Byla 2-5548-896/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Metalų pasaulis“ ieškinį atsakovei V. I. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė BUAB „Metalų pasaulis“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės V. I. 8200,90 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme.

4Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2016-01-28 nutartimi UAB „Metalų pasaulis“ iškelta bankroto byla, nutartimi V. I. (direktorė ir vienintelė bendrovės akcininkė) įpareigota ne vėliau kaip per 15 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Tačiau V. I. iki kreipimosi į teismą dienos nei turtas, nei dokumentai neperduoti. Kauno apygardos teismo 2016-04-20 nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai yra 8200,90 Eur, pagrindinis kreditorius yra VSDFV Kauno skyrius, kurio reikalavimas – 8144,61 Eur.

5Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2017-01-31 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje – mamai L. K. (b. l. 31). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad VSDFV Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Metalų pasaulis“ iškėlimo (b. l. 15-16). Kauno apygardos teismas ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) iškėlė UAB „Metalų pasaulis“ bankroto bylą ir administratore paskyrė R. A. (( - )), įpareigojo UAB „Metalų pasaulis“ vadovę ir vienintelę akcininkę V. I. ne vėliau kaip per 15 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus (b. l. 8, 13-14). Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 14 d. nutartimi paskyrė V. I. 500 Eur baudą už 2016 m. sausio 28 d. nutartyje nurodytų įpareigojimų nevykdymą (b. l. 9), 2016 m. gegužės 10 d. paskirta bauda sumažinta iki 100 Eur (b. l. 11), 2016 m. birželio 15 d. nutartimi V. I. paskirta 500 Eur bauda už įpareigojimų nevykdymą (b. l. 12). Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi patvirtinti UAB „Metalų pasaulis“ kreditoriai ir finansinių reikalavimų sąrašas – VSDFV Kauno skyrius – 8144,61 Eur, UAB „Omnitel“ – 56,29 Eur, iš viso – 8200,90 Eur (b. l. 10). Iš VĮ Registrų centrui pateiktų UAB „Metalų pasaulis“ dokumentų – paskutinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už 2012 metus matyti, kad 2012 metų pabaigoje UAB „Metalų pasaulis“ rodikliai buvo minusiniai (b. l. 17, 18, 19). 2015 m. lapkričio 16 d. antstolio M. P. išieškojimo negalimumo akte nurodyta, jog išieškojimas iš UAB „Metalų pasaulis“ turto negalimas, nes įmonė adresu ( - ), nerasta, įmonės turto nerasta (b. l. 20). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovė, būdama įmonės vadove privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovės funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų fondui padarė žalą įmonei, nevykdė savo, kaip įmonės vadovės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 8200,90 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovės valstybei priteistina 246,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės V. I., asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „Metalų pasaulis“, juridinio asmens kodas 135974345, 8200,90 Eur (aštuonis tūkstančius du šimtus eurų 90 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8200,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. sausio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovės V. I., asmens kodas ( - ) 246,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai