Byla B2-294-440/2019
Dėl kreditorinio reikalavimo, nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2sekretoriaujant M. Š.,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BALTPAY“ vadovui Ž. V., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“ atstovui advokatui A. J., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Artva“ atstovams direktoriui J. S., advokatei K. B., trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pakilimo takas“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „ Tytus“ atstovei advokato padėjėjai A. G.,

4žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BALTPAY“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Artva“, atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“, trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „ Pakilimo takas“ dėl kreditorinio reikalavimo, nuostolių atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau –UAB) „BALTPAY“ atstovaujama vadovo Ž. V. bankrutavusios ( toliau –BUAB) „Pakilimo takas“ vardu kreipėsi į teismą su patikslintu netiesioginiu ieškiniu atsakovėms BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Artva“ prašydama patvirtinti UAB „Pakilimo takas“ 2 406 335,63 Eur kreditorinį reikalavimą, t.y. priteisti iš UAB „CCM Baltic“ 505 523,69 Eur sumokėtas lėšas UAB „CCM Baltic” pagal Rangos sutartį Nr. 29/10; priteisti iš UAB „CCM Baltic” 1 749 154,84 Eur netesybas; priteisti iš UAB „CCM Baltic“ 151 657,10 Eur įstatyminių palūkanų. 2. Priteisti UAB „Pakilimo takas“ iš UAB „Artva“ 337 727,64 Eur nuostolių atlyginimą, t.y. 177 751,39 Eur nuostolių dėl defektų šalinimo; 159 976,25 Eur nuostolių dėl neatliktų darbų. 3. Priteisti UAB „Pakilimo takas“ iš UAB „Artva“ 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (337 727,64 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 4. Įpareigoti UAB „CCM Baltic“ išmontuoti ir išsivežti ne pagal statinio techninį projektą atliktų darbų rezultatą arba priteisti iš UAB „CCM Baltic” ne pagal statinio techninį projektą atliktų darbų išmontavimo/griovimo išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad UAB „Pakilimo takas“ 2011-2013m. vykdė Lietuvos verslo paramos agentūros finansuojamą projektą „Turistinės klasės viešbučio statyba prie Ignalinos aerodromo, Didžasalio kaime“ pagal kurį naujo viešbučio statybai buvo skirta 819038,18 Eur Europos sąjungos lėšų. 2010-11-24 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 29/10 su UAB „CCM Baltic” (toliau - Rangos sutartis). UAB „CCM Baltic“ pagal Rangos sutartį įsipareigojo veikdama kaip generalinis statybos rangovas savo lėšomis atlikti viešbučio statybos darbus laikantis techninio projekto, statybos leidimo ir kitų įstatymų reikalavimų. UAB „CCM Baltic“ įsipareigojo pastatytą viešbutį priduoti pripažinimo tinkamu naudoti komisijai ir pilnai organizuoti pripažinimą tinkamu naudoti (Sutarties Nr. 29/10 punktas 2.2.). UAB „CCM baltic“ pagal šalių suderintą darbų grafiką atliko tik dalį darbų ir vienašališkai nutraukė įsipareigojimų pagal Rangos sutartį Nr. 29/10 vykdymą. UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 dieną, atliko statomo viešbučio konstrukcijų dalies ekspertizę Nr. 1-12/12 ir nustatė, kad pastato laikančiosios konstrukcijos yra avarinės būklės, darbai nėra atlikti, darbai atlikti nukrypstant nuo esminių statinio projekto sprendinių. UAB „Pakilimo takas pareikalavo UAB „CCM Baltic“ pašalinti statybos darbų trūkumus arba atlyginti padarytus nuostolius.

103.

11UAB „CCM Baltic“ ir UAB „Pakilimo takas“ 2013-01-13 pasirašė taikos sutartį ( toliau -Taikos sutartis), kurią Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino 2013-01-25 nutartimi. Pasirašydama Taikos sutartį UAB „CCM „Baltic“ neginčijo, kad darbus pagal Rangos sutartį atliko netinkamai, nesilaikė esminių statinio techninio projekto sprendinių, dalies į priėmimo perdavimo aktus įtrauktų paslėptų darbų neatliko, neperdavė atliktų darbų techninės dokumentacijos ir neįvykdė kitų Rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi UAB „CCM „Baltic“ neįvykdė Taikos sutarties sąlygų, 2017-05-03 UAB „Pakilimo takas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą pagal 2013-01-03 Taikos sutartį su UAB „CCM baltic“. Vilniaus apygardos teismas 2017-07-17 išdavė UAB „Pakilimo takas“ vykdomąjį raštą Nr. B2-5406-115/2012. Ieškovės vertinimu Taikos sutarties neįvykdymo faktas išdavus vykdomąjį raštą laikytinas prejudiciniu faktu pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau –CPK ) 182 straipsnį. Teismas išduodamas vykdomąjį raštą nustatė, kad UAB „CCM baltic“ Taikos sutarties neįvykdė. Civilinėje byloje Nr. 2VP-422-603/2017 UAB „CCM baltic“ turėjo teisę teikti įrodymus, kad Taikos sutartį įvykdė, skųsti nutartį dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau neskundė. Išduotas vykdomasis raštas privalo būti vykdomas. Pažymi, kad vykdomąjį raštą UAB „CCM baltic” bankroto administratorei UAB „Kitoks sprendimas“ įteikė el. paštu 2017-07-24.

124.

132018-03-12 UAB „Baltpay” pareiškė UAB „CCM baltic” kreditorinį reikalavimą UAB „Pakilimo takas” vardu ir interesais. Kartu su kreditoriniu reikalavimu buvo pateiktas vykdomasis raštas pagal Taikos sutartį su UAB „CCM baltic”, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2018-04-18 nutartimi UAB „Pakilimo takas“ prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą atmetė nes UAB „Kitoks sprendimas“ teikė melagingus paaiškinimus dėl Taikos sutarties įvykdymo. Todėl ieškovė UAB „Baltpay“ byloje teikia kreditorinį reikalavimą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau –CK ) 6.68 straipsnio pagrindu. Ieškovės vertinimu UAB CCM Baltic“ pasirašydama Taikos sutartį nesiekė atlikti defektacijos darbų tinkamai, siekė neteisėtai ir pažeidžiant UAB „Pakilimo takas“ teisėtus interesus, išvengti atsakomybės už netinkamai įvykdytas prievoles pagal Rangos sutartį. Kadangi Vykdomuoju raštu t.y. prejudiciniu faktu yra nustatyta, kad UAB „CCM baltic“ prievolės pagal Taikos sutartį nėra tinkamai įvykdytos, tai reiškia, kad UAB „CCM baltic“ prievolės pagal rangos sutartį Nr. 29/10 nėra pasibaigusios (CK 6.123straipsnis ) ir UAB „Pakilimo takas“ turi teisę reikšti pretenzijas dėl Rangos sutarties NR. 29/10 vykdymo t.y. reikalauti sumažinti statybos darbų kainą (CK 6.665 straipsnis) , sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnis) ir atlyginti dėl netinkamo sutarties vykdymo susidariusius nuostolius (CK 6.251 straipsnis).

145.

15Per 6 mėnesius rangovas UAB „CCM baltic“ pažeisdama rangos sutarties sąlygas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką atliko darbus tik už 505 681,52 Eur iš visų Rangos sutartimi aptartų darbų vertės kuri sudaro 1 943 505,38 Eur sumą. Rangovas pagal Rangos sutartį neįvykdė laiku daugiau kaip 74% visų darbų vertės už 1 437 823, 86 Eur sumą. Tinkamai buvo atlikta darbų tik už 97 175, 26 Eur, o kita statinio dalis buvo pastatyta pažeidžiant esminius statinio projektinius sprendinius, normatyvinius statybos dokumentus ir Rangos sutarties sąlygas. UAB „CCM baltic“ nepašalino statybos darbų trūkumų nustatytų statomo viešbučio konstrukcijų dalies ekspertizėje Nr. 1-12/12, iš esmės neįvykdė Rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Nenukrypstant nuo statinio techninio projekto esminių sprendinių yra pastatyta ir įregistruota į viešąjį registrą tik 5 % statinio, kita viešbučio dalis buvo statyta nesilaikant statinio techninio projekto ir normatyvinių statybos dokumentų, todėl kaip nustatyta ekspertizės aktu neatitinka esminių statiniui keliamų reikalavimų.

166.

17UAB „CCM baltic“ sumokėti 505 523,69 Eur remiantis CK 6.665 straipsnio 1 dalimi turi būti mažinami iki tinkamai atliktų darbų vertės t.y. iki 375 Eur, o kita suma yra UAB „CCM baltic“ įgyta be pagrindo, kadangi neatlikus darbų tinkamai UAB „CCM baltic“ atsirado pareiga grąžinti turtą kaip įgytą be pagrindo. Tai reiškia, kad UAB „CCM Baltic“ privalo grąžinti UAB „Pakilimo takas“ 505 523,69 Eur ir sumokėti UAB „Pakilimo takas“ 6% metines įstatymines palūkanas už naudojimąsi iš UAB „Pakilimo takas“ gautais 505 523,69 Eur nuo šios sumos sumokėjimo UAB „CCM Baltic“ dienos, todėl UAB „Pakilimo takas“ priklauso 151 657, 10 Eur palūkanų. Taip pat dėl laiku neįvykdytų pagal Rangos sutartį (Rangos sutarties Punktas Nr. 9.2) darbų suma sudaro 1 943 505,38 Eur (1 943 505,38 Eur minus pamatų likutinė vertė 375 Eur), nuo šios sumos privalo būti skaičiuojamos 0,5% netesybos remiantis Rangos sutarties 12.3 punktu, kurios sudaro 9 717,53 Eur. Viso netesybos už 6 mėnesius sudaro 1749 154, 84 Eur.

187.

19Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Artva“ yra atsakovės bankrutavusios UAB „CCM Baltic“ subrangovė, kuri atliko darbus viešbutyje. 2011-01-03 tarp rangovo UAB „CCM Baltic“ ir UAB „Artva“ buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 11/02-S dėl geoterminio šildymo sistemos įrengimo 613 470 Lt sumai UAB „Pakilimo takas“ statomame viešbutyje. Ieškovė nurodė, kad geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbai nebuvo atlikti nors ir buvo įtraukti į darbų priėmimo perdavimo aktus ir išrašytas sąskaitas faktūras. Remiantis statinio Techniniu projektu UAB „Artva“ išrašytomis sąskaitomis faktūromis, Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių 20.45 punktu turėjo užregistruoti į žemės gelmių registrą 32 geoterminius gręžinius, kiekvienas gręžinys po 100 metrų ir pateikti užpildytus gręžinių pasus ne vėliau kaip iki 2011-07-27 bei geoterminių gręžinių išpildomąją dokumentaciją perduoti UAB „Pakilimo takas“. Taikos sutartimi UAB „CCM Baltic“ įsipareigojo perduoti geoterminio šildymo sistemos ir kitų UAB „Artva“ atliktų darbų išpildomuosius dokumentus, tačiau jų neperdavė. Tai reiškia, kad UAB „CCM baltic“ subrangovas UAB „Artva“ tinkamai neatliko darbų pagal subrangos sutartį, o UAB „CCM baltic“ neįvykdė prievolių UAB „Pakilimo takas“ pagal rangos sutartį įrengti geoterminį šildymą, nors šiuos darbus įtraukė į UAB „Pakilimo takas“ išrašytas sąskaitas faktūras ir darbų priėmimo aktus. 2017-05-05 nutartimi UAB „Pakilimo takas“ bankroto byloje buvo nustatyta, kad geoterminio šildymo įrengimo darbai UAB „Pakilimo takas“ viešbutyje atlikti nebuvo.

208.

21Ieškovė yra raštu informavusi subrangovą apie garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus (kaip numatyta subrangos sutarties 8.3 punkte), tačiau subrangovas UAB „Artva“ per nustatytą terminą defektų neištaisė. Rangos sutarties 12.3 punkte buvo susitarta, kad tuo atveju jei rangovas nesilaikė darbų atlikimo ar jų pridavimo tarpinių ir/ar galutinių terminų rangovas turi sumokėti užsakovui 0,5% netesybas už kiekvieną pavėluotą atlikti darbus dieną nuo laiku neatliktų darbų sumos. Remiantis subrangos sutarties 5.29 punktu solidariai priteistini nuostoliai dėl neatliktų darbų pagal subrangos sutartį, kurie atsirado dėl subrangovo UAB „Artva“ kaltės. Netesybų dydis nustatomas skaičiuojant 0,5% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną (viso 180 d.) nuo subrangos sutartyje nustatytos darbų sumos - 613 470,00 Lt sumos.

229.

23Atsakovė BUAB „CCM Baltic“ atstovaujama bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ su ieškiniu nesutiko, prašė patikslinto reikalavimo nenagrinėti, bylą nutraukti, arba reikalavimus atmesti. Nurodė, kad 2016-10-17 Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „CCM Baltic“. Nutartis įsiteisėjo 2016-10-28 Šiaulių apygardos teismo nustatytas finansinių reikalavimų pateikimo BUAB „CCM Baltic“ administratorei terminas pasibaigė 2016-11-28. Be to BUAB „Pakilimo takas“ jau buvo pareiškusi du kreditorinius reikalavimus BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje ir įsiteisėjusiais teismo sprendimais jie yra atmesti.

2410.

25Nurodė, kad 2017-01-16 UAB „Pakilimo takas“ direktorius Ž. V. pateikė pirmąjį kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje dėl 93 000 Eur sumos pervedimo į nurodytą sąskaitą už tai, kad esą atsakovė mūro darbus pagal Taikos sutartį atliko nekokybiškai 2017-02-10 patikslino kreditorinį reikalavimą, kuriuo tuo pačiu pagrindu prašė patvirtinti 73 750 Eur kreditorinį reikalavimą. Bankroto administratorius nesutiko su šiuo kreditoriniu reikalavimu. UAB „Pakilimo takas“ direktorius Ž. V. 2017-02-24 pateiktame teismui rašte rėmėsi Ekspertize bei Taikos sutartimi ir nurodė, kad 2013-01-03, t.y. po 6 mėnesių derybų, UAB „Pakilimo takas“ pasirašė Taikos sutartį su UAB „CCM Baltic“ „UAB „CCM Baltic“ 2013- 05-08 perdavimo aktu perdavė faktiškai atliktus defektų ištaisymo darbus atliktus pagal Taikos sutarties priedą Nr. 1 UAB „Pakilimo takas“. 2017-03-30 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-628-372/2017 Šiaulių apygardos teismas atmetė prašymą dėl UAB „Pakilimo takas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. 2017-05-25 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-979-157/2017 Lietuvos apeliacinis teismas atmetė UAB „Pakilimo takas“ direktoriaus Ž. V. atskirąjį skundą.

2611.

27Antrą kreditorinį reikalavimą dėl UAB „Pakilimo takas“ 961 206,93 Eur dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankroto byloje Nr. B2-151-372/2018, pareiškė 2018-03-20 BUAB „Pakilimo takas“ bankroto administratorė UAB „Tytus“, kuriuo prašė patvirtinti reikalavimą, kurį sudarė reikalaujama grąžinti pagal Rangos sutartį UAB „Pakilimo takas“ atsakovei už atliktus darbus ir patiektas medžiagas sumokėta 505 898,73 Eur suma bei 455 308,20 Eur delspinigių suma už 180 vėlavimo dienų, remiantis Rangos sutarties 12.3 punktu. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė BUAB „CCM Baltic“ neįvykdė Rangos sutarties, Ekspertize buvo nustatyti darbų defektai, atsakovė neįvykdė Taikos sutarties, ką neva patvirtino išduotas Vykdomasis raštas, todėl esą atsakovė privalo atlyginti UAB „Pakilimo takas“ patirtus nuostolius, kuriuos sudaro UAB „Pakilimo takas“ atsakovei sumokėta 505 898,73 Eur suma. 2018-04-18 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-151-372/2018, Šiaulių apygardos teismas atmetė prašymą dėl UAB „Pakilimo takas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teismas konstatavo, kad BUAB „Pakilimo takas“ reikalavimas tik mažesne apimtimi jau buvo spręstas Šiaulių apygardos teismo 2017-03-30 nutartimi, kuria prašymas atmestas, todėl dar kartą jį spręsti nėra pagrindo; BUAB „Pakilimo takas“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo terminas yra aiškiai nepagrįstai praleistas; BUAB „Pakilimo takas“ neturi gauti dvigubos naudos – ir neužbaigtą statyti viešbutį, ir visus pinigus, reikalaujamus grąžinti iš BUAB „CCM Baltic“. BUAB „Pakilimo takas“ pateikė atskirąjį skundą. 2018-05-28 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018, Lietuvos apeliacinis teismas atmetė UAB „Pakilimo takas“ atskirąjį skundą ir konstatavo, kad UAB „ CCM Baltic“ tinkamai įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-22 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį, jog atsakovės BUAB „CCM Baltic“ prievolė pasibaigė. Teisėjų kolegija sprendė, jog reikalavimai dėl nuostolių (505 898,73 Eur) ir netesybų (455 308,20 Eur) priteisimo yra nepagrįsti, neįrodyti ir praleistas jų pateikimo terminas, todėl atmetami.

2812.

29Atsakovė nurodė, kad Ž. V. buvo žinoma apie tai, kad BUAB „Pakilimo takas“ savarankiškai įgyvendino savo teisę ir antrą kartą pareiškė kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje. Dėl netiesioginio ieškinio nurodė, kad CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Netiesioginis ieškinys gali būti pareikštas tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms. BUAB „Pakilimo takas“ neatsisakė įgyvendinti savo teisių, priešingai, savarankiškai reiškė kreditorinius reikalavimus. Šiuo atveju nėra sąlygų, būtinų ieškovei reikšti netiesioginį ieškinį BUAB „Pakilimo takas“ vardu nes įsiteisėjusiomis teismų nutartimis yra konstatuota, kad BUAB „Pakilimo takas“ neturi reikalavimo teisės į BUAB „CCM Baltic“. Ieškovės UAB „Baltpay“ reiškiamas prašymas patvirtinti BUAB „Pakilimo takas“ 2 406 335,63 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje yra jau trečias BUAB „Pakilimo takas“ prašymas, reiškiamas tarp tų pačių asmenų ir dėl to paties pagrindo kaip ir ankstesni du prašymai, todėl turėtų būti palikti nenagrinėti. Ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja teise kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, todėl atsisakytina ginti neva pažeistą teisę ir skirtina 5 792 Eur dydžio bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir 50 procentų iš šios baudos skirtina atsakovei BUAB „CCM Baltic“ .

3013.

31Be to ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė neįvykdė Rangos sutarties ir Taikos sutarties. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-05-28 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018, įvertinęs visas faktines aplinkybes, kurios yra nurodytos ir trečiame kreditoriniame reikalavime, t.y. Rangos sutarties sąlygas ir jos vykdymo aplinkybes, Ekspertizės akto turinį, Taikos sutartį ir jos sudarymo bei vykdymo aplinkybes, o taip pat Vykdomąjį raštą bei jo išdavimo aplinkybes, konstatavo, kad: Lietuvos apeliaciniam teismui 2013-01-22 nutartimi patvirtinus Taikos sutartį, sudarytą tarp UAB „Pakilimo takas“ ir UAB „CCM Baltic“ visi kilę ginčai dėl Rangos sutarties vykdymo ir Ekspertizės akte nurodytų darbų trūkumų pašalinimo yra išspręsti ir negali būti pakartotinai sprendžiami, o taip pat, kad UAB „ CCM Baltic“ tinkamai įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-22 nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Atsakovė nurodė, kad šių teismo išvadų nepaneigia ieškovės nurodytas teismo išduotas Vykdomasis raštas, nes tai yra ne savarankiškas teismo sprendimas, o tik vykdomasis dokumentas, kuris negali būti vykdomas ir turi būti grąžintas jį išdavusiai institucijai, jei yra įvykdytas CPK 631 straipsnio 6 dalis. Vykdomasis raštas UAB „Pakilimo takas“ buvo išduotas jos vadovui Ž. V. melagingai nurodžius šį Vykdomąjį raštą išdavusiam Vilniaus apygardos teismui, kad Taikos sutartis yra neįvykdyta, nors pats Ž. V. veikdamas kaip vienasmenis UAB „Pakilimo takas“ valdymo organas - direktorius dar 2013 m. buvo pasirašęs Taikos sutarties įvykdymą patvirtinančius aktus.

3214.

33Atsakovė pagal Rangos sutartį atliko darbų už 1 746 767,16 Lt (505 898,73 Eur) kainą su PVM. Visus atsakovės atliktus darbus UAB „Pakilimo takas“ priėmė laikotarpyje nuo 2011 m. sausio iki gegužės mėnesio pasirašytais Atliktų darbų aktais, kuriuose nenurodė jokių atsakovės atliktų darbų trūkumų. Darbų priėmimo-perdavimo akte fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Be to, reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą. (CK 6.667 straipsnio 1, 2 dalis). Todėl sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, yra pasibaigęs 2012 m. gegužės mėnesį, atsižvelgiant į tai atsakovė prašo teismo taikyti ieškinio senatį. Dėl to, kad UAB „Pakilimo takas“ savalaikiai neatsiskaitė už atliktus darbus, atsakovė sustabdė darbų atlikimą pagal Rangos sutartį, o galutinai ginčai tarp šalių dėl Rangos sutarties vykdymo buvo išspręsti 2013-01-22 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi patvirtinus Taikos sutartį. Atsakovė yra pilnai įvykdžiusi taikos sutartį, kas yra konstatuota teismo įsiteisėjusia nutartimi. Be to prašymas atmestinas ir dėl to, kad ieškovė praleido terminą finansinių reikalavimų pateikimui.

3415.

35Ieškovės teiginiai, kad Lietuvos geologijos tarnybos atsakymas vienareikšmiškai reiškia, kad geoterminio šildymo įrengimo darbai pagal Subrangos sutartį atlikti nebuvo ir šios faktinės aplinkybės konstatavimui užtenka Lietuvos geologijos tarnybos pažymos, yra nepagrįsti. Statybos rangos darbų atlikimo metu galioję teisės aktai nekėlė reikalavimų įregistruoti įrengtus geoterminius gręžinius, tokio reikalavimo nebuvo ir Rangos sutartyje. Ieškovės nurodyti 2011 metais galioję teisės aktai reglamentavo ne geoterminių gręžinių, o vandens išgavimo gręžinių registravimą, todėl šių teisės aktų pagrindu atsakovėms nekilo prievolė registruoti įrengtus geoterminius gręžinius. Visa geoterminių gręžinių įrengimo dokumentacija užsakovei UAB „Pakilimo takas“ buvo perduota darbų perdavimo metu ir dėl jos UAB „Pakilimo takas“ nereiškė jokių pretenzijų iki pat šiol. Reikalavimas dėl solidarios atsakomybės nepagrįstas. CK 6.650 straipsnio 3 dalyje, teismų praktikoje sprendžiant iš rangos santykių kylančius ginčus, suformuluota taisyklė, kad reikšti reikalavimus dėl rangos sutarties pažeidimo gali tik jos šalys, kiti asmenys – tik tuo atveju, jeigu reikalavimo teisę turintis asmuo jiems ją perleido. Nagrinėjamu atveju, byloje nėra jokių įrodymų, kad generalinis rangovas perleido užsakovui iš subrangos sutarties kylančias savo reikalavimo teises į subrangovą, todėl užsakovas BUAB „ Pakilimo takas“ neturi reikalavimo teisės į UAB „Artva“ (subrangovą) ir vien šiuo pagrindu reikalavimas yra nepagrįstas bei atmestinas.

3616.

37Dėl ieškovės prašymo įpareigoti atsakovę išmontuoti ir išsivežti ne pagal statinio projektą atliktų darbų rezultatą arba priteisti griovimo išlaidas nurodė, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovė darbus atliko ne pagal statinio projektą, kad yra pagrindas reikalauti atliktų darbų rezultatą išmontuoti.

3817.

39Ieškovė teigia, kad už naudojimąsi iš UAB „Pakilimo takas“ gautais pinigais - 505 523,69 Eur atsakovė privalo sumokėti UAB „Pakilimo takas“ 6 procentų metines įstatymines palūkanas per 5 metų terminą, tačiau toks reikalavimas yra nepagrįstas. CK 210 straipsnis reglamentuoja, kad įstatymines palūkanas privalo mokėti terminą įvykdyti piniginę prievolę įvykdyti praleidęs skolininkas, tačiau atsakovei nekilo pareiga grąžinti UAB „Pakilimo takas“ 505 523,69 Eur sumos todėl atsakovė negalėjo praleisti tokios prievolės įvykdymo termino. Be to, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau –ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Atsakovei bankroto byla iškelta 2016-10-17 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016-10-28. Taigi, reikalavimas atmestinas dar ir šiuo pagrindu.

4018.

41Dėl reikalavimo priteisti 1 749 154,84 Eur delspinigių už 180 vėlavimo atlikti darbus pagal Rangos sutartį nurodė, kad atsakovė darbus vykdė laikotarpyje nuo 2011 m. sausio iki gegužės mėn., o vėliau Rangos sutartį nutraukė, visi ginčai dėl Rangos sutarties vykdymo buvo išspręsti Taikos sutartimi, o po jos sudarymo UAB „Pakilimo takas“ niekada nekėlė atsakovei reikalavimo tęsti Rangos sutarties vykdymą, kas parodo, kad šalys aiškiai suprato, jog Rangos sutartis yra nutraukta, o visi ginčai dėl jos vykdymo išspręsti Taikos sutartimi. Todėl ieškovė neturi teisinio pagrindo reikalauti delspinigių priteisimo Rangos sutarties 12.3 punkto pagrindu. Be to, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas.

4219.

43Atsakovė UAB „Artva“ su reikalavimu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys iš esmės remiasi ne faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, o įvairių teisės aktų ir teismo sprendimų, visiškai nesusijusių su nagrinėjama civiline byla, padriku citavimu ir neaiškiais, nesuprantamais reikalavimais, kas apsunkina teisę į tinkamą gynybą. Ieškovė nenurodė dėl reikalavimo iš UAB „Artva” priteisti 177 751,39 Eur nuostolių dėl defektų šalinimo ir 159 976,25 Eur nuostolių dėl neatliktų darbų, kaip šie nuostoliai apskaičiuoti, nedetalizavo kokie konkrečiai atliktų rangos darbų defektai aptikti, kada jie aptikti, kokie konkrečiai rangos darbai, kuriuos turėjo atlikti UAB „Artva”, yra neatlikti. Kiek atsakovė suprato, ieškovė savo reikalavimus UAB „Artva” ir BUAB „CCM Baltic” kildina iš 2010-11-24 Statybos rangos sutarties 29/10 ir teigia, kad atsakovė BUAB „CCM Baltic“ neįvykdė Rangos sutarties ir Taikos sutarties, o kadangi atsakovė BUAB „CCM Baltic” neįvykdė Rangos sutarties, ieškovė daro išvadą, kad ir jos pasitelktas subrangovas UAB „Artva” irgi neįvykdė 2011-01-31 Subrangos sutarties Nr. 11/02-S.

4420.

45Tačiau Šiaulių apygardos teismas įsiteisėjusia 2018-04-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-151-372/2018 konstatavo, kad atsakovė BUAB „CCM Baltic” įvykdė 2013-01-03 šalių sudarytą taikos sutartį ir šias aplinkybes patvirtina šalių pasirašyti darbų aktai. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-05-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018 konstatavo, kad UAB „CCM Baltic“ tinkamai įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-22 nutartimi patvirtintą taikos sutartį, t. y. atliko taikos sutarties priede Nr. 1 nurodytus darbus pagal UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 statinio ekspertizės akto išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa“ parengtą techninio projekto korektūrą ir UAB „Pakilimo takas“ jokių užbaigtų statybos darbų trūkumų 2013-05-08 perdavimo–priėmimo akte nenurodė, todėl konstatuotina, jog atsakovės BUAB “CCM Baltic” prievolė pasibaigė (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2013-01-22 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, visi kilę ginčai dėl Statybos rangos sutarties vykdymo ir minėtame ekspertizės akte nurodytų darbų trūkumų pašalinimo yra išspręsti ir negali būti pakartotinai sprendžiami. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Todėl esant įsiteisėjusiai Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-28 nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018 nutartis turi prejudicinę reikšmę ir tai lemia, kad ieškovė net ir teikdama netiesioginį ieškinį už BUAB „Pakilimo takas” šioje byloje nebegali civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018 jau nustatytų aplinkybių kvestionuoti iš naujo.

4621.

47Konkrečiu atveju atsakovai BUAB „CCM Baltic“ (gen. rangovas) ir UAB „Artva” (subrangovas) 2011-01-31 sudarė Subrangos sutartį Nr. 11/02-S bei 2011-03-29 sudarė šios sutarties pakeitimą, pagal kurią atsakovė UAB „Artva“ įsipareigojo atlikti viešbučio Didžiasalio k, Ignalinos raj. lauko vandentiekio, buitinės nuotekynės ir geoterminio šildymo įrengimo darbus pagal sąmatoje numatytą darbų sudėtį, o UAB „ Pakilimo takas“ įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti sutarties pakeitime nustatytą kainą – 177 673,19 Eur (613 470 Lt). Atsakovė UAB „Artva”, kaip subrangovas, savo pareigas įvykdė tinkamai, ir savo atliktus rangos darbus gen. rangovui atsakovei BUAB „CCM Baltic” pasirašytinai perdavė 2011 m. kovo mėn., 2011 m. balandžio mėn. ir 2011 m. birželio mėn. atliktų darbų aktais bei 2011-05-31 atsakovei BUAB „CCM Baltic” perdavė visą statybos darbų dokumentaciją. Dokumentacijos priėmimas – perdavimas fiksuotas šalių parašais. Atliktus darbus be pastabų BUAB „Pakilimo takas“, atstovaujamas to paties Ž. V., priėmė pasirašytais Atliktų darbų aktais – 2011-03-29 TAL 103; 2011-03-29 TAL 105, 2011-04-26 TAL 114, 2011-04-26 TAL 115, 2011-05-30 TAL 125 ir Atliktų darbų aktu už 2011 m. 02 mėnesį. Nei po rangos darbų perdavimo, nei po statybos dokumentacijos perdavimo, jokių pastabų ar pretenzijų UAB „Artva” nėra gavusi. Todėl jei užsakovas manė, kad jo teisės pažeistos ir jis dėl atsakovės UAB „Artva” patyrė nuostolių, turėjo teisę ginti savo pažeistas teises per įstatymuose nustatytą 3 metų ieškinio senaties terminą. Ieškinys turėtų būti dar ir šiuo pagrindu, atmestas kaip pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

4822.

49Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad remiantis Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, atsakovė UAB “Artva” turėjo į Žemės gelmių registrą užregistruoti 32 įrengtus gręžinius. 2011 metais, kada atsakovė UAB „Artva” atliko gręžinių įrengimo darbus, galioję teisės aktais aktai nekėlė reikalavimų įregistruoti įrengtus geoterminius gręžinius. Ieškovės UAB „Baltpay” ieškinyje minimi teisės aktai, galioję 2011 metais, reglamentavo ne geoterminių gręžinių, o vandens išgavimo gręžinių registravimą, todėl rangos darbų atlikimo ir perdavimo metu galiojančių teisės aktų pagrindu atsakovei UAB „Artva” nekilo prievolė registruoti įrengtus geoterminius gręžinius.

5023.

51Dėl ieškovės UAB „Baltpay” nepagrįstai reikalaujamų netesybų ir jų dydžio nurodė, kad CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovė privalo įrodyti, kad tarp atsakovės UAB „Artva” ir BUAB „Pakilimo takas” buvo sudarytas rašytinis susitarimas dėl netesybų mokėjimo. Įvertinus tai, kad jokio susitarimo tarp šalių sudaryta nebuvo, ieškovės reikalavimas dėl netesybų mokėjimo atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovė taip pat nepagrįstai reikalauja priteisti įstatymines palūkanas už naudojimąsi BUAB „Pakilimo takas” pinigais, kurios sudaro 151 657,10 Eur už tai, kad atsakovai tariamai netinkamai įvykdė rangos sutartis. Pažymi ir tai, kad reikalavimui priteisti palūkanas taikytinas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis), kurį ieškovė taip pat yra praleidusi, nes apie savo tariamai pažeistą teisę BUAB „Pakilimo takas” sužinojo (turėjo sužinoti) 2011-05-30 pasirašytinai priimdama rangos darbus.

5224.

53Ieškovės vadovas Ž. V., reikšdamas ieškinį šioje civilinėje byloje akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes ieškovės pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir tokiais savo veiksmais ieškovė ir jos atstovas Ž. V. didina teismo darbo sąnaudas, sukelia išlaidas procesinių dokumentų rengimui byloje dalyvaujančioms šalims. Iš šioje byloje surinktų rašytinių įrodymų, Ž. V., tiek pats asmeniškai, tiek UAB „Baltpay” ir UAB „Pakilimo takas” vardu jau ne kartą įvairiose civilinėse bylose reiškė to paties pobūdžio reikalavimus, t.y. reiškė reikalavimus tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, ir visi reikalavimai buvo atmesti įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Ž. V., šioje byloje atstovaujančiam UAB „Baltpay”, visos šios aplinkybės yra puikiai žinomos. Todėl prašo teismo taikyti ieškovei UAB „Baltpay“ ir jos atstovui Ž. V. 5 792,00 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir 50 procentų iš šios baudos skirti atsakovei UAB „Artva”.

5425.

55Trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pakilimo takas“ administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Tytus“ su prašymu nesutiko, nurodė, kad ginčas dėl kreditorinio reikalavimo yra išnagrinėtas, teismo nutartys yra įsiteisėjusios, todėl byla turėtų būti nutraukta, tačiau palieka spręsti teismui.

56Prašymas netenkintinas

5726.

58Byloje nustatyta, kad 2016-10-17 Šiaulių apygardos teisme iškelta bankroto byla atsakovei UAB „CCM Baltic“, bankroto administratore paskirta UAB „Kitoks sprendimas“. Nutartis įsiteisėjo 2016-10-28. 2018-01-25 bankroto byloje patvirtintas UAB „Baltpay“ 35 694,75 Eur kreditorinis reikalavimas UAB „Pakilimo takas“ bankroto byloje. Vilniaus apygardos teismo 2017-05-05 nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Pakilimo takas“, bankroto administratore paskirta UAB „Tytus“.

5927.

60UAB „Pakilimo takas“ 2010-11-24 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 29/10 su UAB „CCM Baltic“. UAB „CCM Baltic“ pagal Rangos sutartį įsipareigojo veikdama kaip generalinis statybos rangovas savo lėšomis atlikti viešbučio statybos darbus laikantis techninio projekto, statybos leidimo ir kitų įstatymų reikalavimų.

6128.

62Atsakovė BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Artva” 2011-01-31 sudarė Subrangos sutartį Nr. 11/02-S bei 2011-03-29 sudarė šios sutarties pakeitimą, pagal kurią atsakovė UAB „Artva“ įsipareigojo atlikti viešbučio Didžiasalio k, Ignalinos raj. lauko vandentiekio, buitinės nuotekynės ir geoterminio šildymo įrengimo darbus pagal sąmatoje numatytą darbų sudėtį. Atsakovė UAB „Artva”, su atsiliepimu į ieškvės prašymą pateikė duomenis, kad UAB „Artva” atliktus rangos darbus generaliniam rangovui atsakovei BUAB „CCM Baltic” pasirašytinai perdavė 2011 m. kovo mėn., 2011 m. balandžio mėn. ir 2011 m. birželio mėn. atliktų darbų aktais bei 2011-05-31 atsakovei BUAB „CCM Baltic” perdavė visą statybos darbų dokumentaciją. Dokumentacijos priėmimas – perdavimas fiksuotas šalių parašais. Atliktus darbus be pastabų BUAB „Pakilimo takas“, atstovaujamas to paties Ž. V., priėmė pasirašytais Atliktų darbų aktais – 2011-03-29 TAL 103; 2011-03-29 TAL 105, 2011-04-26 TAL 114, 2011-04-26 TAL 115, 2011-05-30 TAL 125 ir Atliktų darbų aktu už 2011 m. 02 mėnesį.

6329.

64Byloje pateiktas UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 ekspertizės aktas Nr. 1-12/12, kuriame nurodoma, kad buvo atlikta statomo viešbučio konstrukcijų dalies ekspertizė, akte nurodytos faktinės nustatytos aplinkybės, trūkumai, pateiktos išvados ir rekomendacijos.

6530.

66Iš prie šios civilinės bylos pridėtos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-5406-1158/2012 matyti, kad byloje 2012-07-23 buvo gautas pareiškėjos UAB „CCM Baltic“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ Pakilimo takas“ , kuriame nurodė aplinkybes dėl 2010-11-24 sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 29/10 dėl viešbučio statybos Ignalinos sen. Didžasalio kaime, tai, kad UAB „Pakilimo takas“ nesumokėjo už atliktus darbus ir kita. 2012-10-04 Vilniaus apygardos teismas atsisakė iškelti bankroto bylą. UAB „CCM Baltic“ kreipėsi su atskiruoju skundu prašydama panaikinti teismo nutartį ir iškelti bankroto bylą UAB „Pakilimo takas“.

6731.

682013-01-22 Lietuvos apeliacinis teismas (civilinė byla Nr. 2-453/2013) priėmė nutartį patvirtinti taikos sutartį, 2013-01-03 sudarytą tarp ieškovės UAB „CCM Baltic“ ir atsakovės UAB „Pakilimo takas“, tokiomis sąlygomis: 1. Ieškovas atsisako nuo byloje pareikšto reikalavimo atsakovui visa apimtimi. 2. Ieškovas įsipareigoja perduoti atsakovui projektinę dokumentaciją, susijusią su ieškovo atliktais darbais pagal 2010-10-24 šalių sudarytą statybos rangos sutartį Nr.29/10 (darbo projektą atliktų darbų daliai, užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąją dokumentaciją). Ieškovas per dvi savaites nuo šią taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įsipareigoja gauti UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ išvadą dėl UAB „Delfa“ parengtos techninio projekto konstrukcinės dalies korektūros. 3. Ieškovas savo lėšomis ir jėgomis ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo šią taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įsipareigoja nebaigtame statyti viešbutyje, unikalus Nr. ( - ) esančiame Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Didžiasalio k., atlikti statybos rangos darbus:Haus blokelių laikančių sienų mūras (~93.63 m3); rygelių sumontavimas (~6 vnt); gelžbetoninių sąramų sumontavimas (~4.2 m3); gelžbetoninių kiaurymėtų perdangų plokščių sumontavimas (~94 vnt); gelžbetoninių laiptinių betonavimas (~20 m3); pagal 2012-07-05 UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ parengto statinio ekspertizės akto Nr. l-12/12 išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa" (įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 4471) parengtą techninio projekto korektūrą. Ieškovas šių darbų atlikimui įsipareigoja pateikti draudimo bendrovės darbų atlikimo laidavimą. 4. Ieškovas atsisako nuo bet kokių priverstinių išieškojimo ir turto pardavimo veiksmų pagal įsiteisėjusią 2012-08-09 Utenos rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1620-839/2012. Ieškovas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šią taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikia visus reikalingus dokumentus hipotekos įstaigai dėl 2011-11-30 įregistruotos priverstinės hipotekos (priverstinės hipotekos identifikavimo kodas Nr. 10520110001554) ir 2011-12-06 įregistruoto priverstinio įkeitimo (priverstinio įkeitimo identifikavimo kodas Nr. 10620110001553) išregistravimo. Ieškovas įsipareigoja nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po jų pateikimo) pristatyti atsakovui pažymą patvirtinančią, jog visi reikalingi dokumentai pristatyti hipotekos įstaigai. 5. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šią taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos atsisakyti nuo savo ieškinio Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-6972-910/2012, kurioje Taikos sutartis, jos sąlygos bei visa su statybos rangos sutartimi susijusi informacija, dokumentai ir susirašinėjimas, o taip pat statybos rangos sutarties galiojimo metu tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai vieno byloje dalyvaujančių asmens kitam atskleista informacija bei duomenys bus laikomi konfidencialiais neterminuotai, negalės būti byloje dalyvaujančio asmens ir/ar jį atstovaujančių asmenų atskleisti jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus jeigu to tiesiogiai reikalauja galiojantys įstatymai ar šios sutarties esmė. 6. Šalys susitaria, kad visos jų patirtos išlaidos, susijusios su šios sutarties sudarymu, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokatams, ekspertams ar bet kokios kitos išlaidos) lieka jas patyrusiai šaliai ir nė viena iš šalių kitai šaliai jų nekompensuoja. Bet kokias išlaidas valstybės biudžetui įsipareigoja atlyginti atsakovas. 7. Šalys patvirtina, kad maksimaliai stengsis sutartį įvykdyti, t. y. kiekviena šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Teismas nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „CCM Baltic“ ieškinį atsakovei UAB ,,Pakilimo takas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012-07-24 nutartimi atsakovės UAB ,,Pakilimo takas“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6932.

70Iš minėtoje civilinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad byloje buvo pateikti Atliktų darbų aktai už laikotarpį nuo 2011m. sausio mėnesį iki 2011 m. gegužės mėnesio, pažymos dėl atliktų darbų, sąskaitos dėl atliktų darbų apmokėjimo, 2012-07-05 Ekspertizės aktas Nr. 1-12/12 bei kiti dokumentai. Byloje pateikta 2013-01-03 tarp šalių pasirašyta taikos sutartis, 2013-01-03 Priedas Nr. 1 prie Taikos sutarties, kuris šalių susitarimu laikomas neatsiejama taikos sutarties dalis. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-5406-1158/2012).

7133.

72Iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2VP-4224-603/2017 matyti, kad byloje 2017-05-09 gautas išieškotojo UAB „Pakilimo takas“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo. 2017-05-12 UAB „CCM Baltic“ išsiųstas pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo, atsiliepimas negautas. 2017-05-31 priimta teismo nutartis išduoti UAB „Pakilimo takas“ vykdomąjį dokumentą. Iš bylos dokumentų matyti, kad vykdomasis raštas išsiųstas UAB „ Pakilimo takas“, apie tai informuota UAB „CCM Baltic“. 2019-02-18 byloje gautas BUAB prašymas įpareigoti BUAB „Pakilimo takas“ per 5 dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo gražinti Vilniaus apygardos teismui į civilinę bylą Nr. B2-5406-115/2012 2017-07-17 išduotą vykdomąjį raštą. 2019-03-06 nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2VP-4224-603/2017 nutarė atmesti ieškovės BUAB ,,CCM Baltic“ atstovo advokato A. J. prašymą dėl įpareigojimo grąžinti vykdomąjį raštą. Teismo vertinimu, patenkinti ieškovės atstovo prašymo dėl įpareigojimo grąžinti vykdomąjį raštą pagrindo nėra, kadangi CPK 631 straipsnio 6 dalies norma iš esmės nesukuria įpareigojimo išieškotojui, kuriam išduotas vykdomasis dokumentas, vykdomajam dokumentui esant įvykdytam, grąžinti vykdomąjį dokumentą. Šia norma įstatymo leidėjas nurodė antstoliui, jog įvykdžius vykdomąjį dokumentą, šis grąžinamas jį išdavusiai institucijai, tačiau, jeigu vykdomasis raštas nėra pateiktas vykdyti antstoliui, pačiam išieškotojui tokia pareiga nekyla. Taip pat pažymėjo, jog antstolis, gavęs įvykdytą vykdomąjį dokumentą, neturėtų jo priimti, todėl išieškotojo disponavimas vykdomuoju dokumentu nesukelia grėsmės bankrutavusiai UAB ,,CCM Baltic“.

7334.

74Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratorei, kuri, patikslinusi pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti tvirtinami (tikslinami) iki teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo arba nutarties nutraukti bankroto procesą įsiteisėjimo dienos. Taip pat Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei byloje galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

7535.

76Šiuo atveju UAB BALTPAY“ atstovaujama vadovo Ž. V. bankrutavusios ( toliau –BUAB) „Pakilimo takas“ vardu netiesioginiu ieškiniu pareiškė reikalavimus atsakovėms BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Artva“ prašydama patvirtinti UAB „Pakilimo takas“ 2 406 335,63 Eur kreditorinį reikalavimą, t.y. priteisti iš UAB „CCM Baltic“ 505 523,69 Eur sumokėtas lėšas UAB „CCM Baltic” pagal Rangos sutartį Nr. 29/10; priteisti iš UAB „CCM Baltic” 1 749 154,84 Eur netesybas; priteisti iš UAB „CCM Baltic“ 151 657,10 Eur įstatyminių palūkanų. 2. Priteisti UAB „Pakilimo takas“ iš UAB „Artva“ 337 727,64 Eur nuostolių atlyginimą, t.y. 177 751,39 Eur nuostolių dėl defektų šalinimo; 159 976,25 Eur nuostolių dėl neatliktų darbų. 3. Priteisti UAB „Pakilimo takas“ iš UAB „Artva“ 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (337 727,64 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 4. Įpareigoti UAB „CCM Baltic“ išmontuoti ir išsivežti ne pagal statinio techninį projektą atliktų darbų rezultatą arba priteisti iš UAB „CCM Baltic” ne pagal statinio techninį projektą atliktų darbų išmontavimo/griovimo išlaidas. Atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas spręstina, kad iš esmės ieškovės reikalavimai yra dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, nors byloje patraukta ir atsakovė UAB „Artva“, tačiau reikalavimai kildinami iš tarp ieškovės ir atsakovės UAB „CCM Baltic” sudarytos rangos sutarties bei tarp UAB „CCM Baltic” ir subrangovo UAB „Artva“ sudarytos subrangos sutarties dėl neįvykdytų bei netinkamai įvykdytų minėtų sutarčių, iš to kilusių nuostolių bei kitų išvestinių reikalavimų.

7736.

78Konkrečiu atveju byloje nustatyta, kad BUAB „Pakilimo takas“ jau buvo pareiškusi 73 750,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“, kurį grindė aplinkybėmis, jog remiantis 2013-05-08 perdavimo ir priėmimo aktu atsakovė perdavė apeliantei darbus su trūkumais, nes 2017 m. sausio mėnesį statyto objekto „Haus“ blokelių mūro konstrukcijos dalis nuvirto, todėl teigė, jog mūrui atstatyti reikia 73 750,00 Eur išlaidų. Atsakovė BUAB „CCM Baltic“ su atsiliepimu į ieškinį taip pat pateikė duomenis apie 2017-01-16 Ž. V. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo, 2017-02-10 patikslintą prašymą. Duomenis, kad kartu su prašymais į bylą buvo teiktas ir minėtas 2012-07-05 Ekspertizės aktas Nr. 1-12/12. Šiaulių apygardos teismas 2017-03-30 nutartimi atmetė BUAB „Pakilimo takas “ prašymą patvirtinti minėtą finansinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje ( tuo metu bylos Nr. B3-628-372/2017. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-05-25 nutartimi Šiaulių apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.( civilinės bylos Nr. 2-979-157/2017).

7937.

80BUAB „Pakilimo takas“ bankroto administratorė pateikė teismui 2018-03-20 prašymą dėl 961 206,00 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje, kurį grindė aplinkybe, jog rangovė BUAB „CCM Baltic“ pažeidė pareigą statinį statyti laikantis teisės aktų reikalavimų ir šią aplinkybę taip pat įrodinėjo UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 statomo viešbučio konstrukcijų dalies ekspertize, kuria buvo nustatyta, kad pastato laikančiosios konstrukcijos yra avarinės būklės, kai kurie darbai apskritai nėra atlikti, nors buvo surašyti atliktų darbų aktai, tačiau darbai atlikti nesilaikant statybos leidimo ir statinio techninio projekto ir kita. 2018-04-18 nutartimi Šiaulių apygardos teismas atmetė prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. ( tuo metu civilinės bylos Nr. B2-151-372/2018). Teismas be kitų argumentų pripažino, kad klausimas dėl kreditorinio reikalavimo jau buvo išspręstas anksčiau, be to nagrinėjamo BUAB „Pakilimo takas“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo terminas yra aiškiai nepagrįstai praleistas. Vien tai, kad administratoriui 2017-10-26 buvo atsisakyta išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projektų sprendimų, nesuteikia pagrindo atnaujinti terminą kreditorių reikalavimų tvirtinimui. Be to teismas neturi pagrindo nagrinėti klausimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo rangovui BUAB „CCM Baltic“, tai galėtų būti atskiro skundo nagrinėjimo objektas. Tačiau užsakovė BUAB „Pakilimo takas“ neturėtų gauti dvigubos naudos – ir neužbaigtą statyti viešbutį, ir visus pinigus, reikalaujamus grąžinti iš BUAB „CCM Baltic“. Tai gali tapti nepagrįstu praturtėjimu.

8138.

82Lietuvos apeliacinis teismas 2018-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018 Šiaulių apygardos teismo 2018-04-18 nutartį paliko nepakeistą.Teismas pažymėjo, kad Statybos rangos sutarties pagrindu viešbutis buvo statomas atsakovės medžiagomis, kurios buvo įskaitytos į apeliantės sumokėtą atsakovei 146 455,49 Eur (505 681,51 Lt) sumą, tačiau dėl šios aplinkybės, reikalaudama nuostolių nuo visos sumokėtos sumos, jokių argumentų nepateikė. Bylos duomenimis, visus atsakovės atliktus darbus apeliantė priėmė laikotarpiu 2011 m. sausio mėn. – gegužės mėn. pasirašytais atliktų darbų aktais, kuriuose jokių darbų trūkumų nenurodė. Atsakovė buvo sustabdžiusi darbų atlikimą pagal Statybos rangos sutartį, nes apeliantė savalaikiai neatsiskaitė už atliktus darbus. Tarp šalių ginčai dėl Statybos rangos sutarties vykdymo yra galutinai išspręsti Lietuvos apeliacinio teismui 2013-01-22 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kurios sąlygas atsakovė įvykdė. Apeliantė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pareikštą reikalavimą dėl 505 898,73 Eur nuostolių priteisimo (CPK 12, 178 straipsniai). Nustatyta, jog UAB „CCM Baltic“ ir BUAB „Pakilimo takas“ pasirašė 2013-01-03 taikos sutartį, kuri buvo patvirtinta Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-453/2013.

8339.

84Teismas pažymėjo, kad patvirtintos taikos sutarties priedo Nr. 1 6 punktu šalys susitarė, kad atsakovė turi atlikti darbus pagal 2012-07-05 UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ parengto statinio ekspertizės akto išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa“ parengtą techninio projekto korektūrą. Taigi, teismo patvirtintos taikos sutarties sąlyga buvo atsakovės pareiga atlikti darbus pagal UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-05-07 statinio ekspertizės akto išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa“ parengtą techninio projekto korektūrą. Atsakovė atliko darbus pagal UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 statinio ekspertizės akto išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa“ parengtą techninio projekto korektūrą. Užsakovės BUAB „Pakilimo takas“ rangovės UAB „CCM Baltic“ ir techninės priežiūros vadovo R. M. pasirašytu 2013-05-08 užbaigtų statybos darbų pagal taikos sutarties priedą Nr. 1 aktu atsakovė perdavė, o apeliantė priėmė nebaigtame statyti viešbutyje atliktus statybos rangos darbus, įvardintus taikos sutarties priede Nr. 1.

8540.

86Atsižvelgęs į nustatytų aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „CCM Baltic“ tinkamai įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-22 nutartimi patvirtintą taikos sutartį, t. y. atliko taikos sutarties priede Nr. 1 nurodytus darbus pagal UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05 statinio ekspertizės akto išvadas ir rekomendacijas UAB „Delfa“ parengtą techninio projekto korektūrą ir jokių užbaigtų statybos darbų trūkumų 2013-05-08 perdavimo–priėmimo akte nenurodė, konstatavo, jog atsakovės prievolė pasibaigė (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Akcentavo, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2013-01-22 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, visi kilę ginčai dėl Statybos rangos sutarties vykdymo ir minėtame ekspertizės akte nurodytų darbų trūkumų pašalinimo yra išspręsti ir negali būti pakartotinai sprendžiami. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

8741.

88Taigi, atsižvelgiant į ieškovės argumentus, pareiktus reikalavimus spręstina, kad ieškovė pakartotinai reiškia reikalavimus dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teismo vertinimu konkretūs reikalavimai pareikšti atsakovei UAB „ Artva“ yra taip pat kildinami iš tų pačių tarp šalių susiformavusių Rangos sutarties santykių ir tuo pačiu pagrindu. Ieškovė siekia iš esmės iš naujo vertinti Lietuvos apeliacinis teismo 2018-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1032-798/2018 bei Šiaulių apygardos teismo 2018-04-18 nutartimi nustatytas faktines aplinkybes bei padarytas išvadas. Ieškovė iš esmės reikalavimus grindžia tuo, kad UAB „CCM „Baltic“ neįvykdė Taikos sutarties sąlygų, ir tuo, kad 2017-05-03 UAB „Pakilimo takas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą išduoti vykdomąjį raštą pagal 2013-01-03 Taikos sutartį su UAB „CCM baltic“ ir ta faktine aplinkybe, kad Vilniaus apygardos teismas 2017-07-17 išdavė UAB „Pakilimo takas“ vykdomąjį raštą Nr. B2-5406-115/2012. Ieškovė nepagrįstai vertina, kad Taikos sutarties neįvykdymo faktą patvirtina vien tik pats faktas, kad yra išduotas vykdomasis raštas. Ieškovės pozicija, kad vykdomojo rašto išdavimas laikytinas prejudiciniu faktu pagal CPK 182 straipsnį, akivaizdžiai nepagrįstas ir prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei minėtoje apeliacinio teismo nutartyje padarytoms išvadoms, kad visi kilę ginčai dėl Statybos rangos sutarties vykdymo ir minėtame ekspertizės akte nurodytų darbų trūkumų pašalinimo yra išspręsti ir negali būti pakartotinai sprendžiami. Iš esmės teismas sutinka su atsakovių argumentais, kad ginčas tarp šalių yra iš esmės išspręstas, atsižvelgiant į 2013-07-22 taikos sutarties turinį, esmę, 2013-07-22 nutartimi patvirtintą taikos sutartis yra įvykdyta ir teismas neturi jokio teisinio pagrindo daryti priešingas išvadas. Dėl ieškovės iš naujo keliamų klausimų, tikslinamų reikalavimų, nurodytų aplinkybių, daromų išvadų, vengiant teismui pasikartojimo atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš esmės sutinkant su atsakovių pozicija, nėra tikslinga plačiau analizuoti ir dėl jų pasisakyti. Teismas iš esmės pritaria atsakovės UAB „Artva“ pozicijai (šios teismo nutarties 19-23 punktai). Esant konkrečiu atveju byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, galiojančiai Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-22 nutartimi patvirtintai taikos sutarčiai, Šiaulių apygardos teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo padarytoms išvadoms dėl kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo, šiuo konkrečiu atveju spręstina, kad ieškovės reikalavimas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, bei kiti išvestiniai reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti. Dėl vykdomojo rašto yra pasisakyta 2019-03-06 Vilniaus apygardos teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2VP-4224-603/2017 ( šios nutarties 31 punktas). Dėl ieškovės teiktų papildomų dokumentų, nurodytų argumentų, keliamų klausimų dėl techninio projekto, leidimų išdavimo, Rangos sutarties vykdymo, Subrangos sutarties vykdymo, neatliktų bei netinkamai atliktų darbų, patirtų nuostolių, dėl nurodomos Kasacinio teismo praktikos teismas pažymi, kad neturi pareigos atsakyti į kiekvieną ieškovės argumentą, nes jų analizavimas ir vertinimas nekeičia esmės, nes ieškovės pareikšti reikalavimai, kaip ieškovė juos yra suformulavusi ir kokiu pagrindu yra pareikšti reikalavimai iš esmės yra išnagrinėti, dėl jų priimti teismų sprendimai įsiteisėję.

8942.

90Teismo pažymėtina, kad BUAB „Pakilimo takas“ savarankiškai įgyvendino savo teisę ir reiškė kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje. Teismo vertinimu ieškovė atsižvelgiant į tai, kas jau minėta nors reiškia netiesioginį ieškinį CK 6.68 straipsnio pagrindu, tačiau jai žinoma, kad reikalavimai buvo netenkinti. CK 6.68 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Netiesioginis ieškinys gali būti pareikštas tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad BUAB „Pakilimo takas“ neatsisakė įgyvendinti savo teisių, priešingai, savarankiškai reiškė kreditorinius reikalavimus, kurie buvo atmesti. Teismo vertinimu ieškovės UAB „Baltpay“ reiškiamas prašymas patvirtinti BUAB „Pakilimo takas“ 2 406 335,63 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje yra jau trečias, kaip pagrįstai akcentavo ir atsakovė. Be to yra pagrindo spręsti BUAB „Pakilimo takas“ prašymas, reiškiamas tarp tų pačių asmenų ir dėl to paties pagrindo kaip ir ankstesni du prašymai, nors byloje šiuo atveju ir yra įtraukta atsakovė UAB „Artva“, tačiau savo esme, kaip minėta, ieškovės pareikšti prašymai yra reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, kuris jau ne kartą spręstas, todėl papildomos ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo jų iš naujo nagrinėti. Papildomai pasisakytina, kad atsakovės subrangovės UAB „Artva“ argumentų, kuri nurodė, kad visus darbus pagal sutartį atliko be priekaištų, visus dokumentus perdavė rangovui ieškovė nepaneigė, dėl atsakovės į bylą pateiktų dokumentų, kuriuos atsakovė teikė atsižvelgiant į ieškovės reikalavimus, ieškovė duomenų paneigiančių atsakovės poziciją nepateikė ( CPK 178 straipsnis).

9143.

92Taip pat pažymėtina, kad teismui išėjus priimti sprendimo šioje byloje ieškovė pateikė 2019-03-22 papildomus paaiškinimus, tačiau atsižvelgiant į CPK 251 straipsnį, ieškovė teisę papildyti bylos medžiagą turėjo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tai yra iki pradedant klausyti baigiamųjų kalbų CPK 253 straipsnis. Teismas sprendžia, kad ieškovė turėjo galimybę naudotis savo procesinėmis teisėmis ir savalaikiai teikti dokumentus, todėl sprendžia, kad pateikti papildomi dokumentai yra pateikti nesavalaikiai, nėra pagrindo jų priimti ir vertinti bei atnaujinti bylos nagrinėjimo iš esmės ( CPK 256 straipsnis).

9344.

94Dėl prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

9545.

96Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Konkrečiu atveju atsakovės pareiškė prašymą skirti ieškovei baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos priteisiant UAB „ARTVA“ bei UAB „CCM „Baltic“ . Atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, nors spręstina, kad ieškinys iš esmės nepagrįstas, tačiau nagrinėjamu atveju vien nepagrįsto ieškinio pateikimo faktas nesudaro pakankamo pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad ieškovė nebuvo atstovaujama profesionalaus teisininko, todėl spręstina, kad visuma aplinkybių nepagrindžia ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, todėl prašymai skirti baudą netenkintini.

9746.

98CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė UAB „ARTVA“ pareiškė prašymą dėl 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovė UAB „CCM Baltic“ pareiškė prašymą priteisti 7108,75 Eur išlaidų, BUAB „ Pakilimo takas“ pareiškė prašymą priteisti 1450 Eur bylinėjimosi išlaidų. Byloje pateikti duomenys patvirtinantys patirtas išlaidas ir jų sumokėjimą.

9947.

100Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad byloje pateikti duomenys patvirtina patirtas išlaidas, teismas įvertinęs byloje pateiktų procesinių dokumentų kiekį, jų turinį, apimtis, keliamų klausimų sudėtingumą, ieškovės keltus argumentus, į kuriuos atsakovai teikė procesinius dokumentus, galimas laiko sąnaudas, į posėdžių trukmę, sugaištą laiką, sprendžia, kad prašymai tenkintini. Iš ieškovės priteistinos atsakovių ir trečiojo asmens patirtos išlaidos.

101Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais

Nutarė

102Atmesti ieškovės UAB „BALTPAY“ prašymus bankroto byloje Nr. B2-67-440/2019.

103Priteisti iš ieškovės UAB „BALTPAY“, j.a.k. 302415104 7108,75 Eur ( septynis tūkstančius šimtą aštuonis eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovei BUAB „ CCM Baltic“, j.a.k. 145417921, 1000 Eur ( tūkstantį eurų ) bylinėjimosi išlaidų UAB „ Artva“, j.a.k. 120404147 ir 1450 Eur ( tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt eurų ) bylinėjimosi išlaidų BUAB „Pakilimo takas“ j.a.k. 302446221.

104Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

105Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. sekretoriaujant M. Š.,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BALTPAY“ vadovui... 4. žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau –UAB) „BALTPAY“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad UAB „Pakilimo takas“ 2011-2013m. vykdė Lietuvos... 10. 3.... 11. UAB „CCM Baltic“ ir UAB „Pakilimo takas“ 2013-01-13 pasirašė taikos... 12. 4.... 13. 2018-03-12 UAB „Baltpay” pareiškė UAB „CCM baltic” kreditorinį... 14. 5.... 15. Per 6 mėnesius rangovas UAB „CCM baltic“ pažeisdama rangos sutarties... 16. 6.... 17. UAB „CCM baltic“ sumokėti 505 523,69 Eur remiantis CK 6.665 straipsnio 1... 18. 7.... 19. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Artva“ yra atsakovės bankrutavusios... 20. 8.... 21. Ieškovė yra raštu informavusi subrangovą apie garantiniu laikotarpiu... 22. 9.... 23. Atsakovė BUAB „CCM Baltic“ atstovaujama bankroto administratorės UAB... 24. 10.... 25. Nurodė, kad 2017-01-16 UAB „Pakilimo takas“ direktorius Ž. V. pateikė... 26. 11.... 27. Antrą kreditorinį reikalavimą dėl UAB „Pakilimo takas“ 961 206,93 Eur... 28. 12.... 29. Atsakovė nurodė, kad Ž. V. buvo žinoma apie tai, kad BUAB „Pakilimo... 30. 13.... 31. Be to ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė neįvykdė Rangos sutarties... 32. 14.... 33. Atsakovė pagal Rangos sutartį atliko darbų už 1 746 767,16 Lt (505 898,73... 34. 15.... 35. Ieškovės teiginiai, kad Lietuvos geologijos tarnybos atsakymas... 36. 16.... 37. Dėl ieškovės prašymo įpareigoti atsakovę išmontuoti ir išsivežti ne... 38. 17.... 39. Ieškovė teigia, kad už naudojimąsi iš UAB „Pakilimo takas“ gautais... 40. 18.... 41. Dėl reikalavimo priteisti 1 749 154,84 Eur delspinigių už 180 vėlavimo... 42. 19.... 43. Atsakovė UAB „Artva“ su reikalavimu nesutiko, prašė jį atmesti.... 44. 20.... 45. Tačiau Šiaulių apygardos teismas įsiteisėjusia 2018-04-18 nutartimi... 46. 21.... 47. Konkrečiu atveju atsakovai BUAB „CCM Baltic“ (gen. rangovas) ir UAB... 48. 22.... 49. Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad remiantis Žemės gelmių registro tvarkymo... 50. 23.... 51. Dėl ieškovės UAB „Baltpay” nepagrįstai reikalaujamų netesybų ir jų... 52. 24.... 53. Ieškovės vadovas Ž. V., reikšdamas ieškinį šioje civilinėje byloje... 54. 25.... 55. Trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pakilimo takas“... 56. Prašymas netenkintinas... 57. 26.... 58. Byloje nustatyta, kad 2016-10-17 Šiaulių apygardos teisme iškelta bankroto... 59. 27.... 60. UAB „Pakilimo takas“ 2010-11-24 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 29/10... 61. 28.... 62. Atsakovė BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Artva” 2011-01-31 sudarė Subrangos... 63. 29.... 64. Byloje pateiktas UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2012-07-05... 65. 30.... 66. Iš prie šios civilinės bylos pridėtos Vilniaus apygardos teismo civilinės... 67. 31.... 68. 2013-01-22 Lietuvos apeliacinis teismas (civilinė byla Nr. 2-453/2013)... 69. 32.... 70. Iš minėtoje civilinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad byloje buvo... 71. 33.... 72. Iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2VP-4224-603/2017 matyti,... 73. 34.... 74. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį iškėlus teisme bankroto... 75. 35.... 76. Šiuo atveju UAB BALTPAY“ atstovaujama vadovo Ž. V. bankrutavusios ( toliau... 77. 36.... 78. Konkrečiu atveju byloje nustatyta, kad BUAB „Pakilimo takas“ jau buvo... 79. 37.... 80. BUAB „Pakilimo takas“ bankroto administratorė pateikė teismui 2018-03-20... 81. 38.... 82. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 83. 39.... 84. Teismas pažymėjo, kad patvirtintos taikos sutarties priedo Nr. 1 6 punktu... 85. 40.... 86. Atsižvelgęs į nustatytų aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos... 87. 41.... 88. Taigi, atsižvelgiant į ieškovės argumentus, pareiktus reikalavimus... 89. 42.... 90. Teismo pažymėtina, kad BUAB „Pakilimo takas“ savarankiškai įgyvendino... 91. 43.... 92. Taip pat pažymėtina, kad teismui išėjus priimti sprendimo šioje byloje... 93. 44.... 94. Dėl prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 95. 45.... 96. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 97. 46.... 98. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 99. 47.... 100. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 101. Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 102. Atmesti ieškovės UAB „BALTPAY“ prašymus bankroto byloje Nr.... 103. Priteisti iš ieškovės UAB „BALTPAY“, j.a.k. 302415104 7108,75 Eur (... 104. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos... 105. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....