Byla 2-4445-730/2012
Dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Vakarė“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 1434,37 Lt skolos už eksploatacines, administravimo ir komunalines paslaugas, 1268,88 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas, tačiau netinkamai vykdo prievolę sumokėti eksploatacijos ir komunalinių paslaugų išlaidas, todėl ieškovei padaryta nuostolių.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 1 dalis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis byloje pateiktais įrodymais, nustatytos faktinės bylos aplinkybės, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas. Šio namo bendro naudojimo objektus administruoja ir eksploatuoja, paslaugas atsakovui teikia ieškovė. Atsakovas naudojosi ieškovės teikiamomis eksploatavimo, administravimo paslaugomis, tačiau už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2012-01-01 neapmokėjo ieškovei už eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas 1434,37 Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paskaičiuota delspinigių suma sudaro 1268,88 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 1995-01-25 Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 punktas).

7Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Butų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Lietuvos Respublikos CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis).

8Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad atsakovas yra įgijęs prievolę ieškovui mokėti eksploatacines išlaidas ir mokesčius už komunalines paslaugas, tačiau šios prievolės nevykdė ir laikomas pažeidusiu prievolę, todėl jo atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė, jis turi pareigą atlyginti įgytos prievolės pažeidimu padarytus nuostolius ir sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį , teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis beveik lygus skolos dydžiui, delspinigiai skaičiuojami daugiau nei už 180 dienų, pagal delspinigių skaičiavimo taisykles, kurios buvo pakeistos 1996-10-04 nutarimu Nr. 1161. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,04 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 103,27 Lt (1434,37*0,04 %*180 dienų = 103,27 Lt) delspinigių.

10Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovo yra pagrindas priteisti ieškovei rašytiniais įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai. Patenkinta 56,88 procentai ieškovės reikalavimų, iš atsakovo priteistina 46,13 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1434,37 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt keturis Lt 37 ct) skolos, 103,27 Lt (vieną šimtą tris Lt 27 ct) delspinigių, viso 1537,64 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt septynis Lt 64 ct), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-23 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 46,13 Lt (keturiasdešimt šešis Lt 13 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės DNSB „Vakarė“, esančios Taikos pr. 38, Klaipėdoje, įmonės kodas 142115615, adresas korespondecnijai Budelkiemio g. 17-16, Klaipėdoje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT80 7044 0600 0068 0665, AB SEB bankas, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai