Byla 2A-347/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank lizingas“,UAB ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Opulens“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2716-345/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Opulens“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“, UAB dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Opulens langai“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“, M. P. ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Opulens langai“ dėl skolos, delspinigių ir papildomų išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Opulens“ 2010-08-16 kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti 2009-07-21 „Swedbank lizingas“, UAB vienašališką sutarčių Nr. LT075513, Nr. LT055170, Nr. LT055171 ir papildomo finansavimo sutarties Nr. LT055182 nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas sudarė sekančias sutartis: 2008-06-16 lizingo sutartį Nr. LT075513 (gamybinis pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - )); 2007-06-26 išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT055170 (4,9 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - )); 2007-06-26 išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT055171 (3,53 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - )); 2007-06-26 papildomo finansavimo sutartį Nr. LT055182, kuri yra priedas prie sutarčių Nr. LT055170 ir Nr. LT055171. 2008-06-16 UAB „Opulens langai“ ir „Swedbank lizingas“, UAB sudarė laidavimo sutartį Nr. LT075513/L, kurioje laiduotojas įsipareigojo įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles arba jų dalis pagal lizingo sutartį Nr. LT07551. Prasidėjus ekonomikos krizei ieškovas 2009 metų sausio viduryje kreipėsi į atsakovą dėl tolimesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Šalims susitarti nepavyko. 2009-02-05 atsakovas atsiuntė raštą, kuriuo pareiškė ieškovui pretenzijas dėl įmokų vėlavimo, nurodė, jog ieškovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Iki 2009-07-25 atsakovas neatsiuntė jokio pasiūlymo dėl vedamų derybų apie sutarčių sąlygų pakeitimą, mokėjimų grafikų paržiūrėjimus. 2009-07-21 raštu vienašališkai nutraukė sutartis. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nebendradarbiavo, nesikooperavo sprendžiant iš sutarčių kylančias problemas. Turėdamas informaciją apie sunkią ieškovo materialinę padėtį, pasinaudojo šia situacija, kad galėtų nesąžiningai perimti ieškovo turtą. Ieškovas ne kartą pareiškė, kad vykdys savo įsipareigojimus, nes pagal sutartį Nr. LT075513 jau yra sumokėjęs apie 900000 Lt, kai bendra turto vertė yra 1995000 Lt. Ieškovas yra sudaręs terminuotas nuomos sutartis, kurių pagrindu dalis patalpų yra išnuomotos kitiems juridiniams asmenims jų veiklai vykdyti. Atsakovas prieš nutraukdamas sutartis nesilaikė CK 6.218 straipsnyje numatytos įspėjimo dėl sutarčių nutraukimo tvarkos.

5Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas visus savo įsipareigojimus pagal sutartis įvykdė, o ieškovas savo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis pažeidė. Kadangi ieškovas netinkamai vykdė sutarčių sąlygas, atsakovas 2009-02-02 pateikė pretenziją ir įspėjo ieškovą, jog nepašalinus sutarčių pažeidimų, sutartys bus vienašališkai nutrauktos, ieškovas ir toliau netinkamai vykdė sutartis. Ieškovo skola pagal visas sutartis 2009-07-21 buvo 119993,29 Lt. Ieškovui netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal sutartis, atsakovas išsiuntė ieškovui pretenziją, kurią ieškovas gavo, ieškovas buvo įspėtas, jog nepašalinus sutarčių pažeidimų, sutartys bus nutrauktos. Ieškovui ir toliau nevykdant įsipareigojimų, atsakovas 2009-07-21 pranešimu dėl vienašališkų sutarčių nutraukimo, sutartis nutraukė.

6Trečiasis asmuo UAB „Opulens langai“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu sutinka, mano, jog reikalavimai pareikšti pagrįstai ir teismo turi būti tenkinami.

7Ieškovas „Swedabank lizingas“, UAB 2011-07-18 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Opulens“, M. P. ir UAB „Opulens langai“, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 121555,52 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas, bei 3431 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Opulens“ sudarė lizingo sutartį Nr. LT075513, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš atsakovo UAB „Opulens“ nurodyto pardavėjo nupirkti pastatą, esantį ( - ), ir perduoti jį naudoti ir valdyti atsakovui UAB „Opulens“ su sąlyga, kad atsakovas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, turtą perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovas ir atsakovas M. P. sudarė laidavimo sutartį Nr. LT075513/L, pagal kurią M. P. įsipareigojo vykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį Nr. LT075513. Ieškovas ir UAB „Opulens langai“ sudarė laidavimo sutartį Nr. LT075513/L, pagal kurią UAB „Opulens langai“ įsipareigojo įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartį Nr. LT075513. Atsakovui UAB „Opulens“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų, ieškovas 2009-02-02 išsiuntė UAB „Opulens“ pretenziją, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo atsakovą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo, ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį. Ieškovas 2011-03-07 pranešimu pareikalavo M. P. per vieną mėnesį įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas arba netinkamai įvyktas prievoles pagal sutartį, tačiau šio reikalavimo M. P. neįvykdė. Ieškovas 2011-03-07 pranešimu pareikalavo UAB „Opulens langai“ per vieną mėnesį įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartį, tačiau šio savo įsipareigojimo pagal laidavimo sutartį UAB „Opulens langai“ neįvykdė. Šalys numatė, kad UAB „Opulens“ iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę nutraukti sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti turtą bei tokio dydžio nuostolius.

8Atsakovas UAB „Opulens“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kadangi kitoje byloje yra ginčijamos kitos lizingo sutartys, kurioje ieškovas yra atsakovu ir bylos yra nepasibaigusios. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas neteisingai nurodė skolos sumą, kadangi bendra skola pagal sutartis sudaro 102871,77 Lt, prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, kurie sudaro 30730,12 Lt. Ieškovas taip pat nepagrįstai prašo priteisti papildomas išlaidas. Ieškovas prašo atlyginti nekilnojamojo turto mokestį ir valstybinės žemės nuomos mokestį. Lizingo sutartis nutraukta nuo 2009-07-21, todėl pagal CK 6.221 straipsnį sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, todėl atsakovas neprivalo atlyginti ieškovui papildomas išlaidas.

9Atsakovas M. P. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal CK 6.89 straipsnio 1 dalį, 6.193 straipsniu ir byloje esančius įrodymus laidavimo teisiniai santykiai pagal laidavimo sutartį Nr. LT075513/L baigėsi 2010-06-17, t.y. esant neterminuotam laidavimui ir praėjus dvejiems metams po laidavimo sutarties nutraukimo, kreditoriui per šį laikotarpį nepareiškus ieškinio, todėl esant neterminuoto laidavimo teisiniams pabaigos pagrindams, ieškinys atsakovo, kaip solidariosios prievolės bendraskolio, atžvilgiu atmestinas. Taip pat nurodė, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė. Laiduotojas yra silpnesnioji pusė, o ne verslo subjektas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, nes sutartį sudaro prisijungimo būdu. Taip pat nesutiko su ieškovo nurodomomis papildomomis išlaidomis, kadangi nutraukus sutartį, visus privalomus mokėjimus turi mokėti ieškovas.

10Atsakovas UAB „Opulens langai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad solidarioji UAB „Opulens langai“ atsakomybė pagal laidavimo sutartį pasibaigė CK 6.88 straipsnyje nustatytais pagrindais. Nors ieškovas ir atsakovas UAB „Opulens“ 2008-06-16 lizingo sutartyje nustatė prievolės įvykdymo terminą, tačiau laidavimo sutartimi ieškovas su laiduotoju aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, kad laidavimas galios iki lizingo sutarties pabaigos. Kadangi atsakovas UAB „Opulens“ netinkamai vykdė lizingo sutartį, ieškovas 2009-07-21 vienašališkai nutraukė sutartį. Nuo šios dienos lizingo sutartimi nustatyta galutinė 2018-06-30 prievolės įvykdymo data, taip pat tarpinės datos neteko galios. Lizingo sutartis nutraukta 2009-07-21, todėl visos likusios prievolės įvykdymo terminas suėjo 2009-07-21. Taip pat nurodė, kad delspinigių suma yra nepagrįstai didelė, o prašomos priteisti papildomos išlaidos yra nepagrįstos.

11Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartimi civilinė byla Nr. 2-3681-603/2012 pagal ieškovo UAB „Opulens“ ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo – UAB „Opulens langai“ prijungta prie civilinės bylos Nr. 2-6382-345/2012 pagal ieškovo „Sewdbank lizingas“, UAB ieškininį atsakovams UAB „Opulens“, M. P. ir UAB „Opulens langai“ dėl skolos, delspinigių ir papildomų išlaidų priteisimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 31 d. sprendimu ieškovo UAB „Opulens“ ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, atmetė. Ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovams UAB „Opulens“, M. P. ir BUAB „Opulens langai“ dėl skolos, delspinigių ir papildomų išlaidų priteisimo, tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Opulens“, M. P. ir BUAB „Opulens langai“ 85361,42 Lt nesumokėtų įmokų, 10000 Lt delspinigių, ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai. Teismas taip pat priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Opulens“, M. P. 3431 Lt žyminio mokesčio, 31,98 Lt papildomų išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo 2011-07-20 iki sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos 95393,40 Lt sumos ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Opulens“, M. P. 153,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

14Teismas nurodė, kad bylos duomenys tvirtina, jog ieškovas UAB „Opulens“ sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai – vėlavo mokėti sutartines įmokas, ką patvirtina UAB „Opulens“ mokėjimų grafikas (t. 1, b.l. 36), ką iš esmės pripažįsta ir pats ieškovas UAB „Opulens“, dublike ginčija tik netinkamą sutarčių nutraukimo tvarkos laikymąsi (t. 1, b.l.104). Ieškovas UAB „Opulens“, kaip verslininkas, negali pateisinti sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ta aplinkybe, jog “Swedbank lizingas“, UAB pareiškė, jog vykdys savo tolimesnius sutartinius įsipareigojimus, kadangi yra sumokėjęs dalį įmokų, yra sudaręs terminuotas nuomos sutartis su kitais juridiniais asmenimis. Kaip matyti iš bylos duomenų, net ir UAB „Opulens“ išnuomavęs patalpas tretiesiems asmenims, vis vien vėlavo, o nuo 2009-07-30 nemokėjo „Swedbank lizingas“, UAB įmokų (t. 1, b.l. 36,24). Be to, „Swedbank lizingas“, UAB būdamas pastato ( - ), savininkas, nutraukęs su UAB „Opulens“ sutartį, kreipėsi į subnuomininkus dėl subnuomos sutarčių nutraukimo (t. 1, b.l.42,43). Iš UAB „Opulens“ 2009-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2008 metais turėjo 212685 Lt dydžio nuostolius, o 2009 metais nuostoliai sudarė 188128 Lt. Minėti įrodymai patvirtina, kad iki lizingo sutarčių nutraukimo įmonė veikė nuostolingai, todėl teismas neturi pagrindo manyti, jog UAB „Opulens“ turi finansines galimybes toliau vykdyti lizingo sutartis ir nustatytais terminais mokėti sutartyse numatytas įmokas bei apmokėti jau susidariusį įsiskolinimą.

15Šalių sudarytose lizingo sutartyse buvo numatyta „Swedbank lizingas“, UAB teisė tam tikrais atvejais vienašališkai nutraukti lizingo sutartis (lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.1.1 p.), o būtent: lizingo gavėjui iš esmės pažeidus lizingo sutartis, atsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartis (lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2 p.). Tai atliekama laikantis sutartyse nustatytos tvarkos (lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 9.1 p.). Klientui iš esmės pažeidus sutartį, lizingo bendrovė, išsiųsdama pranešimą, pareikalauja, kad klientas sumokėtų įsiskolinimą ir/ar įvykdytų kitas neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos (lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 16.3 punktas) ir įspėja, kad klientui neįvykdžius reikalavimo per nurodytą terminą, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Toks pranešimas laikomas pranešimu apie sutarties nutraukimą ir papildomai nustatytu terminu prievolei įvykdyti (LR CK 6.218 str. 1 d. ir 6.217 str. 3 d., sutarčių 11.4 p.). Kaip minėta, UAB „Opulens“ netinkamai vykdant lizingo sutartis, 2009-02-02 pretenzija Nr. 01-20-17060, reikalauta sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėtas, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos (t. 1, b.l. 49). Taigi, priešingai nei nurodo UAB „Opulens“, iš rašto turinio matyti, kad UAB „Opulens“ buvo informuotas apie savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir įspėtas apie per 14 dienų nustatytą terminą neįvykdyto skolinio įsipareigojimo pasekmes, t.y. vienašališką sutarčių nutraukimą. UAB „Opulens“ per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, „Swedbank lizingas“, UAB remdamasis sutarčių bendrosiomis sąlygomis 2009 m. liepos 21 d pranešimu Nr. 01-30-4645 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei nutraukti sutarčių pagrindu turto valdymą ir naudojimą. Pagal lizingo sutarčių 11.4. punktus, šalys tarpusavyje susitarė, jog tokia vienašališka sutarčių nutraukimo tvarka atitinka CK 6.218 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimo apie sutarties nutraukimą procedūrą. CK nedraudžia šalių susitarimu numatyti kitus nei CK 6.218 straipsnyje nurodytus sutarčių nutraukimo įspėjimo terminus. Teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, jog „Swedbank lizingas“, UAB laikydamasis lizingo sutarčių 11.4 punktuose numatytos įspėjimo apie vienašališką sutarčių nutraukimo tvarkos, pažeidė CK 6.218 straipsnį. Be to, UAB „Opulens“, kaip minėta verslo subjektas, pagrįstai galėjo tikėtis, jog nemokant įmokų pagal lizingo sutartis ir nepavykstant susitarti su „Swedbank lizingas“, UAB dėl tolimesnio sutarčių vykdymo, gali būti pasinaudota sutartyse numatyta galimybe jas vienašališkai nutraukti.

16Ieškovas nurodo, kad dėl „Swedbank lizingas“, UAB vienašališko sutarčių nutraukimo tvarkos ir įspėjimo terminų nesilaikymo, UAB „Opulens“ patyrė nuostolius, juos patirs ateityje, kilo neigiamos pasekmės, tačiau šioms savo aplinkybėms pagrįsti nepateikė jokių patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog yra pakankamas ir pagrįstas pagrindas konstatuoti, kad „Swedbank lizingas“, UAB turėjo teisę vienašališkai nutraukti su UAB „Opulens“ sudarytas lizingo sutartis ir jos buvo nutrauktos laikantis pačiose sutartyse nustatytos tvarkos (laikantis įspėjimo apie galimą vienašalį sutarčių nutraukimą terminų, kitų reikalavimų), todėl ginčijamas lizingo sutarčių nutraukimas yra teisėtas, pagrįstas ir galiojantis, dėl ko nėra pagrindo tenkinti UAB „Opulens“ ieškinį.

18Byloje nustatyta, jog „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Opulens“ 2008 m. birželio 16 d. sudarė lizingo sutartį Nr. LT075513, kurios pagrindu „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojo iš UAB „Opulens“ įsigyti pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir perduoti jį valdyti ir naudoti UAB „Opulens“ (t. 1, b.l. 8-15). „Swedbank lizingas“, UAB ir M. P. 2008 m. birželio 16 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. LT075513/L, pagal kurią M. P. įsipareigojo vykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Opulens“ pagal lizingo sutartį Nr. LT075513 su visais tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais (t. 2, b.l. 20). „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Opulens langai“ 2008 m. birželio 16 d. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią UAB „Opulens langai“ įsipareigojo įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Opulens“ pagal lizingo sutartį Nr. LT075513 su visais tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais (t.2, b.l. 22,23). Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB pareikštu ieškiniu prašo iš atsakovų solidariai priteisti nesumokėtų mokėjimų pagal Lizingo sutartį Nr. LT075513.

19Atsakovas M. P. ir BUAB „Opulens langai“ nurodo, kad jie neturi laiduotojų prievolės, nes pagal CK 6.88 str. laidavimo teisiniai santykiai baigėsi 2009-07-21 BUAB „Opulens langai“ atžvilgiu ir 2010-06-17 – M. P. atžvilgiu. Šalių laidavimo sutarčių 21 p. yra nustatyta, kad sutartys galioja iki pasibaigia laidavimu užtikrinta prievolė pagal Lizingo sutartį (t. 2, b. l. 20-23). Taigi, esant nurodytam šalių susitarimui, t. y. kad laidavimas galios tol, kol bus įvykdytos visos prievolės, atsakovų argumentai dėl laidavimo santykių pabaigos pagal CK 6.88 straipsnį atmestini kaip nepagrįsti.

20Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, turtą perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, to neneigė ir UAB „Opulens“ (t. 2, b.l. 13-18). UAB „Opulens“ įsipareigojo mokėti „Swedbank lizingas“, UAB sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytų sutarčių įmokų grafikus, tačiau UAB „Opulens“ vėluojant mokėti įmokas pagal sutartis, susidarė įsiskolinimas. Kaip minėta, UAB „Opulens“ per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, pastarasis remdamasis sutarties bendrosiomis sąlygomis vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei nutraukti sutarčių pagrindu turto valdymą ir naudojimą. Tačiau klientas įpareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. 2008-06-16 lizingo sutarties Nr. LT075513 bendrųjų sąlygų 11.2.3 punkte nurodyta, kad klientui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę nutraukti sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti ieškovui turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (LR CK 6.574 str., 11.2 p.). Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB laikydamasis Laidavimo sutarčių 6 punkte numatytos tvarkos, 2011-03-07 reikalavimais Nr. SL-SR-4698 ir Nr. SL-SR-4701 kreipėsi į laiduotojus M. P. ir BUAB „Opulens langai“ reikalaudamas per 30 dienų įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytą prievolę pagal sutartį (t. 2, b.l. 27,28). Iš byloje pateikto skolos paskaičiavimų matyti, kad susidarė 85361,42 Lt dydžio nesumokėtų mokėjimų (t. 2, b.l. 29), kuriuos „Swedbank lizingas“, UAB prašo priteisti. Kadangi lizingo sutartis buvo nutraukta, atsakovas UAB “Opulens” įmokų nesumokėjo, tai minėta suma priteistina iš atsakovų vadovaujantis CK 6.38 str., lizingo sutarties 11.2.2, laidavimo sutarčių 4,11 punktais.

21Atsakovų. M. P. ir BUAB „Opulens langai“ teigimu, ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB reikalaujama delspinigių suma yra nepagrįsta, kadangi Lizingo sutartyse numatytas delspinigių dydis akivaizdžiai neatitinka teismų praktikos. Atsakovų teiginiai dėl sutartinių netesybų neatitikties teismų praktikoje suformuluotiems kriterijams yra nepagrįsti, kadangi atsakovo nurodyta teismų praktika yra pakitusi. Naujausioje kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad negali būti vertinama, jog suformuotoje praktikoje nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas; sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 procento tarifu.

22Nagrinėjamu atveju šalių sutartinių santykių pobūdis yra komercinis – Lizingo sutartys buvo sudarytos verslo tikslais, tačiau iki Lizingo sutarčių nutraukimo buvo įvykdyta dalis sutartinių prievolių. Ieškovo “Swedbank lizingas“, UAB reikalaujama delspinigių suma atsižvelgiant į lizingo sutarčių dalyko vertę ir neįvykdytų sutartinių prievolių aiškiai per didelė. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų delspinigių paskaičiavimo pažymų (t. 2, b. l. 30), UAB „Opulens“ nesumokėti mokėjimai sudaro 85361,42 Lt, o priskaičiuotos netesybos nuo šios sumos sudaro 30730,12 Lt, t. y. daugiau nei trečdalis ieškovo paskaičiuotos skolos. Teismo vertinimu, priteisus 0,2 dydžio delspinigius būtų pažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai ir neišlaikyta šalių interesų pusiausvyra. Nustatant netesybų dydį, nagrinėjamu atveju reikėtų atsižvelgti į tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių teisinių santykių. Lizingo sutartys buvo sudarytos tarp juridinių asmenų, tačiau papildomai laiduojant fiziniam asmeniui ir bankrutuojančiam juridiniam asmeniui, kurie iš esmės tik sutiko su juridinių asmenų suderėtomis lizingo sutarties sąlygomis ir derybose dėl lizingo sutarčių sąlygų nedalyvavo. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad esant solidariems atsakovams, iš kurių vienas yra fizinis asmuo, ieškovui priteisus visus prašomus delspinigius, būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, kadangi ieškovas, priteisiant aukščiau nurodytas sumas, iš esmės jau yra grąžinamas į tokią turtinę padėtį, kokia ji būtų buvusi, jei atsakovas tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus. Teismas padarė išvadą, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes šalių interesų pusiausvyrą atitiks sumažinti iki 10000 Lt dydžio delspinigiai.

23Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d. už termino praleidimą mokamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi UAB „Opulens langai“ yra iškelta bankroto byla, šis ieškovo prašymas tenkinamas iš dalies, palūkanas priteisiant tik iš atsakovų UAB „Opulens“ ir M. P..

24Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašo iš atsakovų priteisti papildomas išlaidas, kurias sudaro nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčiai. Patirtas išlaidas minėtiems mokesčiams pagrįsti ieškovas pateikė UAB „Opulens“ adresuotą papildomų išlaidų suvestinę ir PVM sąskaitas –faktūras minėtiems mokesčiams apmokėti, tačiau iš šių įrodymų nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas realiai patyrė tokio dydžio išlaidas ir sumokėjo tokio dydžio mokesčius, todėl teismas netenkino ieškovo prašymo priteisti papildomas išlaidas. Tačiau ieškovas pateikė įrodymus, pagrindžiančius 31,98 Lt dydžio išlaidas VĮ Registrų centrui, kurios taip pat priteistinos tik iš atsakovų UAB „Opulens“ ir M. P..

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

26I. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2012 m. spalio 31 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimai priteisti iš atsakovų UAB „Opulens“, M. P. ir BUAB „Opulens langai“ 5502 Lt dydžio papildomų išlaidų atlyginimą ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šį reikalavimą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Teismas

282. Įrodymų visuma leido daryti išvadą - „Swedbank lizingas“, UAB realiai patyrė papildomas išlaidas dėl nekilnojamojo turto mokesčio bei valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo, todėl šių išlaidų atlyginimas turėjo būti priteistas iš atsakovų. Dėl to šioje dalyje Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - „Swedbank lizingas", UAB reikalavimas priteisti patirtų 5533,98 Lt dydžio papildomų išlaidų atlyginimą tenkintinas visiškai.

29II. Ieškovas UAB „Opulens“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-2716-345/2012, toje dalyje kurioje yra atmestas UAB „Opulens“ ieškinys dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtų ir priimti naują sprendimą byloje (CPK 326 str. 1 d. 2 p.) - ieškovo UAB „Opulens“ ieškinį tenkinti; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą , kuriuo iš dalies yra tenkintas ieškovo „Swedbank lizingas“ ieškinys ir iš UAB „Opulens“ bei trečiųjų asmenų yra priteista 85361,42 Lt nesumokėtų įmokų, 10000 delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas ir priimti naują sprendimą byloje (CPK 326 str. 1 d. 2 p.) - ieškovo „Swedbank lizingas“ ieškinį atmesti bei priteisti iš UAB „Swedbank lizingas" visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

301. Teismas neatsižvelgė, kad „Swedbank lizingas“, UAB pažeidė Sutartyse bei LR CK nustatytą vienašališko sutarčių nutraukimo tvarką, t. y. netinkamai informavo UAB „Opulens“ apie gresiantį Sutarčių nutraukimą.

312. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė UAB „Opulens“ įsiskolinimo dydį, kas nulėmė neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

32Atsiliepimu į ieškovo UAB „Opulens“ apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašo UAB „Opulens“ apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo išvada, jog sutarčių nutraukimo tvarka nustatyta pačiose Sutartyse ir LR CK nebuvo pažeista yra teisėta ir pagrįsta.

33Atsiliepimu į ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą UAB „Opulens“ ir BUAB „Opulens“ bankroto administratorius prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad „Swedbank lizingas“, UAB neįgijo teisės reikalauti iš bendraatsakovių nekilnojamojo turto mokesčio, kurio pats ieškovas nėra sumokėjęs, nes tai reikštų nepagrįstą praturtėjimą.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

35teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas netenkintinas.

37Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo UAB „Opulens“ ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, atmetė, o ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovams UAB „Opulens“, M. P. ir BUAB „Opulens langai“ dėl skolos, delspinigių ir papildomų išlaidų priteisimo, tenkino iš dalies, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Klausimas analizuojamas vadovaujantis ieškovų UAB „Opulens“ ir „Swedbank lizingas“, UAB skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). CPK 320 str. 2 d. įtvirtintoms apeliacijos riboms būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, „Swedbank lizingas“, UAB (buvęs pavadinimas – UAB „Hansa lizingas“) ir UAB „Opulens“ 2007 m. birželio 26 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartis: Nr. LT055170, kuria „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojo UAB „Opulens“ perduoti valdyti ir naudotis 4,9 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir Nr. LT055171, kuria „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojo UAB „Opulens“ perduoti valdyti ir naudotis 3,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (t. 1, b.l. 16-29). „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Opulens“ 2007 m. birželio 26 d. sudarė sutartį dėl papildomo finansavimo Nr. LT055182, kuria „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojo suteikti UAB „Opulens“ 33306,30 eurų paskolą, o UAB „Opulens“ įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje numatyta tvarka ir terminais. „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Opulens“ 2008 m. birželio 16 d. sudarė lizingo sutartį Nr. LT075513, kurios pagrindu „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojo iš UAB „Opulens“ įsigyti pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir perduoti jį valdyti ir naudoti UAB „Opulens“. „Swedbank lizingas“, UAB ir M. P. 2008 m. birželio 16 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. LT075513/L, pagal kurią M. P. įsipareigojo vykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Opulens“ pagal lizingo sutartį Nr. LT075513 su visais tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais. „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB Opulens langai“ 2008 m. birželio 16 d. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią UAB „Opulens langai“ įsipareigojo įvykdyti UAB „Opulens“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Opulens“ pagal lizingo sutartį Nr. LT075513 su visais tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais. UAB „Opulens“ netinkamai vykdant lizingo sutartis „Swedbank lizingas“, UAB 2009-02-02 pretenzija Nr. 01-20-17060, reikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo UAB „Opulens“, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos (39 b.l., t. 1). UAB „Opulens“ per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą pastarasis, remdamasis sutarčių bendrosiomis sąlygomis, 2009 m. liepos 21 d pranešimu Nr. 01-30-4645 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei nutraukti sutarčių pagrindu perduoto turto valdymą ir naudojimą (t. 1, b.l. 40).

39Ieškovas UAB „Opulens“ pateiktu apeliaciniu skundu, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-2716-345/2012, toje dalyje kurioje yra atmestas UAB „Opulens“ ieškinys dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir priimti naują sprendimą byloje - ieškovo UAB „Opulens“ ieškinį tenkinti; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą, kuriuo iš dalies yra tenkintas ieškovo „Swedbank lizingas“ ieškinys ir iš UAB „Opulens“ bei trečiųjų asmenų yra priteista 85361,42 Lt nesumokėtų įmokų, 10000 delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas ir priimti naują sprendimą byloje (CPK 326 str. 1 d. 2 p.) - ieškovo „Swedbank lizingas“ ieškinį atmesti.

40Kaip jau buvo minėta, byloje yra nustatyta, kad 2009 m. vasario 2 d. „Swedbnak lizingas“, UAB pateikė UAB „Opulens“ pretenziją Nr. 01-20-17060, kurioje nurodyta, jog UAB „Opulens“ netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, pareikalauta juos pašalinti ir nurodyta, jog nesumokėjus įsiskolinimo Sutartys bus nutrauktos. Teisėjų kolegija pažymi, kad pretenzijoje yra aiškiai nurodyta, jog jei nustatytu terminu skola nebus sumokėta, „Swedbank lizingas“, UAB bus priverstas vienašališkai nutraukti Sutartis. Laikytina, kad pretenzija atitinka visus Sutarčių 11.4 punkte bei LR CK 6.218 straipsnyje nustatytus įspėjimo apie būsimą vienašališką sutarties nutraukimą reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog UAB „Opulens“ buvo tinkamai įspėtas apie būsimą Sutarčių nutraukimą. UAB „Opulens“ nėra pateikęs į bylą įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog po pretenzijos pateikimo buvo pašalinti sutarčių pažeidimai, todėl „Swedbank lizingas“, UAB 2009 m. liepos 21 d. pranešimu Nr. 01-03-4645 turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartis. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Opulens“ buvo įspėtas ne mažiau kaip prieš 14 dienų, jog nesumokėjus skolos Sutartys bus nutrauktos, todėl darytina išvada, kad nebuvo pažeista pačiose Sutartyse ir LR CK nustatyta nutraukimo tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog UAB „Opulens“, kaip verslo subjektas, pagrįstai galėjo tikėtis, jog nemokant įmokų pagal Sutartis ir nepavykstant susitarti dėl tolimesnio jų vykdymo, gali būti pasinaudota teise vienašališkai nutraukti Sutartis.

41Apelianto UAB „Opulens“ nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė UAB „Opulens“ įsiskolinimo dydį, kas nulėmė neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą. Skunde nurodoma, kad ir po 2009 m. vasario 2 d. pretenzijos įsiskolinimas „Swedbank lizingas“, UAB buvo mažinamas. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali. Byloje esantys dokumentai patvirtina 2009 m. vasario 2 d. UAB „Opulens“ įsiskolinimas pagal Sutartis buvo 29702,44 Lt, o 2009 m. liepos 21 d. - 119993,29 Lt, kas rodo, kad minėtu laikotarpiu UAB „Opulens“ įsiskolinimas didėjo. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkindamas „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį ir priteisdamas įsiskolinimą vadovavosi ieškovo pateiktais paskaičiavimais ir įrodymais, o UAB „Opulens“ įrodymų paneigiančių šiuos duomenis įrodymų nepateikė. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.).

42Apeliantas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo dalį, kuria atmesti jo reikalavimai priteisti iš atsakovų 5502 Lt dydžio papildomų išlaidų atlyginimą ir šioje dalyje prašo šį reikalavimą tenkinti visiškai. Apelianto teigimu, įrodymų visuma leido daryti išvadą - „Swedbank lizingas“, UAB realiai patyrė papildomas išlaidas dėl nekilnojamojo turto mokesčio bei valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo, todėl šių išlaidų atlyginimas turėjo būti priteistas iš atsakovų. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Byloje nustačius, kad „Swedbank lizingas“, UAB vienašališkai nutraukė sutartis, laikytina, kad jam kaip turto savininkui yra pareiga rūpintis savo nekilnojamuoju turtu ir mokėti nekilnojamojo turto mokesčius bei valstybines rinkliavas. Kartu su ieškiniu „Swedbank lizingas“, UAB teismui yra pateikęs savo paties surašytas pažymas bei suvestines, tačiau nėra pateikęs mokėjimo dokumentų, kurie patvirtintų, kad būtent tokio dydžio sumos yra sumokėtos į valstybės biudžetą. Teisėjų kolegija sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš byloje pateiktų įrodymų nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas realiai patyrė tokio dydžio išlaidas ir sumokėjo tokio dydžio mokesčius, todėl laikytina, kad teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo priteisti papildomas išlaidas visa apimtimi.

43Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimant skundžiamą sprendimą, išsamiai ir objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą, nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl sprendimą pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Opulens“ 2010-08-16 kreipėsi į teismą ir prašė... 5. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Trečiasis asmuo UAB „Opulens langai“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog... 7. Ieškovas „Swedabank lizingas“, UAB 2011-07-18 kreipėsi į teismą su... 8. Atsakovas UAB „Opulens“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 9. Atsakovas M. P. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip... 10. Atsakovas UAB „Opulens langai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 11. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartimi civilinė byla Nr.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 31 d. sprendimu ieškovo UAB... 14. Teismas nurodė, kad bylos duomenys tvirtina, jog ieškovas UAB „Opulens“... 15. Šalių sudarytose lizingo sutartyse buvo numatyta „Swedbank lizingas“, UAB... 16. Ieškovas nurodo, kad dėl „Swedbank lizingas“, UAB vienašališko... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog yra pakankamas... 18. Byloje nustatyta, jog „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Opulens“ 2008 m.... 19. Atsakovas M. P. ir BUAB „Opulens langai“ nurodo, kad jie neturi laiduotojų... 20. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, turtą perdavė atsakovui... 21. Atsakovų. M. P. ir BUAB „Opulens langai“ teigimu, ieškovo „Swedbank... 22. Nagrinėjamu atveju šalių sutartinių santykių pobūdis yra komercinis –... 23. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metinių... 24. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašo iš atsakovų priteisti... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. I. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 27. 1. Teismas... 28. 2. Įrodymų visuma leido daryti išvadą - „Swedbank lizingas“, UAB... 29. II. Ieškovas UAB „Opulens“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 30. 1. Teismas neatsižvelgė, kad „Swedbank lizingas“, UAB pažeidė Sutartyse... 31. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė UAB „Opulens“... 32. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Opulens“ apeliacinį skundą ieškovas... 33. Atsiliepimu į ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą UAB... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 35. teisiniai argumentai ir išvados... 36. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 37. Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, „Swedbank lizingas“, UAB (buvęs... 39. Ieškovas UAB „Opulens“ pateiktu apeliaciniu skundu, prašo panaikinti... 40. Kaip jau buvo minėta, byloje yra nustatyta, kad 2009 m. vasario 2 d.... 41. Apelianto UAB „Opulens“ nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai... 42. Apeliantas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 43. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą....