Byla e2-286-425/2017
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir kt

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės (toliau - BAB) banko „Snoras“ atstovei advokatei Laimai Kunčinaitei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Olfema“ atstovui advokatui Rimvydui Jasevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovams ŽŪB „Aves ūkis“, UAB „Olfema“, žemės ūkio bendrovei (toliau - ŽŪB) „Avės ūkis“, tretiesiems asmenims UAB „Bankrotas LT“, notarei Marijai L. K. dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir kt.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas BAB bankas „Snoras“ ieškinyje, patikslintame ieškinyje, atstovė teismo posėdyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo nutartimis atsakovės ŽŪB „Avės ūkis“ atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės: 1. uždrausta bendrovei vykdyti bet kurio bendrovės turto ir turtinių teisių realizavimą ir (ar) bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą, išregistruoti bendrovę iš Juridinių asmenų registro; 2. uždrausta įrašyti viešame registre įrašą dėl bendrovės nuosavybės teisių bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perleidimo draudimo; 3.sustabdytas bendrovės 2016-05-30 kreditorių susirinkimo 10.1 nutarimo vykdymas dėl nekilnojamojo turto pardavimo; 4. uždrausta skelbti bendrovei priklausančio ir bankui įkeisto turto varžytynes, vykdyti bendrovei priklausančio ir bankui įkeisto turto varžytynes, sudaryti šio turto pardavimo iš varžytynių aktą, perduoti iš varžytynių parduotą turtą; 5. teismas areštavo nekilnojamąjį turtą uždraudžiant jį parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti, apsunkinti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises. Ieškovė procesiniuose dokumentuose, atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog 2016-11-08

5administratoriui UAB „Bankrotas LT“ pervedus į ieškovo BAB bankas „Snoras“ sąskaitą 3 000 Eur, ieškovas sužinojo apie nekilnojamojo turto – žemės sklypų, (duomenys neskelbtini), pardavimą atsakovei UAB „Olfema“, galiojant teismo taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, kurios draudė ŽŪB „Avės ūkis“ perleisti turtą. Nurodo, jog 2016-11-09 buvo pabaigta ir iš hipotekos išregistruota ieškovei įkeisto ŽŪB „Avės ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka, minėto turto pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Tvirtina, kad 2016-11-04 pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Teigia, kad atsakovei ŽŪB „Avės ūkis“ priklausančio ir ieškovei įkeisto nekilnojamojo turto arešto faktas sandorio šalims buvo žinomas, nes buvo įregistruotas Turto arešto aktų registre. Pabrėžia, jog minėtose teismo nutartyse areštuojamas nekilnojamasis turtas buvo aiškiai identifikuotas, teismas nutartyse nenurodė, jog bankui reiktų imtis kokių nors papildomų veiksmų arešto įgyvendinimui, todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki 2016-11-15. Teigia, kad teismas, taikydamas restituciją, nesprendžia restitucijos vykdymo tvarkos, neturi teisinių galimybių sprendimu nustatyti sąlyginę sprendimo įvykdymo tvarką. Nurodo, kad ŽŪB „Avės ūkis“ 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimas pardavinėti nekilnojamąjį turtą laisvu pardavimu patvirtina žemės ūkio bendrovę ir administratorių veikus pažeidžiant taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pats nutarimas niekinis ir savaime negaliojantis, todėl negalėjo būti vykdomas, negalėjo sukelti jokių pasekmių ir jo pagrindu negalėjo būti sudaroma sutartis. Nurodo, jog šiam ginčui galima taikyti ir actio Pauliano ieškinį, nes žemės ūkio bendrovė neprivalėjo ir neturėjo teisės sudaryti ginčijamą sandorį, nes šiuo sandoriu buvo pažeisti ieškovės interesai, o ŽŪB „Avės ūkis“ bei UAB „Olfema“ buvo žinoma apie taikomą turto areštą. Be to, atsakovė UAB „Olfema“ nėra sąžininga įgijėja, nes ji susijusi su bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas LT“.

6Teigia, kad įkeitimo (hipotekos) išregistravimas yra niekinis ir negaliojantis, nes atliktas niekinio ir negaliojančio sandorio pagrindu. Ieškovas prašė 2016-11-04 pirkimo - pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04, sudarytą tarp ŽŪB „Avės ūkis“ ir UAB „Olfema“, pripažinti niekine ir negaliojančia bei taikyti restituciją; pripažinti, kad sutartinė hipoteka (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)) buvo pabaigta neteisėtai, bei pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2016-11-09 sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)), kurio pagrindu išregistruota nekilnojamojo turto ((duomenys neskelbtini)) sutartinė hipoteka (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)), iš atsakovių solidariai BAB banko „Snoras“ naudai priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė UAB „Olfema“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį, atstovas teismo posėdyje prašo ieškinį atmesti kaip visiškai nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės administravimo lėšų visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ginčo sandoriu turtą pardavė bankrutavusi bendrovė, o bankrutavusios bendrovės turto pardavimo teisėtumą privalo užtikrinti bankroto administratorius. Paaiškina, jog dėl šios aplinkybės, atsakovė UAB „Olfema“, registruodama ginčijamą sandorį, nekreipė dėmesio, todėl atsakovės žinojimas ar nežinojimas apie ginčijamo turto perleidimo apribojimus neturi reikšmės jos sąžiningumui. Nurodo, jog atsakovė nėra nesąžininga ginčijamo sandorio šalis, nes atsakovės akcininkė nėra J. G. dukra, be to, ginčijamą turtą pardavė bankrutavusi žemės ūkio bendrovė, o ne J. G.. Mano, kad bankrutavusiai bendrovei pardavus turtą galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, turi būti sprendžiamas administratoriaus veiksmų neteisėtumas, taikytina civilinė atsakomybė, taigi ieškovė pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių gynimo būdą. Nurodo, jog atsakovė pagal ginčijamą sandorį sumokėjo visą kainą, o bankrutavusi bendrovė gautas lėšas išleido, dalį sumos sumokėdama ir ieškovei, todėl grąžinti sumokėtą sumą negalės. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodo, kad ginčijamas turtas buvo parduotas maža kaina, todėl yra visos sąlygos teismui pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti. Tvirtina, kad atsakovė buvo ir yra ginčijamo turto savininke, todėl galėjo kreiptis į notarę dėl sutartinės hipotekos išregistravimo. Mano, jog ieškovė, mananti gavus per mažą pinigų sumą už parduotą įkeistą turtą, turėtų aiškintis su bankrutavusios bendrovės administratoriumi.

8Trečiasis asmuo UAB „Bankrotas LT“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų trečiojo asmens naudai visas byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad Kauno apygardos teismų nutartys buvo priimtos, tačiau jos nebuvo realizuotos įstatymų nustatyta tvarka, nes jokie proceso dalyviai, tame tarpe ir ieškovė, nesikreipė į jokį antstolį, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų realizuotos. Daro išvadą, jog jokių laikinųjų apsaugos priemonių realiai nebuvo ir niekas netrukdė ginčo sandorių sudarymui. Tvirtina, kad trečiasis asmuo, būdamas ŽŪB „Avės ūkis“ bankroto administratoriumi ir vykdydamas jam pavėstas pareigas, turėjo ne tik kad teisę vykdyti bankrutavusios įmonės turto realizavimą, bet ir pareigą, o bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą realizuoti turtą, kurį administratorius turėjo vykdyti. Nurodo, jog ŽŪB „Avės ūkis“ 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimai, kurių pagrindu buvo realizuotas turtas, nebuvo ginčijami. Paaiškina, kad turtas buvo realizuotas griežtai laikantis turto realizavimo procesą reglamentuojančių teisės aktų normų reikalavimų ir apie planuojamas varžytynes ieškovė buvo informuota, o nepardavus iš varžytynių, turtas buvo parduotas laikantis bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimo dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos. Pažymi, kad fizinis bankroto administratorius J. G. nėra UAB „Bankrotas LT“ akcininku, jis yra samdomas darbuotojas. Teigia, jog ieškovės atžvilgiu yra pritaikyti teismų apribojimai, jai kaip kreditore naudotis savo teise. Tvirtina, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti išdalintos, o ne priteisiamos solidariai. Teigia ieškovei netinkamai įkainojus patikslintą ieškinį, kai ginčo sandoriu turtas parduotas už 78 288,04 Eur. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė nenurodė nė vienos teisės normos, kurią pažeidė notarė, išregistruodama hipoteką.

9Trečiasis asmuo Panevėžio 2-ojo notarų biuro notarė M. L. K. paaiškino teismui, kad žemės sklypų pirkėjas UAB „Olfema“ pateikė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį, todėl notarė pateikė VĮ Registrų centro Hipotekos registrui duomenis apie hipotekos pabaigą, o VĮ Registrų centras išregistravo Nekilnojamojo turto hipoteką. Notarė nurodė, kad tokia procedūra taikoma pardavus varžytinėse bankrutuojančios įmonės turtą, o turto pirkėjas vėliau kreipiasi dėl areštų panaikinimo.

10Faktinės bylos aplinkybės:

 1. AB bankas „Snoras“, skolininkas ŽŪB “Kraštovaizdis" ir laiduotojas ŽŪB „Aves ūkis“ sudarė 2011-10-12 Laidavimo sutartį prie 2011-10-07 Kredito sutarties Nr. 031-76541, pagal kurią laiduotojas ŽŪB „Aves ūkis“ įsipareigojo AB bankui „Snoras“ atsakyti solidariai su skolininku ŽŪB “Kraštovaizdis" už skolininko įsipareigojimų iki 2016-10-06 grąžinti AB bankui „Snoras“ 2011-10-07 Kredito sutartimi Nr. 031-76541 suteiktą ŽŪB „Kraštovaizdis“ 3 528 300 Lt paskolą su priskaičiuotomis palūkanomis ir baudomis ir t. t.
 2. ŽŪB "Kraštovaizdis” nebegalėjo vykdyti AB bankui „Snoras“ įsipareigojimų grąžinti suteiktą paskolą, Kredito sutartis Nr. 031-76541 2014-09-26 buvo nutraukta. 2016-04-19 duomenimis ŽŪB „Kraštovaizdis" pagal kredito sutartį Nr. 031-76541 liko skolingas AB bankui „Snoras“ 1 387 788,47 Eur iš kurių: 936 714 Eur negrąžinto kredito, kita sumos dalis priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos ir t.t.
 3. Pirmasis ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas 2016-01-18 nutarė pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, bankrutuojančios ŽŪB „Avės ūkis“ bankroto administratoriumi paskyrė „Bankrotas LT“, UAB, kuriam pavedė atlikti visus LR Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus. Pirmajame kreditorių susirinkime priimti nutarimai priimti vien tik kreditoriaus UAB „Idea & Realty“ 96,15 procentų (53 797 Eur) balsais, o kreditoriai Valstybinė mokesčių inspekcija bei VSDFV Šiaulių skyrius visais susirinkime spręstais klausimais buvo „prieš“.
 4. VSDFV Šiaulių skyrius 2016-01-29 su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, patraukdamas atsakovu ŽŪB „Aves ūkis“, trečiaisiais asmenimis Valstybinę mokesčių inspekciją ir UAB „Idea & Realty“, prašydamas panaikinti ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimus (civilinė byla Nr. B2-541-569/2016).
 5. Šiaulių apygardos teismas (civilinė byla Nr. B2-541-569/2016) 2016-02-09 nutartimi sustabdė ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 ir 4.1 darbotvarkės klausimais vykdymą visa apimtimi, kol įsiteisėjusia teismo nutartimi bus išspręstas klausimas dėl ginčijamų nutarimų Nr. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 ir 4.1 pagrįstumo ir teisėtumo. Minėtas teismas 2016-03-16 nutartimi civilinę bylą Nr. B2-541-569/2016 nutraukė, patvirtinęs tarp ginčo šalių sudarytą taikos sutartį bei pareiškėjai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos atsiėmus skundą. 2016-03-16 nutartis įsiteisėjo 2016-03-24 ir 2016-02-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos.
 6. 2016-04-19 pareiškėjas A. K.-Z. pateikė skundą Kauno apygardos teismui dėl 2016-01-18 ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka panaikinimo (civilinė byla Nr. e2-1888-555/2016).
 7. Kauno apygardos teismas 2016-06-20 nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant bankrutuojančios ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriui atlikti bet kokius veiksmus ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procese iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-09-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1562-823/2016 panaikino Kauno apygardos teismo 2016-06-20 nutartį ir pareiškėjo A. K.-Zade prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino.
 8. ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2016-06-27 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti bendrovę į civilinės bylos Nr. e2-1888-555/2016 nagrinėjimą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant ŽŪB „Aves ūkis“ vykdyti bet kurio ŽŪB „Aves ūkis“ turto ir turtinių teisių realizavimą ir (ar) bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą; uždrausti išregistruoti ŽŪB „Aves ūkis“ iš VĮ Registrų centro, įrašyti viešame registre įrašą dėl „Aves ūkis“ nuosavybės teisių į ŽŪB „Aves ūkis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą perleidimo draudimo. Kauno apygardos teismas 2016-06-30 nutartimi ŽŪB „Kraštovaizdis“ prašymą patenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-09-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1665-823/2016 Kauno apygardos teismo 2016-06-30 nutartį paliko nepakeistą.
 9. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 laikinąsias apsaugos priemones taikė 2016-06-30 nutartimi ir uždraudė ŽŪB „Aves ūkis“ vykdyti bet kurio žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ turto ir turtinių teisių realizavimą ir/ar bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą, uždraudė išregistruoti žemės ūkio bendrovę „Aves ūkis“ iš Juridinių asmenų registro, įrašė viešame registre įrašą dėl „Aves ūkis“ nuosavybės teisių į žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą perleidimo draudimo. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas dėl 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kad nutartis vykdoma skubiai.
 10. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 2016-07-14 sprendimu patenkino pareiškėjo A. K.-Z. ir suinteresuotų asmenų ŽŪB „Kraštovaizdis“, BAB banko „Snoras“ skundus, panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu. Teismas nurodė, kad A. K.-Z. bei BAB banko „Snoras“ neinformavus apie ketinamą pradėti bankroto procedūras, buvo apribota kreditorių teisė dalyvauti sprendžiant su įmone susijusius svarbius klausimus, tokį kreditorių teisių apribojimą, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį, pripažintino esminiu pripažinti skundžiamą kreditorių susirinkime priimtą sprendimą neteisėtu. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-11-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1776-370/2016 Kauno apygardos teismo 2016-07-14 sprendimą paliko nepakeistą.
 11. BAB bankas „Snoras“ 2016-06-09 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-16 kreditorių susirinkimo nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas LT“ parengtame nutarimo projekte pateiktą UAB „Aves ūkis“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-30 kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės 10.1 klausimu dėl BŽŪB „Aves ūkis“ nuosavybes teise priklausančio ir BAB bankui „Snoras“ įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo; pripažinti neteisėtais ir panaikinti kitus BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-30 kreditorių susirinkimo nutarimus (civilinė byla Nr. e2-2143-173/2016).
 12. Kauno apygardos teismas 2016-06-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016 patenkino BAB banko „Snoras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdant BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-30 kreditorių susirinkimo 10.1 nutarimo vykdymą ir uždraudžiant BŽŪB „Aves ūkis“ skelbti BŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio ir BAB bankui „Snoras“ įkeisto turto varžytynes, vykdyti BŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio ir BAB bankui „Snoras“ įkeisto turto varžytynes, sudaryti šio turto pardavimo iš varžytynių aktą, perduoti iš varžytynių parduotą turtą.
 13. Kauno apygardos teismas 2016-07-11 nutartimi iš dalies patenkino BAB banko „Snoras“ papildomą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki įsiteisės teismo nutartis dėl BAB banko „Snoras“ skundo dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių 2016-05-30 susirinkimo nutarimo 10.1 darbotvarkės klausimu byloje areštavo ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus, (duomenys neskelbtini), uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti, apsunkinti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises.
 14. Kauno apygardos teismas 2016-07-21 nutartimi netenkino BŽŪB „Aves ūkis“ prašymo pakeisti 2016-06-13 ir 2016-07-11 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas BŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016-07-21 nutarties, 2016-11-15 nutartimi (civilinė byla Nr. e2-2143-173/2016) nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal ŽŪB ,,Aves ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016-07-21 nutarties ir panaikino Kauno apygardos teismo 2016-07-11 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – ŽŪB ,,Aves ūkis“ turto areštą. Apeliacinės instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, motyvavo, kad 2016-01-18 nutarimas, kuriuo ŽŪB ,,Aves ūkis“ kreditoriai nusprendė pradėti bendrovės bankrotą ne teismo tvarka, yra panaikintas kaip neteisėtas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, todėl visi bankroto procese priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, įskaitant ir pareiškėjo BAB banko „Snoras“ byloje skundžiamus BŽŪB ,,Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, netenka galios, kadangi jie yra neatsiejamai susiję su neteisėtai vykdyta įmonės bankroto procedūra. Pažymėjo, jog nutraukus civilinę bylą neliko objekto, kuriam apsaugoti galėtų būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl Kauno apygardos teismo 2016-07-11 nutartimi pritaikytą ŽŪB ,,Aves ūkis“ turto areštą panaikino.
 15. 2016-06-01 BŽŪB „Aves ūkis“ informavo BAB banką „Snoras“ atstovaujamą Lindorff OY apie 2016-05-30 bankrutavusios žemės ūkio bendrovės kreditorių susirinkimo 10.1 nutarimą pardavinėti bankrutuojančiai bendrovei priklausančius ir BAB bankui „Snoras“ įkeistus žemės sklypus, (duomenys neskelbtini), komplekse kartu 2016-06-10 viešosiose varžytynėse, nustatant pradinę kainą 119 323,44 Eur. 2016-06-10 paskelbtos varžytynės Nr. 122951 neįvyko, todėl bankrutavusios bendrovės administratorius pasiūlė BAB bankui „Snoras“ perimti įkeistą turtą.
 16. 2016-07-22 Lindorff OY, atstovaujantis BAB banką „Snoras“, bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės administratoriaus buvo informuotas apie antrąsias viešąsias varžytynes įkeistam turtui parduoti, mažinant šio turto kainą 10 procentų nuo pirmųjų varžytynių pardavimo kainos. 2016-08-23 paskelbtos antrosios viešosios varžytynės Nr. 126217 neįvyko, todėl BŽŪB „Aves ūkis“ administratorius 2016-09-23 pasiūlė BAB bankui „Snoras“ perimti įkeistą turtą.
 17. 2016-10-04 BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas protokoliniu įrašu Nr. 4 nutarė įkeistą turtą komplekse kartu pardavinėti laisvu pardavimu paskelbiant spaudoje bei internete, nustatant pradinę kainą 96 651,90 Eur (sumažinus kainą 10 procentų nuo paskutinio pardavimo kainos). Nepardavus per 10 kalendorinių dienų, pardavimo kainą mažinant 10 procentų nuo ankstesnio pardavimo kainos – 78 288,04 Eur. Nepardavus per 10 kalendorinių dienų, pardavimo kainą mažinant 10 procentų nuo ankstesnio pardavimo kainos – 70 459,24 Eur. Nepardavus per 10 kalendorinių dienų, turto realizavimo klausimą spręsti artimiausiame kreditorių susirinkime.
 18. BŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ 2016-11-04 sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04, kuria bankrutavusi žemės ūkio bendrovė pardavė žemės sklypus, (duomenys neskelbtini), komplekse kartu, o UAB „Olfema“ minėtą turtą įsigijo už 78 288,04 Eur sumą, ją sumokant pavedimu į bendrovės banko sąskaitą.
 19. 2011-10-17 žemės sklypai, (duomenys neskelbtini), sutartinės hipotekos (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)) pagrindu buvo įkeisti BAB bankui „Snoras“ ŽŪB „Aves ūkis“ prievolių pagal 2011-10-07 kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui. 2016-11-09 notarė M. L. K. patvirtino minėtos hipotekos pasikeitimą pagal UAB „Olfema“ pateiktą prašymą dėl hipotekos pabaigos ir 2016-11-04 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016-11-04 ir minėti žemės sklypai buvo išbraukti iš hipotekos.
 20. Kauno apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. e2-1018-480/2017 pagal ieškovo A. K.-Z. ir bendrieškio bankrutuojančios ŽŪB „Kraštovaizdis“ ieškinius atsakovams ŽŪB „Aves ūkis“, UAB „Idea & Realty“, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje – BAB bankui „Snoras“, atsakovų pusėje – D. O., UAB „Deimulė“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana), kurioje ieškovas A. K.-Z. 2016-06-28 pateiktu teismui ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį, sudarytą tarp ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & Realty“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovo ieškinys tenkintinas, naikintinas ieškiniu ginčijamas žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandoris kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), kaip atliktas galiojant teismų paskirtoms laikinosios apsaugoms priemonėms bei draudimams ir teismo procesiniu sprendimu panaikinus ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka.

12Dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ŽŪB „Aves ūkis“ turtui

13Kaip jau buvo nurodyta, Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 2016-07-14 nutartimi (netiksliai nurodyta - sprendimu) patenkino pareiškėjų A. K.-Z. ir suinteresuotų asmenų ŽŪB „Kraštovaizdis“, BAB banko „Snoras“ skundus dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka ir kreditorių susirinkimų priimtų nutarimų panaikinimo. Nors šis teismo procesinis sprendimas ŽŪB „Aves ūkis“, suinteresuotų asmenų K. A. buvo apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, tačiau po teismo 2016-07-14 procesinio sprendimo priėmimo ŽŪB „Aves ūkis“, ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“, suinteresuotas kreditorius UAB „Idea & Realty“, nebeturėjo jokio teisėto pagrindo tęsti ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo pradėtą bankroto ne teismo tvarka procesą ir sudaryti ieškovo ginčijamus nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius. Tokia išvada darytina todėl, kad ŽŪB „Aves ūkis“, ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ bei suinteresuotas kreditorius UAB „Idea & Realty“ žinojo apie šioje civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 ne tik 2016-07-14 nutartimi panaikintą ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka ir panaikintus kreditorių susirinkimų priimtus nutarimus, bet ir teismo 2016-06-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudimą ŽŪB „Aves ūkis“ vykdyti bet kurio žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ turto ir turtinių teisių realizavimą ir/ar bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą ir t. t., kurios liko galioti iki apeliacine tvarka buvo išnagrinėti atskirieji skundai ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016-11-08 nutartimi Kauno apygardos teismo 2016-07-14 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. e2-1776-370/2016).

14Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-1794-407/2016 tiktai 2016-11-15 nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės ŽŪB ,,Aves ūkis“ ir kitų apeliantų atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016-07-15 nutarties, kuria buvo netenkintas BŽŪB „Aves ūkis“ prašymas pakeisti teismo 2016-06-13 ir 2016-07-11 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones: sustabdant ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-05-30 kreditorių susirinkimo 10.1 nutarimo vykdymą ir uždraudžiant ŽŪB „Aves ūkis“ skelbti BŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio ir BAB bankui „Snoras“ įkeisto turto varžytynes, vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio ir BAB bankui „Snoras“ įkeisto turto varžytynes, sudaryti šio turto pardavimo iš varžytynių aktą, perduoti iš varžytynių parduotą turtą. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad Kauno apygardos teismo 2016-06-13 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki pat 2016-11-15, todėl iki šios datos, o ir vėliau buvo draudžiami bet kokie veiksmai su ŽŪB „Aves ūkis“ turto perleidimu kitiems asmenims, nes teismas visą ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka pripažino neteisėtu.

15CPK 150 straipsnio 2 dalis numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Virš nurodytos Kauno apygardos teismo nutartys, taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėse bylose Nr. e2-2143-173/2016 ir Nr. e2-1888-555/2016, turėjo būti ir buvo gerai žinomos ŽŪB „Aves ūkis“ valdymo organams, bankroto administratoriui UAB „Bankrotas LT“ bei suinteresuotam didžiausiam ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriui UAB „Idea & Realty“, kurie apeliacine tvarka skundė nurodytose bylose priimtas teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Draudimai nuo 2016-07-11 disponuoti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančiu turtu (žemės sklypais) dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo išviešinti VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registre ir Nekilnojamojo turto registre, nes šias aplinkybes patvirtina 2016-07-11 teismui rašytas teismui Pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą turto arešto aktų registre Nr. TA2-16-078457.

16Virš nurodytais argumentais pripažintini nepagrįstais trečiojo asmens UAB „Bankrotas LT“ atsiliepimo motyvai, kad teismo nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo realizuotos, nes nebuvo pateiktos vykdyti antstoliui. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė konkrečiam ŽŪB „Aves ūkis“ turtui - žemės sklypams, kurie yra identifikuoti, todėl jų areštas ir buvo įregistruotas VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registre, todėl nebuvo jokio pagrindo teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konkrečiam turtui pateikti vykdyti antstoliui. VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registre 2016-07-11 įregistruotas ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio turto (žemės sklypų) arešto duomenys pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas turėjo būti žinomas kiekvienam asmeniui, todėl BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimas pardavinėti įkeistą turtą komplekse kartu laisvu pardavimu bei BŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ 2016-11-04 sudaryta Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartis Nr. 2016/11/04 prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms dėl teismo nutartimis taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, draudžiančių ginčo žemės sklypus perleisti kitiems asmenims (CK 1. 80 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ neturėjo teisės realizuoti ginčo žemės sklypų, galiojant teismo taikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms bei teismo procesiniu sprendimu esant nutrauktam bankroto ne teismo tvarka procesui. LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas įpareigoja bankroto administratorių ginti ne tik visų kreditorių, tačiau ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Aptariamoje civilinėje byloje bankroto administratorius grubiai pažeidė ŽŪB „Aves ūkis“, ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių, tame tarpe ir hipotekos kreditoriaus AB banko „Snoras“ teises ir įstatymu saugomus interesus, vykdydamas neteisėtą bankroto procesą, neteisėtai pardavė didelės vertės turtą, todėl teismas turi pareigą atskirąja nutartimi informuoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą apie bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas LT“ padarytus įstatymų bei profesinės veiklos pažeidimus bei prokurorą apie galimai padarytas nusikalstamas veikas.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad Įmonių bankroto įstatymo normos, reglamentuojančios administratoriaus funkcijas ir įgaliojimus, yra imperatyviojo pobūdžio. Šių normų reikalavimai negali būti keičiami nei pavedimo sutartimi, nei konkrečiais kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimais. Dėl to Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto nuostata, kuria administratoriui pavedama vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, negali būti aiškinama taip, kad administratorius yra besąlygiškai saistomas nutarimų net tada, kai jie pažeidžia teisės normas, kitų kreditorių (likusių mažumoje) ar skolininko teises <...>. Nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių komitetas negali duoti administratoriui neteisėtų nurodymų ar pavedimų, o administratorius – tokių pavedimų vykdyti. Be to, kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) neturi teisės įsiterpti į administratoriaus kompetenciją, kuri įstatymu yra priskirta jam, o ne kreditorių susirinkimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010).

18dėl ginčo turto žemės sklypų įgijėjos atsakovės UAB „Olfema“ sąžiningumo

19Ieškovas

20patikslintame ieškinyje, ieškovo atstovė teismo posėdyje teigė, kad atsakovė UAB „Olfema“ nėra sąžininga įgijėja, nes ji susijusi bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas LT“, kurios direktorius J. G. buvo UAB „Olfema“ akcininkas, vėliau akcijas perleido E. G., kuri šiuo metu ir yra UAB „Olfema“ akcininkė. E. G. yra S. G. dukra, o S. G. yra J. G. žmona. Šias aplinkybės patvirtina Gyventojų registro duomenys. Ieškovas teigia, kad visi šie asmenys yra šeima, jie veikė susitarę neteisėtame turto realizavimo procese.

21Byloje esantys VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašai patvirtina tokias aplinkybes:

 1. UAB Idea & Realty“ – bendrovės akcininku ir direktoriumi nuo 2006-04-27 iki 2010-10-07 buvo J. G.. Bendrovės direktorius nuo 2010-12-30 iki 2012-06-05 buvo I. L., o nuo 2012-06-05 – R. K.;
 2. UAB „Bankrotas LT“ – bendrovės akcininkai G. K., A. K. ir M. K.. Bendrovės direktorius nuo 2010-02-12 iki 2015-06-16 buvo G. K., o nuo 2015-06-16 – J. G.;
 3. UAB „Olfema“ –akcininkai J. G. 50 vnt. akcijų nuo 2015-09-01 iki 2015-10-01, UAB „Golden capital“ 10 050 vnt. akcijų nuo 2015-11-20 iki 2015-12-04, E. G. 20 100 vnt. akcijų valdo nuo 2015-10-01. Bendrovės direktorė - I. L..

22Ieškovo ginčijamą 2016-11-04 sudarytą Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04 UAB „Olfema“ vardu sudarė direktorė I. L..

23Iš virš pateiktų Juridinių asmenų registro išrašų darytina išvada, kad visi šie trys juridiniai asmenys yra susiję per J. G. bei galimai tam tikroje jo įtakoje esančius bendrovių vadovus ir/ar akcininkus, todėl nagrinėjamos bylos atveju preziumuojamas UAB Idea & Realty“, UAB „Bankrotas LT“ ir UAB „Olfema“ nesąžiningumas CK 6.67 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme - kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos. Esant tarpusavyje susijusių juridinių asmenų situacijai, susidaro koordinuojama schema, sudariusi galimybę perimti ŽŪB „Aves ūkis“ turtą – ginčo žemės sklypus. Kaip jau buvo nurodyta, pirmasis ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas (kuriame nutarimai priimti vien tik kreditoriaus UAB „Idea & Realty“ 96,15 procentų (53 797 Eur) balsais) 2016-01-18 nutarė pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, o bankrutuojančios ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriumi paskyrė susijusį juridinį asmenį UAB „Bankrotas LT“, kuriam pavedė atlikti visus LR Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus. Kaip jau buvo nurodyta, BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ su taip pat susijusiu juridiniu asmeniu UAB „Olfema“ 2016-11-04 sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04. Pirkėjas UAB „Olfema“ už įsigytus ginčo žemės sklypus sumokėjo 78 288,04 Eur sumą BŽŪB „Aves ūkis“, kurio bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“, iš gautos sumos pervedė 3 000 Eur įkaito turėtojui ieškovui BAB bankui „Snoras“, o likę 75 288 Eur atiteko bankroto administratoriui UAB „Bankrotas LT“ bankroto administravimo išlaidoms apmokėti. Aptarti šių trijų tarpusavyje susijusių juridinių asmenų veiksmai: pradėjimas ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto proceso ne teismo tvarka, paskyrimas bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas LT“, žemės sklypų pardavimas UAB „Olfema“, už žemės sklypus sumokėtų piniginių lėšų paskirstymas, manytina buvo galimas tik šiuos veiksmus kryptingai koordinuojant tarpusavyje susijusiems asmenims. Iš ieškovo ginčijamos 2016-11-04 sudarytos Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties Nr. 2016/11/04, kuria buvo parduoti 9 žemės sklypai, sklypų savininkė ŽŪB „Aves ūkis“ negavo nei vieno euro, įkaito turėtojas ieškovas BAB bankas „Snoras“ – 3 000 Eur, o likusi suma pagrindinio kreditoriaus UAB „Idea & Realty“ 96,15 procentų (53 797 Eur) balsais buvo paskirta susijusiai įmonei BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriui UAB „Bankrotas LT“, administravimo išlaidoms apmokėti, kuris, nepaisydamas teismo nutartimis taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei panaikinto kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti bankroto ne teismo tvarka procedūrą, neteisėtai organizavo ir vykdė BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto ne teismo tvarka procedūros metu ginčo žemės sklypų pardavimą.

24Trečiasis asmuo UAB „Bankrotas LT“ procesiniuose dokumentuose be pagrindo teigia, kad jis, kaip ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorius, privalėjo vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, nes bankroto administratoriui keliami specialūs reikalavimai žinoti galiojančius įstatymus, tame tarpe suprasti teismo nutartimis taikytų draudžiančių laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį. Kaip jau buvo nurodyta, Įmonių bankroto įstatymo normos, reglamentuojančios administratoriaus funkcijas ir įgaliojimus, yra imperatyviojo pobūdžio. Šių normų reikalavimai negali būti keičiami nei pavedimo sutartimi, nei konkrečiais kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimais. Dėl to Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto nuostata, kuria administratoriui pavedama vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, negali būti aiškinama taip, kad administratorius yra besąlygiškai saistomas nutarimų net tada, kai jie pažeidžia teisės normas, kitų kreditorių (likusių mažumoje) ar skolininko teises.

25Nors atsakovė UAB „Olfema“ procesiniuose dokumentuose, teismo posėdyje atstovas teigia, kad E. G. nėra trečiojo asmens UAB „Bankrotas LT“ direktoriaus J. G. dukra, tačiau įvertinus faktą, kad akcininkė E. G. yra J. G. žmonos S. G. dukra, darytina išvada, kad tai yra tarpusavyje labai artimais šeimos ir giminystės ryšiais susiję asmenys. UAB „Olfema“ pagrindinės akcininkės E. G. galima gyvenamoji vieta Jungtinėje Karalystėje nekeičia susidariusios situacijos dėl aptariamų juridinių asmenų organizuotų veiksmų, kurie neginčytinai įtakojami J. G., ieškovo ginčijamo sandorio atveju. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad artimi su skolininku ginčo sandorius sudariusių asmenų tarpusavio ryšiai padidina nesąžiningumo prieš kreditorių tikimybes, nes sudaro sąlygas jais susijusių asmenų artimam bendravimui, tarpusavio pasitikėjimui. Tai sukuria prielaidas tarpusavyje keistis neviešintina informacija, tokia kaip asmens finansinė padėtis, kylančios šio pobūdžio problemos ir jų sprendimo būdai. Dėl to faktas, kad ginčo sandorį sudarę asmenys, susiję artimais ryšiais, neatitinkančiais nurodytų CK 6.67 straipsnio 1 punkte, gali būti vertinamas ne kaip pagrindas preziumuoti ginčo sandorius sudariusių šalių nesąžiningumą, bet kaip vienas sandorio šalių nesąžiningumo požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2012).

26dėl restitucijos taikymo

27CK 6.145 straipsnis numato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų.

28Nagrinėjamos bylos atveju, panaikinus ginčijamą 2016-11-04 sudarytą Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04 yra pagrindas panaikinto sandorio šalių atžvilgiu taikyti restituciją - 9 žemės sklypus grąžinti ŽŪB „Aves ūkis“, o iš pastarosios priteisti 78 288,04 Eur sumą UAB „Olfema“ naudai. Pripažintini nepagrįstai atsakovės UAB „Olfema“ procesiniuose dokumentuose nurodyti motyvai, kad ŽŪB „Aves ūkis“ neturės finansinių galimybių sumokėti teismo sprendimu priteistos sumos, todėl teismas turėtų nustatyti sprendimo įvykdymo tvarką. Atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ galimai turi reikalavimo teisę į neteisėtą bankroto procedūrą vykdžiusią UAB „Bankrotas LT“ sumokėtas administravimo išlaidas, 3 000 Eur sumokėtus hipotekos kreditoriui ieškovui, o tokia teise nepasinaudojus, UAB „Olfema“ turi galimybę savo teises apginti pareikšdama netiesioginį ieškinį CK 6.68 straipsnio pagrindu.

29dėl hipotekos išregistravimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu

302011 m. spalio 14 d. hipotekos lakštu, kurio identifikavimo kodas Nr. (duomenys neskelbtini), Nekilnojamasis turtas buvo įkeistas AB bankui „Snoras“ Kredito sutarčių įvykdymo užtikrinimui. Po ieškovo ginčijamos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, Panevėžio 2-ojo notarų biuro notarė M. L. K. VĮ Registrų centro Hipotekos registrui pateikė duomenis apie hipotekos pabaigą, turtą pardavus neteisminio bankroto proceso metu pirkėjui UAB „Olfema“, todėl VĮ Registrų centras išregistravo Nekilnojamojo turto hipoteką. Atsakovų, trečiojo asmens sutaryta neteisėta pirkimo–pardavimo sutartis sudarė galimybę išregistruoti hipoteką pagal Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą įkeisto turto realizavimo tvarką. Nagrinėjamos bylos atveju ginčo pirkimo–pardavimo sutartį pripažinus negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu, laikytina, kad šis sandoris negalioja ab initio nuo jo sudarymo momento (CK 1.95 straipsnio 1 dalis). Nurodytos teisinės niekinio ir negaliojančio sandorio pasekmės taikomos visiems veiksmams, sudarytiems po pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, todėl yra pakankamas pagrindas pripažinti įkeitimo (hipotekos) išregistravimą niekiniu ir negaliojančiu sandoriu, kaip prieštaraujantį imperatyviosioms įstatymo nuostatoms veiksmą.

31dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

32CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

33Atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 s. nutarimą, 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Ginčo byloje teisinių paslaugų teikimo metu užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 771,90 Eur.

34Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų jo patirtas 7 687,61 Eur bylinėjimosi išlaidas. 8.2 punktą, pagal kurį už ieškinio surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 2.5 (2,5 x 771,90 Eur = 1 929,75 Eur), ieškovas nurodo patyręs 2000 Eur išlaidų už ieškinio surašymą. 8. 3 punktą už dubliko surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 1.5 (1,5 x 771,90 Eur = 1 157,85 Eur). Ieškovas nurodo patyręs 2000 Eur už tripliko, iš tikro pateikė dubliką, paruošimą.

35Bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos sudėtingumą (byla nėra labai sudėtinga, teisinės problemos nėra naujos ar itin sudėtingos) mažina prašomas priteisti išlaidas, tuo pačiu teismas įvertina vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, kad ieškovas, nors ir bankrutuojantis, tačiau yra bankas, o atsakovai nedideli ūkio subjektai, kurių finansinės galimybės skiriasi nuo ieškovo. Teismas už ieškinio paruošimą priteisia – 1 000 Eur. Patikslinto ieškinio parengimas sąlygotas nepakankamai tikslaus pradinio ieškinio pateikimo, todėl netenkintinas prašymas priteisti 1 200 Eur už patikslinto ieškinio parengimą. Už pateiktą teismui dubliką priteisia 600 Eur bylinėjimosi išlaidų. Byla buvo išnagrinėta viename teismo posėdyje, todėl advokatės atvykimo į teismą, jos dalyvavimo teismo posėdyje išlaidos įvertinamos 500 Eur. Priteistinos 130,53 Eur išlaidų už registro patikras, antstolio vykdymo veiksmų, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Teismas nepripažįsta pagrįstomis ir nepriteisia 1 000 Eur už baigiamosios kalbos rengimą, nes tokios išlaidos nėra aptartos Rekomendacijoje. Pripažįsta pagrįstas už prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo rengimo patirtas 157,08 Eur išlaidas. Iš viso teismas priteisia 2 387,61 Eur. Teismas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia 70 proc. iš atsakovės UAB „Olfema“, nes būtent šis ūkio subjektas neteisėtai įsigijo ginčo žemės sklypus. Teismas nustatė mažesnį 30 proc. atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ kaltės laipsnį, todėl iš jos atitinkamai priteisia ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

36dėl žyminio mokesčio

37Ieškovas BAB bankas „Snoras“ kaip bankrutuojanti įmonė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), tačiau vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, virš aptartu santykiu iš atsakovių priteistinas į valstybės pajamas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas. Ieškinys nagrinėjamoje byloje pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 80 straipsnio 7 dalis). 2016 m. lapkričio 4 d. sudaryta tarp ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ Pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartimi Nr. 2016/11/04 ginčo žemės turtas parduotas už 78 288,04 Eur, todėl nuo šios sumos skaičiuotinas iš atsakovių priteistinas žyminis mokestis sudaro 1 391 Eur. Reikalavimas pripažinti įkeitimo (hipotekos) išregistravimą niekiniu ir negaliojančiu sandoriu apmokėtinas 31 Eur žyminio mokesčio suma. Tokiu būdu iš atsakovų priteistinas lygiomis dalimis po 711 Eur žyminis mokestis (1 422 Eur : 2) bei po 4,4 Eur teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

38Vadovaujantis CPK 270-271 straipsniais, teismas

Nutarė

391. Ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovams ŽŪB „Aves ūkis“, UAB „Olfema“, tretiesiems asmenims UAB „Bankrotas LT“, notarei Marijai L. K. dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir k.t. tenkinti. 2. Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m. lapkričio 4 d. sudarytą tarp ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ Pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2016/11/04, taikyti restituciją ir žemės sklypus: ((duomenys neskelbtini)) grąžinti ŽŪB „Aves ūkis“, o iš ŽŪB „Aves ūkis“ priteisti 78 288,04 Eur UAB „Olfema“. 3. Pripažinti, kad sutartinė hipoteka (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)) Panevėžio rajono 2-jo notarų biuro notarės M. L. K. buvo pabaigta neteisėtai, bei pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2016 m. lapkričio 9 d. sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)), kurio pagrindu išregistruota nekilnojamojo turto ((duomenys neskelbtini)). 4. Priteisti iš ŽŪB „Aves ūkis“ 716,28 Eur, o iš UAB „Bankrotas LT“ 1 671,33 Eur bylinėjimosi išlaidų BAB bankui „Snoras“ naudai. 5. Priteisti iš ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Bankrotas LT“ po 711 Eur žyminio mokesčio bei po 4,4 Eur teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. 6. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi, ginčo žemės sklypų atžvilgiu, palikti galioti iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. 7. Atskirąją nutartimi informuoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Panevėžio apygardos prokuratūrą apie galimai padarytus įstatymų pažeidimus.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas BAB bankas „Snoras“ ieškinyje, patikslintame ieškinyje,... 5. administratoriui UAB „Bankrotas LT“ pervedus į ieškovo BAB bankas... 6. Teigia, kad įkeitimo (hipotekos) išregistravimas yra niekinis ir... 7. Atsakovė UAB „Olfema“ atsiliepimu į patikslintą... 8. Trečiasis asmuo UAB „Bankrotas LT“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 9. Trečiasis asmuo Panevėžio 2-ojo notarų biuro notarė M. 10. Faktinės bylos aplinkybės:
 1. AB bankas „Snoras“,... 11. Ieškovo ieškinys tenkintinas, naikintinas ieškiniu ginčijamas žemės... 12. Dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ŽŪB „Aves... 13. Kaip jau buvo nurodyta, Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.... 14. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-1794-407/2016 tiktai... 15. CPK 150 straipsnio 2 dalis numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios... 16. Virš nurodytais argumentais pripažintini nepagrįstais trečiojo asmens UAB... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad 18. dėl ginčo turto žemės sklypų įgijėjos atsakovės UAB „Olfema“... 19. Ieškovas... 20. patikslintame ieškinyje, ieškovo atstovė teismo posėdyje teigė, kad... 21. Byloje esantys VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašai... 22. Ieškovo ginčijamą 2016-11-04 sudarytą Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo... 23. Iš virš pateiktų Juridinių asmenų registro išrašų darytina išvada, kad... 24. Trečiasis asmuo UAB „Bankrotas LT“ procesiniuose dokumentuose be pagrindo... 25. Nors atsakovė UAB „Olfema“ procesiniuose dokumentuose, teismo posėdyje... 26. dėl restitucijos taikymo... 27. CK 6.145 straipsnis numato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo... 28. Nagrinėjamos bylos atveju, panaikinus ginčijamą 2016-11-04 sudarytą... 29. dėl hipotekos išregistravimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu... 30. 2011 m. spalio 14 d. hipotekos lakštu, kurio identifikavimo kodas Nr.... 31. dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. Atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 s. nutarimą, 2004... 34. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų jo patirtas 7 687,61 Eur bylinėjimosi... 35. Bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos sudėtingumą (byla nėra labai... 36. dėl žyminio mokesčio... 37. Ieškovas BAB bankas „Snoras“ kaip bankrutuojanti įmonė atleista nuo... 38. Vadovaujantis CPK 270-271 straipsniais, teismas... 39. 1. Ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovams ŽŪB „Aves ūkis“,... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...