Byla eAS-412-602/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų M. P., A. P., R. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. eAS-412-602/2016 pagal pareiškėjų M. P., A. P., R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. P., A. P., R. P. skundą atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. P2-1133; 2) panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2016 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. AP3-289; 3) įpareigoti atsakovą Administraciją suformuoti apie 404 m2 ploto žemės sklypą nuosavybės teisių į buvusio savininko B. M. (B. M.) Trakų rajono savivaldybėje, Trakų mieste, ( - ), atkūrimo tikslu.

6Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundo reikalavimais ir motyvais nesutiko.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė priimti M. P., A. P., R. P. skundą.

8Pareiškėjai padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-412-602/2016 pareiškėjų atskirąjį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundo reikalavimus panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. AP3-289 ir įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją suformuoti apie 404 m2 ploto žemės sklypą nuosavybės teisių į buvusio savininko B. M. Trakų rajono savivaldybėje, Trakų mieste, ( - ), nuosavybės teisėmis valdytą žemę atkūrimui, panaikino ir šios skundo dalies priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu pareiškėjų M. P., A. P. ir R. P. skundą tenkino iš dalies. Panaikino Administracijos 2016 m. sausio 27 d. raštą Nr. AP3-289 dalyje, kurioje atsisakyta suformuoti 0,0430 ha ploto sklypą. Įpareigojo Administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2015 m. gruodžio 14d. prašymą ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.

11II.

12Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. pateikė prašymą dėl 571,55 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

13Prašyme nurodo, kad, be kita ko, patyrė 84,70 Eur išlaidų už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties surašymą. Už šias paslaugas advokatui buvo apmokėta pagal pateiktą 2016 m. kovo 31 d. sąskaitą-faktūrą Nr. 2016/40 ir 2016 m. gegužės 4 d. mokėjimo nurodymą. Pažymi, kad teismui iš dalies tenkinus pareiškėjų skundą, jie įgijo teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

14Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame su prašymu nesutinka ir prašo sumažinti prašomą priteisti sumą.

15Atsiliepime nurodo, kad prašomos priteisti išlaidos yra nepagrįstos ir neproporcingos. Akcentuoja, jog pareiškėjams gali būti priteisiama tik bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga teismo patenkintų reikalavimų daliai.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjams iš atsakovo 243,43 Eur bylinėjimosi išlaidų. Perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti pareiškėjų prašymo dalį priteisti 84,70 Eur už atskirojo skundo parengimą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. siekia, kad jiems būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis savo ruožtu įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Iš paminėtų nuostatų matyti, jog proceso šalis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų, be kita ko, atstovavimo, atlyginimą tik tada, kai sprendimas (baigiamasis teismo aktas dėl ginčo) priimtas jos naudai, t. y. sprendimo priėmimas proceso šalies, prašančios atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai yra būtinoji sąlyga, sudaranti pagrindą jai šias išlaidas prisiteisti.

22Šioje byloje pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Administracijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. AP3-289 bei 2) įpareigoti Administraciją suformuoti apie 404 m2 ploto žemės sklypą nuosavybės teisių į buvusio savininko B. M. (B. M.) Trakų rajono savivaldybėje, Trakų mieste, ( - ), atkūrimo tikslu.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies – tenkino pirmąjį pareiškėjų skundo reikalavimą.

24Nagrinėjamu atveju patenkinus 50 proc. pareiškėjų skundo reikalavimų, jie įgijo teisę į proporcingą dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

25Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

26Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Taigi teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, svarbu įvertinti bylinėjimosi išlaidų būtinumą, racionalumą bei pagrįstumą rašytiniais įrodymais.

27Iš pareiškėjų pateikto prašymo matyti, jog prašomas priteisti išlaidas sudaro 84,70 Eur už atskirojo skundo parengimą. Minėtas išlaidas pagrindžia pareiškėjams išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 2016/40 minėtai sumai. Pažymėtina, kad šią sąskaitą apmokėjo G. K., t. y. byloje nedalyvavęs asmuo.

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad jeigu ABTĮ nustatytu terminu yra pateiktas prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas, nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam buvo suteikta advokato teisinė pagalba, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009, 2015 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-256-684/2015, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016). Taigi nagrinėjamu atveju yra pagrindas priteisti pareiškėjams atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jiems suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 2 punkte įtvirtinta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014).

30Pažymėtina, kad 84,70 Eur dydžio išlaidos už atskirojo skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.15 punkte nurodyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio už atskirojo skundo surašymą, be to, prašoma priteisti suma laikytina atitinkančia Rekomendacijų 2 punkte nurodytas aplinkybes ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, tačiau mažintina proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t. y. iki 42,35 Eur.

31Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjų prašymas priteisti jiems bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas iš dalies priteisiant pareiškėjams M. P., A. P., R. P. iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 42,35 Eur bylinėjimosi išlaidų (kiekvienam pareiškėjui po 14,12 Eur), patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjų M. P., A. P., R. P. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

34Priteisti pareiškėjams M. P., A. P., R. P. iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos po 14,12 Eur (keturiolika eurų dvylika euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atskirojo skundo surašymą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, iš teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų M. P.,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į... 6. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundo... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi... 8. Pareiškėjai padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 11. II.... 12. Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. pateikė prašymą dėl 571,55 Eur... 13. Prašyme nurodo, kad, be kita ko, patyrė 84,70 Eur išlaidų už atskirojo... 14. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 15. Atsiliepime nurodo, kad prašomos priteisti išlaidos yra nepagrįstos ir... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Pareiškėjai M. P., A. P., R. P. siekia, kad jiems būtų atlygintos... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 21. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog proceso šalis turi teisę gauti iš kitos... 22. Šioje byloje pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 24. Nagrinėjamu atveju patenkinus 50 proc. pareiškėjų skundo reikalavimų, jie... 25. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98... 26. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 27. Iš pareiškėjų pateikto prašymo matyti, jog prašomas priteisti išlaidas... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad jeigu ABTĮ nustatytu terminu yra pateiktas... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d.... 30. Pažymėtina, kad 84,70 Eur dydžio išlaidos už atskirojo skundo parengimą... 31. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjų prašymas... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 33. Pareiškėjų M. P., A. P., R. P. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Priteisti pareiškėjams M. P., A. P., R. P. iš atsakovo Trakų rajono... 35. Nutartis neskundžiama....