Byla e2A-1187-823/2018
Dėl permokos už teisines paslaugas grąžinimo bei palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Aldonos Tilindienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos (arbitražo byloje – atsakovė) akcinės bendrovės „Agrochema plius“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė „Litagros prekyba“) skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 348, pagal ieškovės advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Agrochema plius“ dėl skolos už teisines paslaugas, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl permokos už teisines paslaugas grąžinimo bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ginčas byloje kilęs dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo (toliau – ir Arbitražo teismas) 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 348, išnagrinėjus ginčą tarp ieškovės advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ (toliau ir – ieškovė, suinteresuotas asmuo) ir atsakovės AB „Agrochema plius“ (toliau – ir pareiškėja, atsakovė) dėl skolos už teisines paslaugas, delspinigių ir palūkanų priteisimo (toliau – Arbitražo teismo sprendimas), teisėtumo.

72.

8Skundžamu Arbitražo teismo sprendimu nuspręsta ieškovės patikslintą ieškinį atsakovei dėl 109 584,22 Eur skolos už teisines paslaugas, 3 284,42 Eur delspinigių ir 15 205,67 Eur palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovei iš atsakovės 53 732,80 Eur skolos, 2 122,56 Eur delspinigių, 952,83 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanas už 56 808,19 Eur sumą nuo bylos iškėlimo Arbitražo teisme dienos (2016 m. birželio 13 d.) iki Arbitražo teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 286,74 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o atsakovės priešieškinį ieškovei dėl 36 321,83 Eur dydžio permokos už teisines paslaugas grąžinimo bei 9 080,46 Eur palūkanų priteisimo atmesti.

93.

10Ginčas Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas pakartotinai po to, kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-330-969/2018 panaikino anksčiau šioje byloje priimtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Aptariamoje nutartyje kasacinis teismas nurodė, kad, Lietuvos apeliaciniam teismui nepagrįstai sprendus dėl kilusio ginčo nearbitruotinumo ir nepagrįstai panaikinus Arbitražo teismo sprendimą Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 50 straipsnio 3 dalies 5 punkto pagrindu, liko neišspręstas klausimas dėl atsakovės skundo pagrindo, t. y. Arbitražo teismo sprendimo galimo prieštaravimo viešajai tvarkai

11II. Skundo dėl arbitražo teismo sprendimo ir atsiliepimo į jį argumentai

124.

13Pareiškėja AB „Agrochema plius“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktu skundu prašo: 1) panaikinti Arbitražo teismo sprendimą; 2) priteisti pareiškėjai iš suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimą; 3) iš Arbitražo teismo išreikalauti duomenis apie tai, kuriose arbitražo bylose, nurodant tik jų numerius, V. V. buvo pasiūlytas būti arbitru arbitražo bylose, kuriose jį pasiūliusiai šaliai atstovavo advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatai, įskaitant advokatus G. B., G. K. (bet jais neapsiribojant), duomenis pateikiant nuo pat Arbitražo teismo įsteigimo dienos.

145.

15Skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:

165.1.

17Ieškovė tinkamai nevykdė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos arbitražinio bylos nagrinėjimo metu – iki įrodymų tyrimo pabaigos neatskleidė į bylą pateiktų bei neapmokėtų sąskaitų faktūrų pagrindimo nuorodomis į konkrečias paslaugas, ir tik baigiamosiose kalbose bandė pateikti poziciją dėl paslaugų suteikimo. Tai konstatavęs Arbitražo teismas (Arbitražo teismo sprendimo 4.3.5.6 punktas) vis tiek patenkino reikšmingą dalį ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimų. Taip atsakovei buvo atimta teisė pateikti atsikirtimus dėl bylai reikšmingų aplinkybių, todėl arbitražo procesas laikytinas nesąžiningu, pažeidžiančiu rungimosi ir lygiateisiškumo principus, atsakovės teisę būti išklausytai. Sąžiningo proceso, proceso šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai yra viešosios tvarkos dalis, nes tai yra teisminės gynybos prieinamumo ir teisės į teisingą teismą tinkamo įgyvendinimo būtina prielaida bei sąlyga.

185.2.

19Arbitro V. V. sąsajos su jį paskyrusia šalimi (suinteresuotu asmeniu) sudaro pagrindą abejoti jo nešališkumu ir nepriklausomumu, juolab šioms aplinkybėms nesant atskleistoms 2016 m. liepos 11 d. arbitro nepriklausomumo ir sutikimo deklaracijoje. Advokatas V. V. su ieškovės advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ seniūnu G. K. buvo partneriais Vilniaus m. 9-oje advokatų kontoroje laikotarpiu nuo 2001 m. kovo mėn. iki 2005 m. kovo 10 d., taip pat jie kartu studijavo Vilniaus universitete, buvo draugai, gyveno tame pačiame bendrabutyje; be to, V. V. su suinteresuoto asmens vyresniuoju partneriu, seniūnu G. B. kartu 1992 m. dirbo Vyriausybės kanceliarijoje ir Vilniaus universiteto teisės fakultete 1992–1999 m. laikotarpiu (V. V. VU teisės fakulteto Tarptautinės ir lyginamosios teisės katedros asistentu, o G. B. – dėstytoju). Arbitro nešališkumo ir nepriklausomumo principų pažeidimą patvirtina ir tai, kad V. V. buvo paskirtas arbitru advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ siūlymu kitame panašaus pobūdžio šios bendrijos ginče su advokatu R. K.. Pareiškėja siekė nušalinti ieškovės paskirtą arbitrą V. V., tačiau arbitražo teismo pirmininkas 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi netenkino pareiškėjos pareikšto nušalinimo arbitrui.

205.3.

21Arbitražo teismas šalių susirašinėjimu pasiektą susitarimą taikyti nuolaidas nepagrįstai pripažino sąlyginiu (25 proc. nuolaidos galiojimą siejant su sąskaitų apmokėjimu nedelsiant) (Arbitražo teismo sprendimo 4.3.4.14, 4.1, 4.1.13 punktai). Susitarimo vykdytinumo bei privalomumo principas (lot. pacta sunt servanda) tarptautinėje komercinio arbitražo praktikoje yra pripažįstamas fundamentaliu principu, kurį pažeidus nustatomas prieštaravimas viešajai tvarkai.

225.4.

23Arbitražo teismas konstatavo susitarimus dėl biudžeto nustatymo tik tam tikram laikui, kuriam suėjus biudžetas gali būti viršijamas (Arbitražo teismo sprendimo 4.2.10, 4.2.11.3 punktai), neatsižvelgdamas į šalių susitarimą dėl paslaugų teikimo pagal fiksuotą biudžetą. Arbitražo teismo sprendimas prieštarauja pacta sunt servanda principui, nes biudžeto susitarimas netenka prasmės, kai suėjus terminui yra didinamos išlaidos už paslaugas.

245.5.

25Pamatiniam pacta sunt servanda principui taip pat prieštarauja Arbitražo teismo sprendimo dalis priteisti atlyginimą už teisines paslaugas, suteiktas sudarant taikos sutartį tarp AB „Litagros prekyba“ ir „Agrowill“ įmonių grupės, kurioms šalių buvo suderinta ir nustatyta 100 proc. nuolaida (Arbitražo teismo sprendimo 4.3.21.4 punktas). Priešingai nei konstatavo Arbitražo teismas, šalių susitarimas dėl 100 proc. nuolaidos nebuvo sąlyginis.

265.6.

27Arbitražo teismas tenkino ieškovės ieškinio reikalavimus pagal 2016 m. lapkričio 15 d. papildomas sąskaitas, kurios buvo pateiktos praėjus daugiau kaip 6 metams, taigi pažeidė imperatyviąsias įstatymo normas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalį). Tai patvirtina arbitražo teismo sprendimo neteisėtumą ir pagrindą jį panaikinti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto pagrindu.

286.

29Suinteresuotas asmuo advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo jį atmesti, nurodydama šiuos argumentus:

306.1.

31Tai, kad atsakovė nepatenkinta ieškovės teiktomis teisinėmis paslaugomis ir tuo, kad nebuvo pasiekti jos sumanymai, nepaneigia atsakovės prievolės atsiskaityti už tinkamai suteiktas teisines paslaugas. Atsiskaitymas už suteiktas teisines paslaugas nereiškia viešosios tvarkos pažeidimo KAĮ prasme.

