčo turto kaina, nėra aišku, kaip nustatyta iš varžytynių parduoti ketinamo bankui įkeisto nekilnojamojo turto kaina, kodėl pasirinktas toks turto pardavimo būdas. Todėl atsakovės argumentus, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl iš varžytynių parduodamo turto pardavimo procedūros ar tvarkos pagrįstumo, kainos teisingumo, teismas atmetė kaip nepagrįstus. Teismas nurodė, kad ir pakeitus laikinąsias apsaugos priemones bankroto procesas negalėtų būti baigiamas, nes nebūtų galima paskirstyti bankroto proceso metu gautų lėšų.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atsakovė BŽŪB ,,Aves ūkis“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vien pareiškėjo deklaratyvūs teiginiai, kad parduodamo turto kaina per maža, negali būti pakankamas pagrindas tokioms laikinosioms apsaugos priemonėms. Teismas turėjo preliminariai įvertinti, ar pareiškėjo argumentai dėl per mažos turto pardavimo kainos, turto pardavimo tvarkos yra bent kiek pagrįsti pateiktais įrodymais.
  2. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis iš esmės sustabdytos bankroto procedūros beveik metams laiko.
  3. 2016-07-11 nutartimi pritaikytas BŽŪB „Aves ūkis“ nekilnojamojo turto areštas yra visiškai nereikalingas šioje byloje būsimam procesiniam sprendimui užtikrinti, neatitinka ekonomiškumo principo.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą BAB bankas Snoras prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareiškėjo skunde pareikštus reikalavimus ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Skirtingai nei teigia atsakovė, byloje kilęs ginčas ir dėl pareiškėjo naudai įkeisto turto kainos ir pardavimo tvarkos.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo ŽŪB ,,Kraštovaizdis“ nurodo, kad su apeliantės atskiruoju skundu nesutinka ir visiškai palaiko pareiškėjo BAB banko Snoras atsiliepimą į atskirąjį skundą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas BAB bankas Snoras skundžia BŽŪB ,,Aves ūkis“ bankroto procese priimtus bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus. BŽŪB ,,Aves ūkis“ bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka (ĮBĮ 13 str.). Sprendimą vykdyti ne teismo tvarka ŽŪB ,,Aves ūkis“ bankroto procesą kreditoriai priėmė 2016 m. sausio 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime.
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2016 m. sausio 18 d. nutarimas, kuriuo ŽŪB ,,Aves ūkis“ kreditoriai nusprendė pradėti bendrovės bankrotą ne teismo tvarka, yra panaikintas kaip neteisėtas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (CPK 179 str. 3 d.; Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eB2-1888-555/2016, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1776-370/2016).
 3. Taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto procedūros pradžia siejama su kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena (ĮBĮ 12 str. 4 d.). Panaikinus įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kaip neteisėtą, įmonės bankroto procesas taip pat yra nutraukiamas, kaip neteisėtas. Atitinkamai visi bankroto procese priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, įskaitant ir pareiškėjo BAB banko Snoras šioje byloje skundžiamus BŽŪB ,,Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, netenka galios, kadangi jie yra neatsiejamai susiję su neteisėtai vykdyta įmonės bankroto procedūra.
 4. Civilinio proceso teisėtumo ir civilinės bylos nutraukimo pagrindų egzistavimą teismas kontroliuoja savo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai ir šios nutarties 9-10 punktuose nurodytas aplinkybes, civilinė byla Nr. e2-2143-173/2016, kurioje sprendžiami netekusių galios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimai, yra nutraukiama (CPK 293 str. 1 p., 302 str.).
 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, galiojančios iki įsiteisės teismo nutartis dėl 2016 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, nutraukus civilinę bylą neteko galios. Iš turto areštų aktų registro nustatyta, kad 2016 m. liepos 11 d. nutarties, priimtos šioje byloje, pagrindu, areštuotas ŽŪB ,,Aves ūkis“ turtas (CPK 179 str. 3 d.). Kadangi nutraukus civilinę bylą neliko objekto, kuriam apsaugoti galėtų būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartimi pritaikytas atsakovės ŽŪB ,,Aves ūkis“ turto areštas yra panaikinamas (CPK 150 str.).
 6. Šioje apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutarties, kuria atsisakyta pakeisti pirmiau nurodytomis nutartimis (2016 m. birželio 13 d. ir 2016 m. liepos 11 d.) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Esant tokiam bylos procesinės baigties rezultatui, t. y. nutraukus civilinę bylą, panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, šioje byloje skundžiama nutartis netenka teisinės reikšmės, kadangi šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių. Todėl apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentų, susijusių su 2016 m. liepos 21 d. nutarties teisėtumu ir pagrįstumu, nevertina, o apeliacinį procesą, pradėtą pagal apelianto atskirąjį skundą, nutraukia (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

6Nutraukti civilinę bylą e2-2143-173/2016 pagal pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras skundą dėl žemės ūkio bendrovės ,,Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

7Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės žemės ūkio bendrovės ,,Aves ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutarties.

8Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės žemės ūkio bendrovės ,,Aves ūkis“ turto areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai