Byla 2A-888-661/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Rūtos Burdulienės ir Neringos Švedienės apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo „Statybų šalis“, UAB apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Mikus“ ieškinį atsakovui UAB „Statybų šalis“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4175,39 Eur skolą, 1893,60 Eur delspinigius, 82,36 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal šalių sudarytą 2014-07-03 sutartį Nr. 14/07/03, ieškovas atliko sutartus darbus atsakovui. 2014-09-29 šalys pasirašė atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Pagal sutarties 3.2 punktą ir darbų priėmimo – perdavimo aktą atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita – faktūra MIK Nr. 0000726, 7891,39 Eur sumai. Atsakovas šią sąskaitą – faktūrą turėjo apmokėti iki 2014-10-14. Atsakovė savo įsipareigojimo pilnai neįvykdė ir pagal ieškovės pateiktą sąskaitą – faktūrą dalimis sumokėjo 3716,00 Eur. Nepaisant daugkartinių ieškovo raginimų atsakovas vengia savo prievolę įvykdyti iki galo sumokant likusią 4175,39 Eur skolą.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2015-02-17 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė ieškinį patenkinti visiškai.

5Atsakovas pateikė prieštaravimus ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, Ieškovui pagal šią Sutartį nebuvo sumokėta 3.489,16 Eur suma, kadangi atsakovas pagrįstai tikėjosi sąžiningo ieškovo elgesio ir kad pagal neįvykdytą 2013 m rugsėjo 3 d. Rangos sutarti Nr. 2013 09 03 - ieškovas atliks šios (atsakovo sumokėtos 1.737,72 Eur sumos) įskaitymą, o taip pat sąžiningai paskaičiuos dėl šios sumos sulaikymo Rangos sutartimi numatytus delspinigius bei įstatymo nustatytas palūkanas. Ieškovui faktiškai priklauso tik 1.020,37 EUR suma (iš 7.891,39 Eur sumos atėmus sumokėtą 4.402,22 Eur sumą bei atėmus Priešieškiniu prašomą priteisti 2.468,80 Eur sumą - yra gaunama 1.020,37 Eur suma). Atsakovas mano, jog ieškovas nesąžiningai naudojasi Sutarties 7.1 p., kadangi reikalauja delspinigius sumokėti nuo visos Sutarties kainos, tačiau nesumokėta sumos dalis net septynis kartus mažesnė nei visa Sutarties kaina. Mano, jog teismas šiuo atveju galėtų taikyti protingumo bei sąžiningumo principus ir atitinkamai (proporcingai) sumažinti priteistiną delspinigių sumą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos d. galutiniu sprendimu nusprendė Trakų rajono apylinkės teismo 2015-02-17 priimtą preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

8Teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su ieškovu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4175,39 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas „Statybų šalis“, UAB prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodė panašius argumentus, kaip ir savo prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus sprendimo. Apelianto nuomone teismas neteisingai nustatė sumokėtas sumas pagal 2014-07-03 Sutartį Nr. 14/07/03, nes pagal minėtą sutartį 2014-07-04 buvo pervedęs ieškovui 3000 Lt, 2014-07-17 pervedė 5200 Lt, 2014-10-24 pervedė 5000 Lt, 2014-12-05 pervedė 5000 Lt, viso 18200 Lt. Jis taip pat teigia, kad teismas neteisingai nustatė, kad buvo pervestos tik dvi sumos, kad sprendime nepateikė jokių motyvų dėl dviejų sumų priskyrimo kitai ankstesnei sutarčiai, nors prieštaravimuose šio sumos nurodytos kaip sumokėtos pagal 2014-07-03 sutartį Nr. 14/07/03. Teismas netyrė jokių aplinkybių, ar ankstesnė sutartis buvo visiškai ir tinkamai įvykdyta, todėl neturėjo pagrindo šios sumos priskirti ankstesnės sutarties tariamam apmokėjimui.

11Ieškovas UAB „Mikus“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Jis nurodo, kad tarp šalių buvo sudarytos dvi rangos sutartys - 2013-09-03 ir 2014-07-03. Pagal 2013-09-03 Rangos sutartį ieškovas įsipareigojo atsakovui atlikti darbų už 36 632 Lt (10 609,36 Eur). Ieškovas atliko darbų už 21 169,40 Lt (6131,08 Eur), pateikė atsakovui 2013-10-29 Atliktų darbų aktą, kurį atsakovas pasirašė, t.y. pripažino atliktus darbus, jų kiekį ir kokybę. Apmokėjo tik 19 000 Lt. Nuo bendradarbiavimo pradžios - 2013-09-03 iki 2015-02-11, t.y. ieškinio pareiškimo Trakų rajono apylinkės teismui, pagal abi Rangos sutartis, ieškovas apeliantui (atsakovui) išrašė tris PVM sąskaitas-faktūras už 51 616,79 Lt arba 14 949,25 Eurų. Atsakovas pasirašė visus ieškovo pateiktus darbų atlikimo aktus, tačiau apmokėjo darbų tik už 37 200 Lt arba 10773,86 Eurų, o neapmokėta liko darbų pagal abi sutartis už 4175,39 Eurus. Paskutinė PVM sąskaita-faktūra atsakovui buvo išrašyta 2014-09-29 pagal tos pačios dienos atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Atsakovas ne kartą buvo įspėtas atsiskaityti, tačiau į ieškovo raštus nereagavo, todėl ieškovas 2015-02-11 su ieškiniu kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą dėl bendros 6151,35 Eur sumos priteisimo už atliktus darbus, tame tarpe delspinigių, palūkanų priteisimo. Taigi apelianto teiginiai, kad užskaitė ar neužskaitė mokėjimus pagal pirmą sutartį ar pagal antrą sutartį, esminės reikšmės neturi. Apeliantas privalėjo atsiskaityti pilnai pagal abi sutartis, pagal pateiktas sąskaitas-faktūras, tačiau laiku nuo sąskaitų-faktūrų pateikimo jų neapmokėdavo, vengė tyčia ar netyčia vykdyti prievolę, todėl ieškovas ir kreipėsi į teismą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl skolos priteisimo už atliktus statybos rangos darbus.

14Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas.

15Iš byloje esančių rašytinų įrodymų matyti, jog atsakovas pasirašė visus ieškovo pateiktus darbų atlikimo aktus, tačiau apmokėjo darbų tik už 37 200 Lt arba 10773,86 Eur, o neapmokėta liko darbų pagal abi sutartis už 4175,39 Eur. Paskutinė PVM sąskaita-faktūra atsakovui buvo išrašyta 2014-09-29 pagal tos pačios dienos atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Apeliantas privalėjo atsiskaityti pilnai pagal abi sutartis, pagal pateiktas sąskaitas-faktūras, tačiau laiku nuo sąskaitų-faktūrų pateikimo jų neapmokėjo. Atsakovas neįrodė (CPK 178 str.), kad būtų tinkamai atsiskaitęs su ieškovu, todėl ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 4175,39 Eur skolą pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino.

16Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos: pirma, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublik?s įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Ekomanija“ v. UAB ,,LIT-INVEST“, bylos Nr. 3K-3-179/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Pamario produktai“ v. UAB ,,Nordnet“, bylos Nr. 3K-3-445/2013; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Raimeta“ v. UAB „Eivora“, bylos Nr. 3K-3-710/2013; kt.). Taigi, viena iš būtinų įskaitymo, atliekamo pagal CK 6.130 straipsnį, sąlygų – abi šalis saistančios priešpriešinės prievolės. Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas galimas tik esant priešpriešinėms vienarūšėms prievolėms, teismas, taikydamas šį institutą, privalo nustatyti esant tokias prievoles. Nagrinėjamu atveju, atsakovas neįrodė, jog turėjo priešpriešinį reikalavimą ginčo sumai, nes kaip jau minėta, atsakovas pasirašė visus ieškovo pateiktus darbų atlikimo aktus, pripažino, jog ieškovas rangos darbus atliko tinkamai. Tokiu atveju jam kilo prievolė apmokėti už atliktus darbus, tačiau už juos apmokėjo tik iš dalies.

17Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje pateiktuose mokėjimo dokumentuose nurodyta, kad ieškovas patyrė 300 EUR išlaidų už advokato paslaugas surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Minėtos išlaidos yra pagrįstos ir priteistinos iš apelianto.

20Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teismas

Nutarė

21Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš apelianto UAB „Statybų šalis“ į.k. 181685036, 300 eurų bylinėjimosi išlaidų UAB „Mikus“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4175,39 Eur skolą, 1893,60 Eur... 4. Trakų rajono apylinkės teismas 2015-02-17 priėmė preliminarų sprendimą,... 5. Atsakovas pateikė prieštaravimus ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos d. galutiniu sprendimu... 8. Teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas „Statybų šalis“, UAB prašo Trakų rajono... 11. Ieškovas UAB „Mikus“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 14. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties... 15. Iš byloje esančių rašytinų įrodymų matyti, jog atsakovas pasirašė... 16. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės... 17. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teismas... 21. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. galutinį sprendimą... 22. Priteisti iš apelianto UAB „Statybų šalis“ į.k. 181685036, 300 eurų...