Byla e2-1776-370/2016
Dėl 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ atskirąjį skundą ir suinteresuotų asmenų K. A., UAB „Idea & realty“ bei UAB „DEIMULĖ“ prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016, pagal pareiškėjo A. K.-Z. skundą dėl 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo panaikinimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas A. K.-Z. prašė panaikinti 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės (toliau – ŽŪB) „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodė, kad 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstyti klausimai dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento, ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto bylos iškėlimo, ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl bankroto administratoriaus išlaidų sąmatos ir kitų einamųjų klausimų. Šio kreditorių susirinkimo metu dalyvavo trys kreditoriai – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) ir UAB „Idea & Realty”. Antruoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo nutarta pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka. Skunde nurodoma, kad 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai pažeidžia pareiškėjo interesus bei Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas, kadangi buvo pažeista neteisminio bankroto inicijavimo tvarka, pareiškėjas net nebuvo įtrauktas į ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių sąrašą ir nebuvo informuotas apie kreditorių susirinkimo datą ir vietą, nors yra įmonės kreditorius ir turi reikalavimo teisę į ŽŪB „Aves ūkis“ 150 813,65 Eur sumai. Be to, nutarimas dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka priimtas nesilaikant ĮBĮ numatytų nuostatų, kadangi yra priimtas Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. galutinis sprendimas dėl skolos priteisimo iš ŽŪB „Aves ūkis“ pareiškėjui A. K.-Z., todėl neteisminis bankroto procesas ŽŪB „Aves ūkis“ negali būti taikomas.
 1. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Aves ūkis“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti, skirti pareiškėjui ir jo atstovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo yra įsiteisėję ir sukuria teisines pasekmes visiems fiziniams bei juridiniams asmenims bei pareiškėjui. Be to, pareiškėjas nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius (nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių sąraše pagal buhalterinės apskaitos dokumentus, nėra jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurio pagrindu ŽŪB „Aves ūkis“ būtų skolinga pareiškėjui, iki nustatyto termino, t. y. 2016 m. kovo 24 d., pareiškėjas nėra pateikęs finansinio reikalavimo). Taip pat nurodė, kad nėra jokių pagrindų, kuriems esant, ginčijami ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai turėtų būti panaikinti. Be to, pažymėjo, kad visi suinteresuoti asmenys apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą buvo informuoti, pranešant viešai per spaudą.
 1. Suinteresuotas asmuo žemės ūkio bendrovė (toliau – ŽŪB) „Kraštovaizdis“ prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka. Nurodė, kad nebuvo informuotas apie ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimą, kuris įvyko

  42016 m. sausio 18 d., todėl negalėjo dalyvauti ir svarstant klausimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto inicijavimo ne teismo tvarka. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuoti ir kiti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriai, todėl buvo pažeista ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta neteisminio bankroto inicijavimo tvarka. Papildomai nurodė, kad ginčijamų nutarimų priėmimo dieną buvo vykdomas priverstinis skolos išieškojimas iš

  5ŽŪB „Aves ūkis“, šiuo metu vyksta ginčai tarp kreditorių ir pačios įmonės, todėl bankrotas ŽŪB „Aves ūkis“ ne teismo tvarka negalėjo būti keliamas.

 1. Suinteresuotas asmuo bankrutuojanti akcinė bendrovė (toliau – BAB) bankas SNORAS atsiliepime nurodė, kad palaiko pareiškėjo skundą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. sausio 18 d., metu priimtų nutarimų dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka panaikinimo. Nurodė, kad yra potencialus ir vienas didžiausių ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių, tačiau apie įvykusį ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, todėl apie priimtą nutarimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo nežinojo, be to, ginčo priėmimo nutarimo metu buvo vykdomi išieškojimai iš ŽŪB „Aves ūkis“ turto, todėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankrotas ne teismo tvarka nėra galimas, pažeidžiantis ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka sąlygas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi pareiškėjo A. K.-Z. ir suinteresuotų asmenų ŽŪB „Kraštovaizdis“, BAB banko SNORAS skundus patenkino ir panaikino 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą – pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesu ne teismo tvarka; priteisė iš ŽŪB „Aves ūkis“ pareiškėjui A. K.-Z. 500 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.
 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iš byloje pateikto 2016 m. sausio 18 d. pirmojo ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo Nr. 2 protokolo matyti, kad bankroto procesą ne teismo tvarka pasiūlė pradėti bendrovės pirmininkas. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo susirinkime dalyvavę bendrovės kreditoriai VMI prie LR FM bei VSDFV Šiaulių skyrius, pateikė informaciją, kad priimti šių institucijų sprendimai, kurių pagrindu yra vykdomas išieškojimas iš bendrovės, ir balsavo prieš bankroto bylos iškėlimą ŽŪB „Aves ūkis“ ne teismo tvarka.
 1. Pagal CPK 587 straipsnio 10 punktą VMI prie LR FM bei VSDFV sprendimai yra vykdomieji dokumentai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato mokestinių nepriemokų išieškojimo klausimus reglamentuojantys teisės aktai. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad skundžiamo spendimo priėmimo metu bendrovė turėjo įsiskolinimų tiek VMI prie LR FM (2016-06-23 pažyma Nr. (7.1-69.2) S(D)-108)), tiek VSDFV (2016-07-01 pažyma Nr. (8.31) R1-15411)), kurių pagrindu buvo vykdoma išieškojimo procedūra iš ŽŪB „Aves ūkis“. Tai, kad sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu iš bendrovės turto buvo vykdomi išieškojimai, matyti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudarė pagrindą spręsti, kad bendrovei bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo pradėta prieštaraujant imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms nuostatoms. Tai, kad nurodytoje Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016 buvo priimtas procesinis sprendimas patvirtinti taikos sutartį, negali būti vertinama, kad ŽŪB „Aves ūkis“ atitiko įmonės sąlygas, kurioms esant buvo galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis įtvirtina sąlygą, kuriai esant, galima pradėti bankroto procesą įmonei ne teismo tvarka, negali būti suprasta kitaip nei privalomai vykdytina, tai yra aiškus imperatyvas ūkinių santykių dalyviams, todėl jos nepaisymas daro negalimą įstatymo leidėjo leidimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka.
 1. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įmonės vadovas, numatęs siekti kreditorių sutikimo, kad bankrotas vyktų ne teismo tvarka, apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir laiką. Byloje ginčo, jog ŽŪB „Aves ūkis“ su pareiškėju A. K.-Z. ir su suinteresuotu asmeniu BAB bankas SNORAS sieja prievoliniai teisiniai santykiai nėra. Iš byloje pateiktų duomenų spręstina, kad su pareiškėju A. K.-Z. 2011 m. rugsėjo 10 d. buvo sudaryta vertybinių popierių perleidimo sutartis, o su suinteresuotu asmeniu BAB banku SNORAS 2011 m. spalio 7 d. buvo sudaryta laidavimo sutartis. Pateikti įrodymai, pirmosios instancijos teismo vertinimu, sudarė pagrindą spręsti, kad tiek pareiškėjas, tiek suinteresuotas asmuo turėjo teisinį suinteresuotumą, kaip potencialūs įmonės kreditoriai, dalyvauti sprendžiant bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka bendrovei klausimą, todėl šiems asmenims turėjo būti nustatyta tvarka pranešta apie ketinamą pradėti bankroto procesą. Iš byloje pateikto siunčiamos korespondencijos sąrašo akivaizdu, kad ginčo byloje nekyla, jog pranešimas apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka tiek pareiškėjui A. K.-Z., tiek suinteresuotam asmeniui BAB bankui SNORAS nebuvo išsiųstas. Teismo vertinimu, išsiuntus pranešimą bendrovės registracijos adresu, kreditoriaus ŽŪB „Kraštovaizdis“ teisės dalyvauti priimant skundžiamą sprendimą nebuvo apribotos, tačiau nėra pagrindo sutikti su ŽŪB „Aves ūkis“ nurodytais argumentais, kad tiek A. K.-Z., tiek suinteresuotas asmuo BAB bankas SNORAS skundžiamo sprendimo metu neturėjo teisės dalyvauti priimant ginčijamą sprendimą vien dėl to, jog su pareiškėju A. K.-Z. sudarytas sandoris administratoriui kelia abejonių, ar dėl to, jog bankui, kaip laiduotojui, nebuvo pareikšti reikalavimai.
 1. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalį, nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3 / 4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Dalyvauti priimant sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo suteikta teisė ir tokiam kreditoriui, kurių reikalavimų terminai nėra suėję. Nustatyta teisė kreditoriui užtikrina galimybę ginti savo interesus ir reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų.
 1. Teismo vertinimu, įstatymo nustatyta tvarka A. K.-Z. bei banko BAB SNORAS neinformavus apie ketinamas pradėti bankroto procedūras, buvo apribota kreditorių teisė dalyvauti sprendžiant su įmone susijusius svarbius klausimus, toks kreditorių teisių apribojimas, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį pripažintinas esminiu,

  8t. y. sudarančiu savarankišką pagrindą pripažinti skundžiamą kreditorių susirinkime priimtą sprendimą neteisėtu.

 1. Pareiškėja ŽŪB „Aves ūkis“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo

  92016 m. liepos 14 d. nutarties, kuriuo prašo Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-1888-555/2016 panaikinti ir priimti naują

  10sprendimą – pareiškėjų reikalavimus atmesti; priteisti iš pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, kurių skundai Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi patenkinti, bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neatsižvelgė į ŽŪB „Aves ūkis“ nurodytą aplinkybę, kad net jei laikytume, kad pareiškėjas yra įmonės kreditorius, jo balsai neturėjo įtakos galutiniams kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatams.
  1. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų kreditoriams, t.y. 708 725,10 Eur, sudaro 531 543,83 Eur, o kreditoriaus

   11UAB „Ideal & realty“, kuris balsavo už bankrotą ne teismo tvarka, reikalavimo dydis sudaro 535 797 Eur. Atsižvelgiant į tai matyti, kad kreditorius UAB „Ideal & realty“ turi daugiau nei 3/4 balsų ir vien jo balsų pakanka iškelti bankroto procedūras ne teismo tvarka.

  1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad BAB bankas Snoras ginčijamo susirinkimo metu neturėjo reikalavimo teisės į atsakovę, todėl nepagrįstai padarė išvadą dėl kreditoriaus teisių pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino, kad atsakovė yra laiduotoja ir bankas kreipėsi į laiduotoją tik po kelių mėnesių nuo kreditorių susirinkimo.
  1. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad bendrovei bankroto procedūra buvo pradėta pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad kreditorių susirinkimo dieną buvo vykdomi išieškojimai VMI prie LR FM ir VSDFV naudai. Vienintelis dokumentas byloje, kuris patvirtiną išieškojimą, yra

   122016-07-01 VSDFV pažyma Nr. (8.31) R1-15411, tačiau ši pažyma nėra pakankamas dokumentas pagrįsti pirmosios instancijos teismo išvadą. Pareiškėjo pareiga buvo pateikti tiesioginius ir oficialius išieškojimo dokumentus, kurie pagrįstų vykdomą išieškojimą iš ŽŪB „Aves ūkis“.

  1. Nagrinėjamu atveju teismas turėjo įvertinti, kad A. K.-Z. neturi ir neturėjo jokios galiojančios reikalavimo teisės ir nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius. Šią aplinkybę įrodo šalių ginčas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-590-372/2016. ŽŪB „Aves ūkis“ pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs 2016 m. birželio 14 d. prašymą sustabdyti bylą tol, kol bus išnagrinėtas šalių ginčas dėl A. K.-Z. reikalavimo teisės, tačiau pirmosios instancijos teismas šį prašymą atmetė, preziumuodamas pareiškėjo buvimą kreditoriumi.
  1. Byloje buvo nustatyta, kad ŽŪB „Aves ūkis“ nėra gavusi iš BAB banko SNORAS jokių paskolų, tačiau yra laidavusi už ŽŪB „Kraštovaizdis“ paskolas ir įkeitusi už šį juridinį asmenį nekilnojamąjį turtą. Bankroto byloje dalyvauja įmonės kreditoriai. Laiduotojo pareigos atsiranda tik pagrindiniam skolininkui nevykdant savo įsipareigojimų. Tai numato Civilinio kodekso 6.81 straipsnis ir teismų praktika.
  1. BAB bankas SNORAS pripažino, kad į ŽŪB „Aves ūkis“ kreipėsi tik 2016 m. balandį,

   13t. y. gerokai vėliau nei vyko byloje ginčijamas susitarimas. Atsakovė neturėjo pareigos kviesti banką į ginčijamą susirinkimą, nes tuo metu nebuvo jokių duomenų nei apie užtikrintos prievolės pažeidimą, nei apie banko reikalavimo laiduotojui dydį.

  1. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, išsiuntus pranešimą bendrovės registracijos adresu, kreditoriaus ŽŪB „Kraštovaizdis“ teisės dalyvauti priimant skundžiamą sprendimą nebuvo apribotos. Pastarasis kreditorius apie ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą buvo informuotas raštu net du kartus – šaukiant ginčijamą kreditorių susirinkimą ir pateikiant šio susirinkimo nutarimo protokolą bei raginimą pateikti kreditorių reikalavimus. Pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip.
  1. Ginčijamas kreditorių susirinkimas niekaip nepažeidė ŽŪB „Kraštovaizdis“ interesų, ši bendrovė nėra pateikusi prašymo dėl įtraukimo į ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių sąrašą, formaliai pateiktas skundas neturi jokių motyvų, todėl jų dalyvavimas procese yra apskritai abejotino pagrįstumo.
  1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nėra galimybės grąžinti įmonės į teisinį statusą, buvusį iki bankroto proceso ne teismo tvarka iškėlimo, nes šiai dienai atsakovė jau turi likviduojamos įmonės statusą.
 1. Suinteresuotieji asmenys K. A., UAB „Idea & realty“ ir UAB „Deimulė“ pateikė prisidėjimą prie atskirojo skundo, kuriuo prašo ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą patenkinti visiškai ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-1888-555/2016 ir priimti naują nutartį – pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų reikalavimus atmesti.
  1. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą egzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Pirmosios instancijos teismas į bylos nagrinėjimą įtraukė tik tuos kreditorius , kurie pageidauja, kad 2016-01-18 BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas būtų panaikintas. Kreditorių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-16 kreditorių susirinkime, trečiuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Šis nutarimas yra prilyginamas teismo sprendimui (ĮBĮ 13 str. 1 d.).
  1. Skundus pateikė asmenys, kurie neturėjo tokios teisės (ĮBĮ 21 str. 2 dalies 3 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas turėjo tokius skundus palikti nenagrinėtais

   14(CPK 296 str. 1 d. 2 p.). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad skundus dėl

   15ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo panaikinimo teismui pateikė du asmenys: A. K.-Z. ir ŽŪB „Kraštovaizdis“, trečiasis skundus palaikantis proceso dalyvis BAB bankas SNORAS yra tik trečiasis asmuo (be savarankiškų reikalavimų).

  1. Reikia atsižvelgti į tai, kad įmonės kreditoriai ir visi kiti suinteresuoti asmenys apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo informuoti papildomai viešu skelbimu per spaudą. Valstybinio socialinio draudimo fondo teisės ir interesai niekaip pažeisti nebuvo. Šis asmuo net nėra pareiškęs savo finansinio reikalavimo ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriui, kadangi su juo buvo visiškai atsiskaityta, vykdant 2016-03-03 taikos sutartį (Šiaulių apygardos teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016). Teismo nustatyti pažeidimai, jei tokių buvo, yra formalaus pobūdžio, todėl jų pagrindu naikinti iš esmės teisingų ir teisėtų nutarimų nėra pagrindo.
  1. ŽŪB „Aves ūkis“ yra įgijusi bankrutavusios įmonės statusą (www.registrucentras.lt ir www.bankrotdep.lt) pagal ĮBĮ 28, 30 straipsnius po tokio įmonės statuso įgijimo („bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto“), grįžti prie ankstesnio įmonės statuso („bankrutuojanti“) yra nebeįmanoma. Todėl bankroto ir likvidavimo procedūros turi būti tęsiamos ir užbaigtos ĮBĮ nustatyta tvarka.
 1. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atsiliepime suinteresuotas asmuo prašo prie šios bylos prijungti rašytinius įrodymus: A. K.-Z. 2016 m. birželio 28 d. ieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia civilinėje byloje Nr. e2-2229-480/2016 ir sustabdyti šią civilinę bylą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2229-480/2016. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis yra imperatyvaus pobūdžio ir nenumato jokių išlygų ar išimčių dėl išieškojimo pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nagrinėjamu atveju ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies pažeidimui konstatuoti užtenka nustatyti patį faktą, kad VMI prie LR FM ir VSDFV 2016 m. sausio 18 d., kai vyko

   16ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas, vykdė išieškojimą iš ŽŪB „Aves ūkis“.

  1. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, byloje yra surinkta pakankamai rašytinių įrodymų, kurie atskleidžia atsakovei tariamai „neaiškias“ aplinkybes ir patvirtina teismo išvadą, kad, priėmus ginčijamą kreditorių susirinkimą, buvo padarytas ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies pažeidimas.
  1. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ neturėjo ir neturi galiojančios reikalavimo teisės į ŽŪB „Aves ūkis“. Į bylą yra pateiktas 2011-09-10 ieškovo ir atsakovės sudaryta vertybinių popierių perleidimo sutartis (1 t., b. l. 166), kurios pagrindu ŽŪB „Kraštovaizdis“ iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ priteista 128 524,39 Eur skola ir palūkanos.
  1. ŽŪB „Aves ūkis“ nurodytoje civilinėje byloje Nr. e2-590-372/2016 bus nagrinėjamas pareiškėjos apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo galutinio sprendimo, kurį apeliantė prašo panaikinti vien tuo pagrindu, kad Šiaulių apygardos teismas neperdavė ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriams neteisminiame bankroto procese spręsti klausimo dėl ŽŪB „Kraštovaizdis“ reikalavimo pagrįstumo ir pats priėmė galutinį sprendimą, priteisdamas iš ŽŪB „Aves ūkis“ skolą pagal vertybinių popierių sutartį. Atsakovė civilinėje byloje

   17Nr. e2-590-372/2016 net neginčija fakto, kad yra skolinga ieškovei pagal vertybinių popierių sutartį, kaip ir neginčija pačios vertybinių popierių sutarties. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. liepos 4 d. teismo posėdžio metu netenkino trečiojo asmens prašymo dėl ieškovo ieškinio dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia pridėjimo prie bylos ir prašymo dėl šios bylos sustabdymo, iki įsitesės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2229-480/2016, konstatavęs, kad tarp bylų nėra tiesioginio ryšio. Civilinėje byloje Nr. e2-2229-480/2016 nagrinėjamas klausimas, ar UAB „Idea & realty” yra atsakovės kreditoriumi pagal laidavimo sutartį, turi esminę reikšmę, sprendžiant klausimą dėl šioje byloje ginčijamo ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo teisėtumo, kadangi egzistuoja rizika, kad šioje byloje skundžiamas kreditorių susirinkimas gali būti paliktas galioti, kai kitoje civilinėje byloje gali būti konstatuotas faktas, kad

   18UAB „Idea & realty” iš viso neturėjo teisės dalyvauti pirmajame atsakovės kreditorių susirinkime ir balsuoti kreditorių susirinkime nurodytais klausimais.

  1. UAB „Idea & realty”, ginčijamo ŽŪB „Aves ūkis“ priėmimo metu, turėjusi 535 797 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir vienintelė balsavusi už atsakovės neteisminio bankroto inicijavimą vėliau šį savo reikalavimą į atsakovę perleido atsakovės buvusio pirmininko K. A. vadovaujamai įmonei UAB „Deimulė“.
  1. Prisidėjimą prie atskirojo skundo pateikė tokios teisės neturėję suinteresuotieji asmenys, t. y. pažeidžiant CPK 309 straipsnio nuostatas. Nagrinėjamu atveju prisidėjimas prie atskirojo skundo neturėjo būti priimtas ir turi būti grąžintas jį padavusiems asmenims (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas), šioje dalyje bylą nutraukiant. Suinteresuotieji asmenys nurodė, kad teismas jų neįtraukė į bylos nagrinėjimą, nors skundžiama nutartis turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl nėra pagrindo konstatuoti CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo.
  1. Suinteresuotų asmenų teigimu, ŽŪB „Aves ūkis“ neteisminis bankroto procesas jau yra toli pažengęs ir šią dieną atsakovė jau turi bankrutavusios įmonės statusą, todėl jos grąžinimas į prieš skundžiamo kreditorių susirinkimo priėmimą buvusią stadiją yra neįmanomas. Atsakovė ir atsakovės bankroto administratorius neabejotinai žino, kad Kauno apygardos teisme ginčijami visi atsakovės kreditorių susirinkimuose priimti nutarimai, įskaitant neteisėtai priimtą kreditorių nutarimą pripažinti atsakovę bankrutavusia įmone. 2016-05-16 ir 2016-05-30 atsakovės kreditorių susirinkime priimti nutarimai nėra įsiteisėję.
  1. Suinteresuotieji asmenys nurodo, kad vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsniu, tuo atveju, kai įmonė įgyja bankrutavusios įmonės statusą, sugrįžti prie ankstesnio bendrovės statuso nebeįmanoma. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Nagrinėjamu atveju 2016-05-16 ir 2016-05-30 kreditorių susirinkimo protokolai dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir kitų klausimų neįsiteisėjo, kadangi yra ginčijami kitoje civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2016-05-30 kreditorių susirinkimas yra neįsigaliojęs ir iš esmės negalėjo būti registruojamas.
 1. Atsakovė BAB bankas SNORAS pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė atmesti BŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo

  192016 m. liepos 14 d. nutartį. Priteisti suinteresuoto asmens naudai iš ŽŪB „Aves ūkis“

  201 477,41 Eur bylinėjimosi išlaidas.

  1. VSDFV Šiaulių skyrius civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016 nurodė, kad VSDFV Panevėžio skyriaus 2015 m. priimtus sprendimus dėl skolos išieškojimo iš ŽŪB „Aves ūkis“ priverstine tvarka patvirtina: 2015 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. R35-1230,

   212015 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. R35-5723, 2015 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. R35-9479, 2015 m. liepos 21 d. sprendimas R35-14083. VSDFV Šiaulių skyrius pažymėjo, kad nurodytų sprendimų pagrindu į UAB „Aves ūkis“ sąskaitas bankuose pateikti debeto mokėjimo nurodymai skundo pateikimo dienai nebuvo įvykdyti, taip pat ir

   222015 m. spalio 23 d. visos skolos išieškojimas per pinginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS). Šios aplinkybės patvirtina, jog išieškojimas iš ŽŪB „Aves ūkis“ turto buvo vykdomas ir net ne pagal vieną vykdomąjį dokumentą, todėl neteisminis bankroto procesas ŽŪB „Aves ūkis“ nebuvo galimas.

  1. Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. birželio 23 d. rašte „Dėl ŽŪB „Aves ūkis“ duomenų pateikimo“ nurodyta, kad 2016 m. sausio 18 d. atsakovė buvo skolinga VMI prie LR FM 4 404,26 Eur, o kaip matyti iš Šiaulių apylinkės teismo

   232016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016, skundą teismui dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2016 m. sausio 18 d., buvo pateikusi ne tik VSDFV, tačiau ir VMI prie LR FM.

  1. Nesutiktina su atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad priimant ŽŪB „Aves ūkis“

   242016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą AB bankas SNORAS neturėjo reikalavimo teisės. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 su vėlesniais pakeitimais laidavo už prievolių pagal ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir banko sudarytų 2011 m. spalio 7 d. kredito sutarčių Nr. 031-76541, Nr. 031-76542 tinkamą įvykdymą. Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrinamas ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka.

  1. ŽŪB „Kraštovaizdis“, nevykdžius įsipareigojimų, kredito sutartys buvo

   252014 m. rugsėjo 26 d. nutrauktos, ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai BAB bankui SNORAS pagal kredito sutartis sudaro 1 387 788,47 Eur. Ta pačia apimtimi už neįvykdytus įsipareigojimus taip pat atsako laiduotojas ir įkaito davėjas ŽŪB „Aves ūkis“, t. y. bankas yra UAB „Aves ūkis“ kreditorius.

  1. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais nurodant, kad net ir tuo atveju, jei pareiškėjas būtų dalyvavęs kreditorių susirinkime, kurio metu pradėta ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūra ne teismo tvarka, jo balsas nebūtų turėjęs lemiamos reikšmės kreditorių susirinkime, kadangi bankroto procesui ne teismo tvarka pradėti užtenka kreditoriaus UAB „Idea & realty” balsų ir kreditorių susirinkimo nutarimas neturėtų būti naikinamas dėl formalaus pažeidimo. BAB bankas SNORAS tokius skundo motyvus laiko nepagrįstais. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kreditorių susirinkimo nutarimai, dėl kurių teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš šių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį.
 1. Pareiškėjas A. K.-Z. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kreditorių K. A., UAB „Deimulė“ ir UAB „Idea realty“ prisidėjimą prie atskirojo skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiems asmenims. Atsiliepimas į atskirąjį skundą ir prisidėjimą prie atskirojo skundo grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Kad skundžiamos nutarties priėmimo metu ŽŪB „Aves ūkis“ turėjo įsiskolinimų tiek VMI prie LR FM, tiek VSDFV patvirtina šie įrodymai: Šiaulių apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016, 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, kurio 2.1. punkte aiškiai nurodyta , jog tiek VMI, tiek VSDFV balsavo „prieš“ bankroto bylos iškėlimą ne teismo tvarka, nes iš

   26ŽŪB „Aves ūkis“ buvo vykdomas išieškojimas pagal VMI 2013-11-25 sprendimą

   27Nr. (23.17-08)-320-8470 bei VSDFV Panevėžio skyriaus priimtus sprendimus.

   282016 m. birželio 23 VMI prie LR FM rašte Nr. (7.1-69.2)S(D) 108 nurodoma, jog

   29ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. buvo skolinga VMI prie LR FM. 2016-07-01 VSDF raštas Nr. (8.31) R1-15411, kuriame nurodoma, kad 2016-01-18 atsakovės skolos išieškojimas buvo vykdomas pateikus mokėjimo nurodymą piniginių lėšų apribojimo sistemai.

  1. Atsakovė visiškai nepagrįstai nurodo, jog A. K.-Z. neturi ir neturėjo jokios galiojančios reikalavimo teisės. Šią teisę pagrindžia į bylą pateikta 2011-09-10 vertybinių popierių perleidimo sutartis, kurios pagrindu iš atsakovo, A. K.-Z. naudai, Šiaulių apygardos teismo galutiniu sprendimu yra priteista 128 524,39 Eur skola bei palūkanos. Atsakovė vertybinių popierių sutarties sudarytos su A. K.-Z. neginčijo ir iki šiol neginčija, todėl akivaizdu, jog teiginys, kad A. K.-Z. neturi reikalavimo teisės į atsakovę, yra visiškai nepagrįstas. Vertybinių popierių sutartis yra nenuginčyta, galiojanti ir nėra įvykdyta, todėl A. K.-Z. yra laikomas BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi.

30Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Nors suinteresuotieji asmenys ir nurodė, kad pirmosios instancijos teismas įtraukė į bylos nagrinėjimą tik tuos suinteresuotus asmenis, kurie ginčija ŽŪB „Aves ūkis“

  312016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, o į bylos nagrinėjimą neįtraukė suinteresuotų asmenų, kurie pritaria ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo priimtam nutarimui, tačiau savo nuomonę suinteresuotieji asmenys turėjo teisę išreikšti apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai, nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

32Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. ŽŪB „Kraštovaizdis“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2016 m. birželio 28 d. A. K.-Z. ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu Civilinio kodekso 6.66 straipsnio pagrindu (actio Pauliana) civilinėje byloje Nr. e2-2229-480/2016. Suinteresuotas asmuo prašo šį rašytinį įrodymą prijungti prie bylos.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į suinteresuoto asmens pateiktus argumentus dėl papildomų įrodymų pridėjimo, taip pat į viešojo intereso bankroto bylose egzistavimą ir į tai, kad teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą, o suinteresuoto asmens pateikti duomenys yra aktualūs, vertinant ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo teisėtumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas priima ŽŪB „Kraštovaizdis“ pateiktus įrodymus ir vertina juos kitų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių visumoje (CPK 314 str., 338 str.).

33Dėl civilinės bylos sustabdymo

 1. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Kraštovaizdis“ prašo apeliacinės instancijos teismo sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-1776-370/2016, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2229-480/2016. CPK 163 straipsnyje įtvirtinti privalomi civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Nors apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad civilinės bylos

  34Nr. e2-2229-480/2016 baigtis turės įtakos skundžiamam ŽŪB „Aves ūkis“

  352016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą ir byloms, susijusioms su bankroto bylos iškėlimu įmonei, yra taikomi sutrumpinti bylos nagrinėjimo terminai, todėl prašymas netenkintinas, kadangi toks bylos sustabdymas prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams (CPK 7 str.).

 2. Byloje sprendžiamas klausimas, ar ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. Nr. 1 kreditorių susirinkimo nutarimas – „Dėl ŽŪB Aves ūkis“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka ir kitų su bankroto iškėlimo ne teismo tvarka susijusių klausimų“, yra teisėtas ir pagrįstas.
 3. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. Nr. 1 kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu Nutarė „kreditorių susirinkimui pirmininkauti paskirti ŽŪB „Aves ūkis“ įgaliotą atstovą K. A.“, antruoju darbotvarkės klausimu Nutarė „pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka“, pavesti bankrutuojančios ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriui atlikti ĮBĮ numatytus veiksmus“, ketvirtuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu Nutarė „patvirtinti bankroto administratoriui 300 Eur dydžio išlaidų sąmatą administravimo išlaidoms apmokėti iki pirmojo kreditorių susirinkimo“ (1 t., b. l. 15–18).
 4. ĮB 21 straipsnis nustato bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, įtvirtinta ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte, apibrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).
 5. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.
 1. Pagal ĮBĮ 12 straipsnį, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą šias procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis); kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos (ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis); tokį nutarimą gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu tam atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3 / 4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis). Neteisminės bankroto procedūros pagrindiniai ypatumai yra nustatyti ĮBĮ 13 straipsnyje, pagal kurį svarbiausias pastarosios bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas; kad tokios procedūros tikslas yra užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų, terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016). Kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas – kai jie sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – minėtų asmenų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad vykdant bankroto procedūras jiems nereikia teismo pagalbos ir įsikišimo.
 2. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimą neteisėtu, kadangi visiems ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriams buvo pranešta apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą. Anksčiau šioje nutartyje nurodyta teismo praktika, aiškiai nurodoma, kad būtent šį procesą inicijuojantiems įmonės vadovui / savininkui (savininkams), tenka tiesioginė pareiga užtikrinti, jog būtų tiksliai įvykdyti įstatymo reikalavimai, būtų visiškai užtikrintas kreditorių lygiateisiškumas, kad jiems būtų atskleisti visi duomenys, susiję tiek su kreditorių, tiek su debitorių skolomis, įmonės turtu (lėšos, kilnojamasis / nekilnojamasis turtas, turtinės teisės ir kt). Tik tokiu atveju galima išvada, kad yra pasiektas būtent susitarimas dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Nagrinėjamoje byloje, priešingai nei tvirtina apeliantė, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai vadovavosi tuo, kad kreditoriai tarpusavyje nesutaria dėl visų ginčų sprendimų ne teismo tvarka, o šio proceso iniciatorius neįvykdė pirmiau minėtų sąlygų dėl tokio proceso skaidrumo ir kreditorių lygiateisiškumo. Siekiant inicijuoti bankrotą ne teismo tvarka yra svarbu užtikrinti visų kreditorių lygias teises būti informuotiems ir dalyvauti sprendžiant dėl tokio proceso, nepriklausomai nuo jų turimų finansinių reikalavimų masto. Nuostata, kad pareiga informuoti kreditorius negali būti vykdoma formaliai, yra suformuluota teismų praktikoje. Aplinkybė, kad ŽŪB „Aves ūkis“ nepripažįsta kreditorių BAB banko SNORAS ir A. K.-Z. nereiškia, kad BAB bankas SNORAS ir A. K.-Z. nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriais.
 3. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 su vėlesniais pakeitimais laidavo už prievolių pagal ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir banko sudarytų

  362011 m. spalio 7 d. kredito sutarčių Nr. 031-76541, Nr. 031-76542 tinkamą įvykdymą

  37(1 t., b. l. 51– 98). Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrinamas ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. Kadangi ŽŪB „Aves ūkis“ buvo laiduotojas pagal anksčiau nurodytas ŽŪB „Kraštovaizdis ir BAB banko SNORAS sudarytas kredito sutartis jam kyla pareiga, kaip laiduotojui, už tinkamai neįvykdytą prievolę BAB bankui SNORAS (CK 6.81 str.).

 4. A. K.-Z. 2011 m. rugsėjo 10 d. vertybinių popierių perleidimo sutartimi sutartyje nurodytomis sąlygomis pardavė ŽŪB „Aves ūkis“ vertybinius popierius – AB banko SNORAS 2011 m. rugpjūčio 16 d. indėlio sertifikatą Nr. S008380, ieškovui sumokant 159 000 USD arba jų ekvivalentą litais (443 769 Lt). Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-590-370/2016 priteisė A. K.-Z. iš ŽŪB „Aves ūkis“ 128 524,39 Eur skolą, palūkanas ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 9–11). Nors 2016 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos teismo galutinis sprendimas civilinėje byloje nėra įsiteisėjęs, tačiau tai neeliminuoja ŽŪB „Aves ūkis“ pareigos ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pranešti visiems kreditoriams apie ketinimą pradėti įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka (CPK 179 str. 3 d.).
 5. Taip pat atskirajame skunde nurodoma, kad net jei laikytume, kad pareiškėjas A. K.-Z. yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi, jo balsai neturėtų įtakos galutiniams balsavimo rezultatams, kadangi 3 / 4 visų ŽŪB „Aves ūkis“ turimų įsipareigojimų, t. y. 708 725,10 Eur sudaro

  38531 543,83 Eur, o kreditoriaus UAB „Idea & realty”, kuris balsavo už bankroto iškėlimą ŽŪB „Aves ūkis“ ne teismo tvarka, reikalavimo dydis sudaro 535 797 Eur. Su šiais apeliantės argumentais apeliacinės instancijos teismas tai pat nesutinka. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-7805-812/2015 UAB „Idea & realty” iš ŽŪB „Aves ūkis“ priteista

  39535 797 Eur skola (CPK 179 str. 3 d.). Iš apeliacinės instancijos teisme pridėtų prie bylos rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas A. K.-Z. kreipėsi su ieškiniu į Kauno apygardos teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & realty” 2015 m. balandžio 1 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį nuo jos sudarymo momento (ab initio), kurios pagrindu kreditorius UAB „Idea & realty” įgijo reikalavimo teisę į ŽŪB „Aves ūkis“ (civilinė byla Nr. e2-2229-480/2016) (CPK 179 str. 3 d.). Kadangi A. K.-Z. ginčija reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu kreditorius UAB „Idea & realty” įgijo reikalavimo teisę į ŽŪB „Aves ūkis“, apeliantės atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad kreditoriaus UAB „Idea & realty” reikalavimai sudaro daugumą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepreziumuoja ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo teisėtumo vien dėl to, kad susirinkime dalyvavo kreditorius UAB „Idea & realty” ir vien šio kreditoriaus reikalavimai sudaro 96,15 proc.

 6. Atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės argumentas, kad nėra galimybės įmonės sugrąžinti į iki bankroto bylos iškėlimo buvusį teisinį statusą, nes bankroto ne teismo tvarka pradėjimas niekaip nesustabdo ir nelemia galimybės pereiti į bankroto procedūrą teismo tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).
 7. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų teisiniam įvertinimui.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintas bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šalies išlaidos yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 1. Suinteresuotas asmuo BAB bankas SNORAS iki civilinės bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios (2016 m. spalio 31 d.) pateikė prašymą priteisti 1 477,41 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimų į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. ir 2016 m. liepos 14 d. nutarties parengimą, atskirojo skundo ir skundžiamos nutarties analizę. Kartu su prašymu apeliacinės instancijos teismui pateikė 2016 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2985/16LT. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, toliau – Rekomendacijos). Nurodytose Rekomendacijose išlaidoms už kitų dokumentų, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai parengimą taikomas 0,4 koeficientas (8.16 punktas). Atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, į tai, kad kartu su prašymu pateiktame bylinėjimosi išlaidų pagrindime įskaitytos ir išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutarties (atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. šioje byloje nėra nagrinėjamas), apeliacinės instancijos nuomone, bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 500 Eur. Kadangi apeliantės atskirasis skundas atmestinas, suinteresuotam asmeniui BAB bankui SNORAS iš ŽŪB „Aves ūkis“ priteistina 500 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).
 2. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino nagrinėjamam klausimui aktualias ĮBĮ nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 334-339 straipsniais,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Priteisti BAB bankui SNORAS (į. k. 112025973) iš ŽŪB „Aves ūkis“ (301112717) 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Pareiškėjas A. K.-Z. prašė panaikinti 2016 m. sausio 18... 4. 2016 m. sausio 18 d., todėl negalėjo dalyvauti ir svarstant klausimą dėl... 5. ŽŪB „Aves ūkis“, šiuo metu vyksta ginčai tarp kreditorių ir pačios... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7.
  1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d.... 8. t. y. sudarančiu savarankišką pagrindą pripažinti skundžiamą kreditorių... 9. 2016 m. liepos 14 d. nutarties, kuriuo prašo Kauno apygardos teismo 2016 m.... 10. sprendimą – pareiškėjų reikalavimus atmesti; priteisti iš pareiškėjo... 11. UAB „Ideal & realty“, kuris balsavo už bankrotą ne teismo tvarka,... 12. 2016-07-01 VSDFV pažyma Nr. (8.31) R1-15411, tačiau ši pažyma nėra... 13. t. y. gerokai vėliau nei vyko byloje ginčijamas susitarimas. Atsakovė... 14. (CPK 296 str. 1 d. 2 p.). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad... 15. ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo panaikinimo... 16. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas, vykdė išieškojimą iš... 17. Nr. e2-590-372/2016 net neginčija fakto, kad yra skolinga ieškovei pagal... 18. UAB „Idea & realty” iš viso neturėjo teisės dalyvauti pirmajame... 19. 2016 m. liepos 14 d. nutartį. Priteisti suinteresuoto asmens naudai iš ŽŪB... 20. 1 477,41 Eur bylinėjimosi išlaidas.
    21. 2015 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. R35-5723, 2015 m. gegužės 21 d. sprendimas... 22. 2015 m. spalio 23 d. visos skolos išieškojimas per pinginių lėšų... 23. 2016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016, skundą... 24. 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą AB bankas SNORAS... 25. 2014 m. rugsėjo 26 d. nutrauktos, ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai... 26. ŽŪB „Aves ūkis“ buvo vykdomas išieškojimas pagal VMI 2013-11-25... 27. Nr. (23.17-08)-320-8470 bei VSDFV Panevėžio skyriaus priimtus sprendimus.... 28. 2016 m. birželio 23 VMI prie LR FM rašte Nr. (7.1-69.2)S(D) 108 nurodoma, jog... 29. ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. buvo skolinga VMI prie LR FM.... 30. Teismas... 31. 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, o į bylos... 32. Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos
     33. Dėl civilinės bylos sustabdymo
     1. Suinteresuotas... 34. Nr. e2-2229-480/2016 baigtis turės įtakos skundžiamam ŽŪB „Aves ūkis“... 35. 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui, tačiau... 36. 2011 m. spalio 7 d. kredito sutarčių Nr. 031-76541, Nr. 031-76542 tinkamą... 37. (1 t., b. l. 51– 98). Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB... 38. 531 543,83 Eur, o kreditoriaus UAB „Idea & realty”, kuris balsavo už... 39. 535 797 Eur skola (CPK 179 str. 3 d.). Iš apeliacinės instancijos teisme... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų
      1. Pagal CPK 93... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 42. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 43. Priteisti BAB bankui SNORAS (į. k. 112025973) iš ŽŪB „Aves ūkis“...