Byla e2-1439-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Propeller“, uždaroji akcinė bendrovė „Litexpo events“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Fix Management atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Fix Management ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Versli Lietuva“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Propeller“, uždaroji akcinė bendrovė „Litexpo events“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovė VšĮ „Versli Lietuva“ organizavo supaprastintą viešąjį pirkimą „Life Sciences Baltics 2018“ renginio organizavimo paslaugos“ (toliau – ir Pirkimas).
 2. Ieškovė UAB Fix Management kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės pateiktą tiekėjui 2018 m. gegužės 31 d. pranešimą; pripažinti svarbia priežastimi praleistą tiekėjo terminą pretenzijai pateikti ir jį atnaujinti; įpareigoti atsakovę išnagrinėti jai pateiktą pretenziją „Dėl sprendimų, susijusių su pirkimu Nr. 358861 panaikinimo (perkančiosios organizacijos 2018 m. gegužės 21 d. pranešimas)“; įpareigoti atsakovę atnaujinti Pirkimo procedūras sudarant naują pasiūlymų eilę; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti 2018 m. gegužės 29 d. priimto sprendimo įgyvendinimą bei sustabdyti su Pirkimo laimėtoju 2018 m. gegužės 29 d. sudarytos Pirkimo sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad pasitvirtinus ieškinyje nurodytiems argumentams sudaryta Pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia, o tam reikėtų inicijuoti dar vieną teismo procesą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 15 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra „Life Sciences Baltics 2018“ renginio organizavimo paslaugos, teikiamos pagal perkančiosios organizacijos ir tiekėjo suderintą paslaugų teikimo grafiką. Renginys vyks 2018 m. rugsėjo 26-27 dienomis, o jame dalyvaus gyvybės mokslų sektoriaus ekspertai iš Lietuvos bei užsienio, vyks tarptautinė įmonių paroda, individualūs verslo ir mokslo atstovų susitikimai, startuolių sesija bei socialinė programa. Teismo vertinimu, akivaizdu, jog Pirkimo objektas, siekiant skatinti gyvybės mokslų potencialą, yra svarbus tiek valstybei, tiek visuomenei, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus renginio vykdymo laikiną sustabdymą. Ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jos prašymo motyvai yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio bei grįsti prielaidomis. Ieškovė nenurodė racionalių argumentų, pagrindžiančių, kad ieškinio patenkinimo atveju bus neįmanoma grąžinti perkančiosios organizacijos į iki pažeidimo buvusią padėtį. Todėl laikyta, kad šiuo atveju didesnę finansinę žalą taikant laikinąsias apsaugos priemones patirtų perkančioji organizacija.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB Fix Management atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, jog Pirkimo sutartis jau yra sudaryta ir yra prasidėjęs realus jos vykdymas. Priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą byloje atsakovė turėtų pareigą iš naujo vertinti konkurso svertinius balus, o įvykdytos sutarties atveju toks veiksmas neduotų jokių realių rezultatų.
  2. Tesimas nenurodė, kodėl šiuo atveju svarbesniu laiko viešąjį interesą Pirkimo objektu, o ne viešąjį interesą tiekėjų sąžiningu varžymusi.
  3. Laikinosios apsaugos priemonės nepažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principų, kadangi jomis prašomi taikyti suvaržymai nėra didesni, nei ieškinio dalykas.
 2. Atsakovė VšĮ „Versli Lietuva“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Skundžiamoje nutartyje teismas visiškai pagrįstai netaikė ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, nes šio Pirkimo objektas jau pats savaime suponuoja interesą neatidėliotinu jo įsigijimu. Tiek organizuojamo renginio svarba bei mastas, tiek ir jo data lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės byloje negali būti pritaikytos.
  2. Dėl jau sudarytų sutarčių su renginyje dalyvausiančiais asmenimis ir įmonėmis bei parduotų bilietų sutarties sustabdymas ar nutraukimas padarytų atsakovei labai daug žalos.
  3. Ieškovė praleido įstatymo nustatytą terminą apskųsti atsakovės veiksmus Pirkime ir pati šią aplinkybę pripažįsta. Be to, esant jau sudarytai Pirkimo sutarčiai ieškovė savo turtinius nuostolius galėtų pareikšti ieškinyje dėl nuostolių atlyginimo.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Litexpo events“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Atsakovės organizuojamas renginys yra nacionalinės reikšmės renginys, kurio svarba visai visuomenei yra akivaizdi. Todėl savalaikis renginio įgyvendinimas šiuo atveju yra ypatingai reikšmingas.
  2. Dėl renginio datos dalis Pirkimo sutartimi sulygtų paslaugų atsakovei jau yra suteikta, todėl sutarties vykdymo sustabdymas sąlygotų labai didelius nuostolius atsakovei.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB Fix Management prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 3. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymą ar su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu, teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame viešajame pirkime „Life Sciences Baltics 2018“ renginio organizavimo paslaugos“ ir, nesutikdama su atsakovės priimtais sprendimais, pateikė teismui ieškinį, kuriame taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Skundžiama nutartimi teismas ieškovės prašymo netenkino, konstatavęs, kad ji neįrodė egzistuojant grėsmei būsimo teismo sprendimo įvykdymui, be to, Pirkimo objekto neatidėliotinas įsigijimas yra svarbus visuomenei.
 6. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta – konstatavus, jog ieškovė praleido terminą pareikšti atsakovei pretenziją, o pagrindų šį terminą atnaujinti nėra, byla buvo nutraukta. Ir nors šis Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau bylos duomenys bei aukščiau nurodyta teismų praktika, apeliacinės instancijos teismo nuomone, sudaro pagrindą abejoti dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo byloje priėmimo. Dėl to ieškovės pateiktas ieškinys nelaikytinas preliminariai pagrįstu. Pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos nebuvimas yra pakankamas pagrindas netaikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl kitos sąlygos egzistavimo nepasisakytina.
 7. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai