Byla eB2-1969-221/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai „Dainva“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. D. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai „Dainva“,

Nustatė

2Ieškovas V. D. (toliau – ieškovas) kreipėsi teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą MB „Dainva“. Ieškovas nurodo, kad buvo MB „Dainva“ darbuotojas (darbų vadovas). Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. balandžio 8 d. sprendimu darbo byloje Nr. APS-2-5531 ieškovui iš MB „Dainva“ buvo priteistas 2 700 Eur darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d., 300,6 Eur kompensacija už nepanaudotas atostogas ir 1 327,5 Eur netesybos už uždelstą atsiskaityti laiką, iš viso 4 328,1 Eur suma. Bankroto byla keltina dėl to, kad MB „Dainva“ vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį.

3Atsakovė nepateikė teismui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

7Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

8Iš ieškovo pateikto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad 2018 m. vasario 9 d. įregistruota atsakovės įmonė Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nėra pateikusi finansinės ataskaitos, todėl negalima nustatyti tikslaus atsakovės turimo turto ir įsipareigojimų kreditoriams santykio. Iš Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenys įrodo, kad atsakovės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad nėra jokių duomenų apie atsakovės turimą turtą.

9Ieškovas pareiškime nurodė, kad atsakovės skola jam sudaro 4 328,1 Eur sumą. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešų duomenų nustatyta, kad atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. rugsėjo 23 d. buvo skolinga 1 977,98 Eur, įmonėje nėra apdraustų asmenų. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. rugsėjo 25 d. duomenimis, kad atsakovės deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma buvo 6 230,39 Eur. Išrašo iš Antstolių informacinės sistemos duomenimis, yra užvestos vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimų iš atsakovės išieškotojų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Santehkomplektas“ (išieškoma suma – 6 343,29 Eur), UAB „Adma“ (išieškoma suma – 1 109,06 Eur), UAB „Vilpra“ (išieškoma suma – 468,02 Eur), A. S. (išieškoma suma – 1 130,1 Eur) naudai. Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad teismui žinomi atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra nemažesni nei 21 586,94 Eur.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ĮBĮ įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams (tarp jų – ir darbuotojams), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas MB „Dainva“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti MB „Dainva“ bankroto bylą (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Tigesta“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą mažajai bendrijai „Dainva“, įmonės kodas 304763836, esančiai Kauno m., Ateities pl. 45C.

14Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Tigesta“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA032).

15Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir bankroto administratorei.

18Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

19Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Nutarties dalis dėl bankroto administratorės paskyrimo neskundžiama.

23Kita nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas V. D. (toliau – ieškovas) kreipėsi teismą su pareiškimu,... 3. Atsakovė nepateikė teismui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra... 6. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 7. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 8. Iš ieškovo pateikto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 9. Ieškovas pareiškime nurodė, kad atsakovės skola jam sudaro 4 328,1 Eur... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ĮBĮ įtvirtintą aktyvų teismo... 11. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 13. Iškelti bankroto bylą mažajai bendrijai „Dainva“, įmonės kodas... 14. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 15. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 16. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių... 19. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 20. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 21. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 22. Nutarties dalis dėl bankroto administratorės paskyrimo neskundžiama.... 23. Kita nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei...