Byla e2S-28-431/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ir trečiojo asmens M. R. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų M. A. ir uždarosios akcinės bendrovės „Jotvainis“ ieškinį atsakovei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ 2019 m. kovo 14 d. pakartotinio Kauno regiono vežėjų susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys byloje: R. P., R. V., M. R. ir VĮ „Registrų centras“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovų M. A. ir UAB „Jotvainis“ ieškinį atsakovams Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ ir M. R. dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ 2019 m. kovo 14 d. pakartotinio Kauno regiono vežėjų susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo, trečiaisiais asmenimis byloje dalyvaujant: R. P., R. V. ir VĮ „Registrų centras“.

62.

7Bylos nagrinėjimo metu ieškovai pateikė teismui prašymą pakeisti šioje byloje atsakovą M. R. tinkama atsakove Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, tai yra pašalinti M. R. iš atsakovų, bei įtraukti šį asmenį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. parengiamajame teismo posėdyje protokoline nutartimi atsakovo M. R. statusą pakeitė į trečiojo asmens.

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 21 d. nutartimi patvirtino ieškovų M. A., UAB „Jotvainis“ ir atsakovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ 2019 m. spalio 14 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

104.

11Trečiasis asmuo M. R. 2019 m. spalio 21 d. pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų arba atsakovės priteisimo. Nurodė, jog byloje būdamas atsakovu už advokato teisinę pagalbą patyrė 2 800 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 300 Eur išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, 2 300 Eur išlaidos už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir 200 Eur išlaidos už dalyvavimą 2019 m. rugsėjo 10 d. parengiamajame teismo posėdyje.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi trečiojo asmens M. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ trečiajam asmeniui M. R. 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidas.

156.

16Teismas nustatė, jog trečiojo asmens prašomos priteisti 2 800 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydis neviršija nustatyto Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos). Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, tai, kad atsakovo statusas buvo pakeistas į trečiojo asmens, byloje vyko tik vienas parengiamasis teismo posėdis ir byla buvo nutraukta, teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, padarė išvadą, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už advokato suteiktas teisines paslaugas yra aiškiai per didelės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

177.

18Kadangi Taikos sutarties 4 punktu šalys susitarė, kad teismui paskirsčius trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, šias išlaidas apmoka Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (atsakovė), todėl teismas trečiojo asmens reikalaujamas priteisti išlaidas sumažino iki 2 000 Eur ir jas priteisė trečiajam asmeniui iš atsakovės.

19II.

20Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

218.

22Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti trečiojo asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Trečiasis asmuo pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus po 2019 m. spalio 21 d. nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis ir nutraukta byla, priėmimo. Trečiasis asmuo privalėjo ir galėjo įvertinti bei pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus iki teismo 2019 m. spalio 21 d. nutarties priėmimo, kadangi taikos sutartis buvo pateikta 2019 m. spalio 14 d., kartu nurodant klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo išspręsti rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant. Taikos sutarties sudarymo galimybė buvo nurodyta ir 2019 m. rugsėjo 10 d. teismo parengiamajame posėdyje. Todėl trečiajam asmeniui turėjo būti žinoma, kad teismas gali patvirtinti taikos sutartį ir bylą užbaigti dar iki 2019 m. spalio 22 d. numatyto parengiamojo teismo posėdžio.

258.2.

26Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Taikos sutarties turinys patvirtina, jog ginčo šalys pripažino ieškinio materialinio reikalavimo pagrįstumą, kad 2019 m. kovo 14 d. Kauno regioninio susirinkimo priimti nutarimai buvo neteisėti. Taigi, Taikos sutartimi patenkintas ieškovų materialinis reikalavimas, nurodytas ieškinyje. Nagrinėjant bylą iš esmės, atsakovė sutiko su ieškovų materialiniu reikalavimu bei jo pagrįstumu. Tik trečiasis asmuo ginčijo ieškinio reikalavimus bei jų pagrįstumą. Todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas trečiajam asmeniui iš esmės prieštarauja principui, kad šios išlaidos priteisiamos asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas, bei sąžiningumo, teisingumo principams.

279.

28Trečiasis asmuo M. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartį ir priteisti trečiajam asmeniui iš atsakovės 2 800 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

299.1.

30Bylos nagrinėjimo metu ieškovų pateiktas prašymas pakeisti atsakovo procesinį statusą į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, patvirtina, jog pradinis ieškinyje jam pareikštas reikalavimas buvo nepagrįstas. Todėl pripažintina, kad ieškovai buvo atsakingi už prasidėjusį procesą. Taigi 2 800 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių užmokesčio už advokato pagalbą dydžių, priteisimas trečiajam asmeniui nepažeidžia protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

319.2.

32Ieškovų ir atsakovės susitarimas teismo patvirtintoje taikos sutartyje, jog teismo paskirstytas trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas atlygins atsakovė nepatvirtina, jog trečiajam asmeniui priteistos 2 800,00 Eur bylinėjimosi išlaidos neatitiktų pagrįstumo kriterijaus ir būtų aiškiai per didelėmis. Kadangi ieškovai reikalavimą buvo pareiškę trečiajam asmeniui iš pradžių kaip atsakovui, todėl, jam tapus trečiuoju asmeniui, 2 800 Eur bylinėjimosi išlaidos nepripažintinos per didelėmis.

3310.

34Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atsiliepimų į trečiojo asmens M. R. atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3510.1.

36Trečiasis asmuo nepagrįstai skundžiamos teismo nutarties gavimą sieja su teismo lydraščio gavimo diena. Teismo nutartis trečiajam asmeniui faktiškai tapo žinoma jos priėmimo dieną – 2019 m. spalio 29 d., o pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį pripažintina, jog ji buvo įteikta 2019 m. spalio 30 d. Atskirasis skundas yra pareikštas 2019 m. lapkričio 7 d. Tuo tarpu terminas skundui pareikšti pasibaigė 2019 m. lapkričio 6 d. Todėl atskirasis skundas nenagrinėtinas, kaip pateiktas praleidus CPK ir teismo nustatytus terminus.

3710.2.

38Atskirajame skunde trečiasis asmuo nepateikė iš esmės jokių nesutikimo su skundžiama teismo nutartimi argumentų. Atsakovės pateiktame atskirajame skunde nurodyti argumentai patvirtina, jog trečiojo asmens atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas. Trečiasis asmuo nuo pat bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios nesutiko su ieškinio reikalavimais bei prašė ieškinį atmesti visiškai, nors teismo patvirtinta taikos sutartimi visi ieškinio reikalavimai buvo pripažinti pagrįstais. Todėl nepripažintina, jog byla buvo išspręsta trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens atstovė atstovauja fizinius bei juridinius asmenis civilinėse bylose, kuriose atsakovei pareikšti panašaus pobūdžio reikalavimai ir nagrinėjamos tos pačios faktinės aplinkybės. Todėl procesinių dokumentų rengimas nereikalavo iš esmės jokių faktinių laiko sąnaudų.

3911.

40Trečiasis asmuo M. R. atsiliepimu į atsakovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4111.1.

42Pagal CPK 153 straipsnio 2 dalies nuostatas tuo atveju, kai byla yra nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie posėdžio datą, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiajame interneto tinklapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio. Priimant nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo yra baigiamas bylos nagrinėjimas teisme, todėl apie tokio klausimo išsprendimą visi byloje dalyvaujantys asmenys turėtų būti informuojami įstatymų nustatyta tvarka. Todėl trečiasis asmuo tikėjosi, jog jam bus pranešta apie teismo posėdį dėl 2019 m. spalio 14 d. taikos sutarties tvirtinimo rašytinio proceso tvarka.

4311.2.

44Trečiasis asmuo, atsižvelgdamas į kitų teisėjų priimtas nutartis bylose, kuriose buvo sprendžiami ginčai dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ regiono vežėjų susirinkimo sprendimų panaikinimo, tikėjosi, jog pateikta 2019 m. spalio 14 d. taikos sutartis nebus patvirtinta. Kasacinis teismas yra suformavęs CPK 98 straipsnio 1 dalies taikymo taisyklę, pagal kurią, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo teismo informacijos apie ginčo procesinį veiksmą paskatintos galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo, išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginimo klausimas sprendžiamas taikant papildomo teismo sprendimo institutą ir netaikant CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyto ribojimo.

45III.

46Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

4712.

48Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria trečiajam asmeniui buvo priteista 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirųjų skundų ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamų nutarčių negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

4913.

50Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

5114.

52Nagrinėjama byla buvo nutraukta, teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog parengiamojo teismo posėdžio, vykusio 2019 m. rugsėjo 10 d., metu posėdyje dalyvavusioms šalims buvo pranešta, kad kitas parengiamasis teismo posėdis skiriamas 2019 m. spalio 22 d., 9:30 val. Atsakovė prašymą rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti teismui pateikė 2019 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 21 d. rezoliucija priėmė šį prašymą ir tos pačios dienos nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė, o 2019 m. spalio 22 d. paskirtas teismo parengiamasis posėdis buvo atšauktas.

5315.

54Trečiasis asmuo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė taip pat 2019 m. spalio 21 d., 11:45 val. Kadangi teismas, tvirtindamas taikos sutartį neišsprendė bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui priteisimo, trečiasis asmuo pakartotinai 2019 m. spalio 22 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Aptartos šalių ir teismo byloje atliktos procesinių veiksmų aplinkybės patvirtina, jog trečiasis asmuo laiku pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi jis buvo pateiktas likus vienai dienai iki teismo paskirto parengiamojo posėdžio dienos, taip pat tą pačią dieną, kai teismas rezoliucija priėmė šalių pateiktą pareiškimą dėl taikos sutarties sudarymo. Teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo buvo priimta tą pačią dieną, kada trečiasis asmuo pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl negalima daryti išvados, jog šis prašymas yra pateiktas po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

5516.

56Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas bylinėjimosi išlaidų proceso šalims nepaskirsto (CPK 94 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje šalys taikos sutarties 4 punktu susitarė, kad jei teismas paskirstytų trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, šias išlaidas apmoka Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. Minėtoje sutarties sąlygoje atsakovė prisiėmė pareigą atlyginti trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas, tačiau nenurodė jų dydžio ribų, bet perdavė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą išspręsti teismui pagal CPK nustatytas taisykles.

5717.

58Nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turi būti sprendžiamas pagal bendrąsias šių išlaidų paskirstymo taisykles, visų pirma pagal taisykles, kurios nustato bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, tai yra pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalies procesinis elgesys – tai jos veiksmai (neveikimas) bylos nagrinėjimo teisme metu. Šalies tinkamo elgesio apibrėžtis pateikta CPK 93 straipsnio 4 dalyje: šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Šalių procesinės teisės ir pareigos išvardytos CPK 42 straipsnio 1 dalyje, o šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Jei šalis šių reikalavimų nesilaiko, jos elgesys gali būti pripažintas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518-248/2018).

5918.

60Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 94 straipsnio nuostatas, taip pat nurodoma, kad, civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija; lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, ir kt. Turi būti atsižvelgta į tai, kad pagal CK 1.1, 6.263 straipsnius kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, taip pat vadovautis ir teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017; 2019 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274-1075/2019).

6119.

62Ieškovų pateiktame ieškinyje trečiasis asmuo iš pradžių buvo nurodytas atsakovu, todėl turėjo vykdyti visas šiai bylos šaliai CPK nustatytas teises ir pareigas. Ieškinyje buvo pareikštas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurias teismas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė taikyti. Ieškovai dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą. Todėl trečiasis asmuo, būdamas atsakovu, turėjo teikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimą į atskirąjį skundą. Aplinkybė, jog atsiliepime į ieškinį atsakovas M. R. nesutiko su pareikštais reikalavimais, nereiškia, jog atsakovas nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ar veikė prieš greitą teismo procesą. Atsiliepimas buvo pateiktas laiku, jame buvo nurodyta, jog atsakovas neprieštarauja bylą baigti taikos sutartimi (el.b., 2 t. , l. 126).

6320.

64Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog M. R., būdamas atsakovu, turėjo pareigą teikti atsiliepimą į ieškinį ir atskirąjį skundą, šią pareigą jis vykdė tinkamai ir laiku, taip pat jis buvo atstovaujamas 2019 m. rugsėjo 10 d. parengiamajame teismo posėdyje, kurio metu jo statusas pagal ieškovų prašymą buvo pakeistas į trečiojo asmens. Konstatuotina, jog trečiasis asmuo savo procesinėmis teisėmis naudojosi tinkamai, todėl jo bylinėjimosi išlaidos, susijusios su atsiliepimų į ieškinį ir atskirąjį skundą rengimu bei atstovavimu teismo posėdyje, turi būti atlyginamos. Kadangi pagal taikos sutarties 4 punktą atsakovė įsipareigojo atlyginti teismo paskirstytas trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas, jai tenka pareiga atlyginti trečiajam asmeniui teismo priteistas jo bylinėjimosi išlaidas.

6521.

66Nagrinėjamoje byloje su priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu atskiruoju skundu nesutiko ir trečiasis asmuo, teigdamas, jog jos buvo sumažintos nepagrįstai. Teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartį, kuria buvo išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, trečiojo asmens atstovei išsiuntė per elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) 2019 m. spalio 30 d., todėl pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį pripažintina, jog trečiasis asmuo nutartį gavo 2019 m. spalio 31 d., taigi paskutinė atskirojo skundo padavimo diena yra 2019 m. lapkričio 7 d., kurią trečiojo asmens atstovė ir pateikė atskirąjį skundą. Pripažintina, jog trečiojo asmens atskirasis skundas yra paduotas, nepraleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyto 7 dienų termino. Trečiasis asmuo teigia, jog jam turi būti priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 2 800 Eur.

6722.

68Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

6923.

70Kasacinis teismas yra taip pat nurodęs, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

7124.

72Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis ir nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais, nutartyje pagrindė, kodėl mažino trečiajam asmeniui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį. Tuo tarpu trečiasis asmuo atskirajame skunde nenurodė, dėl kokių aplinkybių nagrinėjamos bylos sudėtingumo lygis turėtų būti pripažįstamas, kaip atitinkantis maksimalų ar artimą maksimaliam Rekomendacijose nurodytam priteistinų bylinėjimosi išlaidų už teisinę advokato pagalbą dydžiui. Atsakovė atskirajame skunde taip pat tik ginčijo patį bylinėjimosi išlaidų priteisimo faktą, tačiau nenurodė, kokio dydžio trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos galėtų būti pripažįstamos pagrįstomis, ir kokiais Rekomendacijose įtvirtintais kriterijais vadovaujantis jos turėtų būti mažintinos. Taigi atskiruosiuose skunduose nėra paneigtas pirmos instancijos teismo nustatytas 2 000 Eur atlygintino bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumas.

7325.

74Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo.

7526.

76Kadangi trečiojo asmens ir atsakovės skundai netenkintini, skundus pateikusioms šalims jų bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliaciniame procese, neatlygintinos.

7727.

78Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

79Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

80Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovų... 6. 2.... 7. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai pateikė teismui prašymą pakeisti šioje... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 21 d. nutartimi patvirtino... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo M. R. 2019 m. spalio 21 d. pateikė teismui prašymą dėl... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi trečiojo... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, jog trečiojo asmens prašomos priteisti 2 800 Eur... 17. 7.... 18. Kadangi Taikos sutarties 4 punktu šalys susitarė, kad teismui paskirsčius... 19. II.... 20. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 21. 8.... 22. Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“... 23. 8.1.... 24. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos negali būti... 25. 8.2.... 26. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 27. 9.... 28. Trečiasis asmuo M. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 29. 9.1.... 30. Bylos nagrinėjimo metu ieškovų pateiktas prašymas pakeisti atsakovo... 31. 9.2.... 32. Ieškovų ir atsakovės susitarimas teismo patvirtintoje taikos sutartyje, jog... 33. 10.... 34. Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“... 35. 10.1.... 36. Trečiasis asmuo nepagrįstai skundžiamos teismo nutarties gavimą sieja su... 37. 10.2.... 38. Atskirajame skunde trečiasis asmuo nepateikė iš esmės jokių nesutikimo su... 39. 11.... 40. Trečiasis asmuo M. R. atsiliepimu į atsakovės Lietuvos nacionalinės... 41. 11.1.... 42. Pagal CPK 153 straipsnio 2 dalies nuostatas tuo atveju, kai byla yra... 43. 11.2.... 44. Trečiasis asmuo, atsižvelgdamas į kitų teisėjų priimtas nutartis bylose,... 45. III.... 46. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir... 47. 12.... 48. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 49. 13.... 50. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 51. 14.... 52. Nagrinėjama byla buvo nutraukta, teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos... 53. 15.... 54. Trečiasis asmuo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė... 55. 16.... 56. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 57. 17.... 58. Nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų... 59. 18.... 60. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 94... 61. 19.... 62. Ieškovų pateiktame ieškinyje trečiasis asmuo iš pradžių buvo nurodytas... 63. 20.... 64. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog M. R., būdamas atsakovu, turėjo... 65. 21.... 66. Nagrinėjamoje byloje su priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu atskiruoju... 67. 22.... 68. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 69. 23.... 70. Kasacinis teismas yra taip pat nurodęs, kad nustatant priteistino užmokesčio... 71. 24.... 72. Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis ir... 73. 25.... 74. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 75. 26.... 76. Kadangi trečiojo asmens ir atsakovės skundai netenkintini, skundus... 77. 27.... 78. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 79. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 80. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartį palikti...