Byla 2-436/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės D. D. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria pradinis išieškotojas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Selerta“ pakeistas išieškotoju uždarąja akcine bendrove „Auridos energetika“, civilinėje byloje Nr. 2-1229-252/2011 pagal ieškovo BUAB „Selerta“ ieškinį atsakovei D. D. individualiai įmonei dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria pakeistas pradinis išieškotojas vykdymo procese, teisėtumo klausimas.

5Pareiškėjas UAB „Auridos energetika“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu pakeisti išieškotoją byloje Nr. 2-360/2004. Nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo reikalavimo teisę į 184 369,90 Lt skolos išieškojimą iš atsakovės D. D.. Ši skola buvo priteista Panevėžio apygardos teismo 2004 m. spalio 28 d. sprendimu, kuriam įsiteisėjus išieškotojui BUAB „Selerta“ buvo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-360-2004. Pažymėjo, kad 2005 m. rugpjūčio 16 d. reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į minėtą sumą pradinis išieškotojas BUAB „Selerta“ perleido UAB „Auridos energetika“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir civilinę bylą Nr. 2-360/2004 pagal ieškovo BUAB „Selerta“ ieškinį atsakovei D. D. dėl 184 369,90 Lt skolos priteisimo sujungė su civiline byla Nr. 2-1229-252/2011 pagal išieškotojo UAB „Auridos energetika“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo, suteikė byloms bendrą Nr. 2-1229-252/2011, pradinį išieškotoją BUAB „Selerta“ pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-360-2004 dėl 184 369,90 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės D. D. pakeitė nauju išieškotoju UAB „Auridos energetika“.

8Teismas nustatė, kad 2005 m. rugpjūčio 16 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu reikalavimo teisę į minėtą sumą pradinis išieškotojas BUAB „Selerta“ perleido naujam išieškotojui UAB „Auridos energetika“ ir konstatavo, kad šiuo atveju procesinis teisių perėmimas buvo galimas, todėl pareiškėjos prašymas yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovo D. D. IĮ savininkė D. D. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį ir UAB „Auridos energetika“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi vienašališkai pakeitė atsakovą. Teismas nepagrįstai nutartyje nurodė, kad 184 369,90 Lt skola išieškoma iš D. D., kadangi civilinėje byloje Nr. 2-360/2004 atsakovas buvo ne D. D., o D. D. IĮ. Dėl šios priežasties nurodyta nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

122. Išieškojimas iš D. D. yra negalimas, kadangi D. D. IĮ yra pripažinta bankrutavusia. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi nustatė, kad UAB „Auridos energetika“ 184 369,90 Lt kreditorinis reikalavimas D. D. IĮ bankroto byloje buvo patvirtintas, tačiau nebuvo patenkintas, konstatavus, jog D. D. IĮ ir jos dalyviai turto ir lėšų neturi.

13UAB „Auridos energetika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad BUAB „Selerta“ Panevėžio apygardos teismas 2004 m. spalio 28 d. sprendimu priteisė 184 369,90 Lt skolą iš D. D. IĮ, o įmonei neturint pakankamai lėšų iš įmonės savininkės D. D.. Pasibaigus neribotos atsakomybės juridiniam asmeniui, nepasibaigia tokio juridinio asmens dalyvio skolos ir išieškojimas nukreipiamas į juridinio asmens dalyvio turtą.

14VI. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai pakeitė išieškotoją pagal pastarojo teismui pateiktą reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas negali peržengti šių ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas nutartimi išsprendė procesinį klausimą dėl išieškotojo, atsiradusio teismo sprendimo pagrindu, pakeitimo vykdymo procese ir nutarė išieškotoją pakeisti (CPK 596 str. 1 d.), o skolininkas paduoda atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, tačiau skunde dėsto argumentus, kurie susiję su negalimumu nukreipti išieškojimą į skolininko turtą, tačiau nepasisako dėl išieškotojo pakeitimo teisėtumo (atskirojo skundo argumentai nėra susiję su nagrinėjamu klausimu), tenkinti atskirojo skundo dėl teismo nutarties dalies, kuria pakeistas išieškotojas, nėra pagrindo. Kita vertus, teismas, spręsdamas išieškotojo pakeitimo klausimą, neturi pagrindo išspręsti klausimo dėl skolininko pakeitimo.

17Apeliantė D. D. nenurodė jokių argumentų, dėl kurių Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi nepagrįstai pakeitė išieškotoją civilinėje byloje Nr. 2-360/2004 iš likviduotos ir išregistruotos UAB „Selerta“ į UAB „Auridos energetika“. Tuo tarpu „Auridos energetika“ pateikė tiek Panevėžio apygardos teismo 2004 m. gruodžio 6 d. vykdomąjį raštą, išduotą 2004 m. lapkričio 30 d. įsiteisėjusio Panevėžio apygardos teismo 2004 m. spalio 28 d. sprendimo, kuriuo iš D. D., nesant pagrindinio skolininko D. D. IĮ turto ar jo nepakankant, subsidiariai priteista BUAB „Selerta“ naudai 184 369,90 Lt, pagrindu, tiek ir reikalavimo teisių pardavimo sutartį bei priėmimo–perdavimo aktą civilinėje byloje Nr. 2-360/2004. Esant tokioms aplinkybėms, netenkinti prašymo dėl išieškotojo pakeitimo nebuvo pagrindo.

18Kartu kolegija atkreipia dėmesį, kad priverstiniai vykdymo proceso veiksmai gali būti atliekami tik skolininko, t. y. asmens, kuris privalo atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus arba susilaikyti nuo vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų atlikimo, atžvilgiu (CPK 633 str. 1 d., 642 str. 1 d.). Vienas iš vykdomųjų dokumentų – vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimo pagrindu (CPK 587 str. 1 p.). Vykdomasis raštas išduodamas pagal rašytinį išieškotojo pareiškimą pirmosios instancijos teismui (CPK 646 str. 1 d.). Jeigu pirmosios instancijos teismas sprendimu nusprendžia priteisti tam tikrą sumą iš individualios įmonės, o nesant ar negalint šios sumos išieškoti iš įmonės, nusprendžia neišieškotą sumą išieškoti iš įmonės savininko (subsidiari civilinė atsakomybė) ir išduoda išieškotojui atitinkamą vykdomąjį raštą, laikoma, kad išieškotojas gali kreiptis į antstolį dėl priverstinio vykdymo proceso veiksmų atlikimo CPK XLV skyriaus nustatyta tvarka. Antstolis, vadovaudamasis teismo išduotame vykdomajame dokumente nustatyta išieškojimo iš skolininkų turto tvarka gali pradėti priverstinio vykdymo veiksmus – iš pradžių iš individualios įmonės, o nesant įmonės turto ar jo nepakankant – iš įmonės savininko. Tačiau tuo atveju, kai pagrindiniam skolininkui – individualiai įmonei iškeliama bankroto byla, vykdymo procesas pagal išduotus vykdomuosius dokumentus turi būti sustabdytas ir vykdomieji dokumentai turi būti perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (Įmonių bankroto įstatymo 18 str. 1 d.). Tokiu atveju vykdomoji byla, net jei ir buvo pradėti atlikti vykdymo veiksmai, sustabdoma (CPK 626 str. 1 d. 3 p.). Vykdomoji byla gali būti atnaujinama užbaigus pagrindinio skolininko likvidavimo procedūras, jeigu vykdymo veiksmus toje vykdomojoje byloje pagal išduotą vykdomąjį raštą galima atlikti išregistruotos įmonės savininko atžvilgiu. Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai individualiai įmonei iškeliama bankroto byla ir ji likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, individualios įmonės prievolės jos kreditoriams pasibaigia, tačiau jos savininko prievolės išlieka ir po įmonės likvidavimo procedūrų užbaigimo, jeigu šios prievolės yra kildinamos ne iš įmonės, o iš jos savininko kaip fizinio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-428/2006, 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-357/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2298/2011). Atkreiptinas dėmesys, jog Panevėžio apygardos teismas 2004 m. spalio 28 d. sprendimu 184 369,90 Lt skolą priteisė iš D. D. IĮ, o įmonei neturint pakankamai turto ir pajamų, taip pat subsidiariai priteisė ir iš įmonės savininkės D. D. (b. l. 309-312). Šie teisėjų kolegijos pateikti paaiškinimai iš esmės susiję su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kuriais nėra ginčijamas išieškotojo vykdymo procese pakeitimas, bet siekiama išvengti nukreipimo į skolininkės D. D. turtą. Iš bylos duomenų matyti, jog išieškojimas pagal pradiniam išieškotojui BUAB „Selerta“ išduotą vykdomąjį raštą buvo vykdomas skolininko D. D. IĮ atžvilgiu (b. l. 4). Pagal CPK 673 straipsnį nustatęs, jog išieškoti iš pagrindinio skolininko nėra galimybės, antstolis turi konstatuoti šį faktą ir nuspręsti teismo sprendimo ir remiantis jo pagrindu išduotu vykdomuoju raštu tęsti išieškojimą iš individualios įmonės savininko. Iš šios bylos duomenų matyti, jog antstolio patvarkymas dėl pagrindinio skolininko D. D. IĮ turto neradimo ir negalėjimo išieškoti iš įmonės turto bei dėl išieškojimo nukreipimo į subsidiarų skolininką - D. D. IĮ savininkę D. D. – iki šiol nėra priimtas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 27 punktas). Todėl teismas, spręsdamas išieškotojo pakeitimo klausimą neturėjo pagrindo pakeisti skolininką ir nurodyti nutartyje, jog pagal naujojo kreditoriaus UAB „Auridos energetika“ reikalavimą išieškojimas tęsiamas iš D. D. IĮ savininkės D. D.. Gavęs naujojo išieškotojo prašymą antstolis turėtų atlikti jame išdėstytų aplinkybių teisinį tyrimą ir spręsti, ar remiantis Panevėžio apygardos teismo 2004 m. gruodžio 6 d. išduotu vykdomuoju raštu ir CPK 673 straipsnio nuostatomis galima nukreipti ir vykdyti išieškojimą iš subsidiarios skolininkės D. D. turto. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog skolininko pakeitimui, kai nepakanka pagrindinio skolininko turto ir išieškojimas nukreipiamas į subsidiaraus skolininko – individualios įmonės savininko, kurio prievolė yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, turtą, teismo nutartis šiuo klausimu nepriimama, nes pagal CPK 673 straipsnio nuostatas dėl išieškojimo iš individualios įmonės savininko (subsidiaraus skolininko) turto vykdymo sprendžia antstolis patvarkymu.

19Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias išieškotojo pakeitimą vykdymo procese, tačiau nepagrįstai išsprendė ir skolininko pakeitimo klausimą. Nutartis keistina. Iš rezoliucinės dalies pašalintina nuostata, kad skolos išieškojimas gali būti vykdomas iš D. D.. Kita nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį pakeisti.

22Iš nutarties rezoliucinės dalies pašalinti nuostatą, kad skolos išieškojimas gali būti vykdomas iš D. D..

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria pakeistas pradinis... 5. Pareiškėjas UAB „Auridos energetika“ kreipėsi į Panevėžio apygardos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo... 8. Teismas nustatė, kad 2005 m. rugpjūčio 16 d. reikalavimo perleidimo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovo D. D. IĮ savininkė D. D. prašo panaikinti... 11. 1. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 12. 2. Išieškojimas iš D. D. yra negalimas, kadangi D. D. IĮ yra pripažinta... 13. UAB „Auridos energetika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. VI. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai pakeitė... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Apeliantė D. D. nenurodė jokių argumentų, dėl kurių Panevėžio apygardos... 18. Kartu kolegija atkreipia dėmesį, kad priverstiniai vykdymo proceso veiksmai... 19. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį pakeisti.... 22. Iš nutarties rezoliucinės dalies pašalinti nuostatą, kad skolos... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....