326.2.

33Skunde pateikta daug teiginių, susijusių su faktiniais šalių santykiais (pvz., plačiai analizuojamas šalių atstovų susirašinėjimas el. paštu), kurie buvo išdėstyti arbitražo byloje ir kuriuos Arbitražo teismas išsamiai įvertino priimdamas sprendimą. Arbitražo teismo sprendimo negalima peržiūrėti instancine tvarka, negali būti vertinamas šio sprendimo pagrįstumas fakto ir teisės aspektais. Arbitražo teismo sprendimas, kuriame galbūt yra faktų vertinimo ar teisės taikymo klaidų, tačiau kurio rezultatas neprieštarauja fundamentalioms valstybės vertybėms, neturėtų būti pripažįstamas prieštaraujančiu viešajai tvarkai.

346.3.

35Konkretus Arbitražo teismo sprendimu priteistas skolos dydis per se (lot. pats savaime) nevertintinas kaip pažeidžiantis Lietuvos Respublikos viešąją tvarką. Nagrinėjamu atveju skola iš atsakovės priteista remiantis faktiškai sugaištu laiku ieškovės teisininkams teikiant teisines paslaugas, o atsakovė neteigia, kad valandinis honoraras, atsižvelgiant į teisinių paslaugų sudėtingumą, buvo nepagrįstai per didelis.

366.4.

37Kiti atsakovės argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą Arbitražo teismo sprendimą. Atsakovės teisė būti išklausytai nebuvo pažeista, nes jai nebuvo apribota galimybė teikti rašytinius ar žodinius paaiškinimus, be to, jai atstovavo profesionalus teisininkas.

386.5.

39Atsakovės reiškiamas nepasitikėjimas arbitru V. V. taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą Arbitražo teismo sprendimą, nes bylą nagrinėjo trys arbitrai, priimantys sprendimą balsų dauguma, o abejonių dėl kitų dviejų arbitrų nešališkumo nepateikta.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

427.

43Pagal KAĮ 50 straipsnio 1 dalį, arbitražo teismo sprendimas gali būti panaikintas, pateikus skundą Lietuvos apeliaciniam teismui šiame straipsnyje nustatytais pagrindais. Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios metu sprendžiama dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, vykdoma ne apeliacijos ar remisijos, o anuliavimo forma (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1226/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-469/2014 ir kt.). Dėl anuliavimo, kaip arbitražo sprendimų priežiūros formos, specifikos arbitražo teismo sprendimų tikrinimas fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu neleidžiamas. Arbitražo teismo sprendimas gali būti tikrinamas tik KAĮ 50 straipsnyje numatytų proceso normų (procesinės viešosios tvarkos) ir materialiosios viešosios tvarkos aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-612/2004; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-245/2007 ir kt.).

448.

45Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismas, spręsdamas, ar prašomas arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja viešajai tvarkai, nesprendžia, ar arbitražo teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir tinkamai jas vertino, nenagrinėja, kaip buvo tiriami įrodymai arbitražo procese, taip pat nevertina, ar tinkamai buvo taikytos proceso ir materialiosios teisės normos, nes, pirma, tai nėra proceso dėl arbitražo teismo sprendimo apskundimo dalykas ir, antra, arbitražo teismo turinio vertinimas nepatenka į viešosios tvarkos išlygą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2012). Taigi teismas, nagrinėjantis skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, neturi teisės nagrinėti bylą iš esmės ir aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, ar tinkamai taikė teisės normas ir pan. Arbitražo sprendimo analizė galima tik tokia apimtimi, kiek ji skirta įvertinti galimą viešosios tvarkos pažeidimą. Materialiosios viešosios tvarkos išlygos atveju negali būti iš naujo vertinamas ginčo išsprendimo rezultatas, todėl arbitražo sprendimai neturėtų būti panaikinami siekiant ištaisyti neteisingą arbitražo sprendimą, jei pats sprendimas neprieštarauja viešajai tvarkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-611/2015).

469.

47Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad dalis pareiškėjos skunde išdėstytų argumentų – dėl šalių susitarimo taikyti nuolaidas apmokant už atitinkamas paslaugas pripažinimo sąlyginiu susitarimu, dėl šalių susitarimo biudžetų laikotarpių nustatymui ir dėl priteisto atlyginimo už taikos sutarties tarp AB ,,Litagros prekyba“ ir ,,Agrowell“ įmonių grupės sudarymą, yra susiję išimtinai su įrodymų vertinimu arbitražo procese. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau minėta, Arbitražo teismo sprendimo teisminė kontrolė neapima vertinimo, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes bei teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija dėl šių pareiškėjos argumentų detaliau nepasisako, konstatuodama juos esant nesudarančiais pagrindo skundžiamo Arbitražo teismo sprendimo panaikinimui pagal KAĮ 50 straipsnio nuostatas. Kolegija taip pat nepasisakys dėl skundo argumentų, susijusių su pavėluotu sąskaitų pateikimu ir tokio pateikimo galimu prieštaravimu mokesčių įstatymams, kadangi nei ieškovės mokestinių prievolių vykdymo, nei jos buhalterinės apskaitos vedimo tinkamumas nebuvo arbitražinio bylos nagrinėjimo dalyku ir todėl skundžiamas Arbitražo teismo sprendimas šiuo aspektu negali pažeisti viešosios tvarkos.

4810.

49Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sąžiningo proceso principai, tarp jų ir proceso šalių lygiateisiškumo bei rungimosi, neabejotinai yra viešosios tvarkos dalis, nes tai yra teisminės gynybos prieinamumo ir teisės į teisingą teismą tinkamo įgyvendinimo būtina prielaida ir sąlyga. Kita vertus, remiantis šių principų pažeidimu kaip pagrindu panaikinti arbitražinio teismo sprendimą, būtina nurodyti ir argumentuoti, jog arbitražinio teismo sprendimu buvo iš esmės paneigtos šiais principais ginamos vertybės, t. y. kad pažeidimas, kuriuo remiamasi, pagal savo esmę ir pobūdį reiškia pamatinių teisinių bei moralinių nuostatų nepaisymą ir dėl to yra netoleruotinas viešosios tvarkos požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2011).

5011.

51Nors pareiškėja skundą dėl Arbitražo teismo sprendimo, be kita ko, grindžia proceso šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principų pažeidimu arbitražinio bylos nagrinėjimo metu, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su arbitražo bylos medžiaga, sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, jog arbitražo procese buvo iš esmės apribotos pareiškėjos teisės teikti paaiškinimus ir atsikirtimus ar pažeistas šalių procesinis lygiateisiškumas. Ieškovė savo reikalavimus ir jų pagrindimą turėjo galimybę išdėstyti pateikdama ieškinį, dubliką, atsiliepimą į priešieškinį, o atsakovė, pateikdama atsiliepimą, tripliką bei priešieškinį. Taip pat abi šalys pateikė Arbitražo teismui baigiamąsias kalbas. Taigi, abiems šalims buvo sudaryta galimybė išdėstyti savo pozicijas bei pateikti jas pagrindžiančius įrodymus. Nors, kaip teigia pareiškėja, ieškovė savo poziciją dėl paslaugų suteikimo bandė pateikti tik baigiamosiose kalbose, ši aplinkybė, kaip matyti iš Arbitražo teismo sprendimo turinio, buvo įvertinta būtent ieškovės nenaudai, t. y. kaip pagrindas mažinti neapmokėtose sąskaitose nurodytą atlyginimą už suteiktas teisines paslaugas. Iš Arbitražo teismo sprendimo turinio nėra pagrindo daryti išvados, kad šis sprendimas, tiek kiek jis nepalankus pareiškėjai, buvo nulemtas ieškovės baigiamosiose kalbose pateiktų paaiškinimų. Taigi, sutikti su pareiškėjos argumentais, kad Arbitražo teismo sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai šiuo aspektu, nėra pagrindo.

5212.

53Arbitražo sprendimo prieštaravimą viešajai tvarkai pareiškėja taip pat įrodinėja remdamasi vieno iš bylą nagrinėjusių arbitrų – arbitro V. V., nešališkumo stoka dėl jo sąsajų su šį arbitrą paskyrusia šalimi (ieškove). Kolegija neturi pagrindo pritarti ir šiems pareiškėjoms argumentams.

5413.

55Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, remdamasis šiuo klausimu formuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, yra pažymėjęs, kad objektyvusis teismo nepriklausomumo ir nešališkumo testas dažniausiai yra susijęs su hierarchiniais ar kitokiais teisėjo ir kitų proceso dalyvių ryšiais. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar aptariamo ryšio pobūdis ir laipsnis yra toks, kad rodytų teismo nešališkumo stoką. Visais atvejais abejonės dėl teisėjo nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis, bet ir konkrečiais įrodymais, paneigiančiais teisėjo nešališkumo prezumpciją. Sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamos reikšmės turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-353-701/2017). Vertinant nuogąstavimų objektyvų pagrįstumą, gali būti reikšmingos tokios aplinkybės kaip laikas, praėjęs nuo darbo santykių pabaigos, bendro darbo trukmė, įstaigos (darbo vietos) dydis, užimtų pareigų pobūdis, tęstinių santykių su buvusia darboviete palaikymas ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-245-611/2017). Nors klausimas, koks laikotarpis nuo darbo santykių toje pačioje darbovietėje (ar studijų toje pat aukštojoje mokykloje) pabaigos gali būti pripažintas pašalinančiu objektyvią abejonę teisėjo nepriklausomumu ir nešališkumu, turi būti sprendžiamas individualiai kiekvienoje byloje, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, teismų praktikoje ilgesnis nei trejų metų laikotarpis laikomas pakankamu konstatuoti, kad pareiškėjo nuogąstavimai dėl tokio pobūdžio aplinkybių nesudaro pagrindo teisėjui (teismui) nu(si)šalinti (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2KT-52-943/2016). Šiais išaiškinimais gali būti remiamasi ir vertinant arbitro ar arbitrų nepriklausomumą ir nešališkumą.

5614.

57Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės, jos teigimu, sudarančios pagrindą abejoti arbitro V. V. nešališkumu, yra grindžiamos 2001 – 2005 m., 1992 – 1999 m. ir ankstesniais įvykiais. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant, be kita ko, ir į šios nutarties 13 punkte nurodytą praktiką, ilgesnis nei trylikos metų laikotarpis nuo pareiškėjos nurodomo bendro arbitro V. V. ir ieškovės partnerių darbo (studijų) iki arbitražo bylos nagrinėjimo yra akivaizdžiai pakankamai ilgas, kad pašalintų objektyvias abejones šio arbitro nešališkumu.

5815.

59Vadovaujantis KAĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punktu, jeigu šalys nesusitaria kitaip, tai kai arbitražo teismas sudaromas iš trijų arbitrų, kiekviena šalis skiria po vieną arbitrą, o šie abu skiria trečią arbitrą – arbitražo teismo pirmininką. Taigi, formuojant arbitražo teismo sudėtį, priešingai nei formuojant teismo sudėtį, ginčo šalys gali įtakoti konkrečių arbitrų paskyrimą. Konkretaus arbitro pasirinkimas gali būti nulemtas įvairių faktorių, tarp jų arbitro specializacijos, kompetencijos ir pan. Dėl šios priežasties, vien ta aplinkybė, kad ginčo šalis savo ginčams spręsti renkasi tą patį arbitrą, savaime negali būti pripažinta pagrindu abejoti arbitro nešališkumu ir arbitražo teismo sudėties teisėtumu. Atsižvelgdama į tai Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kad pagrindą abejoti arbitro V. V. nešališkumu sudaro ta aplinkybė, jog tas pats asmuo yra skiriamas arbitru ir kituose ginčuose, kuriuose dalyvauja ieškovė (ar atstovauja ieškovės advokatai). Tuo pačiu kolegija atmeta pareiškėjos prašymą išreikalauti įrodymus apie tai, kuriose arbitražo bylose, vienai iš ginčo šalių esant atstovaujamai advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatų, V. V. šios šalies buvo pasiūlytas būti arbitru, kadangi šie pareiškėjos prašomi išreikalauti įrodymai, kolegijos vertinimu, negali patvirtinti jokių nagrinėjamai bylai reikšmingų faktinių aplinkybių.

6016.

61Pareiškėjai neįrodžius įstatyme įtvirtintų pagrindų arbitražo teismo sprendimui panaikinti, pareiškėjos skundas dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimo Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos atmetamas kaip nepagrįstas. Netenkinus pareiškėjos skundo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas pagal pareiškėjos prašymą nesprendžiamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnis).

6217.

63Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir (ar) kilnojamojo turto areštas 62 670,75 Eur sumai, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti; nekilnojamojo ir (ar) kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, ieškovei priklausančių lėšų 62 670,75 Eur sumai, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, pas ieškovę arba trečiuosius asmenis, areštas, uždraudžiant areštuotomis lėšomis disponuoti, tačiau leisti iš šių lėšų vykdyti atsiskaitymus su darbuotojais, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakove. Išnagrinėjus bylą iš esmės, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis, 331 straipsnio 6 dalis).

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 301 straipsnio 5 dalimi, KAĮ 50 straipsniu,

Nutarė

65Pareiškėjos (atsakovės arbitražo byloje) akcinės bendrovės „Agrochema plius“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė „Litagros prekyba“) skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 348, atmesti.

66Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi šioje byloje ieškovės advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ (j. a. k. 300062777), atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ginčas byloje kilęs dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo (toliau – ir... 7. 2.... 8. Skundžamu Arbitražo teismo sprendimu nuspręsta ieškovės patikslintą... 9. 3.... 10. Ginčas Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas pakartotinai po to, kai... 11. II. Skundo dėl arbitražo teismo sprendimo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. 4.... 13. Pareiškėja AB „Agrochema plius“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktu... 14. 5.... 15. Skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:... 16. 5.1.... 17. Ieškovė tinkamai nevykdė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos... 18. 5.2.... 19. Arbitro V. V. sąsajos su jį paskyrusia šalimi (suinteresuotu asmeniu) sudaro... 20. 5.3.... 21. Arbitražo teismas šalių susirašinėjimu pasiektą susitarimą taikyti... 22. 5.4.... 23. Arbitražo teismas konstatavo susitarimus dėl biudžeto nustatymo tik tam... 24. 5.5.... 25. Pamatiniam pacta sunt servanda principui taip pat prieštarauja Arbitražo... 26. 5.6.... 27. Arbitražo teismas tenkino ieškovės ieškinio reikalavimus pagal 2016 m.... 28. 6.... 29. Suinteresuotas asmuo advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions... 30. 6.1.... 31. Tai, kad atsakovė nepatenkinta ieškovės teiktomis teisinėmis paslaugomis ir... 32. 6.2.... 33. Skunde pateikta daug teiginių, susijusių su faktiniais šalių santykiais... 34. 6.3.... 35. Konkretus Arbitražo teismo sprendimu priteistas skolos dydis per se (lot. pats... 36. 6.4.... 37. Kiti atsakovės argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir... 38. 6.5.... 39. Atsakovės reiškiamas nepasitikėjimas arbitru V. V. taip pat nesudaro... 40. Teisėjų kolegija... 41. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. 7.... 43. Pagal KAĮ 50 straipsnio 1 dalį, arbitražo teismo sprendimas gali būti... 44. 8.... 45. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismas, spręsdamas, ar prašomas... 46. 9.... 47. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad... 48. 10.... 49. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sąžiningo proceso principai, tarp jų... 50. 11.... 51. Nors pareiškėja skundą dėl Arbitražo teismo sprendimo, be kita ko,... 52. 12.... 53. Arbitražo sprendimo prieštaravimą viešajai tvarkai pareiškėja taip pat... 54. 13.... 55. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo... 56. 14.... 57. Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės, jos teigimu, sudarančios pagrindą... 58. 15.... 59. Vadovaujantis KAĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punktu, jeigu šalys nesusitaria... 60. 16.... 61. Pareiškėjai neįrodžius įstatyme įtvirtintų pagrindų arbitražo teismo... 62. 17.... 63. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi buvo... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 301 straipsnio 5 dalimi, KAĮ 50... 65. Pareiškėjos (atsakovės arbitražo byloje) akcinės bendrovės „Agrochema... 66. Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi...