Byla e2S-2653-275/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „SMD“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „3SV“ ieškinį atsakovui UAB „SMD“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas UAB „3SV“ į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 17 983,34 EUR skolą, 394,17 EUR delspinigius, 2 674,25 EUR baudą, 8 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turimą nekilnojamąjį, kilnojamąjį, registruotiną turtą, pinigines lėšas, tame tarpe ir esančias pas trečiuosius asmenis, taip pat atsakovo turimas turtines teises, esančias tiek pas patį atsakovą, tiek ir pas trečiuosius asmenis pareikšto ieškinio ribose 21 051,76 EUR sumai.

73.

8Nurodė, kad skolos suma yra didelė net ir juridiniam asmeniui, atsakovas nebendradarbiauja su ieškovu, nereaguoja į priminimus, todėl ieškovo manymu, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino- areštavo atsakovui UAB „SMD“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai ieškovo reikalavimui užtikrinti - kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – turtines teises ar pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti minėtu turtu, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu pagal šioje byloje pareikštus reikalavimus bei atlikti pagal įstatymus privalomus mokėjimus valstybės ar savivaldybės biudžetams, o taip pat atsiskaityti su darbuotojais.

125.

13Teismas atsižvelgė į tai, jog reikalavimo suma yra ganėtinai didelė, taip pat vadovavosi atsakovo VĮ „Registrų centras“ pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais už 2016 m. Nurodė, jog atsakovas turi ilgalaikio turto už 103 300 EUR, tačiau mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 418 202 EUR, grynasis pelnas sudarė 7 615 EUR. Pažymėjo, kad nors teismas neturi objektyvių duomenų apie tikrąją atsakovo finansinę padėtį bei jo mokumą ar nemokumą nutarties priėmimo metu, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas neatsiskaito ilgą laiką, yra sumažinęs darbuotojų skaičių, atsakovui yra iškelta nemažai bylų dėl įsiskolinimų priteisimo bei ieškinio sumą, padarė išvadą, jog atsakovui reikalavimo suma gali būti didelė, todėl gali kilti grėsmė teismo sprendimo įvykdomumui. Esant šioms aplinkybėms konstatavo, jog yra pagrindas imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

156.

16Apeliantas UAB „SMD“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti motyvuotas ir įrodantis tikimybę, jog skolininkas vengia arba gali vengti vykdyti būsimą galimai kreditoriui palankų teismo sprendimą, tačiau tenkindamas ieškovo prašymą, šia nuostata nesivadovavo. Ieškovo prašymas paremtas tik nuogąstavimais, tačiau nepagrįstas tinkamais įrodymais. Ieškovo prašyme nurodoma, kad skolos suma yra didelė net ir juridiniam asmeniui, atsakovas nebendradarbiauja su ieškovu, nereaguoja į priminimus, todėl ieškovo manymu, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė.

177.

18Nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teisės aktai nepreziumuoja asmens nesąžiningumo, todėl šio išimtinio ir itin antrosios ginčo šalies interesus varžančio procesinio instituto taikymas galimas tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Todėl, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, sprendžiant dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti apribojimus, turtinę padėtį ir reikalavimo sumą, bet jo elgesį sąžiningumo aspektu. Kaip jau buvo minėta, jokių duomenų, kurie leistų labiau tikėtinai spręsti apie apelianto nesąžiningumą ieškovas teismui nepateikė. Nesąžiningumas buvo grindžiamas tokiomis aplinkybėmis, kad apeliantas ir raginamas neatsiskaitė su ieškove, nebendradarbiauja, nereaguoja į priminimus tikėtina, kad jos turtinė padėtis bloga, ji turi kitų kreditorių. Apelianto manymu, vien neatsiskaitymo su ieškove faktas, neišnagrinėjus teisme bylos, nesąžiningumo, kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, nepatvirtina.

198.

20Ieškovas UAB „3SV“ atsiliepimo į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

239.

24Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir taikė byloje laikinąsias apsaugos priemones.

2510.

26Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kuris gali būti palankus ieškovui. Be to, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi nepažeisti šalių interesų pusiausvyros.

2711.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. ( CPK 178 straipsnis). Taip pat akcentuotina, kad teismas pateiktus įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp šalių kilęs ginčas yra turtinio pobūdžio, t. y. dėl 17 983,34 EUR skolos už statybos rangos darbus, 394,17 EUR delspinigių, 2 674,25 EUR baudos, 8 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą ir taikė byloje laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis didele ieškinio suma. Apeliantas nesutikdamas su šia teismo priimta nutartimi nurodo, jog ieškovas nepateikė teismui duomenų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, kad atsakovo finansinė būklė tokia bloga, kad jis negalėtų įvykdyti teismo sprendimo. Taip pat ieškovas nepateikė duomenų apie atsakovo veiksmus, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad jis akivaizdžiai siekia ir sieks apsunkinti ieškovo palankaus teismo procesinio sprendimo vykdymą. Be to, pažymi, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių realios grėsmės teismo procesiniam sprendimui egzistavimą, o didelė reikalavimo suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti turto areštą, kaip procesinio pobūdžio apsaugos priemonę.

2912.

30Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, jog didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę galbūt palankaus sprendimo įvykdymui. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, tačiau pažymėtina tai, jog grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovo gerą turtinę padėtį, t. y. kad konkrečiam atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Atsakovui įrodžius, kad pinigų suma jam nėra didelė ir grėsmė, jog gali būti neįvykdytas ieškovui galimai palankus sprendimas, neegzistuoja, teismas neturėtų taikyti atsakovo turto arešto. Nagrinėjamu atveju pastebėtina tai, jog apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo gerą finansinę padėtį. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. išnagrinėjo civilinę bylą ir priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino visiškai. Šiai dienai sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo sutikti su apelianto skunde išdėstytais argumentais, kadangi jie nepaneigia pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytus motyvus, todėl laikytini neįrodyti bei atmestini, kaip nepagrįsti.

3113.

32Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, o tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Pažymėtina, jog, taikant laikinąsias apsaugos priemones, atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014). Taigi ieškinio tikėtinumo vertinimui negalima kelti tokių pačių kokybinių reikalavimų, kurie privalomi priimant sprendimą dėl ginčo esmės, – teismui pakanka įsitikinti, kad pareikštas ieškinys galėtų būti tenkinamas. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog ieškovo ieškinys buvo patenkintas visiškai, dėl to, konstatuoti jo nepagrįstumo negalima. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga - tikėtinas ieškinio pagrįstumas, laikoma nustatyta.

3314.

34Antroji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Iš VĮ „Registrų centras“ pateiktų atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 m. matyti, jog atsakovui priklausančio turto vertė sudaro 635 565 Eur, iš kurio trumpalaikis turtas- 554 149 Eur: per vienerius metus gautinos sumos- 202 591 Eur. Remiantis teismų praktika, vertinant per vienerius metus gautinas sumas, jos negali būti besąlygiškai laikytinos pagrįstomis, dėl ko dažniausiai nėra įtraukiamos į realiai valdomą turtą. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai -317 203 Eur, kurios sudaro beveik pusę atsakovo turimo turto. Patikrinus viešus SODROS duomenis, atsakovo bendrovėje dirba 18 apdraustųjų, o skola VSDFV 37 088,67 Eur ir ji yra pradelsta. Patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, UAB „SMD“ atžvilgiu yra užvesta daugybė bylų, kuriose bendrovė dalyvauja atsakovu. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgęs į šiuos duomenis sprendžia, jog grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui nagrinėjamu atveju egzistuoja. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, kad laikinosios apsaugos priemonės visuomet didesniu ar mažesniu mastu varžo asmens, prieš kurį jos nukreiptos, teises, tačiau pastebėtina tai, jog atsakovas iš esmės grįsdamas skundą, jog ieškovas neįrodė jo nesąžiningumo, nepateikė teismui duomenų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

3515.

36Esant išdėstytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo vadovautis skundo argumentais, pagrįstais tik formaliu situacijos vertinimu, kuomet byloje buvo priimtas ieškovui palankus sprendimas ir egzistuoja dvi laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos, dėl to Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 290-291 str., 316 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas UAB „3SV“ į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš... 5. 2.... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti... 7. 3.... 8. Nurodė, kad skolos suma yra didelė net ir juridiniam asmeniui, atsakovas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi... 12. 5.... 13. Teismas atsižvelgė į tai, jog reikalavimo suma yra ganėtinai didelė, taip... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. 6.... 16. Apeliantas UAB „SMD“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 17. 7.... 18. Nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teisės aktai... 19. 8.... 20. Ieškovas UAB „3SV“ atsiliepimo į atskirąjį skundą per teismo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas. ... 23. 9.... 24. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos... 25. 10.... 26. Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali... 27. 11.... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šalys turi įrodyti aplinkybes,... 29. 12.... 30. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, jog didelė... 31. 13.... 32. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas... 33. 14.... 34. Antroji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė... 35. 15.... 36. Esant išdėstytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 290-291... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartį palikti...