Byla 2-921-443/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, pareikštą atsakovui M. P

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys rašytinio proceso tvarka atsakovui M. P. už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, pareikštą atsakovui M. P. ir

Nustatė

2ieškovė nurodo, kad 2010-06-21 su atsakovu M. P. pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovė paskolino atsakovui 500 Lt, kuriuos atsakovas turėjo grąžinti iki 2010-07-11. Atsakovas įsipareigojo laiku, tai yra po 20 dienų, grąžinti paskolą, o laiku nesumokėjęs įmokos, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei 1 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1400 Lt skolą, 5 % dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 68 Lt žyminį mokestį bei kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė teismui paduotame ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba neatvyks į teismo posėdį (b. l. 2-3).

3Atsakovui M. P. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2011-08-12 atsakovo šeimos nariui – močiutei D. O. C., todėl laikytina, kad nuo nurodyto laiko atsakovas buvo informuotas apie jam iškeltą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 1 d.). Per nustatytą 14 dienų terminą, teismo nuomone, atsakovas turėjo pakankami laiko atsiliepimui pateikti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (Lietuvos Respublikos CPK 77 str. 1 d.). Pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, atsakovo atsiliepimo į ieškinį teismas negavo, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir prie ieškinio pridėtus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, ir įsitikinęs, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, nustato, kad 2010-06-21 ieškovė UAB „SMScredit.lt“ suteikė atsakovui M. P. 500 Lt paskolą. Atsakovas įsipareigojo iki 2010-07-11 sumokėti paskolą (b. l. 4, 8, 9-13).

6Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.59 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminai pagal sutarties nurodymus, ir vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. 1 d.). Tokių įrodymų byloje nėra. Atsakovas laikytinas pažeidusiu prievolę, kadangi nevykdė savo įsipareigojimų ieškovei nustatytais terminais vykdyti sutartyje numatytus mokėjimus, todėl ieškinys dalyje dėl 500 Lt skolos priteisimo tenkintinas visiškai (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.870-6.873 str.).

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkte numatytus 1 % dydžio delspinigius nuo negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą dieną – 180 dienų, skaičiuojant nuo 2010-07-12.

8Netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareigą kontroliuoti netesybų dydį įtvirtina ir teisminė praktika. Teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes – prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t.y. turi kompensuoti ieškovės patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti ją į padėtį, kurioje ji būtų buvusi, jei kita šalis būtų tinkamai įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Teismas, spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio mažinimo, turi vertinti sutarties šalių santykius dėl apmokėjimo už prekes ir paslaugas tiek iki ieškovės nurodyto laikotarpio, už kurį prašoma priteisti delspinigius, tiek šalių elgesį po šio laikotarpio. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu (nutartys bylose Nr. 3K-7-367/2006; 3K-3-85/2007; 3K-3-401/2008 ir kt.). Be to, ir LR vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 dalyje numatoma, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9Iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad prašomi priteisti 1 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 900 Lt sumą. Atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, į išduoto kredito specifiką, į suteiktą paskolos dydį ir laiką (500 Lt 20 dienų), į paskaičiuotų delspinigių dydį, kuris viršija prievolės sumą, – 900 Lt, į tai, kad ieškovė nepateikia duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patyrė didesnių nuostolių nei 0,05 procento delspinigių vertinė išraiška, kodėl į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi daugiau nei po vienerių metų laiko nuo paskolos grąžinimo termino, kad ragino atsakovą įsipareigojimus įvykdyti, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomos priteisti 900 Lt netesybos yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 0,05 % už kiekvieną uždelstą dieną (180 dienų), ir iš atsakovo ieškovei priteistini 45 Lt delspinigiai.

10Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato skolininko pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, esant ieškovės prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Patenkinus ieškinį iš dalies (39 %), bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstytinos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai: iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 27 Lt žyminis mokestis (68 Lt – 39 % = 27 Lt) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p.) bei 2 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (3,99 Lt – 39 % = 1,55 Lt; suapvalinus 2 Lt). Iš ieškovės priteistinos 2 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (3,99 Lt – 1,55 Lt = 2,44 Lt; suapvalinus 2 Lt) (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ), 500 Lt (penkių šimtų litų) skolą, 45 Lt (keturiasdešimt penkių litų) delspinigius, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2011-08-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 27 Lt (dvidešimt septynių litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „SMScredit.lt“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. ( - ) „Swedbank“, AB.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ), 2 Lt (dviejų litų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

17Priteisti iš ieškovės UAB „SMScredit.lt“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Jonavos g. 254A, 2 Lt (dviejų litų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

18Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

19Sprendimas už akių įsiteisės po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovas nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

20Atsakovas priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą. Teisėjo parašas. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys rašytinio proceso... 2. ieškovė nurodo, kad 2010-06-21 su atsakovu M. P. pagal UAB „SMScredit.lt“... 3. Atsakovui M. P. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir... 6. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.59 str. numato, kad prievolės turi būti... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bendrųjų paskolos sutarties sąlygų... 8. Netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio... 9. Iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad prašomi... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato skolininko pareigą... 11. Patenkinus ieškinį iš dalies (39 %), bylinėjimosi išlaidos tarp šalių... 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 13. ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ), 500 Lt (penkių šimtų... 15. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 16. Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ), 2 Lt (dviejų litų)... 17. Priteisti iš ieškovės UAB „SMScredit.lt“, juridinio asmens kodas... 18. Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi... 19. Sprendimas už akių įsiteisės po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 20. Atsakovas priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...